×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה שניה- "Badgers" ;) - second season, החפרנים עונה 2: מחווה לפיג'מות

החפרנים עונה 2: מחווה לפיג'מות

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎מי המציא את השחמט‎

‎?‎מה‎'‎מי המציא את הפיג‎ ‎?‎והאם יש כוכבים כחולים‎

‎.‎קונדסון‎ ,‎דרדסאבא‎ ‎.‎בשמים‎ .‎יובל‎ ,‎בשמים‎-‎

‎!‎דרדס מרחף‎ ,‎אני לא מאמין‎ ‎.‎תודה לך‎ .‎יופי‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎

‎.‎די‎-‎ ?‎למה את צוחקת עליי‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎חפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי עומר‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎,‎רציתי לדעת‎ ‎?‎מה‎'‎מי המציא את הפיג‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎,‎לחפרננו יובל סגל קידר‎

‎.‎בעבר‎ ,‎שימו לב‎ ,‎שנמצא‎

‎.‎יובל‎ ,‎שלום לך‎

‎?‎מי אדוני‎ ?‎מה קורה‎ ?‎מה זה‎

‎.‎דודו‎ ,‎אני יובל‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎אתה לא מזהה אותי‎

‎.‎יובל סגל‎ ‎.‎עדיין לא‎-‎

‎.‎יובל סגל קידר‎ ‎.‎עדיין לא קידר‎-‎

‎תן לי להוכיח לך‎ ‎.‎שאני יובל סגל‎

‎נכון שאני הקטן המצחיק‎ ‎.‎סליחה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎ ?‎"‎מות‎'‎הפיג‎"‎מ‎

‎אני חשבתי שאתה אמור להיראות‎ ‎.‎כמו שאני זוכר שאתה נראה‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎אני זורם‎ ‎איפה אתה נמצא‎ ,‎יובל‎ ,‎אז‎

‎.‎יפה‎-‎ ?‎מה‎'‎ומי המציא את הפיג‎

‎.‎1860‎-‎אני באנגליה ב‎

‎,‎מסתבר שהגעתי מוקדם מדי‎

‎.‎מה‎'‎ועדיין לא המציאו את הפיג‎

‎.‎כותונת ומצנפת‎-‎ ?‎ומה אתה לובש‎

‎ככה אנשים הלכו לישון‎ ‎.‎מה‎'‎לפני שהמציאו את הפיג‎

‎מה‎'‎מתי ימציאו את הפיג‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎כמו שאנחנו מכירים אותה היום‎

‎.‎עוד מעט‎ ‎,‎כרגע הבריטים שולטים בהודו‎

‎ושם הם פוגשים הודים‎ ‎שמסתובבים בבית עם בגד נוח כזה‎

‎,‎מה‎'‎שקוראים לו פיג‎

‎בערך הבריטים יביאו איתם ‎1870‎-‎וב‎ ‎.‎את הבגד הזה למערב‎

‎?‎אתה בטוח בכל מה שאמרת‎ ‎.‎אל תקרא לי אילן‎ ,‎אם לא‎-‎

‎?‎למה שאני אקרא לך אילן‎ ‎?‎לא‎ ,‎אתה יובל‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎יובל‎ .‎לגמרי יובל‎ .‎יובל‎ ‎?‎מה‎'‎מה מקור השם פיג‎ ,‎אגב שמות‎

‎.‎זה דווקא מגיע מפרסית‎ ‎.‎מה זה בגד‎'‎פאי זה רגל וג‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎זה בעצם בגד לרגל‎ ‎!‎?‎איפה הוא‎ ?‎איפה הוא‎-‎

‎!‎מהר‎ ,‎מהר‎ ‎?‎איפה הוא‎-‎

‎?‎איפה הוא‎ ?‎איפה הוא‎ ‎?‎איפה מי‎-‎

‎!‎זה מי‎ ,‎אילן רוזנפלד‎ ‎!‎גנב התפקידים הזה‎

‎כבר שנים הוא מסתובב בטלוויזיה‎ ‎.‎וגונב לי תפקידים‎

‎!‎אני רוצה לדעת עכשיו איפה הוא‎ ‎.‎אני לא מתערב‎ .‎אין לי מושג‎-‎

‎!‎זה מעצבן‎

‎.‎הוא לא פה‎ ,‎דודו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎זו סתם מראה‎

‎...‎מה‎'‎מקור המילה פיג‎ ,‎דודו‎ ,‎אז‎ ‎.‎זה בסדר‎ .‎ממש לא צריך‎-‎

‎.‎דיברנו עם המראה‎ ‎.‎זה בסדר‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎תודה רבה ליובל סגל קידר‎ ,‎טוב‎ ‎"‎מות‎'‎פיג‎"‎על המחווה ל‎

‎ועל המחווה המטורפת לאחים מרקס‎ ‎."‎מרק ברווז‎"‎ מהסרט‎

‎וגם תודה מעומק הלב‎ ‎.‎לאילן רוזנפלד‎

‎מה בפרסית‎'‎פיג‎ -‎ ונסכם‎ ‎.‎זה בגד לרגל‎

‎.‎בגד‎ -‎ מה‎'‎וג‎ ,‎רגל‎ -‎ פאי‎

‎,‎מה‎'‎ההודים נהגו ללבוש פיג‎ ‎.‎מין בגד קליל כזה ששימש לשינה‎

‎רק כשהבריטים שלטו בהודו‎ ‎,‎הם נתקלו בבגד הזה‎

‎.‎אימצו אותו והביאו אותו למערב‎ ‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎

‎,‎ממש עוד מעט‎ ‎?‎מי המציא את השחמט‎

‎.‎מבזק התנצלות מיוחד‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎,‎בפעם הראשונה בטלוויזיה‎

‎.‎התנצלות רשמית בפני השמש‎

‎וכבר נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎אתה לא יכול לגנוב‎ .‎יש גבול‎ ,‎בוא‎

‎את כל התפקידים‎ ‎.‎בתעשיית הטלוויזיה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה נוכל‎-‎

‎מאז שמשה שלנו היה‎ ,‎ולעניין‎ .‎טוב‎ ‎.‎הוא צייר את השמש בצהוב‎ ,‎קטן‎

‎וגם היום כשמבקשים ממשה‎ .‎בדיוק‎ ‎,‎לצייר את השמש‎

‎.‎הוא משתמש בצבע הצהוב‎

‎לא ממש התקדמת‎ ‎?‎אה‎ ,‎בתחום הציור‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎אבל לא בתחום הציור‎ .‎איזה אמן‎-‎

‎הצבע‎ .‎משה שלנו טועה כמובן‎ ‎.‎של השמש אינו צהוב אלא לבן‎

‎,‎השמש שלנו היא כוכב‎

‎והגורם העיקרי‎ ‎שמשפיע על צבעו של כוכב‎

‎.‎הוא הטמפרטורה שלו‎

‎כוכבים שמפיצים אור אדום‎

‎הם כוכבים בעלי טמפרטורה‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎נמוכה יחסית‎

‎.‎השמש שלנו היא לבנה‎

‎אור לבן זה האור שמפיצים כוכבים‎ ‎.‎עם טמפרטורה ממוצעת‎

‎ואם הצבע של כוכב מסוים‎ ‎,‎הוא כחול‎

‎,‎זה בעיקר כי הוא חם מאוד‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎הרבה יותר חם מהשמש שלנו‎

‎.‎אז השמש שלנו היא לבנה‎ ‎אנחנו רואים אותה כצהובה‎

‎כי האטמוספרה שלנו מפזרת‎ ‎,‎את הקרניים של השמש‎

‎ואלינו לעין מגיע האור של השמש‎ ‎,‎בלי האור הכחול‎

‎.‎מה שגורם לה להיראות צהובה‎

‎אסטרונאוטים מדווחים‎ ,‎אגב‎ ‎,‎מחוץ לאטמוספרה‎ ,‎שבחלל‎

‎.‎השמש שלנו אכן נראית לבנה‎

‎וזה הזמן להתנצל בפני השמש שלנו‎

‎על זה שציירנו אותה בצבע צהוב‎ ‎.‎משה‎ .‎למרות שהיא בעצם לבנה‎

‎?‎מה זה‎- .‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎- .‎פרחים‎-‎

‎ועכשיו אנחנו עוברים בשידור חי‎ ‎לגמר הגדול והלא סופי בכלל‎

‎של תכנית הבישול‎ ‎.‎מרגש‎ ."‎המרוץ לתרווד‎"‎

‎?‎ראית מה עשיתי פה‎ ‎.‎תודה‎- .‎יפה‎-‎

‎ברוכים הבאים לגמר הגדול‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ של‎

‎המשימה שלכם היום‎ ‎.‎היא להכין קפה ומאפה‎

‎.‎יש לכם דקה וחצי‎

‎.‎הגמר הגדול‎ ,‎"‎המרוץ לתרווד‎"‎ ‎.‎צאו לדרך‎ .‎קפה פלוס מאפה‎

‎.‎מנה קלסית‎ .‎בלי לחץ‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎הנה הקפה‎

‎.‎הנה המאפה‎ .‎מעולה‎ ,‎יופי‎ .‎אין לחץ‎

‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎זו פיתה‎ .‎רחלי‎ ,‎זו פיתה‎

‎.‎פיתה זה גם מאפה‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎אבל בקפה ומאפה‎ ‎.‎קרואסון‎ ,‎צריך לשים משהו מתוק‎

‎אנחנו צריכים‎ .‎כולם ישימו קרואסון‎ ‎.‎להביא את זה עם טוויסט משלנו‎

‎!‎אנחנו נשים פיתה‎ ‎.‎ההפך‎ ,‎ההפך‎-‎

‎כולם ישימו פיתה‎ ‎,‎בשביל להיות מיוחדים‎

‎.‎רק אנחנו נשים קרואסון‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎צודק‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎את הולכת לעשות‎ .‎לא‎ ,‎אוי‎ ‎את הקטע עכשיו‎

‎שאת הולכת לדבר‎ ‎?‎נכון‎ ,‎על הקרואסון‎

‎.‎זריז‎ .‎קדימה‎ ,‎קדימה‎ .‎נו‎ ,‎נו‎ ,‎נו‎ ‎כשהחזקתי את הקרואסון‎-‎

‎,‎שאלתי את עצמי‎ ‎האם הצופים שלנו יודעים בכלל‎

‎?‎מאיפה הגיע אלינו הקרואסון‎ ‎.‎זריז‎ ,‎זריז‎ ?‎למי אכפת‎-‎

‎1638‎ בשנת‎ -‎ אז ככה‎ ‎מאנית‎'‎האימפריה העות‎

‎ניסתה לכבוש‎ ‎.‎את העיר וינה שבאוסטריה‎

‎הצבא הטורקי חפר‎ ‎מתחת לחומות העיר‎

‎,‎כדי להבקיע את החומות‎

‎אבל בגלל שהמאפיות של וינה‎ ‎,‎היו תת קרקעיות‎

‎האופים שמעו את קולות החפירה‎ ‎.‎והזהירו את העיר‎

‎בחגיגות הניצחון על הטורקים‎ ‎,‎אפו האופים של וינה את הקרואסון‎

‎,‎ירח לא מלא‎ ,‎מאפה בצורת סהר‎

‎שיזכיר את הסהר‎ ‎.‎מאנית‎'‎בדגל של האימפריה העות‎

‎?‎יש עוד זמן‎ ,‎נו‎ ?‎בסדר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎יש עוד הרבה זמן‎ ,‎בבקשה‎ ‎...‎בואי פשוט‎ .‎יש עוד מלא זמן‎-‎

