×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | לחזור מחדר הלידה בידיים ריקות

כאן מקשיבים | לחזור מחדר הלידה בידיים ריקות

‫יש לי חברה שילדה לא מזמן ‫והיא אמרה לי,

‫אני עכשיו בחופשת לידה, ‫יש לי הרבה זמן בואי ניפגש.

‫אני לא יכולה להיפגש איתה.

‫לשבת איתך בבית קפה, את עם ‫התינוק שנולד לך לפני חודש,

‫ואני עם כלום.

‫את מאוד אמיצה שאת מדברת ‫על זה חודש אחרי, כשזה כל כך טרי.

‫נכנסתי להיריון המיוחל. ‫הלכתי כמו איזה טווס עם הבטן,

‫איזה כיף, אני בהיריון.

‫כולנו שמחנו כי זה באמת היריון ‫שחיכינו לו הרבה הרבה הרבה שנים,

‫עם הרבה קשיים.

‫בשבוע 23 וקצת הלכתי ‫לסקירת מערכות שנייה לבד.

‫מצאו אצל התינוק חוסר מוחלט ‫של קורפוס קולוזום,

‫שזה חלק מאוד חשוב במוח, ‫ועוד כמה דברים.

‫ואמרו לי באותו רגע, ‫את צריכה לעשות הפסקת היריון

‫כי הילד יהיה במצב מאוד קשה.

‫אני בן אדם מאמין, ‫אני בן אדם שומר שבת,

‫אנחנו משפחה מסורתית,

‫אבל הרופא הזה אמר לי, ‫את הולכת לעשות אמ.ר.איי,

‫כל מה שאת צריכה לעשות.

‫אבל למה בעצם? ‫בשביל שאולי יש סיכוי שכן זה בסדר?

‫לא, בשביל שאני אהיה רגועה. ‫הוא אמר לי - זה לא בסדר.

‫ואז היו לי שלושה ימים ‫מאוד מאוד מאוד קשים.

‫את הולכת לעצור את פעימות הלב ‫של הילד שלך.

‫את הולכת להפסיק את הבעיטות ‫שאת מרגישה כל היום בבטן.

‫הבחור שעשה לי את האמ.אר.איי ‫פשוט חיבק אותי ככה והוא אמר לי,

‫את עושה את המעשה הנכון.

‫ואז הזריקו לו את הזריקה ‫הארורה הזאת דרכי אליו ללב.

‫אחרי שנייה הם בדקו והוא אמר "זהו".

‫בשתי דקות האלה מהרגע שמזריקים ‫ועד שאמרו לך "זהו",

‫עובר משהו בראש?

‫כן. סליחה, נתנאל, ‫סליחה, סליחה, סליחה, סליחה.

‫בלי סוף להגיד לילד סליחה.

‫דיברתי אליו כל יום.

‫הוא היה המתנה שלנו.

‫נווה נישק את הבטן ‫וחיבק אותי כל הזמן, "תינוקי, תינוקי".

‫הבן שלך?

‫שאלתי אותם: "איך הוא נראה?

‫"זה משהו שאני יכולה לראות ‫ואני אוכל לחיות עם זה?"

‫היא אומרת לי: "הוא תינוק. ‫הכול - ידיים, רגליים, אף".

‫אמרתי לה: "אז תתני לי אותו".

‫אבל זה לא יותר קשה? ‫למה רצית בעצם?

‫לראות למי הוא דומה, ‫לראות איך הוא נראה,

‫לראות שהוא בסדר.

‫הוא לא בוכה. הגוף שלו קשה.

‫אף פעם לא החזקתי ‫מישהו מת בידיים

‫ואני לא מסתכלת עליו כמת, ‫אני מסתכלת עליו כילד שלי.

‫אני אומרת לו, תסלח לי, ‫בבקשה תסלח לי,

‫ושאני אוהבת אותו ושאני ‫לא אשכח אותו אף פעם. אף פעם.

