×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | מבוגרת וטוב לי

כאן מקשיבים | מבוגרת וטוב לי

‫אני בת 68, אני לא יכולה ‫להיראות כמו בת 20.

‫זה לא שאני פתאום ‫פגשתי את עצמי במראה ואמרתי

‫וואי, אלוהים, מה קרה לי.

‫אף פעם לא הרגשתי איזה קו יורד ‫כמו בבורסה.

‫כשאת מסתכלת במראה מה את רואה? ‫-היום?

‫כשהתאפרתי? מיליון דולר. לא? ‫-ברור!

‫את אפילו בעצמך אמרת לי למטה ‫"מה, התאפרת לבד?"

‫בטח התאפרתי לבד!

‫בואי ספרי מה קרה.

‫אני התעצבנתי מאוד באותו רגע,

‫ואני בדרך כלל לא כותבת פוסטים ‫ולא מגיבה ככה.

‫ישבנו בפארק, במסעדה, ‫וניגשה מישהי שמכירה אותנו,

‫את שמעון ואותי, מה אני אגיד לךתרפפ"ו שנים.

‫"מה שלומך? ‫וואו, כמה שנים לא התראינו", וזה,

‫ואז אני אומרת לה, הנה, זאת פיצק'לה, ‫אלה הנכדים וזה,

‫ואז היא פונה אליי ואומרת לי, ‫"ומי את?"

‫עכשיוה"מי את" הזה עשה לי.

‫הלו, אני יושבת עם שמעון, ‫לא עולה על דעתך שאני רותי, אשתו?

‫אמרתי, יכול להיות ‫שהיא לא זוכרת אותי.

‫לא כולם צריכים לזכור אותי,

‫אבל הפנייה אליי הייתה בכזה ‫"ומי את?"

‫עכשיו, יש פה בעצם את העניין הזה, ‫של התבגרת,

‫ואז פתאום היא רואה אותך ‫והיא כאילו לא מזהה.

‫תשמעי, זה לא שאתה רואה מישהו ‫ואתה אומר, וואו, כמה שנים עברו!

‫מה, אני נראית כמו שהייתיב"שוקולד מנטה מסטיק"?

‫לא עולה על דעתך שוואללה, זאת רותי?

‫גם שמעון לא נראה ‫כמו שהוא היה בגיל 25.

‫אז בן אדם לא קם בוקר אחד בן 20 ‫ולמחרת הוא בן 50,

‫מקומט, והעור נפול ‫והעיניים קצת נופלות וזה, לא,

‫התבגרות היא לאורך זמן.

‫השאלה מה אתה עושה בזמן הזה.

‫בלי שמות, אוקיי.

‫לא, בעצם עם שמות. ‫-את רוצה לדעת על ירדנה?

‫אה, לא, דווקא לא, ‫אבל ספרי על ירדנה.

‫לא, ירדנה מותק, ‫והיא נראית מיליון דולר.

‫נכון. ‫-מה אני אעשה?

‫והיא חברה טובה שלך.

‫את מקנאה קצת לפעמים? ‫-מקנאה? לא, לא.

‫דבר ראשון אני עולה על הבמה, ‫אני עושה סיבוב,

‫אני אומרת לכולם: ‫"גדלנו, אה?"

‫וזהו, מה? ‫-לא יודעת, אני פוחדת מה...

‫מהלאה מ...

‫אני לא יודעת מה להגיד לך,

‫זה עצוב לי לשמוע את זה. ‫-גם לי עצוב להגיד.

‫שמעון פעם העיר לך או... ‫-על מה?

‫או אמר דברים שגרמו לך ‫להרגיש לא נוח בקשר להתבגרות ולזה?

‫אם אני שואלת את שמעון: ‫"שמעון, תגיד, רואים פה את הזה?"

‫אז הוא אומר: "הולצמן, בלי משקפיים ‫אני אפילו לא מזהה אותך".

‫אף פעם לא חשבתי שאני יפה,

‫ותמיד בעצם ‫מה שלא עשה הטבע עשה הצבע.

‫אבל יש בקטע הזה הבדל ‫בין גברים לנשים.

‫אני חושבת אבל שאנחנו ‫מביאות את זה על עצמנו.

‫אישה שמשחררת, היא תראה נהדר.

