×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | הייתי ילדה מוכה

כאן מקשיבים | הייתי ילדה מוכה

‫ראית את אבא שלך מאז? ‫-אני לא מכירה אותו.

‫ואימא שלי נאלצה לגדל אותי לבד. ‫עוד לא מלאו לי שנתיים אפילו.

‫אבא שלי פשוט הפיל את אימא שלי ‫על הרצפה במטבח

‫ומול העיניים שלי ‫הוא שיסף לה את הגרון.

‫אני זוכרת מה היא לבשה, ‫אני זוכרת מה הוא לבש,

‫אני זוכרת איך הסכין נראה,

‫אני זוכרת גם את הצרחות ‫שצעקתי שם.

‫אבל היא ניצלה, למרות שהוא ניסה ‫בעצם לרצוח אותה.

‫את אפס, את כלום, את מכוערת, ‫שום דבר לא ייצא ממך,

‫החליפו לי אותך בבית חולים, ‫הלוואי שתמותי,

‫מאיפה יצאה לי ילדה כזאת.

‫אני רק לומדת איך לחיות עם הנזקים, ‫עם המילים האלה שאני זוכרת.

‫יש לי צמרמורת. ‫-אלו מילים ש...

‫לילד קטן שעוד לא גיבש זהות ‫ולשמוע את זה עוד על בסיס יום יומי,

‫באיזשהו שלב כבר אתה מאמין לזה.

‫זאת אלימות מנטלית ‫שהיא מחלחלת פנימה.

‫אני לא זוכרת את עצמי מחייכת.

‫הסתובבתי המון שנים עם תחושה ‫שאני אשמה,

‫אשמה בגירושים, אשמה בכל מה ‫שאני עוברת, בכל מה שהיא עושה לי,

‫שזאת אני, שבאמת בגלל ‫שאני כזו פגומה, אז זה מגיע לי.

‫אין לך כתף? ‫איך לך אף אחד שאפשר להישען עליו?

‫אף אחד. כן יש לי משפחה ‫שהרכבתי אותה לעצמי,

‫שבחרתי אותם, ‫מחברים ומאנשים טובים ש...

‫שרואים ילדה שהיא כבויה ‫ושהיא כל הזמן בוכה,

‫והיא מופנמת מאוד ושקטה מאוד,

‫ופתאום באמצע שיעור שילדה ‫מתחילה לבכות ולא מספרת מה קורה.

‫כל כך הרבה נורות אדומות אני חושבת ‫שהדלקתי ואף אחד לא ראה אותן.

‫זה קצת מפחיד.

‫יש בזה משהו מפחיד ‫שאנשים שאמורים לראות אותך,

‫מפספסים אותך.

‫הייתה שכנה שכן ידעה ‫והיא שמה לב בעצם למצוקה שלי.

‫קודם כול, ברגע שהיא הושיבה אותי ‫לשיחה אצלה בבית,

‫אי אפשר לתאר ‫מה זה עושה בעצם לילד

‫שמישהו סוף סוף רואה אותו ‫ורואה את המצוקה שלו סוף סוף.

‫מצד אחד, כן רציתי עזרה.

‫רציתי שמישהו יראה אותי, ‫שמישהו יעזור לי

‫ושמישהו יעצור את כל מה שקורה בבית, ‫את כל האלימות הזאת.

‫ומצד שני, זו עדיין הבושה שהייתה בי,

‫עדיין התביישתי שיידעו מה קורה בבית,

‫אבל סיפרתי לה על האלימות, ‫בעיקר הפיזית.

‫אם אני רוצה להמשיך ולהתמקד ‫בכל הטוב שיש מסביבי,

‫בחברים שעוטפים אותי ומחבקים אותי, ‫ושאני אף פעם לא לבד,

‫ובזה שלמדתי לשני תארים,

‫זה שאני עובדת בהיי טק ואני ‫מאוד מאוד אוהבת את המקום וטוב לי.

‫זה לא כיף לי לשבת ולספר ככה ‫על אימא שלי ועל מה שעברתי,

‫אבל אני כאן, ‫בשביל הילדים והנוער בסיכון,

‫שיידעו שהם לא לבד.

