×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | ילדתי בגיל 16

כאן מקשיבים | ילדתי בגיל 16

‫בת כמה היית כשילדת?

‫הייתי בדיוק בת 16 כשילדתי.

‫אבא... אבא היה ‫עד שהיא הייתה בת שבועיים.

‫מתנדב מהולנד.

‫רציתי לברוא אדם שיאהב אותי ‫ללא תנאי.

‫זה נשמע מאוד בודד. ‫-כן.

‫זה קשה בלי ויסקי. ‫-רוצה לקחת כוסית? -כן.

‫יאללה. קחי כוסית, ‫תביאי לפה אפילו.

‫אני אקח שלוק מיץ תפוזים.

‫בית הילדים, ‫ש... הפך לגיהינום בעצם,

‫אחרי שנים שהחרימו אותי ‫אז אני חיפשתי מה יחזיק אותי בחיים,

‫מה... מה יתן לי סיבה לקום בבוקר.

‫כל הזמן רציתי רק להיות אימא, ‫להיות נאהב ללא תנאי.

‫כשאת אומרת "נכנסתי להיריון ‫כי רציתי מישהו שיאהב אותי",

‫לא התכוונת לאבא שלה שיאהב אותה, ‫התכוונת לילד שיאהב אותך.

‫רציתי אדם שיאהב אותי ללא תנאי,

‫שדרכו אני אוכל לתת ‫את כל מה שלא קיבלתי.

‫בואי נדבר רגע על הגידול של הילדה.

‫בגלל שאנחנו כל הזמן פוחדים ‫לעשות עם הילדים שלנו

‫את הטעויות שההורים שלנו עשו,

‫כשאת אימא בגיל 15, 16, ‫זה מסובך עוד יותר?

‫זה... זה קצת מרגיז ‫שאת אומרת את זה. -מה מרגיז?

‫בגלל שאני לא מכירה אמא

‫שבגיל 30 הפכה לאימא בפעם הראשונה ‫שלא עשתה טעויות.

‫אבל זה לא משא נורא כבד ‫להביא לעולם ילדה

‫שעל כתפיה מוטלת כזאת אחריות, ‫לעשות את אימא שלה שמחה?

‫כן? ‫ולמה את חושבת הביאו אותך לעולם?

‫זה כי אהבו את אורית? ‫לא, עוד לא ידעו מי זאת אורית.

‫עוד לא ידעו מי את בכלל, ‫הם עשו בשביל...

‫לעשות ילדים זה אגואיסטי. ‫זה תמיד מטעמים אגואיסטיים.

‫"אני רוצה מיני-מי קטן שלי,

‫"שיהיה דומה לי בכול ויחשוב כמוני ‫ואני אהיה הקיבוץ שלו". זה...

‫יש הבדל בין להיות אימא בגיל 16 ‫לבין להיות אימא בת 30.

‫יש הבדל.

‫היה לך כיף? ‫נהנית מהאמהות הזאת?

‫כן, אני... ‫אני פרחתי.

‫את יודעת מה? ‫זה זרק אותי לגיל 16.

‫כן, כל ה... ‫בדיחות והצחוקים וההצגות והפרצופים.

‫זה... אנאבל, כן.

‫היא... ‫היא הצילה את החיים שלי.

‫היא יודעת את זה?

‫אם היא יודעת, זה אולי משירים.

‫היא לא העיזה לשאול אותי ‫שום דבר על זה

‫חוץ מ... פעם אחת באיזה גיל חמש ‫היא שאלה אותי "אימא, אבא רע?"

‫וואו. ‫-והיא לא העיזה מאז לשאול.

‫פתאום פונים אליי מבית הספר שלה ‫שרצות שמועות, ומדברים עליה ו...

‫שמה? ‫-שהיא תוצר של... של אונס.

‫שאנסו אותי וככה היא נולדה. ‫-וואו.

‫אני באתי כל כך זועמת לבית הספר, ‫ואז מה הסתבר? כשחקרנו והפכנו?

‫נו? ‫-שזה היא בעצמה,

‫היא בעצמה סיפרה, ‫היא בעצמה האמינה בזה

‫והיא בעצמה אמרה את זה לחברה ‫וככה זה התגלגל. -וואו.

‫אני אמרתי לה, אנאבל, את...

‫את ההפך של.. של אונס. ‫אני תכננתי אותך, אני...

‫אני... ‫אני חלמתי עלייך, אני ציירתי אותך שנים.

‫אני תמיד אומרת שיש לי ‫שתי בנות ובת.

