×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה ראשונה- "Badgers" ;) - first season, החפרנים: מי המציא את המילים?

החפרנים: מי המציא את המילים?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎מי ממציא את המילים‎

‎.‎הקרטיב מטפטף‎ ‎."‎קרטיף‎"‎ אני אקרא לטיפות האלה‎

‎?‎מה זו אלרגיה‎

‎?‎ומי המציא את הקפוארה‎ ‎.‎אין מצב שאני רוקדת‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מיד מתחילים‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎שלום לכם‎ ‎,‎כאן בחינוכית‎ "‎חפרנים‎"‎ל‎

‎התכנית שלא מתביישת‎ ‎.‎לחפור כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎מאחורי הקלעים ממתין‎ ‎,‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎מומחה אמיתי לאלרגיות‎

‎ואנחנו כבר עם השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎הראשונה שלכם‎

‎...‎קוראים לי‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎,‎רציתי לשאול‎

‎?‎מי המציא את המילים בעברית‎

‎?‎מי המציא את המילים בעברית‎

‎אליעזר בן יהודה‎ .‎שאלה מצוינת‎

‎חידש את השפה העברית‎

‎והוסיף משהו כמו‎ ‎,‎מילים חדשות ‎300‎ עוד‎

‎?‎אבל מאיפה באו כל שאר המילים‎ ‎?‎איך המילים התפתחו‎

‎כדי לענות‎ ‎על השאלה הלא פשוטה הזו‎

‎אנחנו עוברים עכשיו‎ ‎.‎לחפרניתנו רחלי רוטנר קידר‎

‎.‎דודו הקטן‎ ,‎שלום‎- .‎רחלי‎ ,‎שלום לך‎

‎אני כאן בירושלים‎ ,‎ובכן‎

‎.‎המתח גדול‎ .‎שנה ‎3,000‎ של לפני‎

‎אני נמצאת פה ממש רגע‎

‎,‎לפני המצאת המילה רחוב‎

‎.‎ההתרגשות גדולה‎

‎איך זה יכול להיות‎ ,‎רגע‎

‎?‎שהמילה רחוב עדיין לא הומצאה‎

‎.‎אני רואה מאחורייך רחוב‎

‎איך יכול להיות שהמילה רחוב‎"‎ ‎"...‎עדיין לא הומצאה‎

‎עובדה שהיא עוד לא הומצאה‎ ‎.‎ובכל זאת יש כאן רחוב‎

‎,‎ואפילו שאלתי כאן אנשים‎ ‎.‎והם לא מכירים את המילה רחוב‎

‎,‎אדוני‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ .‎שים לב‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎בוא לפה רגע‎

‎זה אדוני שמזכיר קצת‎ ‎.‎את יובל סגל קידר‎

‎.‎זה בטח אחד מאבות אבותיו‎ ,‎כן‎ ‎,‎אדוני שעבר כאן במקרה‎ ,‎סלח לי‎

‎?‎איפה אתה גר‎ ‎.‎שם‎-‎

‎?‎באיזה רחוב‎ ,‎לא‎ ‎.‎רחוב‎-‎ ?‎באיזה מה‎-‎

‎?‎מה‎ ‎.‎רחוב‎ ,‎רחוב‎ ,‎רחוב‎ ?‎באיזה רחוב‎-‎

‎?‎מה זה רחוב‎ .‎רחוב‎ ,‎רחוב‎

‎.‎הנקודה ברורה‎ .‎הבנתי‎ ,‎טוב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎הוא לא יודע‎

‎,‎נודניק‎ ,‎תודה רבה לך‎ ‎.‎תודה‎- .‎שבזבזת את זמני‎

‎.‎אז המילה רחוב לא קיימת שם‎

‎איך אנשים מסתדרים‎ ‎?‎בלי המילה החשובה הזו‎

‎,‎סלח לי‎ .‎בוא נבדוק‎ ‎,‎אדוני שעבר כאן במקרה‎

‎?‎איפה הבית שלך נמצא בעצם‎

‎פונה ימינה‎ ,‎הולך משם‎ ‎,‎במעבר הצר עד הסוף ואז שמאלה‎

‎.‎ואני גר מעל המעבר הרחב‎

‎?‎שמת לב מה קרה פה‎ ,‎רגע‎ ‎.‎הוא יודע מה זה רחב‎

‎.‎כן‎- .‎רחב‎ ,‎רחב‎ ,‎רחב‎ ‎.‎בטח‎ ,‎במעבר הרחב‎-‎

‎.‎במעבר הרחב‎- .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎אז הוא גר במעבר הרחב‎-‎

‎.‎אבל הוא לא יודע מה זה רחוב‎

‎כנראה המילה רחוב‎ ‎.‎היא התפתחות של המילה רחב‎

‎...‎מה‎ ?‎רחב ורחוב‎ ‎?‎מה הקשר בכלל‎

‎חוץ מזה שזה כמעט אותן אותיות‎ ‎,‎ונשמע שאתה צודק‎

‎.‎אבל לא בא לי להודות בזה‎

‎אולי תיסעי בזמן‎ ,‎רגע‎ ‎כמה שנים קדימה‎

‎ותראי אם המילה רחב‎ ‎?‎באמת התפתחה למילה רחוב‎

‎.‎דודו‎ ,‎רעיון מצוין‎ ‎.‎דודו‎ ,‎רעיון גרוע‎ .‎אני מתקנת‎

‎אולי אני אסע כמה שנים קדימה‎

‎ואז אראה אם המילה רחב‎ ‎?‎הפכה למילה רחוב‎

‎.‎גם הרעיון הזה בסדר‎ ‎.‎תודה‎- !‎קדימה‎-‎

‎.‎רחלי‎ ,‎שוב שלום לך‎

‎אני רואה שקפצת בזמן‎

‎.‎אתה גאון‎- .‎חמישים שנה קדימה‎

‎קפצתי חמישים שנה קדימה‎ ,‎אכן‎

‎כי זה הזמן לבדוק‎

‎.‎את התאוריה הגאונית שלי‎

‎.‎בוא‎ ,‎אדוני‎ ,‎אדוני‎ ,‎אדוני‎ .‎סליחה‎

‎אדוני הטיפה יותר מבוגר‎ ‎,‎שעבר כאן במקרה‎

‎?‎איפה אתה גר‎ ‎?‎מה‎-‎

‎?‎איפה אתה גר‎ ‎?‎מה‎-‎

‎?‎גר‎ ?‎איפה אתה גר‎ ‎?‎איפה אתה גר‎

‎.‎עלמה צעירה‎ ,‎בסדר‎ ‎?‎למה את צועקת‎

‎.‎כי אתה לא שומע‎ ‎?‎אה‎-‎

‎,‎סלח לי‎ ,‎אדוני‎ ‎?‎איפה אתה גר‎

‎.‎ברחוב‎ ,‎אני פה למטה‎

‎,‎כבר לא במעבר הרחב‎ ‎.‎אלא ברחוב‎

‎.‎היום קוראים לזה רחוב‎ ,‎כן‎

‎,‎ככה זה הצעירים‎ ‎.‎משנים דברים‎ ,‎ממציאים מילים‎

‎,‎מגניב‎ ,‎היום קוראים לזה רחוב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎רחוב‎ ,‎יו‎ ,‎יו‎ ,‎קול‎

‎.‎תתביישו לכם‎ ‎.‎אין צורך לכעוס‎-‎

‎,‎אז ככה זה כנראה‎ ‎.‎ככה נולדות מילים‎

‎קשה לשים את האצבע‎ ‎,‎על מישהו מסוים שהמציא אותן‎

‎אבל אם חוקרים את המקורות‎ ‎,‎של המילים לאורך ההיסטוריה‎

‎,‎כמו שעושים בלשנים‎

‎אפשר להגיע להסבר הגיוני‎ ‎.‎איך הן נולדו‎

‎המקור של המילה רחוב‎ ‎,‎מעבר רחב‎ ,‎הוא המילה רחב‎

‎.‎מה שהפך איכשהו למילה רחוב‎

‎.‎דודו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎זה היה הסבר מרתק וארוך‎

‎?‎איך אני חוזרת מפה‎ ‎.‎כמובן‎ ,‎נשלח לך מונית‎-‎

‎?‎מה הכתובת שם‎

‎?‎מה הכתובת פה‎ ,‎מה‎ ‎?‎מה‎-‎

‎.‎5‎ רחוב רחב‎ ‎!‎רחוב‎ ,‎יופי‎ !‎רחוב‎ ,‎רחוב‎ ,‎רחוב‎-‎

‎,‎דקות ‎4‎ .‎תודה‎ ‎.‎הדגם הרחב‎ ,‎סקודה לבנה‎

‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎תודה רבה לכם‎

‎,‎ועכשיו מבזק התנצלות מיוחד‎ ‎.‎והפעם בפני העגבנייה‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפישות מוטעות‎

‎והפעם במבזק‎ ‎.‎התנצלות רשמית בפני העגבנייה‎

‎וכבר נמצא איתנו אמן ההתנצלויות‎ ‎.‎משה מלכה‎ ,‎לאומי‎-‎הבין‎

‎.‎ברשותך‎ ,‎בוא תתאמן בבית‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎,‎ההתנצלות היום קשורה לשאלה‎ ‎?‎האם העגבנייה היא פרי או ירק‎

‎,‎התשובה היא חד משמעית‎ ,‎ובכן‎ ‎.‎העגבנייה היא פרי‎ ,‎שימו לב‎

‎:‎ההגדרה של פרי פשוטה‎

‎,‎פרי הוא שחלה של צמח‎ ‎.‎כשיש בשחלה הזו זרעים‎

‎זו השחלה‎ ,‎שימו לב‎ ‎.‎ואלה הזרעים של פרי העגבנייה‎

‎למעשה עד היום העגבנייה נחשבת‎ ‎לחלק מסלט הירקות שלנו‎

‎.‎למרות שהיא לא ירק אלא פרי‎

‎,‎לפני שנתנצל בפני העגבנייה‎ ,‎משה‎ ‎,‎בוא תאכל סלט פירות‎

‎אבל הפעם גם עם הפרי‎ ‎.‎העגבנייה‎ ,‎שכולנו אוהבים‎

‎.‎סליחה‎

‎זה הזמן‎ ,‎אז קדימה‎ .‎איזה אמן‎ ‎להתנצל בפני העגבנייה‎

‎על זה שאנשים חושבים שהיא ירק‎ ‎.‎משה‎ .‎למרות שהיא פרי‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎.‎תודה רבה‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎ממש עוד מעט נגלה‎ ‎,‎מי המציא את הקפוארה‎

‎.‎בבקשה‎ .‎אבל עכשיו לשאלה הבאה‎

‎קוראים לי מיקה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎מה זו אלרגיה‎ ,‎ואני רציתי לדעת‎

