×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | אני הומו ואבא שלי חובש הכיפה גאה בי

כאן מקשיבים | אני הומו ואבא שלי חובש הכיפה גאה בי

‫פתאום הפכתי בשנייה להיות ‫המפלצת הזאת

‫שאני כולה ילד, ואתה מרגיש ‫שאנשים מסתכלים עליך

‫כאילו שאתה מנסה להשמיד להם ‫את כל הדרך הזאת שהם בנו.

‫הרגשת שהם מתייחסים אליך ‫כאל מפלצת? -כן.

‫זאת מילה קשה. ‫-ככה הרגשתי.

‫זכינו ויש לנו בן הומו מדהים. ‫אוהבים אותו מאוד.

‫הסיבה שבאתי לפה באמת ‫זה בגלל אלידע.

‫אבא תבוא, אבא בא.

‫מרגש אותי לדבר עם גיי ‫ולידו אבא שלו עם כיפה,

‫מנהל בישיבה, שלא יכול ‫להעלות על דעתו לא לקבל את הילד.

‫את המשפט הזה הייתי עורך.

‫החובש כיפה לא רלוונטי לחלוטין. ‫אין לזה שום משמעות.

‫קצת משמעות. ‫-שום משמעות.

‫בהתחלה כשעברתי לתל אביב ‫והייתי נוסע לקריית שמונה

‫וההורים שלי היו אומרים לי כזה "ביי" ‫ונשיקה וחיבוק,

‫ואבא שלי היה לוחש לי ואומר לי... ‫-מי זה? נו...

‫לוחש לי ואומר לי ‫"אני יודע שאתה ילד טוב".

‫וברגעים האלה כשההורים שלי ‫האמינו בי, גם אם זה רחוק,

‫אז שם מצאתי את עצמי נכנס למסיבה

‫ואחרי חצי שעה מרגיש ‫שלנפש שלי זה לא נכון

‫ויוצא החוצה, מסתכל לשמיים...

‫ושם הרגשתי, תקראי לזה עם ‫בורא עולם, עם החינוך של ההורים שלי,

‫מין שילוב כזה של חום כזה של, ‫לא, אני לא מוותר,

‫אני לא מוותר על הנשמה שלי.

‫כשיצאתי אז אחותי אמרה לי,

‫"איזה קטע, זה כמו עולם שלם ‫של חפרפרות מתחת לאדמה".

‫מה עשיתי כולה?

‫נפגשתי עם מישהו ‫ואני מתרגש להתנשק איתו?

‫וזאת הנשיקה הראשונה שלי?

‫אבל אני איתו ברכב ‫ואני מפחד שמישהו יעבור?

‫וואי, זה בדיוק גם מה שעבר עליי ‫אבל, אלידע.

‫היה לו אוסף ברביות ‫אולי יותר יפה משל אחותו.

‫יותר יפה.

‫היה לך שלב שחשבת "המחלה תעבור"? ‫-כן, כן, אני מודה שכן.

‫מה אמרת לעצמך? ‫-היום אם הייתי...

‫תסביר לי את הדבר הזה.

‫שיש תהליכים הורמונליים ‫ויש דברים כאלה,

‫תאוריות שקראתי התאימו ‫למה שרציתי שיקרה,

‫אבל בהחלט זה עבר לי.

‫אבל יש שינוי, אתה לא מרגיש ‫שהיום יש יותר קבלה?

‫אם ילד גדל ומבין שהוא כזה ‫והדבר הראשון שהוא רוצה

‫זה פשוט שזה ייעלם מהחיים שלו ‫ולמות בגלל זה,

‫אז אנחנו לא שם.

‫מה זה? איך זה קורה? איך? ‫אני חולה על נשים.

‫מה קורה? איך זה יכול להיות?

‫שנייה יעבור לך, תראה את אשתי ‫איזו מהממת.

‫די! כאילו צאו מזה.

‫אני אם הייתי במקום אלידע ‫הייתי הולך עם הזרם.

‫כלומר היה קורה לי מה שקורה היום ‫בשולי הדברים

‫שמתחתנים, יולדים ילד, שניים, שלושה, ‫חותכים, מתגרשים ו...

‫היום יש את הכוח להגיד אני כך ואחרת ‫ואני לא רוצה לאמלל בת זוג

‫ולא רוצה לאמלל ילדים.

‫זה נשמע כאילו שאתה מכיר מקרוב ‫אנשים כאלה. -בוודאי.

‫כל תמונה של גבר שהוא נאה ‫וזה קצת עושה לך את זה,

‫מבחינתי זה להיות אחרי זה ‫שבוע בייסורים.

