×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | קשה לי בדייטים

כאן מקשיבים | קשה לי בדייטים

‫כשהייתי בת 19 ויצאתי עם ‫איזשהו בחור, יצאנו ארבעה חודשים

‫והכול היה נפלא. ‫הוא אפילו כתב לי שיר, לקח אותי לים

‫ואז הוא אמר לי, ‫"תקשיבי, אנחנו לא יכולים להמשיך.

‫"אני חושב שאת מכוערת ‫ואני מתבייש להסתובב איתך ברחוב"

‫ככה הוא אמר לך במילים האלה?

‫איזה חצי שנה לא הסתכלתי אחרי זה ‫על עצמי במראה,

‫ועד היום אני כאילו ‫תמיד מפחדת מהמפגש הזה.

‫השיא שלי היה דייט של עשר דקות.

‫הבן אדם אומר לי,

‫"תקשיבי, אני מחפש ‫בחורה עם עיניים בהירות",

‫וככה הסתיימה הפגישה.

‫היה לי מישהו שדיברנו ‫איזה ארבע שעות

‫ופתאום הוא אמר לי ‫שהוא לא ראה תמונה,

‫אז שלחתי לו, ‫והוא השתתק איזה כמה דקות,

‫"אני לא מסוגל גם לצאת ‫עם בחורות מלאות".

‫"את לא בהירת עור ‫ואני מחפש בחורה עדינה".

‫היו כמה שבאמת אשכרה ‫באו וביססו לי את זה על פסוקים:

‫"אין אישה אלא ליופי". ‫-יש פסוק כזה? -זה מהגמרא.

‫פאקינג שיט...

‫אני שמעתי הרבה פעמים ‫אפילו נשים שדכניות שאומרות

‫"מה, אישה נאה וכלים נאים ‫מרחיבים דעתו של אדם".

‫אני כאילו עוד איזה ארון בבית? ‫אני עציץ?

‫עשיתי ניסוי, אני רשומה ‫בשליש גן עדן, אתר היכרויות דתי.

‫אין לי שם פניות כמעט. ‫פתחתי טינדר, שמתי תמונה שלי.

‫אם את היית יודעת ‫כמה פניות קיבלתי, ואיזה מחמאות!

‫ואז אני אומרת לעצמי, ‫אבל איך זה יכול להיות?

‫כאילו פה אני כלום ופה אני, ‫כאילו, מלכת העולם.

‫וכמה וכמה בנות אמרו לי,

‫"די כבר! כאילו צאי לעולם, ‫אל תצאי רק עם דתיים".

‫אני רוצה מישהו כמוני ‫ואני חושבת שזה דבר נורא טריוויאלי.

‫אני בת 30, ‫ואני חושבת שזה לגיטימי לגמרי

‫לרצות זוגיות בשלב זה. ‫-לגמרי.

‫יכול להיות שיש איזה עניין של כריזמה ‫או ביטחון שצריך לבנות אותו?

‫זה בטוח. -כי לפעמים כשרואים ‫בחורה חסרת ביטחון קצת, אז...

‫זה מזמין הרבה דפקטים, זה כן. ‫-מזמין לדרוך עליה.

‫זה בעיקר הרבה אנשים ‫שמנסים לנצל אותי.

‫בגלל שאני חסרת ביטחון ‫אז אני אסכים לכל אחד לגעת בי.

‫מנסים כל הזמן לנתב את השיחות לשם.

‫או שהבן אדם רואה בי רק גוף ‫או שהוא לא מסוגל לראות בי גוף

‫כי הוא חושב שאני לא נראית טוב בעיניו.

‫לפני חודש הלכתי לפלסטיקאי, ‫אמרתי לו,

‫"שמע, תגיד לי מה אני צריכה לעשות ‫כדי להיות יפה".

‫והוא אמר לי, "תגידי לי, מה את סתומה? ‫את יפה, מה יש לך?"

‫אמר לי, "תעופי מפה, ‫לא מוכן לעשות לך כלום".

‫אני מנסה להאמין שקיים מישהו ‫כמוני בעולם

‫שלא יחשוב שאני נראית כמו הגרוק.

‫אני פשוט חושבת שצריך ‫המון אומץ וגם ביטחון עצמי,

‫בשביל להגיד את הדברים ‫שאת אומרת.

‫אני יכולה לדמיין אותך בדייטים ‫נורא מצחיקה וזורמת.

‫אז פשוט אני אומרת... ‫-זה מה שקורה בדרך כלל.

‫זה ככה, ‫אבל כאילו זה לא מספיק בשבילם.

‫אגב, מסתבר שיש גברים ‫שלא אוהבים את זה, תתפלאי.

