×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

החפרנים - עונה ראשונה- "Badgers" ;) - first season, החפרנים: מדוע אפשר למצוא קנגורו רק באוסטרליה?

החפרנים: מדוע אפשר למצוא קנגורו רק באוסטרליה?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎איך באמת נוצר ברק‎

‎?‎מה אוכלים דובי פנדה‎

‎?‎איך הקנגורו הגיע לאוסטרליה‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מיד מתחילים‎

‎.‎זה נגמר‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎שלום לכם‎ ‎,‎כאן בחינוכית‎ "‎חפרנים‎"‎ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר עם השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי דריה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎

‎,‎רציתי לשאול‎ ‎?‎למה יש קנגורו רק באוסטרליה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎ ,‎ואו‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎שלחנו את חפרננו יובל סגל קידר‎

‎אל העבר הרחוק‎ ‎.‎באמצעות מקלחון הזמן שלנו‎

‎.‎זה הזמן להחזיר אותו‎

‎,‎בבקשה‎ ,‎הפקה‎ ‎.‎אפקט של חזרה מהעבר‎

‎אם פה זה הודו‎ ,‎רגע‎ ‎...‎אז אני ב‎

‎.‎טוב שחזרת‎ ,‎יובל‎ ,‎טוב‎ ‎.‎כיף לראות אותך‎

‎.‎שב איתנו כמובן‎ ,‎בוא‎ ‎.‎ספר לנו איפה היית‎ ,‎בוא‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎ ?‎מה קורה‎ ?‎מה גילית‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ ,‎כן‎- .‎רגע‎

‎.‎שנייה‎- .‎כן‎- .‎רגע‎- .‎נו‎- .‎רגע‎

‎.‎בוא נתקדם‎ ,‎יובל‎ ,‎טוב‎ ‎.‎שנייה‎ ,‎שנייה‎ ,‎שנייה‎-‎

‎.‎שנייה‎ .‎אחי‎ ,‎שנייה‎ ‎?‎נו‎- .‎שנייה‎ ,‎רגע‎

‎.‎שנייה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎השתלטתי על המפה‎ .‎זהו‎

‎...‎אז בוא‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎רגע‎ .‎לא‎ .‎רגע‎ ,‎שנייה‎-‎

‎אתה יכול רגע לספר לנו‎- !‎רגע‎ ‎?‎איפה היית ואיך זה קשור לקנגורו‎

‎.‎כאן‎ ,‎כאן‎ ...‎אני הייתי כאן‎ ‎.‎טוב‎-‎

‎.‎פה אני כמעט נפלתי מצוק‎ ,‎הנה‎ ‎?‎אתה מספר לי‎- .‎לא נעים‎-‎

‎ואז כאן אני הבנתי שאני לא יודע‎ ‎.‎לא‎ .‎איך לקרוא מפות‎

‎,‎בוא רגע‎ ,‎יובל‎ ,‎רגע‎- .‎כאן‎ .‎כאן‎ ‎.‎בוא נתמקד בעניין עצמו‎

‎השאלה הייתה למה הקנגורו‎ ‎.‎נמצא רק באוסטרליה‎

‎ובדיוק בגלל זה אני חזרתי‎ ,‎כן‎ ‎מיליון שנה אחורה ‎80‎

‎,‎לדרום אמריקה‎ ‎...‎ל‎ ...‎לדרום אמר‎

‎אבל מה הקשר‎ ,‎רגע‎- .‎דרום אמריקה‎ ‎?‎בין דרום אמריקה לאוסטרליה‎

‎הקנגורו כנראה‎ ?‎מה זאת אומרת‎ ‎.‎דודו‎ ,‎נוצר בדרום אמריקה‎

‎.‎אני ראיתי את זה במו עיניי כאן‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ולמה הוא קיים היום‎ ‎?‎רק באוסטרליה‎

‎.‎לא יודע‎ ‎?‎לא יודע‎ ,‎מה זאת אומרת‎-‎

‎.‎היית אמור לענות על השאלה‎ ‎?‎למה שלחנו אותך‎

‎רק בדיוק‎ ,‎אני ניסיתי‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎מישהו פה החזיר אותי להווה‎

‎."‎אפקט של חזרה מהעבר‎ ,‎הפקה‎"‎

‎עכשיו אני אשם‎ ,‎רגע‎ ‎?‎שלא הספקת לברר את זה‎

‎בוא תחזור‎ ,‎טוב‎-‎ ?‎אני‎ ?‎זו אשמתי‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎למקלחון הזמן‎

‎.‎תברר את העניין לעומק‎

‎.‎די‎ .‎עם כל הכבוד‎ ,‎באמת‎ ‎.‎סליחה‎ .‎לא‎ ,‎רגע‎ .‎רגע‎ .‎לא‎ ,‎סליחה‎-‎

‎?‎מה איתך‎ ?‎למה רק אני‎

‎אתה יושב לך פה‎ ‎.‎נהנה‎ ,‎באולפן הממוזג לך‎

‎,‎צא איתי לשטח‎ ,‎בוא פעם אחת‎ ‎,‎לאמת‎ ,‎לטבע‎

‎.‎למצוא מקומות‎ ,‎לראות‎ ,‎לחקור‎ ‎.‎בוא תגיד את האמת‎-‎

‎אתה רוצה שיגיע איתך‎ ‎.‎מישהו שיודע לקרוא מפות‎

‎.‎נכון‎ ‎?‎אתה בא‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎אין בעיה‎ ,‎בסדר‎ ?‎אתה יודע מה‎ ‎.‎מצוין‎-‎

‎"...‎אל המעיין‎"- .‎קדימה‎ ‎.‎תודה רבה‎-‎

‎.‎בוא איתי‎ "...‎אל המעיין‎"‎

‎".‎בא גדי קטן‎"‎ ‎.‎תודה רבה‎-‎

‎.‎אתה לוחץ‎

‎.‎נו‎ ,‎די‎- "...‎אל המעיין‎"‎ ‎!‎די‎- ".‎בא גדי קטן‎ ,‎בא גדי‎"-‎

‎אני לא משתף‎- "...‎אל המעיין‎"‎ ‎.‎נו‎ ,‎די‎ .‎פעולה עם השיר הזה‎

‎.‎איזה באסה איתך‎ ‎.‎די‎ .‎נו‎ ,‎די‎-‎

‎.‎נו‎ ,‎מספיק עם זה‎ ‎.‎בסדר‎ .‎בסדר‎ ,‎טוב‎-‎

‎לפי המפה הזאת אנחנו נמצאים‎ ‎.‎כאן‎ ,‎הנה‎ .‎ביבשת הזאת‎

‎.‎יש פה רק יבשת אחת‎ ‎.‎אז יש טעות במפה‎-‎

‎מיליון שנה ‎80‎ לפני‎ .‎יובל‎ ,‎לא‎

‎אפריקה ואוסטרליה‎ ,‎דרום אמריקה‎ ‎,‎היו מחוברות‎

‎ואנחנו נמצאים על היבשת‎ ‎?‎מה קרה לך‎ .‎המחוברת הזו‎

‎?‎מה זה שם‎ ,‎רגע‎ ‎?‎איפה‎-‎

‎.‎תראה‎ ‎!‎קנגורו ננסי‎ !‎ואו‎-‎

‎אתה מחזיק‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎את המשקפת הפוך‎

‎.‎ככה‎ ...‎בוא‎

‎?‎אבל מה הוא עושה‎ !‎קנגורו‎ !‎ואו‎ ‎.‎קופץ‎-‎

‎.‎מדרום אמריקה עד לאוסטרליה‎

‎אבל למה‎ .‎זה ידענו‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎הוא קיים היום רק באוסטרליה‎

‎בוא נחכה עד שהיבשות ייפרדו‎ ‎.‎טוב‎- .‎ונראה מה יקרה‎

‎?‎זה לא אמור לקחת מיליוני שנים‎ ‎?‎מה מחכה לך בבית‎ ,‎למה‎-‎

‎...‎אני‎ ,‎סליחה‎

‎.‎בסדר‎ .‎בוא נחכה‎ ‎.‎נחכה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אולי בכל זאת‎ ,‎תגיד‎ ‎?‎נריץ קדימה פה את הסיפור הזה‎

‎,‎יש תכניות אחרות אחרינו‎ ‎.‎אתה יודע‎

‎אי אפשר פה לתפוס‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎את כל לוח השידורים‎

‎.‎ואו‎

‎?‎מה קורה‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎היבשות נפרדות‎-‎

‎,‎הקנגורו נשאר באוסטרליה‎

‎אבל אף אחד מהטורפים שלו‎ ‎,‎לא נשאר שם‎

‎וזו הסיבה שהוא שגשג באוסטרליה‎ ‎,‎ונכחד בדרום אמריקה‎

‎.‎שם כן היו לו טורפים‎

‎קפוץ אליי‎ ,‎יובל‎ ,‎בוא‎ ‎.‎אחרת תישאר באוסטרליה‎

‎.‎דודו‎ ,‎אני לא יכול‎

‎יש לי פחד מקפיצה מעל אוקיינוסים‎ ‎.‎בזמן היפרדות יבשות‎

‎.‎זאת פוביה נדירה אבל אמיתית‎

‎.‎יובל‎ ,‎אז להתראות‎ ,‎טוב‎ ‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎

‎,‎וזה הזמן למבזק התנצלות מיוחד‎ ‎.‎הפעם בפני העננים‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לכפר על תפישות מוטעות‎

‎והפעם במבזק התנצלות רשמית‎ ‎.‎בפני העננים‎

‎וכבר נמצא איתנו אמן ההתנצלויות‎ ‎.‎משה מלכה‎ ,‎לאומי‎-‎הבין‎

‎.‎סליחה‎ .‎שמעתי‎ ,‎בסדר‎ ,‎בסדר‎

‎.‎סליחה‎ .‎סליחה‎ .‎סליחה‎

‎.‎סליחה‎ .‎ביי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎מי זה היה‎-‎

‎המורה שלי להתנצלויות‎ ‎.‎'‎סרגיי סליחנוביץ‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎'‎איזה אמנוביץ‎-‎

‎.‎היום נתנצל בפני העננים‎ ,‎ובכן‎

‎פעם חשבנו שברק נוצר כתוצאה‎ ‎,‎מהתנגשות של ענן בענן אחר‎

‎.‎אבל זה לא נכון‎

‎ברק לא נוצר‎ ‎.‎מהתנגשות בין שני עננים‎

‎כדי שברק ייווצר‎ ‎.‎שימו לב‎ .‎מספיק ענן אחד‎

‎,‎ענן גשם מכיל חתיכות ברד קטנות‎ ‎.‎קרח וטיפות מים‎

‎כשכל אלה מתחככים זה בזה‎ ‎.‎נוצר חשמל סטטי‎

‎,‎כשהמטען החשמלי הזה מתפרק‎ ‎.‎נוצר ברק‎

‎ברק הוא התפרקות‎ ‎של המטען החשמלי הסטטי‎

‎שנוצר בענן בגלל החיכוך בין הטיפות‎ ‎.‎וחלקיקי הברד שבתוכו‎

‎וזה הזמן להתנצל בפני העננים‎

‎על זה שחשבנו‎ ‎שהם מתנגשים בזה בזה‎

‎.‎משה‎ .‎ולא נזהרים שם בשמים‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן ואיזה אפקטים‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎ממש עוד מעט נגלה‎ ‎,‎מה דוב הפנדה אוכל‎

‎.‎בבקשה‎ .‎לשאלה הבאה‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎.‎קוראים לי אלה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎

‎,‎רציתי לדעת‎ ‎?‎למה יש שמות משפחה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לחקור את הנושא‎

‎אנחנו עוברים לחפרנינו‎

‎מירב פלדמן קידר‎ ‎ויובל סגל קידר‎

‎,‎שימו לב‎ ,‎שנמצאים‎ ‎.‎שלום לכם‎ .‎11‎-‎במאה ה‎

‎!‎יש לי‎

‎!‎כהן‎ !‎בורנשטיין‎ !‎טוויטו‎

‎.‎בנט‎ ,‎גורנשטיין‎ ,‎ארליך‎ ,‎אנטמובסקי‎ ‎.‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎-‎

‎.‎חזן‎ ,'‎אולי במקום חזנוביץ‎ ‎.‎זה מה שרציתי להגיד‎ ,‎חזן‎-‎

‎.‎חזן‎ ,‎זה כיוון נהדר‎ ‎.‎לכי על חזן‎- .‎תודה‎ ,‎תודה‎-‎

‎.‎עוד קפה‎ .‎ועוד קפה‎ .‎חזן‎ ,‎חזן‎ ‎,‎חברים‎ ,‎ברשותכם‎ ...‎רק‎ ,‎טוב‎-‎

‎?‎מה קורה אצלכם‎ ‎?‎אתם ממציאים שמות משפחה‎

‎,‎תקשיב‎ ,‎דודו‎ .‎בדיוק‎ .‎בדיוק‎ ‎...‎אפ‎-‎יש פה סטארט‎

‎?‎כן‎- !‎די‎ ‎.‎אפ מטורף‎-‎יש פה סטארט‎-‎

‎,‎11‎-‎אנחנו הגענו פה למאה ה‎

‎זו בדיוק התקופה שאנשים בעצם‎ ‎.‎התחילו לאמץ שמות משפחה‎

‎,‎ביקוש‎ ,‎ביקוש‎ ,‎יש פה ביקוש‎ ‎.‎ביקוש מטורף לשמות‎

‎החלטנו לפתוח משרד‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎לרעיונות לשמות משפחה‎

‎פלדמן את סגל את קידר את קידר‎ ‎.‎י‎'‎ג‎-‎י‎'‎ג‎-‎די‎-‎די‎-‎בי‎-‎בי‎

‎.‎סגל וקידר הבנתי‎ ,‎פלדמן‎ ‎?‎י‎'‎ג‎-‎י‎'‎ג‎-‎די‎-‎די‎-‎בי‎-‎מה זה בי‎

‎.‎מי‎-‎מי‎-‎מי‎-‎שיישמע בין לאומי‎ ,‎סתם‎ ‎.‎תודה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎11‎-‎אז אפשר להבין שרק במאה ה‎

‎התחיל כל העניין הזה‎ ‎?‎של שמות משפחה‎

‎.‎דודו‎ ,‎וזה מכרה זהב‎ ,‎בדיוק‎ ‎.‎זהב‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎קדימה‎ .‎בוא נתקדם‎ ,‎יובל‎ ‎.‎אני חייב קפה‎-‎

‎רק אם‎- .‎אז קדימה‎ ,‎בבקשה‎ ‎,‎ברשותכם‎ ,‎תוכלו להסביר לנו‎

‎.‎אני אפריע לכם לרגע‎ ‎תוכלו להסביר לנו איך עובד‎

‎?‎כל העניין הזה של שמות משפחה‎ ‎?‎איך ממציאים שם משפחה‎

‎.‎הנה דוגמה‎ .‎שאלה מצוינת‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎,‎בוא ניתן לו את הפרזנטציה‎ ‎.‎בבקשה‎

‎,‎אתה תאהב את זה‎ ‎.‎בבקשה‎- .‎אתה תאהב את זה‎

‎,‎הבוקר בא אלינו מישהו‎ ‎.‎מרדכי בן משה‎- .‎מרדכי בן משה‎

‎והוא חייב שם משפחה‎ ‎.‎היסטרי‎ ,‎דחוף‎- .‎בבהול‎ ,‎בדחוף‎

‎.‎קוראים לו כבר בן משה‎ ‎.‎סוג של‎ .‎יפה‎-‎ ?‎זה לא שם משפחה‎

‎.‎זה בגלל שלאבא שלו קוראים משה‎

‎לאנשים בעצם‎ ,‎11‎-‎עד למאה ה‎ ‎היו שמות משפחה‎

‎:‎שהם בעצם השם של אבא שלהם‎ ‎,‎בן גדעון‎ ,‎בן דוד‎ ,‎בן משה‎

‎...‎בן כרמים‎ ,‎בן זיקים‎ ‎ומי התחיל‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎?‎עם העניין של שמות משפחה‎

‎שבהתחלה‎ ,‎אז זהו‎ ‎משפחות ממעמד גבוה‎

‎.‎שרצו לציין מאיזו משפחה הם באו‎ ‎...‎למשל‎ ,‎נגיד‎

‎מה אתה אומר‎ .‎תתרכז‎ ‎?‎על המרדכי הזה‎

‎.‎תן לי כיוון‎ ,‎תן לי כיוון‎ ‎!‎תן לי קפה‎ ,‎תן לי כיוון‎-‎

‎.‎יהיה לי כיוון‎ ,‎אני צריך עוד קפה‎ ‎.‎יהיה לי כיוון‎ ,‎אני אשתה עוד קפה‎

‎,‎שים לב‎ ,‎שים לב‎ ,‎שים לב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎המקצוע שלו זה יצרן סבונים‎

‎?‎איך אתה עם סבונימסקי‎

‎!‎סבונימסקי‎ ,‎מבריק‎ ‎.‎סבונימסקי‎ ,‎זה יופי של כיוון‎

‎.‎לא יודעת‎ ,‎לא יודעת‎ ‎?‎אנחנו אוהבים את סבונימסקי‎

‎.‎לדעתי זה מבריק‎ ‎?‎אבל אולי זה ארוך מדי‎-‎

‎.‎גם אני הרגשתי את זה‎ ‎.‎זה לא נכון‎ ,‎זה לא טוב‎ ,‎זה לא טוב‎

‎?‎סבן‎ ...‎אז משהו כמו‎

‎!‎שונה‎ ,‎אחר‎ ,‎מבריק‎ !‎מעולה‎ ‎.‎אז סבן‎ ,‎מעולה‎- !‎אני אוהב‎

‎.‎סבן‎ ,‎סבן‎- ."‎מרדכי סבן‎"‎ ,‎תרשום‎ ‎.‎תנו לי להפריע לכם לרגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎הבנתי שאנשים‎ ‎קיבלו שמות משפחה‎

‎או בחרו בשם משפחה‎ ‎.‎כן‎- .‎לפי המקצוע שלהם‎

‎,‎נגיד‎ ,‎גם‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎מכיר את השם מילר‎

‎.‎אז מילר זה טוחן בגרמנית‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎מכיר מועלם‎

‎...‎מועלם בערבית זה‎ ‎.‎מורה‎-‎

‎,‎זה אומר‎ ,‎למשל‎ ,‎שומאכר‎ ‎.‎מוכר‎- .‎מאכר‎- .‎נעל‎- ...‎שו‎

‎.‎אז גם מקצועות‎ .‎הבנתי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎ומה עוד‎

‎אתמול היה פה נסים‎ ,‎נגיד‎ ‎.‎שגר בעיר צנעא בתימן‎

‎.‎לפי העיר‎ ,‎נתנו לו את השם צנעני‎

‎כמו שברלינר זה שם‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎של מישהו שהגיע במקור מברלין‎

‎אפשר‎ .‎יש לנו דד ליין‎ ,‎מירב‎ ‎.‎יש לנו דד ליין‎ ,‎נכון‎-‎ ?‎להתקדם‎

‎.‎דודו‎ ,‎סליחה‎ ‎?‎מי גמר לי את כל הקפה‎

‎!‎אני צריך עוד קפה‎ ‎!‎קפה‎ ,‎קפה‎-‎

‎אנחנו חייבים להמשיך‎ ,‎דודו‎ ,‎סליחה‎ ‎.‎להמציא פה שמות משפחה‎

‎.‎ים עבודה‎ .‎ים עבודה‎ ,‎יש לנו ים‎ ‎,‎אני יכול לתת לכם גם אחד‎ ,‎רגע‎-‎

‎,‎אבל מהר‎ ,‎יאללה‎-‎ ?‎לנסות ככה‎ ‎.‎תנו לי גם‎ ,‎תנו לי גם‎- .‎מהר‎

‎יש לנו‎ ,‎יאללה‎ .‎שים לב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎מישהו שקוראים לו יוסף‎

‎.‎מצוין‎ .‎ולא הצלחנו למצוא לו שם‎ ‎?‎מה המקצוע של היוסף הזה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎מובטל‎- .‎ככה אולי נתאים לו‎ ‎.‎וגם לא ברור מאיזו עיר הוא הגיע‎

‎!‎לא ברורסקי‎- .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎כיוון טוב‎ ,‎זה כיוון טוב‎

‎.‎כיוון טוב‎ ,‎לא ברורסקי‎

‎אנחנו יודעים שהוא גר‎ ,‎מצד שני‎ ‎.‎ליד הר ירוק בגרמניה‎

‎!‎'‎הרירוקונוביץ‎ ‎!‎קה‎'‎הרירוקונוביצ‎

‎,‎ברשותכם‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎.‎גרין‎-‎ ?‎איך אומרים ירוק בגרמנית‎

‎.‎ברג‎-‎ ?‎והר‎ ‎.‎אז שיהיה גרינברג‎-‎

‎.‎הר ירוק‎ ,‎ברג‎-‎גרין‎ ‎.‎אני אגש לספר לו‎ .‎רעיון מעולה‎-‎

‎.‎זה יופי‎ ,‎זה אחלה‎ ,‎גרינברג זה טוב‎ ‎,‎תאמין לי‎ ,‎דודו‎-‎

‎.‎כל הרעיונות לשמות פה זה רק אני‎ ‎.‎היא לא עושה כלום‎ ,‎אני לבד פה‎

‎אני שוקל‎ ,‎באמת‎ ‎.‎להעיף אותה מהשותפות‎

‎,‎אני משקיע‎ ,‎אני נותן פה‎

‎.‎והיא לא נותנת שום דבר‎ ‎.‎כמובן‎ ,‎זה מובן לחלוטין‎-‎

‎.‎כמובן‎ ,‎אני רוצה להודות לכם‎ ‎.‎תודה מעומק הלב‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎

‎ועכשיו לשעשועון שהתחיל‎ ‎"‎החפרנים‎"‎ בתור פינה בתכנית‎

‎,‎"‎החפרנים‎"‎ והפך לפינה בתכנית‎ ‎."‎כרוב הזהב‎"‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎שעשועון שמטרתו היחידה‎ ‎היא ללמד אתכם פרט טריוויה‎

‎.‎במסווה של שעשועון‎

‎שני המתחרים שלנו הם שולה ויעקב‎ ‎.‎חזן וחזן מפתח תקווה‎

‎,‎הם לא יכלו להגיע‎ ,‎לא‎ ‎.‎אז הקפיצו אותנו מהבית‎

‎את מורה לחינוך גופני‎ ,‎שולה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎אתה בין עבודות‎ ,‎ויעקב‎