‫זה אף פעם לא... ‫אני לא אשכח את הילד הזה

‫כי הילד הזה יכול היה ‫לשים סוף לחיים שלו וכאילו...

‫הוא היה במצב דיכאוני ולהתאבד ‫זאת הייתה מילה שהייתה על הרצף.

‫לא היה יוצא מהמיטה ימים.

‫לא ידענו בדיוק איך לעזור חוץ מלהגיד ‫"אנחנו איתך פור גוד, בכל".

‫כמנהל בישיבה באים להתייעץ איתך ‫הומואים בגיל העשרה?

‫כן. התשובה היא כן. ‫-לשאול מה לעשות. -וגם הורים שלהם.

‫קודם כול תקבלו.

‫יש לך ילד בבית, קח אותו, חבק אותו.

‫זה הכול לפני הכול. ‫אחר כך נתחיל לדבר על התאוריות ו...

כאן מקשיבים | אני הומו ואבא שלי חובש הכיפה גאה בי Listen here I'm gay and my dad wearing the cap is proud of me

‫פתאום הפכתי בשנייה להיות ‫המפלצת הזאת Suddenly, in a second, I became that monster

‫שאני כולה ילד, ואתה מרגיש ‫שאנשים מסתכלים עליך I'm a kid as a whole, and you feel like people are watching you

‫כאילו שאתה מנסה להשמיד להם ‫את כל הדרך הזאת שהם בנו. Like you're trying to destroy them all this way they built.

‫הרגשת שהם מתייחסים אליך ‫כאל מפלצת? -כן. Did you feel they were treating you like a monster? -Yes.

‫זאת מילה קשה. ‫-ככה הרגשתי. That's a hard word. - That's how I felt.

‫זכינו ויש לנו בן הומו מדהים. ‫אוהבים אותו מאוד. We have won and we have an amazing gay son. Love him very much.

‫הסיבה שבאתי לפה באמת ‫זה בגלל אלידע. The reason I came here really is because of Alida.

‫אבא תבוא, אבא בא. Daddy will come, Daddy will come.

‫מרגש אותי לדבר עם גיי ‫ולידו אבא שלו עם כיפה, It excites me to talk to Gay and his dad next to him with a dome,

‫מנהל בישיבה, שלא יכול ‫להעלות על דעתו לא לקבל את הילד. A manager at a meeting, who can't imagine not getting the kid.

‫את המשפט הזה הייתי עורך. I would edit this sentence.

‫החובש כיפה לא רלוונטי לחלוטין. ‫אין לזה שום משמעות. Wearing a skullcap is completely irrelevant. It has no meaning to it.

‫קצת משמעות. ‫-שום משמעות. Some significance. - No meaning.

‫בהתחלה כשעברתי לתל אביב ‫והייתי נוסע לקריית שמונה At first when I moved to Tel Aviv and I used to go to Kiryat Shmona

‫וההורים שלי היו אומרים לי כזה "ביי" ‫ונשיקה וחיבוק, And my parents would say to me such a "bye" and a kiss and a hug,

‫ואבא שלי היה לוחש לי ואומר לי... ‫-מי זה? נו... And my dad would whisper to me and tell me ... - Who's that? Well ...

‫לוחש לי ואומר לי ‫"אני יודע שאתה ילד טוב". Whispers to me and tells me "I know you are a good boy".

‫וברגעים האלה כשההורים שלי ‫האמינו בי, גם אם זה רחוק, And in those moments when my parents believed in me, even if it was far away,

‫אז שם מצאתי את עצמי נכנס למסיבה So that's where I found myself going into the party

‫ואחרי חצי שעה מרגיש ‫שלנפש שלי זה לא נכון And after half an hour I feel that my soul is not right

‫ויוצא החוצה, מסתכל לשמיים... And out, looking at the sky ...

‫ושם הרגשתי, תקראי לזה עם ‫בורא עולם, עם החינוך של ההורים שלי, And there I felt, call it with the Creator, with my parents' education,

‫מין שילוב כזה של חום כזה של, ‫לא, אני לא מוותר, This kind of combination of heat like, no, I'm not giving up,

‫אני לא מוותר על הנשמה שלי. I do not give up my soul.

‫כשיצאתי אז אחותי אמרה לי, When I left then my sister told me,

‫"איזה קטע, זה כמו עולם שלם ‫של חפרפרות מתחת לאדמה". "What a stretch, it's like a whole world of underground moles."

‫מה עשיתי כולה? What did I do?

‫נפגשתי עם מישהו ‫ואני מתרגש להתנשק איתו? I met someone and I'm excited to kiss him?

‫וזאת הנשיקה הראשונה שלי? And this is my first kiss?

