×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), יום בחיי פקח ברכבת

יום בחיי פקח ברכבת

-קוראים לי אפרים בן אלי ,כולם קוראים לי אפי .אני בן 31 , באשדוד .נשוי, אבא טרי ,נולדה לי בת לפני ארבעה חודשים. לצערי חיים עדיין עם ההורים. קשה לקנות בית בארץ.עובד ברכבת מזה עוד מעט שנתיים. פקח,פקח ברכבת ישראל.

-בדיקה. עושים בדיקה דקה .

-לפני זה הייתי שחקן ועצמאי .שחקן ,סדרות, סרטים, קצת תיאטרון באשדוד .עזבתי את כל זה להיות פקח ברכבת.

-אני לא מוצא את הכרטיס שלי.

-איזה כרטיס,אחי?

-של הרכבת.אני רואה שיש לי כרטיס במקרה של אשתי,אבל...

-חיפשתי חברת חשמל ,נמל אשדוד ,משהו כזה .ראיתי שיש משרות נפתח משרות לפקח ברכבת ישראל .

-אתה רואה?

-בקרון

-תודה

-בבקשה ,בכיף,נסיעה טובה!

-מהר מהר,חברים,מהר!

- ראשונים תעלי תחליפי בלוד.כן כן תעלי!

-הדבר הכי קשה בעבודה ,אני חושב, זה העומסים הנדירים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם ביום יום .בעצם זה שאנחנו אדם אחד על 1200 איש ושצריכים לטפל בכמה אירועים במקביל.

- מערכת אומרת לנו .כשל מערכת בשירותים

-היום סיוט, מזגן לא עובד .

-אין מזגן.אני מייד בודק את זה.

-מהבוקר לא עובד.תיכנסו פנימה- תרגישו .

-אם לא יכולים להיכנס.

-כן אני מייצב

-כן אני שם לב.יש לנו תקלה בגנרטורים. אני מטפל בזה. אנשים כבר התחילו להתלונן.חם נורא.

-אני בודק הרבה לא יודעים מה פקח עושה ולא חסר אנשים שקוראים לנו כרטיסנים ולא גרוע מי זה

מלצר גם קראו לי פעם אחת .

-מלצר ,אתה יכול לבוא אליי רגע ?אין לי מושג למה אולי בגלל העניבה?

- בוקר טוב לכולם כרטיסים ,בבקשה .ביקורת.

- איפה הקפיטריה איפה קונים את הבייגלה? היא שאלה איפה את הפריטים.

- אנחנו ממודיעין נוסעים בלי מזגן ,תבדוק בבקשה .

-מפחיד להוציא רכבת, מפחיד לתפעל רכבת. .יש לך פה אלף איש, שיש לך פה המון

דברים לדאוג להם .זה לא קל, זה לא פשוט אתה עצמך מפחד.

יש לך… אתה רועד אתה רועד.

-אתה רואה מה קורה לנו עכשיו? עוזבים הכל. מישהי לחצה על לחצן מצוקה

בקרון נכים.

-אנשים לפעמים מתבלבלים. הם לוחצים על קריאת החירום במקום על לשטוף את האסלה. זה קורה זה קורה לנו הרבה.

-ציבור הנוסעים בוקר טוב שימו לב.הרכבת ממשיכה בנסיעה כרגיל,עמכם הסליחה והמשך נסיעה נעימה.

-לשים רגליים על המושבים,אוהבים לעשות את זה בלי הפסקה.

-אפשר את הרגליים?תודה.

-היו לנו פה פקחים שנקלעו לאלימות.אני יכול להגיד לך שרכבות לילה ואנשים שחוזרים קצת שיכורים קיללו אותי,אמרו לי שאני אוכל חינם.

-תעלה, תחנה הבאה תעבור.

-של מה האופניים?

-תעלה,תחנה הבאה תעבור.

-אנשים מאוד עצבניים.

-תעלה, תעלה.

-לא רציתי להפריע לך לישון.

-שימו לב,הרכבת נכנסת כעת לתחנת קריית גת.

