×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | יואב מתגעגע להורים

כאן מקשיבים | יואב מתגעגע להורים

‫ריחמת על עצמך? ‫-כן.

‫לפעמים כן. ברגעים הקשים מאוד, כן.

‫אני זוכר משפט שאח שלי אמר לי, ‫הוא אמר:

‫"אני לא רוצה שירחמו עלינו, ‫אבל תשמע, אנחנו מסכנים".

‫ומותר גם לרחם על עצמך לפעמים. ‫החיים זה לא פיקניק,

‫לפעמים יש דברים שמבאסים ת'תחת, ‫אין מה לעשות.

‫אבא נפטר כשהייתי בן 19 וחצי ‫מדום לב.

‫אחרי חמש שנים, ‫אימא חלתה בסרטן אלים מאוד.

‫אחרי שנתיים, היא נפטרה.

‫זהו, ללא הורים. יתום, מה שנקרא.

‫זה כל רגע ביום מלווה אותך.

‫טוב, רע, סתם רגע שולי ואפור, ‫הם שם.

‫והזיכרון שלי מאבא שלי הוא זיכרון ‫של בן אדם חזק, יפה, חכם, מצחיק.

‫הזיכרון של אימא שלי ‫זה חסרת כוח ו... עייפה.

‫אני זוכר כאילו, נראה לי, בעצם, ‫פעם אחרונה שראיתי אותה.

‫היא לא הייתה מסוגלת לפתוח ‫את העיניים, היא לא הייתה מסוגלת...

‫להרים את הראש.

‫ואח שלי אומר לה: "אימא, יואבי פה",

‫אז היא אומרת לי: ‫"איזה חתיך אתה היום".

‫ופתאום כאילו הכה בי ‫חילוף התפקידים הזה,

‫והתחלתי לבכות ולכעוס עליה ‫ואמרתי לה ש...

‫שזה לא פייר, שזה לא פייר ‫שאתם משאירים אותי לבד.

‫הבכי אחרי כמה זמן התחלף ב...

‫שיחה מאוד מאוד אישית ‫ובסוף גם בצחוק.

‫זה לא שכאילו המוות מצחיק, ‫אבל אם אני לא אתייחס לזה בהומור

‫אז אני באמת, כאילו, אכנס בזום-אין ‫לתוך הטרגדיה שבזה וזה כאילו...

‫כן. -נשאר כעס וזעם ועצבות ‫תמיד במקום כלשהו,

‫אבל יש את הכוח שלך להמשיך לחיות ‫ויש את האינרציה

‫שכאילו מחייבת אותך לרדוף ‫אחרי תחליף לדבר הזה שהיה לך,

‫למצוא אהבה שתחליף את זה.

‫אני צריך בית כאילו, אני לא צריך ‫תחליף אימא או תחליף אבא

‫כי אימא ואבא יש רק אחד ואחת.

‫וזה לא שהאישיות שלי ‫כזאת מורכבת כי אני יתום,

‫אני בן אדם כמו כל האנשים שרוצה ‫אהבה ואצלו זה טיפה יותר רגיש.

‫כאילו, קשה לך יותר לשאת פרידה? ‫-כן.

‫בגלל ההורים? ‫-חד משמעית.

‫אני מקנא ביג טיים ‫בכל מי שיש לו הורים.

‫הורים זה הדבר הכי כאילו, ‫כאילו זה היצור היחידי שאוהב אותך

‫לא משנה כמה חרא אתה ‫וכמה מניאק אתה.

‫זה בדיוק הקטעים האלה גם, ‫הפרקטיים.

‫פתאום חבר מקבל את האוטו ‫של ההורים לסוף שבוע,

‫או קונים לו איזה כרטיס טיסה,

‫או זורק אצלם את הכביסה ‫כי מכונת הכביסה התקלקלה.

‫זה דברים שהם נורא חומריים, אבל... ‫-היומיום.