‫כאילו כמה שחשבתי ‫שכאילו אני משתפת בפייסבוק

‫ואני מנסה להיות ‫מצחיקה וחכמה ואינטליגנטית

‫ולהראות את כל מה שאני מבפנים,

‫אני מרגישה ‫שהם לא מסתכלים עליי עדיין.

‫יש משפטים שאת אומרת לעצמך?

‫או שאת צריכה להזכיר לעצמך ‫בשביל להישאר עם ביטחון?

‫מזכירה לעצמי תקופות ‫של אנשים שהיו איתי

‫וכן אהבו את מה שהם ראו. ‫אומנם זה נגמר באיזשהו שלב,

‫אבל כן היו כאלה.

כאן מקשיבים | קשה לי בדייטים Listen here I have a hard time dating

‫כשהייתי בת 19 ויצאתי עם ‫איזשהו בחור, יצאנו ארבעה חודשים When I was 19 and dating some guy, we went out for four months

‫והכול היה נפלא. ‫הוא אפילו כתב לי שיר, לקח אותי לים And everything was wonderful. He even wrote me a song, took me to the sea

‫ואז הוא אמר לי, ‫"תקשיבי, אנחנו לא יכולים להמשיך. Then he told me, "Listen, we can't go on.

‫"אני חושב שאת מכוערת ‫ואני מתבייש להסתובב איתך ברחוב" "I think you're ugly and I'm ashamed to hang out with you on the street"

‫ככה הוא אמר לך במילים האלה? That's how he told you in those words?

‫איזה חצי שנה לא הסתכלתי אחרי זה ‫על עצמי במראה, What six months I didn't look after myself in the mirror,

‫ועד היום אני כאילו ‫תמיד מפחדת מהמפגש הזה. And to this day, I'm always afraid of this encounter.

‫השיא שלי היה דייט של עשר דקות. My record was a ten minute date.

‫הבן אדם אומר לי, The person tells me,

‫"תקשיבי, אני מחפש ‫בחורה עם עיניים בהירות", "Listen, I'm looking for a girl with bright eyes,"

‫וככה הסתיימה הפגישה. And so the meeting ended.

‫היה לי מישהו שדיברנו ‫איזה ארבע שעות I had someone we talked to for about four hours

‫ופתאום הוא אמר לי ‫שהוא לא ראה תמונה, And suddenly he told me he didn't see a picture,

‫אז שלחתי לו, ‫והוא השתתק איזה כמה דקות, So I sent him, and he stopped for a few minutes,

‫"אני לא מסוגל גם לצאת ‫עם בחורות מלאות". "I can't go out with full girls either."

‫"את לא בהירת עור ‫ואני מחפש בחורה עדינה". "You're not clear-skinned and I'm looking for a gentle girl."

‫היו כמה שבאמת אשכרה ‫באו וביססו לי את זה על פסוקים: There were some that would really come and base it on verses for me; Il y en a qui sont vraiment venus récompensés et qui se sont basés sur des versets pour moi:

‫"אין אישה אלא ליופי". ‫-יש פסוק כזה? -זה מהגמרא. "There is no woman but beauty." - Is there such a verse? - It's from the Gemara. "Il n'y a de femme que de beauté." - Y a-t-il un tel verset? - C'est de la Gemara.

‫פאקינג שיט... Fucking ...

‫אני שמעתי הרבה פעמים ‫אפילו נשים שדכניות שאומרות I have heard many times even women who are dating say

‫"מה, אישה נאה וכלים נאים ‫מרחיבים דעתו של אדם". "What, a handsome woman and handsome tools expand one's mind." "Quoi, une belle femme et de beaux outils élargissent l'esprit d'un homme."

‫אני כאילו עוד איזה ארון בבית? ‫אני עציץ? Am I like another closet in the house? Am I a flower pot?

‫עשיתי ניסוי, אני רשומה ‫בשליש גן עדן, אתר היכרויות דתי. I did an experiment, I'm listed in a third of paradise, a religious dating site.

‫אין לי שם פניות כמעט. ‫פתחתי טינדר, שמתי תמונה שלי. I have almost no inquiries there. I opened a tinder, put a picture of myself.

‫אם את היית יודעת ‫כמה פניות קיבלתי, ואיזה מחמאות! If you knew how many inquiries I received, and what compliments!

‫ואז אני אומרת לעצמי, ‫אבל איך זה יכול להיות? Then I say to myself, but how can that be?

‫כאילו פה אני כלום ופה אני, ‫כאילו, מלכת העולם. As if here I am nothing and here I am, as if, the queen of the world.

‫וכמה וכמה בנות אמרו לי, And some girls told me,

‫"די כבר! כאילו צאי לעולם, ‫אל תצאי רק עם דתיים". "Enough already! Like going out, never go out with religious people." "Assez déjà! Comme sortir dans le monde, ne sortez pas seulement avec des religieux."

