×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), דוקותיים | לעשות קיאקים בים המלח

דוקותיים | לעשות קיאקים בים המלח

‫הגעתם... הגעתם כבר ‫למחסום של החיילים? -וואו...

‫תראה, תראה, תראה צבוע. וואו. ‫צא, צא, צא, צא, צא...

‫אנחנו רואים פה צבוע מדהים, מצלמים. ‫-צבוע? וואי, וואי, מדהים.

‫מה גרם לך להתחיל לחתור פה ‫בים המלח?

‫בגלל שזה משהו כזה מיוחד. ‫הנוף הזה שיש פה.

‫אף אחד אף פעם לא עשה את זה. ‫-לא? -לא.

‫ים המלח זה בריחה מהמרוץ.

‫עוצרים את הכול, סוגרים את הטלפון, ‫הזמן לא זז.

‫זמן ים המלח.

‫בקצב של הרוח, ‫בקצב של העשבים פה שזזים.

‫לשבת בשכשוכית ‫עם האף מחוץ למים ולנשום.

‫יש פה מלא ברום באוויר, ‫וההשפעה שלו מרגיעה.

‫כולנו רגועים כל הזמן.

‫אנחנו נרד עכשיו לחוף,

‫אנחנו נראה שיש כאן גם תושבים ‫מקומיים שמתגוררים כאן לאורך השנה.

‫זה חוף שכל אחד עושה בו ‫מה שהוא רוצה.

‫אנשים שהחליטו פשוט לעשות הפסקה, ‫לברוח מהחברה.

‫אנחנו נותנים להם מים, ‫אוכל קצת כשיש לנו.

‫בתמורה, הם מרעיפים עלינו אהבה. ‫מין ברחני חברה כאלה.

‫זה האוסטרלי והוא כל היום ‫מנקה את האזור.

‫אני לא חושב שיש לו ‫איזה ניירות כלשהם.

‫הם שומרים לך על האוטו? ‫-הם, כן, הם גם שומרים על האוטו.

‫היום אנחנו הולכים לחתור צפונה ‫לראות את הבולענים.

‫מה זה, שיט בעקבות הבולענים? ‫-שיט בעקבות הבולענים.

‫אחת ושתיים.

‫צפויות לנו הרפתקאות רציניות? ‫-לא, רגועות. הכול רגוע.

‫אם נפלתם למים, להשאיר את הפה סגור, ‫את העיניים סגורות.

‫שמי און זביצקי, אני בן 51, ‫גר ביישוב אלון,

‫נשוי למיכל ואבא לארבעה ילדים.

‫אני מוציא טיולים פה בים המלח.

‫אסור להיות עם כלי שיט בים המלח, ‫זה נחשב לשטח צבאי סגור.

‫מעלינו יש כאן את הצבא שמסתכל.

‫אז איך אנחנו פה? ‫אנחנו מתואמים.

‫אנשים אומרים, כל הבולענים האלה, ‫איזה מסוכן זה,

‫אבל צריך גם להסתכל ‫על הצד היפה של זה.

‫בכל מקום בעולם תהליכים כאלה ‫מתרחשים במשך אלפי שנים.

‫פה זה מתרחש מהיום למחר.

‫האדם גרם לזה, לא? ‫-אני בטוח שבסוף...

‫אוהו... השפריצו לי מים לעין.

‫בשביל זה יש את השפריצרים.

‫האדם גרם לזה, ‫אבל האדם גם יתקן את זה.

‫ייקח עוד כמה שנים, ‫ימלאו פה בחזרה את העסק.

‫עובדים על זה.

‫להחזיק את הקיאק ‫ואז לא שוקעות הרגליים בתוך הבוץ.

‫הופה, חבר'ה, לא לאבד סנדלים בבוץ.

‫הכול בשאנטי. ‫-חוף השאנטי, הכול בשאנטי.

‫All of them are gifts from different friends. ‫-Realy? -Yeah, yeah.

‫פה זה No man's land? ‫-No one's land.

‫אף אחד לא בא לפה, הא?

‫הבוץ פה הוא הכי בריא.

‫כמה שהוא יותר מסריח, ‫הוא פחות איכותי.

‫הבוץ הטוב הוא זה השחור ‫שאין לו ריח בכלל.