‫אבל אני איתו ברכב ‫ואני מפחד שמישהו יעבור? But I'm with him in the car and I'm afraid someone will pass?

‫וואי, זה בדיוק גם מה שעבר עליי ‫אבל, אלידע. Well, that's exactly what I've been through, but, alide.

‫היה לו אוסף ברביות ‫אולי יותר יפה משל אחותו. He had a collection of Barbies perhaps more beautiful than his sister.

‫יותר יפה. More beautiful.

‫היה לך שלב שחשבת "המחלה תעבור"? ‫-כן, כן, אני מודה שכן. Did you have a stage that you thought "the disease will pass"? - Yes, yes, I admit it. Avez-vous eu un stade où vous pensiez que "la maladie passera"? -Oui, oui, j'avoue que oui.

‫מה אמרת לעצמך? ‫-היום אם הייתי... What did you say to yourself? -Today if I were ...

‫תסביר לי את הדבר הזה. Explain this to me.

‫שיש תהליכים הורמונליים ‫ויש דברים כאלה, That there are hormonal processes and there are such things,

‫תאוריות שקראתי התאימו ‫למה שרציתי שיקרה, Theories I read matched what I wanted to happen,

‫אבל בהחלט זה עבר לי. But it certainly passed me by.

‫אבל יש שינוי, אתה לא מרגיש ‫שהיום יש יותר קבלה? But there is a change, don't you feel that there is more acceptance today?

‫אם ילד גדל ומבין שהוא כזה ‫והדבר הראשון שהוא רוצה If a child grows up and realizes that he is and the first thing he wants

‫זה פשוט שזה ייעלם מהחיים שלו ‫ולמות בגלל זה, It's just that it will disappear from its life and die because of it,

‫אז אנחנו לא שם. So we're not there.

‫מה זה? איך זה קורה? איך? ‫אני חולה על נשים. What is? how does it happen? how? I'm sick of women. Quel est? comment ça se passe? Comment? J'en ai marre des femmes.

‫מה קורה? איך זה יכול להיות? What's going on? How can it be?

‫שנייה יעבור לך, תראה את אשתי ‫איזו מהממת. A second will pass to you, show my wife what a stunning.

‫די! כאילו צאו מזה. enough! As if you got out of it.

‫אני אם הייתי במקום אלידע ‫הייתי הולך עם הזרם. I was if I were somewhere I would go with the flow.

‫כלומר היה קורה לי מה שקורה היום ‫בשולי הדברים I mean what would happen to me today on the margins of things

‫שמתחתנים, יולדים ילד, שניים, שלושה, ‫חותכים, מתגרשים ו... Who marry, give birth to a child, two, three, cut, divorce and ...

‫היום יש את הכוח להגיד אני כך ואחרת ‫ואני לא רוצה לאמלל בת זוג Today, I have the power to say so and I do not want to mourn a spouse

‫ולא רוצה לאמלל ילדים. And don't want to mourn kids.

‫זה נשמע כאילו שאתה מכיר מקרוב ‫אנשים כאלה. -בוודאי. It sounds like you know such people up close. -for sure.

‫כל תמונה של גבר שהוא נאה ‫וזה קצת עושה לך את זה, Every picture of a man who is handsome and that kinda does it to you,

‫מבחינתי זה להיות אחרי זה ‫שבוע בייסורים. For me, this is to be after a week in agony.

‫זה אף פעם לא... ‫אני לא אשכח את הילד הזה It's never ... I won't forget that kid

‫כי הילד הזה יכול היה ‫לשים סוף לחיים שלו וכאילו... Because this kid could end his life and like ...

‫הוא היה במצב דיכאוני ולהתאבד ‫זאת הייתה מילה שהייתה על הרצף. He was in a state of depression and committing suicide was a word on the floor.

‫לא היה יוצא מהמיטה ימים. He would not go out of bed for days.

‫לא ידענו בדיוק איך לעזור חוץ מלהגיד ‫"אנחנו איתך פור גוד, בכל". We didn't know exactly how to help but say "We are good with you, at all."

‫כמנהל בישיבה באים להתייעץ איתך ‫הומואים בגיל העשרה? As a sedentary manager come to consult you teenage gay?

‫כן. התשובה היא כן. ‫-לשאול מה לעשות. -וגם הורים שלהם. Yes. The answer is yes. -Ask what to do. -And their parents.

‫קודם כול תקבלו. First of all you will.

‫יש לך ילד בבית, קח אותו, חבק אותו. You have a kid at home, take it, hug it.

‫זה הכול לפני הכול. ‫אחר כך נתחיל לדבר על התאוריות ו... That's all, after all. Then we'll start talking about the theories and ...