‎כשרחלי סיפרה‎ ‎את הסיפור על הקרואסון‎

‎שאלתי את עצמי‎ ‎אם הצופים שלנו יודעים‎

‎שבדיוק אותו סיפור מסופר‎ ‎.‎גם על העיר בודפשט שבהונגריה‎

‎,‎בכל מקרה‎ ‎,‎המילה קרואסון משמעותה סהר‎

‎והמאפה הזה אולי קשור‎ ‎.‎לניצחון על המוסלמים‎

‎?‎מה אתה עושה‎ ‎.‎זה פשוט השתלט עליי‎ .‎לא יודע‎-‎

‎?‎מה את עושה‎-‎ ?‎מה אתה עושה‎ ‎?‎מה את עושה‎-‎ ?‎מה אתה עושה‎-‎

‎?‎מה‎-‎ ?‎מה‎ ‎?‎מה‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎!‎נגמר הזמן‎

‎,‎יובל ורחלי‎ ‎,‎אתם הצלחתם לבשל שום דבר‎

‎מה שאומר שהפסדתם‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ בגמר הגדול של‎

‎אתם תחזרו לפה‎ ,‎שימו לב‎ ,‎אבל‎ ‎.‎גם בשבוע הבא‎

‎.‎נראה לי שהתבלבלנו בתגובות‎ ,‎רגע‎ ‎.‎לגמרי‎-‎

‎,‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎,‎קוראים לי גאיה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎-‎ והשאלה שלי היא‎ ‎?‎מי המציא את השחמט‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎?‎מי המציא את המשחק שחמט‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎שלחנו לעבר הרחוק את חפרנינו‎

‎,‎מירב פלדמן קידר ויובל סגל קידר‎

‎.‎שנה ‎5,000‎ ,‎שימו לב‎ ,‎שחזרו בזמן‎ ‎.‎חברים‎ ,‎שלום לכם‎

‎?‎טוב‎ ,‎לא עכשיו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אנחנו באמצע משחק‎

‎?‎מה עשית‎ ,‎מה עשית‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎אני הזזתי את האבן מפה לפה‎-‎

‎.‎אבל אתה לא יכול לזוז לפה‎ ‎.‎בטח שאני יכול‎-‎

‎?‎מה פתאום‎ .‎לא‎ ‎,‎חברים‎ ,‎חברים‎ .‎רגע‎-‎

‎?‎במה אתם משחקים‎ ‎?‎איפה אתם בכלל נמצאים‎

‎.‎באור‎ .‎דודו‎ ,‎באור‎- .‎באור‎

‎.‎אור‎ ,‎אור‎ ,‎אור‎-‎ ?‎אור‎

‎אנחנו נמצאים באור ואנחנו משחקים‎

‎שהיה כנראה‎ ,‎במשחק המלכים‎

‎.‎משחק הלוח העתיק ביותר בעולם‎ ‎?‎רק איפה זה אור‎ ,‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎-‎

‎?‎למה הוא מפריע‎ ,‎מה‎ ,‎נו‎ ‎!‎בן אדם‎ ,‎אנחנו באמצע משחק‎

‎.‎עיר במסופוטמיה‎ ,‎אור‎ .‎שנייה‎ ‎.‎היום זה בעיראק‎

‎,‎ך‎"‎כנראה זו אור כשדים מהתנ‎ ‎.‎שם נולד אברהם אבינו‎

‎?‎בסדר‎- .‎טוב‎ ‎.‎שנייה‎ ,‎רגע‎ .‎הנה‎- .‎נו‎ ,‎נו‎ .‎יאללה‎ ,‎נו‎-‎

‎.‎יצא לי שני שפיצים‎ ‎.‎זה פוקס‎ !‎לא‎-‎

‎.‎זה פוקס‎ .‎זה פוקס זה‎ ‎.‎אין לי מושג‎-‎ ?‎מה זה אומר‎-‎

‎חבל שלא הקשבנו להוראות‎ ‎.‎של המשחק‎

‎.‎דודו‎ ,‎אבל זה משחק מרתק‎

‎,‎תביאי לי את הקוביות‎ ,‎ברשותך‎ ‎.‎את הפירמידות‎

‎.‎הנה זה בא‎ .‎הנה זה בא‎ ,‎בבקשה‎ ‎,‎חברים‎ ,‎חברים‎-‎

‎הבנתם לפחות מה המטרה‎ ‎?‎של המשחק‎

‎בגדול שחקן אחד‎ ‎,‎משחק עם אבנים שחורות‎

‎,‎אתה זורק מין‎ .‎השני עם לבנות‎ ‎,‎פירמידות כאלה‎ ,‎לא יודעת‎

‎.‎ולפי המספר שיצא אתה זז קדימה‎

‎והראשון שמעביר‎ ‎את כל החיילים שלו לצד השני‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎- !‎מנצח‎- .‎מנצח‎ ‎זורקים סוג של קוביות כאלה‎

‎וצריך להעביר‎ ‎?‎את כל החיילים לצד אחד‎

‎זה נשמע יותר כמו אחד‎ ‎?‎לא‎ ,‎בש‎-‎מאבות אבותיו של השש‎

‎,‎תן לשחק‎ ?‎מה זה משנה עכשיו‎ ‎,‎שחמט‎ ,‎בש‎-‎שש‎- .‎בן אדם‎

‎.‎דודו‎ ,‎אל תתקטנן עלינו‎

‎,‎בכל זאת‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎משחק הלוח הקדום ביותר שמצאנו‎

‎?‎מה‎- !‎יש‎ ‎.‎או הפסדתי‎ !‎ניצחתי‎-‎

‎?‎אני או את‎ ,‎מי הלבנים בכלל‎ ‎.‎מההתחלה‎ ,‎יאללה‎ ,‎טוב‎-‎

‎,‎ברשותכם‎ ,‎חברים‎ ,‎טוב‎ ‎.‎אל תתחילו עוד משחק‎

‎.‎אנחנו נקפיץ אתכם קדימה בזמן‎ ‎.‎אנחנו באמצע‎ .‎אבל כבר התחלנו‎-‎

‎.‎אין בררה‎ ‎,‎בש‎-‎אתם משחקים בסוג של שש‎

‎.‎וצריך להגיע להמצאת השחמט‎

‎,‎אז קדימה‎ ‎!‎לא‎- .‎נקפיץ אתכם בזמן עכשיו‎

‎.‎לא עכשיו‎ ,‎דודו‎- .‎שוב שלום לכם‎

‎?‎מה זה‎ .‎אנחנו באמצע משחק‎

‎אני הזזתי את זה‎-‎ ?‎מה עשית‎

‎אני מבין‎ ,‎חברים‎- .‎מפה לפה‎

‎ואתם משחקים‎ ,‎שאתם עכשיו בהודו‎

‎במשהו שנראה כמו שחמט‎ ‎?‎זה נכון‎ .‎עם כלים בארבעה צבעים‎

‎.‎דודו‎ ,‎לא כל החיים זה השחמט‎ ‎,‎היו עוד משחקים לפני השחמט‎

‎משחקים לא פחות כיפיים‎ ‎.‎קבל‎ .‎ולא פחות מסובכים‎

‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎ ‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎-‎

‎!‎אני אמרתי קודם‎ ‎,‎אבל הפיל שלך באלכסון‎-‎

‎.‎טורנגה שלי‎'‎אז זה צ‎ ‎.‎בואו נתקדם‎ .‎חברים‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אתם יכולים להסביר לנו‎ ,‎חברים‎ ‎?‎טורנגה הזה‎'‎מה זה הצ‎

‎...‎אין‎ ,‎אנחנו מנסים לשחק‎ ‎.‎סליחה‎- .‎היי‎ ,‎היי‎ ,‎היי‎ ,‎היי‎-‎

‎וכנראה‎ ,‎טורנגה זה משחק הודי‎'‎צ‎ ‎.‎הוא אבי אבותיו של השחמט‎

‎?‎במה הוא דומה לשחמט‎ ?‎למה‎

‎הוא גם משוחק על לוח‎ ‎.‎עם שמונה שורות ושמונה טורים‎

‎,‎יש חיל פרשים‎ ,‎יש פה חיל רגלים‎ ‎,‎אבל במקום צריחים יש מרכבות‎

‎.‎במקום רצים יש פילים‎ ,‎ושים לב‎ ‎.‎הודו‎ ,‎בכל זאת‎ .‎כן‎-‎

‎.‎תורך‎ ,‎ברשותך‎ ,‎עכשיו‎ ‎טורנגה‎'‎החוקים של צ‎ ,‎רגע‎-‎

‎?‎הם אותם חוקים כמו בשחמט‎

‎.‎אין לנו מושג‎ ‎.‎לא הקשבנו להוראות של המשחק‎

‎,‎דודו‎ ,‎אבל זה משחק מרתק‎ ‎.‎אם תיתן לנו לשחק אותו‎

‎.‎פיל מכאן לכאן‎ ,‎הנה‎ ‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎-‎

‎אז מסתבר‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎טורנגה ההודי‎'‎שהצ‎

‎,‎הוא הוא אבי המשחק שחמט‎

‎אבל זה לא היה ממש שחמט‎ ‎,‎כמו שאנחנו מכירים‎

‎,‎ולכן אנחנו נקפיץ אתכם בזמן‎ ‎.‎ברשותכם‎

‎!‎אנחנו באמצע‎ ,‎חכה‎ !‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎אנחנו באמצע משחק‎ ,‎דודו‎-‎

‎.‎אין בררה‎ ,‎חברים‎ ‎חייבים להגיע להמצאת השחמט‎

‎.‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎,‎קדימה‎ ‎!‎לא‎- .‎להקפיץ אותם בזמן עכשיו‎

‎.‎לא עכשיו‎ ,‎דודו‎- .‎שלום לכם‎

‎.‎כן‎- .‎אנחנו באמצע תחרות‎

‎.‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎

‎סוף סוף אני שומע‎ ,‎רגע‎

‎.‎ואו‎ .‎את המילה שח‎ ‎.‎אל תפריע‎ ,‎דודו‎-‎

‎,‎אז הפעם זה באמת שחמט‎ ,‎רגע‎

‎"‎שח‎"‎ ואתם אומרים‎ ‎כי צריך להגיד את זה בכל פעם‎

‎שמאיימים על המלך‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎של היריב‎