‫אני קוסמטיקאית ואני מקבלת טלפונים, ‫אפשר לקבוע תור?

‫מצטערת, אני אחרי לידה שקטה, ‫אני לא עובדת.

‫אני יוצאת לחופשת לידה.

‫מזל טוב! ‫איזו מתנה קיבלת לראש השנה!

‫ולא אחת ולא שתיים תגובות כאלו.

‫הם לא יודעים מה זה לידה שקטה.

‫זה משהו שאני עצמי שמעתי ‫את המושג הזה ותמיד זה עבר...

‫משבוע 22 אנחנו מקבלות דמי לידה ‫וחופשת לידה מלאה.

‫תחשבי שיש לי את אותם תסמינים ‫של אחרי לידה,

‫של כל הדימומים, כל הדברים.

‫אני מלא פעמים מוצאת את עצמי ‫ככה עם היד על הבטן,

‫אבל אין פה כבר כלום.

‫קיבלתי תמיכה מטורפת ‫וגם חברות טובות שנעלמו.

‫אולי הן לא מצליחות להכיל את זה ‫או שהן כועסות עליי.

‫אני לא חושבת שיש מישהי ‫שכועסת עלייך על דבר כזה.

‫אנשים עדיין ממשיכים להגיד לי,

‫"לא, שמענו על ניסים, ‫תסתכלי ביוטיוב".

‫ונשים שילדו בשבוע 40, ‫ולא יודעות את הסיבה,

‫אל תבואו ותגידו להן, ‫אולי בגלל זה, אולי בגלל זה.

‫עזבו, זה כבר קרה להן. ‫תחבקו, תתמכו, תנשקו.

‫אל תבואו ותגידו לי, תעשי ככה, ‫תעשי ככה, זה יעשה לך טוב.

‫רק אני יודעת מה יעשה לי טוב.

‫את בת... -43. ‫-מה לך יעשה טוב? מה בא לך?

‫תינוק.

‫ילד בבית, נוסף.

‫אמרת לי שבשישי את עולה לקבר.

‫כל תינוק קבור באדנית שלו, ‫מכוסה בטלית שלו, מכוסה בחול.

‫קניתי כמה דברים חמודים ‫כמו גמדי גינה כזה לשים לו.

‫אבל עדיין לא הלכת לשם.

‫אני רוצה. כל פעם משהו עוצר אותי.

כאן מקשיבים | לחזור מחדר הלידה בידיים ריקות Here you listen Return from the delivery room empty handed

‫יש לי חברה שילדה לא מזמן ‫והיא אמרה לי, I have a girlfriend who gave birth recently and she told me, Tengo una novia que dio a luz hace poco y me dijo,

‫אני עכשיו בחופשת לידה, ‫יש לי הרבה זמן בואי ניפגש. I am now on maternity leave, I have a lot of time let's meet. Estoy de baja por maternidad ahora, tengo mucho tiempo para vernos.

‫אני לא יכולה להיפגש איתה. I can't meet her. No puedo conocerla.

‫לשבת איתך בבית קפה, את עם ‫התינוק שנולד לך לפני חודש, To sit with you in a cafe, you with the baby you were born a month ago, Sentarme contigo en un café, tú con el bebé que te nació hace un mes,

‫ואני עם כלום. And I'm with nothing. Y estoy sin nada.

‫את מאוד אמיצה שאת מדברת ‫על זה חודש אחרי, כשזה כל כך טרי. You're very brave that you talk about it a month later, when it's so fresh. Eres muy valiente al hablar de eso un mes después, cuando está tan fresco.

‫נכנסתי להיריון המיוחל. ‫הלכתי כמו איזה טווס עם הבטן, I got into the long-awaited pregnancy. I walked like some peacock with my stomach,

‫איזה כיף, אני בהיריון. What fun, I'm pregnant.

