×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | דתי בלי כיפה

כאן מקשיבים | דתי בלי כיפה

‫כשאני עם כיפה אני מייצג. ‫אני לא מייצג אף אחד.

‫פתאום אני מייצג את עצמי.

‫פתאום אני שואל את השאלות ‫מה חשוב לי.

‫מתי הורדת את הכיפה?

‫את האמת זה תהליך, ‫זה לא איזשהו אירוע חד פעמי,

‫אבל היו כמה אירועים שפשוט הרגשתי ‫שמסמנים אותי כדוס.

‫הייתי בצבא, הייתי עם כיפה, ‫ובהתנתקות הייתי בחופש.

‫אם אתה עם כיפה ‫ויצאת לחופש על ההתנתקות,

‫אז כנראה שאתה ימני סרבן.

‫אתה בעצם הולך עם פשקביל עליך ‫של כל ה... של כל הדעות שלך.

‫כאילו אם אני עם כיפה, אני ימני, נכון?

‫חייב להיות ימני. יש לי דעות ‫מוגדרות על כל דבר, נכון?

‫ואני גם רוצה להשלים מניין.

‫כאילו, אני מסתובב ברחוב ‫ואני מחפש מניינים להשלים אותם.

‫אז אומרים לא, אני ממהר.

‫"אבל אחי, ‫מה קורה איתך, בן אדם?

‫"אתה עם כיפה, אתה מכוחותינו, ‫אתה צריך לדעת שזה יותר חשוב".

‫אני לא רוצה שיקטלגו אותי. ‫אני לא רוצה שיגידו שאני שום דבר.

‫אני עושה סיורים ‫בעיר העתיקה בירושלים.

‫אני מדבר על בית מקדש, אני מדבר ‫על כותל, אני מדבר על היסטוריה.

‫אף אחד לא אומר: ‫מי זה הפנאט הזה?

‫וואו, וואו, איזה פחד עוד שנייה ‫הוא מפוצץ את הר הבית.

‫הבעיה בדתי - לא דתי, ‫זה שאנחנו מתייגים אנשים.

‫אני הולך ואני אומר,

‫"רגע, כמה את דתייה? ‫מה חשוב לך? מה לא חשוב לך?"

‫אנחנו מקטלגים אנשים בדתומטר ‫ואת רוצה לדעת אם אני 6.3 או 6.5.

‫ושימי לב שכל הדתיות ‫היא סממנים חיצוניים,

‫אבל מה זה אומר על הנפש ‫של הבן אדם?

‫יש אנשים שיש להם איזשהו ‫משהו צנוע בלב שלהם,

‫משהו צנוע בפנימיות שלהם, ‫וזה משהו שאני מתחבר אליו.

‫כמה אתה מקפיד על בין אדם לחברו? ‫כמה אתה מקפיד על כיבוד הורים?

‫אהבתי. ‫-פיקס.

‫מה זה שמירת שבת בעיניך?

‫שמירת שבת בעיניי זה ‫לייחד את השבת, קודם כול.

‫אני אישית שומר שבת ‫בצורה האורתודוקסית שלה.

‫כי ככה גדלתי, וככה נראה לי, ‫וככה זה הכי מתאים לי.

‫ודווקא בלי כיפה, ‫אני מרגיש הרבה יותר אחריות לדבר הזה.

‫זאת אומרת, אני אומר,

‫אם אתה תאבד את זה - ‫אתה תאבד הכול. אז אני...

‫אתה לא מסמס בשבת?

‫לא.

‫אתה מרגיש שייך למגזר מסוים? -כן. ‫-לאיזה מגזר? -היהודי.

‫אתה יהודי כי אימא שלך יהודייה, סבבה.

‫אנחנו מדברים על דתיות. ‫-לא, יש הבדל... לא, יש הבדל...

‫אם אימא שלך יהודייה ואתה יהודי, ‫זה נתון.

‫אני רוצה להיות יהודי מבחירה.

‫זה משהו אחר מבן אדם שרק ‫נולד יהודי ולא עושה עם זה שום דבר.

‫בגלל שלהוריד כיפה יש בזה ‫איזשהו מסר:

‫עזבתי את הדת.

‫אני ואת מכירים המון אנשים, ‫שבעצם אלה לא ילכו עם כיפה

‫כי הם מפחדים להיות "דתיים",

‫אלה לא יורידו את הכיפה ‫כי הם מפחדים להיות חילוניים,

‫אבל הם מתנהגים אותו דבר. ‫הם אותם אנשים.