‎אז רק תסבירו לנו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎איך המציאו את השחמט‎

‎?‎אבל אפשר אחר כך‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎לא‎- .‎אנחנו קצת באמצע‎

‎,‎זוכר את המשחק הקודם‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎טורנגה‎'‎צ‎

‎?‎טורנגה‎'‎איך אפשר לשכוח את הצ‎ ‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎-‎

‎טורנגה הפך למשחק אחר‎'‎אז הצ‎ ‎.‎'‎שהיה פופולרי בפרס ונקרא שטרנג‎

‎,‎דרך אגב‎ ,'‎את השטרנג‎ ‎,‎הביאו כנראה המוסלמים לספרד‎

‎,‎ומשם לשאר אירופה‎ ‎,‎ומשם הוא הפך לשחמט‎

‎שזה מה שאנחנו מנסים לשחק‎ ‎.‎היי‎ ,‎היי‎ .‎בסדר‎- !‎אז די‎ ,‎עכשיו‎

‎,‎אנחנו קוראים לו בשם הפרסי שלו‎ ‎.‎שזה מארב למלך‎ ,‎שחמט‎

‎אז למדנו שהשחמט‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎הוא גלגול של כמה משחקי לוח‎

‎טורנגה ההודי‎'‎בעיקר משחק הצ‎ ‎.‎הפרסי‎ '‎ומשחק השטרנג‎

‎אפשר להגיד‎ ‎,‎שהשחמט הומצא בהודו‎

‎אבל הגרסה של המשחק‎ ‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎.‎נקבעה באירופה‎

‎המשמעות של שם המשחק שחמט‎ ‎.‎היא מארב למלך בפרסית‎

‎.‎ומבחינתי העניין דורש עוד חפירה‎

‎אנחנו נדבר עם מומחה‎ ‎.‎למשחקי לוח בסוף התכנית‎

‎!‎שח‎ ,‎סליחה‎ ,‎לא‎ !‎טורנגה‎'‎צ‎ ‎?‎מה‎ !‎אור כשדים‎

‎.‎אני הלבנים‎ ,‎יובל‎ ‎.‎תודה רבה לכם‎ ,‎חברים‎ ,‎טוב‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ ‎.‎הפסדת‎-‎

‎.‎לא חשוב‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎ערב טוב‎ ‎,‎"‎ממש לא עובדה‎"‎ל‎

‎תכנית התחקירים שעוסקת‎ ‎.‎אלא במיתוסים‎ ,‎בממש לא עובדות‎

‎כרגיל נמצא איתנו‎ ‎.‎התחקירן שלנו יובל‎

‎?‎מה הבאת לנו הערב‎ ,‎יובל‎ ‎!‎תרמית‎ !‎חשיפה‎ ,‎הערב‎-‎

‎מאות משוררים חתומים על שירים‎ ‎!‎סקופ מטורף‎ ,‎ואו‎- .‎שלא הם כתבו‎

‎הצופים שלנו‎ ‎.‎בטח נקרעים מסקרנות‎

‎.‎איזה רגע מעולה לצאת לפרסומות‎

‎יכול להיות שאין עכשיו‎ ,‎רחלי‎ ‎...‎שזה סתם‎ ?‎פרסומות אולי‎

‎מקסימום ישתילו‎ .‎תתנהג כאילו יש‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎נודניק‎ ,‎את זה בעריכה‎

‎.‎וחזרנו אליכם‎ ‎.‎רתק אותנו‎ ,‎יובל‎ ,‎קדימה‎

‎אתה אמרת לנו שמאות משוררים‎ ‎חתומים על שירים‎

‎.‎שלא הם עצמם כתבו‎ ‎?‎אז מי כתב בעצם את השירים‎

‎מדובר בתשע הבנות‎ ,‎ובכן‎ ‎.‎זאוס‎ ,‎של בכיר האלים היוונים‎

‎,‎המוזות‎ ,‎בדיוק‎- .‎המוזות‎ ‎,‎האלות שאחראיות על ההיסטוריה‎

‎,‎האסטרונומיה‎ ,‎המחול‎ ,‎המוזיקה‎ ‎הטרגדיה‎ ,‎הקומדיה‎ ,‎השירה‎

‎.‎והשירה והמחול הדתיים‎ ‎.‎זה יותר גדול מפרשת פנדורה‎ ,‎ואו‎-‎

‎,‎הרבה יותר גדול‎ ‎.‎והפעם יש לי גם הוכחות‎

‎הבוקר יצאתי עם מצלמה נסתרת‎ ‎.‎לחשוף את תרמית המוזות הגדולה‎

‎.‎בבקשה‎ ?‎לאן זה‎ .‎בבקשה‎

‎.‎אתה תסתכל לשם ואני לשם‎-‎ ?‎נו‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎בסדר גמור‎-‎

‎"‎?‎מה זה מוזה‎"‎אתה ירון מ‎ ,‎היי‎ ‎.‎ירון‎ ,‎היי‎

‎?‎"‎החפרנים‎"‎אתה קידר הזה מ‎ ,‎היי‎ ‎?‎נכון‎ ,‎"‎החפרנים‎"‎

‎?‎מה זה מוזה‎ ,‎ירון‎ ,‎תגיד‎ .‎כן‎ ‎?‎אתה מצלם אותי עכשיו‎ ,‎מה זה‎-‎

‎.‎זה היה צפוי‎ ,‎טוב‎

‎.‎בואו נחזור למשוררים‎ ‎.‎סליחה‎ .‎כן‎-‎

‎,‎הפילוסוף היווני‎ ,‎אפלטון‎ ‎טוען שהמשורר או המוזיקאי‎

‎הם רק הכלים‎ ‎.‎שבאמצעותם מדברות המוזות‎

‎זאת אומרת שהמוזות מדברות‎ ‎.‎יפה אמרת‎- .‎דרך האמנים‎

‎ומשוררים יוונים נהגו‎ ‎לפנות אליהן בתחילת השירה‎

‎.‎כדי לבקש את עזרתן‎ ‎,‎הנה מסמך סודי שהשגתי‎

‎שבו הומרוס המשורר‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎פונה אל המוזות‎

‎,‎מוזה‎ ,‎שירי לי‎"‎ ‎.‎ואו‎ ."‎על זעמו של אכילס‎

‎?‎הצלחת לקבל את תגובת הומרוס‎ ‎.‎שנה ‎2,800‎ הוא מת לפני‎ ,‎לא‎-‎

‎?‎מה עם המוזות‎ ‎?‎הצלחת לקבל תגובה מאחת מהן‎

‎.‎הן דמויות מיתולוגיות‎ .‎לא‎ ‎.‎מביך‎-‎

‎נציין רק שעד היום‎ ,‎טוב‎ ‎משתמשים במילה מוזה‎

‎.‎כמילה נרדפת להשראה אמנותית‎

‎היו איתנו גם בפעם הבאה‎ ‎בעוד תכנית תחקירים נועזת‎

‎...‎ועד אז‎ ."‎ממש לא עובדה‎"‎ של‎

‎להתראות בעוד פרק‎"‎ ‎."‎'‎ממש לא עובדה‎'‎ של‎

‎.‎איזה לחן‎ ,‎ואו‎ ‎.‎נחתה עליי המוזה‎ ,‎כן‎-‎

‎!‎תודה לאל‎

‎כדי לסיים את החפירה על השחמט‎

‎נמצא איתנו כאן באולפן‎ ‎,‎ר מיכאל סבן‎"‎הארכאולוג ד‎

‎מנהל מחסן אוצרות המדינה‎ ‎של רשות העתיקות‎

‎.‎ומומחה למשחקי לוח עתיקים‎ ‎.‎שלום רב‎- .‎שלום לך‎

‎מהם המשחקים‎ ,‎אם כן‎ .‎יפה‎ ‎?‎הכי קדומים שאנחנו יודעים עליהם‎

‎"‎אנגרי בירדס‎"‎ ,‎"‎דום‎"‎ חוץ מאשר‎

‎"‎ה‎'‎פרוט נינג‎"‎ וכמובן‎ ‎.‎אבל עם פירות אמיתיים‎

‎.‎עד כאן תרגיל בפנטומימה‎ .‎זהו‎ ‎.‎כן‎ .‎תודה רבה‎

‎המשחקים הקדומים ביותר‎

‎משחקי לוח‎ .‎הם משחקי לוח‎

‎.‎זה עולם עצום של משחקים‎

‎הם הקדומים ביותר ששרדו‎

‎כי הם השאירו אחריהם‎ ‎.‎לוחות משחק‎

‎זאת אומרת שיכול להיות שהיו‎ ‎.‎ודאי‎-‎ ?‎משחקים יותר קדומים מהם‎

‎,‎אז מה מצאנו איפה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎ואילו משחקים אלה‎

‎המשחקים הקדומים ביותר‎ ‎.‎מהאלף השביעי לפני הספירה‎

‎.‎שנה מהיום ‎9,000‎ ,‎זאת אומרת‎

‎.‎ואו‎ .‎שנה ‎9,000‎ לפני‎ ‎.‎כבר אז שיחקו‎ ,‎כן‎-‎

‎,‎והמכלול הגדול ביותר‎ ‎,‎שאני הבאתי כרגע דוגמה ממנו‎

‎.‎שנה ‎5,000‎ מלפני‎ ,‎מערד‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎של משחקי לוח‎ ‎.‎ששיחקו בהם בכל המזרח הקדום‎

‎?‎מה אנחנו רואים פה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎שנה ‎5,000‎ משחקים בני‎

‎מישהו באמת‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎שיחק באבן הזו‎

‎.‎שנה ‎5,000‎ לפני‎ ‎.‎זה הקטע המרגש שבעניין‎-‎

‎כשאתה חושף את המשחק הזה‎ ‎,‎בתוך חדר מגורים‎

‎שנה ‎5,000‎ אתה יודע שלפני‎ ‎,‎מישהו יצר את הלוח הזה‎

‎.‎וכמובן כמה אנשים שיחקו בו‎ ‎.‎אז בוא תסביר לנו‎ .‎מדהים‎-‎

‎?‎איך נקרא המשחק הזה‎ ‎,‎המשחק הזה‎-‎

‎אנחנו מכירים את השם שלו‎ ‎.‎מהמקור המצרי בשם סנט‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎סנט‎

