×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | הבת שלי התנתקה ממני

כאן מקשיבים | הבת שלי התנתקה ממני

‫הבת שלי החליטה לחזור בתשובה ‫לפני מספר שנים

‫ואני תמכתי בנושא הזה כי...

‫העדפתי שתרד מהאופנועים ‫ותלך למשהו יותר רגוע.

‫היא הייתה אופנוענית? ‫-היא הייתה אופנוענית מטורפת.

‫היה לנו חיבור ממש מצוין.

‫היא גם הצטרפה אליי לכל מיני ‫תערוכות בגרמניה של אופנועים ו...

‫כן, היא הייתה נפש מאוד קרובה אליי, ‫מאוד אהבתי אותה.

‫אולי קצת הגזמתי, כאילו לא התייחסתי ‫אליה הרבה פעמים כמו בת ו...

‫כמו לחברה? ‫בדיוק, התייחסתי אליה כמו לחברה,

‫כן, ואחר כך חטפתי את זה כמו בומרנג.

‫בתקופה ההיא אני הייתי... ‫התקרבתי קצת לדת

‫ומשכתי אותה איתי לשמוע הרצאות, ‫ללכת לכל מיני סמינרים כאלה,

‫ואותה זה תפס חזק.

‫הכול מכוסה, רק צריכה ‫לכסות את הפנים שלה וזהו.

‫לפני מספר שנים היא אמרה לי ככה ‫בצורה מאוד בוטה, היא אומרת לי,

‫"אבא, אני לא מכבדת אותך, ‫אני רק צריכה את הכסף שלך".

‫ככה, במילים האלה? ‫-כן. מאז יש נתק. ארבע-חמש שנים.

‫זה קשה לשמוע דבר כזה. ‫-זה קשה מאוד לשמוע דבר כזה,

‫אבל מכיוון שעברו מספר שנים ‫כבר מאז אז אני... בסדר.

‫מה עבר לך בראש באותה נקודה? ‫-סטירת לחי.

‫כי באמת היא הייתה ‫הילדה האהובה שלי, בגדול,

‫ופתאום לשמוע דבר כזה זה... ‫לא נעים.

‫לא נעים זו מילה עדינה ו...

‫כמה נכדים יש לך ממנה? ‫-השישי בדרך.

‫חסר לך? ‫-בטח שזה חסר לי.

‫כמה נכדים יש לך, שואלים אותי, ‫אני אומר ככה וככה.

‫מה, אתה רואה אותם? ‫פוגש אותם?

‫אז אני אומר אני פוגש רק שניים. כן.

‫אלה התשובות שאני נותן, מה לעשות? ‫זה המצב.

‫אני רוצה שיהיה קשר בין הנכדים.

‫מה בעצם, מה אני משאיר אחריי?

‫אלה הדברים שאני... ‫שמפריעים לי,

‫שזאת יכולה להיות משפחה מלוכדת, ‫אוהבת.

‫אני רוצה את ה... ‫את האיחוד הזה.

‫יש לי היום גרורות בעצמות ברגליים, ‫קצת בגב התחתון.

‫כמה זמן זה?

‫זה התגלה אצלי לפני שנתיים ‫באזור של מרץ-אפריל.

‫סירבתי לקבל טיפול כימותרפי ‫או את כל ההקרנות למיניהן.

‫ביקשתי מהאונקולוג איכות חיים, ‫לא אריכות חיים, זה מה שמוביל אותי.

‫אם אתה היית בריא, ‫גם זה היה מפריע לך?

‫הנתק? בוודאי! מה... ‫אני הייתי בריא כל השנים.

‫רק לפני שנתיים עליתי לכותרות עם ה.. ‫עם הדרעק הזה.

‫אתה צוחק, למה אתה צוחק? ‫-אני צוחק, כי מה נשאר לי, לבכות?

‫אני לא... ‫אני חי, אמרתי לך, אני חי.

‫אני אומר לעצמי, אוקיי, ‫זה מה שהוא רוצה? זה מה שיש.

‫זה מה שמי רוצה? ‫אתה חושב שזה הכול מאלוהים?