‎.‎זה לא אנחנו‎ ,‎לא‎ ‎.‎מצוין‎- .‎אנחנו אנשים אחרים לגמרי‎

‎:‎הנה החוקים‎ ,‎שימי לב‎ ,‎שולה‎ ,‎ובכן‎ ‎,‎אם תדעי את העובדה שנציג בפנייך‎

‎הדלת למשרד שלי תיפתח‎ ‎וליעקב יהיו שלושים שניות‎

‎להוציא משם כל מה שהוא רוצה‎ ‎.‎עד שהדלת תיסגר שוב‎

‎?‎האם את מוכנה‎ ‎.‎כן‎-‎

‎השאלה שלך נוגעת‎ ,‎אז שימי לב‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎האם את מוכנה‎ .‎לסיניסתזיה‎

‎האם ידעת שקיימת‎ .‎נתחיל‎ ‎,‎כלומר נפוצה‎ ,‎הפרעה שכיחה‎

‎שנקראת סיניסתזיה‎ ‎."‎ערבוב חושים‎"‎ או‎

‎,‎מי שסובל מסיניסתזיה‎ ‎החושים שלו מתערבבים‎

‎וכך הוא יכול להריח צלילים‎ ‎.‎או ממש לטעום צבעים‎

‎זאת אומרת שיש אנשים‎ ‎,‎שכשהם רואים את הצבע הכחול‎

‎.‎הם מרגישים בפה טעם מר‎

‎האם גם ידעת שאת מכירה‎ ‎,‎לא מעט אמנים עם סיניסתזיה‎

‎ביניהם כנראה הצייר וינסנט ון גוך‎ ‎?‎וגם המוזיקאי פארל ויליאמס‎

‎?‎האם את ידעת את זה‎ ‎?‎פארל‎-‎

‎!‎תשובה נכונה‎ ‎.‎פתחו את הדלת של המשרד שלי‎

‎!‎קדימה‎ ,‎טירוף מוחלט‎ ,‎קדימה‎

‎,‎את המיקרו‎ ,‎יאללה‎ ‎!‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎ !‎את המיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎

‎...‎את המיק‎ !‎מיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎

‎,‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎

‎ויעקב הגיע לכאן עם ציור‎ ‎!‎בשווי עשרה מיליון דולר של ון גוך‎

‎!‎אמרתי לך שאני רציתי את המיקרו‎

‎.‎תודה רבה לשולה וליעקב‎

‎"‎כרוב הזהב‎"‎ בפרק הבא של‎ ‎..."‎החפרנים‎"‎ יהיו איתנו כוכבי‎

‎!‎אל תדבר אליי‎ ‎.‎היו עמנו‎ .‎יובל ומירב קידר וקידר‎-‎

‎.‎נראה‎ ‎.‎נראה‎- .‎תודה רבה‎-‎

‎כדי להמשיך את החפירה‎ ‎על הקנגורו באוסטרליה‎

‎נמצאת איתנו כאן הגאוגרפית‎ ‎.‎שלום‎- .‎שלום לך‎ .‎מאיה מלאת‎

‎איך נדע שאת באמת‎ ,‎קודם כול‎ ‎גאוגרפית אמיתית‎

‎ולא איזו מירב פלדמן קידר‎ ‎?‎שעברה בחנות אטלסים‎

‎תגידי לנו משהו‎ ‎.‎שרק גאוגרפית יודעת‎

‎אני יכולה לספר לך שפעם‎

‎הכנרת וים המלח היו מחוברים יחד‎

‎.‎וגם היה לה שם‎ ,‎לימה אחת‎ ‎?‎איך קראו לה‎-‎

‎."‎ימת הלשון‎"‎ קראו לה‎ ‎,‎אז קדימה‎ .‎נשמע מעולה‎-‎

‎אנחנו נתקדם‎ ‎.‎לשאלת השאלות שלנו‎

‎זה נכון שפעם כל היבשות‎ ‎,‎היו מחוברות‎

‎,‎מה שאומר שאין יותר אסיה‎ ‎,‎אירופה‎ ,‎אמריקה‎

‎?‎וכולם יכולים להשתתף באירוויזיון‎

‎היבשות שהן כביכול היום‎ ‎שבע יבשות‎

‎.‎היו מחוברות בעצם ליבשת אחת‎

‎אם אני אקח‎ ,‎בעצם‎ ‎,‎את הפאזל הזה‎

‎...‎זה נראה כמו פאזל‎ ‎את אומרת שבעצם היבשות‎-‎

‎,‎הן כמו חלקים של פאזל‎ ‎?‎שאם נדביק אותן זה הכול יתאים‎

‎זה קצת מאתגר‎ .‎כן‎ ...‎זה‎ ‎,‎את הדמיון בהתחלה‎

‎נסתכל‎ ,‎נגיד‎ ,‎אבל אם‎ ‎...‎על דרום אמריקה ואפריקה‎

‎,‎את יכולה לקום‎ ‎,‎את יכולה להתהפך‎

‎.‎להראות לנו את זה מכל כיוון‎ ‎?‎בגלגלון‎-‎

‎דרום אמריקה היא ככה‎ ,‎כעיקרון‎

‎והחלק הזה אמור להתלבש‎ ‎.‎בדיוק על החלק הזה‎

‎,‎כמו בכל פאזל‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎צריך טיפה לשחק עם החלקים‎

‎.‎ותמיד נשאר חלק של שמים‎ ‎.‎את זה הכי קל להראות‎-‎

‎?‎מה עושים עם החלק‎

‎...‎היבשות יתחברו לכדי‎ ,‎אבל עדיין‎ ‎זה בעצם פאזל אחד‎

‎,‎של יבשה אחת שהייתה קיימת‎ ‎.‎נכון‎- .‎אחת‎

‎?‎ליבשה הזו‎ ,‎אגב‎ ,‎היה לה שם‎ ‎.‎שמה היה פנגיאה‎ .‎כן‎-‎

‎יכולנו להיות‎ ?‎אז למה היבשות נפרדו‎ ‎,‎היום באותה יבשת עם אפריקה‎

‎,‎ואז היו לנו נמרים בנס ציונה‎ ‎.‎כיף‎ ,‎קרנפים ברחובות החדשה‎

‎האמת‎-‎ ?‎לא חבל‎ ‎.‎שהלוואי באמת היה כזה דבר‎

‎היית רוצה לחיות‎ ‎.‎לגמרי‎-‎ ?‎ונגל אחד גדול‎'‎בתוך ג‎

‎הכול מתחיל בעצם‎ ‎.‎ממבנה כדור הארץ‎

‎היבשה נראית‎ ,‎לכאורה‎ ‎,‎דבר סטטי ולא זז‎

‎.‎אבל בעצם אנחנו נעים כל הזמן‎

‎היבשות נמצאות‎ ‎.‎על קרום כדור הארץ‎

‎.‎יש לנו גם ציור של זה‎ ,‎הנה‎ ‎.‎ומישהו נגס בו‎ ,‎הנה כדור הארץ‎

‎.‎נכון‎ ...‎אנחנו נמצאים בחלקו ה‎ ‎.‎הנה כדור הארץ‎-‎

‎השכבות האלה מסבירות‎ ,‎איך זה‎ ‎את התנועה של היבשות‎

‎.‎קיי‎-‎או‎-‎ ?‎וההיפרדות שלהן‎ ‎,‎השכבה האדומה הזאת‎ ,‎נניח‎ ,‎אז‎

‎.‎שהיא נקראת המעטפת החיצונית‎ ‎...‎היא‎- .‎כן‎ ,‎השכבה הכי חיצונית‎-‎

‎בעצם מעין חומר‎ ‎.‎שהוא כמו מגמה‎

‎,‎אז אני חי על היבשה‎ ‎?‎אז איפה המגמה הזו נמצאת‎

‎המגמה הזאת נמצאת בשכבה‎ ‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎שקוראים לה אסתנוספרה‎

‎.‎וליתוספרה זה מה שמעליה‎

‎...‎כמו‎ ,‎ובעצם אנחנו נעים כמו לוח‎ ‎.‎צפים‎

‎.‎קודם כול יש לנו כותרת‎ ,‎אז רגע‎

‎,‎אנחנו נמצאים על כדור הארץ‎ ‎,‎מרגישים שהכול יציב‎

‎אבל מתחת לאדמה‎ ‎מין סלעים מותכים‎ ,‎יש לנו מגמה‎

‎...‎או מין נוזל שגורם בין היתר‎ ‎.‎בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות‎-‎

‎.‎טמפרטורות גבוהות‎ ‎?‎נכון‎ ,‎ואנחנו נעים על לוחות‎

‎.‎לוחות היבשה‎ ‎לוחות שבעצם צפים‎-‎

‎.‎מעל אותו נוזל‎ ‎והתנועה שלהם‎ ,‎הם צפים‎ ,‎נכון‎-‎

‎בלוח הזמנים שלנו‎ ‎,‎היא נורא נורא אטית‎

‎אבל בלוח הזמנים הגאולוגי‎ ‎.‎זה נורא נורא מהר‎

‎האם היבשות‎ ,‎אז זו שאלה מצוינת‎ ‎ממשיכות להתרחק זו מזו‎

‎או שהן דווקא מתרחקות‎ ‎,‎אחת מהשנייה‎

‎,‎או שבכלל המרחק ביניהן גדל‎

‎או שעוד אופציה שבעצם‎ ‎?‎המשמעות שלה זה אותו דבר‎

‎,‎אני אגלה לך משהו‎ ,‎טוב‎ ‎...‎אז‎ ,‎כדור הארץ הוא סוג של עגול‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎.‎את לא יכולה ככה להפיל‎

‎,‎אם משהו נורא נורא מתרחק‎ ‎אז באיזשהו מקום‎

‎.‎הוא גם נורא נורא מתקרב‎ ‎.‎יכול להיות‎-‎ ?‎אז בסוף ניפגש‎-‎

‎?‎וכל היבשות יתאחדו‎ ‎.‎יכול להיות‎-‎

‎,‎אז קדימה‎ .‎ויהיה שלום עולמי‎ ‎.‎קדימה‎ .‎תדליקי נר ונשיר לשלום‎

‎,‎ברשותך‎ ,‎ולשאלת השאלות‎ ‎מדוע יש קנגורו רק באוסטרליה‎

‎,‎ואין במקומות אקזוטיים‎ ‎?‎כמו למשל בצומת מסובים‎

‎,‎אז קנגורו יכול היה להיות גם אצלנו‎

‎אבל מאחר שהיבשת ניתקה‎ ‎...‎סוג של אי‎ ,‎והפכה להיות אי‎

‎?‎על מה אנחנו מדברים‎ ?‎איזו יבשת‎ ‎.‎אוסטרליה‎- .‎יבשת אוסטרליה‎-‎

‎אז לא היה לחיות הכיס‎ ‎.‎איזשהו איום ממשי מטורפים‎

‎...‎היבשות‎ ,‎אז את אומרת‎ ‎.‎ולא התפתחו שם יונקי רחם‎-‎

‎זאת אומרת שהיו קנגורו‎ ‎.‎בעוד הרבה מאוד יבשות אחרות‎

‎,‎ברגע שהיבשות התפצלו‎ ‎,‎נותרו קנגורו באוסטרליה‎

‎.‎ושם לא היו להם אויבים‎ ‎?‎הבנתי נכון‎

‎,‎לא היו אויבים ממשיים‎

‎ובשאר היבשות‎ ‎,‎התפתחו יונקים עם רחם‎

‎,‎ואז החיה הזאת‎ ‎,‎שהיא פחות מפותחת‎

‎,‎שזה יונק כיס‎ ‎...‎היכולת שלו לשרוד‎

‎?‎יותר נמוכה‎ ‎.‎פשוט לא שרדו‎ .‎יותר נמוכה‎-‎

‎ולכן אתה רואה קנגורו‎ ‎.‎רק באוסטרליה‎

‎לא היו חיות‎ ...‎כי שם לא היו להם‎ ‎שם גם לא היה איום‎- .‎יותר מפותחות‎

‎.‎היה להם סבבה‎ ,‎וגם הם המשיכו‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור לחלוטין‎ ,‎טוב‎ ‎?‎מבחינתך‎

