×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), דוקותיים | האמן שהופך קסאמים לפרחים ומזוזות

דוקותיים | האמן שהופך קסאמים לפרחים ומזוזות

‫זה הטיל שמגן עלינו. תמיר. ‫כיפת ברזל.

‫זה לפני איזה כחודש הייתה תמונה ‫של החלק הזה תקוע באיזשהו רכב.

‫זה יושב על הראש,

‫אלה חלקים אלקטרוניים שלו ‫שאני לא יכול לספר לך.

‫אני חותך אותו למלבנים ‫מבריק אותה, ויוצר את המזוזות.

‫המזוזות שלי נחטפות בכל העולם.

‫יש לי אתר שנקרא - ‫ROCKETS INTO ROSES

‫מזוזה מכיפת ברזל עולה ‫בין 200 ל-150 דולר.

‫רק שלא יירו עלינו.

‫מקסאם אחד כמה כסף אתה מוציא?

‫מקסאם אחד? ‫אהה...

‫300 דולר לפרח כפול שבע ‫זה 2,000 דולר בערך לקסאם.

‫אלה רקטות מהמערכה לפני חודש.

‫זה נקרא רקטה 120. זנב של גראד.

‫רוצה לראות איך נראה גראד מלא? ‫-כן.

‫מיוצר בסין. זנבות, פצצות מרגמה. ‫זה זלזאל. מאזור דימונה.

‫איך יש להם זלזאלים כאלה? ‫-איך יש להם? פאג'ר.

‫זה מה שיורים על תל אביב וירושלים.

‫זה נפל בבאר גנים.

‫זה קסאם, מרתכים את הסנפירים ‫ויורים אותו.

‫זה נפל באשקלון. זה לא התפוצץ.

‫אז יש בפנים חומר נפץ? ‫-לא, זה...

‫אני לא אוסף אותם, ‫זה הצבא והמשטרה אוספים אותם,

‫עושים בדיקה, עושים הכול, ‫ואחרי זה מעבירים אותם אליי.

‫אני ירון בוב, בן 46, גר במושב יתד.

‫מאיש הייטק למורה לאומנות.

‫גרוש עם שני ילדים, מאורס ‫וחי את החלום.

‫אני הופך את כל הרקטות האלה ‫לפרחים, ליונות שלום, לחנוכיות

‫וזה ורד הקסאם.

‫אני מכין אותם על מפת ארץ ישראל ‫וזה יוצא מאזור שדרות.

‫הערכה שלי שנפלו בקרבה ‫הקרובה מאוד שלי 30 רקטות בערך.

‫זה לא כיף.

‫יש לך פה עשר שניות לרוץ, לתפוס ‫או מאחורי קיר כלשהו

‫או ליד בלוני הגז, ‫כן, אתה יכול כאילו...

‫לא, לא. אתה יודע מה עושים? תסתכל.

‫זה כמו לרכוב על זאב ערבות... ‫אתה רוכב על זה ככה.

‫זה שוקל הרבה? ‫-לא.

‫אני לא רוצה להגיד בכוונה ממה ‫זה עשוי וכל זה שלא... -זה הגראד?

‫זה הגראד.

‫זה שוקל הרבה? ‫-אתה רוצה לנסות להרים את הזלזאל?

‫כשאני נוגע בקסאם וברקטה ‫אני מרגיש אנרגיות שליליות,

‫אבל אז אני חותך אותו ושם אותו בתנור ‫והאש מזקקת אותו.

‫עדיף לי לעבוד עם מתכת ‫מאשר לשלם לפסיכולוג,

‫זה הרבה יותר זול.

‫עד החודש האחרון כיפת ברזל ‫לא הגנה עלינו, נקודה.

‫בחודש האחרון כיפת ברזל ‫כן התחילה להגן וליירט.

‫עשו אולי עדכון תוכנה, ‫אני לא יודע בדיוק מה.

‫תן לחשוב על העמדה טובה.

‫אין לך ספר הדרכה.

