×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן סקרנים, כאן סקרנים | כיצד נקבע סדר האותיות בעברית במקלדת?

כאן סקרנים | כיצד נקבע סדר האותיות בעברית במקלדת?

‫למה האותיות במקלדת מסודרות ככה?

‫הן לא מופיעות לפי האל"ף בי"ת ‫ואין לסידור שום היגיון אחר,

‫כמו נוחות או מהירות הקלדה.

‫זה לא במקרה. ‫כי הסידור הזה נוצר במקור

‫למכונת כתיבה ביידיש לפני ‫יותר ממאה שנה.

‫אז איך הוא הגיע לכאן?

‫מכונת הכתיבה הראשונה ‫יוצרה על ידי חברת רמינגטון ב-1873.

‫האותיות באנגלית הופיעו ‫לפי סידור חדש שנקרא "קוורטי",

‫שיצר הממציא כריסטופר שולס, ‫סידור שנשאר איתנו עד היום.

‫שלושים שנה מאוחר יותר, ‫ב-1903,

‫הוציאה חברת רמינגטון ‫את מכונת הכתיבה הראשונה ביידיש

‫שכותבת מימין לשמאל.

‫סידור האותיות העבריות נקבע ‫לפי השימוש שלהן בשפה.

‫כך שאותיות נפוצות ביידיש כמו עי"ן, ‫יו"ד, אל"ף וטי"ת מוקמו במרכז,

‫ואותיות פחות נפוצות, ‫נדחקו לשוליים.

‫מכיוון שביידיש אין ניקוד כמו בעברית,

‫וכמה מהתנועות מופיעות ‫כאותיות מנוקדות בפני עצמן,

‫נוספו למקלדת גם מקשים מיוחדים

‫לאל"ף עם קמץ, פ"א דגושה, ‫ובי"ת דגושה.

‫מקשים מיוחדים נוספו גם ליו"ד כפולה ‫ולוו"ו כפולה,

‫צירופים נפוצים מאוד ביידיש.

‫מכונת הכתיבה ביידיש ‫הפכה מהר מאוד להצלחה

‫בקרב יהודי ארה"ב ואירופה.

‫סופרים מוכרים ‫כמו י. ל. פרץ ואחרים,

‫החלו להשתמש במכונות של רמינגטון.

‫חברת אנדרווד המתחרה ‫לא נותרה חייבת,

‫וב-1911 הוציאה גם היא לראשונה ‫מכונת כתיבה ביידיש

‫והעתיקה את סידור האותיות.

‫בפטנט שהגישה ב-1916 ‫למכונת כתיבה שיודעת לכתוב

‫מימין וגם משמאל, אפילו הופיעו ‫האותיות העבריות בסידור הזה.

‫שתי החברות המשיכו למכור ‫גרסאות מתקדמות יותר

‫של מכונות כתיבה ביידיש ‫עד שנות הארבעים של המאה העשרים.

‫אז החלה הפופולריות שלהן לרדת.

‫אך הכותבים הרבים שהשתמשו בהן ‫לכתיבה ביידיש,

‫השתמשו בהן גם לכתיבה בעברית, ‫והם כבר התרגלו לסידור.

‫לכן כשיוצרו בפעם הראשונה ‫מכונות הכתיבה בעברית,

‫הן הופיעו בלי המקשים המיוחדים ‫של היידיש,

‫אבל סידור האותיות נשאר זהה.

‫כשהופיעו המחשבים האישיים ‫בראשית שנות השמונים,

‫איי-בי-אם וחברות אחרות ‫העתיקו את אותו סידור

‫למקלדת המודרנית, ‫וכך הוא נשאר איתנו עד היום.

‫הסידור הלא הגיוני הזה, ‫גורם להקלדה איטית יותר

‫ויעילה פחות בעברית. ‫וגם לטעויות.

‫אבל הרגלים, קשה מאוד לשנות.

‫כדי לפתור לפחות חלק קטן מהבעיות, ‫הוציא השנה מכון התקנים הישראלי

‫תקן חדש לסידור מקלדת עברית.

