×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

מכירים את אלה ש...?, מכירים את אלה ש... | נפצעים כל הזמן?

מכירים את אלה ש... | נפצעים כל הזמן?

מכירים את אלה שנפצעים כל הזמן?

אנשים מגושמים. הם מסתובבים בינינו כמו בני אדם רגילים.

שוברים מסכי טלפון ובועטים במשקופים עם האצבע הקטנה שברגל.

אבל מי הם?

בני נוער ידועים בהיותם מגושמים במיוחד, בגלל שיש להם פרצי גדילה.

אני בן 29! -ילד.

הגוף שלהם משתנה והמוח טרם התרגל למימדים החדשים

ומתקשה לתאם בין זמן ומרחב.

התופעה תועדה לראשונה לפני כמעט 100 שנה, ב-1919,

כשצמד חוקרים בריטי גילה שתאונות עבודה מתחלקות בצורה לא שווה בין עובדים.

מחקר של ארגון הבריאות העולמי בקרב 2,600 עובדי רשות הרכבות הצרפתית,

גילה שפחות משליש מהעובדים אחראיים לרוב התאונות.

יש אנשים שהשלומיאליות היא חלק מהם.

זה טבעי, זה אנושי ואין מה להתבייש בזה.

אז למה זה קורה?

אנשים עם בעיות זיכרון יהיו ככל הנראה מגושמים יותר

בגלל שהם שוכחים תבניות גופניות.

כמובן שמגבלות ראייה לא עוזרות,

אבל בעיקר מדובר באנשים עם בעיות עיבוד במוח,

ביכולת להעריך את המימדים סביבם,

ואפילו אם מדובר בטעות זעירה, התוצאות יכולות להיות הרסניות.

או מצחיקות. תלוי את מי שואלים.

בארה"ב עשו מחקר בקרב 1,500 ספורטאים מ-18 אוניברסיטאות שונות.

בתחילת עונת הספורט הושיבו אותם מול מסכים

הריצו לפניהם מילים וביקשו מהם ללחוץ על כפתור

אדום) RED בכל פעם שמופיעה המילה.(

הספורטאים עם מהירות התגובה האטית היו אלו שנפצעו יותר לאורך העונה.

עוד נמצא שלתאונות יש גם קשר עם עישון,

היעדר שינה ופעילות גופנית

וגם, שימו לב, היעדר תחביבים.

מתברר שיש קשר בין פעילות מדיטטיבית לאופן שבו אנחנו מתקשרים עם המוח שלנו.

רוצים למזער נזקים?

הרכיבו משקפי ראייה, נסו לישון יותר, הפסיקו לעשן

והקפידו לאמן, גם את הגוף

וגם את הנפש.


מכירים את אלה ש... | נפצעים כל הזמן?

מכירים את אלה שנפצעים כל הזמן? Know those who are constantly injured?

אנשים מגושמים. הם מסתובבים בינינו כמו בני אדם רגילים. Clumsy people. They walk around us like normal humans.

שוברים מסכי טלפון ובועטים במשקופים עם האצבע הקטנה שברגל. Breaking phone screens and kicking lintels with the little finger in the leg.

אבל מי הם? But who are they?

בני נוער ידועים בהיותם מגושמים במיוחד, בגלל שיש להם פרצי גדילה. Teens are known for being particularly clumsy because they have growth bursts.

אני בן 29! -ילד. I'm 29! -Boy.

הגוף שלהם משתנה והמוח טרם התרגל למימדים החדשים Their bodies are changing and the brain has not yet become accustomed to the new dimensions

ומתקשה לתאם בין זמן ומרחב. And has trouble coordinating time and space.

התופעה תועדה לראשונה לפני כמעט 100 שנה, ב-1919, The phenomenon was first documented almost 100 years ago, in 1919,

כשצמד חוקרים בריטי גילה שתאונות עבודה מתחלקות בצורה לא שווה בין עובדים. When a pair of British researchers discovered that work accidents were evenly divided between workers.

מחקר של ארגון הבריאות העולמי בקרב 2,600 עובדי רשות הרכבות הצרפתית, World Health Organization study of 2,600 French Railway Authority employees,

גילה שפחות משליש מהעובדים אחראיים לרוב התאונות. Found that less than one-third of employees are responsible for most accidents.

יש אנשים שהשלומיאליות היא חלק מהם. Some people are part of the luminescence.

זה טבעי, זה אנושי ואין מה להתבייש בזה. It's natural, it's human and there's nothing to be ashamed of.

אז למה זה קורה? So why is this happening?

אנשים עם בעיות זיכרון יהיו ככל הנראה מגושמים יותר People with memory problems are likely to be more clumsy

בגלל שהם שוכחים תבניות גופניות. Because they forget physical patterns.

כמובן שמגבלות ראייה לא עוזרות, Of course, vision limitations don't help,

אבל בעיקר מדובר באנשים עם בעיות עיבוד במוח, But mostly people with brain processing problems,

ביכולת להעריך את המימדים סביבם, The ability to appreciate the dimensions around them,

ואפילו אם מדובר בטעות זעירה, התוצאות יכולות להיות הרסניות. And even if it's a tiny mistake, the results can be devastating.

או מצחיקות. תלוי את מי שואלים. Or funny. It depends on who you ask.

בארה"ב עשו מחקר בקרב 1,500 ספורטאים מ-18 אוניברסיטאות שונות. In the US, 1,500 athletes from 18 different universities have done research.

בתחילת עונת הספורט הושיבו אותם מול מסכים At the beginning of the sports season, they were seated in front of screens

הריצו לפניהם מילים וביקשו מהם ללחוץ על כפתור Run ahead of them and ask them to press a button

אדום) RED בכל פעם שמופיעה המילה.( Red) RED whenever the word appears.

הספורטאים עם מהירות התגובה האטית היו אלו שנפצעו יותר לאורך העונה. Athletes with slow response speed were the more injured throughout the season.

עוד נמצא שלתאונות יש גם קשר עם עישון, Accidents have also been linked to smoking,

היעדר שינה ופעילות גופנית Lack of sleep and exercise

וגם, שימו לב, היעדר תחביבים. And, notice the lack of hobbies.

מתברר שיש קשר בין פעילות מדיטטיבית לאופן שבו אנחנו מתקשרים עם המוח שלנו. It turns out that there is a relationship between meditative activity and how we interact with our brain.

רוצים למזער נזקים? Want to minimize damage?

הרכיבו משקפי ראייה, נסו לישון יותר, הפסיקו לעשן Wear goggles, try to sleep more, stop smoking

והקפידו לאמן, גם את הגוף And make sure the artist, also the body

וגם את הנפש. And the mind, too.