‫אתה לא מקבל מרפאל, ‫איך עובדים עם כיפת ברזל.

‫זה סוג של סגסוגת אלומיניום.

‫לא פעם כל הנפחייה פה עולה באש. ‫זה ניתך, זה מתפוצץ לך בידיים.

‫כן, כן, הביתה יאללה, בואי.

‫מה שאני מספר לאנשים בחוץ לארץ

‫זה שאם הם לוקחים את המזוזה שלי ‫ושמים את זה אצלם בבית,

‫יש להם אחריות ששום רקטה מעזה ‫לא תגיע אליהם הביתה.

‫פה בארץ אין את האחריות הזאת.

דוקותיים | האמן שהופך קסאמים לפרחים ומזוזות Ducalism | The artist who turns Qassams into flowers and mezuzahs Ducado | El artista que convierte kasams en flores y mezuzá Ducato | L'artista che trasforma i kasam in fiori e mezuzah Ducado | O artista que transforma kasams em flores e mezuzás

‫זה הטיל שמגן עלינו. תמיר. ‫כיפת ברזל. It is the missile that protects us. tall. Iron Dome.

‫זה לפני איזה כחודש הייתה תמונה ‫של החלק הזה תקוע באיזשהו רכב. It was about a month ago that a picture of this part was stuck in some vehicle.

‫זה יושב על הראש, It sits on your head,

‫אלה חלקים אלקטרוניים שלו ‫שאני לא יכול לספר לך. These are his electronic parts that I can't tell you.

‫אני חותך אותו למלבנים ‫מבריק אותה, ויוצר את המזוזות. I cut it into rectangles, shining it, and creating the mezuzahs.

‫המזוזות שלי נחטפות בכל העולם. My mezuzahs are being kidnapped all over the world.

‫יש לי אתר שנקרא - ‫ROCKETS INTO ROSES I have a site called - ROCKETS INTO ROSES

‫מזוזה מכיפת ברזל עולה ‫בין 200 ל-150 דולר. A mezuzah from an iron dome costs between $ 200 and $ 150.

‫רק שלא יירו עלינו. Just don't shoot at us.

‫מקסאם אחד כמה כסף אתה מוציא? Maxam One How much money do you spend?

‫מקסאם אחד? ‫אהה... One Maxam? Ahh ...

‫300 דולר לפרח כפול שבע ‫זה 2,000 דולר בערך לקסאם. $ 300 for a double flower is $ 2,000 for Qassam.

‫אלה רקטות מהמערכה לפני חודש. These are rockets from the battle a month ago.

‫זה נקרא רקטה 120. זנב של גראד. It's called Rocket 120. Grad's tail.

‫רוצה לראות איך נראה גראד מלא? ‫-כן. Want to see what a full grad looks like? Yes.

‫מיוצר בסין. זנבות, פצצות מרגמה. ‫זה זלזאל. מאזור דימונה. Made in China. Tails, mortar shells. This is a sell-out. From the Dimona area.

‫איך יש להם זלזאלים כאלה? ‫-איך יש להם? פאג'ר. How do they have such salzels? - How are they? Fager.

‫זה מה שיורים על תל אביב וירושלים. This is what is being said about Tel Aviv and Jerusalem.

‫זה נפל בבאר גנים. It fell into a garden well.

‫זה קסאם, מרתכים את הסנפירים ‫ויורים אותו. It's Qassam, welding the fins and firing it.

‫זה נפל באשקלון. זה לא התפוצץ. It fell in Ashkelon. It didn't explode.

‫אז יש בפנים חומר נפץ? ‫-לא, זה... So there's an explosive inside? not this...

‫אני לא אוסף אותם, ‫זה הצבא והמשטרה אוספים אותם, I'm not collecting them, it's the army and the police are collecting them,

‫עושים בדיקה, עושים הכול, ‫ואחרי זה מעבירים אותם אליי. Do a test, do everything, and then pass it on to me.

‫אני ירון בוב, בן 46, גר במושב יתד. I am Yaron Bob, 46, living in Moshav Peg.