‫למה ככה את מנסחת?

‫בגלל ש... ‫זה סטטוס משפחתי שהוא רק שלי.

‫אנאבל הייתה כבר בת 14 ‫ועזרה לי לחתל ולקלח.

‫בייביסיטר חינם סידרת לעצמך, נכון?

‫בייביסיטר חינם! ‫זאת הייתה התוכנית.

‫יצאה לי ילדה

‫שגם הייתה בממר"ם, ‫וגם לומדת פיזיקה ומחשבים

‫ותוכל להסתדר בלי להיות תלויה ‫באף אחד.

‫קיבלת את האהבה הזאת ללא תנאי?

‫היא טיפלה בי כשהייתי חולה.

‫היא נזפה בי ‫כמו שאימא שלי לא נזפה בי מעולם.

‫כנראה שזאת אהבה. ‫כנראה שככה זה.


כאן מקשיבים | ילדתי בגיל 16

‫בת כמה היית כשילדת? How old were you when you gave birth?

‫הייתי בדיוק בת 16 כשילדתי. I was exactly 16 when I gave birth.

‫אבא... אבא היה ‫עד שהיא הייתה בת שבועיים. Dad ... Dad was until she was two weeks old.

‫מתנדב מהולנד. Volunteer from the Netherlands.

‫רציתי לברוא אדם שיאהב אותי ‫ללא תנאי. I wanted to create a man who would love me unconditionally.

‫זה נשמע מאוד בודד. ‫-כן. It sounds very lonely. Yes.

‫זה קשה בלי ויסקי. ‫-רוצה לקחת כוסית? -כן. It's hard without whiskey. - Want to take a drink? -Yes.

‫יאללה. קחי כוסית, ‫תביאי לפה אפילו. Come on. Take a glass, bring it even here.

‫אני אקח שלוק מיץ תפוזים. I'll take Locke orange juice.

‫בית הילדים, ‫ש... הפך לגיהינום בעצם, The children's home, which ... basically became hell,

‫אחרי שנים שהחרימו אותי ‫אז אני חיפשתי מה יחזיק אותי בחיים, After years of confiscating me, I was looking for what would keep me alive, Après des années de confiscation, je cherchais ce qui me maintiendrait en vie,

‫מה... מה יתן לי סיבה לקום בבוקר. What ... what would give me a reason to get up in the morning.

‫כל הזמן רציתי רק להיות אימא, ‫להיות נאהב ללא תנאי. All the time I just wanted to be a mother, to be unconditionally loved.

‫כשאת אומרת "נכנסתי להיריון ‫כי רציתי מישהו שיאהב אותי", When you say "I got pregnant because I wanted someone to love me",

‫לא התכוונת לאבא שלה שיאהב אותה, ‫התכוונת לילד שיאהב אותך. You didn't mean her dad to love her, you meant the kid to love you.

‫רציתי אדם שיאהב אותי ללא תנאי, I wanted a man to love me unconditionally,

‫שדרכו אני אוכל לתת ‫את כל מה שלא קיבלתי. Through which I can give everything I have not received.

‫בואי נדבר רגע על הגידול של הילדה. Let's talk about the girl's growth for a moment.

‫בגלל שאנחנו כל הזמן פוחדים ‫לעשות עם הילדים שלנו Because we are constantly afraid to do with our children

‫את הטעויות שההורים שלנו עשו, The mistakes our parents made,

‫כשאת אימא בגיל 15, 16, ‫זה מסובך עוד יותר? When you're a mother of 15, 16, is it even more complicated?

‫זה... זה קצת מרגיז ‫שאת אומרת את זה. -מה מרגיז? It's ... it's a little upsetting to say that. - What's annoying?

‫בגלל שאני לא מכירה אמא Because I don't know a mother

‫שבגיל 30 הפכה לאימא בפעם הראשונה ‫שלא עשתה טעויות. Who at the age of 30 became her first mother to make no mistakes.

‫אבל זה לא משא נורא כבד ‫להביא לעולם ילדה But it's not a heavy burden to bring a girl into the world

‫שעל כתפיה מוטלת כזאת אחריות, ‫לעשות את אימא שלה שמחה? That should have such a responsibility on her shoulders make her mother happy?

‫כן? ‫ולמה את חושבת הביאו אותך לעולם? Yes? And why do you think they brought you into the world?

‫זה כי אהבו את אורית? ‫לא, עוד לא ידעו מי זאת אורית. Is it because they liked Orit? No, they didn't even know who Orit was.