‫טוב, אז אחרי שאת אומרת ‫כאלה דברים,

‫אז אני מרגישה שטחית ‫לשאול אותך עוד פעם... -למה?

‫נגיד רציתי לשאול אותך: ‫היה איזשהו יום...

‫התכוננת הרבה ל... ‫-התכוננתי, כן...

‫מסכנה. -התכוננתי הרבה. ‫-אני לא.

‫מה את חושבת ‫על כל הבוטוקסים שהולכים היום?

‫מזריקים מגיל 29 למניעה.

‫תראי, מי שצריך את זה ‫ומרגיש שזה נותן לו ביטחון עצמי,

‫אני לא שופטת. ‫-יש נשים שזה גורם להן אושר. -בדיוק.

‫אז אני אומרת אם זה גורם להן אושר, ‫תפדאלו. -לא עשית שום דבר, כלום?

‫שום דבר, הרמתי את העפעפיים ‫כי הפריע לי כבר לראות.

‫אבל אם פעם בגיל 40 ‫כבר נראו גרוטאות,

‫אז מה רע בעצם בזה שאת יכולה ‫להאריך קצת את הנעורים?

‫אבל אתה יכול להאריך את הנעורים ‫בחיוך על הפנים, בחברה נעימה.

‫את רוצה להגיד לי ‫שאם אני אשב בבית, כן,

‫ככה, ורק יהיה לי כזה ‫מין משהו על הפנים,

‫אז זה מה שיעשה לי את האושר? ‫בחייך.

‫ואם אני אמלא, זה לא יתרוקן?

‫אני מרגישה כאילו באתי לאישה ‫כל כך שלמה עם עצמה

‫ואני מנסה, ‫רגע, אבל איפה, מה, איפה?

‫תקשיבי, באמת, באמת, ‫אני לא עושה הצגות.

‫אני תמיד הייתי כזאת ‫ואני משוכנעת שגם בעוד 20 שנה,

‫שאני רק אחיה טפו טפו טפו... ‫-טפו טפו טפו.

‫אני ארגיש נהדר עם איך שאני נראית.

כאן מקשיבים | מבוגרת וטוב לי

‫אני בת 68, אני לא יכולה ‫להיראות כמו בת 20. I'm 68, I can't look like 20 years old.

‫זה לא שאני פתאום ‫פגשתי את עצמי במראה ואמרתי It's not like I suddenly met myself in the mirror and said

‫וואי, אלוהים, מה קרה לי. Geez, God, what happened to me.

‫אף פעם לא הרגשתי איזה קו יורד ‫כמו בבורסה. I've never felt a line come down like a stock exchange.

‫כשאת מסתכלת במראה מה את רואה? ‫-היום? When you look in the mirror what do you see? Today?

‫כשהתאפרתי? מיליון דולר. לא? ‫-ברור! When I did makeup? million dollar. No? Obviously!

‫את אפילו בעצמך אמרת לי למטה ‫"מה, התאפרת לבד?" You even told me downstairs "What, did you do makeup on your own?"

‫בטח התאפרתי לבד! I must have sewn on my own!

‫בואי ספרי מה קרה. Come tell me what happened.

‫אני התעצבנתי מאוד באותו רגע, I was very upset at that moment,

‫ואני בדרך כלל לא כותבת פוסטים ‫ולא מגיבה ככה. And I don't usually write posts and don't respond like that.

‫ישבנו בפארק, במסעדה, ‫וניגשה מישהי שמכירה אותנו, We sat in the park, in the restaurant, and approached someone who knew us,

‫את שמעון ואותי, מה אני אגיד לך, ‫תרפפ"ו שנים. You Shimon and me, what will I say to you, 1928? Vous et moi, que vais-je vous dire, 1938?

‫"מה שלומך? ‫וואו, כמה שנים לא התראינו", וזה, "How are you? Wow, we haven't seen you in a few years," and that,

‫ואז אני אומרת לה, הנה, זאת פיצק'לה, ‫אלה הנכדים וזה, And then I tell her, here it is, Fitzchella, these are the grandchildren and this,

‫ואז היא פונה אליי ואומרת לי, ‫"ומי את?" Then she turns to me and says to me, "And who are you?"