‎מה החוקים‎ ,‎רגע‎ ‎?‎של משחק הסנט‎

‎,‎ובמה הם שונים מטאקי‎ ‎,‎מאחיו המוצלח הסופר טאקי‎

‎ומאחיו שפחות תפס‎ ‎?‎הסופר דופר מולטימדיה טאקי‎

‎.‎אבל בוא עכשיו נהיה רציניים‎ ,‎בדיחה‎ ‎.‎בש‎-‎הוא יותר מזכיר את השש‎-‎

‎בעיקרון‎- .‎קיי‎-‎או‎ .‎בש‎-‎דומה לשש‎ ‎.‎כי זה משחק תנועה‎ ,‎של זה‎

‎צריכים להניע אבנים על פני‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎שני מתחרים‎ ,‎המשחק‎

‎לכל אחד יש מספר כלי משחק‎ ‎?‎ויש קובייה שזורקים‎- .‎קבועים‎

‎אין קוביות‎ .‎מאוד מעניין‎ ‎.‎כי עדיין לא המציאו את הקוביות‎

‎.‎וניחשו‎ ,‎פשוט אוויר‎ .‎אז זרקו אוויר‎ ‎.‎לא‎ ?‎זרקו אוויר וניחשו‎-‎

‎,‎לקחו מקלוני הטלה‎ ‎,‎ארבעה מקלוני הטלה‎

‎,‎החריץ‎ ,‎חרצו אותם בצד אחד‎ ‎.‎ומטילים את המקלונים‎

‎.‎בדיוק‎-‎ ?‎מקל‎ ?‎זה סוג של קובייה‎ ‎.‎מקלוני הטלה‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎אם אתה מטיל את המקלונים‎

‎ארבעה מקלונים‎ .‎אתה סופר‎ ‎,‎עם הצד החרוט כלפי מעלה‎

‎.‎אז אתה מתקדם ארבעה צעדים‎ ‎.‎איזה יופי‎-‎

‎...‎אחד‎ .‎שניים‎ ,‎שניים‎ ‎?‎והמטרה היא להניע את האבנים‎-‎

‎המטרה היא להניע את הכלים האלה‎ ‎על פני הלוח בצורה עקלתונית‎

‎,‎עד נקודת היציאה‎ ‎.‎ולהוציא אותם החוצה‎

‎האם המשחקים האלה היו‎ ,‎תגיד לי‎ ‎?‎או שדווקא ההפך‎ ,‎משחקים לילדים‎

‎לילדים משחקים‎ ‎?‎היו האלה המשחקים האם‎

‎?‎לא‎- .‎לא‎ ‎בעולם העתיק מעמד הילד‎-‎

‎.‎היה קצת שונה מהמעמד היום‎ ‎?‎מה זה אומר‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎לא הייתה להם‎ ,‎זה אומר שילדים‎ ‎,‎אני חושב‎ ,‎ילדות ארוכה מדי‎

‎ובמשחקי הלוח האלה‎ ‎.‎שיחקו בדרך כלל מבוגרים‎

‎.‎זאת אומרת שמבוגרים שיחקו‎ ‎?‎וילדים‎- .‎שיחקו כל הזמן‎ .‎שיחקו‎-‎

‎.‎צפו במשחקים‎ ,‎ילדים הסתכלו‎

‎,‎כל התיעודים‎ ,‎כל התיעוד שלנו‎ ‎.‎מתעודות‎ ,‎תיעוד מתיאורי קיר‎

‎אנחנו יודעים שמבוגרים שיחקו‎ ‎.‎והתייחסו לזה מאוד ברצינות‎

‎אני נוהג לשחק בטלפון‎ .‎מעניין‎ ‎.‎כשאני בתור לאן שהוא‎

‎האם גם בעולם הקדום‎ ‎,‎אנשים נהגו לשחק בתור למזבח‎

‎בתור להוצאה להורג‎ ‎?‎או כמובן בתור למשחק אחר‎

‎,‎לצד המשחקים האלה‎ .‎בוודאי‎ ‎,‎שהם משחקים פרטיים‎

‎.‎יש את המשחקים הציבוריים‎

‎חרטו לוחות‎ ‎.‎באזורי התקהלות ציבוריים‎

‎,‎שירות לציבור‎- .‎שירות לציבור‎ ‎.‎להעביר את הזמן‎

‎,‎נגיד‎ ,‎כמו‎ ,‎גם ברחובות רגילים‎ ‎,‎העתיק‎ ,‎בקארדו בירושלים‎

‎אתה יכול למצוא‎ ‎.‎משחקי לוח חרוטים‎

‎אתה‎ ,‎זה אזור שאתה מגיע אליו‎ ‎.‎אתה משחק‎ ,‎אתה נפגש‎ .‎משחק‎

‎שלפעמים‎ ,‎להבדיל משחמט‎ ‎,‎מנסים להכניס באזורים ציבוריים‎

‎,‎אתה רואה לוחות שחמט‎ ‎,‎על השולחנות‎ ,‎נכון‎

‎.‎ואף אחד לא משחק‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎כי אף אחד לא בא‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎עם שקית של כלי המשחק‎

‎,‎לא מספיק הלוח‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎אנחנו צריכים גם את הכלים עצמם‎

‎,‎והכלים של השחמט היו מורכבים‎

‎,‎יש מספר טיפוסים‎ ‎.‎להבדיל מלוחות המשחק האלה‎

‎,‎אתה יכול לקחת אבנים‎ ‎,‎ללקט אותן מהרצפה למטה‎

‎.‎לא צריך כלים מיוחדים‎- .‎או גללים‎ ‎.‎ואתה ישר יכול לשחק איתם‎-‎

‎,‎פשוט אבן פשוטה‎ ‎.‎בדיוק‎- .‎שמים ומתחילים לשחק‎

‎אנשים היו משחקים באמת‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎בתור לאנשהו‎

‎,‎נגיד‎ ,‎כשאנחנו עובדים‎ ,‎למשל‎

‎יש לנו אזור תמיד‎ ‎.‎שאנחנו מוצאים באמת משחקי לוח‎

‎יש איזה מין מנגנון קבוע‎ ‎איפה לחפש משחקים‎

‎.‎כשאתה חופר בארכאולוגיה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎אז למשל במדרגות של מקדשים‎

‎,‎כשאתה מגיע למקדש‎ ‎.‎לאזור המקדש‎

‎אנשים היו מגיעים למקדש‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎ומשחקים‎

‎לבתי הבד‎ ,‎נגיד‎ ,‎כשאתה מגיע‎ ‎.‎ואתה מחכה בתור‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎בדיוק‎-‎ ?‎אנשים שיצרו שמן זית‎

‎,‎אתה בינתיים מעביר את הזמן‎ ‎.‎משחק במשחק לוח ליד‎

‎.‎יש לך את הזמן הפנוי הזה‎ ‎זאת אומרת שאם ילד היום‎-‎

‎משחק במשחק כדי להעביר‎ ‎.‎אין לנזוף בו‎ ,‎או מבוגר‎ ,‎את הזמן‎

‎.‎זה כבר אלפי שנים כך‎ ,‎זה בסדר‎ ‎...‎האדם‎ ,‎ההפך‎-‎

‎אחד מהדברים הכי מאפיינים‎ ‎.‎את התרבות האנושית זה משחק‎

‎?‎אז זה בסדר לשחק‎ ‎.‎יש לנו כותרת‎ ,‎רגע‎

‎.‎זה בסדר לשחק‎ ‎כבר עשו את זה אלפי שנים‎

‎?‎נכון‎ ,‎בתור לכל מקום‎ ‎.‎תודה רבה‎- .‎נכון‎-‎

‎תודה מעומק הלב‎ ‎,‎ר מיכאל סבן‎"‎לד‎

‎מנהל מחסן אוצרות המדינה‎ ‎של רשות העתיקות‎

‎.‎ומומחה למשחקי לוח עתיקים‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎אתה גם ארכאולוג‎ .‎חפור‎- .‎חפור‎-‎

‎פה מקבל‎ "‎חפור‎"‎ ,‎בכלל‎ ‎.‎משמעות כפולה‎

‎.‎כן‎ ,‎משמעות כפולה‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎סוף סוף‎-‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎שלום לך‎ ‎."‎מירב הסיכויים‎"‎ מירב מהתכנית‎

‎,‎ובכן‎ ,‎כן‎ .‎תודה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎:‎היום בתכנית שלי‎

‎.‎מה הבריטים הביאו מהודו‎'‎את הפיג‎ ‎.‎תני לי כבר לעצור אותך‎-‎

‎.‎כבר דיברנו על זה אצלנו בתכנית‎ ‎.‎לא‎ ,‎אוי‎-‎

‎אז פשוט בואי נעבור‎ ,‎כן‎ ‎.‎בשמחה‎- .‎לתכנית שאחרייך‎

‎בואו נגיד שלום ליובל‎ ‎."‎יובל מחושמל‎"‎ מהתכנית‎

‎.‎שלום‎- .‎מירב‎ ,‎היי‎

‎השחמט הוא‎ :‎היום בתכנית שלי‎ ‎.‎טורנגה‎'‎פיתוח של המשחק ההודי צ‎

‎,‎יובל‎ ,‎יובל‎ ‎,‎תן לי כבר לעצור אותך כאן‎

‎כי על המשחק הזה בדיוק‎ ‎.‎אני רוצה לדבר בתכנית שלי‎

‎אז אולי נבדוק‎ ‎?‎מה יש בתכנית שאחריך‎

‎אחריי יש שידור חוזר‎ ‎,‎"‎החפרנים‎"‎ של‎

‎שידור חוזר של התכנית‎ ‎.‎ששודרה הרגע‎

‎,‎דודו‎ ,‎אז שלום לך‎

‎."‎החפרנים‎"‎ מהשידור החוזר של‎

‎מה יש לכם היום‎ ,‎דודו‎- .‎שלום‎

‎בדיוק מה שיש‎-‎ ?‎בשידור החוזר‎

‎,‎דודו‎ ,‎אוי‎- .‎בתכניות שלכם‎

‎,‎כן‎- .‎זה פשוט חוסר אחריות מצדך‎

‎,‎רק שהתכנית שלנו שודרה לפניכם‎

‎.‎ואחריכם זה השידור החוזר‎

‎,‎זה קצת בלגן‎ ,‎חברים‎

‎.‎כל מה שקורה פה‎

‎אני מציע שפשוט כולנו נחזור‎

‎.‎ללוח השידורים הרגיל של החינוכית‎

‎.‎תודה לכם‎- .‎קיי‎-‎או‎- .‎קיי‎-‎או‎

‎אז התכניות של יובל ומירב מבוטלות‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎

החפרנים עונה 2: מחווה לפיג'מות The Diggers Season 2: A Tribute to Pajamas

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎מי המציא את השחמט‎

‎?‎מה‎'‎מי המציא את הפיג‎ ‎?‎והאם יש כוכבים כחולים‎

‎.‎קונדסון‎ ,‎דרדסאבא‎ ‎.‎בשמים‎ .‎יובל‎ ,‎בשמים‎-‎

‎!‎דרדס מרחף‎ ,‎אני לא מאמין‎ ‎.‎תודה לך‎ .‎יופי‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מתחילים‎