-באזור הזה הקליטה על הפנים. אבל אחרי להבים-רהט תהיה קצת יותר קליטה.

-היי סבתא, מה נשמע?אני בעבודה.כן.בסדר.תדברי עם לורין.היא בבית,היא בבית.

-יש לנו משפט אצל הפקחים,זה אומר:אתה יודע מתי אתה מתחיל,אתה אף פעם לא יודע מתי אתה מסיים

-סליחה.סליחה.סליחה.סליחה,אפשר לעבור,בבקשה?

-אשתי שואלת אותי מתי אני מסיים, אני אמור לחיים בשעה 12,אני אומר לה שתיים. אבל תן לי שעה, אני נותן לי שעתיים ספייר. אז אם איחרתי ,הכול בסדר. אבל אם הקדמתי לפחות הפתעתי אותה.


יום בחיי פקח ברכבת Ein Tag im Leben eines Bahnwärters A day in the life of a train inspector Un día en la vida de un inspector de trenes Una giornata nella vita di un ispettore ferroviario 鉄道検査官の 1 日 Um dia na vida de um inspetor de trens Один день из жизни поездного инспектора

-קוראים לי אפרים בן אלי ,כולם קוראים לי אפי .אני בן 31 , באשדוד .נשוי, אבא טרי ,נולדה לי בת לפני ארבעה חודשים. My name is Ephraim Ben Eli, everyone calls me Efi. I am 31 years old, in Ashdod. Married, fresh father, my daughter was born four months ago. - Mi nombre es Ephraim ben Eli, todos me llaman Efi. Tengo 31 años, soy de Ashdod, estoy casado, soy nuevo padre, tuve una hija hace cuatro meses. Meu nome é Ephraim Ben Eli, todos me chamam de Efi. Tenho 31 anos, em Ashdod. Casado, pai fresco, minha filha nasceu há quatro meses. - Меня зовут Эфраим бен Эли, все зовут меня Эфи, мне 31 год, живу в Ашдоде, женат, новоиспеченный отец, четыре месяца назад у меня родилась дочь. לצערי חיים עדיין עם ההורים. Unfortunately still living with parents. Lamentablemente todavía vivo con mis padres. Infelizmente ainda morando com os pais. К сожалению, я до сих пор живу с родителями. קשה לקנות בית בארץ.עובד ברכבת מזה עוד מעט שנתיים. It is difficult to buy a house in Israel. He has been working on the train for the next two years. Es difícil comprar una casa en Israel, llevo poco más de dos años trabajando en el tren. É difícil comprar uma casa em Israel, ele trabalha no trem há dois anos. Дом в Израиле купить сложно, поездом работаю чуть больше двух лет. פקח,פקח ברכבת ישראל. Inspector, inspector on the Israel Railways. Un inspector, un inspector de los Ferrocarriles de Israel. Inspetor, inspetor das Ferrovias de Israel.

-בדיקה. -examination. -examen. -exame. עושים בדיקה דקה . Do a thin test. Haz una comprobación minuciosa. Faça um teste fino. Проведите минутную проверку.

-לפני זה הייתי שחקן ועצמאי .שחקן ,סדרות, סרטים, קצת תיאטרון באשדוד .עזבתי את כל זה להיות פקח ברכבת. -Before that I was an actor and independent .Actor, series, movies, a bit of theater in Ashdod .I left it all to be a train inspector. - Antes era actor y trabajaba por cuenta propia. Actor, series, películas, algo de teatro en Ashdod. Dejé todo eso para convertirme en inspector de trenes. -Antes disso eu era ator e independente .Ator, séries, filmes, um pouco de teatro em Ashdod .Deixei tudo para ser inspetor de trens. - До этого я был актером и самозанятым.Актер,сериалы,кино,какой-то театр в Ашдоде.Я бросил все это,чтобы стать железнодорожным инспектором.

-אני לא מוצא את הכרטיס שלי. - I can not find my card. -No encuentro mi billete. - Não consigo encontrar meu cartão.