‫עכשיו, ה"מי את" הזה עשה לי. Now, this "who are you" did to me.

‫הלו, אני יושבת עם שמעון, ‫לא עולה על דעתך שאני רותי, אשתו? Hello, I'm sitting with Simon, don't you think I'm Ruth, his wife?

‫אמרתי, יכול להיות ‫שהיא לא זוכרת אותי. I said, she may not remember me.

‫לא כולם צריכים לזכור אותי, Not everyone needs to remember me,

‫אבל הפנייה אליי הייתה בכזה ‫"ומי את?" But the appeal to me was such "and who are you?"

‫עכשיו, יש פה בעצם את העניין הזה, ‫של התבגרת, Now, here is actually this matter, of growing up, Maintenant, voici en fait cette question, de grandir,

‫ואז פתאום היא רואה אותך ‫והיא כאילו לא מזהה. Then all of a sudden she sees you and she does not recognize.

‫תשמעי, זה לא שאתה רואה מישהו ‫ואתה אומר, וואו, כמה שנים עברו! Listen, it's not like you see someone and you say, Wow, how many years have passed!

‫מה, אני נראית כמו שהייתי ‫ב"שוקולד מנטה מסטיק"? What, I look like I've been to "mint chewing gum"?

‫לא עולה על דעתך שוואללה, זאת רותי? Doesn't it occur to you that Walla, is it Ruthi? Ne vous vient-il pas à l'esprit que Walla, est-ce Ruthi?

‫גם שמעון לא נראה ‫כמו שהוא היה בגיל 25. Neither did Simon look like he was 25 years old.

‫אז בן אדם לא קם בוקר אחד בן 20 ‫ולמחרת הוא בן 50, So a person does not get up one morning at 20 and the next day he is 50,

‫מקומט, והעור נפול ‫והעיניים קצת נופלות וזה, לא, Wrinkled, and the skin falls and the eyes fall a little and it is, no, Ridé, et la peau tombe et les yeux tombent un peu et c'est, non,

‫התבגרות היא לאורך זמן. Growing up is long lasting.

‫השאלה מה אתה עושה בזמן הזה. The question of what you are doing at this time.

‫בלי שמות, אוקיי. No names, okay.

‫לא, בעצם עם שמות. ‫-את רוצה לדעת על ירדנה? No, actually with names. - You want to know about Jordan?

‫אה, לא, דווקא לא, ‫אבל ספרי על ירדנה. Oh, no, not necessarily, but tell me about Jordan.

‫לא, ירדנה מותק, ‫והיא נראית מיליון דולר. No, Jordan is honey, and she looks like a million bucks.

‫נכון. ‫-מה אני אעשה? Right. what will I do?

‫והיא חברה טובה שלך. And she's a good friend of yours.

‫את מקנאה קצת לפעמים? ‫-מקנאה? לא, לא. Are you a little jealous sometimes? jealous? no no.

‫דבר ראשון אני עולה על הבמה, ‫אני עושה סיבוב, First thing is I get on stage, I do a turn,

‫אני אומרת לכולם: ‫"גדלנו, אה?" I tell everyone: "We grew up, eh?"

‫וזהו, מה? ‫-לא יודעת, אני פוחדת מה... And that's it, what? - I don't know, I'm afraid of what ...

‫מהלאה מ... Moving on ... Continuons ...

‫אני לא יודעת מה להגיד לך, I do not know what to say to you,

‫זה עצוב לי לשמוע את זה. ‫-גם לי עצוב להגיד. It's sad for me to hear that. - I'm sad to say too.

‫שמעון פעם העיר לך או... ‫-על מה? Shimon once remarked to you or ... - What?

‫או אמר דברים שגרמו לך ‫להרגיש לא נוח בקשר להתבגרות ולזה? Or did he say things that made you uncomfortable about growing up and that? Ou a-t-il dit des choses qui vous mettaient mal à l'aise de grandir et cela?

‫אם אני שואלת את שמעון: ‫"שמעון, תגיד, רואים פה את הזה?" If I ask Simon: "Simon, say, see this here?"

‫אז הוא אומר: "הולצמן, בלי משקפיים ‫אני אפילו לא מזהה אותך". So he says: "Holtzman, without glasses I don't even recognize you." Alors il dit: "Holtzman, sans lunettes je ne te reconnais même pas."