‫יכול להיות שמתישהו ‫תחזיר את הכיפה?

‫לא נראה לי, לא נראה לי.

‫אנשים רוצים שיסמנו אותם, ‫אנשים רוצים להיות מסומנים.

‫אני לא במשחק הזה... ‫ולא רק אני.

‫לפעמים אתה הולך עם כיפה? ‫-בטח. -מתי?

‫כשאני עצוב.

‫אתה צוחק עליי? ‫מה, הסתלבטת עכשיו?

‫הסתלבטתי... לא, לא כשאני... ‫תראי... קודם כול, יש בזה...

כאן מקשיבים | דתי בלי כיפה Listen here Religious without a dome

‫כשאני עם כיפה אני מייצג. ‫אני לא מייצג אף אחד. When I'm with a dome I represent. I don't represent anyone.

‫פתאום אני מייצג את עצמי. Suddenly I represent myself.

‫פתאום אני שואל את השאלות ‫מה חשוב לי. Suddenly I ask the questions what is important to me.

‫מתי הורדת את הכיפה? When did you lower the dome?

‫את האמת זה תהליך, ‫זה לא איזשהו אירוע חד פעמי, The truth is a process, it's not some one-off event,

‫אבל היו כמה אירועים שפשוט הרגשתי ‫שמסמנים אותי כדוס. But there were some events that I just felt were labeled as a dozen.

‫הייתי בצבא, הייתי עם כיפה, ‫ובהתנתקות הייתי בחופש. I was in the army, I was with a dome, and in disengagement, I was in freedom.

‫אם אתה עם כיפה ‫ויצאת לחופש על ההתנתקות, If you're with a skullcap and you've gone to freedom on disengagement,

‫אז כנראה שאתה ימני סרבן. So you are probably a reluctant rightist.

‫אתה בעצם הולך עם פשקביל עליך ‫של כל ה... של כל הדעות שלך. You are actually going with you on all of your ... of all your opinions. Vous allez essentiellement avec Pashkabil sur vous de toutes les ... de toutes vos opinions.

‫כאילו אם אני עם כיפה, אני ימני, נכון? Like if I'm with a dome, I'm right, right?

‫חייב להיות ימני. יש לי דעות ‫מוגדרות על כל דבר, נכון? Must be right. I have definite opinions on everything, right?

‫ואני גם רוצה להשלים מניין. And I also want to complete a quorum.

‫כאילו, אני מסתובב ברחוב ‫ואני מחפש מניינים להשלים אותם. Like, I'm walking down the street and I'm looking for quarters to complete them.

‫אז אומרים לא, אני ממהר. So they say no, I'm in a hurry.

‫"אבל אחי, ‫מה קורה איתך, בן אדם? "But dude, what's up with you, man?

‫"אתה עם כיפה, אתה מכוחותינו, ‫אתה צריך לדעת שזה יותר חשוב". "You are with a dome, you are our strength. You should know that it is more important."

‫אני לא רוצה שיקטלגו אותי. ‫אני לא רוצה שיגידו שאני שום דבר. I don't want to be categorized. I don't want them to say I'm anything.

‫אני עושה סיורים ‫בעיר העתיקה בירושלים. I do tours of the Old City of Jerusalem.

‫אני מדבר על בית מקדש, אני מדבר ‫על כותל, אני מדבר על היסטוריה. I'm talking about a temple, I'm talking about a wall, I'm talking about history.

‫אף אחד לא אומר: ‫מי זה הפנאט הזה? Nobody says: Who is this fanatic?

‫וואו, וואו, איזה פחד עוד שנייה ‫הוא מפוצץ את הר הבית. Wow, wow, what a fear another second he blasts the Temple Mount.

‫הבעיה בדתי - לא דתי, ‫זה שאנחנו מתייגים אנשים. The problem with religion - not religious, is that we label people.

‫אני הולך ואני אומר, I go and I say,

‫"רגע, כמה את דתייה? ‫מה חשוב לך? מה לא חשוב לך?" "Wait, how religious are you? What's important to you? What's not important to you?"

‫אנחנו מקטלגים אנשים בדתומטר ‫ואת רוצה לדעת אם אני 6.3 או 6.5. We categorize people in the orthometer and want to know if I am 6.3 or 6.5.