‫You travel all the way from Barcelona ‫to Thialand By road?

‫Yeah, I never make plans, I just... ‫Everyday I do what I want.

‫Slowly slowly I'm going ‫in the direction to Egypt.

‫אנחנו מחפשים את האקסטרים. ‫-חצייה לירדן.

‫שמונהק"מ, שעתיים של חתירה יציבה.

‫אתה אופטימי? ‫ים המלח לא ימות? האדם יציל אותו?

‫בסופו של דבר, יתעשתו ‫ופשוט יזרימו אליו מים.

‫לישראל יהיו עודפים של מים מותפלים ‫וימלאו את הכינרת,

‫ואז יתנו למים פה להגיע.

‫זה טוב הברום הזה. זה יופי זה.

דוקותיים | לעשות קיאקים בים המלח Herzogtum | Kajakfahren im Toten Meer Dukedom | to kayak in the Dead Sea Ducado | hacer kayak en el mar muerto Ducato | andare in kayak nel Mar Morto Ducado | andar de caiaque no Mar Morto

‫הגעתם... הגעתם כבר ‫למחסום של החיילים? -וואו... Have you arrived ... Have you already reached the soldiers' checkpoint? -Where ...

‫תראה, תראה, תראה צבוע. וואו. ‫צא, צא, צא, צא, צא... Look, look, look painted. Wow. Get out, get out, get out, get out ...

‫אנחנו רואים פה צבוע מדהים, מצלמים. ‫-צבוע? וואי, וואי, מדהים. We see an amazing painted here, photographers. hyena? Wow, wow, awesome.

‫מה גרם לך להתחיל לחתור פה ‫בים המלח? What made you start paddling here in the Dead Sea?

‫בגלל שזה משהו כזה מיוחד. ‫הנוף הזה שיש פה. Because it's something so special. This view is here.

‫אף אחד אף פעם לא עשה את זה. ‫-לא? -לא. Nobody ever did that. No? -No.

‫ים המלח זה בריחה מהמרוץ. The Dead Sea is an escape from the race.

‫עוצרים את הכול, סוגרים את הטלפון, ‫הזמן לא זז. Stop everything, shut down the phone, time doesn't move.

‫זמן ים המלח. Dead Sea Time.

‫בקצב של הרוח, ‫בקצב של העשבים פה שזזים. At the pace of the wind, at the pace of the weeds here moving.

‫לשבת בשכשוכית ‫עם האף מחוץ למים ולנשום. Sit in glass with your nose out of the water and breathe.

‫יש פה מלא ברום באוויר, ‫וההשפעה שלו מרגיעה. There's a mouth full of rum in the air, and its effect is soothing.

‫כולנו רגועים כל הזמן. We are all calm all the time.

‫אנחנו נרד עכשיו לחוף, We are going down to the beach now,

‫אנחנו נראה שיש כאן גם תושבים ‫מקומיים שמתגוררים כאן לאורך השנה. We also seem to have local residents living here throughout the year.

‫זה חוף שכל אחד עושה בו ‫מה שהוא רוצה. It's a beach where everyone does what they want.

‫אנשים שהחליטו פשוט לעשות הפסקה, ‫לברוח מהחברה. People who just decided to take a break, get away from the company.

‫אנחנו נותנים להם מים, ‫אוכל קצת כשיש לנו. We give them water, eat some when we have it.

‫בתמורה, הם מרעיפים עלינו אהבה. ‫מין ברחני חברה כאלה. In return, they make love to us. Gender escorts such a company.

‫זה האוסטרלי והוא כל היום ‫מנקה את האזור. This is the Australian and he cleans the area all day.

‫אני לא חושב שיש לו ‫איזה ניירות כלשהם. I don't think he has any papers.

‫הם שומרים לך על האוטו? ‫-הם, כן, הם גם שומרים על האוטו. Are they keeping you in the car? - They, yes, they also keep the car.

‫היום אנחנו הולכים לחתור צפונה ‫לראות את הבולענים. Today we are going north to see the sinkholes.

‫מה זה, שיט בעקבות הבולענים? ‫-שיט בעקבות הבולענים. What is it, sailing in the sink? - Sailing in the sink.