‎.‎די‎-‎ ?‎למה את צוחקת עליי‎

‎.‎שלום לכם‎ ‎,‎"‎חפרנים‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר‎ ‎.‎עם השאלה הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי עומר‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎,‎רציתי לדעת‎ ‎?‎מה‎'‎מי המציא את הפיג‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎אנחנו עוברים ממש עכשיו‎

‎,‎לחפרננו יובל סגל קידר‎

‎.‎בעבר‎ ,‎שימו לב‎ ,‎שנמצא‎

‎.‎יובל‎ ,‎שלום לך‎

‎?‎מי אדוני‎ ?‎מה קורה‎ ?‎מה זה‎

‎.‎דודו‎ ,‎אני יובל‎ ‎.‎לא‎-‎ ?‎אתה לא מזהה אותי‎

‎.‎יובל סגל‎ ‎.‎עדיין לא‎-‎

‎.‎יובל סגל קידר‎ ‎.‎עדיין לא קידר‎-‎

‎תן לי להוכיח לך‎ ‎.‎שאני יובל סגל‎

‎נכון שאני הקטן המצחיק‎ ‎.‎סליחה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎ ?‎"‎מות‎'‎הפיג‎"‎מ‎

‎אני חשבתי שאתה אמור להיראות‎ ‎.‎כמו שאני זוכר שאתה נראה‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎אני זורם‎ ‎איפה אתה נמצא‎ ,‎יובל‎ ,‎אז‎

‎.‎יפה‎-‎ ?‎מה‎'‎ומי המציא את הפיג‎

‎.‎1860‎-‎אני באנגליה ב‎

‎,‎מסתבר שהגעתי מוקדם מדי‎

‎.‎מה‎'‎ועדיין לא המציאו את הפיג‎

‎.‎כותונת ומצנפת‎-‎ ?‎ומה אתה לובש‎

‎ככה אנשים הלכו לישון‎ ‎.‎מה‎'‎לפני שהמציאו את הפיג‎

‎מה‎'‎מתי ימציאו את הפיג‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎כמו שאנחנו מכירים אותה היום‎

‎.‎עוד מעט‎ ‎,‎כרגע הבריטים שולטים בהודו‎

‎ושם הם פוגשים הודים‎ ‎שמסתובבים בבית עם בגד נוח כזה‎

‎,‎מה‎'‎שקוראים לו פיג‎

‎בערך הבריטים יביאו איתם ‎1870‎-‎וב‎ ‎.‎את הבגד הזה למערב‎

‎?‎אתה בטוח בכל מה שאמרת‎ ‎.‎אל תקרא לי אילן‎ ,‎אם לא‎-‎

‎?‎למה שאני אקרא לך אילן‎ ‎?‎לא‎ ,‎אתה יובל‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎יובל‎ .‎לגמרי יובל‎ .‎יובל‎ ‎?‎מה‎'‎מה מקור השם פיג‎ ,‎אגב שמות‎

‎.‎זה דווקא מגיע מפרסית‎ ‎.‎מה זה בגד‎'‎פאי זה רגל וג‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎זה בעצם בגד לרגל‎ ‎!‎?‎איפה הוא‎ ?‎איפה הוא‎-‎

‎!‎מהר‎ ,‎מהר‎ ‎?‎איפה הוא‎-‎

‎?‎איפה הוא‎ ?‎איפה הוא‎ ‎?‎איפה מי‎-‎

‎!‎זה מי‎ ,‎אילן רוזנפלד‎ ‎!‎גנב התפקידים הזה‎

‎כבר שנים הוא מסתובב בטלוויזיה‎ ‎.‎וגונב לי תפקידים‎

‎!‎אני רוצה לדעת עכשיו איפה הוא‎ ‎.‎אני לא מתערב‎ .‎אין לי מושג‎-‎

‎!‎זה מעצבן‎

‎.‎הוא לא פה‎ ,‎דודו‎ ,‎טוב‎ ‎.‎זו סתם מראה‎

‎...‎מה‎'‎מקור המילה פיג‎ ,‎דודו‎ ,‎אז‎ ‎.‎זה בסדר‎ .‎ממש לא צריך‎-‎

‎.‎דיברנו עם המראה‎ ‎.‎זה בסדר‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎תודה רבה ליובל סגל קידר‎ ,‎טוב‎ ‎"‎מות‎'‎פיג‎"‎על המחווה ל‎

‎ועל המחווה המטורפת לאחים מרקס‎ ‎."‎מרק ברווז‎"‎ מהסרט‎

‎וגם תודה מעומק הלב‎ ‎.‎לאילן רוזנפלד‎

‎מה בפרסית‎'‎פיג‎ -‎ ונסכם‎ ‎.‎זה בגד לרגל‎

‎.‎בגד‎ -‎ מה‎'‎וג‎ ,‎רגל‎ -‎ פאי‎

‎,‎מה‎'‎ההודים נהגו ללבוש פיג‎ ‎.‎מין בגד קליל כזה ששימש לשינה‎

‎רק כשהבריטים שלטו בהודו‎ ‎,‎הם נתקלו בבגד הזה‎

‎.‎אימצו אותו והביאו אותו למערב‎ ‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎

‎,‎ממש עוד מעט‎ ‎?‎מי המציא את השחמט‎

‎.‎מבזק התנצלות מיוחד‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפיסות מוטעות‎

‎,‎והפעם במבזק‎ ‎,‎בפעם הראשונה בטלוויזיה‎

‎.‎התנצלות רשמית בפני השמש‎

‎וכבר נמצא איתנו כאן באולפן‎

‎לאומי‎-‎אמן ההתנצלויות הבין‎ ‎.‎משה מלכה‎

‎אתה לא יכול לגנוב‎ .‎יש גבול‎ ,‎בוא‎

‎את כל התפקידים‎ ‎.‎בתעשיית הטלוויזיה‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה נוכל‎-‎

‎מאז שמשה שלנו היה‎ ,‎ולעניין‎ .‎טוב‎ ‎.‎הוא צייר את השמש בצהוב‎ ,‎קטן‎

‎וגם היום כשמבקשים ממשה‎ .‎בדיוק‎ ‎,‎לצייר את השמש‎

‎.‎הוא משתמש בצבע הצהוב‎

‎לא ממש התקדמת‎ ‎?‎אה‎ ,‎בתחום הציור‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎אבל לא בתחום הציור‎ .‎איזה אמן‎-‎

‎הצבע‎ .‎משה שלנו טועה כמובן‎ ‎.‎של השמש אינו צהוב אלא לבן‎

‎,‎השמש שלנו היא כוכב‎

‎והגורם העיקרי‎ ‎שמשפיע על צבעו של כוכב‎

‎.‎הוא הטמפרטורה שלו‎

‎כוכבים שמפיצים אור אדום‎

‎הם כוכבים בעלי טמפרטורה‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎נמוכה יחסית‎

‎.‎השמש שלנו היא לבנה‎

‎אור לבן זה האור שמפיצים כוכבים‎ ‎.‎עם טמפרטורה ממוצעת‎

‎ואם הצבע של כוכב מסוים‎ ‎,‎הוא כחול‎

‎,‎זה בעיקר כי הוא חם מאוד‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ .‎הרבה יותר חם מהשמש שלנו‎

‎.‎אז השמש שלנו היא לבנה‎ ‎אנחנו רואים אותה כצהובה‎

‎כי האטמוספרה שלנו מפזרת‎ ‎,‎את הקרניים של השמש‎

‎ואלינו לעין מגיע האור של השמש‎ ‎,‎בלי האור הכחול‎

‎.‎מה שגורם לה להיראות צהובה‎

‎אסטרונאוטים מדווחים‎ ,‎אגב‎ ‎,‎מחוץ לאטמוספרה‎ ,‎שבחלל‎

‎.‎השמש שלנו אכן נראית לבנה‎

‎וזה הזמן להתנצל בפני השמש שלנו‎

‎על זה שציירנו אותה בצבע צהוב‎ ‎.‎משה‎ .‎למרות שהיא בעצם לבנה‎

‎?‎מה זה‎- .‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎- .‎פרחים‎-‎

‎ועכשיו אנחנו עוברים בשידור חי‎ ‎לגמר הגדול והלא סופי בכלל‎

‎של תכנית הבישול‎ ‎.‎מרגש‎ ."‎המרוץ לתרווד‎"‎

‎?‎ראית מה עשיתי פה‎ ‎.‎תודה‎- .‎יפה‎-‎

‎ברוכים הבאים לגמר הגדול‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ של‎

‎המשימה שלכם היום‎ ‎.‎היא להכין קפה ומאפה‎

‎.‎יש לכם דקה וחצי‎

‎.‎הגמר הגדול‎ ,‎"‎המרוץ לתרווד‎"‎ ‎.‎צאו לדרך‎ .‎קפה פלוס מאפה‎

‎.‎מנה קלסית‎ .‎בלי לחץ‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎הנה הקפה‎

‎.‎הנה המאפה‎ .‎מעולה‎ ,‎יופי‎ .‎אין לחץ‎

‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎זו פיתה‎ .‎רחלי‎ ,‎זו פיתה‎

‎.‎פיתה זה גם מאפה‎ ‎.‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎אבל בקפה ומאפה‎ ‎.‎קרואסון‎ ,‎צריך לשים משהו מתוק‎

‎אנחנו צריכים‎ .‎כולם ישימו קרואסון‎ ‎.‎להביא את זה עם טוויסט משלנו‎

‎!‎אנחנו נשים פיתה‎ ‎.‎ההפך‎ ,‎ההפך‎-‎

‎כולם ישימו פיתה‎ ‎,‎בשביל להיות מיוחדים‎

‎.‎רק אנחנו נשים קרואסון‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎צודק‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎את הולכת לעשות‎ .‎לא‎ ,‎אוי‎ ‎את הקטע עכשיו‎

‎שאת הולכת לדבר‎ ‎?‎נכון‎ ,‎על הקרואסון‎

‎.‎זריז‎ .‎קדימה‎ ,‎קדימה‎ .‎נו‎ ,‎נו‎ ,‎נו‎ ‎כשהחזקתי את הקרואסון‎-‎

‎,‎שאלתי את עצמי‎ ‎האם הצופים שלנו יודעים בכלל‎

‎?‎מאיפה הגיע אלינו הקרואסון‎ ‎.‎זריז‎ ,‎זריז‎ ?‎למי אכפת‎-‎

‎1638‎ בשנת‎ -‎ אז ככה‎ ‎מאנית‎'‎האימפריה העות‎

‎ניסתה לכבוש‎ ‎.‎את העיר וינה שבאוסטריה‎

‎הצבא הטורקי חפר‎ ‎מתחת לחומות העיר‎

‎,‎כדי להבקיע את החומות‎

‎אבל בגלל שהמאפיות של וינה‎ ‎,‎היו תת קרקעיות‎

‎האופים שמעו את קולות החפירה‎ ‎.‎והזהירו את העיר‎

‎בחגיגות הניצחון על הטורקים‎ ‎,‎אפו האופים של וינה את הקרואסון‎

‎,‎ירח לא מלא‎ ,‎מאפה בצורת סהר‎

‎שיזכיר את הסהר‎ ‎.‎מאנית‎'‎בדגל של האימפריה העות‎

‎?‎יש עוד זמן‎ ,‎נו‎ ?‎בסדר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎כן‎-‎

‎.‎יש עוד הרבה זמן‎ ,‎בבקשה‎ ‎...‎בואי פשוט‎ .‎יש עוד מלא זמן‎-‎

‎כשרחלי סיפרה‎ ‎את הסיפור על הקרואסון‎

‎שאלתי את עצמי‎ ‎אם הצופים שלנו יודעים‎

‎שבדיוק אותו סיפור מסופר‎ ‎.‎גם על העיר בודפשט שבהונגריה‎

‎,‎בכל מקרה‎ ‎,‎המילה קרואסון משמעותה סהר‎

‎והמאפה הזה אולי קשור‎ ‎.‎לניצחון על המוסלמים‎

‎?‎מה אתה עושה‎ ‎.‎זה פשוט השתלט עליי‎ .‎לא יודע‎-‎

‎?‎מה את עושה‎-‎ ?‎מה אתה עושה‎ ‎?‎מה את עושה‎-‎ ?‎מה אתה עושה‎-‎

‎?‎מה‎-‎ ?‎מה‎ ‎?‎מה‎-‎ ?‎מה‎-‎

‎!‎נגמר הזמן‎

‎,‎יובל ורחלי‎ ‎,‎אתם הצלחתם לבשל שום דבר‎

‎מה שאומר שהפסדתם‎ ‎."‎המרוץ לתרווד‎"‎ בגמר הגדול של‎

‎אתם תחזרו לפה‎ ,‎שימו לב‎ ,‎אבל‎ ‎.‎גם בשבוע הבא‎

‎.‎נראה לי שהתבלבלנו בתגובות‎ ,‎רגע‎ ‎.‎לגמרי‎-‎

‎,‎אנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎,‎קוראים לי גאיה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎

‎-‎ והשאלה שלי היא‎ ‎?‎מי המציא את השחמט‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎?‎מי המציא את המשחק שחמט‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎שלחנו לעבר הרחוק את חפרנינו‎

‎,‎מירב פלדמן קידר ויובל סגל קידר‎

‎.‎שנה ‎5,000‎ ,‎שימו לב‎ ,‎שחזרו בזמן‎ ‎.‎חברים‎ ,‎שלום לכם‎

‎?‎טוב‎ ,‎לא עכשיו‎ ,‎דודו‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אנחנו באמצע משחק‎

‎?‎מה עשית‎ ,‎מה עשית‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎אני הזזתי את האבן מפה לפה‎-‎

‎.‎אבל אתה לא יכול לזוז לפה‎ ‎.‎בטח שאני יכול‎-‎

‎?‎מה פתאום‎ .‎לא‎ ‎,‎חברים‎ ,‎חברים‎ .‎רגע‎-‎

‎?‎במה אתם משחקים‎ ‎?‎איפה אתם בכלל נמצאים‎

‎.‎באור‎ .‎דודו‎ ,‎באור‎- .‎באור‎

‎.‎אור‎ ,‎אור‎ ,‎אור‎-‎ ?‎אור‎

‎אנחנו נמצאים באור ואנחנו משחקים‎

‎שהיה כנראה‎ ,‎במשחק המלכים‎

‎.‎משחק הלוח העתיק ביותר בעולם‎ ‎?‎רק איפה זה אור‎ ,‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎-‎

‎?‎למה הוא מפריע‎ ,‎מה‎ ,‎נו‎ ‎!‎בן אדם‎ ,‎אנחנו באמצע משחק‎

‎.‎עיר במסופוטמיה‎ ,‎אור‎ .‎שנייה‎ ‎.‎היום זה בעיראק‎

‎,‎ך‎"‎כנראה זו אור כשדים מהתנ‎ ‎.‎שם נולד אברהם אבינו‎

‎?‎בסדר‎- .‎טוב‎ ‎.‎שנייה‎ ,‎רגע‎ .‎הנה‎- .‎נו‎ ,‎נו‎ .‎יאללה‎ ,‎נו‎-‎

‎.‎יצא לי שני שפיצים‎ ‎.‎זה פוקס‎ !‎לא‎-‎

‎.‎זה פוקס‎ .‎זה פוקס זה‎ ‎.‎אין לי מושג‎-‎ ?‎מה זה אומר‎-‎

‎חבל שלא הקשבנו להוראות‎ ‎.‎של המשחק‎

‎.‎דודו‎ ,‎אבל זה משחק מרתק‎

‎,‎תביאי לי את הקוביות‎ ,‎ברשותך‎ ‎.‎את הפירמידות‎

‎.‎הנה זה בא‎ .‎הנה זה בא‎ ,‎בבקשה‎ ‎,‎חברים‎ ,‎חברים‎-‎

‎הבנתם לפחות מה המטרה‎ ‎?‎של המשחק‎

‎בגדול שחקן אחד‎ ‎,‎משחק עם אבנים שחורות‎

‎,‎אתה זורק מין‎ .‎השני עם לבנות‎ ‎,‎פירמידות כאלה‎ ,‎לא יודעת‎

‎.‎ולפי המספר שיצא אתה זז קדימה‎

‎והראשון שמעביר‎ ‎את כל החיילים שלו לצד השני‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎- !‎מנצח‎- .‎מנצח‎ ‎זורקים סוג של קוביות כאלה‎

‎וצריך להעביר‎ ‎?‎את כל החיילים לצד אחד‎

‎זה נשמע יותר כמו אחד‎ ‎?‎לא‎ ,‎בש‎-‎מאבות אבותיו של השש‎

‎,‎תן לשחק‎ ?‎מה זה משנה עכשיו‎ ‎,‎שחמט‎ ,‎בש‎-‎שש‎- .‎בן אדם‎

‎.‎דודו‎ ,‎אל תתקטנן עלינו‎

‎,‎בכל זאת‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎משחק הלוח הקדום ביותר שמצאנו‎

‎?‎מה‎- !‎יש‎ ‎.‎או הפסדתי‎ !‎ניצחתי‎-‎

‎?‎אני או את‎ ,‎מי הלבנים בכלל‎ ‎.‎מההתחלה‎ ,‎יאללה‎ ,‎טוב‎-‎

‎,‎ברשותכם‎ ,‎חברים‎ ,‎טוב‎ ‎.‎אל תתחילו עוד משחק‎

‎.‎אנחנו נקפיץ אתכם קדימה בזמן‎ ‎.‎אנחנו באמצע‎ .‎אבל כבר התחלנו‎-‎

‎.‎אין בררה‎ ‎,‎בש‎-‎אתם משחקים בסוג של שש‎

‎.‎וצריך להגיע להמצאת השחמט‎

‎,‎אז קדימה‎ ‎!‎לא‎- .‎נקפיץ אתכם בזמן עכשיו‎

‎.‎לא עכשיו‎ ,‎דודו‎- .‎שוב שלום לכם‎

‎?‎מה זה‎ .‎אנחנו באמצע משחק‎

‎אני הזזתי את זה‎-‎ ?‎מה עשית‎

‎אני מבין‎ ,‎חברים‎- .‎מפה לפה‎

‎ואתם משחקים‎ ,‎שאתם עכשיו בהודו‎

‎במשהו שנראה כמו שחמט‎ ‎?‎זה נכון‎ .‎עם כלים בארבעה צבעים‎

‎.‎דודו‎ ,‎לא כל החיים זה השחמט‎ ‎,‎היו עוד משחקים לפני השחמט‎

‎משחקים לא פחות כיפיים‎ ‎.‎קבל‎ .‎ולא פחות מסובכים‎

‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎ ‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎-‎

‎!‎אני אמרתי קודם‎ ‎,‎אבל הפיל שלך באלכסון‎-‎

‎.‎טורנגה שלי‎'‎אז זה צ‎ ‎.‎בואו נתקדם‎ .‎חברים‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אתם יכולים להסביר לנו‎ ,‎חברים‎ ‎?‎טורנגה הזה‎'‎מה זה הצ‎

‎...‎אין‎ ,‎אנחנו מנסים לשחק‎ ‎.‎סליחה‎- .‎היי‎ ,‎היי‎ ,‎היי‎ ,‎היי‎-‎

‎וכנראה‎ ,‎טורנגה זה משחק הודי‎'‎צ‎ ‎.‎הוא אבי אבותיו של השחמט‎

‎?‎במה הוא דומה לשחמט‎ ?‎למה‎

‎הוא גם משוחק על לוח‎ ‎.‎עם שמונה שורות ושמונה טורים‎

‎,‎יש חיל פרשים‎ ,‎יש פה חיל רגלים‎ ‎,‎אבל במקום צריחים יש מרכבות‎

‎.‎במקום רצים יש פילים‎ ,‎ושים לב‎ ‎.‎הודו‎ ,‎בכל זאת‎ .‎כן‎-‎

‎.‎תורך‎ ,‎ברשותך‎ ,‎עכשיו‎ ‎טורנגה‎'‎החוקים של צ‎ ,‎רגע‎-‎

‎?‎הם אותם חוקים כמו בשחמט‎

‎.‎אין לנו מושג‎ ‎.‎לא הקשבנו להוראות של המשחק‎

‎,‎דודו‎ ,‎אבל זה משחק מרתק‎ ‎.‎אם תיתן לנו לשחק אותו‎

‎.‎פיל מכאן לכאן‎ ,‎הנה‎ ‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎-‎

‎אז מסתבר‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎טורנגה ההודי‎'‎שהצ‎

‎,‎הוא הוא אבי המשחק שחמט‎

‎אבל זה לא היה ממש שחמט‎ ‎,‎כמו שאנחנו מכירים‎

‎,‎ולכן אנחנו נקפיץ אתכם בזמן‎ ‎.‎ברשותכם‎

‎!‎אנחנו באמצע‎ ,‎חכה‎ !‎לא‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎אנחנו באמצע משחק‎ ,‎דודו‎-‎

‎.‎אין בררה‎ ,‎חברים‎ ‎חייבים להגיע להמצאת השחמט‎

‎.‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎,‎קדימה‎ ‎!‎לא‎- .‎להקפיץ אותם בזמן עכשיו‎