‫זה קשה לך להגיד את זה עכשיו? ‫זאת אומרת אתה כזה גבר וכזה קשוח...

‫לא. ‫-לא קשה?

‫אני נראה קשוח אבל אה... ‫אני מתגעגע אליה.

‫אני מתגעגע פיזית לחיבוק שלה, ‫למילה הטובה שלה, לפידבק.

‫הם חסרים בהצלחות ובאכזבות. ‫אתה מרגיש שאף אחד לא גאה בך.

‫זה נשמע מאוד קשה, ‫אבל אתה מתמודד.

‫יש לי ברירה? ‫-כן, יש אנשים שמתרסקים.

‫התרסקתי גם, וקמתי. ‫עכשיו אני עומד,

‫אבל אתה לא יכול ‫שלא להתרסק מדבר כזה.

‫החוכמה זה לקום פשוט.

כאן מקשיבים | יואב מתגעגע להורים Here you listen Yoav misses his parents

‫ריחמת על עצמך? ‫-כן. Did you feel sorry for yourself? Yes.

‫לפעמים כן. ברגעים הקשים מאוד, כן. Sometimes yes. In the very difficult moments, yes.

‫אני זוכר משפט שאח שלי אמר לי, ‫הוא אמר: I remember a sentence my brother told me, he said:

‫"אני לא רוצה שירחמו עלינו, ‫אבל תשמע, אנחנו מסכנים". "I don't want them to feel sorry for us, but listen, we're poor."

‫ומותר גם לרחם על עצמך לפעמים. ‫החיים זה לא פיקניק, And you can sometimes feel sorry for yourself. Life is not a picnic,

‫לפעמים יש דברים שמבאסים ת'תחת, ‫אין מה לעשות. Sometimes there are things that undermine, nothing to do.

‫אבא נפטר כשהייתי בן 19 וחצי ‫מדום לב. Dad died when I was 19 and a half years old.

‫אחרי חמש שנים, ‫אימא חלתה בסרטן אלים מאוד. After five years, Mother became very violent with cancer.

‫אחרי שנתיים, היא נפטרה. After two years, she passed away.

‫זהו, ללא הורים. יתום, מה שנקרא. That is, without parents. Orphan, so-called.

‫זה כל רגע ביום מלווה אותך. It accompanies you every moment of the day.

‫טוב, רע, סתם רגע שולי ואפור, ‫הם שם. Good, bad, just a marginal and gray moment, they're there.

‫והזיכרון שלי מאבא שלי הוא זיכרון ‫של בן אדם חזק, יפה, חכם, מצחיק. And my memory of my dad is a memory of a strong, beautiful, smart, funny person.

‫הזיכרון של אימא שלי ‫זה חסרת כוח ו... עייפה. My mother's memory is powerless and ... tired.

‫אני זוכר כאילו, נראה לי, בעצם, ‫פעם אחרונה שראיתי אותה. I remember, like, the last time I saw her.

‫היא לא הייתה מסוגלת לפתוח ‫את העיניים, היא לא הייתה מסוגלת... She couldn't open her eyes, she couldn't ...

‫להרים את הראש. Raise your head.

‫ואח שלי אומר לה: "אימא, יואבי פה", And my brother says to her, "Mommy, Yoavi here,"

‫אז היא אומרת לי: ‫"איזה חתיך אתה היום". So she says to me: "What a fuck you are today"

‫ופתאום כאילו הכה בי ‫חילוף התפקידים הזה, And suddenly it struck me that this role shift,

‫והתחלתי לבכות ולכעוס עליה ‫ואמרתי לה ש... And I started crying and angry with her and told her that ...

‫שזה לא פייר, שזה לא פייר ‫שאתם משאירים אותי לבד. It's not Pierre, it's not Pierre that you leave me alone.

‫הבכי אחרי כמה זמן התחלף ב... Cry after a while replaced by ...

‫שיחה מאוד מאוד אישית ‫ובסוף גם בצחוק. A very personal conversation and finally a laugh too.