‫כולנו שמחנו כי זה באמת היריון ‫שחיכינו לו הרבה הרבה הרבה שנים, We were all happy because this is really the pregnancy we have been waiting for many, many, many years,

‫עם הרבה קשיים. With a lot of difficulties.

‫בשבוע 23 וקצת הלכתי ‫לסקירת מערכות שנייה לבד. At week 23 and a little I went for a second systems review alone. A la semana 23 y poco fui a hacer una segunda revisión de sistemas solo.

‫מצאו אצל התינוק חוסר מוחלט ‫של קורפוס קולוזום, Found in the infant a complete lack of corpus colosome, Encontrado en el infante una completa falta de cuerpo calloso,

‫שזה חלק מאוד חשוב במוח, ‫ועוד כמה דברים. Which is a very important part of the brain, and some other things. Que es una parte muy importante del cerebro, y algunas cosas más.

‫ואמרו לי באותו רגע, ‫את צריכה לעשות הפסקת היריון And I was told at that moment, you have to stop pregnancy Y me dijeron en ese momento, deberías abortar

‫כי הילד יהיה במצב מאוד קשה. Because the child will be in a very difficult position. Porque el niño estará en una situación muy difícil.

‫אני בן אדם מאמין, ‫אני בן אדם שומר שבת, I am a believing person, I am a Sabbath observant person, Soy una persona creyente, soy una persona que guarda el sábado,

‫אנחנו משפחה מסורתית, We are a traditional family, Somos una familia tradicional,

‫אבל הרופא הזה אמר לי, ‫את הולכת לעשות אמ.ר.איי, But this doctor told me, you are going to do an AMR, Pero este doctor me dijo, te vas a hacer una resonancia magnética,

‫כל מה שאת צריכה לעשות. Everything you need to do. Todo lo que necesitas hacer.

‫אבל למה בעצם? ‫בשביל שאולי יש סיכוי שכן זה בסדר? But why? For there might be a chance since it's okay? ¿Pero por qué? ¿Quizás hay una posibilidad ya que está bien?

‫לא, בשביל שאני אהיה רגועה. ‫הוא אמר לי - זה לא בסדר. No, for me to be calm. He told me - that's wrong. No, para que esté tranquila. Me dijo - está mal.

‫ואז היו לי שלושה ימים ‫מאוד מאוד מאוד קשים. Then I had three very, very difficult days. Luego tuve tres días muy, muy, muy duros.

‫את הולכת לעצור את פעימות הלב ‫של הילד שלך. You're going to stop your child's heartbeat. Vas a detener los latidos del corazón de tu hijo.

‫את הולכת להפסיק את הבעיטות ‫שאת מרגישה כל היום בבטן. You're going to stop the kicks you feel all day in your stomach. Vas a parar las patadas que sientes todo el día en el estómago.

‫הבחור שעשה לי את האמ.אר.איי ‫פשוט חיבק אותי ככה והוא אמר לי, The guy who did the USM just hugged me like that and he told me, El tipo que me hizo la resonancia magnética me abrazó así y me dijo:

‫את עושה את המעשה הנכון. You're doing the right thing. Estás haciendo lo correcto.

‫ואז הזריקו לו את הזריקה ‫הארורה הזאת דרכי אליו ללב. Then that damn shot was injected into my heart. Luego lanzaron ese maldito tiro a través de mí en su corazón.

‫אחרי שנייה הם בדקו והוא אמר "זהו". After a second they checked and he said "That's it." Después de un segundo comprobaron y dijo "esto es todo".

‫בשתי דקות האלה מהרגע שמזריקים ‫ועד שאמרו לך "זהו", In those two minutes from the time they are injected until you are told "this is", En esos dos minutos desde que te inyectas hasta que te dicen "esto es todo",

‫עובר משהו בראש? Is something going through your head? ¿Pasa algo por tu mente?

‫כן. סליחה, נתנאל, ‫סליחה, סליחה, סליחה, סליחה. Yes. Sorry, Nathaniel, sorry, sorry, sorry, sorry. Si. Lo siento, Nathaniel, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento.