‫הנתק הזה? ‫-הכול, הכול, הכול, הכול לטובה.

‫זה משפט שאני מאוד דבק בו.

‫כל מה שקורה, הכול לטובה.

‫אבל זה שהמצב הבריאותי שלך כזה ‫לא גורם לך לחשוב,

‫וואו, אנחנו חייבים להשלים ‫לפני שאני לא יודעת מה יקרה.

‫כל אחד נותן את הדין מתישהו.

‫אני לא הולך לשפוט אף אחד,

‫אני להפך, ‫אני שולח לה... נקרא לזה...

‫הרבה ברכות כל יום, הרבה אנרגיות.

‫תגיד, יואל, יש רגעים שהיא ‫חסרה לך במיוחד? שזה כואב במיוחד?

‫אני לא מתעסק עם זה.

‫מה יעזור לי לשבת ‫ולשאול את השאלות למה?

‫אולי יהיו שיגידו שזאת הדחקה כזאת. ‫-שיגידו. So what?

‫אני יודע בדיוק מה אני מרגיש, ‫אני יודע איך אני מתנהג,

‫אני יודע מה אני רוצה ‫ואני יודע מה אני לא רוצה.

‫מה היית הכי רוצה שיקרה, יואל?

‫עכשיו? ‫-בנקודת הזמן הזאת.

‫בנקודת הזמן הזאת עם המחלה הזאת? ‫-בכלל.

‫בכלל? שאני אחזור לרוץ ולרקוד, ‫אני רוצה לחזור לספורט.

‫אני יושב במרפסת, ‫אני רואה פה אנשים רצים וזה צובט.

‫את יודעת מה? ‫זה צובט לי בלב.

‫רצית לשמוע איזו צביטה? כאב? ‫הנה, זה צובט לי בלב.

‫אתה היית רוצה שהסרטון הזה יגיע אליה? ‫-למה לא?

‫מה היית רוצה להגיד לה ‫אם היא עכשיו צופה?

‫מה הייתי רוצה להגיד לה?

‫שאני אקבל אותה בחיבוק, בכל מצב, ‫אותה ואת הנכדים שלי, כמובן.

כאן מקשיבים | הבת שלי התנתקה ממני Here you listen My daughter broke up with me

‫הבת שלי החליטה לחזור בתשובה ‫לפני מספר שנים My daughter decided to repent several years ago

‫ואני תמכתי בנושא הזה כי... And I supported this issue because ...

‫העדפתי שתרד מהאופנועים ‫ותלך למשהו יותר רגוע. I preferred getting off the motorcycles and going for something more relaxed. J'ai préféré descendre des motos et aller vers quelque chose de plus détendu.

‫היא הייתה אופנוענית? ‫-היא הייתה אופנוענית מטורפת. She was a motorcyclist? - She was a crazy motorcyclist.

‫היה לנו חיבור ממש מצוין. We had a really great connection.

‫היא גם הצטרפה אליי לכל מיני ‫תערוכות בגרמניה של אופנועים ו... She also joined me for all kinds of exhibitions in Germany of motorcycles and ...

‫כן, היא הייתה נפש מאוד קרובה אליי, ‫מאוד אהבתי אותה. Yes, she was a soul very close to me, I loved her very much.

‫אולי קצת הגזמתי, כאילו לא התייחסתי ‫אליה הרבה פעמים כמו בת ו... Maybe a little exaggerated, like I haven't treated her many times like a daughter and ...

‫כמו לחברה? ‫בדיוק, התייחסתי אליה כמו לחברה, Like the company? Exactly, I treated it like a company,

‫כן, ואחר כך חטפתי את זה כמו בומרנג. Yeah, and then I snatched it up like a boomerang.

‫בתקופה ההיא אני הייתי... ‫התקרבתי קצת לדת At that time I was ... I got a little closer to religion

‫ומשכתי אותה איתי לשמוע הרצאות, ‫ללכת לכל מיני סמינרים כאלה, And I drew her with me to hear lectures, to go to all kinds of seminars like that,

‫ואותה זה תפס חזק. And it caught on strong.