‫אני בפנים גלויות ואני לא מתחבאת ‫מאחורי אות

‫כי אני חושבת שאין מה להתחבא, ‫ואין מה להתבייש בזה.

‫שנים שהתביישתי, ואף ילד שעובר את זה, ‫לא צריך להתבייש.

‫וילדים הם תמימים. ‫הם מאוד גם אמיתיים.

‫אם ילד עובר מצוקה, רואים את זה.


כאן מקשיבים | הייתי ילדה מוכה

‫ראית את אבא שלך מאז? ‫-אני לא מכירה אותו. Have you seen your dad since? I do not know him.

‫ואימא שלי נאלצה לגדל אותי לבד. ‫עוד לא מלאו לי שנתיים אפילו. And my mother had to raise me alone. I'm not even two years old yet. Et ma mère a dû m'élever seule. Je n'ai même pas encore deux ans.

‫אבא שלי פשוט הפיל את אימא שלי ‫על הרצפה במטבח My dad just knocked my mom down on the kitchen floor

‫ומול העיניים שלי ‫הוא שיסף לה את הגרון. And in front of my eyes he slid down her throat. Et devant mes yeux, il lui a tranché la gorge.

‫אני זוכרת מה היא לבשה, ‫אני זוכרת מה הוא לבש, I remember what she was wearing, I remember what he was wearing,

‫אני זוכרת איך הסכין נראה, I remember what the knife looked like,

‫אני זוכרת גם את הצרחות ‫שצעקתי שם. I also remember the screams I shouted there.

‫אבל היא ניצלה, למרות שהוא ניסה ‫בעצם לרצוח אותה. But she survived, even though he was trying to murder her. Mais elle a survécu, même s'il a tenté de l'assassiner.

‫את אפס, את כלום, את מכוערת, ‫שום דבר לא ייצא ממך, You are zero, you are nothing, you ugly, nothing will come out of you, Vous êtes zéro, vous n'êtes rien, vous êtes laid, rien ne sortira de vous,

‫החליפו לי אותך בבית חולים, ‫הלוואי שתמותי, I was replaced by you in a hospital, I wish you would die

‫מאיפה יצאה לי ילדה כזאת. Where did such a girl come from.

‫אני רק לומדת איך לחיות עם הנזקים, ‫עם המילים האלה שאני זוכרת. I'm just learning how to live with the damages, with those words I remember.

‫יש לי צמרמורת. ‫-אלו מילים ש... I have the chills. - These are words that ... J'ai la chair de poule. -Ces mots qui ...

‫לילד קטן שעוד לא גיבש זהות ‫ולשמוע את זה עוד על בסיס יום יומי, For a little boy who has yet to form an identity and hear it again on a daily basis, Pour un petit enfant qui n'a pas encore formé d'identité et qui l'entend au quotidien,

‫באיזשהו שלב כבר אתה מאמין לזה. At some point you already believe it.

‫זאת אלימות מנטלית ‫שהיא מחלחלת פנימה. It's mental violence that seeps in. C'est la violence mentale qui s'infiltre.

‫אני לא זוכרת את עצמי מחייכת. I can't remember smiling.

‫הסתובבתי המון שנים עם תחושה ‫שאני אשמה, I walked around for many years feeling guilty,

‫אשמה בגירושים, אשמה בכל מה ‫שאני עוברת, בכל מה שהיא עושה לי, Guilt in divorce, guilt in everything I go through, everything it does to me,

‫שזאת אני, שבאמת בגלל ‫שאני כזו פגומה, אז זה מגיע לי. That it is me, that really because I am so flawed, so I deserve it. Que c'est moi, vraiment parce que je suis si mauvais, donc je le mérite.

‫אין לך כתף? ‫איך לך אף אחד שאפשר להישען עליו? Don't have a shoulder? How do you find anyone to lean on? Vous n'avez pas d'épaule? Comment trouvez-vous quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer?

‫אף אחד. כן יש לי משפחה ‫שהרכבתי אותה לעצמי, nobody. Yes i have a family i made it for myself, personne. Oui, j'ai une famille que je me suis réunie,

‫שבחרתי אותם, ‫מחברים ומאנשים טובים ש... I chose them, good friends and people who ... Je les ai choisis, bons amis et gens qui ...