-איזה כרטיס,אחי? - Which card, bro? - ¿Qué tarjeta, hermano? - Qual cartão, mano? - Какая карта, братан?

-של הרכבת.אני רואה שיש לי כרטיס במקרה של אשתי,אבל... -Of the train. I see I have a ticket in my wife's case, but ... - Del tren. Veo que tengo billete en el caso de mi mujer, pero... -Do trem. Vejo que tenho passagem no caso da minha esposa, mas...

-חיפשתי חברת חשמל ,נמל אשדוד ,משהו כזה .ראיתי שיש משרות נפתח משרות לפקח ברכבת ישראל . - I was looking for an electricity company, the port of Ashdod, something like that. - Estaba buscando una empresa eléctrica, el puerto de Ashdod, algo así, vi que había ofertas de trabajo para un inspector en los Ferrocarriles de Israel. - Eu estava procurando uma companhia de eletricidade, o porto de Ashdod, algo assim. - Искал электротехническую компанию, порт Ашдод, что-то в этом роде, увидел, что есть вакансии инспектора на Израильских железных дорогах.

-אתה רואה? -You see? -¿Verás? -Você vê?

-בקרון -In the trailer - En el remolque -No reboque - В трейлере

-תודה -Thanks -Gracias

-בבקשה ,בכיף,נסיעה טובה! -Please, have fun, have a good trip! - ¡Por favor, diviértete, buen viaje! -Por favor, divirta-se, boa viagem!

-מהר מהר,חברים,מהר! - Fast fast, friends, fast! - ¡Dense prisa, amigos, dense prisa! - Rápido rápido, amigos, rápido!

- ראשונים תעלי תחליפי בלוד.כן כן תעלי! - First, replace substitutes in Lod. Yes, yes! - Primero, coloque reemplazos en Lod. ¡Sí, sí, coloque! - Во-первых, выставить замены в Лоде Да-да, выставить!

-הדבר הכי קשה בעבודה ,אני חושב, זה העומסים הנדירים שאנחנו נאלצים להתמודד איתם ביום יום .בעצם זה שאנחנו  אדם אחד על 1200 איש ושצריכים לטפל בכמה אירועים במקביל. -The hardest thing about work, I think, is the rare loads we have to deal with on a daily basis. - Creo que lo más difícil en el trabajo son las raras cargas con las que tenemos que lidiar cada día: básicamente, el hecho de que somos una persona entre 1200 y tenemos que lidiar con varios eventos al mismo tiempo. - Самое сложное в работе, я думаю, это те редкие нагрузки, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно, в основном то, что мы один человек из 1200 человек и должны заниматься несколькими мероприятиями одновременно.

- מערכת אומרת לנו .כשל מערכת בשירותים - A system tells us. A system failure in the bathroom

-היום סיוט, מזגן לא עובד . -Today nightmare, air conditioner does not work.

-אין מזגן.אני מייד בודק את זה. - No air conditioner. I immediately check it.

-מהבוקר לא עובד.תיכנסו פנימה- תרגישו . - Since this morning does not work. Go inside - you will feel.

-אם לא יכולים להיכנס. -If you can't get in.

-כן אני מייצב -Yes I stabilize

-כן אני שם לב.יש לנו תקלה בגנרטורים. -Yes I notice. We have a fault in the generators. אני מטפל בזה. I'm taking care of it. אנשים כבר התחילו להתלונן.חם נורא. People have already started complaining. Terribly hot.

-אני בודק הרבה לא יודעים מה  פקח עושה ולא חסר אנשים שקוראים לנו כרטיסנים ולא גרוע מי זה - I check a lot do not know what an inspector does and there is no shortage of people who call us ticket holders and it's not bad who it is

מלצר גם קראו לי פעם אחת . A waiter also called me once.

-מלצר ,אתה יכול לבוא אליי רגע ?אין לי מושג למה אולי בגלל העניבה? Waiter, can you come to me for a moment? I have no idea why maybe because of the tie?

- בוקר טוב לכולם כרטיסים ,בבקשה .ביקורת. Good morning everyone tickets, please. Review.