‎,‎מבחינתי אפשר לחפור עוד המון‎ ‎.‎נראה לי שמיצינו‎ ,‎אבל כן‎

‎,‎אין מה לעשות‎ ‎.‎לוחצים עליי מהחינוכית‎

‎.‎תודה רבה לגאוגרפית מאיה מלאת‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎איתנו נמצא המומחה למדעים‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎שלום לך‎ .‎ר רוני‎"‎ד‎

‎.‎שלום‎- .‎שלום לכם‎ ‎,‎וגם חפרננו יובל סגל קידר‎

‎.‎הלא מומחה למדעים בכלל‎ ‎.‎שלום לך‎- .‎שלום לך‎

‎,‎אתה מאוד אוהב להתערב‎ ,‎יובל‎ ‎,‎יובל‎ ,‎ולכן בכל תכנית‎

‎.‎ר רוני ותפסיד‎"‎אתה תתערב עם ד‎

‎?‎מה‎ ,‎נו‎

‎.‎אני לא מבין‎ ?‎מה‎

‎?‎מה‎

‎.‎אני לא מבין אותך‎

‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎אני נדרתי נדר שתיקה‎

‎הגורו שלי אמר שאם אני שותק‎ ‎.‎אני מנצח‎ ,‎עד סוף התכנית‎

‎.‎אבל עכשיו דיברת‎ ‎!‎מה אתה אומר‎-‎

‎ר רוני טען‎"‎לפני התכנית ד‎ .‎תודה לך‎ ‎,‎שהוא יכול לנפח בלון בעזרת חומץ‎

‎.‎זה לא קורה‎ ,‎אין מצב‎- ...‎ויובל אמר‎ ‎.‎אני מוכן להתערב על זה‎

‎.‎התערבתם‎ ,‎אז קדימה‎ ‎.‎בואו נראה מי ינצח‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎ר רוני‎"‎ד‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎אז אנחנו צריכים‎ ‎,‎את הסודה לשתייה‎

‎ולתוך הבלון שאנחנו פותחים אותו‎

‎אנחנו מכניסים‎ ‎את אבקת הסודה לשתייה‎

‎.‎שאני כבר הכנתי מבעוד מועד‎

‎.‎זה בלון עם סודה לשתייה בפנים‎ ‎.‎יפה‎-‎

‎ואל הארלנמייר‎ ‎.‎אנחנו יוצקים חומץ‎

‎?‎נכון‎ ,‎זה שם הצנצנת‎ ‎.‎כי אנחנו לא מכירים‎ ,‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎-‎

‎?‎וזה חומץ‎ ‎.‎חומץ‎-‎

‎...‎כאשר אני אלביש את הבלון‎ ,‎ואז‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ואני אתן לך את הכבוד‎ ‎,‎להרים את הבלון‎

‎.‎שהסודה לשתייה תיפול‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎להרים‎-‎

‎.‎סודה לשתייה במגע עם חומץ‎

‎!‎איזה טירוף‎ ,‎הבלון מתנפח‎ ‎."‎החפרנים‎"‎ וכתוב עליו‎

‎,‎טוב‎ !‎איזה טירוף‎ ,‎ואו‎ ‎.‎ברור מי ניצח כמובן‎ ,‎קודם כול‎

‎בוא תסביר לנו‎ ,‎ר רוני‎"‎ד‎ ‎?‎איך עשית את זה‎ .‎מה קורה כאן‎

‎?‎האם מדובר בקסם‎ ‎.‎זה מדע‎ ,‎לא‎-‎

‎?‎זה מדע‎ ‎.‎זה מדע‎- .‎זה מדע‎-‎

‎החומץ והסודה‎

‎סותרים אחד את השני‎

‎תוך כדי יצירת גז‎ ‎.‎של פחמן דו חמצני‎

‎.‎עודף הגז מנפח את הבלון‎

‎.‎זה באמת מטורף‎ ,‎טוב‎ ‎,‎שימו לב‎ ,‎אם כן‎

‎חומץ וסודה לשתייה‎ ‎יוצרים תגובה כימית‎

‎.‎שמשחררת פחמן דו חמצני‎

‎שפחמן דו חמצני‎ ,‎אגב‎ ,‎שימו לב‎ ‎,‎כבד יותר מהאוויר‎

‎?‎נכון‎ ,‎ולכן הבלון הזה לא מרחף‎

‎?‎הוא לא ירחף‎ ‎.‎הוא לא מרחף‎

‎?‎על מה התערבתם‎ ,‎אגב‎ ‎,‎אני הבטחתי שאם אני מפסיד‎-‎

‎.‎אז אנחנו שנינו רוקדים סטפס‎

‎,‎טוב‎ ?‎מה אני קשור‎ ?‎מה‎ ?‎מה‎ ‎.‎קדימה‎ .‎התערבות זו התערבות‎ ,‎נו‎

‎?‎מוכן‎ ‎.‎כן‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎,‎קוראים לי שני‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎מה דוב פנדה אוכל‎ ,‎ורציתי לדעת‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎אנחנו עוברים לחפרניתנו‎

‎.‎רחלי‎ ,‎שלום לך‎ .‎רחלי רוטנר קידר‎

‎".‎בוקר בוקר פנדה‎ ,‎בוקר פנדה‎"‎

‎,‎תכנית הבוקר של רחלי‎

‎."‎בוקר בוקר פנדה‎"‎

‎אז מסתבר שאנחנו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎עוברים לתכנית הבוקר של רחלי‎

‎."‎בוקר בוקר פנדה‎"‎ ‎?‎רחלי‎ ,‎ומה היום בתכנית‎

‎לך תאכל שיבולת שועל‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אני אקח את זה מכאן‎ .‎במסדרון‎

‎.‎פול פריים בבקשה‎ ‎.‎תודה‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎"‎בבוקר בוקר פנדה‎"‎והיום ב‎

‎תכנית מיוחדת לכל אותן‎ ‎.‎הפנדות השובבות שצופות בנו‎

‎איך להלבין‎ ,‎והיום‎ ‎,‎את החלקים הלבנים של הפרווה‎

‎איך להשחיר את החלקים‎ ‎,‎השחורים של הפרווה‎

‎,‎איך להכין פונדו‎

‎מתכונים מדהימים‎ ,‎אבל לפני הכול‎ ‎עם כוהנת המתכונים שלנו‎

‎!‎מדהים‎ .‎מירב פלדמן פנדה‎

‎.‎היי‎- .‎מירב‎ ,‎שלום‎ ‎?‎מה קרה‎ .‎את נראית קצת עייפה‎-‎

‎אני פשוט‎ ,‎ממש לא‎ ,‎הכול בסדר‎ ‎.‎פנדה מהצד של אימא שלי‎

‎את הבאת לנו היום‎ !‎גדול‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎בריא ומזין‎ ,‎מתכון למשהו יוצא דופן‎

‎.‎במבוק‎-‎ ?‎מה הבאת‎ ‎?‎ומה עושים עם הבמבוק‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎אוכלים אותו ככה‎ ‎.‎במבוק‎ ,‎כמו שהוא‎

‎.‎במבוק‎- .‎נהדר‎ ,‎כמו שהוא‎ ‎,‎מרענן‎ ,‎בריא‎ ,‎ירוק‎ ,‎טבעי‎-‎

‎.‎משעמם ומגעיל‎

‎מה עוד את מציעה לנו‎ ‎?‎חוץ מבמבוק‎

‎.‎עלים של במבוק‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎חוץ מדברים‎ ‎.‎תודה‎ ,‎שקשורים לבמבוק‎

‎-‎ אבל זה מה שפנדות אוכלות‎ ‎.‎עשר שעות ביממה במבוק‎

‎.‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ‎.‎מספיק להגיד במבוק‎ .‎די‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎במבוק‎ ,‎צהריים‎ .‎במבוק‎ ,‎בוקר‎ ‎.‎במבוק‎ ,'‎לאנצ‎

‎.‎הבנתי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎זו לא תכנית במבוק‎ ,‎זו תכנית בוקר‎

‎למה הן אוכלות‎- .‎במבוק‎ ‎?‎הן לא דוב‎ ?‎רק במבוק‎

‎?‎חיה טורפת‎ ,‎זה לא דוב‎ ‎שבעבר הרחוק‎ ,‎אז זהו‎-‎

‎.‎הפנדות באמת היו טורפות‎

‎יש מצב שבמהלך האבולוציה‎ ‎הפנדות הגיעו למסקנה‎

‎.‎שאין להן כוח לרדוף אחרי טרף‎

‎אז הן החליטו‎ ‎שהן בעצם הולכות על צמח‎

‎.‎שאף אחד לא יריב איתן עליו‎

‎?‎שהוא‎ ‎.‎במבוק‎-‎

‎אני הבאתי את זה על עצמי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎יש במבוק ועוד במבוק‎- .‎הפעם‎

‎.‎יש במבוק‎ ?‎תרצי במבוק‎ ‎!‎די עם הבמבוק‎-‎ ?‎מה עם הבמבוק‎

‎את אומרת שבעצם הפנדות היו‎ ‎?‎והיום הן לא אוכלות בשר‎ ,‎טורפות‎

‎,‎היום הן כן אוכלות בשר‎ ‎,‎פשוט חיות מתות‎

‎כאלה שהפנדות בעצם לא צריכות‎ ‎.‎להתאמץ כדי להשיג‎

‎.‎טעים עם במבוק‎ ,‎ואגב‎

‎.‎במבוק‎- ...‎תגידי‎ ‎!‎תפסיקי להגיד במבוק‎-‎

‎.‎אני לא יכולה לשמוע את זה יותר‎ ‎?‎מה הבעיה שלך עם במבוק‎-‎

‎...‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ‎.‎התכנית נגמרה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎טוב‎-‎

‎.‎דודו‎ .‎אני מתפטרת‎ ‎?‎מה עם הבמבוק‎ ?‎רוצה במבוק‎-‎

‎אני עוד לא סיימתי פה‎ ,‎תמשיכו שם‎ ‎.‎ברשותכן‎ ,‎את האוכל‎

‎?‎מה יש לך שם‎ ‎.‎דייסת במבוק‎-‎

‎.‎תודה‎ .‎במבוק‎- .‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ‎.‎תודה‎ .‎במבוק‎- .‎במבוק‎-‎

‎?‎איך אתה עם במבוק‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אז במבוק‎ .‎תודה רבה‎ .‎אני במבוק‎-‎

‎?‎אז מה הבנו בעצם‎ ‎.‎במבוק‎- .‎קניתי לי במבוק‎-‎

‎אז בעצם הבנו‎ ‎,‎שהפנדות היו טורפות‎

‎אבל באיזשהו שלב באבולוציה‎ ‎,‎הן הפכו לעצלניות‎

‎,‎ומאז הן אוכלות רק במבוק‎ ‎.‎עשר שעות ביום‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎סגל לים התיכון‎"‎ מהתכנית‎

‎?‎מה יש לכם בתכנית היום‎ ,‎יובל‎

‎:‎קלוט סקופ מטורף‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎

‎מקורו של הקנגורו‎ ‎,‎כנראה בדרום אמריקה‎

‎והוא קפץ לאוסטרליה‎ ‎.‎כששתי היבשות האלה היו מחוברות‎

‎הפנדה היא חיה טורפת‎ ‎,‎אבל היא אוכלת רק במבוק‎

‎ושמות משפחה ניתנו לאנשים‎ ‎,‎מכל מיני סיבות‎

‎כמו למשל עיר שבה הם גרו‎ ‎.‎או מקצוע‎

‎אני לובש‎ ,‎דודו‎ ,‎והכי חשוב‎

‎,‎אוזניות אוטמות רעש‎

‎כדי שאני לא אוכל לשמוע אותך‎

‎אומר שאלה בדיוק הנושאים‎

‎.‎עליהם דיברת אתה בתכנית שלך‎

‎.‎לזה לא הייתי מוכן‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎פשוט תחזרו ללוח השידורים‎ ,‎דודו‎

‎.‎הרגיל של החינוכית‎

‎.‎אני רוצה להודות לך‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎

‎.‎באופן חד פעמי‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה רבה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תמלול‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎


החפרנים: מדוע אפשר למצוא קנגורו רק באוסטרליה? The Diggers: Why can kangaroos only be found in Australia?