‎.‎לא עכשיו‎ ,‎דודו‎- .‎שלום לכם‎

‎.‎כן‎- .‎אנחנו באמצע תחרות‎

‎.‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎- .‎שח‎

‎סוף סוף אני שומע‎ ,‎רגע‎

‎.‎ואו‎ .‎את המילה שח‎ ‎.‎אל תפריע‎ ,‎דודו‎-‎

‎,‎אז הפעם זה באמת שחמט‎ ,‎רגע‎

‎"‎שח‎"‎ ואתם אומרים‎ ‎כי צריך להגיד את זה בכל פעם‎

‎שמאיימים על המלך‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎נכון‎ ,‎של היריב‎

‎אז רק תסבירו לנו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎איך המציאו את השחמט‎

‎?‎אבל אפשר אחר כך‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎לא‎- .‎אנחנו קצת באמצע‎

‎,‎זוכר את המשחק הקודם‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎טורנגה‎'‎צ‎

‎?‎טורנגה‎'‎איך אפשר לשכוח את הצ‎ ‎!‎טורנגה‎'‎צ‎- !‎טורנגה‎'‎צ‎-‎

‎טורנגה הפך למשחק אחר‎'‎אז הצ‎ ‎.‎'‎שהיה פופולרי בפרס ונקרא שטרנג‎

‎,‎דרך אגב‎ ,'‎את השטרנג‎ ‎,‎הביאו כנראה המוסלמים לספרד‎

‎,‎ומשם לשאר אירופה‎ ‎,‎ומשם הוא הפך לשחמט‎

‎שזה מה שאנחנו מנסים לשחק‎ ‎.‎היי‎ ,‎היי‎ .‎בסדר‎- !‎אז די‎ ,‎עכשיו‎

‎,‎אנחנו קוראים לו בשם הפרסי שלו‎ ‎.‎שזה מארב למלך‎ ,‎שחמט‎

‎אז למדנו שהשחמט‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎הוא גלגול של כמה משחקי לוח‎

‎טורנגה ההודי‎'‎בעיקר משחק הצ‎ ‎.‎הפרסי‎ '‎ומשחק השטרנג‎

‎אפשר להגיד‎ ‎,‎שהשחמט הומצא בהודו‎

‎אבל הגרסה של המשחק‎ ‎כמו שאנחנו מכירים היום‎

‎.‎נקבעה באירופה‎

‎המשמעות של שם המשחק שחמט‎ ‎.‎היא מארב למלך בפרסית‎

‎.‎ומבחינתי העניין דורש עוד חפירה‎

‎אנחנו נדבר עם מומחה‎ ‎.‎למשחקי לוח בסוף התכנית‎

‎!‎שח‎ ,‎סליחה‎ ,‎לא‎ !‎טורנגה‎'‎צ‎ ‎?‎מה‎ !‎אור כשדים‎

‎.‎אני הלבנים‎ ,‎יובל‎ ‎.‎תודה רבה לכם‎ ,‎חברים‎ ,‎טוב‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ ‎.‎הפסדת‎-‎

‎.‎לא חשוב‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎ערב טוב‎ ‎,‎"‎ממש לא עובדה‎"‎ל‎

‎תכנית התחקירים שעוסקת‎ ‎.‎אלא במיתוסים‎ ,‎בממש לא עובדות‎

‎כרגיל נמצא איתנו‎ ‎.‎התחקירן שלנו יובל‎

‎?‎מה הבאת לנו הערב‎ ,‎יובל‎ ‎!‎תרמית‎ !‎חשיפה‎ ,‎הערב‎-‎

‎מאות משוררים חתומים על שירים‎ ‎!‎סקופ מטורף‎ ,‎ואו‎- .‎שלא הם כתבו‎

‎הצופים שלנו‎ ‎.‎בטח נקרעים מסקרנות‎

‎.‎איזה רגע מעולה לצאת לפרסומות‎

‎יכול להיות שאין עכשיו‎ ,‎רחלי‎ ‎...‎שזה סתם‎ ?‎פרסומות אולי‎

‎מקסימום ישתילו‎ .‎תתנהג כאילו יש‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎נודניק‎ ,‎את זה בעריכה‎

‎.‎וחזרנו אליכם‎ ‎.‎רתק אותנו‎ ,‎יובל‎ ,‎קדימה‎

‎אתה אמרת לנו שמאות משוררים‎ ‎חתומים על שירים‎

‎.‎שלא הם עצמם כתבו‎ ‎?‎אז מי כתב בעצם את השירים‎

‎מדובר בתשע הבנות‎ ,‎ובכן‎ ‎.‎זאוס‎ ,‎של בכיר האלים היוונים‎

‎,‎המוזות‎ ,‎בדיוק‎- .‎המוזות‎ ‎,‎האלות שאחראיות על ההיסטוריה‎

‎,‎האסטרונומיה‎ ,‎המחול‎ ,‎המוזיקה‎ ‎הטרגדיה‎ ,‎הקומדיה‎ ,‎השירה‎

‎.‎והשירה והמחול הדתיים‎ ‎.‎זה יותר גדול מפרשת פנדורה‎ ,‎ואו‎-‎

‎,‎הרבה יותר גדול‎ ‎.‎והפעם יש לי גם הוכחות‎

‎הבוקר יצאתי עם מצלמה נסתרת‎ ‎.‎לחשוף את תרמית המוזות הגדולה‎

‎.‎בבקשה‎ ?‎לאן זה‎ .‎בבקשה‎

‎.‎אתה תסתכל לשם ואני לשם‎-‎ ?‎נו‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎בסדר גמור‎-‎

‎"‎?‎מה זה מוזה‎"‎אתה ירון מ‎ ,‎היי‎ ‎.‎ירון‎ ,‎היי‎

‎?‎"‎החפרנים‎"‎אתה קידר הזה מ‎ ,‎היי‎ ‎?‎נכון‎ ,‎"‎החפרנים‎"‎

‎?‎מה זה מוזה‎ ,‎ירון‎ ,‎תגיד‎ .‎כן‎ ‎?‎אתה מצלם אותי עכשיו‎ ,‎מה זה‎-‎

‎.‎זה היה צפוי‎ ,‎טוב‎

‎.‎בואו נחזור למשוררים‎ ‎.‎סליחה‎ .‎כן‎-‎

‎,‎הפילוסוף היווני‎ ,‎אפלטון‎ ‎טוען שהמשורר או המוזיקאי‎

‎הם רק הכלים‎ ‎.‎שבאמצעותם מדברות המוזות‎

‎זאת אומרת שהמוזות מדברות‎ ‎.‎יפה אמרת‎- .‎דרך האמנים‎

‎ומשוררים יוונים נהגו‎ ‎לפנות אליהן בתחילת השירה‎

‎.‎כדי לבקש את עזרתן‎ ‎,‎הנה מסמך סודי שהשגתי‎

‎שבו הומרוס המשורר‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎פונה אל המוזות‎

‎,‎מוזה‎ ,‎שירי לי‎"‎ ‎.‎ואו‎ ."‎על זעמו של אכילס‎

‎?‎הצלחת לקבל את תגובת הומרוס‎ ‎.‎שנה ‎2,800‎ הוא מת לפני‎ ,‎לא‎-‎

‎?‎מה עם המוזות‎ ‎?‎הצלחת לקבל תגובה מאחת מהן‎

‎.‎הן דמויות מיתולוגיות‎ .‎לא‎ ‎.‎מביך‎-‎

‎נציין רק שעד היום‎ ,‎טוב‎ ‎משתמשים במילה מוזה‎

‎.‎כמילה נרדפת להשראה אמנותית‎

‎היו איתנו גם בפעם הבאה‎ ‎בעוד תכנית תחקירים נועזת‎

‎...‎ועד אז‎ ."‎ממש לא עובדה‎"‎ של‎

‎להתראות בעוד פרק‎"‎ ‎."‎'‎ממש לא עובדה‎'‎ של‎

‎.‎איזה לחן‎ ,‎ואו‎ ‎.‎נחתה עליי המוזה‎ ,‎כן‎-‎

‎!‎תודה לאל‎

‎כדי לסיים את החפירה על השחמט‎

‎נמצא איתנו כאן באולפן‎ ‎,‎ר מיכאל סבן‎"‎הארכאולוג ד‎

‎מנהל מחסן אוצרות המדינה‎ ‎של רשות העתיקות‎

‎.‎ומומחה למשחקי לוח עתיקים‎ ‎.‎שלום רב‎- .‎שלום לך‎

‎מהם המשחקים‎ ,‎אם כן‎ .‎יפה‎ ‎?‎הכי קדומים שאנחנו יודעים עליהם‎

‎"‎אנגרי בירדס‎"‎ ,‎"‎דום‎"‎ חוץ מאשר‎

‎"‎ה‎'‎פרוט נינג‎"‎ וכמובן‎ ‎.‎אבל עם פירות אמיתיים‎

‎.‎עד כאן תרגיל בפנטומימה‎ .‎זהו‎ ‎.‎כן‎ .‎תודה רבה‎

‎המשחקים הקדומים ביותר‎

‎משחקי לוח‎ .‎הם משחקי לוח‎

‎.‎זה עולם עצום של משחקים‎

‎הם הקדומים ביותר ששרדו‎

‎כי הם השאירו אחריהם‎ ‎.‎לוחות משחק‎

‎זאת אומרת שיכול להיות שהיו‎ ‎.‎ודאי‎-‎ ?‎משחקים יותר קדומים מהם‎

‎,‎אז מה מצאנו איפה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎ואילו משחקים אלה‎

‎המשחקים הקדומים ביותר‎ ‎.‎מהאלף השביעי לפני הספירה‎

‎.‎שנה מהיום ‎9,000‎ ,‎זאת אומרת‎

‎.‎ואו‎ .‎שנה ‎9,000‎ לפני‎ ‎.‎כבר אז שיחקו‎ ,‎כן‎-‎

‎,‎והמכלול הגדול ביותר‎ ‎,‎שאני הבאתי כרגע דוגמה ממנו‎

‎.‎שנה ‎5,000‎ מלפני‎ ,‎מערד‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎של משחקי לוח‎ ‎.‎ששיחקו בהם בכל המזרח הקדום‎

‎?‎מה אנחנו רואים פה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎שנה ‎5,000‎ משחקים בני‎

‎מישהו באמת‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎שיחק באבן הזו‎

‎.‎שנה ‎5,000‎ לפני‎ ‎.‎זה הקטע המרגש שבעניין‎-‎

‎כשאתה חושף את המשחק הזה‎ ‎,‎בתוך חדר מגורים‎

‎שנה ‎5,000‎ אתה יודע שלפני‎ ‎,‎מישהו יצר את הלוח הזה‎

‎.‎וכמובן כמה אנשים שיחקו בו‎ ‎.‎אז בוא תסביר לנו‎ .‎מדהים‎-‎

‎?‎איך נקרא המשחק הזה‎ ‎,‎המשחק הזה‎-‎

‎אנחנו מכירים את השם שלו‎ ‎.‎מהמקור המצרי בשם סנט‎

‎.‎כן‎-‎ ?‎סנט‎

‎מה החוקים‎ ,‎רגע‎ ‎?‎של משחק הסנט‎

‎,‎ובמה הם שונים מטאקי‎ ‎,‎מאחיו המוצלח הסופר טאקי‎

‎ומאחיו שפחות תפס‎ ‎?‎הסופר דופר מולטימדיה טאקי‎

‎.‎אבל בוא עכשיו נהיה רציניים‎ ,‎בדיחה‎ ‎.‎בש‎-‎הוא יותר מזכיר את השש‎-‎

‎בעיקרון‎- .‎קיי‎-‎או‎ .‎בש‎-‎דומה לשש‎ ‎.‎כי זה משחק תנועה‎ ,‎של זה‎

‎צריכים להניע אבנים על פני‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎שני מתחרים‎ ,‎המשחק‎