‫הכול מכוסה, רק צריכה ‫לכסות את הפנים שלה וזהו. Everything is covered, just has to cover her face and that's it.

‫לפני מספר שנים היא אמרה לי ככה ‫בצורה מאוד בוטה, היא אומרת לי, A few years ago she told me this very bluntly, she tells me, Il y a quelques années, elle me l'a dit très carrément, elle me dit,

‫"אבא, אני לא מכבדת אותך, ‫אני רק צריכה את הכסף שלך". "Dad, I don't respect you. I just need your money."

‫ככה, במילים האלה? ‫-כן. מאז יש נתק. ארבע-חמש שנים. So, in those words? Yes. Since then there is a disconnect. Four to five years.

‫זה קשה לשמוע דבר כזה. ‫-זה קשה מאוד לשמוע דבר כזה, It's hard to hear such a thing. - It's very hard to hear such a thing,

‫אבל מכיוון שעברו מספר שנים ‫כבר מאז אז אני... בסדר. But since it's been a few years since then, I'm ... okay.

‫מה עבר לך בראש באותה נקודה? ‫-סטירת לחי. What went through your mind at that point? slap.

‫כי באמת היא הייתה ‫הילדה האהובה שלי, בגדול, Because she really was my favorite girl, big time,

‫ופתאום לשמוע דבר כזה זה... ‫לא נעים. And suddenly hearing such a thing is ... unpleasant.

‫לא נעים זו מילה עדינה ו... This is a pleasant word and ...

‫כמה נכדים יש לך ממנה? ‫-השישי בדרך. How many grandchildren do you have from her? - Sixth on the way.

‫חסר לך? ‫-בטח שזה חסר לי. Are you missing? - Of course I'm missing it.

‫כמה נכדים יש לך, שואלים אותי, ‫אני אומר ככה וככה. How many grandchildren you have, ask me, I say so and so.

‫מה, אתה רואה אותם? ‫פוגש אותם? What, you see them? Meets them?

‫אז אני אומר אני פוגש רק שניים. כן. So I say I only meet two. Yes.

‫אלה התשובות שאני נותן, מה לעשות? ‫זה המצב. These are the answers I give, what to do? this is the situation.

‫אני רוצה שיהיה קשר בין הנכדים. I want to have a relationship with the grandchildren.

‫מה בעצם, מה אני משאיר אחריי? What, after all, what do I leave behind?

‫אלה הדברים שאני... ‫שמפריעים לי, These are the things that I ... that bothers me,

‫שזאת יכולה להיות משפחה מלוכדת, ‫אוהבת. That it could be a cohesive, loving family. Qu'il peut s'agir d'une famille cohésive et aimante.

‫אני רוצה את ה... ‫את האיחוד הזה. I want this ... this union.

‫יש לי היום גרורות בעצמות ברגליים, ‫קצת בגב התחתון. Today I have bone metastases in my legs, a little in my lower back. Aujourd'hui, j'ai des métastases osseuses dans les jambes, un peu dans le bas du dos.

‫כמה זמן זה? How long is it?

‫זה התגלה אצלי לפני שנתיים ‫באזור של מרץ-אפריל. It was discovered two years ago in the March-April area.

‫סירבתי לקבל טיפול כימותרפי ‫או את כל ההקרנות למיניהן. I refused to receive chemotherapy or all the radiation. J'ai refusé de recevoir une chimiothérapie ou une radiothérapie.

‫ביקשתי מהאונקולוג איכות חיים, ‫לא אריכות חיים, זה מה שמוביל אותי. I asked the oncologist for quality of life, not longevity, that's what leads me.

‫אם אתה היית בריא, ‫גם זה היה מפריע לך? If you were healthy, would that bother you too?

‫הנתק? בוודאי! מה... ‫אני הייתי בריא כל השנים. Disconnect? for sure! What ... I've been healthy all these years.

‫רק לפני שנתיים עליתי לכותרות עם ה.. ‫עם הדרעק הזה. Just two years ago I made headlines with E .. with this shit. Il y a seulement deux ans, j'ai fait la une des journaux avec E .. avec cette merde.