‫מאיש הייטק למורה לאומנות. From a high-tech man to an art teacher.

‫גרוש עם שני ילדים, מאורס ‫וחי את החלום. Divorced with two children, engaged and living the dream.

‫אני הופך את כל הרקטות האלה ‫לפרחים, ליונות שלום, לחנוכיות I turn all those rockets into flowers, pigeons, menorahs

‫וזה ורד הקסאם. And this is the Qassam rose.

‫אני מכין אותם על מפת ארץ ישראל ‫וזה יוצא מאזור שדרות. I make them on the map of the Land of Israel and it comes out of the Sderot area.

‫הערכה שלי שנפלו בקרבה ‫הקרובה מאוד שלי 30 רקטות בערך. My estimate that fell in close proximity to my 30 or so rockets.

‫זה לא כיף. It's not fun.

‫יש לך פה עשר שניות לרוץ, לתפוס ‫או מאחורי קיר כלשהו You have ten seconds to run, catch or behind any wall

‫או ליד בלוני הגז, ‫כן, אתה יכול כאילו... Or next to the gas cylinders, yes, you can ...

‫לא, לא. אתה יודע מה עושים? תסתכל. no no. Do you know what to do? Look.

‫זה כמו לרכוב על זאב ערבות... ‫אתה רוכב על זה ככה. It's like riding a coyote ... you ride it like that.

‫זה שוקל הרבה? ‫-לא. Does it weigh a lot? No.

‫אני לא רוצה להגיד בכוונה ממה ‫זה עשוי וכל זה שלא... -זה הגראד? I don't want to intentionally say what it's made of and all it's not ... -is the grad?

‫זה הגראד. This is the grad.

‫זה שוקל הרבה? ‫-אתה רוצה לנסות להרים את הזלזאל? Does it weigh a lot? -Do you want to try to pick up the salzal?

‫כשאני נוגע בקסאם וברקטה ‫אני מרגיש אנרגיות שליליות, When I touch Qassam and Barakta I feel negative energies,

‫אבל אז אני חותך אותו ושם אותו בתנור ‫והאש מזקקת אותו. But then I cut it and put it in the oven and the fire distilled it.

‫עדיף לי לעבוד עם מתכת ‫מאשר לשלם לפסיכולוג, I'd rather work with metal than pay a psychologist,

‫זה הרבה יותר זול. It is much cheaper.

‫עד החודש האחרון כיפת ברזל ‫לא הגנה עלינו, נקודה. Until last month, the Iron Dome didn't protect us, period.

‫בחודש האחרון כיפת ברזל ‫כן התחילה להגן וליירט. In the last month, the Iron Dome has begun to defend and intercept.

‫עשו אולי עדכון תוכנה, ‫אני לא יודע בדיוק מה. Have maybe done a software update, I don't know exactly what.

‫תן לחשוב על העמדה טובה. Let think of a good position.

‫אין לך ספר הדרכה. You do not have a training book.

‫אתה לא מקבל מרפאל, ‫איך עובדים עם כיפת ברזל. You don't get from Rafael, how you work with an iron dome.

‫זה סוג של סגסוגת אלומיניום. It is a type of aluminum alloy.

‫לא פעם כל הנפחייה פה עולה באש. ‫זה ניתך, זה מתפוצץ לך בידיים. Often all the blacksmiths here are on fire. It gets cut, it explodes in your hands.

‫כן, כן, הביתה יאללה, בואי. Yes, yes, come on, come on.

‫מה שאני מספר לאנשים בחוץ לארץ What I tell people abroad

‫זה שאם הם לוקחים את המזוזה שלי ‫ושמים את זה אצלם בבית, It's that if they take my mezuzah and put it in their house,

‫יש להם אחריות ששום רקטה מעזה ‫לא תגיע אליהם הביתה. They have a responsibility that no rocket from Gaza will reach them home.

‫פה בארץ אין את האחריות הזאת. There is no such responsibility here in the country.