‎?‎מהי אלרגיה‎ .‎שאלה מצוינת‎ ,‎ואו‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎כבר נמצא איתנו חפרננו‎

‎.‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ .‎יובל סגל קידר‎

‎.‎תודה‎- .‎לבריאות כמובן‎ ‎?‎מה הולך‎-‎

‎.‎דודו‎ ,‎סליחה‎ ‎...‎אני‎- .‎קיי‎-‎או‎ ,‎כן‎-‎

‎,‎קצת מתעטש היום‎ ‎.‎אני לא יודע למה‎

‎...‎שניים‎ ,‎יש לי לפחות אחד‎ ‎.‎כן‎ ,‎חמישה ניחושים בערך ללמה‎

‎.‎הנה‎ ...‎איפה השקית עם ה‎ ,‎רגע‎

‎.‎השערות של הכלב‎

‎.‎אז שישה ניחושים‎

‎אז אני מבין שהחלטת‎ ‎לבדוק מהי אלרגיה‎

‎על ידי זה שאתה חושף את עצמך‎ ‎.‎לכל גורם אלרגיה אפשרי‎

‎?‎כל הדברים האלה‎ ?‎זה‎ ,‎מה‎ .‎לא‎

‎אני הולך להביא את דודה שלי‎ ‎...‎מנמל התעופה‎

‎אז אני רציתי לעשות לה הפתעה‎

‎ולהביא לה‎ ‎.‎את הדברים שהיא אוהבת‎

‎.‎אני הבאתי את החתול שלה‎

‎.‎אני הבאתי לה פרחים‎

‎...‎והבאתי לה‎

‎,‎את השמיכה הישנה שיהיה לה גם‎ ‎...‎כי היא אוהבת‎

‎רק מה זה השערות של הכלב‎ ‎?‎מה זה‎ ?‎שיש פה בשקית הזו‎

‎.‎זה שומר על החתול ערני‎ ?‎זה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎לפי התגובה שלך‎ ,‎בכל מקרה נראה‎ ‎אתה כנראה אלרגי‎

‎,‎לאחד מהגורמים האלה‎ ‎?‎מה פתאום‎- .‎אם לא לכולם‎

‎,‎אני לא אלרגי‎ ‎.‎אני בחיים שלי לא הייתי אלרגי‎

‎.‎זה הכול בראש‎ ‎.‎אני ממש לא בטוח בזה‎-‎

‎,‎זה ממש לא בראש‎ ‎,‎זה הרבה יותר במערכת החיסונית‎

‎אותה מערכת שהתפקיד שלה‎ ‎.‎זה להילחם באיומים‎

‎!‎י‎'‎אפצ‎ ‎?‎ואללה‎ ,‎זאת אומרת‎

‎כנראה מה שקורה עכשיו‎ .‎כן‎ ‎,‎יובל‎ ,‎זה שהמערכת החיסונית שלך‎

‎מזהה את אחד מהדברים האלה‎ ‎.‎כאיום ומנסה להילחם בו‎

‎?‎להילחם במה‎- .‎זו אלרגיה‎ ‎...‎מה מאיים כבר בפר‎

‎אלרגיה היא סוג‎ .‎בדיוק‎ ‎.‎של טעות של הגוף‎

‎...‎יכול להיות שהגוף‎ ‎...‎מה שאתה מנסה להגיד זה‎

‎...‎מה‎

‎.‎תמשיך אתה‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎אני אמשיך‎ ,‎טוב‎-‎

‎הגוף חושב שמדובר באיום‎ ‎ומפעיל את המערכת החיסונית‎

‎.‎בלי בעצם שיש סכנה ממשית‎ ‎.‎זו אלרגיה‎

‎.‎נראה לי שעלינו פה על משהו‎ ,‎דודו‎

‎די ברור שאתה אלרגי‎ ,‎כן‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎לאחד הדברים פה‎

‎.‎ברשותך‎ ,‎בוא נעשה ניסיון לרגע‎

‎בואו נרחיק מיובל‎ ‎בכל פעם דבר אחר‎

‎עד שנגלה מה גורם לו‎ ‎.‎ברשותכם‎ ,‎לאלרגיה‎

‎אפשר בבקשה להוציא‎ ‎?‎הפקה‎ ,‎את הפרחים‎

‎.‎קחו את הפרחים מכאן‎

‎.‎אנחנו רוצים להודות לך‎ ‎.‎נראה איך הוא יגיב‎

‎אז בואו ננסה‎ .‎קיי‎-‎או‎- .‎זה לא זה‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎להרחיק את החתול‎

‎.‎תודה רבה‎ ‎.‎חכי‎ ,‎רגע‎-‎

‎תיקחי גם‎ ‎!‎כלב‎ ...‎את השערות של ה‎

‎.‎תודה רבה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎כן‎ ‎.‎שהחתול לא יירדם‎-‎

‎.‎זה ישאיר אותו ערני‎ ‎?‎זהו‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎נו‎-‎

‎...‎הרבה יותר טו‎

‎אז זה לא החתול‎ ‎.‎ולא השערות של הכלב‎

‎?‎מה נשאר בעצם‎ ‎?‎מה נשאר‎ .‎לא יודע‎-‎

‎?‎מה השמיכה‎- .‎לדעתי‎ ,‎השמיכה‎ ‎.‎אין מצב‎ ?‎אני אלרגי לשמיכה‎

‎!‎אפס‎ ...‎אני עם שמיכות מגיל‎

‎אתה לא ממש אלרגי‎ ‎,‎לשמיכה עצמה‎

‎אלא אתה אלרגי‎ ‎.‎יובל‎ ,‎למה שיש על השמיכה‎

‎תכיר‎-‎ ?‎מה יש על השמיכה‎ ‎.‎שים לב‎ .‎את קרדית אבק הבית‎

‎.‎כך היא נראית‎ ,‎כן‎ ‎.‎זו קרדית אבק הבית‎

‎נרחיב עליה כשנדבר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎עם מומחה אמיתי לאלרגיות‎

‎.‎אני לא מרגיש טוב‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אני חוזר הביתה‎

‎?‎מה עם הדודה בנמל התעופה‎ ,‎רגע‎

‎,‎שתיקח מונית‎ ‎.‎הדודה בנמל התעופה‎

‎כל יום היא נוסעת לשדה תעופה‎ ‎...‎היא‎ .‎להסתכל על מטוסים‎

‎.‎יש גם כאלה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎לבריאות כמובן‎- !‎י‎'‎אפצ‎-‎

‎אלרגיה‎ ?‎אז מה בעצם למדנו‎ ‎היא תגובה של המערכת החיסונית‎

‎שמזהה בטעות גורם חיצוני‎ ‎כמו אבק או אבקנים של פרחים‎

‎.‎בתור איום‎ ‎.‎מבחינתי העניין מצריך עוד חפירה‎

‎אנחנו נדבר על זה‎ ‎.‎עם מומחה לאלרגיה בהמשך‎

‎ועכשיו לשעשועון שגרם‎ ‎:‎לממציאי הטלוויזיה להגיד‎

‎בדיוק בגלל זה‎ ,‎היי‎"‎ ‎,‎"‎המצאנו את הטלוויזיה‎

‎."‎כרוב הזהב‎"‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ברוכים הבאים ל‎ ‎השעשועון שמטרתו היחידה‎

‎היא ללמד אתכם עובדת טריוויה‎ ‎.‎במסווה של שעשועון‎

‎שני המתחרים שלנו‎ ‎.‎הם מירב ויובל קידר וקידר‎

‎.‎בואו נכיר אתכם‎

‎.‎את שחצנית‎ ,‎מירב‎ ‎.‎כי אני יודעת הכול‎-‎

‎אם אפשר‎ ,‎אני‎- .‎אתה צנוע‎ ,‎ויובל‎ ‎,‎להפסיק בבקשה לדבר עליי‎

‎.‎זה קצת מביך אותי‎ ‎.‎אני רוצה להודות לכם‎-‎

‎אם תדעי‎ ,‎מירב‎ .‎שימו לב‎ ‎,‎את פרט הטריוויה שנציג בפנייך‎

‎,‎הדלת למשרד שלי תיפתח‎

‎שניות ‎30‎ ליובל יהיו‎ ‎להוציא משם כל מה שהוא רוצה‎

‎.‎עד שהדלת תיסגר‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎האם את מוכנה‎

‎השאלה שלך‎ ,‎שימי לב‎ ‎.‎נוגעת לבריאה ספונטנית‎

‎?‎מוכנה‎ ‎.‎נתחיל‎- .‎כן‎-‎

‎17‎-‎האם ידעת שעד המאה ה‎ ‎,‎מדענים האמינו בבריאה ספונטנית‎

‎?‎היווצרות של יצורים יש מאין‎

‎זאת אומרת שיצור‎ ‎.‎יכול להיווצר מלא כלום‎

‎הם חשבו‎ ,‎למשל‎ ‎שאם יש תולעת בתוך תפוח‎

‎זה אומר שהיא נוצרה‎ ‎.‎בתוך התפוח יש מאין‎

‎היום אנחנו יודעים‎ ‎שהתולעת נכנסה לתפוח‎

‎או בקעה מביצה‎ ‎.‎שהייתה בתוך התפוח‎

‎.‎חיות לא יכולות להיווצר סתם כך‎ ‎?‎האם את ידעת את זה‎

‎.‎כן‎ ‎!‎יש‎- .‎תשובה נכונה‎-‎

‎פתחו את הדלת‎ ,‎חברים‎- !‎יש‎ ‎!‎קדימה‎ .‎של המשרד‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎"!‎את המיקרו‎ !‎המיקרו‎"-‎

‎.‎את המיקרו‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎לא חירשים‎ .‎המיקרו‎

‎.‎הנה‎ ,‎את המיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎-‎

‎.‎מיקרו‎ ‎!‎מיקרו‎-‎

‎!‎יש‎ ‎!‎יש‎-‎

‎.‎נו‎ ,‎בסדר‎ ‎!‎מיקרו‎-‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎...‎מיק‎ !‎את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ ...‎מיק‎

‎...‎תביא‎ !‎תביא את המיקרו‎

‎.‎והזמן נגמר‎ ,‎טוב‎ ‎.‎כן‎- .‎יובל חוזר אלינו עם תפוח‎

‎,‎טוב‎- !‎יש בו תולעת‎ ‎?‎מי צריך אותו‎ ,‎יאללה‎ ,‎יאללה‎

‎.‎אני פשוט אצור לעצמי מיקרו‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎מוסרים לי באוזנייה‎ ,‎רגע‎

‎שיצירת מיקרו יש מאין סותרת‎ ‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ את כללי הפורמט של‎

