×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

כאן מקשיבים, כאן מקשיבים | בא לי קרחת

כאן מקשיבים | בא לי קרחת

‫הגעתי לגיל 35, ‫אני אימא לשני ילדים,

‫טוב לי, הכול נחמד לי, ‫התחשק לי לעשות קרחת, מה קרה?

‫הקרחת לא הייתה לי דרמטית ‫כמו התגובות של האנשים

‫ומה שבא בעקבות זה. ‫-איזה תגובות את מקבלת?

‫וואי, נוראיות, ממש נוראיות.

‫"מה את חושבת לעצמך?" ‫"מה עשית לעצמך?"

‫"וואו, מה הקטע שלך?"

‫יש כאלה שחשבו שאני לסבית, ‫או משהו. כל מיני דברים. אני לא.

‫יש אנשים שהם... ‫שזה מכעיס אותם.

‫מה זאת אומרת? ‫-זה מפריע להם. מפריע להם!

‫יש תחושה שאם את עם ‫קצוץ, קצוץ, קצוץ,

‫אז כאילו התירוץ שלך ‫צריך להיות איזו מחלה.

‫"למה את לא אישה? ‫למה את לא נשית?"

‫"למה את לא עם השיער הארוך הזה?" ‫איך, כאילו?

‫ולקח לי איזה שבוע ‫שפשוט לא יצאתי מהבית

‫כי לא היה לי כבר כוח ‫לתגובות של האנשים.

‫אז התחרטת על זה קצת? ‫-קצת בהתחלה, היה לי...

‫לא אגיד לך שלא היו לי רגעים.

‫פתאום קמתי וזהו, נגמר. ‫וזה מחזק אותך

‫שאת מתחברת יותר לעצמך, ‫מבינה יותר עם עצמך,

‫זה מחדד לך דברים.

‫אומנם זה משהו חיצוני, אבל מסתבר ‫שזה הרבה יותר משמעותי.

‫אבל אם את כל כך גאה בזה ‫ושלמה עם עצמך,

‫למה את לא משנה את התמונות ‫בפייסבוק ובאינסטגרם?

‫כי אין לי כוח לתגובות. ‫אין לי כוח ל... להרגיע אנשים.

‫תראי איזה כיף לגעת, תגעי.

‫יא... -איזה כיף? ‫-נכון. -וואי, אני מכורה לזה.

‫את היית עד לפני 16 שנים ‫נשואה לחרדי עם פאה,

‫את באה מחסידות גור. ‫-נכון.

‫את יודעת, היה לי את הרגע ‫שיצאתי בשאלה,

‫שהייתי הולכת עם מכנסיים וגופיות ‫ועם פאה.

‫וואו. -והפרידה ממנה, שם הגיעה ‫לי ההחלטה שאמרתי לעצמי

‫וואו, אם בגיל 35 אני אוכל ‫להוריד לגמרי וללכת עם קרחת.

‫זה היה קטע פמיניסטי לבוא, ‫להוריד פאה ארוכה ויפה.

‫תקשיבי, אני עם הסיכה הזאת ‫כבר 20 שנה.

‫וואו. -מה, תגאלי אותי מייסורי,

‫מה אני צריכה להגיד לעצמי ‫בשביל להעיף אותה? מה?

‫להעיף אותה.

‫אבל יש לך צורך בכלל? את רוצה?

‫כן, יש לי צורך, כן! ‫אני גם במשבר גיל, כן...

‫כן? איזה משבר גיל? ‫-אני במשבר גיל 20.

‫נשיות, אני חושבת, ‫זה משהו שמגיע מבפנים בעיניי,

‫אצלי הכול מגיע מבפנים. ‫אני פחות מישהי שצריכה עקבים

‫כדי להרגיש ביטחון עצמי.

‫אני לא צריכה לדדות ‫על ה-ס"מ האלה ברחוב

‫כדי להרגיש אישה. ‫-אל תלגלגי, גילי, אל תשמיצי.

‫לא מדדים, הולכים!

‫בסדר. ‫-הולכים זקופים על עקבים.

‫תראי, אין ספק שתקומי בבוקר, ‫תשימי עקבים,

‫תלכי עם הטק, טק, טק, טק טק, טק, ‫במסדרון

‫ותרגישי "וואו, אני אישה" כן?