‎:"‎חפרנים‎"‎היום ב‎ .‎שלום לכם‎ ‎?‎איך באמת נוצר ברק‎

‎?‎מה אוכלים דובי פנדה‎

‎?‎איך הקנגורו הגיע לאוסטרליה‎

‎."‎החפרנים‎"‎ אנחנו‎ ,‎אתם בחינוכית‎ ‎.‎מיד מתחילים‎

‎.‎זה נגמר‎

‎ברוכים הבאים‎ .‎שלום לכם‎ ‎,‎כאן בחינוכית‎ "‎חפרנים‎"‎ל‎

‎התכנית שלא מתביישת לחפור‎ ‎.‎כדי לגלות את האמת‎

‎הכתבים שלנו‎ ‎,‎כבר פזורים ברחבי האולפן‎

‎ואנחנו כבר עם השאלה‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎הראשונה שלכם‎

‎.‎קוראים לי דריה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎

‎,‎רציתי לשאול‎ ‎?‎למה יש קנגורו רק באוסטרליה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎ ,‎ואו‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎שלחנו את חפרננו יובל סגל קידר‎

‎אל העבר הרחוק‎ ‎.‎באמצעות מקלחון הזמן שלנו‎

‎.‎זה הזמן להחזיר אותו‎

‎,‎בבקשה‎ ,‎הפקה‎ ‎.‎אפקט של חזרה מהעבר‎

‎אם פה זה הודו‎ ,‎רגע‎ ‎...‎אז אני ב‎

‎.‎טוב שחזרת‎ ,‎יובל‎ ,‎טוב‎ ‎.‎כיף לראות אותך‎

‎.‎שב איתנו כמובן‎ ,‎בוא‎ ‎.‎ספר לנו איפה היית‎ ,‎בוא‎

‎.‎רגע‎ ,‎רגע‎-‎ ?‎מה קורה‎ ?‎מה גילית‎

‎.‎קיי‎-‎או‎ ,‎כן‎- .‎רגע‎

‎.‎שנייה‎- .‎כן‎- .‎רגע‎- .‎נו‎- .‎רגע‎

‎.‎בוא נתקדם‎ ,‎יובל‎ ,‎טוב‎ ‎.‎שנייה‎ ,‎שנייה‎ ,‎שנייה‎-‎

‎.‎שנייה‎ .‎אחי‎ ,‎שנייה‎ ‎?‎נו‎- .‎שנייה‎ ,‎רגע‎

‎.‎שנייה‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎השתלטתי על המפה‎ .‎זהו‎

‎...‎אז בוא‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎רגע‎ .‎לא‎ .‎רגע‎ ,‎שנייה‎-‎

‎אתה יכול רגע לספר לנו‎- !‎רגע‎ ‎?‎איפה היית ואיך זה קשור לקנגורו‎

‎.‎כאן‎ ,‎כאן‎ ...‎אני הייתי כאן‎ ‎.‎טוב‎-‎

‎.‎פה אני כמעט נפלתי מצוק‎ ,‎הנה‎ ‎?‎אתה מספר לי‎- .‎לא נעים‎-‎

‎ואז כאן אני הבנתי שאני לא יודע‎ ‎.‎לא‎ .‎איך לקרוא מפות‎

‎,‎בוא רגע‎ ,‎יובל‎ ,‎רגע‎- .‎כאן‎ .‎כאן‎ ‎.‎בוא נתמקד בעניין עצמו‎

‎השאלה הייתה למה הקנגורו‎ ‎.‎נמצא רק באוסטרליה‎

‎ובדיוק בגלל זה אני חזרתי‎ ,‎כן‎ ‎מיליון שנה אחורה ‎80‎

‎,‎לדרום אמריקה‎ ‎...‎ל‎ ...‎לדרום אמר‎

‎אבל מה הקשר‎ ,‎רגע‎- .‎דרום אמריקה‎ ‎?‎בין דרום אמריקה לאוסטרליה‎

‎הקנגורו כנראה‎ ?‎מה זאת אומרת‎ ‎.‎דודו‎ ,‎נוצר בדרום אמריקה‎

‎.‎אני ראיתי את זה במו עיניי כאן‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ולמה הוא קיים היום‎ ‎?‎רק באוסטרליה‎

‎.‎לא יודע‎ ‎?‎לא יודע‎ ,‎מה זאת אומרת‎-‎

‎.‎היית אמור לענות על השאלה‎ ‎?‎למה שלחנו אותך‎

‎רק בדיוק‎ ,‎אני ניסיתי‎ ,‎בסדר‎ ‎.‎מישהו פה החזיר אותי להווה‎

‎."‎אפקט של חזרה מהעבר‎ ,‎הפקה‎"‎

‎עכשיו אני אשם‎ ,‎רגע‎ ‎?‎שלא הספקת לברר את זה‎

‎בוא תחזור‎ ,‎טוב‎-‎ ?‎אני‎ ?‎זו אשמתי‎ ‎.‎בבקשה‎ ,‎למקלחון הזמן‎

‎.‎תברר את העניין לעומק‎

‎.‎די‎ .‎עם כל הכבוד‎ ,‎באמת‎ ‎.‎סליחה‎ .‎לא‎ ,‎רגע‎ .‎רגע‎ .‎לא‎ ,‎סליחה‎-‎

‎?‎מה איתך‎ ?‎למה רק אני‎

‎אתה יושב לך פה‎ ‎.‎נהנה‎ ,‎באולפן הממוזג לך‎

‎,‎צא איתי לשטח‎ ,‎בוא פעם אחת‎ ‎,‎לאמת‎ ,‎לטבע‎

‎.‎למצוא מקומות‎ ,‎לראות‎ ,‎לחקור‎ ‎.‎בוא תגיד את האמת‎-‎

‎אתה רוצה שיגיע איתך‎ ‎.‎מישהו שיודע לקרוא מפות‎

‎.‎נכון‎ ‎?‎אתה בא‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎אין בעיה‎ ,‎בסדר‎ ?‎אתה יודע מה‎ ‎.‎מצוין‎-‎

‎"...‎אל המעיין‎"- .‎קדימה‎ ‎.‎תודה רבה‎-‎

‎.‎בוא איתי‎ "...‎אל המעיין‎"‎

‎".‎בא גדי קטן‎"‎ ‎.‎תודה רבה‎-‎

‎.‎אתה לוחץ‎

‎.‎נו‎ ,‎די‎- "...‎אל המעיין‎"‎ ‎!‎די‎- ".‎בא גדי קטן‎ ,‎בא גדי‎"-‎

‎אני לא משתף‎- "...‎אל המעיין‎"‎ ‎.‎נו‎ ,‎די‎ .‎פעולה עם השיר הזה‎

‎.‎איזה באסה איתך‎ ‎.‎די‎ .‎נו‎ ,‎די‎-‎

‎.‎נו‎ ,‎מספיק עם זה‎ ‎.‎בסדר‎ .‎בסדר‎ ,‎טוב‎-‎

‎לפי המפה הזאת אנחנו נמצאים‎ ‎.‎כאן‎ ,‎הנה‎ .‎ביבשת הזאת‎

‎.‎יש פה רק יבשת אחת‎ ‎.‎אז יש טעות במפה‎-‎

‎מיליון שנה ‎80‎ לפני‎ .‎יובל‎ ,‎לא‎

‎אפריקה ואוסטרליה‎ ,‎דרום אמריקה‎ ‎,‎היו מחוברות‎

‎ואנחנו נמצאים על היבשת‎ ‎?‎מה קרה לך‎ .‎המחוברת הזו‎

‎?‎מה זה שם‎ ,‎רגע‎ ‎?‎איפה‎-‎

‎.‎תראה‎ ‎!‎קנגורו ננסי‎ !‎ואו‎-‎

‎אתה מחזיק‎ ,‎לא‎ ,‎לא‎ ‎.‎את המשקפת הפוך‎

‎.‎ככה‎ ...‎בוא‎

‎?‎אבל מה הוא עושה‎ !‎קנגורו‎ !‎ואו‎ ‎.‎קופץ‎-‎

‎.‎מדרום אמריקה עד לאוסטרליה‎

‎אבל למה‎ .‎זה ידענו‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎הוא קיים היום רק באוסטרליה‎

‎בוא נחכה עד שהיבשות ייפרדו‎ ‎.‎טוב‎- .‎ונראה מה יקרה‎

‎?‎זה לא אמור לקחת מיליוני שנים‎ ‎?‎מה מחכה לך בבית‎ ,‎למה‎-‎

‎...‎אני‎ ,‎סליחה‎

‎.‎בסדר‎ .‎בוא נחכה‎ ‎.‎נחכה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎אולי בכל זאת‎ ,‎תגיד‎ ‎?‎נריץ קדימה פה את הסיפור הזה‎

‎,‎יש תכניות אחרות אחרינו‎ ‎.‎אתה יודע‎

‎אי אפשר פה לתפוס‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎ .‎את כל לוח השידורים‎

‎.‎ואו‎

‎?‎מה קורה‎ ?‎מה זה‎ ‎.‎היבשות נפרדות‎-‎

‎,‎הקנגורו נשאר באוסטרליה‎

‎אבל אף אחד מהטורפים שלו‎ ‎,‎לא נשאר שם‎

‎וזו הסיבה שהוא שגשג באוסטרליה‎ ‎,‎ונכחד בדרום אמריקה‎

‎.‎שם כן היו לו טורפים‎

‎קפוץ אליי‎ ,‎יובל‎ ,‎בוא‎ ‎.‎אחרת תישאר באוסטרליה‎

‎.‎דודו‎ ,‎אני לא יכול‎

‎יש לי פחד מקפיצה מעל אוקיינוסים‎ ‎.‎בזמן היפרדות יבשות‎

‎.‎זאת פוביה נדירה אבל אמיתית‎

‎.‎יובל‎ ,‎אז להתראות‎ ,‎טוב‎ ‎.‎ומבחינתי העניין חפור‎

‎,‎וזה הזמן למבזק התנצלות מיוחד‎ ‎.‎הפעם בפני העננים‎

‎"‎החפרנים‎"‎ מבזק ההתנצלות של‎

‎הוא הזדמנות מצוינת‎ ‎.‎לכפר על תפישות מוטעות‎

‎והפעם במבזק התנצלות רשמית‎ ‎.‎בפני העננים‎

‎וכבר נמצא איתנו אמן ההתנצלויות‎ ‎.‎משה מלכה‎ ,‎לאומי‎-‎הבין‎

‎.‎סליחה‎ .‎שמעתי‎ ,‎בסדר‎ ,‎בסדר‎

‎.‎סליחה‎ .‎סליחה‎ .‎סליחה‎

‎.‎סליחה‎ .‎ביי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎מי זה היה‎-‎