‎.‎שלא לדבר על כללי המציאות‎ ‎...‎מה‎ ,‎מה‎-‎

‎אז אני נאלץ להחרים לך‎ ‎.‎את המיקרו‎

‎.‎תודה רבה‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ בפרק הבא של‎

‎"‎כרוב הזהב‎"‎כל המשתתפים ב‎ ‎מכל התכניות יהיו כאן איתנו‎

‎,‎בספיישל חגיגי ומטורף‎ ‎.‎שזה אומר רק אתם בתכנית רגילה‎

‎.‎איזה טירוף‎ .‎הנמיכו ציפיות‎

‎.‎תביא את המיקרו‎ ‎!‎תביא את המיקרו‎-‎

‎...‎את המיקרו‎

‎כדי לסיים את החפירה‎ ‎על אלרגיה‎

‎נמצא איתנו כאן‎ ‎ר אבנר רשף‎"‎ד‎

‎מנהל היחידה לאלרגיה‎ ‎.‎במרכז הרפואי שיבא תל השומר‎

‎.‎שלום לך‎ ‎.‎אדוני‎ ,‎שלום‎-‎

‎איך נדע שאדוני‎ ,‎קודם כול‎ ‎באמת רופא ומומחה לאלרגיות‎

‎יובל סגל קידר‎ ,‎חלילה‎ ,‎ולא‎ ‎בתחפושת של רופא‎

‎?‎שגם אלרגי לתחפושת ומתעטש‎

‎ספר לי משהו‎ ‎.‎שרק מומחה לאלרגיות יודע‎

‎.‎המדינה שלנו מאוד מיוחדת‎ ,‎דודו‎

‎,‎מדינת ישראל‎

‎יש פחות ילדים אלרגיים לבוטנים‎

‎.‎למשל‎ ,‎מאשר בבריטניה‎ ‎?‎יש לזה סיבה‎ ?‎מדוע‎-‎

‎,‎ילד בישראל‎ .‎נורא פשוט‎ ‎,‎תינוק שנולד וגדל אומר‎

‎,‎המילה השלישית שהוא אומר‎ ‎..."‎אימא‎"‎ ,‎"‎אבא‎"‎ זה‎

‎לא חשוב‎ ,‎וחטיף בוטנים כלשהו‎ ‎.‎לא חשוב איזו חברה‎ ,‎שמות‎

‎ובגלל זה הילדים מפתחים‎ ‎?‎עמידות לאלרגיה לבוטנים‎

‎?‎בגלל אותו חטיף‎ ‎.‎כן‎-‎

‎כנראה צריכה או אכילה‎ ‎של החטיף הזה בגיל מאוד מוקדם‎

‎מגנה בהמשך בפני התפתחות‎ ‎.‎מדהים‎- .‎של אלרגיה לבוטנים‎

‎אז אולי צריך לתת לילדים‎ ‎,‎חתולים‎ ,‎גם לאכול קרדית אבק‎

‎.‎ונסגור את הפינה‎ ‎.‎הלכת רחוק אבל זה רעיון יפה‎-‎

‎.‎לשאלת השאלות‎ ,‎טוב‎ ‎?‎מהי אלרגיה‎

‎.‎אלרגיה בעברית זה רגשת‎ ‎,‎רגשת זה מצב שהגוף רגיש‎

‎אנשים בעולם ‎5‎ ורק אחד מתוך‎ ‎.‎הוא אלרגי‎

‎אנשים שיש להם רגשת‎ ‎נולדו עם נטייה להיות אלרגיים‎

‎.‎בדרך התורשתית‎

‎,‎בעור‎ ,‎אבל יש להם בתוך הגוף‎ ‎בתוך מערכת הנשימה‎

‎שכאשר‎ ,‎תאים קטנטנים‎ ‎,‎הגורם האלרגי מתקשר אליהם‎

‎הם שופכים לתוך הגוף חומרים‎ ‎שמעוררים התעטשויות ונזלת‎

‎,‎והתכווצות של כלי הנשימה‎ ‎.‎אסתמה‎

‎אפשר להגיד שבעצם הגוף מפעיל‎ ‎?‎את המערכת החיסונית כשלא צריך‎

‎?‎זו אלרגיה בעצם‎ ‎.‎כן‎ ,‎מצוין‎-‎

‎הגוף כאילו מתגונן‎ ‎,‎כלפי הגורמים האלרגניים‎

‎אבל גורם בצורת ההתגוננות שלו‎ ‎,‎לתופעות מחלה‎

‎.‎התעטשויות‎ ,‎כמו אסתמה‎

‎ההתעטשויות באות‎ ‎,‎כדי להיפטר מהגורם‎

‎.‎כדי לפלוט אותו החוצה‎

‎עכשיו הבנו בעצם שבעצם‎ ‎כל ההתעטשויות בזמן אלרגיה‎

‎כי הגוף מזהה‎ ‎את הגורמים האלרגניים האלה‎

‎,‎כמשהו מסוכן‎ ‎,‎למרות שאלה לא דברים מסוכנים‎

‎והגוף מתחיל להתנהג‎ ‎כאילו מדובר במשהו מסוכן‎

‎.‎שהוא חייב לפלוט‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎.‎תסלח לי‎ ,‎יש בעיה בגוף‎ ‎.‎יש בעיה בגוף‎ .‎אתה רופא‎

‎.‎ללא ספק‎ ,‎צריך לתקן אותה‎ ‎.‎שיבואו לתקן‎ ,‎בשביל זה יש רופאים‎

‎,‎אז אתה חלק מהתיקון‎ ‎.‎ממש ככה‎- .‎לא חלק מהבעיה‎

‎מה האלרגיות‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎הכי שכיחות שיש‎

‎:‎אלרגיה שאתה אומר לעצמך‎ ‎.‎לא עוד פעם‎ .‎לא‎ ,‎אוי‎"‎

‎."‎נמאס מאלרגיה לשערות ארמדיל‎"‎

‎.‎זאת האלרגיה הכי שכיחה‎

‎הבובה החמודה הזאת‎ ,‎זה‎ ‎,‎זו בעצם קרדית אבק הבית‎

‎שאנחנו לא יכולים לראות אותה‎ ‎.‎כי היא מיקרוסקופית‎

‎באמת דיברנו בתכנית‎ ‎.‎על קרדית אבק הבית‎

‎אם הקרדית הזו‎ ?‎מה אתה אומר‎ ‎חיה אצלנו בבית‎

‎אפשר להגיד שמדובר‎ ‎?‎לא‎ ,‎בחיית מחמד שלנו‎

‎בעצם זאת חיה שחיה איתנו‎ ‎המזון העיקרי שלה‎ ,‎משום שהיא‎

‎.‎זה הקשקשים שיורדים לנו מהעור‎

‎אז רק בוא נבין‎ ‎,‎איפה היא נמצאת בבית‎

‎,‎בשטיחים‎- .‎כדי שנדע להיזהר ממנה‎ ‎.‎בספות‎ ,‎בכריות‎ ,‎במזרנים‎

‎אתה אומר שקרדית אבק הבית‎ ‎?‎חיה גם בתוך הספה שלנו‎

‎מה שאומר שהיא כמובן ניזונה‎ ‎.‎ממטבעות שהלכו לאיבוד ומהשלט‎

‎.‎יכול להיות‎ ,‎יכול להיות‎ ‎?‎אבל איך באמת נלחמים‎ ,‎לא‎-‎

‎?‎איך נלחמים באמת בקרדית האבק‎ ‎,‎כמובן‎ ,‎מלבד‎

‎הפעולה הבלתי נתפשת‎ ‎.‎חלילה‎ ,‎של לנקות‎

‎.‎לנקות חלילה זה בדיוק העניין‎

‎כשמתחילים לזרוק‎ ‎את הבגדים על הרצפה‎

‎...‎והקשקשים נופלים לתוך השטיח‎ ‎.‎קשקשי העור שלנו‎-‎

‎מתוך החולצה‎ ,‎קשקשי העור‎ ‎,‎או מתוך המכנסיים‎

‎.‎יש לקרדיות מה לאכול‎ ‎.‎וחוץ מזה הן אוהבות לחות וחום‎

‎אם החדר חם ולח‎ ‎הן יתרבו ויתפשטו‎

‎.‎ויהיו יותר ויותר גללים‎ ‎אני חייב לעבור דירה‎ ,‎בקיצור‎-‎

‎.‎לדעתי‎ ,‎בתום הריאיון הזה‎ ‎.‎ודאי שלא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎לח שם ומלא קרדיות‎ ,‎חם שם‎

‎צריך להבין שהקרדית עצמה‎ ,‎דודו‎ ‎.‎לא עושה כלום‎

‎,‎היא פשוט‎ ‎.‎מחרבנת‎ ,‎סליחה על הביטוי‎

‎.‎בעצם יש לנו כותרת‎ ‎,‎אנחנו אלרגיים לא לקרדית האבק‎

‎,‎לא לקרדית אבק הבית‎ ‎?‎אלא לגללים שלה‎

‎?‎זה מה שמפריע לנו‎ ‎.‎כן‎ ,‎בדיוק‎-‎

‎אז אם נבקש ממנה להתאפק‎ ‎.‎הכול יהיה בסדר‎

‎אם לא ניתן לה מזון‎ ‎.‎אז יהיה לנו יותר טוב‎

‎,‎אם יש לנו חתול בבית‎ ,‎ועוד דבר‎ ‎גם הוא משיר מתוך השערות שלו‎

‎.‎חומרים שגורמים לאלרגיה‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ ,‎טוב‎ ‎?‎דוקטור‎ ,‎מבחינתך‎

‎המסר‎ ,‎מבחינתי‎ ‎שאני רוצה לשלוח מפה‎

‎.‎זה שאלרגיה זה דבר סביבתי‎

‎ככל שנקפיד‎ ‎על הסביבה שאנחנו חיים בה‎

‎יהיה לנו יותר טוב‎ ‎.‎ופחות נסבול מתופעות אלרגיה‎

‎אתה רומז לי‎ ,‎בקיצור‎ ‎לנקות את הבית‎

‎מבלי שראית שהבית שלי‎ ‎.‎לא כל כך נקי‎

‎אני מציע את זה באופן כללי לכולם‎ ‎.‎ובפרט לילדים ולמבוגרים האלרגיים‎

‎אני רוצה להודות מעומק הלב‎ ‎,‎ר אבנר רשף‎"‎לד‎

‎מנהל היחידה לאלרגיה‎ ‎.‎במרכז הרפואי שיבא תל השומר‎

‎.‎שוב תודה‎

‎ועכשיו הפינה שלא משנה‎ ‎,‎כמה פעמים ניחשף אליה‎

‎,‎לא נפתח אליה אלרגיה אף פעם‎ ‎."‎ר רוני‎"‎יובל מפסיד בהתערבות לד‎"‎

‎איתנו נמצא המומחה למדעים‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎

‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎שלום לך‎ ‎.‎שלום לך‎- .‎שלום לכם‎-‎