‫בלי סוף להגיד לילד סליחה. No end to say sorry to the child. Incesantemente diciendo lo siento al niño.

‫דיברתי אליו כל יום. I talked to him every day. Hablé con él todos los días.

‫הוא היה המתנה שלנו. He was our gift. Él fue nuestro regalo.

‫נווה נישק את הבטן ‫וחיבק אותי כל הזמן, "תינוקי, תינוקי". Nave kissed my stomach and hugged me all the time, "Baby, baby." Naveh besó mi estómago y me abrazó todo el tiempo, "Bebé, bebé".

‫הבן שלך? your son? ¿tu hijo?

‫שאלתי אותם: "איך הוא נראה? I asked them: "What does he look like? Les pregunté: "¿Qué aspecto tiene?

‫"זה משהו שאני יכולה לראות ‫ואני אוכל לחיות עם זה?" "Is this something I can see and can I live with it?" "¿Es esto algo que puedo ver y puedo vivir con ello?"

‫היא אומרת לי: "הוא תינוק. ‫הכול - ידיים, רגליים, אף". She tells me: "He's a baby. Everything - hands, feet, nose." Ella me dice: "Es un bebé. Todo: manos, pies, nariz".

‫אמרתי לה: "אז תתני לי אותו". I told her, "Then give it to me." Le dije: "Entonces dámelo".

‫אבל זה לא יותר קשה? ‫למה רצית בעצם? But isn't that harder? Why did you actually want to? ¿Pero no es más difícil? ¿Por qué en realidad querías?

‫לראות למי הוא דומה, ‫לראות איך הוא נראה, To see who he is, to see what he looks like, Mira a quién se parece, mira cómo se ve,

‫לראות שהוא בסדר. To see that he is okay. Mira que está bien.

‫הוא לא בוכה. הגוף שלו קשה. He doesn't cry. His body is hard. Él no llora. Su cuerpo es duro.

‫אף פעם לא החזקתי ‫מישהו מת בידיים I've never held anyone dead in my hands Nunca sostuve a nadie muerto en sus brazos

‫ואני לא מסתכלת עליו כמת, ‫אני מסתכלת עליו כילד שלי. And I don't look at him as dead, I look at him as my child. Y no lo miro como muerto, lo miro como a mi hijo.

‫אני אומרת לו, תסלח לי, ‫בבקשה תסלח לי, I tell him, excuse me, please excuse me, Le digo, discúlpame, por favor, perdóname,

‫ושאני אוהבת אותו ושאני ‫לא אשכח אותו אף פעם. אף פעם. And that I love him and that I will never forget him. Never. Y que lo amo y que nunca lo olvidaré. Nunca.

‫אני קוסמטיקאית ואני מקבלת טלפונים, ‫אפשר לקבוע תור? I'm a beautician and I get phones, can I make an appointment? Soy esteticista y recibo llamadas, ¿puedo pedir cita?

‫מצטערת, אני אחרי לידה שקטה, ‫אני לא עובדת. Sorry, I'm after a quiet birth, I'm not working.

‫אני יוצאת לחופשת לידה. I'm on maternity leave.

‫מזל טוב! ‫איזו מתנה קיבלת לראש השנה! Congratulations! What a gift you received for Rosh Hashanah!

‫ולא אחת ולא שתיים תגובות כאלו. And not one or two such reactions. Y ni una ni dos de esas respuestas.

‫הם לא יודעים מה זה לידה שקטה. They don't know what a quiet birth is. No saben lo que es un parto tranquilo.

‫זה משהו שאני עצמי שמעתי ‫את המושג הזה ותמיד זה עבר... It's something I've heard this concept myself and it's always been ... Es algo que yo mismo he escuchado este concepto y siempre ha pasado...