‫שרואים ילדה שהיא כבויה ‫ושהיא כל הזמן בוכה, Who see a girl who is off and crying all the time, Qui voit une fille qui est éteinte et qui pleure constamment,

‫והיא מופנמת מאוד ושקטה מאוד, And she is very introverted and very quiet, Et elle est très introvertie et très calme,

‫ופתאום באמצע שיעור שילדה ‫מתחילה לבכות ולא מספרת מה קורה. And suddenly in the middle of a lesson her child starts to cry and doesn't tell what is happening.

‫כל כך הרבה נורות אדומות אני חושבת ‫שהדלקתי ואף אחד לא ראה אותן. So many red light bulbs I think I lit and no one saw them.

‫זה קצת מפחיד. It's a little scary.

‫יש בזה משהו מפחיד ‫שאנשים שאמורים לראות אותך, There's something scary about it that people who are supposed to see you,

‫מפספסים אותך. Miss you.

‫הייתה שכנה שכן ידעה ‫והיא שמה לב בעצם למצוקה שלי. She was a neighbor she knew and she was paying close attention to my distress. Il y avait un voisin qu'elle connaissait et elle a effectivement remarqué ma détresse.

‫קודם כול, ברגע שהיא הושיבה אותי ‫לשיחה אצלה בבית, First of all, once she sat me down for a call with her at home, Tout d'abord, dès qu'elle m'a fait m'asseoir pour une conversation chez elle,

‫אי אפשר לתאר ‫מה זה עושה בעצם לילד It is impossible to describe what it does to a child

‫שמישהו סוף סוף רואה אותו ‫ורואה את המצוקה שלו סוף סוף. That someone finally sees him and sees his distress at last.

‫מצד אחד, כן רציתי עזרה. On the one hand, yes, I wanted help.

‫רציתי שמישהו יראה אותי, ‫שמישהו יעזור לי I wanted someone to see me, someone to help me

‫ושמישהו יעצור את כל מה שקורה בבית, ‫את כל האלימות הזאת. And that someone would stop everything happening at home, all this violence.

‫ומצד שני, זו עדיין הבושה שהייתה בי, And on the other hand, this is still the shame I had,

‫עדיין התביישתי שיידעו מה קורה בבית, I was still ashamed to know what's going on at home,

‫אבל סיפרתי לה על האלימות, ‫בעיקר הפיזית. But I told her about the violence, especially the physical.

‫אם אני רוצה להמשיך ולהתמקד ‫בכל הטוב שיש מסביבי, If I want to continue to focus on all the good that is around me, Si je veux continuer à me concentrer sur tout le bien qui m'entoure,

‫בחברים שעוטפים אותי ומחבקים אותי, ‫ושאני אף פעם לא לבד, In friends who hug me and hug me, and that I'm never alone, Chez des amis qui m'enveloppent et me font un câlin, et que je ne suis jamais seul,

‫ובזה שלמדתי לשני תארים, And in that I studied for two degrees, Et en ce que j'ai étudié pendant deux degrés,

‫זה שאני עובדת בהיי טק ואני ‫מאוד מאוד אוהבת את המקום וטוב לי. The one I work in is high tech and I really like the place and it's good for me.

‫זה לא כיף לי לשבת ולספר ככה ‫על אימא שלי ועל מה שעברתי, It's not fun for me to sit and talk about my mom and what I went through,

‫אבל אני כאן, ‫בשביל הילדים והנוער בסיכון, But I'm here, for the children and youth at risk,

‫שיידעו שהם לא לבד. Let them know they are not alone.

‫אני בפנים גלויות ואני לא מתחבאת ‫מאחורי אות I'm face-to-face and I'm not hiding behind a signal Je suis ouvert et je ne me cache pas derrière un signal

‫כי אני חושבת שאין מה להתחבא, ‫ואין מה להתבייש בזה. Because I think there's nothing to hide, and nothing to be ashamed of.

‫שנים שהתביישתי, ואף ילד שעובר את זה, ‫לא צריך להתבייש. Years I have been ashamed, and no child going through it should be ashamed.

‫וילדים הם תמימים. ‫הם מאוד גם אמיתיים. And children are innocent. They are also very real.

‫אם ילד עובר מצוקה, רואים את זה. If a child is in distress, see it.