‎המורה שלי להתנצלויות‎ ‎.‎'‎סרגיי סליחנוביץ‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎'‎איזה אמנוביץ‎-‎

‎.‎היום נתנצל בפני העננים‎ ,‎ובכן‎

‎פעם חשבנו שברק נוצר כתוצאה‎ ‎,‎מהתנגשות של ענן בענן אחר‎

‎.‎אבל זה לא נכון‎

‎ברק לא נוצר‎ ‎.‎מהתנגשות בין שני עננים‎

‎כדי שברק ייווצר‎ ‎.‎שימו לב‎ .‎מספיק ענן אחד‎

‎,‎ענן גשם מכיל חתיכות ברד קטנות‎ ‎.‎קרח וטיפות מים‎

‎כשכל אלה מתחככים זה בזה‎ ‎.‎נוצר חשמל סטטי‎

‎,‎כשהמטען החשמלי הזה מתפרק‎ ‎.‎נוצר ברק‎

‎ברק הוא התפרקות‎ ‎של המטען החשמלי הסטטי‎

‎שנוצר בענן בגלל החיכוך בין הטיפות‎ ‎.‎וחלקיקי הברד שבתוכו‎

‎וזה הזמן להתנצל בפני העננים‎

‎על זה שחשבנו‎ ‎שהם מתנגשים בזה בזה‎

‎.‎משה‎ .‎ולא נזהרים שם בשמים‎

‎.‎סליחה‎ ‎.‎איזה אמן ואיזה אפקטים‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎ממש עוד מעט נגלה‎ ‎,‎מה דוב הפנדה אוכל‎

‎.‎בבקשה‎ .‎לשאלה הבאה‎ ,‎אבל עכשיו‎

‎.‎קוראים לי אלה‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎

‎,‎רציתי לדעת‎ ‎?‎למה יש שמות משפחה‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לחקור את הנושא‎

‎אנחנו עוברים לחפרנינו‎

‎מירב פלדמן קידר‎ ‎ויובל סגל קידר‎

‎,‎שימו לב‎ ,‎שנמצאים‎ ‎.‎שלום לכם‎ .‎11‎-‎במאה ה‎

‎!‎יש לי‎

‎!‎כהן‎ !‎בורנשטיין‎ !‎טוויטו‎

‎.‎בנט‎ ,‎גורנשטיין‎ ,‎ארליך‎ ,‎אנטמובסקי‎ ‎.‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎ ,‎טוב‎-‎

‎.‎חזן‎ ,'‎אולי במקום חזנוביץ‎ ‎.‎זה מה שרציתי להגיד‎ ,‎חזן‎-‎

‎.‎חזן‎ ,‎זה כיוון נהדר‎ ‎.‎לכי על חזן‎- .‎תודה‎ ,‎תודה‎-‎

‎.‎עוד קפה‎ .‎ועוד קפה‎ .‎חזן‎ ,‎חזן‎ ‎,‎חברים‎ ,‎ברשותכם‎ ...‎רק‎ ,‎טוב‎-‎

‎?‎מה קורה אצלכם‎ ‎?‎אתם ממציאים שמות משפחה‎

‎,‎תקשיב‎ ,‎דודו‎ .‎בדיוק‎ .‎בדיוק‎ ‎...‎אפ‎-‎יש פה סטארט‎

‎?‎כן‎- !‎די‎ ‎.‎אפ מטורף‎-‎יש פה סטארט‎-‎

‎,‎11‎-‎אנחנו הגענו פה למאה ה‎

‎זו בדיוק התקופה שאנשים בעצם‎ ‎.‎התחילו לאמץ שמות משפחה‎

‎,‎ביקוש‎ ,‎ביקוש‎ ,‎יש פה ביקוש‎ ‎.‎ביקוש מטורף לשמות‎

‎החלטנו לפתוח משרד‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎- .‎לרעיונות לשמות משפחה‎

‎פלדמן את סגל את קידר את קידר‎ ‎.‎י‎'‎ג‎-‎י‎'‎ג‎-‎די‎-‎די‎-‎בי‎-‎בי‎

‎.‎סגל וקידר הבנתי‎ ,‎פלדמן‎ ‎?‎י‎'‎ג‎-‎י‎'‎ג‎-‎די‎-‎די‎-‎בי‎-‎מה זה בי‎

‎.‎מי‎-‎מי‎-‎מי‎-‎שיישמע בין לאומי‎ ,‎סתם‎ ‎.‎תודה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎11‎-‎אז אפשר להבין שרק במאה ה‎

‎התחיל כל העניין הזה‎ ‎?‎של שמות משפחה‎

‎.‎דודו‎ ,‎וזה מכרה זהב‎ ,‎בדיוק‎ ‎.‎זהב‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎קדימה‎ .‎בוא נתקדם‎ ,‎יובל‎ ‎.‎אני חייב קפה‎-‎

‎רק אם‎- .‎אז קדימה‎ ,‎בבקשה‎ ‎,‎ברשותכם‎ ,‎תוכלו להסביר לנו‎

‎.‎אני אפריע לכם לרגע‎ ‎תוכלו להסביר לנו איך עובד‎

‎?‎כל העניין הזה של שמות משפחה‎ ‎?‎איך ממציאים שם משפחה‎

‎.‎הנה דוגמה‎ .‎שאלה מצוינת‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎,‎בוא ניתן לו את הפרזנטציה‎ ‎.‎בבקשה‎

‎,‎אתה תאהב את זה‎ ‎.‎בבקשה‎- .‎אתה תאהב את זה‎

‎,‎הבוקר בא אלינו מישהו‎ ‎.‎מרדכי בן משה‎- .‎מרדכי בן משה‎

‎והוא חייב שם משפחה‎ ‎.‎היסטרי‎ ,‎דחוף‎- .‎בבהול‎ ,‎בדחוף‎

‎.‎קוראים לו כבר בן משה‎ ‎.‎סוג של‎ .‎יפה‎-‎ ?‎זה לא שם משפחה‎

‎.‎זה בגלל שלאבא שלו קוראים משה‎

‎לאנשים בעצם‎ ,‎11‎-‎עד למאה ה‎ ‎היו שמות משפחה‎

‎:‎שהם בעצם השם של אבא שלהם‎ ‎,‎בן גדעון‎ ,‎בן דוד‎ ,‎בן משה‎

‎...‎בן כרמים‎ ,‎בן זיקים‎ ‎ומי התחיל‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎?‎עם העניין של שמות משפחה‎

‎שבהתחלה‎ ,‎אז זהו‎ ‎משפחות ממעמד גבוה‎

‎.‎שרצו לציין מאיזו משפחה הם באו‎ ‎...‎למשל‎ ,‎נגיד‎

‎מה אתה אומר‎ .‎תתרכז‎ ‎?‎על המרדכי הזה‎

‎.‎תן לי כיוון‎ ,‎תן לי כיוון‎ ‎!‎תן לי קפה‎ ,‎תן לי כיוון‎-‎

‎.‎יהיה לי כיוון‎ ,‎אני צריך עוד קפה‎ ‎.‎יהיה לי כיוון‎ ,‎אני אשתה עוד קפה‎

‎,‎שים לב‎ ,‎שים לב‎ ,‎שים לב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎המקצוע שלו זה יצרן סבונים‎

‎?‎איך אתה עם סבונימסקי‎

‎!‎סבונימסקי‎ ,‎מבריק‎ ‎.‎סבונימסקי‎ ,‎זה יופי של כיוון‎

‎.‎לא יודעת‎ ,‎לא יודעת‎ ‎?‎אנחנו אוהבים את סבונימסקי‎

‎.‎לדעתי זה מבריק‎ ‎?‎אבל אולי זה ארוך מדי‎-‎

‎.‎גם אני הרגשתי את זה‎ ‎.‎זה לא נכון‎ ,‎זה לא טוב‎ ,‎זה לא טוב‎

‎?‎סבן‎ ...‎אז משהו כמו‎

‎!‎שונה‎ ,‎אחר‎ ,‎מבריק‎ !‎מעולה‎ ‎.‎אז סבן‎ ,‎מעולה‎- !‎אני אוהב‎

‎.‎סבן‎ ,‎סבן‎- ."‎מרדכי סבן‎"‎ ,‎תרשום‎ ‎.‎תנו לי להפריע לכם לרגע‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎הבנתי שאנשים‎ ‎קיבלו שמות משפחה‎

‎או בחרו בשם משפחה‎ ‎.‎כן‎- .‎לפי המקצוע שלהם‎

‎,‎נגיד‎ ,‎גם‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎מכיר את השם מילר‎

‎.‎אז מילר זה טוחן בגרמנית‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎מכיר מועלם‎

‎...‎מועלם בערבית זה‎ ‎.‎מורה‎-‎

‎,‎זה אומר‎ ,‎למשל‎ ,‎שומאכר‎ ‎.‎מוכר‎- .‎מאכר‎- .‎נעל‎- ...‎שו‎

‎.‎אז גם מקצועות‎ .‎הבנתי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎?‎ומה עוד‎

‎אתמול היה פה נסים‎ ,‎נגיד‎ ‎.‎שגר בעיר צנעא בתימן‎

‎.‎לפי העיר‎ ,‎נתנו לו את השם צנעני‎

‎כמו שברלינר זה שם‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎של מישהו שהגיע במקור מברלין‎

‎אפשר‎ .‎יש לנו דד ליין‎ ,‎מירב‎ ‎.‎יש לנו דד ליין‎ ,‎נכון‎-‎ ?‎להתקדם‎

‎.‎דודו‎ ,‎סליחה‎ ‎?‎מי גמר לי את כל הקפה‎

‎!‎אני צריך עוד קפה‎ ‎!‎קפה‎ ,‎קפה‎-‎

‎אנחנו חייבים להמשיך‎ ,‎דודו‎ ,‎סליחה‎ ‎.‎להמציא פה שמות משפחה‎

‎.‎ים עבודה‎ .‎ים עבודה‎ ,‎יש לנו ים‎ ‎,‎אני יכול לתת לכם גם אחד‎ ,‎רגע‎-‎

‎,‎אבל מהר‎ ,‎יאללה‎-‎ ?‎לנסות ככה‎ ‎.‎תנו לי גם‎ ,‎תנו לי גם‎- .‎מהר‎

‎יש לנו‎ ,‎יאללה‎ .‎שים לב‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎מישהו שקוראים לו יוסף‎

‎.‎מצוין‎ .‎ולא הצלחנו למצוא לו שם‎ ‎?‎מה המקצוע של היוסף הזה‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎מובטל‎- .‎ככה אולי נתאים לו‎ ‎.‎וגם לא ברור מאיזו עיר הוא הגיע‎

‎!‎לא ברורסקי‎- .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎כיוון טוב‎ ,‎זה כיוון טוב‎

‎.‎כיוון טוב‎ ,‎לא ברורסקי‎

‎אנחנו יודעים שהוא גר‎ ,‎מצד שני‎ ‎.‎ליד הר ירוק בגרמניה‎

‎!‎'‎הרירוקונוביץ‎ ‎!‎קה‎'‎הרירוקונוביצ‎

‎,‎ברשותכם‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎.‎גרין‎-‎ ?‎איך אומרים ירוק בגרמנית‎