‫התקן החדש מרחיק בין האותיות ‫ו"ו ונו"ן סופית

‫כדי למנוע בלבול ביניהן,

‫ומשווה את מיקום המקשים של סימני ‫הפיסוק בעברית למיקומם באנגלית.

‫כדי שנפסיק לסבול מהקלדת ‫צד"י סופית במקום נקודה, למשל.

‫אבל ספק אם מכון התקנים ‫יצליח להטמיע בציבור אפילו את זה.

‫וגם אם כן, ההקלדה הרגילה שלנו ‫תמשיך להיות איטית בהרבה

‫ממה שהיא הייתה יכולה להיות.

‫הכול בגלל היידיש.


כאן סקרנים | כיצד נקבע סדר האותיות בעברית במקלדת? Here are curious How is the order of Hebrew letters determined on the keyboard?

‫למה האותיות במקלדת מסודרות ככה? Why are the letters on a keyboard arranged like this?

‫הן לא מופיעות לפי האל"ף בי"ת ‫ואין לסידור שום היגיון אחר, They are not displayed alphabetically and there's no logic to the way they're organized.

‫כמו נוחות או מהירות הקלדה. Like convenience or typing speed,

‫זה לא במקרה. ‫כי הסידור הזה נוצר במקור This is not coincidental. This arrangement was originally created

‫למכונת כתיבה ביידיש לפני ‫יותר ממאה שנה. for Yiddish typewriters over 100 years ago.

‫אז איך הוא הגיע לכאן? So how did it become like this?

‫מכונת הכתיבה הראשונה ‫יוצרה על ידי חברת רמינגטון ב-1873. This first typewriter was made by the Remington Typewriter company is 1873.

‫האותיות באנגלית הופיעו ‫לפי סידור חדש שנקרא "קוורטי", The English letters were arranged in a new manner that was called "Qwerty"

‫שיצר הממציא כריסטופר שולס, ‫סידור שנשאר איתנו עד היום. created by Christopher Scholes, an arrangement that remains with us to this day.

‫שלושים שנה מאוחר יותר, ‫ב-1903, 30 years later in 1930,

‫הוציאה חברת רמינגטון ‫את מכונת הכתיבה הראשונה ביידיש Remington came out with the first Yiddish typewriter

‫שכותבת מימין לשמאל. that wrote from right to left.

‫סידור האותיות העבריות נקבע ‫לפי השימוש שלהן בשפה. The arrangement of the Hebrew letters were determined based their use in the language.

‫כך שאותיות נפוצות ביידיש כמו עי"ן, ‫יו"ד, אל"ף וטי"ת מוקמו במרכז, This was done so that letters frequently used in Yiddish, such as "ע", "י", "א" and "ט" would be in the center

‫ואותיות פחות נפוצות, ‫נדחקו לשוליים. and letters that were less frequently used were pushed to the sides.

‫מכיוון שביידיש אין ניקוד כמו בעברית, Because Yiddish doesn't have underscoring like Hebrew

‫וכמה מהתנועות מופיעות ‫כאותיות מנוקדות בפני עצמן, And some of the movements appear as dotted letters in their own right,

‫נוספו למקלדת גם מקשים מיוחדים They also added special keys to the keyboard.

‫לאל"ף עם קמץ, פ"א דגושה, ‫ובי"ת דגושה. To "Aleph" they added a Kamatz,, an emphasized "Peh" and an emphasized "Bet"

‫מקשים מיוחדים נוספו גם ליו"ד כפולה ‫ולוו"ו כפולה, Special keys were added for the double "yud" and for the double "vuv".

‫צירופים נפוצים מאוד ביידיש. These combinations were very common in Yiddish.

‫מכונת הכתיבה ביידיש ‫הפכה מהר מאוד להצלחה The Yiddish typewriter quickly became a success

‫בקרב יהודי ארה"ב ואירופה. with the Jews of the United States and Europe.