- איפה הקפיטריה איפה קונים את הבייגלה? - Where is the cafeteria? Where do you buy the pretzel? היא שאלה איפה את הפריטים. She asked where the items were.

- אנחנו ממודיעין נוסעים בלי מזגן ,תבדוק בבקשה . - We from Modiin travel without air conditioning, please check.

-מפחיד להוציא רכבת, מפחיד לתפעל רכבת. - Scary to take out a train, scary to operate a train. .יש לך פה אלף איש, שיש לך פה המון You have a thousand people here, you have a lot here

דברים לדאוג להם .זה לא קל, זה לא פשוט אתה עצמך מפחד. Things to worry about. It's not easy, it's not just yourself afraid.

יש לך… אתה רועד אתה רועד. You have… you are shaking you are shaking.

-אתה רואה מה קורה לנו עכשיו? - Do you see what is happening to us now? עוזבים הכל. Leaving everything. מישהי לחצה על לחצן מצוקה Someone pressed the distress button

בקרון נכים. In a disabled car.

-אנשים לפעמים מתבלבלים. -People sometimes get confused. הם לוחצים על קריאת  החירום במקום על לשטוף את האסלה. They press the emergency call instead of flushing the toilet. זה קורה זה קורה לנו הרבה. It happens it happens to us a lot.

-ציבור הנוסעים בוקר טוב שימו לב.הרכבת ממשיכה בנסיעה כרגיל,עמכם הסליחה והמשך נסיעה נעימה. - Public good morning passengers, pay attention.

-לשים רגליים על המושבים,אוהבים לעשות את זה בלי הפסקה. -Put your feet on the seats, like to do it non-stop.

-אפשר את הרגליים?תודה. - Can I have my feet? Thank you.

-היו לנו פה פקחים שנקלעו לאלימות.אני יכול להגיד לך שרכבות לילה ואנשים שחוזרים קצת שיכורים קיללו אותי,אמרו לי שאני אוכל חינם. - We had inspectors here who got caught up in violence. I can tell you that night trains and people coming back a little drunk cursed at me, told me I was eating for free.

-תעלה, תחנה הבאה תעבור. - Go up, the next stop will pass.

-של מה האופניים? - What's the bike?

-תעלה,תחנה הבאה תעבור. - Go up, the next stop will pass.

-אנשים מאוד עצבניים. -People are very nervous.

-תעלה, תעלה. -Channel, canal.

-לא רציתי להפריע לך לישון. - I did not want to disturb your sleep.

-שימו לב,הרכבת נכנסת כעת לתחנת קריית גת. - Please note, the train now enters the Kiryat Gat station.

-באזור הזה הקליטה על הפנים. -In this area the absorption on the face. אבל אחרי להבים-רהט תהיה קצת יותר קליטה. But after Blades-Rahat there will be a little more absorption.

-היי סבתא, מה נשמע?אני בעבודה.כן.בסדר.תדברי עם לורין.היא בבית,היא בבית. - Hi Grandma, what does it sound like? I'm at work. Yes. All right. Talk to Lorraine. She's at home, she's at home.

-יש לנו משפט אצל הפקחים,זה אומר:אתה יודע מתי אתה מתחיל,אתה אף פעם לא יודע מתי אתה מסיים - We have a trial with the inspectors, it means: you know when you start, you never know when you finish

-סליחה.סליחה.סליחה.סליחה,אפשר לעבור,בבקשה? - Sorry. Sorry. Sorry. Sorry, can I pass, please?

-אשתי שואלת אותי מתי אני מסיים, אני אמור לחיים בשעה 12,אני אומר לה שתיים. -My wife asks me when I finish, I'm supposed to live at 12, I tell her two. אבל תן לי שעה, אני נותן לי שעתיים ספייר. But give me an hour, I give myself two hours spare. אז אם איחרתי ,הכול בסדר. So if I'm late, everything's fine. אבל אם הקדמתי לפחות הפתעתי אותה. But if I was at least early I surprised her.