‎.‎ברג‎-‎ ?‎והר‎ ‎.‎אז שיהיה גרינברג‎-‎

‎.‎הר ירוק‎ ,‎ברג‎-‎גרין‎ ‎.‎אני אגש לספר לו‎ .‎רעיון מעולה‎-‎

‎.‎זה יופי‎ ,‎זה אחלה‎ ,‎גרינברג זה טוב‎ ‎,‎תאמין לי‎ ,‎דודו‎-‎

‎.‎כל הרעיונות לשמות פה זה רק אני‎ ‎.‎היא לא עושה כלום‎ ,‎אני לבד פה‎

‎אני שוקל‎ ,‎באמת‎ ‎.‎להעיף אותה מהשותפות‎

‎,‎אני משקיע‎ ,‎אני נותן פה‎

‎.‎והיא לא נותנת שום דבר‎ ‎.‎כמובן‎ ,‎זה מובן לחלוטין‎-‎

‎.‎כמובן‎ ,‎אני רוצה להודות לכם‎ ‎.‎תודה מעומק הלב‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור‎

‎ועכשיו לשעשועון שהתחיל‎ ‎"‎החפרנים‎"‎ בתור פינה בתכנית‎

‎,‎"‎החפרנים‎"‎ והפך לפינה בתכנית‎ ‎."‎כרוב הזהב‎"‎

‎,‎"‎כרוב הזהב‎"‎ברוכים הבאים ל‎

‎שעשועון שמטרתו היחידה‎ ‎היא ללמד אתכם פרט טריוויה‎

‎.‎במסווה של שעשועון‎

‎שני המתחרים שלנו הם שולה ויעקב‎ ‎.‎חזן וחזן מפתח תקווה‎

‎,‎הם לא יכלו להגיע‎ ,‎לא‎ ‎.‎אז הקפיצו אותנו מהבית‎

‎את מורה לחינוך גופני‎ ,‎שולה‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎אתה בין עבודות‎ ,‎ויעקב‎

‎.‎זה לא אנחנו‎ ,‎לא‎ ‎.‎מצוין‎- .‎אנחנו אנשים אחרים לגמרי‎

‎:‎הנה החוקים‎ ,‎שימי לב‎ ,‎שולה‎ ,‎ובכן‎ ‎,‎אם תדעי את העובדה שנציג בפנייך‎

‎הדלת למשרד שלי תיפתח‎ ‎וליעקב יהיו שלושים שניות‎

‎להוציא משם כל מה שהוא רוצה‎ ‎.‎עד שהדלת תיסגר שוב‎

‎?‎האם את מוכנה‎ ‎.‎כן‎-‎

‎השאלה שלך נוגעת‎ ,‎אז שימי לב‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎האם את מוכנה‎ .‎לסיניסתזיה‎

‎האם ידעת שקיימת‎ .‎נתחיל‎ ‎,‎כלומר נפוצה‎ ,‎הפרעה שכיחה‎

‎שנקראת סיניסתזיה‎ ‎."‎ערבוב חושים‎"‎ או‎

‎,‎מי שסובל מסיניסתזיה‎ ‎החושים שלו מתערבבים‎

‎וכך הוא יכול להריח צלילים‎ ‎.‎או ממש לטעום צבעים‎

‎זאת אומרת שיש אנשים‎ ‎,‎שכשהם רואים את הצבע הכחול‎

‎.‎הם מרגישים בפה טעם מר‎

‎האם גם ידעת שאת מכירה‎ ‎,‎לא מעט אמנים עם סיניסתזיה‎

‎ביניהם כנראה הצייר וינסנט ון גוך‎ ‎?‎וגם המוזיקאי פארל ויליאמס‎

‎?‎האם את ידעת את זה‎ ‎?‎פארל‎-‎

‎!‎תשובה נכונה‎ ‎.‎פתחו את הדלת של המשרד שלי‎

‎!‎קדימה‎ ,‎טירוף מוחלט‎ ,‎קדימה‎

‎,‎את המיקרו‎ ,‎יאללה‎ ‎!‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎ !‎את המיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎

‎!‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎ !‎מיקרו‎

‎!‎את המיקרו‎

‎...‎את המיק‎ !‎מיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎

‎,‎את המיקרו‎ ,‎את המיקרו‎ ‎!‎את המיקרו‎

‎ויעקב הגיע לכאן עם ציור‎ ‎!‎בשווי עשרה מיליון דולר של ון גוך‎

‎!‎אמרתי לך שאני רציתי את המיקרו‎

‎.‎תודה רבה לשולה וליעקב‎

‎"‎כרוב הזהב‎"‎ בפרק הבא של‎ ‎..."‎החפרנים‎"‎ יהיו איתנו כוכבי‎

‎!‎אל תדבר אליי‎ ‎.‎היו עמנו‎ .‎יובל ומירב קידר וקידר‎-‎

‎.‎נראה‎ ‎.‎נראה‎- .‎תודה רבה‎-‎

‎כדי להמשיך את החפירה‎ ‎על הקנגורו באוסטרליה‎

‎נמצאת איתנו כאן הגאוגרפית‎ ‎.‎שלום‎- .‎שלום לך‎ .‎מאיה מלאת‎

‎איך נדע שאת באמת‎ ,‎קודם כול‎ ‎גאוגרפית אמיתית‎

‎ולא איזו מירב פלדמן קידר‎ ‎?‎שעברה בחנות אטלסים‎

‎תגידי לנו משהו‎ ‎.‎שרק גאוגרפית יודעת‎

‎אני יכולה לספר לך שפעם‎

‎הכנרת וים המלח היו מחוברים יחד‎

‎.‎וגם היה לה שם‎ ,‎לימה אחת‎ ‎?‎איך קראו לה‎-‎

‎."‎ימת הלשון‎"‎ קראו לה‎ ‎,‎אז קדימה‎ .‎נשמע מעולה‎-‎

‎אנחנו נתקדם‎ ‎.‎לשאלת השאלות שלנו‎

‎זה נכון שפעם כל היבשות‎ ‎,‎היו מחוברות‎

‎,‎מה שאומר שאין יותר אסיה‎ ‎,‎אירופה‎ ,‎אמריקה‎

‎?‎וכולם יכולים להשתתף באירוויזיון‎

‎היבשות שהן כביכול היום‎ ‎שבע יבשות‎

‎.‎היו מחוברות בעצם ליבשת אחת‎

‎אם אני אקח‎ ,‎בעצם‎ ‎,‎את הפאזל הזה‎

‎...‎זה נראה כמו פאזל‎ ‎את אומרת שבעצם היבשות‎-‎

‎,‎הן כמו חלקים של פאזל‎ ‎?‎שאם נדביק אותן זה הכול יתאים‎

‎זה קצת מאתגר‎ .‎כן‎ ...‎זה‎ ‎,‎את הדמיון בהתחלה‎

‎נסתכל‎ ,‎נגיד‎ ,‎אבל אם‎ ‎...‎על דרום אמריקה ואפריקה‎

‎,‎את יכולה לקום‎ ‎,‎את יכולה להתהפך‎

‎.‎להראות לנו את זה מכל כיוון‎ ‎?‎בגלגלון‎-‎

‎דרום אמריקה היא ככה‎ ,‎כעיקרון‎

‎והחלק הזה אמור להתלבש‎ ‎.‎בדיוק על החלק הזה‎

‎,‎כמו בכל פאזל‎ ,‎זאת אומרת‎ ‎צריך טיפה לשחק עם החלקים‎

‎.‎ותמיד נשאר חלק של שמים‎ ‎.‎את זה הכי קל להראות‎-‎

‎?‎מה עושים עם החלק‎

‎...‎היבשות יתחברו לכדי‎ ,‎אבל עדיין‎ ‎זה בעצם פאזל אחד‎

‎,‎של יבשה אחת שהייתה קיימת‎ ‎.‎נכון‎- .‎אחת‎

‎?‎ליבשה הזו‎ ,‎אגב‎ ,‎היה לה שם‎ ‎.‎שמה היה פנגיאה‎ .‎כן‎-‎

‎יכולנו להיות‎ ?‎אז למה היבשות נפרדו‎ ‎,‎היום באותה יבשת עם אפריקה‎

‎,‎ואז היו לנו נמרים בנס ציונה‎ ‎.‎כיף‎ ,‎קרנפים ברחובות החדשה‎

‎האמת‎-‎ ?‎לא חבל‎ ‎.‎שהלוואי באמת היה כזה דבר‎

‎היית רוצה לחיות‎ ‎.‎לגמרי‎-‎ ?‎ונגל אחד גדול‎'‎בתוך ג‎

‎הכול מתחיל בעצם‎ ‎.‎ממבנה כדור הארץ‎

‎היבשה נראית‎ ,‎לכאורה‎ ‎,‎דבר סטטי ולא זז‎

‎.‎אבל בעצם אנחנו נעים כל הזמן‎

‎היבשות נמצאות‎ ‎.‎על קרום כדור הארץ‎

‎.‎יש לנו גם ציור של זה‎ ,‎הנה‎ ‎.‎ומישהו נגס בו‎ ,‎הנה כדור הארץ‎

‎.‎נכון‎ ...‎אנחנו נמצאים בחלקו ה‎ ‎.‎הנה כדור הארץ‎-‎

‎השכבות האלה מסבירות‎ ,‎איך זה‎ ‎את התנועה של היבשות‎

‎.‎קיי‎-‎או‎-‎ ?‎וההיפרדות שלהן‎ ‎,‎השכבה האדומה הזאת‎ ,‎נניח‎ ,‎אז‎

‎.‎שהיא נקראת המעטפת החיצונית‎ ‎...‎היא‎- .‎כן‎ ,‎השכבה הכי חיצונית‎-‎

‎בעצם מעין חומר‎ ‎.‎שהוא כמו מגמה‎

‎,‎אז אני חי על היבשה‎ ‎?‎אז איפה המגמה הזו נמצאת‎

‎המגמה הזאת נמצאת בשכבה‎ ‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎שקוראים לה אסתנוספרה‎

‎.‎וליתוספרה זה מה שמעליה‎

‎...‎כמו‎ ,‎ובעצם אנחנו נעים כמו לוח‎ ‎.‎צפים‎

‎.‎קודם כול יש לנו כותרת‎ ,‎אז רגע‎

‎,‎אנחנו נמצאים על כדור הארץ‎ ‎,‎מרגישים שהכול יציב‎

‎אבל מתחת לאדמה‎ ‎מין סלעים מותכים‎ ,‎יש לנו מגמה‎

‎...‎או מין נוזל שגורם בין היתר‎ ‎.‎בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות‎-‎

‎.‎טמפרטורות גבוהות‎ ‎?‎נכון‎ ,‎ואנחנו נעים על לוחות‎

‎.‎לוחות היבשה‎ ‎לוחות שבעצם צפים‎-‎

‎.‎מעל אותו נוזל‎ ‎והתנועה שלהם‎ ,‎הם צפים‎ ,‎נכון‎-‎

‎בלוח הזמנים שלנו‎ ‎,‎היא נורא נורא אטית‎

‎אבל בלוח הזמנים הגאולוגי‎ ‎.‎זה נורא נורא מהר‎

‎האם היבשות‎ ,‎אז זו שאלה מצוינת‎ ‎ממשיכות להתרחק זו מזו‎

‎או שהן דווקא מתרחקות‎ ‎,‎אחת מהשנייה‎

‎,‎או שבכלל המרחק ביניהן גדל‎

‎או שעוד אופציה שבעצם‎ ‎?‎המשמעות שלה זה אותו דבר‎

‎,‎אני אגלה לך משהו‎ ,‎טוב‎ ‎...‎אז‎ ,‎כדור הארץ הוא סוג של עגול‎

‎,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ,‎רגע‎ ‎.‎את לא יכולה ככה להפיל‎