‫עוד לא ידעו מי את בכלל, ‫הם עשו בשביל... Didn't know who you were yet, they did for ...

‫לעשות ילדים זה אגואיסטי. ‫זה תמיד מטעמים אגואיסטיים. To make children is selfish. It is always for egoistic reasons.

‫"אני רוצה מיני-מי קטן שלי, "I want my little mini water,

‫"שיהיה דומה לי בכול ויחשוב כמוני ‫ואני אהיה הקיבוץ שלו". זה... "He'll be like me and think like me and I'll be his kibbutz." It...

‫יש הבדל בין להיות אימא בגיל 16 ‫לבין להיות אימא בת 30. There is a difference between being a mother at 16 and being a mother of 30.

‫יש הבדל. There's a difference.

‫היה לך כיף? ‫נהנית מהאמהות הזאת? did you have fun? Have you enjoyed this mum?

‫כן, אני... ‫אני פרחתי. Yes, I ... I blossomed.

‫את יודעת מה? ‫זה זרק אותי לגיל 16. you know what? It threw me at 16.

‫כן, כל ה... ‫בדיחות והצחוקים וההצגות והפרצופים. Yeah, all the ... jokes and the laughs and the shows and the faces.

‫זה... אנאבל, כן. It's ... Annabelle, yes.

‫היא... ‫היא הצילה את החיים שלי. She ... she saved my life.

‫היא יודעת את זה? Does she know that?

‫אם היא יודעת, זה אולי משירים. If she knows, it might be from songs.

‫היא לא העיזה לשאול אותי ‫שום דבר על זה She didn't dare ask me anything about it

‫חוץ מ... פעם אחת באיזה גיל חמש ‫היא שאלה אותי "אימא, אבא רע?" Except ... once at what age five did she ask me "Mommy, bad dad?"

‫וואו. ‫-והיא לא העיזה מאז לשאול. Wow. - And she hasn't dared to ask since.

‫פתאום פונים אליי מבית הספר שלה ‫שרצות שמועות, ומדברים עליה ו... Suddenly, I call her from her school who runs rumors, talking about her and ...

‫שמה? ‫-שהיא תוצר של... של אונס. her name? - It's a product of ... a rape.

‫שאנסו אותי וככה היא נולדה. ‫-וואו. They raped me and that's how she was born. - Wow.

‫אני באתי כל כך זועמת לבית הספר, ‫ואז מה הסתבר? כשחקרנו והפכנו? I came so furious to school, and then what turned out to be? As we explored and became?

‫נו? ‫-שזה היא בעצמה, Well? - It is herself,

‫היא בעצמה סיפרה, ‫היא בעצמה האמינה בזה She told herself, she believed it herself

‫והיא בעצמה אמרה את זה לחברה ‫וככה זה התגלגל. -וואו. And she herself said it to the company and that's how it turned out. - Wow.

‫אני אמרתי לה, אנאבל, את...

‫את ההפך של.. של אונס. ‫אני תכננתי אותך, אני... The opposite of .. of rape. I designed you, I ...

‫אני... ‫אני חלמתי עלייך, אני ציירתי אותך שנים. I ... I dreamed about you, I painted you for years.

‫אני תמיד אומרת שיש לי ‫שתי בנות ובת. I always say I have two daughters and a daughter.

‫למה ככה את מנסחת? Why is that how you put it?

‫בגלל ש... ‫זה סטטוס משפחתי שהוא רק שלי. Because ... it's a family status that's just mine.

‫אנאבל הייתה כבר בת 14 ‫ועזרה לי לחתל ולקלח. Annabel was already 14 and helped me to shower and shower.

‫בייביסיטר חינם סידרת לעצמך, נכון? Free babysitter set up for yourself, right?

‫בייביסיטר חינם! ‫זאת הייתה התוכנית. Free Babysitter! That was the plan.

‫יצאה לי ילדה I had a girl

‫שגם הייתה בממר"ם, ‫וגם לומדת פיזיקה ומחשבים Who was also in the MMAM, and also studied physics and computers

‫ותוכל להסתדר בלי להיות תלויה ‫באף אחד. And you can do without being dependent on anyone.

‫קיבלת את האהבה הזאת ללא תנאי? Did you receive this unconditional love?

‫היא טיפלה בי כשהייתי חולה. She cared for me when I was sick.

‫היא נזפה בי ‫כמו שאימא שלי לא נזפה בי מעולם. She scolded me like my mother never rebuked me.

‫כנראה שזאת אהבה. ‫כנראה שככה זה. Apparently it's love. Probably that's how it was.