‫אתה צוחק, למה אתה צוחק? ‫-אני צוחק, כי מה נשאר לי, לבכות? You're kidding, why are you kidding? - I'm kidding, because what's left for me to cry?

‫אני לא... ‫אני חי, אמרתי לך, אני חי. I'm not ... I'm alive, I told you, I'm alive.

‫אני אומר לעצמי, אוקיי, ‫זה מה שהוא רוצה? זה מה שיש. I say to myself, okay, is that what he wants? this is what there is.

‫זה מה שמי רוצה? ‫אתה חושב שזה הכול מאלוהים? Is that what my name wants? You think it's all from God?

‫הנתק הזה? ‫-הכול, הכול, הכול, הכול לטובה. This disconnect? -Everything, everything, everything, everything for the better.

‫זה משפט שאני מאוד דבק בו. This is a sentence that I really adhere to.

‫כל מה שקורה, הכול לטובה. Everything that happens, everything for the better.

‫אבל זה שהמצב הבריאותי שלך כזה ‫לא גורם לך לחשוב, But the fact that your health is such that does not make you think,

‫וואו, אנחנו חייבים להשלים ‫לפני שאני לא יודעת מה יקרה. Wow, we must complete before I know what will happen.

‫כל אחד נותן את הדין מתישהו. Everyone gives the law sometime. Tout le monde donne la loi un jour.

‫אני לא הולך לשפוט אף אחד, I'm not going to judge anyone,

‫אני להפך, ‫אני שולח לה... נקרא לזה... On the contrary, I send her ... we'll call it ...

‫הרבה ברכות כל יום, הרבה אנרגיות. Lots of greetings every day, lots of energy.

‫תגיד, יואל, יש רגעים שהיא ‫חסרה לך במיוחד? שזה כואב במיוחד? Say, Joel, are there any moments she's missing you especially? That it is particularly painful?

‫אני לא מתעסק עם זה. I'm not dealing with that.

‫מה יעזור לי לשבת ‫ולשאול את השאלות למה? What will help me sit down and ask the questions why?

‫אולי יהיו שיגידו שזאת הדחקה כזאת. ‫-שיגידו. So what? Some might say it is such a repression. -Guidido. So what? Certains pourraient dire que c'est une telle répression. -Guidido. Et alors?

‫אני יודע בדיוק מה אני מרגיש, ‫אני יודע איך אני מתנהג, I know exactly how I feel, I know how I behave,

‫אני יודע מה אני רוצה ‫ואני יודע מה אני לא רוצה. I know what I want and I know what I do not want.

‫מה היית הכי רוצה שיקרה, יואל? What would you most like to happen, Joel?

‫עכשיו? ‫-בנקודת הזמן הזאת. now? - At this point in time.

‫בנקודת הזמן הזאת עם המחלה הזאת? ‫-בכלל. At this point in time with this disease? at all.

‫בכלל? שאני אחזור לרוץ ולרקוד, ‫אני רוצה לחזור לספורט. at all? For me to go back to running and dancing, I want to get back into sports. du tout? Pour que je recommence à courir et à danser, je veux me remettre au sport.

‫אני יושב במרפסת, ‫אני רואה פה אנשים רצים וזה צובט. I sit on the balcony, I see people running here and it pinches. Je m'assois sur le porche, je vois des gens courir ici et ça pince.

‫את יודעת מה? ‫זה צובט לי בלב. you know what? It pinches my heart.

‫רצית לשמוע איזו צביטה? כאב? ‫הנה, זה צובט לי בלב. You wanted to hear a pinch? Pain? Here, it pinches my heart.

‫אתה היית רוצה שהסרטון הזה יגיע אליה? ‫-למה לא? Would you like this video to reach it? Why not?

‫מה היית רוצה להגיד לה ‫אם היא עכשיו צופה? What would you tell her if she was watching now?

‫מה הייתי רוצה להגיד לה? What would I like to tell her?

‫שאני אקבל אותה בחיבוק, בכל מצב, ‫אותה ואת הנכדים שלי, כמובן. That I would embrace her, in any situation, her and my grandchildren, of course.