‎לכל אחד יש מספר כלי משחק‎ ‎?‎ויש קובייה שזורקים‎- .‎קבועים‎

‎אין קוביות‎ .‎מאוד מעניין‎ ‎.‎כי עדיין לא המציאו את הקוביות‎

‎.‎וניחשו‎ ,‎פשוט אוויר‎ .‎אז זרקו אוויר‎ ‎.‎לא‎ ?‎זרקו אוויר וניחשו‎-‎

‎,‎לקחו מקלוני הטלה‎ ‎,‎ארבעה מקלוני הטלה‎

‎,‎החריץ‎ ,‎חרצו אותם בצד אחד‎ ‎.‎ומטילים את המקלונים‎

‎.‎בדיוק‎-‎ ?‎מקל‎ ?‎זה סוג של קובייה‎ ‎.‎מקלוני הטלה‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎אם אתה מטיל את המקלונים‎

‎ארבעה מקלונים‎ .‎אתה סופר‎ ‎,‎עם הצד החרוט כלפי מעלה‎

‎.‎אז אתה מתקדם ארבעה צעדים‎ ‎.‎איזה יופי‎-‎

‎...‎אחד‎ .‎שניים‎ ,‎שניים‎ ‎?‎והמטרה היא להניע את האבנים‎-‎

‎המטרה היא להניע את הכלים האלה‎ ‎על פני הלוח בצורה עקלתונית‎

‎,‎עד נקודת היציאה‎ ‎.‎ולהוציא אותם החוצה‎

‎האם המשחקים האלה היו‎ ,‎תגיד לי‎ ‎?‎או שדווקא ההפך‎ ,‎משחקים לילדים‎

‎לילדים משחקים‎ ‎?‎היו האלה המשחקים האם‎

‎?‎לא‎- .‎לא‎ ‎בעולם העתיק מעמד הילד‎-‎

‎.‎היה קצת שונה מהמעמד היום‎ ‎?‎מה זה אומר‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎לא הייתה להם‎ ,‎זה אומר שילדים‎ ‎,‎אני חושב‎ ,‎ילדות ארוכה מדי‎

‎ובמשחקי הלוח האלה‎ ‎.‎שיחקו בדרך כלל מבוגרים‎

‎.‎זאת אומרת שמבוגרים שיחקו‎ ‎?‎וילדים‎- .‎שיחקו כל הזמן‎ .‎שיחקו‎-‎

‎.‎צפו במשחקים‎ ,‎ילדים הסתכלו‎

‎,‎כל התיעודים‎ ,‎כל התיעוד שלנו‎ ‎.‎מתעודות‎ ,‎תיעוד מתיאורי קיר‎

‎אנחנו יודעים שמבוגרים שיחקו‎ ‎.‎והתייחסו לזה מאוד ברצינות‎

‎אני נוהג לשחק בטלפון‎ .‎מעניין‎ ‎.‎כשאני בתור לאן שהוא‎

‎האם גם בעולם הקדום‎ ‎,‎אנשים נהגו לשחק בתור למזבח‎

‎בתור להוצאה להורג‎ ‎?‎או כמובן בתור למשחק אחר‎

‎,‎לצד המשחקים האלה‎ .‎בוודאי‎ ‎,‎שהם משחקים פרטיים‎

‎.‎יש את המשחקים הציבוריים‎

‎חרטו לוחות‎ ‎.‎באזורי התקהלות ציבוריים‎

‎,‎שירות לציבור‎- .‎שירות לציבור‎ ‎.‎להעביר את הזמן‎

‎,‎נגיד‎ ,‎כמו‎ ,‎גם ברחובות רגילים‎ ‎,‎העתיק‎ ,‎בקארדו בירושלים‎

‎אתה יכול למצוא‎ ‎.‎משחקי לוח חרוטים‎

‎אתה‎ ,‎זה אזור שאתה מגיע אליו‎ ‎.‎אתה משחק‎ ,‎אתה נפגש‎ .‎משחק‎

‎שלפעמים‎ ,‎להבדיל משחמט‎ ‎,‎מנסים להכניס באזורים ציבוריים‎

‎,‎אתה רואה לוחות שחמט‎ ‎,‎על השולחנות‎ ,‎נכון‎

‎.‎ואף אחד לא משחק‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎כי אף אחד לא בא‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎עם שקית של כלי המשחק‎

‎,‎לא מספיק הלוח‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎.‎אנחנו צריכים גם את הכלים עצמם‎

‎,‎והכלים של השחמט היו מורכבים‎

‎,‎יש מספר טיפוסים‎ ‎.‎להבדיל מלוחות המשחק האלה‎

‎,‎אתה יכול לקחת אבנים‎ ‎,‎ללקט אותן מהרצפה למטה‎

‎.‎לא צריך כלים מיוחדים‎- .‎או גללים‎ ‎.‎ואתה ישר יכול לשחק איתם‎-‎

‎,‎פשוט אבן פשוטה‎ ‎.‎בדיוק‎- .‎שמים ומתחילים לשחק‎

‎אנשים היו משחקים באמת‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎בתור לאנשהו‎

‎,‎נגיד‎ ,‎כשאנחנו עובדים‎ ,‎למשל‎

‎יש לנו אזור תמיד‎ ‎.‎שאנחנו מוצאים באמת משחקי לוח‎

‎יש איזה מין מנגנון קבוע‎ ‎איפה לחפש משחקים‎

‎.‎כשאתה חופר בארכאולוגיה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎אז למשל במדרגות של מקדשים‎

‎,‎כשאתה מגיע למקדש‎ ‎.‎לאזור המקדש‎

‎אנשים היו מגיעים למקדש‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎ומשחקים‎

‎לבתי הבד‎ ,‎נגיד‎ ,‎כשאתה מגיע‎ ‎.‎ואתה מחכה בתור‎

‎,‎זאת אומרת‎ ‎.‎בדיוק‎-‎ ?‎אנשים שיצרו שמן זית‎

‎,‎אתה בינתיים מעביר את הזמן‎ ‎.‎משחק במשחק לוח ליד‎

‎.‎יש לך את הזמן הפנוי הזה‎ ‎זאת אומרת שאם ילד היום‎-‎

‎משחק במשחק כדי להעביר‎ ‎.‎אין לנזוף בו‎ ,‎או מבוגר‎ ,‎את הזמן‎

‎.‎זה כבר אלפי שנים כך‎ ,‎זה בסדר‎ ‎...‎האדם‎ ,‎ההפך‎-‎

‎אחד מהדברים הכי מאפיינים‎ ‎.‎את התרבות האנושית זה משחק‎

‎?‎אז זה בסדר לשחק‎ ‎.‎יש לנו כותרת‎ ,‎רגע‎

‎.‎זה בסדר לשחק‎ ‎כבר עשו את זה אלפי שנים‎

‎?‎נכון‎ ,‎בתור לכל מקום‎ ‎.‎תודה רבה‎- .‎נכון‎-‎

‎תודה מעומק הלב‎ ‎,‎ר מיכאל סבן‎"‎לד‎

‎מנהל מחסן אוצרות המדינה‎ ‎של רשות העתיקות‎

‎.‎ומומחה למשחקי לוח עתיקים‎

‎?‎מבחינתך‎ .‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎אתה גם ארכאולוג‎ .‎חפור‎- .‎חפור‎-‎

‎פה מקבל‎ "‎חפור‎"‎ ,‎בכלל‎ ‎.‎משמעות כפולה‎

‎.‎כן‎ ,‎משמעות כפולה‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎סוף סוף‎-‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎שלום לך‎ ‎."‎מירב הסיכויים‎"‎ מירב מהתכנית‎

‎,‎ובכן‎ ,‎כן‎ .‎תודה‎ .‎דודו‎ ,‎שלום‎ ‎:‎היום בתכנית שלי‎

‎.‎מה הבריטים הביאו מהודו‎'‎את הפיג‎ ‎.‎תני לי כבר לעצור אותך‎-‎

‎.‎כבר דיברנו על זה אצלנו בתכנית‎ ‎.‎לא‎ ,‎אוי‎-‎

‎אז פשוט בואי נעבור‎ ,‎כן‎ ‎.‎בשמחה‎- .‎לתכנית שאחרייך‎

‎בואו נגיד שלום ליובל‎ ‎."‎יובל מחושמל‎"‎ מהתכנית‎

‎.‎שלום‎- .‎מירב‎ ,‎היי‎

‎השחמט הוא‎ :‎היום בתכנית שלי‎ ‎.‎טורנגה‎'‎פיתוח של המשחק ההודי צ‎

‎,‎יובל‎ ,‎יובל‎ ‎,‎תן לי כבר לעצור אותך כאן‎

‎כי על המשחק הזה בדיוק‎ ‎.‎אני רוצה לדבר בתכנית שלי‎

‎אז אולי נבדוק‎ ‎?‎מה יש בתכנית שאחריך‎

‎אחריי יש שידור חוזר‎ ‎,‎"‎החפרנים‎"‎ של‎

‎שידור חוזר של התכנית‎ ‎.‎ששודרה הרגע‎

‎,‎דודו‎ ,‎אז שלום לך‎

‎."‎החפרנים‎"‎ מהשידור החוזר של‎

‎מה יש לכם היום‎ ,‎דודו‎- .‎שלום‎

‎בדיוק מה שיש‎-‎ ?‎בשידור החוזר‎

‎,‎דודו‎ ,‎אוי‎- .‎בתכניות שלכם‎

‎,‎כן‎- .‎זה פשוט חוסר אחריות מצדך‎

‎,‎רק שהתכנית שלנו שודרה לפניכם‎

‎.‎ואחריכם זה השידור החוזר‎

‎,‎זה קצת בלגן‎ ,‎חברים‎

‎.‎כל מה שקורה פה‎

‎אני מציע שפשוט כולנו נחזור‎

‎.‎ללוח השידורים הרגיל של החינוכית‎

‎.‎תודה לכם‎- .‎קיי‎-‎או‎- .‎קיי‎-‎או‎

‎אז התכניות של יובל ומירב מבוטלות‎

‎.‎פעמי ומפתיע‎-‎באופן חד‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תכתוב‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