‫ושימי לב שכל הדתיות ‫היא סממנים חיצוניים, And note that all religiosity is an external feature,

‫אבל מה זה אומר על הנפש ‫של הבן אדם? But what does this mean for the human soul?

‫יש אנשים שיש להם איזשהו ‫משהו צנוע בלב שלהם, Some people have something modest in their heart,

‫משהו צנוע בפנימיות שלהם, ‫וזה משהו שאני מתחבר אליו. Something modest in their inwardness, and that's something I connect to.

‫כמה אתה מקפיד על בין אדם לחברו? ‫כמה אתה מקפיד על כיבוד הורים? How much do you keep between man and friend? How much do you care about respecting parents?

‫אהבתי. ‫-פיקס. I liked. crimson.

‫מה זה שמירת שבת בעיניך? What is Shabbat observance for you?

‫שמירת שבת בעיניי זה ‫לייחד את השבת, קודם כול. Keeping the Sabbath in my mind is to put the Sabbath, first of all. Garder le sabbat à mes yeux, c'est mettre de côté le sabbat, tout d'abord.

‫אני אישית שומר שבת ‫בצורה האורתודוקסית שלה. I personally keep Shabbat in its orthodox form.

‫כי ככה גדלתי, וככה נראה לי, ‫וככה זה הכי מתאים לי. Because that's how I grew up, and that's how it seems to me, and that's how it suits me best.

‫ודווקא בלי כיפה, ‫אני מרגיש הרבה יותר אחריות לדבר הזה. And without a dome, I feel much more responsible for this.

‫זאת אומרת, אני אומר, I mean, I say,

‫אם אתה תאבד את זה - ‫אתה תאבד הכול. אז אני... If you lose it - you will lose everything. so I...

‫אתה לא מסמס בשבת? Aren't you on Saturday?

‫לא. No.

‫אתה מרגיש שייך למגזר מסוים? -כן. ‫-לאיזה מגזר? -היהודי. Do you feel you belong to a particular sector? -Yes. -Which sector? - The Jew.

‫אתה יהודי כי אימא שלך יהודייה, סבבה. You are a Jew because your mother is Jewish, she turned.

‫אנחנו מדברים על דתיות. ‫-לא, יש הבדל... לא, יש הבדל... We're talking about religiosity. -No, there is a difference ... No, there is a difference ...

‫אם אימא שלך יהודייה ואתה יהודי, ‫זה נתון. If your mother is Jewish and you are Jewish, that is a given.

‫אני רוצה להיות יהודי מבחירה. I want to be a Jew by choice.

‫זה משהו אחר מבן אדם שרק ‫נולד יהודי ולא עושה עם זה שום דבר. It's something different from a human being who was just born Jewish and has nothing to do with it.

‫בגלל שלהוריד כיפה יש בזה ‫איזשהו מסר: Because the lower dome has some message in it:

‫עזבתי את הדת. I left religion.

‫אני ואת מכירים המון אנשים, ‫שבעצם אלה לא ילכו עם כיפה I and you know a lot of people, who basically won't go with a dome

‫כי הם מפחדים להיות "דתיים", Because they are afraid of being "religious",

‫אלה לא יורידו את הכיפה ‫כי הם מפחדים להיות חילוניים, These will not lower the dome because they are afraid of being secular,

‫אבל הם מתנהגים אותו דבר. ‫הם אותם אנשים. But they behave the same. They are the same people.

‫יכול להיות שמתישהו ‫תחזיר את הכיפה? Could you sometime return the dome?

‫לא נראה לי, לא נראה לי. I don't think so, I don't think so.

‫אנשים רוצים שיסמנו אותם, ‫אנשים רוצים להיות מסומנים. People want to be marked, people want to be marked.

‫אני לא במשחק הזה... ‫ולא רק אני. I'm not in this game ... and not just me.

‫לפעמים אתה הולך עם כיפה? ‫-בטח. -מתי? Sometimes you go with a skullcap? Probably. -When?

‫כשאני עצוב. When I'm sad.

‫אתה צוחק עליי? ‫מה, הסתלבטת עכשיו? Are you kidding me? What did you do now? Vous plaisantez j'espère? Quoi, tu es confus maintenant?

‫הסתלבטתי... לא, לא כשאני... ‫תראי... קודם כול, יש בזה... I figured ... No, not when I ... Look ... First of all, there's this ... J'étais confus ... non, pas quand je ... regarde ... tout d'abord, il y a ...