×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

מכירים את אלה ש...?, מכירים את אלה ש... | מקשקשים

מכירים את אלה ש... | מקשקשים

‫תראה את אלה, אחי, ‫מביאים מצלמות, תאורניות, עציצוניות,

‫בשביל מה? כמה סרטון כזה יעשה? ‫מה, 70,000K?

‫ועוד אנחנו במגזר הציבורי.

‫אם היית במגזר הפרטי, אחי, ‫דבר כזה מה זה, 7,000 דולר?

‫ואם זה היה סרטון שלי... ‫-אתה...

‫כל פאה שלך 10,000 דולר, ‫גזונדעלך.

‫מכירים את אלה שמדברים שטויות?

‫חרטטנים. גוזמאים. ‫בלבלני מוח.

‫אוכלי ראשים. מנפיצים. ‫ שכל.

‫יש לתופעה הזאת שם - ‫"אפקט דאנינג-קרוגר".

‫אנשים נוטים לדבר הרבה ‫על דברים שהם מבינים בהם מעט.

‫אתה יודע שכשלוחצים על שני ‫הכפתורים האלה

‫זה קורא למכבי האש? ‫-באמת?

‫הפסיכולוגים האמריקנים ‫דיוויד דאנינג וג'סטין קרוגר

‫מאוניברסיטת קורנל שבניו יורק

‫ערכו ב-1999 סדרת מבחנים ‫לסטודנטים שלהם בתחומים שונים.

‫ומיד אחר כך ביקשו מהם ‫להעריך את הציון שלהם ביחס לכיתה.

‫התוצאות היו מובהקות.

‫הסטודנטים שהשיגו את התוצאות ‫הגרועות ביותר,

‫היו גם אלו שהעריכו שידורגו ‫במקומות הגבוהים ביותר.

‫זה קרה משום שהם לא היו ‫מסוגלים להעריך

‫עד כמה התחום מורכב ‫ועד כמה למעשה הם בורים בו.

‫אל תספרו לאליה, ‫הכנו גרף.

‫מישהו מדבר על גרפים.

‫כשזה נוגע לתחומים ספציפיים, ‫בהם אנחנו לא אמורים להבין שום דבר,

‫כמו שדות מגנטיים של מוליכי-על ‫בטמפרטורה נמוכה,

‫או חיי הקהילה היהודית בצפת ‫של המאה ה-19.

‫אין לנו בעיה להודות בזה, ‫אבל ברגע שיש לנו

‫ולו מעט ידע בתחום מסוים, ‫אנחנו, או לפחות חלקנו,

‫בטוחים שאנחנו מומחים.

‫ככל שהידע בתחום עולה,

‫אנחנו מבינים כמה אנחנו ‫לא יודעים באמת,

‫והביטחון לפתוח את הפה - יורד.

‫רק אחרי מרמת בקיאות מתקדמת, ‫הביטחון עולה מחדש.

‫ההבדל הגדול הוא להבין ‫מתי אנחנו רק חושבים

‫שאנחנו מומחים ועדיף שנשתוק,

‫ומתי אנחנו באמת מבינים עניין ‫ויכולים לדבר.

‫אין גזים בקולה.

‫כי הם מתעקשים ‫להשכיב את הבקבוקים במקרר.

‫אז? ‫-שטח הפנים גדל, והמולקולות...

‫טוב, די, די, די.

‫רגע, מאיפה את מביאה ‫את כל הדברים האלה?

‫אחותי עבדה בתור מעלית שבת ‫בעבודה מועדפת.


מכירים את אלה ש... | מקשקשים

‫תראה את אלה, אחי, ‫מביאים מצלמות, תאורניות, עציצוניות, Look at these, brother, bring cameras, lighters, peepholes,

‫בשביל מה? כמה סרטון כזה יעשה? ‫מה, 70,000K? for what? How much will such a video do? What, 70,000K?

‫ועוד אנחנו במגזר הציבורי. Etc. We are in the public sector.

‫אם היית במגזר הפרטי, אחי, ‫דבר כזה מה זה, 7,000 דולר? If you were in the private sector, bro, what kind of thing is that, $ 7,000?

‫ואם זה היה סרטון שלי... ‫-אתה... And if that was my video ... -You're ...

‫כל פאה שלך 10,000 דולר, ‫גזונדעלך. All your wig is $ 10,000, gas on you.