‎וגם חפרננו יובל סגל קידר‎ ‎.‎הלא מומחה למדעים בכלל‎

‎.‎שלום לך‎ ‎.‎שלום שלום‎-‎

‎.‎אתה מאוד אוהב להתערב‎ ,‎יובל‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎ולכן בכל תכנית אתה תתערב‎ ‎.‎ר רוני ותפסיד‎"‎עם ד‎

‎.‎אני בטוח מנצח הפעם‎ ,‎תקשיב‎ ‎,‎אתמול היה לי יום הולדת‎ .‎בטוח‎

‎ואני ביקשתי משאלה‎ ‎,‎רגע לפני שכיביתי את הנר‎

‎.‎והמשאלה הייתה לנצח בהתערבות‎

‎.‎זה לא מבטיח שום דבר‎ ,'‎א‎

‎אסור לך לספר מה ביקשת‎ ,'‎וב‎ ‎.‎אחרת זה לא מתגשם‎

‎.‎שנה הבאה‎ ,‎לא נורא‎ ‎,‎שימו לב‎ ,‎לפני התכנית‎ ,‎טוב‎-‎

‎ר רוני טען שהוא יכול‎"‎ד‎ ‎למזוג מים לכוס הזו‎

‎ואז להפוך את הכוס מעל הראש‎ ‎.‎ולא להירטב‎

‎?‎אתה אמרת‎ ,‎יובל‎ ‎.‎זה לא קורה‎ !‎אין מצב‎-‎

‎.‎אני מוכן להתערב על זה‎ ‎.‎ובאמת התערבתם‎-‎

‎.‎בואו נראה מי ינצח‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎קדימה‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎מים‎-‎

‎.‎המים נמזגו‎ ‎.‎בסדר גמור‎ ,‎כן‎-‎ ?‎בסדר‎-‎

‎.‎ברור מי ניצח‎ ,‎קודם כול‎ ,‎טוב‎ ‎.‎בוא תסביר לי איך עשית את זה‎

‎?‎האם מדובר בקסם‎ ‎.‎האמת שזה מדע‎-‎

‎!‎לעזאזל עם המדע‎ .‎מדע‎

‎.‎השתמשתי בפולימר שסופח מים‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎זה פולימר‎ .‎נראה‎ ,‎רגע‎

‎.‎ולכן המים לא נוזלים‎ ‎...‎גם אם אני אנסה לסחוט ממנו‎

‎,‎הנה‎ .‎לא‎-‎ ?‎המים לא יצאו‎ ‎.‎אני סוחט והמים לא יוצאים‎

‎.‎קיי‎-‎או‎-‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎ספיגה חד פעמית‎-‎

‎בתוך הכוס‎ ,‎אם כן‎ .‎טוב‎ ‎,‎יש סודיום פוליאקרילט‎

‎חומר‎ ,‎כלומר‎ ,‎שהוא פולימר‎ ‎.‎בצורה של מולקולות ענקיות‎

‎,‎שנמצא בכל חיתול‎ ,‎הפולימר‎

‎מסוגל לספוג מים‎ ‎.‎ממשקלו ‎300‎ עד פי‎

‎?‎יובל‎ ,‎על מה התערבתם‎ ,‎אגב‎ ‎אני אמרתי שאם אני מפסיד‎-‎

‎.‎אז שנינו קופצים מאה פעם בדלגית‎ ‎?‎מה אני קשור לזה‎ ?‎סליחה‎-‎

‎האמת שהתערבות‎ ,‎טוב‎ ‎.‎זו התערבות‎

‎.‎בסדר גמור‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎תודה רבה לך‎- .‎בבקשה‎-‎

‎...‎ארבע ו‎ ,‎שלוש‎

‎,‎ואנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎והנה השאלה הבאה‎

‎קוראים לי דניאל‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎,‎ואני רוצה לדעת‎

‎?‎מי המציא את הקפוארה‎

‎?‎אותה אמנות לחימה ברזילאית‎

‎כדי לברר את התשובה‎ ‎נמצאת איתנו כאן‎

‎.‎חפרניתנו מירב פלדמן קידר‎ ‎.‎דודו‎ ,‎שלום‎- .‎שלום לך‎

‎אני בהיפר‎ ,‎תקשיב‎

‎.‎שאין דברים כאלה‎

‎.‎אני יודעת‎- .‎מרגישים‎

‎החפירה על הקפוארה הזאת‎ ‎.‎העיפה לי את הראש‎

‎אני כבר שלושה ימים‎ ‎.‎רק מתאמנת‎ ,‎לא ישנה‎

‎?‎איזה קפוארה‎-‎ ?‎בקפוארה‎ ,‎מה‎ ‎.‎דודו‎ ,‎קפוארה זה פאסה‎

‎.‎אני המצאתי אמנות לחימה חדשה‎

‎.‎אני חייבת להראות לך‎ ,‎בוא‎ ‎?‎עכשיו‎ "‎בוא‎"‎ מה‎ .‎רגע‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎אני מבקשת ממך‎-‎ ?‎"‎בוא‎"‎ מה‎ ‎.‎שתעמוד ותבוא לפה‎

‎עוד פעם קטעים‎- !‎דודו‎ ‎.‎נו‎ ?‎שייפלו בעריכה‎

‎.‎מצוין‎ .‎קידה‎ ,‎קודם כול‎ .‎בסדר‎

‎!‎מוזיקה‎

‎"...‎יפרח‎ ,‎צדיק כתמר יפרח‎"‎

‎.‎ותתנגד לי‎

‎!‎להתנגד‎ ...‎ו‎ .‎תתנגד‎

‎...‎תרשי לי להתנגד‎ ,‎טוב‎

‎!‎להתנגד‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎ ‎באמצעות זה שאני אתעלם ממך‎-‎

‎.‎ברשותך‎ ,‎ואחזור למקום שלי‎ ‎!‎התנגדות‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎-‎

‎.‎תודה‎ .‎תודה רבה‎ ‎...‎אבל‎ ,‎מעריך את האמנות הזו‎

‎,‎חבל שאתה לא משתף פעולה‎ ‎.‎כי אתה היית מותקף‎

‎אבל בואי תסבירי לי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎איך כל ההורה הזו קשורה לקפוארה‎

‎אני חקרתי‎ ,‎תראה‎ ‎.‎את תולדות הקפוארה‎

‎מסתבר שזו אמנות לחימה‎ ‎.‎שהומצאה על ידי עבדים בברזיל‎

‎ולמה שעבדים ימציאו‎ ‎?‎מה ההיגיון‎ ?‎את הקפוארה‎

‎.‎לא הייתה להם ברירה‎

‎לעבדים שעבדו במטעי הקפה‎ ‎בברזיל ‎16‎-‎במאה ה‎

‎היה אסור להתאמן‎ ‎.‎בשום דבר שמזכיר לחימה‎

‎?‎אז מה הם עשו‎ ‎הם המציאו אמנות לחימה‎

‎.‎שלא נראית כמו אמנות לחימה‎

‎וככה הם היו יכולים להתאמן‎ ‎.‎בדיוק‎- .‎בלי שאף אחד ידע‎

‎העבדים בעצם שילבו מוזיקה וריקוד‎ ‎בתנועות הלחימה שלהם‎

‎כדי שיחשבו שהם רוקדים‎ ‎.‎ולא מתאמנים‎

‎אמנות לחימה‎ .‎מעניין מאוד‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎בדיוק‎- .‎מסוות כריקוד‎

‎ומשם בא לי הרעיון‎ ‎.‎פו‎-‎לאמנות הלחימה ריקודי עם‎

‎,‎קיי‎-‎או‎ ,‎טוב‎ ‎.‎הבנו‎ .‎אין צורך להדגים שוב‎

‎זו בעצם אמנות לחימה שאני‎ ‎.‎שמבוססת על ריקודי עם‎ ,‎פיתחתי‎

‎.‎קום‎ .‎בוא‎ ,‎קדימה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎אני אראה לך‎ ,‎בוא‎

‎...‎מירב‎ ,‎טוב‎- .‎בבקשה‎ ,‎בוא‎ ‎!‎וקדימה‎ .‎מוזיקה שוב פעם‎-‎

‎...‎את לא מותירה לי כל ברירה‎ ,‎מירב‎ ‎!‎התנגדות‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎-‎

‎אלא להשתמש באמנות הלחימה‎ ‎.‎תודה רבה‎ ,‎שאני פיתחתי‎

‎.‎לחימה באמצעות חותמת‎ ‎!‎לא‎- .‎שימי לב‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎...‎שתיים‎ ,‎אחת‎ .‎אבל זה לא פייר‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎תודה רבה‎ ‎.‎הי‎-‎

‎"...‎יפרח‎ ,‎צדיק כתמר יפרח‎"‎ ‎!‎תתנגד‎-‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎שלום לך‎ ‎."‎החפרסגלים‎"‎ יובל מהתכנית‎

‎?‎מה יש לכם בתכנית היום‎ ,‎יובל‎

‎היום בתכנית שלי‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎.‎סקופ מטורף‎

‎,‎המילה רחוב נגזרה מהמילה רחב‎

‎אלרגיה היא תגובה‎ ‎של המערכת החיסונית‎

‎נגד גוף‎ ‎,‎שהיא מזהה בטעות כאיום‎

‎וקפוארה היא אמנות לחימה‎ ‎שהמציאו עבדים בברזיל‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎והסוו אותה כריקוד‎ ‎ברור לך שאלה בדיוק הנושאים‎

‎?‎שעליהם דיברנו בתכנית‎

‎אני רואה שעיצבתם‎ ,‎ולא רק זה‎

‎.‎אולפן זהה לחלוטין לאולפן שלנו‎

‎,‎אני לא רואה דמיון‎

‎,‎לא בעיצוב‎ ,‎לא בנושאים‎

‎:‎רק כדי שלא תגיד‎ ,‎הי‎ ,‎אבל‎

‎,‎גנבו לי‎ ,‎לקחו לי‎"‎

‎,‎"‎העתיקו לי מהתכנית‎"‎

‎.‎אנחנו נחשוב על משהו אחר‎

‎בינתיים‎ .‎דודו‎ ,‎תודה רבה לך‎

‎תחזרו ללוח השידורים הרגיל‎

‎חבל שאתם‎- .‎של החינוכית‎

‎לא מבין‎ .‎לא מתעדכנים איתנו שם‎

‎.‎הבנתי‎ ,‎קיי‎-‎או‎- .‎תודה רבה‎ .‎את זה‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎הלאה‎ .‎תודה‎

‎.‎מסתבר שהתכנית של יובל מבוטלת‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה רבה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תמלול‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎


החפרנים: מי המציא את המילים? The diggers: who invented the words?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎מי ממציא את המילים‎