‫משבוע 22 אנחנו מקבלות דמי לידה ‫וחופשת לידה מלאה. From week 22 we receive maternity and full maternity leave. A partir de la semana 22 recibimos el subsidio de maternidad y la licencia de maternidad completa.

‫תחשבי שיש לי את אותם תסמינים ‫של אחרי לידה, Think I have the same postpartum symptoms, Creo que tengo los mismos síntomas posparto,

‫של כל הדימומים, כל הדברים. Of all the bleeding, all the things. De todo el sangrado, de todas las cosas.

‫אני מלא פעמים מוצאת את עצמי ‫ככה עם היד על הבטן, I often find myself like this with my hand on my stomach, A menudo me encuentro así con la mano en el estómago,

‫אבל אין פה כבר כלום. But there is nothing here already. Pero aquí ya no hay nada.

‫קיבלתי תמיכה מטורפת ‫וגם חברות טובות שנעלמו. I got crazy support and also good friends who disappeared. Recibí un apoyo increíble y también buenos amigos que desaparecieron.

‫אולי הן לא מצליחות להכיל את זה ‫או שהן כועסות עליי. Maybe they can't contain it or they're mad at me. Tal vez no puedan contenerlo o estén enojados conmigo.

‫אני לא חושבת שיש מישהי ‫שכועסת עלייך על דבר כזה. I don't think there is anyone who is upset with you for this. No creo que haya nadie que esté enojado contigo por tal cosa.

‫אנשים עדיין ממשיכים להגיד לי, People still keep telling me, La gente todavía sigue diciéndome,

‫"לא, שמענו על ניסים, ‫תסתכלי ביוטיוב". "No, we've heard of miracles. Look at YouTube." "No, escuchamos sobre milagros, mira YouTube".

‫ונשים שילדו בשבוע 40, ‫ולא יודעות את הסיבה, And women who give birth at week 40, and don't know the reason, Y las mujeres que dieron a luz en la semana 40, y no saben el motivo,

‫אל תבואו ותגידו להן, ‫אולי בגלל זה, אולי בגלל זה. Don't come and tell them, maybe that's why, maybe that's why. No vengas a decirles, tal vez por eso, tal vez por eso.

‫עזבו, זה כבר קרה להן. ‫תחבקו, תתמכו, תנשקו. Leave, it has already happened to them. Hug, support, kiss. Váyanse, ya les ha pasado. Abrazar, apoyar, besar.

‫אל תבואו ותגידו לי, תעשי ככה, ‫תעשי ככה, זה יעשה לך טוב. Don't come and tell me, do it, do it, it will do you good. No vengas a decirme, haz esto, haz esto, te hará bien.

‫רק אני יודעת מה יעשה לי טוב. Only I know what will do me good. Sólo yo sé lo que me hará bien.

‫את בת... -43. ‫-מה לך יעשה טוב? מה בא לך? You're a ... -43. - What would you do well? what do you want? Eres una hija... -43. - ¿Qué harás bien? ¿Qué quieres?

‫תינוק. bebé.

‫ילד בבית, נוסף. Child at home, extra. Un niño en casa, agregó.

‫אמרת לי שבשישי את עולה לקבר. You told me on Friday you go up to the grave. Me dijiste que irías a la tumba el viernes.

‫כל תינוק קבור באדנית שלו, ‫מכוסה בטלית שלו, מכוסה בחול. Every baby is buried in his paddock, covered with his own shawl, covered in sand. Cada bebé está enterrado en su jardinera, cubierto con su talit, cubierto de arena.

‫קניתי כמה דברים חמודים ‫כמו גמדי גינה כזה לשים לו. I bought some cute things like such garden gnomes to put on. Compré algunas cosas lindas como gnomos de jardín para ponérselo.

‫אבל עדיין לא הלכת לשם. But you haven't gone there yet. Pero aún no has ido allí.

‫אני רוצה. כל פעם משהו עוצר אותי. I want. Every time something stops me. Quiero. Cada vez que algo me detiene.