‫אחת ושתיים. One and two.

‫צפויות לנו הרפתקאות רציניות? ‫-לא, רגועות. הכול רגוע. Are we expecting serious adventures? - No, calm. Everything is calm.

‫אם נפלתם למים, להשאיר את הפה סגור, ‫את העיניים סגורות. If you fell into the water, keep your mouth shut, your eyes closed.

‫שמי און זביצקי, אני בן 51, ‫גר ביישוב אלון, My name is On Zabitsky, I am 51 years old, live in Alon,

‫נשוי למיכל ואבא לארבעה ילדים. Married to Michal and father of four children.

‫אני מוציא טיולים פה בים המלח. I spend trips here in the Dead Sea.

‫אסור להיות עם כלי שיט בים המלח, ‫זה נחשב לשטח צבאי סגור. It is forbidden to have a vessel in the Dead Sea, it is considered a closed military zone.

‫מעלינו יש כאן את הצבא שמסתכל. Above us is the army watching.

‫אז איך אנחנו פה? ‫אנחנו מתואמים. So how are we here? We are coordinated.

‫אנשים אומרים, כל הבולענים האלה, ‫איזה מסוכן זה, People say, all these sinkholes, how dangerous it is,

‫אבל צריך גם להסתכל ‫על הצד היפה של זה. But one must also look at the beautiful side of it.

‫בכל מקום בעולם תהליכים כאלה ‫מתרחשים במשך אלפי שנים. Everywhere in the world such processes take place for thousands of years.

‫פה זה מתרחש מהיום למחר. This is going on from today to tomorrow.

‫האדם גרם לזה, לא? ‫-אני בטוח שבסוף... Man did it, didn't it? - I'm sure in the end ...

‫אוהו... השפריצו לי מים לעין. Ooh ... squirted water in my eye.

‫בשביל זה יש את השפריצרים. That's what the sprinklers are for.

‫האדם גרם לזה, ‫אבל האדם גם יתקן את זה. Man caused it, but man will also fix it.

‫ייקח עוד כמה שנים, ‫ימלאו פה בחזרה את העסק. It will take a few more years, will fill the business back here.

‫עובדים על זה. working on it.

‫להחזיק את הקיאק ‫ואז לא שוקעות הרגליים בתוך הבוץ. Hold the kayak and then don't sink your feet in the mud.

‫הופה, חבר'ה, לא לאבד סנדלים בבוץ. Hoffa, guys, don't lose sandals in the mud.

‫הכול בשאנטי. ‫-חוף השאנטי, הכול בשאנטי. It's all in Shanti. - The Shanti beach, everything in Shanti.

‫All of them are gifts from different friends. ‫-Realy? -Yeah, yeah.

‫פה זה No man's land? ‫-No one's land.

‫אף אחד לא בא לפה, הא? Nobody came here, huh?

‫הבוץ פה הוא הכי בריא. The mud here is the healthiest.

‫כמה שהוא יותר מסריח, ‫הוא פחות איכותי. The more stinky it is, the less quality it is.

‫הבוץ הטוב הוא זה השחור ‫שאין לו ריח בכלל. The good mud is the black one that has no smell at all.

‫You travel all the way from Barcelona ‫to Thialand By road?

‫Yeah, I never make plans, I just... ‫Everyday I do what I want.

‫Slowly slowly I'm going ‫in the direction to Egypt.

‫אנחנו מחפשים את האקסטרים. ‫-חצייה לירדן. We are looking for the extreme. - Crossing the Jordan.

‫שמונה ק"מ, שעתיים של חתירה יציבה. Eight miles, two hours of steady rowing.

‫אתה אופטימי? ‫ים המלח לא ימות? האדם יציל אותו? Are you optimistic? The Dead Sea will not die? Will the person save him?

‫בסופו של דבר, יתעשתו ‫ופשוט יזרימו אליו מים. Eventually, they will come to their senses and just pour water into it.

‫לישראל יהיו עודפים של מים מותפלים ‫וימלאו את הכינרת, Israel will have surplus desalinated water and will fill the Sea of Galilee,

‫ואז יתנו למים פה להגיע. Then let the water here come.

‫זה טוב הברום הזה. זה יופי זה. That's good for this bromine. That's the beauty of it.