‎.‎הקרטיב מטפטף‎ ‎."‎קרטיף‎"‎ אני אקרא לטיפות האלה‎

‎?‎מה זו אלרגיה‎

‎?‎ומי המציא את הקפוארה‎ ‎.‎אין מצב שאני רוקדת‎-‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מיד מתחילים‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎שלום לכם‎ ‎,‎כאן בחינוכית‎ "‎חפרנים‎"‎ל‎

‎התכנית שלא מתביישת‎ ‎.‎לחפור כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎מאחורי הקלעים ממתין‎ ‎,‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎מומחה אמיתי לאלרגיות‎

‎ואנחנו כבר עם השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎הראשונה שלכם‎

‎...‎קוראים לי‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎,‎רציתי לשאול‎

‎?‎מי המציא את המילים בעברית‎

‎?‎מי המציא את המילים בעברית‎

‎אליעזר בן יהודה‎ .‎שאלה מצוינת‎

‎חידש את השפה העברית‎

‎והוסיף משהו כמו‎ ‎,‎מילים חדשות ‎300‎ עוד‎

‎?‎אבל מאיפה באו כל שאר המילים‎ ‎?‎איך המילים התפתחו‎

‎כדי לענות‎ ‎על השאלה הלא פשוטה הזו‎

‎אנחנו עוברים עכשיו‎ ‎.‎לחפרניתנו רחלי רוטנר קידר‎

‎.‎דודו הקטן‎ ,‎שלום‎- .‎רחלי‎ ,‎שלום לך‎

‎אני כאן בירושלים‎ ,‎ובכן‎

‎.‎המתח גדול‎ .‎שנה ‎3,000‎ של לפני‎

‎אני נמצאת פה ממש רגע‎

‎,‎לפני המצאת המילה רחוב‎

‎.‎ההתרגשות גדולה‎

‎איך זה יכול להיות‎ ,‎רגע‎

‎?‎שהמילה רחוב עדיין לא הומצאה‎

‎.‎אני רואה מאחורייך רחוב‎

‎איך יכול להיות שהמילה רחוב‎"‎ ‎"...‎עדיין לא הומצאה‎

‎עובדה שהיא עוד לא הומצאה‎ ‎.‎ובכל זאת יש כאן רחוב‎

‎,‎ואפילו שאלתי כאן אנשים‎ ‎.‎והם לא מכירים את המילה רחוב‎

‎,‎אדוני‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ .‎שים לב‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎בוא לפה רגע‎

‎זה אדוני שמזכיר קצת‎ ‎.‎את יובל סגל קידר‎

‎.‎זה בטח אחד מאבות אבותיו‎ ,‎כן‎ ‎,‎אדוני שעבר כאן במקרה‎ ,‎סלח לי‎

‎?‎איפה אתה גר‎ ‎.‎שם‎-‎

‎?‎באיזה רחוב‎ ,‎לא‎ ‎.‎רחוב‎-‎ ?‎באיזה מה‎-‎

‎?‎מה‎ ‎.‎רחוב‎ ,‎רחוב‎ ,‎רחוב‎ ?‎באיזה רחוב‎-‎

‎?‎מה זה רחוב‎ .‎רחוב‎ ,‎רחוב‎

‎.‎הנקודה ברורה‎ .‎הבנתי‎ ,‎טוב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎הוא לא יודע‎

‎,‎נודניק‎ ,‎תודה רבה לך‎ ‎.‎תודה‎- .‎שבזבזת את זמני‎

‎.‎אז המילה רחוב לא קיימת שם‎

‎איך אנשים מסתדרים‎ ‎?‎בלי המילה החשובה הזו‎

‎,‎סלח לי‎ .‎בוא נבדוק‎ ‎,‎אדוני שעבר כאן במקרה‎

‎?‎איפה הבית שלך נמצא בעצם‎

‎פונה ימינה‎ ,‎הולך משם‎ ‎,‎במעבר הצר עד הסוף ואז שמאלה‎

‎.‎ואני גר מעל המעבר הרחב‎

‎?‎שמת לב מה קרה פה‎ ,‎רגע‎ ‎.‎הוא יודע מה זה רחב‎

‎.‎כן‎- .‎רחב‎ ,‎רחב‎ ,‎רחב‎ ‎.‎בטח‎ ,‎במעבר הרחב‎-‎

‎.‎במעבר הרחב‎- .‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎אז הוא גר במעבר הרחב‎-‎

‎.‎אבל הוא לא יודע מה זה רחוב‎

‎כנראה המילה רחוב‎ ‎.‎היא התפתחות של המילה רחב‎

‎...‎מה‎ ?‎רחב ורחוב‎ ‎?‎מה הקשר בכלל‎

‎חוץ מזה שזה כמעט אותן אותיות‎ ‎,‎ונשמע שאתה צודק‎

‎.‎אבל לא בא לי להודות בזה‎

‎אולי תיסעי בזמן‎ ,‎רגע‎ ‎כמה שנים קדימה‎

‎ותראי אם המילה רחב‎ ‎?‎באמת התפתחה למילה רחוב‎

‎.‎דודו‎ ,‎רעיון מצוין‎ ‎.‎דודו‎ ,‎רעיון גרוע‎ .‎אני מתקנת‎

‎אולי אני אסע כמה שנים קדימה‎

‎ואז אראה אם המילה רחב‎ ‎?‎הפכה למילה רחוב‎

‎.‎גם הרעיון הזה בסדר‎ ‎.‎תודה‎- !‎קדימה‎-‎

‎.‎רחלי‎ ,‎שוב שלום לך‎

‎אני רואה שקפצת בזמן‎

‎.‎אתה גאון‎- .‎חמישים שנה קדימה‎

‎קפצתי חמישים שנה קדימה‎ ,‎אכן‎

‎כי זה הזמן לבדוק‎

‎.‎את התאוריה הגאונית שלי‎

‎.‎בוא‎ ,‎אדוני‎ ,‎אדוני‎ ,‎אדוני‎ .‎סליחה‎

‎אדוני הטיפה יותר מבוגר‎ ‎,‎שעבר כאן במקרה‎

‎?‎איפה אתה גר‎ ‎?‎מה‎-‎

‎?‎איפה אתה גר‎ ‎?‎מה‎-‎

‎?‎גר‎ ?‎איפה אתה גר‎ ‎?‎איפה אתה גר‎

‎.‎עלמה צעירה‎ ,‎בסדר‎ ‎?‎למה את צועקת‎

‎.‎כי אתה לא שומע‎ ‎?‎אה‎-‎

‎,‎סלח לי‎ ,‎אדוני‎ ‎?‎איפה אתה גר‎

‎.‎ברחוב‎ ,‎אני פה למטה‎

‎,‎כבר לא במעבר הרחב‎ ‎.‎אלא ברחוב‎

‎.‎היום קוראים לזה רחוב‎ ,‎כן‎

‎,‎ככה זה הצעירים‎ ‎.‎משנים דברים‎ ,‎ממציאים מילים‎

‎,‎מגניב‎ ,‎היום קוראים לזה רחוב‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎רחוב‎ ,‎יו‎ ,‎יו‎ ,‎קול‎

‎.‎תתביישו לכם‎ ‎.‎אין צורך לכעוס‎-‎

‎,‎אז ככה זה כנראה‎ ‎.‎ככה נולדות מילים‎

‎קשה לשים את האצבע‎ ‎,‎על מישהו מסוים שהמציא אותן‎

‎אבל אם חוקרים את המקורות‎ ‎,‎של המילים לאורך ההיסטוריה‎

‎,‎כמו שעושים בלשנים‎

‎אפשר להגיע להסבר הגיוני‎ ‎.‎איך הן נולדו‎

‎המקור של המילה רחוב‎ ‎,‎מעבר רחב‎ ,‎הוא המילה רחב‎

‎.‎מה שהפך איכשהו למילה רחוב‎

‎.‎דודו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎זה היה הסבר מרתק וארוך‎

‎?‎איך אני חוזרת מפה‎ ‎.‎כמובן‎ ,‎נשלח לך מונית‎-‎

‎?‎מה הכתובת שם‎

‎?‎מה הכתובת פה‎ ,‎מה‎ ‎?‎מה‎-‎

‎.‎5‎ רחוב רחב‎ ‎!‎רחוב‎ ,‎יופי‎ !‎רחוב‎ ,‎רחוב‎ ,‎רחוב‎-‎

‎,‎דקות ‎4‎ .‎תודה‎ ‎.‎הדגם הרחב‎ ,‎סקודה לבנה‎

‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎ ‎.‎תודה רבה לכם‎

‎,‎ועכשיו מבזק התנצלות מיוחד‎ ‎.‎והפעם בפני העגבנייה‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לתקן תפישות מוטעות‎

‎והפעם במבזק‎ ‎.‎התנצלות רשמית בפני העגבנייה‎

‎וכבר נמצא איתנו אמן ההתנצלויות‎ ‎.‎משה מלכה‎ ,‎לאומי‎-‎הבין‎

‎.‎ברשותך‎ ,‎בוא תתאמן בבית‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎,‎ההתנצלות היום קשורה לשאלה‎ ‎?‎האם העגבנייה היא פרי או ירק‎

‎,‎התשובה היא חד משמעית‎ ,‎ובכן‎ ‎.‎העגבנייה היא פרי‎ ,‎שימו לב‎

‎:‎ההגדרה של פרי פשוטה‎

‎,‎פרי הוא שחלה של צמח‎ ‎.‎כשיש בשחלה הזו זרעים‎

‎זו השחלה‎ ,‎שימו לב‎ ‎.‎ואלה הזרעים של פרי העגבנייה‎

‎למעשה עד היום העגבנייה נחשבת‎ ‎לחלק מסלט הירקות שלנו‎

‎.‎למרות שהיא לא ירק אלא פרי‎

‎,‎לפני שנתנצל בפני העגבנייה‎ ,‎משה‎ ‎,‎בוא תאכל סלט פירות‎

‎אבל הפעם גם עם הפרי‎ ‎.‎העגבנייה‎ ,‎שכולנו אוהבים‎

‎.‎סליחה‎

‎זה הזמן‎ ,‎אז קדימה‎ .‎איזה אמן‎ ‎להתנצל בפני העגבנייה‎

‎על זה שאנשים חושבים שהיא ירק‎ ‎.‎משה‎ .‎למרות שהיא פרי‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן‎-‎

‎.‎תודה רבה‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎ממש עוד מעט נגלה‎ ‎,‎מי המציא את הקפוארה‎

‎.‎בבקשה‎ .‎אבל עכשיו לשאלה הבאה‎

‎קוראים לי מיקה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎מה זו אלרגיה‎ ,‎ואני רציתי לדעת‎