‫גם לי יש ימים כאלה, ‫אבל הביטחון שלי לא משם.

‫וזה כל היופי, ‫שאנחנו לא באמת צריכות את זה.

‫את לא באמת צריכה את זה! ‫אני צריכה את זה.

‫את צריכה את הסיכה?

‫היה לי בן זוג שמאוד מאוד אהב אותי

‫עם שיער ארוך ובצבע שחור, ‫ועם לק אדום ו... -קלאסי. -כן.

‫איך שנפרדתי ממנו, ‫פתאום הרגשתי שאני...

‫שאני רוצה להיות אני, שאני רוצה...

‫שזה לא אני, שזה לא אני.

‫האני יוצא לי פה החוצה וזה זה, ‫הנה, נראה לי שזאת הנקודה.

כאן מקשיבים | בא לי קרחת Listen here I want baldness Aqui você escuta eu quero ficar careca

‫הגעתי לגיל 35, ‫אני אימא לשני ילדים, I have reached the age of 35, I am a mother of two children,

‫טוב לי, הכול נחמד לי, ‫התחשק לי לעשות קרחת, מה קרה? Good for me, it's all nice to me, I felt like balding, what happened?

‫הקרחת לא הייתה לי דרמטית ‫כמו התגובות של האנשים The baldness was not as dramatic for me as the reactions of the people

‫ומה שבא בעקבות זה. ‫-איזה תגובות את מקבלת? And what followed. -What reactions do you get?

‫וואי, נוראיות, ממש נוראיות. Wow, awful, really awful.

‫"מה את חושבת לעצמך?" ‫"מה עשית לעצמך?" "What do you think of yourself?" "What did you do to yourself?"

‫"וואו, מה הקטע שלך?" "Wow, what's your bit?"

‫יש כאלה שחשבו שאני לסבית, ‫או משהו. כל מיני דברים. אני לא. Some thought I was a lesbian, or something. All kinds of things. I do not.

‫יש אנשים שהם... ‫שזה מכעיס אותם. Some people are ... that it annoys them.

‫מה זאת אומרת? ‫-זה מפריע להם. מפריע להם! What do you mean? - It bothers them. Disturbing them!

‫יש תחושה שאם את עם ‫קצוץ, קצוץ, קצוץ, There is a sense that if you are a cropped, cropped, cropped,

‫אז כאילו התירוץ שלך ‫צריך להיות איזו מחלה. So as if your excuse should be some kind of illness.

‫"למה את לא אישה? ‫למה את לא נשית?" "Why aren't you a woman? Why aren't you feminine?"

‫"למה את לא עם השיער הארוך הזה?" ‫איך, כאילו? "Why aren't you with that long hair?" How, like?

‫ולקח לי איזה שבוע ‫שפשוט לא יצאתי מהבית And it took me a week that I just didn't leave home

‫כי לא היה לי כבר כוח ‫לתגובות של האנשים. Because I no longer had the strength for people's reactions.

‫אז התחרטת על זה קצת? ‫-קצת בהתחלה, היה לי... So you regretted it a little? - A little at first, I had ...

‫לא אגיד לך שלא היו לי רגעים. I won't tell you I haven't had moments.

‫פתאום קמתי וזהו, נגמר. ‫וזה מחזק אותך Suddenly I got up and that was it, it was over. And that strengthens you

‫שאת מתחברת יותר לעצמך, ‫מבינה יותר עם עצמך, That you connect more to yourself, understand more about yourself,

‫זה מחדד לך דברים. It sharpens things for you.

‫אומנם זה משהו חיצוני, אבל מסתבר ‫שזה הרבה יותר משמעותי. While this is something external, it turns out to be much more significant.

‫אבל אם את כל כך גאה בזה ‫ושלמה עם עצמך, But if you are so proud of it and complete with yourself,

‫למה את לא משנה את התמונות ‫בפייסבוק ובאינסטגרם? Why don't you change the photos on Facebook and Instagram?

‫כי אין לי כוח לתגובות. ‫אין לי כוח ל... להרגיע אנשים. Because I have no power for reactions. I have no power to ... calm people down.

‫תראי איזה כיף לגעת, תגעי. Look what fun to touch, touch.