‫אף פעם לא חשבתי שאני יפה, I never thought I was beautiful,

‫ותמיד בעצם ‫מה שלא עשה הטבע עשה הצבע. And always what nature did not do was make the point. Et toujours ce que la nature n'a pas fait, c'est de faire le point.

‫אבל יש בקטע הזה הבדל ‫בין גברים לנשים. But there is a difference between men and women in this section.

‫אני חושבת אבל שאנחנו ‫מביאות את זה על עצמנו. I think but we bring it about ourselves.

‫אישה שמשחררת, היא תראה נהדר. A woman who's free, she'll look great.

‫טוב, אז אחרי שאת אומרת ‫כאלה דברים, Well, so after you say such things,

‫אז אני מרגישה שטחית ‫לשאול אותך עוד פעם... -למה? So I feel superficial to ask you again ... - Why? Je me sens donc superficiel pour vous demander à nouveau ... - Pourquoi?

‫נגיד רציתי לשאול אותך: ‫היה איזשהו יום... Let's just say, was there some day ...

‫התכוננת הרבה ל... ‫-התכוננתי, כן... You've been preparing a lot for ... - I've been preparing, yes ... Vous vous préparez beaucoup pour ... - Je me prépare, oui ...

‫מסכנה. -התכוננתי הרבה. ‫-אני לא. poor. - I've been preparing a lot. I do not.

‫מה את חושבת ‫על כל הבוטוקסים שהולכים היום? What do you think of all the Botoxes walking today?

‫מזריקים מגיל 29 למניעה. Injectors from age 29 for prevention.

‫תראי, מי שצריך את זה ‫ומרגיש שזה נותן לו ביטחון עצמי, Look, whoever needs it and feels it gives him confidence,

‫אני לא שופטת. ‫-יש נשים שזה גורם להן אושר. -בדיוק. I'm not a judge. - There are women who make them happy. -exactly.

‫אז אני אומרת אם זה גורם להן אושר, ‫תפדאלו. -לא עשית שום דבר, כלום? So I say if it makes them happy, you will talk. - You didn't do anything, nothing?

‫שום דבר, הרמתי את העפעפיים ‫כי הפריע לי כבר לראות. Nothing, I lifted my eyelids because I was already disturbed to see.

‫אבל אם פעם בגיל 40 ‫כבר נראו גרוטאות, But if, at the age of 40, scrap has already appeared, Mais si, à 40 ans, la ferraille est déjà apparue,

‫אז מה רע בעצם בזה שאת יכולה ‫להאריך קצת את הנעורים? So what's wrong with being able to extend your youth a little? Alors, quel est le problème de pouvoir prolonger un peu votre jeunesse?

‫אבל אתה יכול להאריך את הנעורים ‫בחיוך על הפנים, בחברה נעימה. But you can extend the youth with a smile on your face, in a pleasant company.

‫את רוצה להגיד לי ‫שאם אני אשב בבית, כן, You want to tell me that if I sit at home, yes,

‫ככה, ורק יהיה לי כזה ‫מין משהו על הפנים, And I just have that kind of thing on my face,

‫אז זה מה שיעשה לי את האושר? ‫בחייך. So is that what will make me happy? Come on.

‫ואם אני אמלא, זה לא יתרוקן? And if I'm done, won't it be empty? Et si j'ai fini, ne sera-t-il pas vide?

‫אני מרגישה כאילו באתי לאישה ‫כל כך שלמה עם עצמה I feel like I came to a woman so complete with herself

‫ואני מנסה, ‫רגע, אבל איפה, מה, איפה? And I'm trying, wait a minute, but where, what, where?

‫תקשיבי, באמת, באמת, ‫אני לא עושה הצגות. Listen, really, really, I'm not making plays.

‫אני תמיד הייתי כזאת ‫ואני משוכנעת שגם בעוד 20 שנה, I've always been like this and I'm convinced that even 20 years from now,

‫שאני רק אחיה טפו טפו טפו... ‫-טפו טפו טפו. That I'm just going to live Tap Tap Tap ... -Tap Tap Tap. Je vais juste vivre du tofu tofu ... tofu tofu tofu.

‫אני ארגיש נהדר עם איך שאני נראית. I will feel great about how I look.