‎?‎מהי אלרגיה‎ .‎שאלה מצוינת‎ ,‎ואו‎

‎כדי לענות על השאלה הזו‎

‎כבר נמצא איתנו חפרננו‎

‎.‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ .‎יובל סגל קידר‎

‎.‎תודה‎- .‎לבריאות כמובן‎ ‎?‎מה הולך‎-‎

‎.‎דודו‎ ,‎סליחה‎ ‎...‎אני‎- .‎קיי‎-‎או‎ ,‎כן‎-‎

‎,‎קצת מתעטש היום‎ ‎.‎אני לא יודע למה‎

‎...‎שניים‎ ,‎יש לי לפחות אחד‎ ‎.‎כן‎ ,‎חמישה ניחושים בערך ללמה‎

‎.‎הנה‎ ...‎איפה השקית עם ה‎ ,‎רגע‎

‎.‎השערות של הכלב‎

‎.‎אז שישה ניחושים‎

‎אז אני מבין שהחלטת‎ ‎לבדוק מהי אלרגיה‎

‎על ידי זה שאתה חושף את עצמך‎ ‎.‎לכל גורם אלרגיה אפשרי‎

‎?‎כל הדברים האלה‎ ?‎זה‎ ,‎מה‎ .‎לא‎

‎אני הולך להביא את דודה שלי‎ ‎...‎מנמל התעופה‎

‎אז אני רציתי לעשות לה הפתעה‎

‎ולהביא לה‎ ‎.‎את הדברים שהיא אוהבת‎

‎.‎אני הבאתי את החתול שלה‎

‎.‎אני הבאתי לה פרחים‎

‎...‎והבאתי לה‎

‎,‎את השמיכה הישנה שיהיה לה גם‎ ‎...‎כי היא אוהבת‎

‎רק מה זה השערות של הכלב‎ ‎?‎מה זה‎ ?‎שיש פה בשקית הזו‎

‎.‎זה שומר על החתול ערני‎ ?‎זה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎לפי התגובה שלך‎ ,‎בכל מקרה נראה‎ ‎אתה כנראה אלרגי‎

‎,‎לאחד מהגורמים האלה‎ ‎?‎מה פתאום‎- .‎אם לא לכולם‎

‎,‎אני לא אלרגי‎ ‎.‎אני בחיים שלי לא הייתי אלרגי‎

‎.‎זה הכול בראש‎ ‎.‎אני ממש לא בטוח בזה‎-‎

‎,‎זה ממש לא בראש‎ ‎,‎זה הרבה יותר במערכת החיסונית‎

‎אותה מערכת שהתפקיד שלה‎ ‎.‎זה להילחם באיומים‎

‎!‎י‎'‎אפצ‎ ‎?‎ואללה‎ ,‎זאת אומרת‎

‎כנראה מה שקורה עכשיו‎ .‎כן‎ ‎,‎יובל‎ ,‎זה שהמערכת החיסונית שלך‎

‎מזהה את אחד מהדברים האלה‎ ‎.‎כאיום ומנסה להילחם בו‎

‎?‎להילחם במה‎- .‎זו אלרגיה‎ ‎...‎מה מאיים כבר בפר‎

‎אלרגיה היא סוג‎ .‎בדיוק‎ ‎.‎של טעות של הגוף‎

‎...‎יכול להיות שהגוף‎ ‎...‎מה שאתה מנסה להגיד זה‎

‎...‎מה‎

‎.‎תמשיך אתה‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎אני אמשיך‎ ,‎טוב‎-‎

‎הגוף חושב שמדובר באיום‎ ‎ומפעיל את המערכת החיסונית‎

‎.‎בלי בעצם שיש סכנה ממשית‎ ‎.‎זו אלרגיה‎

‎.‎נראה לי שעלינו פה על משהו‎ ,‎דודו‎

‎די ברור שאתה אלרגי‎ ,‎כן‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎לאחד הדברים פה‎

‎.‎ברשותך‎ ,‎בוא נעשה ניסיון לרגע‎

‎בואו נרחיק מיובל‎ ‎בכל פעם דבר אחר‎

‎עד שנגלה מה גורם לו‎ ‎.‎ברשותכם‎ ,‎לאלרגיה‎

‎אפשר בבקשה להוציא‎ ‎?‎הפקה‎ ,‎את הפרחים‎

‎.‎קחו את הפרחים מכאן‎

‎.‎אנחנו רוצים להודות לך‎ ‎.‎נראה איך הוא יגיב‎

‎אז בואו ננסה‎ .‎קיי‎-‎או‎- .‎זה לא זה‎ ‎.‎ברשותך‎ ,‎להרחיק את החתול‎

‎.‎תודה רבה‎ ‎.‎חכי‎ ,‎רגע‎-‎

‎תיקחי גם‎ ‎!‎כלב‎ ...‎את השערות של ה‎

‎.‎תודה רבה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎כן‎ ‎.‎שהחתול לא יירדם‎-‎

‎.‎זה ישאיר אותו ערני‎ ‎?‎זהו‎ .‎קיי‎-‎או‎ ,‎נו‎-‎

‎...‎הרבה יותר טו‎

‎אז זה לא החתול‎ ‎.‎ולא השערות של הכלב‎

‎?‎מה נשאר בעצם‎ ‎?‎מה נשאר‎ .‎לא יודע‎-‎

‎?‎מה השמיכה‎- .‎לדעתי‎ ,‎השמיכה‎ ‎.‎אין מצב‎ ?‎אני אלרגי לשמיכה‎

‎!‎אפס‎ ...‎אני עם שמיכות מגיל‎

‎אתה לא ממש אלרגי‎ ‎,‎לשמיכה עצמה‎

‎אלא אתה אלרגי‎ ‎.‎יובל‎ ,‎למה שיש על השמיכה‎

‎תכיר‎-‎ ?‎מה יש על השמיכה‎ ‎.‎שים לב‎ .‎את קרדית אבק הבית‎

‎.‎כך היא נראית‎ ,‎כן‎ ‎.‎זו קרדית אבק הבית‎

‎נרחיב עליה כשנדבר‎ ‎.‎כן‎ ,‎כן‎ ,‎עם מומחה אמיתי לאלרגיות‎

‎.‎אני לא מרגיש טוב‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אני חוזר הביתה‎

‎?‎מה עם הדודה בנמל התעופה‎ ,‎רגע‎

‎,‎שתיקח מונית‎ ‎.‎הדודה בנמל התעופה‎

‎כל יום היא נוסעת לשדה תעופה‎ ‎...‎היא‎ .‎להסתכל על מטוסים‎

‎.‎יש גם כאלה‎ ,‎טוב‎ ‎.‎לבריאות כמובן‎- !‎י‎'‎אפצ‎-‎

‎אלרגיה‎ ?‎אז מה בעצם למדנו‎ ‎היא תגובה של המערכת החיסונית‎

‎שמזהה בטעות גורם חיצוני‎ ‎כמו אבק או אבקנים של פרחים‎

‎.‎בתור איום‎ ‎.‎מבחינתי העניין מצריך עוד חפירה‎

‎אנחנו נדבר על זה‎ ‎.‎עם מומחה לאלרגיה בהמשך‎

‎ועכשיו לשעשועון שגרם‎ ‎:‎לממציאי הטלוויזיה להגיד‎

‎בדיוק בגלל זה‎ ,‎היי‎"‎ ‎,‎"‎המצאנו את הטלוויזיה‎

‎."‎כרוב הזהב‎"‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ברוכים הבאים ל‎ ‎השעשועון שמטרתו היחידה‎

‎היא ללמד אתכם עובדת טריוויה‎ ‎.‎במסווה של שעשועון‎

‎שני המתחרים שלנו‎ ‎.‎הם מירב ויובל קידר וקידר‎

‎.‎בואו נכיר אתכם‎

‎.‎את שחצנית‎ ,‎מירב‎ ‎.‎כי אני יודעת הכול‎-‎

‎אם אפשר‎ ,‎אני‎- .‎אתה צנוע‎ ,‎ויובל‎ ‎,‎להפסיק בבקשה לדבר עליי‎

‎.‎זה קצת מביך אותי‎ ‎.‎אני רוצה להודות לכם‎-‎

‎אם תדעי‎ ,‎מירב‎ .‎שימו לב‎ ‎,‎את פרט הטריוויה שנציג בפנייך‎

‎,‎הדלת למשרד שלי תיפתח‎

‎שניות ‎30‎ ליובל יהיו‎ ‎להוציא משם כל מה שהוא רוצה‎

‎.‎עד שהדלת תיסגר‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎האם את מוכנה‎

‎השאלה שלך‎ ,‎שימי לב‎ ‎.‎נוגעת לבריאה ספונטנית‎

‎?‎מוכנה‎ ‎.‎נתחיל‎- .‎כן‎-‎

‎17‎-‎האם ידעת שעד המאה ה‎ ‎,‎מדענים האמינו בבריאה ספונטנית‎

‎?‎היווצרות של יצורים יש מאין‎

‎זאת אומרת שיצור‎ ‎.‎יכול להיווצר מלא כלום‎

‎הם חשבו‎ ,‎למשל‎ ‎שאם יש תולעת בתוך תפוח‎

‎זה אומר שהיא נוצרה‎ ‎.‎בתוך התפוח יש מאין‎

‎היום אנחנו יודעים‎ ‎שהתולעת נכנסה לתפוח‎

‎או בקעה מביצה‎ ‎.‎שהייתה בתוך התפוח‎

‎.‎חיות לא יכולות להיווצר סתם כך‎ ‎?‎האם את ידעת את זה‎

‎.‎כן‎ ‎!‎יש‎- .‎תשובה נכונה‎-‎

‎פתחו את הדלת‎ ,‎חברים‎- !‎יש‎ ‎!‎קדימה‎ .‎של המשרד‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎"!‎את המיקרו‎ !‎המיקרו‎"-‎

‎.‎את המיקרו‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎לא חירשים‎ .‎המיקרו‎

‎.‎הנה‎ ,‎את המיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎-‎

‎.‎מיקרו‎ ‎!‎מיקרו‎-‎

‎!‎יש‎ ‎!‎יש‎-‎

‎.‎נו‎ ,‎בסדר‎ ‎!‎מיקרו‎-‎

‎!‎את המיקרו‎ ‎...‎מיק‎ !‎את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ ...‎מיק‎

‎...‎תביא‎ !‎תביא את המיקרו‎

‎.‎והזמן נגמר‎ ,‎טוב‎ ‎.‎כן‎- .‎יובל חוזר אלינו עם תפוח‎

‎,‎טוב‎- !‎יש בו תולעת‎ ‎?‎מי צריך אותו‎ ,‎יאללה‎ ,‎יאללה‎

‎.‎אני פשוט אצור לעצמי מיקרו‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎מוסרים לי באוזנייה‎ ,‎רגע‎

‎שיצירת מיקרו יש מאין סותרת‎ ‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ את כללי הפורמט של‎