‫זה לא שכאילו המוות מצחיק, ‫אבל אם אני לא אתייחס לזה בהומור It's not like death is funny, but if I don't treat it with humor

‫אז אני באמת, כאילו, אכנס בזום-אין ‫לתוך הטרגדיה שבזה וזה כאילו... So I really, like, go into the tragedy of it and it's like ...

‫כן. -נשאר כעס וזעם ועצבות ‫תמיד במקום כלשהו, Yes. - There's always anger and rage and sadness somewhere,

‫אבל יש את הכוח שלך להמשיך לחיות ‫ויש את האינרציה But there is your power to keep living and there is the inertia

‫שכאילו מחייבת אותך לרדוף ‫אחרי תחליף לדבר הזה שהיה לך, That you are obliged to pursue a replacement for this thing you had,

‫למצוא אהבה שתחליף את זה. Find a love that will replace it.

‫אני צריך בית כאילו, אני לא צריך ‫תחליף אימא או תחליף אבא I need a house like, I don't need a mom or dad replacement

‫כי אימא ואבא יש רק אחד ואחת. Because mom and dad have only one and one.

‫וזה לא שהאישיות שלי ‫כזאת מורכבת כי אני יתום, And it's not that my personality is so complex because I'm an orphan,

‫אני בן אדם כמו כל האנשים שרוצה ‫אהבה ואצלו זה טיפה יותר רגיש. I'm a human like all the people who want love and for him it's a bit more sensitive.

‫כאילו, קשה לך יותר לשאת פרידה? ‫-כן. Like, it's harder for you to take a break? Yes.

‫בגלל ההורים? ‫-חד משמעית. Because of the parents? Unequivocal.

‫אני מקנא ביג טיים ‫בכל מי שיש לו הורים. I envy Big Time anyone who has parents.

‫הורים זה הדבר הכי כאילו, ‫כאילו זה היצור היחידי שאוהב אותך Parents are the most like, like, the only creature that loves you

‫לא משנה כמה חרא אתה ‫וכמה מניאק אתה. No matter how shit you are and how maniac you are.

‫זה בדיוק הקטעים האלה גם, ‫הפרקטיים. It's exactly those sections, too, the practical ones.

‫פתאום חבר מקבל את האוטו ‫של ההורים לסוף שבוע, Suddenly a friend gets his parents car for a weekend,

‫או קונים לו איזה כרטיס טיסה, Or buy him a plane ticket,

‫או זורק אצלם את הכביסה ‫כי מכונת הכביסה התקלקלה. Or throwing the laundry with them because the washing machine has broken down.

‫זה דברים שהם נורא חומריים, אבל... ‫-היומיום. These are things that are terribly material, but ... - everyday.

‫זה קשה לך להגיד את זה עכשיו? ‫זאת אומרת אתה כזה גבר וכזה קשוח... Is it hard for you to say that now? I mean you're such a man and so tough ...

‫לא. ‫-לא קשה? No. not hard?

‫אני נראה קשוח אבל אה... ‫אני מתגעגע אליה. I look tough but uh ... I miss her.

‫אני מתגעגע פיזית לחיבוק שלה, ‫למילה הטובה שלה, לפידבק. I physically miss her embrace, her good word, her feedback.

‫הם חסרים בהצלחות ובאכזבות. ‫אתה מרגיש שאף אחד לא גאה בך. They lack successes and disappointments. You feel no one is proud of you.

‫זה נשמע מאוד קשה, ‫אבל אתה מתמודד. It sounds very difficult, but you are dealing.

‫יש לי ברירה? ‫-כן, יש אנשים שמתרסקים. I have a choice? - Yes, some people are crashing.

‫התרסקתי גם, וקמתי. ‫עכשיו אני עומד, I crashed too, and got up. Now I stand,

‫אבל אתה לא יכול ‫שלא להתרסק מדבר כזה. But you can't help but crush such a thing.

‫החוכמה זה לקום פשוט. The wisdom is to get up simple.