‫אני רוצה מישהו כמוני ‫ואני חושבת שזה דבר נורא טריוויאלי. I want someone like me and I think it's a trivial thing.

‫אני בת 30, ‫ואני חושבת שזה לגיטימי לגמרי I'm 30, and I think it's totally legit

‫לרצות זוגיות בשלב זה. ‫-לגמרי. To want parity at this point. Completely.

‫יכול להיות שיש איזה עניין של כריזמה ‫או ביטחון שצריך לבנות אותו? Could there be some charisma or confidence issue that needs to be built?

‫זה בטוח. -כי לפעמים כשרואים ‫בחורה חסרת ביטחון קצת, אז... that's for sure. - Because sometimes when you see a little insecure girl, so ...

‫זה מזמין הרבה דפקטים, זה כן. ‫-מזמין לדרוך עליה. It invites a lot of flaws, it does. - Inviting to step on her.

‫זה בעיקר הרבה אנשים ‫שמנסים לנצל אותי. It's mostly a lot of people trying to take advantage of me.

‫בגלל שאני חסרת ביטחון ‫אז אני אסכים לכל אחד לגעת בי. Because I am insecure, I will let everyone touch me. Parce que je ne suis pas en sécurité, j'accepterai que quiconque me touche.

‫מנסים כל הזמן לנתב את השיחות לשם. Always try to route the calls there. J'essaie constamment d'y acheminer les appels.

‫או שהבן אדם רואה בי רק גוף ‫או שהוא לא מסוגל לראות בי גוף Either the person sees only a body in me or he cannot see a body in me

‫כי הוא חושב שאני לא נראית טוב בעיניו. Because he thinks I don't look good in his eyes.

‫לפני חודש הלכתי לפלסטיקאי, ‫אמרתי לו, A month ago I went to a Palestinian, I told him,

‫"שמע, תגיד לי מה אני צריכה לעשות ‫כדי להיות יפה". "Listen, tell me what I need to do to be beautiful." "Ecoute, dis-moi ce que je dois faire pour être belle."

‫והוא אמר לי, "תגידי לי, מה את סתומה? ‫את יפה, מה יש לך?" And he said to me, "Tell me, what are you? Are you beautiful, what are you?"

‫אמר לי, "תעופי מפה, ‫לא מוכן לעשות לך כלום". He told me, "Get out of here, not ready to do anything to you."

‫אני מנסה להאמין שקיים מישהו ‫כמוני בעולם I try to believe that there is someone like me in the world

‫שלא יחשוב שאני נראית כמו הגרוק. Don't think I look like the Grok. Qu'il ne pense pas que je ressemble au Grook.

‫אני פשוט חושבת שצריך ‫המון אומץ וגם ביטחון עצמי, I just think it takes a lot of courage and self-confidence,

‫בשביל להגיד את הדברים ‫שאת אומרת. To say the things you say.

‫אני יכולה לדמיין אותך בדייטים ‫נורא מצחיקה וזורמת. I can imagine you on very funny and flowing dates.

‫אז פשוט אני אומרת... ‫-זה מה שקורה בדרך כלל. So, I just say ... - That's what usually happens.

‫זה ככה, ‫אבל כאילו זה לא מספיק בשבילם. It's like that, but like it's not enough for them.

‫אגב, מסתבר שיש גברים ‫שלא אוהבים את זה, תתפלאי. By the way, it turns out that some men don't like it, you'll be surprised. Au fait, il s'avère qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, vous serez surpris.

‫כאילו כמה שחשבתי ‫שכאילו אני משתפת בפייסבוק As if as much as I thought I was sharing on Facebook Comme à quel point je pensais partager Facebook

‫ואני מנסה להיות ‫מצחיקה וחכמה ואינטליגנטית And I try to be funny and smart and intelligent

‫ולהראות את כל מה שאני מבפנים, And show everything I have on the inside,

‫אני מרגישה ‫שהם לא מסתכלים עליי עדיין. I feel they are not looking at me yet.

‫יש משפטים שאת אומרת לעצמך? Are there any sentences you tell yourself?

‫או שאת צריכה להזכיר לעצמך ‫בשביל להישאר עם ביטחון? Or do you need to remind yourself to stay confident?

‫מזכירה לעצמי תקופות ‫של אנשים שהיו איתי Reminds me of periods of people who were with me

‫וכן אהבו את מה שהם ראו. ‫אומנם זה נגמר באיזשהו שלב, And they loved what they saw. While it ends at some point, Et j'ai adoré ce qu'ils ont vu. Certes, c'est fini à un moment donné,

‫אבל כן היו כאלה. But yes there were.