‎.‎שלא לדבר על כללי המציאות‎ ‎...‎מה‎ ,‎מה‎-‎

‎אז אני נאלץ להחרים לך‎ ‎.‎את המיקרו‎

‎.‎תודה רבה‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ בפרק הבא של‎

‎"‎כרוב הזהב‎"‎כל המשתתפים ב‎ ‎מכל התכניות יהיו כאן איתנו‎

‎,‎בספיישל חגיגי ומטורף‎ ‎.‎שזה אומר רק אתם בתכנית רגילה‎

‎.‎איזה טירוף‎ .‎הנמיכו ציפיות‎

‎.‎תביא את המיקרו‎ ‎!‎תביא את המיקרו‎-‎

‎...‎את המיקרו‎

‎כדי לסיים את החפירה‎ ‎על אלרגיה‎

‎נמצא איתנו כאן‎ ‎ר אבנר רשף‎"‎ד‎

‎מנהל היחידה לאלרגיה‎ ‎.‎במרכז הרפואי שיבא תל השומר‎

‎.‎שלום לך‎ ‎.‎אדוני‎ ,‎שלום‎-‎

‎איך נדע שאדוני‎ ,‎קודם כול‎ ‎באמת רופא ומומחה לאלרגיות‎

‎יובל סגל קידר‎ ,‎חלילה‎ ,‎ולא‎ ‎בתחפושת של רופא‎

‎?‎שגם אלרגי לתחפושת ומתעטש‎

‎ספר לי משהו‎ ‎.‎שרק מומחה לאלרגיות יודע‎

‎.‎המדינה שלנו מאוד מיוחדת‎ ,‎דודו‎

‎,‎מדינת ישראל‎

‎יש פחות ילדים אלרגיים לבוטנים‎

‎.‎למשל‎ ,‎מאשר בבריטניה‎ ‎?‎יש לזה סיבה‎ ?‎מדוע‎-‎

‎,‎ילד בישראל‎ .‎נורא פשוט‎ ‎,‎תינוק שנולד וגדל אומר‎

‎,‎המילה השלישית שהוא אומר‎ ‎..."‎אימא‎"‎ ,‎"‎אבא‎"‎ זה‎

‎לא חשוב‎ ,‎וחטיף בוטנים כלשהו‎ ‎.‎לא חשוב איזו חברה‎ ,‎שמות‎

‎ובגלל זה הילדים מפתחים‎ ‎?‎עמידות לאלרגיה לבוטנים‎

‎?‎בגלל אותו חטיף‎ ‎.‎כן‎-‎

‎כנראה צריכה או אכילה‎ ‎של החטיף הזה בגיל מאוד מוקדם‎

‎מגנה בהמשך בפני התפתחות‎ ‎.‎מדהים‎- .‎של אלרגיה לבוטנים‎

‎אז אולי צריך לתת לילדים‎ ‎,‎חתולים‎ ,‎גם לאכול קרדית אבק‎

‎.‎ונסגור את הפינה‎ ‎.‎הלכת רחוק אבל זה רעיון יפה‎-‎

‎.‎לשאלת השאלות‎ ,‎טוב‎ ‎?‎מהי אלרגיה‎

‎.‎אלרגיה בעברית זה רגשת‎ ‎,‎רגשת זה מצב שהגוף רגיש‎

‎אנשים בעולם ‎5‎ ורק אחד מתוך‎ ‎.‎הוא אלרגי‎

‎אנשים שיש להם רגשת‎ ‎נולדו עם נטייה להיות אלרגיים‎

‎.‎בדרך התורשתית‎

‎,‎בעור‎ ,‎אבל יש להם בתוך הגוף‎ ‎בתוך מערכת הנשימה‎

‎שכאשר‎ ,‎תאים קטנטנים‎ ‎,‎הגורם האלרגי מתקשר אליהם‎

‎הם שופכים לתוך הגוף חומרים‎ ‎שמעוררים התעטשויות ונזלת‎

‎,‎והתכווצות של כלי הנשימה‎ ‎.‎אסתמה‎

‎אפשר להגיד שבעצם הגוף מפעיל‎ ‎?‎את המערכת החיסונית כשלא צריך‎

‎?‎זו אלרגיה בעצם‎ ‎.‎כן‎ ,‎מצוין‎-‎

‎הגוף כאילו מתגונן‎ ‎,‎כלפי הגורמים האלרגניים‎

‎אבל גורם בצורת ההתגוננות שלו‎ ‎,‎לתופעות מחלה‎

‎.‎התעטשויות‎ ,‎כמו אסתמה‎

‎ההתעטשויות באות‎ ‎,‎כדי להיפטר מהגורם‎

‎.‎כדי לפלוט אותו החוצה‎

‎עכשיו הבנו בעצם שבעצם‎ ‎כל ההתעטשויות בזמן אלרגיה‎

‎כי הגוף מזהה‎ ‎את הגורמים האלרגניים האלה‎

‎,‎כמשהו מסוכן‎ ‎,‎למרות שאלה לא דברים מסוכנים‎

‎והגוף מתחיל להתנהג‎ ‎כאילו מדובר במשהו מסוכן‎

‎.‎שהוא חייב לפלוט‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎.‎תסלח לי‎ ,‎יש בעיה בגוף‎ ‎.‎יש בעיה בגוף‎ .‎אתה רופא‎

‎.‎ללא ספק‎ ,‎צריך לתקן אותה‎ ‎.‎שיבואו לתקן‎ ,‎בשביל זה יש רופאים‎

‎,‎אז אתה חלק מהתיקון‎ ‎.‎ממש ככה‎- .‎לא חלק מהבעיה‎

‎מה האלרגיות‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎הכי שכיחות שיש‎

‎:‎אלרגיה שאתה אומר לעצמך‎ ‎.‎לא עוד פעם‎ .‎לא‎ ,‎אוי‎"‎

‎."‎נמאס מאלרגיה לשערות ארמדיל‎"‎

‎.‎זאת האלרגיה הכי שכיחה‎

‎הבובה החמודה הזאת‎ ,‎זה‎ ‎,‎זו בעצם קרדית אבק הבית‎

‎שאנחנו לא יכולים לראות אותה‎ ‎.‎כי היא מיקרוסקופית‎

‎באמת דיברנו בתכנית‎ ‎.‎על קרדית אבק הבית‎

‎אם הקרדית הזו‎ ?‎מה אתה אומר‎ ‎חיה אצלנו בבית‎

‎אפשר להגיד שמדובר‎ ‎?‎לא‎ ,‎בחיית מחמד שלנו‎

‎בעצם זאת חיה שחיה איתנו‎ ‎המזון העיקרי שלה‎ ,‎משום שהיא‎

‎.‎זה הקשקשים שיורדים לנו מהעור‎

‎אז רק בוא נבין‎ ‎,‎איפה היא נמצאת בבית‎

‎,‎בשטיחים‎- .‎כדי שנדע להיזהר ממנה‎ ‎.‎בספות‎ ,‎בכריות‎ ,‎במזרנים‎

‎אתה אומר שקרדית אבק הבית‎ ‎?‎חיה גם בתוך הספה שלנו‎

‎מה שאומר שהיא כמובן ניזונה‎ ‎.‎ממטבעות שהלכו לאיבוד ומהשלט‎

‎.‎יכול להיות‎ ,‎יכול להיות‎ ‎?‎אבל איך באמת נלחמים‎ ,‎לא‎-‎

‎?‎איך נלחמים באמת בקרדית האבק‎ ‎,‎כמובן‎ ,‎מלבד‎

‎הפעולה הבלתי נתפשת‎ ‎.‎חלילה‎ ,‎של לנקות‎

‎.‎לנקות חלילה זה בדיוק העניין‎

‎כשמתחילים לזרוק‎ ‎את הבגדים על הרצפה‎

‎...‎והקשקשים נופלים לתוך השטיח‎ ‎.‎קשקשי העור שלנו‎-‎

‎מתוך החולצה‎ ,‎קשקשי העור‎ ‎,‎או מתוך המכנסיים‎

‎.‎יש לקרדיות מה לאכול‎ ‎.‎וחוץ מזה הן אוהבות לחות וחום‎

‎אם החדר חם ולח‎ ‎הן יתרבו ויתפשטו‎

‎.‎ויהיו יותר ויותר גללים‎ ‎אני חייב לעבור דירה‎ ,‎בקיצור‎-‎

‎.‎לדעתי‎ ,‎בתום הריאיון הזה‎ ‎.‎ודאי שלא‎ ,‎לא‎-‎

‎.‎לח שם ומלא קרדיות‎ ,‎חם שם‎

‎צריך להבין שהקרדית עצמה‎ ,‎דודו‎ ‎.‎לא עושה כלום‎

‎,‎היא פשוט‎ ‎.‎מחרבנת‎ ,‎סליחה על הביטוי‎

‎.‎בעצם יש לנו כותרת‎ ‎,‎אנחנו אלרגיים לא לקרדית האבק‎

‎,‎לא לקרדית אבק הבית‎ ‎?‎אלא לגללים שלה‎

‎?‎זה מה שמפריע לנו‎ ‎.‎כן‎ ,‎בדיוק‎-‎

‎אז אם נבקש ממנה להתאפק‎ ‎.‎הכול יהיה בסדר‎

‎אם לא ניתן לה מזון‎ ‎.‎אז יהיה לנו יותר טוב‎

‎,‎אם יש לנו חתול בבית‎ ,‎ועוד דבר‎ ‎גם הוא משיר מתוך השערות שלו‎

‎.‎חומרים שגורמים לאלרגיה‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ ,‎טוב‎ ‎?‎דוקטור‎ ,‎מבחינתך‎

‎המסר‎ ,‎מבחינתי‎ ‎שאני רוצה לשלוח מפה‎

‎.‎זה שאלרגיה זה דבר סביבתי‎

‎ככל שנקפיד‎ ‎על הסביבה שאנחנו חיים בה‎

‎יהיה לנו יותר טוב‎ ‎.‎ופחות נסבול מתופעות אלרגיה‎

‎אתה רומז לי‎ ,‎בקיצור‎ ‎לנקות את הבית‎

‎מבלי שראית שהבית שלי‎ ‎.‎לא כל כך נקי‎

‎אני מציע את זה באופן כללי לכולם‎ ‎.‎ובפרט לילדים ולמבוגרים האלרגיים‎

‎אני רוצה להודות מעומק הלב‎ ‎,‎ר אבנר רשף‎"‎לד‎

‎מנהל היחידה לאלרגיה‎ ‎.‎במרכז הרפואי שיבא תל השומר‎

‎.‎שוב תודה‎

‎ועכשיו הפינה שלא משנה‎ ‎,‎כמה פעמים ניחשף אליה‎

‎,‎לא נפתח אליה אלרגיה אף פעם‎ ‎."‎ר רוני‎"‎יובל מפסיד בהתערבות לד‎"‎

‎איתנו נמצא המומחה למדעים‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎

‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎שלום לך‎ ‎.‎שלום לך‎- .‎שלום לכם‎-‎