‫יא... -איזה כיף? ‫-נכון. -וואי, אני מכורה לזה. Yes ... - What fun? Right. - Well, I'm addicted to it.

‫את היית עד לפני 16 שנים ‫נשואה לחרדי עם פאה, You were until 16 years ago married to an ultra-Orthodox with a wig,

‫את באה מחסידות גור. ‫-נכון. You come from puppy storks. Right.

‫את יודעת, היה לי את הרגע ‫שיצאתי בשאלה, You know, I had the moment I came out with a question,

‫שהייתי הולכת עם מכנסיים וגופיות ‫ועם פאה. I used to wear pants and jerseys and a wig.

‫וואו. -והפרידה ממנה, שם הגיעה ‫לי ההחלטה שאמרתי לעצמי Wow. - And separating from her, where I made the decision I told myself

‫וואו, אם בגיל 35 אני אוכל ‫להוריד לגמרי וללכת עם קרחת. Wow, if at 35 I can completely lower and walk with a clearing.

‫זה היה קטע פמיניסטי לבוא, ‫להוריד פאה ארוכה ויפה. It was a feminist piece to come, to take a long, beautiful wig.

‫תקשיבי, אני עם הסיכה הזאת ‫כבר 20 שנה. Listen, I've been with this pin for 20 years.

‫וואו. -מה, תגאלי אותי מייסורי, Wow. -What, call me out of my agony,

‫מה אני צריכה להגיד לעצמי ‫בשביל להעיף אותה? מה? What do I have to say to flip it? what?

‫להעיף אותה. Flip it.

‫אבל יש לך צורך בכלל? את רוצה? But do you have a need at all? Do you want to?

‫כן, יש לי צורך, כן! ‫אני גם במשבר גיל, כן... Yes, I have a need, yes! I'm also in an age crisis, yes ...

‫כן? איזה משבר גיל? ‫-אני במשבר גיל 20. Yes? What age crisis? - I'm in crisis age 20.

‫נשיות, אני חושבת, ‫זה משהו שמגיע מבפנים בעיניי, Femininity, I think, is something that comes from within my eyes,

‫אצלי הכול מגיע מבפנים. ‫אני פחות מישהי שצריכה עקבים With me, everything comes from within. I'm less of someone who needs heels

‫כדי להרגיש ביטחון עצמי. To feel self-confident.

‫אני לא צריכה לדדות ‫על ה-12 ס"מ האלה ברחוב I don't have to tread on those 12 inches on the street

‫כדי להרגיש אישה. ‫-אל תלגלגי, גילי, אל תשמיצי. To feel a woman. -Don't tell you, my age, don't miss out.

‫לא מדדים, הולכים! No metrics, go!

‫בסדר. ‫-הולכים זקופים על עקבים. Okay. - Walking upright on heels.

‫תראי, אין ספק שתקומי בבוקר, ‫תשימי עקבים, Look, no doubt you'll get up in the morning, put on heels,

‫תלכי עם הטק, טק, טק, טק טק, טק, ‫במסדרון Go with the tech, tech, tech, tech tech, tech, down the hall

‫ותרגישי "וואו, אני אישה" כן? And feel "wow, I'm a woman" yes?

‫גם לי יש ימים כאלה, ‫אבל הביטחון שלי לא משם. I have days like that too, but my confidence is not there.

‫וזה כל היופי, ‫שאנחנו לא באמת צריכות את זה. And that's all the beauty, that we do not really need it.

‫את לא באמת צריכה את זה! ‫אני צריכה את זה. You don't really need it! I need it.

‫את צריכה את הסיכה? Do you need the pin?

‫היה לי בן זוג שמאוד מאוד אהב אותי I had a partner who very much loved me

‫עם שיער ארוך ובצבע שחור, ‫ועם לק אדום ו... -קלאסי. -כן. With long hair and black color, and with red and classic nail polish. -Yes.

‫איך שנפרדתי ממנו, ‫פתאום הרגשתי שאני... The way I broke up with him, I suddenly felt that I ...

‫שאני רוצה להיות אני, שאני רוצה... I want to be me, I want to ...

‫שזה לא אני, שזה לא אני. It's not me, it's not me.

‫האני יוצא לי פה החוצה וזה זה, ‫הנה, נראה לי שזאת הנקודה. I'm out here and that's it, here, I think that's the point.