‫מכירים את אלה שמדברים שטויות? You know those who talk nonsense?

‫חרטטנים. גוזמאים. ‫בלבלני מוח. Crimps. They are exaggerates. Brainblazers.

‫אוכלי ראשים. מנפיצים. ‫****** שכל. Heads-eaters. Smashing. cerebro.

‫יש לתופעה הזאת שם - ‫"אפקט דאנינג-קרוגר". This phenomenon has its name - the Dunning Krueger effect.

‫אנשים נוטים לדבר הרבה ‫על דברים שהם מבינים בהם מעט. People tend to talk a lot about things they understand little about.

‫אתה יודע שכשלוחצים על שני ‫הכפתורים האלה You know when you press these two buttons

‫זה קורא למכבי האש? ‫-באמת? Does this call the fire department? really?

‫הפסיכולוגים האמריקנים ‫דיוויד דאנינג וג'סטין קרוגר American psychologists David Dunning and Justin Krueger

‫מאוניברסיטת קורנל שבניו יורק From Cornell University in New York

‫ערכו ב-1999 סדרת מבחנים ‫לסטודנטים שלהם בתחומים שונים. Conducted a series of tests for their students in various fields in 1999.

‫ומיד אחר כך ביקשו מהם ‫להעריך את הציון שלהם ביחס לכיתה. And immediately afterwards asked them to evaluate their grade in relation to the class.

‫התוצאות היו מובהקות. The results were significant.

‫הסטודנטים שהשיגו את התוצאות ‫הגרועות ביותר, The students who achieved the worst results,

‫היו גם אלו שהעריכו שידורגו ‫במקומות הגבוהים ביותר. There were also those who estimated that they ranked highest.

‫זה קרה משום שהם לא היו ‫מסוגלים להעריך It happened because they were unable to appreciate

‫עד כמה התחום מורכב ‫ועד כמה למעשה הם בורים בו. How complex the domain is and how ignorant they actually are.

‫אל תספרו לאליה, ‫הכנו גרף. Do not tell her, we made a graph.

‫מישהו מדבר על גרפים. Someone is talking about graphs.

‫כשזה נוגע לתחומים ספציפיים, ‫בהם אנחנו לא אמורים להבין שום דבר, When it comes to specific areas where we are not supposed to understand anything,

‫כמו שדות מגנטיים של מוליכי-על ‫בטמפרטורה נמוכה, Such as superconducting magnetic fields at low temperatures,

‫או חיי הקהילה היהודית בצפת ‫של המאה ה-19. Or the life of the Jewish community in Safed in the 19th century.

‫אין לנו בעיה להודות בזה, ‫אבל ברגע שיש לנו We have no problem admitting it, but as soon as we have

‫ולו מעט ידע בתחום מסוים, ‫אנחנו, או לפחות חלקנו, Even a little knowledge in a certain field, we, or at least some of us,

‫בטוחים שאנחנו מומחים. We're sure we're experts.

‫ככל שהידע בתחום עולה, As knowledge in the field rises,

‫אנחנו מבינים כמה אנחנו ‫לא יודעים באמת, We understand how much we really do not know,

‫והביטחון לפתוח את הפה - יורד. And the confidence to open your mouth - goes down.

‫רק אחרי מרמת בקיאות מתקדמת, ‫הביטחון עולה מחדש. Only after an advanced level of proficiency does the security rise again.

‫ההבדל הגדול הוא להבין ‫מתי אנחנו רק חושבים The big difference is to understand when we're just thinking

‫שאנחנו מומחים ועדיף שנשתוק, That we are experts and we should be silent,

‫ומתי אנחנו באמת מבינים עניין ‫ויכולים לדבר. And when we really understand the matter and can talk.

‫אין גזים בקולה. There is no gas in her voice.

‫כי הם מתעקשים ‫להשכיב את הבקבוקים במקרר. Because they insist on putting the bottles in the refrigerator.

‫אז? ‫-שטח הפנים גדל, והמולקולות... Then? - Surface area increases, and molecules ...

‫טוב, די, די, די.

‫רגע, מאיפה את מביאה ‫את כל הדברים האלה? Wait, where do you get all these things from?

‫אחותי עבדה בתור מעלית שבת ‫בעבודה מועדפת. My sister worked as a Shabbat elevator at a preferred job.