‎וגם חפרננו יובל סגל קידר‎ ‎.‎הלא מומחה למדעים בכלל‎

‎.‎שלום לך‎ ‎.‎שלום שלום‎-‎

‎.‎אתה מאוד אוהב להתערב‎ ,‎יובל‎ ‎.‎נכון‎-‎

‎ולכן בכל תכנית אתה תתערב‎ ‎.‎ר רוני ותפסיד‎"‎עם ד‎

‎.‎אני בטוח מנצח הפעם‎ ,‎תקשיב‎ ‎,‎אתמול היה לי יום הולדת‎ .‎בטוח‎

‎ואני ביקשתי משאלה‎ ‎,‎רגע לפני שכיביתי את הנר‎

‎.‎והמשאלה הייתה לנצח בהתערבות‎

‎.‎זה לא מבטיח שום דבר‎ ,'‎א‎

‎אסור לך לספר מה ביקשת‎ ,'‎וב‎ ‎.‎אחרת זה לא מתגשם‎

‎.‎שנה הבאה‎ ,‎לא נורא‎ ‎,‎שימו לב‎ ,‎לפני התכנית‎ ,‎טוב‎-‎

‎ר רוני טען שהוא יכול‎"‎ד‎ ‎למזוג מים לכוס הזו‎

‎ואז להפוך את הכוס מעל הראש‎ ‎.‎ולא להירטב‎

‎?‎אתה אמרת‎ ,‎יובל‎ ‎.‎זה לא קורה‎ !‎אין מצב‎-‎

‎.‎אני מוכן להתערב על זה‎ ‎.‎ובאמת התערבתם‎-‎

‎.‎בואו נראה מי ינצח‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎קדימה‎

‎.‎בבקשה‎ ‎.‎מים‎-‎

‎.‎המים נמזגו‎ ‎.‎בסדר גמור‎ ,‎כן‎-‎ ?‎בסדר‎-‎

‎.‎ברור מי ניצח‎ ,‎קודם כול‎ ,‎טוב‎ ‎.‎בוא תסביר לי איך עשית את זה‎

‎?‎האם מדובר בקסם‎ ‎.‎האמת שזה מדע‎-‎

‎!‎לעזאזל עם המדע‎ .‎מדע‎

‎.‎השתמשתי בפולימר שסופח מים‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎זה פולימר‎ .‎נראה‎ ,‎רגע‎

‎.‎ולכן המים לא נוזלים‎ ‎...‎גם אם אני אנסה לסחוט ממנו‎

‎,‎הנה‎ .‎לא‎-‎ ?‎המים לא יצאו‎ ‎.‎אני סוחט והמים לא יוצאים‎

‎.‎קיי‎-‎או‎-‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎ספיגה חד פעמית‎-‎

‎בתוך הכוס‎ ,‎אם כן‎ .‎טוב‎ ‎,‎יש סודיום פוליאקרילט‎

‎חומר‎ ,‎כלומר‎ ,‎שהוא פולימר‎ ‎.‎בצורה של מולקולות ענקיות‎

‎,‎שנמצא בכל חיתול‎ ,‎הפולימר‎

‎מסוגל לספוג מים‎ ‎.‎ממשקלו ‎300‎ עד פי‎

‎?‎יובל‎ ,‎על מה התערבתם‎ ,‎אגב‎ ‎אני אמרתי שאם אני מפסיד‎-‎

‎.‎אז שנינו קופצים מאה פעם בדלגית‎ ‎?‎מה אני קשור לזה‎ ?‎סליחה‎-‎

‎האמת שהתערבות‎ ,‎טוב‎ ‎.‎זו התערבות‎

‎.‎בסדר גמור‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎תודה רבה לך‎- .‎בבקשה‎-‎

‎...‎ארבע ו‎ ,‎שלוש‎

‎,‎ואנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎והנה השאלה הבאה‎

‎קוראים לי דניאל‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎,‎ואני רוצה לדעת‎

‎?‎מי המציא את הקפוארה‎

‎?‎אותה אמנות לחימה ברזילאית‎

‎כדי לברר את התשובה‎ ‎נמצאת איתנו כאן‎

‎.‎חפרניתנו מירב פלדמן קידר‎ ‎.‎דודו‎ ,‎שלום‎- .‎שלום לך‎

‎אני בהיפר‎ ,‎תקשיב‎

‎.‎שאין דברים כאלה‎

‎.‎אני יודעת‎- .‎מרגישים‎

‎החפירה על הקפוארה הזאת‎ ‎.‎העיפה לי את הראש‎

‎אני כבר שלושה ימים‎ ‎.‎רק מתאמנת‎ ,‎לא ישנה‎

‎?‎איזה קפוארה‎-‎ ?‎בקפוארה‎ ,‎מה‎ ‎.‎דודו‎ ,‎קפוארה זה פאסה‎

‎.‎אני המצאתי אמנות לחימה חדשה‎

‎.‎אני חייבת להראות לך‎ ,‎בוא‎ ‎?‎עכשיו‎ "‎בוא‎"‎ מה‎ .‎רגע‎ .‎לא‎ ,‎לא‎-‎

‎אני מבקשת ממך‎-‎ ?‎"‎בוא‎"‎ מה‎ ‎.‎שתעמוד ותבוא לפה‎

‎עוד פעם קטעים‎- !‎דודו‎ ‎.‎נו‎ ?‎שייפלו בעריכה‎

‎.‎מצוין‎ .‎קידה‎ ,‎קודם כול‎ .‎בסדר‎

‎!‎מוזיקה‎

‎"...‎יפרח‎ ,‎צדיק כתמר יפרח‎"‎

‎.‎ותתנגד לי‎

‎!‎להתנגד‎ ...‎ו‎ .‎תתנגד‎

‎...‎תרשי לי להתנגד‎ ,‎טוב‎

‎!‎להתנגד‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎ ‎באמצעות זה שאני אתעלם ממך‎-‎

‎.‎ברשותך‎ ,‎ואחזור למקום שלי‎ ‎!‎התנגדות‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎-‎

‎.‎תודה‎ .‎תודה רבה‎ ‎...‎אבל‎ ,‎מעריך את האמנות הזו‎

‎,‎חבל שאתה לא משתף פעולה‎ ‎.‎כי אתה היית מותקף‎

‎אבל בואי תסבירי לי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎איך כל ההורה הזו קשורה לקפוארה‎

‎אני חקרתי‎ ,‎תראה‎ ‎.‎את תולדות הקפוארה‎

‎מסתבר שזו אמנות לחימה‎ ‎.‎שהומצאה על ידי עבדים בברזיל‎

‎ולמה שעבדים ימציאו‎ ‎?‎מה ההיגיון‎ ?‎את הקפוארה‎

‎.‎לא הייתה להם ברירה‎

‎לעבדים שעבדו במטעי הקפה‎ ‎בברזיל ‎16‎-‎במאה ה‎

‎היה אסור להתאמן‎ ‎.‎בשום דבר שמזכיר לחימה‎

‎?‎אז מה הם עשו‎ ‎הם המציאו אמנות לחימה‎

‎.‎שלא נראית כמו אמנות לחימה‎

‎וככה הם היו יכולים להתאמן‎ ‎.‎בדיוק‎- .‎בלי שאף אחד ידע‎

‎העבדים בעצם שילבו מוזיקה וריקוד‎ ‎בתנועות הלחימה שלהם‎

‎כדי שיחשבו שהם רוקדים‎ ‎.‎ולא מתאמנים‎

‎אמנות לחימה‎ .‎מעניין מאוד‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎בדיוק‎- .‎מסוות כריקוד‎

‎ומשם בא לי הרעיון‎ ‎.‎פו‎-‎לאמנות הלחימה ריקודי עם‎

‎,‎קיי‎-‎או‎ ,‎טוב‎ ‎.‎הבנו‎ .‎אין צורך להדגים שוב‎

‎זו בעצם אמנות לחימה שאני‎ ‎.‎שמבוססת על ריקודי עם‎ ,‎פיתחתי‎

‎.‎קום‎ .‎בוא‎ ,‎קדימה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎אני אראה לך‎ ,‎בוא‎

‎...‎מירב‎ ,‎טוב‎- .‎בבקשה‎ ,‎בוא‎ ‎!‎וקדימה‎ .‎מוזיקה שוב פעם‎-‎

‎...‎את לא מותירה לי כל ברירה‎ ,‎מירב‎ ‎!‎התנגדות‎ ,‎שתיים‎ ,‎אחת‎-‎

‎אלא להשתמש באמנות הלחימה‎ ‎.‎תודה רבה‎ ,‎שאני פיתחתי‎

‎.‎לחימה באמצעות חותמת‎ ‎!‎לא‎- .‎שימי לב‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎ ‎...‎שתיים‎ ,‎אחת‎ .‎אבל זה לא פייר‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎ .‎תודה רבה‎ ‎.‎הי‎-‎

‎"...‎יפרח‎ ,‎צדיק כתמר יפרח‎"‎ ‎!‎תתנגד‎-‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎שלום לך‎ ‎."‎החפרסגלים‎"‎ יובל מהתכנית‎

‎?‎מה יש לכם בתכנית היום‎ ,‎יובל‎

‎היום בתכנית שלי‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎.‎סקופ מטורף‎

‎,‎המילה רחוב נגזרה מהמילה רחב‎

‎אלרגיה היא תגובה‎ ‎של המערכת החיסונית‎

‎נגד גוף‎ ‎,‎שהיא מזהה בטעות כאיום‎

‎וקפוארה היא אמנות לחימה‎ ‎שהמציאו עבדים בברזיל‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎והסוו אותה כריקוד‎ ‎ברור לך שאלה בדיוק הנושאים‎

‎?‎שעליהם דיברנו בתכנית‎

‎אני רואה שעיצבתם‎ ,‎ולא רק זה‎

‎.‎אולפן זהה לחלוטין לאולפן שלנו‎

‎,‎אני לא רואה דמיון‎

‎,‎לא בעיצוב‎ ,‎לא בנושאים‎

‎:‎רק כדי שלא תגיד‎ ,‎הי‎ ,‎אבל‎

‎,‎גנבו לי‎ ,‎לקחו לי‎"‎

‎,‎"‎העתיקו לי מהתכנית‎"‎

‎.‎אנחנו נחשוב על משהו אחר‎

‎בינתיים‎ .‎דודו‎ ,‎תודה רבה לך‎

‎תחזרו ללוח השידורים הרגיל‎

‎חבל שאתם‎- .‎של החינוכית‎

‎לא מבין‎ .‎לא מתעדכנים איתנו שם‎

‎.‎הבנתי‎ ,‎קיי‎-‎או‎- .‎תודה רבה‎ .‎את זה‎

‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎הלאה‎ .‎תודה‎

‎.‎מסתבר שהתכנית של יובל מבוטלת‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה רבה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תמלול‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