‫סופרים מוכרים ‫כמו י. ל. פרץ ואחרים, Writers such as I. L. Peretz and others

‫החלו להשתמש במכונות של רמינגטון. started to use Remingtons typewriters.

‫חברת אנדרווד המתחרה ‫לא נותרה חייבת, The competitor, Underwood Typewriter Company, took the opportunity

‫וב-1911 הוציאה גם היא לראשונה ‫מכונת כתיבה ביידיש and in 1911 came out with the first typewriter in Yiddish

‫והעתיקה את סידור האותיות. and copied the letter arrangement.

‫בפטנט שהגישה ב-1916 ‫למכונת כתיבה שיודעת לכתוב A patent was presented in 1916 for a typewriter that could type

‫מימין וגם משמאל, אפילו הופיעו ‫האותיות העבריות בסידור הזה. from right to left, Hebrew letters appeared in this arrangement.

‫שתי החברות המשיכו למכור ‫גרסאות מתקדמות יותר Both of the companies continued to sell more advanced versions

‫של מכונות כתיבה ביידיש ‫עד שנות הארבעים של המאה העשרים. of Yiddish typewriters until the 1940's.

‫אז החלה הפופולריות שלהן לרדת. Then, their popularity started declining.

‫אך הכותבים הרבים שהשתמשו בהן ‫לכתיבה ביידיש, Even so, many writers continued to use these typewriters for writing in Yiddish

‫השתמשו בהן גם לכתיבה בעברית, ‫והם כבר התרגלו לסידור. as well as writing in Hebrew and they were already used to the arrangement.

‫לכן כשיוצרו בפעם הראשונה ‫מכונות הכתיבה בעברית, Therefore when they came out with the first typewriter in Hebrew,

‫הן הופיעו בלי המקשים המיוחדים ‫של היידיש, They appeared without the special keys the Yiddish typewriter had

‫אבל סידור האותיות נשאר זהה. bu the arrangement stayed the same.

‫כשהופיעו המחשבים האישיים ‫בראשית שנות השמונים, When personal computers appeared in the early 80's,

‫איי-בי-אם וחברות אחרות ‫העתיקו את אותו סידור IBM and other companies copied this arrangement

‫למקלדת המודרנית, ‫וכך הוא נשאר איתנו עד היום. for the modern keyboard and that's how it stayed to this very day.

‫הסידור הלא הגיוני הזה, ‫גורם להקלדה איטית יותר This illogical arrangement causes slower

‫ויעילה פחות בעברית. ‫וגם לטעויות. and less effective typing in Hebrew. And also mistakes.

‫אבל הרגלים, קשה מאוד לשנות. But old habits die hard.

‫כדי לפתור לפחות חלק קטן מהבעיות, ‫הוציא השנה מכון התקנים הישראלי In order to solve a small part of the problem, this year the Standards Institute of Israel came out with

‫תקן חדש לסידור מקלדת עברית. a new standard for Hebrew keyboard layout.

‫התקן החדש מרחיק בין האותיות ‫ו"ו ונו"ן סופית The new standard puts distance between the letter "vuv" and "nun sofit"

‫כדי למנוע בלבול ביניהן, to prevent confusion between the two

‫ומשווה את מיקום המקשים של סימני ‫הפיסוק בעברית למיקומם באנגלית. and matches the location of the Hebrew punctuation marks to their English counterparts

‫כדי שנפסיק לסבול מהקלדת ‫צד"י סופית במקום נקודה, למשל. so that we'll stop suffering from typing "tzadik sofit" instead of a period for example.

‫אבל ספק אם מכון התקנים ‫יצליח להטמיע בציבור אפילו את זה. But it's doubtful whether the Standards Institute will even be able to integrate this.

‫וגם אם כן, ההקלדה הרגילה שלנו ‫תמשיך להיות איטית בהרבה And even if they do, our normal typing will continue to be much slower

‫ממה שהיא הייתה יכולה להיות. than what it could be.

‫הכול בגלל היידיש. All of this, because of Yiddish.