‎,‎אם משהו נורא נורא מתרחק‎ ‎אז באיזשהו מקום‎

‎.‎הוא גם נורא נורא מתקרב‎ ‎.‎יכול להיות‎-‎ ?‎אז בסוף ניפגש‎-‎

‎?‎וכל היבשות יתאחדו‎ ‎.‎יכול להיות‎-‎

‎,‎אז קדימה‎ .‎ויהיה שלום עולמי‎ ‎.‎קדימה‎ .‎תדליקי נר ונשיר לשלום‎

‎,‎ברשותך‎ ,‎ולשאלת השאלות‎ ‎מדוע יש קנגורו רק באוסטרליה‎

‎,‎ואין במקומות אקזוטיים‎ ‎?‎כמו למשל בצומת מסובים‎

‎,‎אז קנגורו יכול היה להיות גם אצלנו‎

‎אבל מאחר שהיבשת ניתקה‎ ‎...‎סוג של אי‎ ,‎והפכה להיות אי‎

‎?‎על מה אנחנו מדברים‎ ?‎איזו יבשת‎ ‎.‎אוסטרליה‎- .‎יבשת אוסטרליה‎-‎

‎אז לא היה לחיות הכיס‎ ‎.‎איזשהו איום ממשי מטורפים‎

‎...‎היבשות‎ ,‎אז את אומרת‎ ‎.‎ולא התפתחו שם יונקי רחם‎-‎

‎זאת אומרת שהיו קנגורו‎ ‎.‎בעוד הרבה מאוד יבשות אחרות‎

‎,‎ברגע שהיבשות התפצלו‎ ‎,‎נותרו קנגורו באוסטרליה‎

‎.‎ושם לא היו להם אויבים‎ ‎?‎הבנתי נכון‎

‎,‎לא היו אויבים ממשיים‎

‎ובשאר היבשות‎ ‎,‎התפתחו יונקים עם רחם‎

‎,‎ואז החיה הזאת‎ ‎,‎שהיא פחות מפותחת‎

‎,‎שזה יונק כיס‎ ‎...‎היכולת שלו לשרוד‎

‎?‎יותר נמוכה‎ ‎.‎פשוט לא שרדו‎ .‎יותר נמוכה‎-‎

‎ולכן אתה רואה קנגורו‎ ‎.‎רק באוסטרליה‎

‎לא היו חיות‎ ...‎כי שם לא היו להם‎ ‎שם גם לא היה איום‎- .‎יותר מפותחות‎

‎.‎היה להם סבבה‎ ,‎וגם הם המשיכו‎

‎.‎מבחינתי העניין חפור לחלוטין‎ ,‎טוב‎ ‎?‎מבחינתך‎

‎,‎מבחינתי אפשר לחפור עוד המון‎ ‎.‎נראה לי שמיצינו‎ ,‎אבל כן‎

‎,‎אין מה לעשות‎ ‎.‎לוחצים עליי מהחינוכית‎

‎.‎תודה רבה לגאוגרפית מאיה מלאת‎ ‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎איתנו נמצא המומחה למדעים‎ ‎.‎ר רוני‎"‎ד‎ ,‎שלום לך‎ .‎ר רוני‎"‎ד‎

‎.‎שלום‎- .‎שלום לכם‎ ‎,‎וגם חפרננו יובל סגל קידר‎

‎.‎הלא מומחה למדעים בכלל‎ ‎.‎שלום לך‎- .‎שלום לך‎

‎,‎אתה מאוד אוהב להתערב‎ ,‎יובל‎ ‎,‎יובל‎ ,‎ולכן בכל תכנית‎

‎.‎ר רוני ותפסיד‎"‎אתה תתערב עם ד‎

‎?‎מה‎ ,‎נו‎

‎.‎אני לא מבין‎ ?‎מה‎

‎?‎מה‎

‎.‎אני לא מבין אותך‎

‎?‎קיי‎-‎או‎ ,‎אני נדרתי נדר שתיקה‎

‎הגורו שלי אמר שאם אני שותק‎ ‎.‎אני מנצח‎ ,‎עד סוף התכנית‎

‎.‎אבל עכשיו דיברת‎ ‎!‎מה אתה אומר‎-‎

‎ר רוני טען‎"‎לפני התכנית ד‎ .‎תודה לך‎ ‎,‎שהוא יכול לנפח בלון בעזרת חומץ‎

‎.‎זה לא קורה‎ ,‎אין מצב‎- ...‎ויובל אמר‎ ‎.‎אני מוכן להתערב על זה‎

‎.‎התערבתם‎ ,‎אז קדימה‎ ‎.‎בואו נראה מי ינצח‎

‎.‎בבקשה‎ ,‎ר רוני‎"‎ד‎ ‎.‎בבקשה‎-‎

‎אז אנחנו צריכים‎ ‎,‎את הסודה לשתייה‎

‎ולתוך הבלון שאנחנו פותחים אותו‎

‎אנחנו מכניסים‎ ‎את אבקת הסודה לשתייה‎

‎.‎שאני כבר הכנתי מבעוד מועד‎

‎.‎זה בלון עם סודה לשתייה בפנים‎ ‎.‎יפה‎-‎

‎ואל הארלנמייר‎ ‎.‎אנחנו יוצקים חומץ‎

‎?‎נכון‎ ,‎זה שם הצנצנת‎ ‎.‎כי אנחנו לא מכירים‎ ,‎קיי‎-‎או‎- .‎כן‎-‎

‎?‎וזה חומץ‎ ‎.‎חומץ‎-‎

‎...‎כאשר אני אלביש את הבלון‎ ,‎ואז‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎ואני אתן לך את הכבוד‎ ‎,‎להרים את הבלון‎

‎.‎שהסודה לשתייה תיפול‎ ‎.‎כן‎-‎ ?‎להרים‎-‎

‎.‎סודה לשתייה במגע עם חומץ‎

‎!‎איזה טירוף‎ ,‎הבלון מתנפח‎ ‎."‎החפרנים‎"‎ וכתוב עליו‎

‎,‎טוב‎ !‎איזה טירוף‎ ,‎ואו‎ ‎.‎ברור מי ניצח כמובן‎ ,‎קודם כול‎

‎בוא תסביר לנו‎ ,‎ר רוני‎"‎ד‎ ‎?‎איך עשית את זה‎ .‎מה קורה כאן‎

‎?‎האם מדובר בקסם‎ ‎.‎זה מדע‎ ,‎לא‎-‎

‎?‎זה מדע‎ ‎.‎זה מדע‎- .‎זה מדע‎-‎

‎החומץ והסודה‎

‎סותרים אחד את השני‎

‎תוך כדי יצירת גז‎ ‎.‎של פחמן דו חמצני‎

‎.‎עודף הגז מנפח את הבלון‎

‎.‎זה באמת מטורף‎ ,‎טוב‎ ‎,‎שימו לב‎ ,‎אם כן‎

‎חומץ וסודה לשתייה‎ ‎יוצרים תגובה כימית‎

‎.‎שמשחררת פחמן דו חמצני‎

‎שפחמן דו חמצני‎ ,‎אגב‎ ,‎שימו לב‎ ‎,‎כבד יותר מהאוויר‎

‎?‎נכון‎ ,‎ולכן הבלון הזה לא מרחף‎

‎?‎הוא לא ירחף‎ ‎.‎הוא לא מרחף‎

‎?‎על מה התערבתם‎ ,‎אגב‎ ‎,‎אני הבטחתי שאם אני מפסיד‎-‎

‎.‎אז אנחנו שנינו רוקדים סטפס‎

‎,‎טוב‎ ?‎מה אני קשור‎ ?‎מה‎ ?‎מה‎ ‎.‎קדימה‎ .‎התערבות זו התערבות‎ ,‎נו‎

‎?‎מוכן‎ ‎.‎כן‎-‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים לחפור במרץ‎ ‎.‎בבקשה‎ .‎והנה השאלה הבאה שלכם‎

‎,‎קוראים לי שני‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎ ‎?‎מה דוב פנדה אוכל‎ ,‎ורציתי לדעת‎

‎.‎שאלה מצוינת‎

‎כדי לברר את התשובה‎

‎אנחנו עוברים לחפרניתנו‎

‎.‎רחלי‎ ,‎שלום לך‎ .‎רחלי רוטנר קידר‎

‎".‎בוקר בוקר פנדה‎ ,‎בוקר פנדה‎"‎

‎,‎תכנית הבוקר של רחלי‎

‎."‎בוקר בוקר פנדה‎"‎

‎אז מסתבר שאנחנו‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎,‎עוברים לתכנית הבוקר של רחלי‎

‎."‎בוקר בוקר פנדה‎"‎ ‎?‎רחלי‎ ,‎ומה היום בתכנית‎

‎לך תאכל שיבולת שועל‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אני אקח את זה מכאן‎ .‎במסדרון‎

‎.‎פול פריים בבקשה‎ ‎.‎תודה‎- .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎"‎בבוקר בוקר פנדה‎"‎והיום ב‎

‎תכנית מיוחדת לכל אותן‎ ‎.‎הפנדות השובבות שצופות בנו‎

‎איך להלבין‎ ,‎והיום‎ ‎,‎את החלקים הלבנים של הפרווה‎

‎איך להשחיר את החלקים‎ ‎,‎השחורים של הפרווה‎

‎,‎איך להכין פונדו‎

‎מתכונים מדהימים‎ ,‎אבל לפני הכול‎ ‎עם כוהנת המתכונים שלנו‎

‎!‎מדהים‎ .‎מירב פלדמן פנדה‎

‎.‎היי‎- .‎מירב‎ ,‎שלום‎ ‎?‎מה קרה‎ .‎את נראית קצת עייפה‎-‎

‎אני פשוט‎ ,‎ממש לא‎ ,‎הכול בסדר‎ ‎.‎פנדה מהצד של אימא שלי‎

‎את הבאת לנו היום‎ !‎גדול‎ .‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎בריא ומזין‎ ,‎מתכון למשהו יוצא דופן‎

‎.‎במבוק‎-‎ ?‎מה הבאת‎ ‎?‎ומה עושים עם הבמבוק‎ .‎קיי‎-‎או‎-‎

‎,‎אוכלים אותו ככה‎ ‎.‎במבוק‎ ,‎כמו שהוא‎

‎.‎במבוק‎- .‎נהדר‎ ,‎כמו שהוא‎ ‎,‎מרענן‎ ,‎בריא‎ ,‎ירוק‎ ,‎טבעי‎-‎

‎.‎משעמם ומגעיל‎

‎מה עוד את מציעה לנו‎ ‎?‎חוץ מבמבוק‎

‎.‎עלים של במבוק‎ ‎.‎קיי‎-‎או‎-‎

‎חוץ מדברים‎ ‎.‎תודה‎ ,‎שקשורים לבמבוק‎

‎-‎ אבל זה מה שפנדות אוכלות‎ ‎.‎עשר שעות ביממה במבוק‎

‎.‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ‎.‎מספיק להגיד במבוק‎ .‎די‎ ,‎קיי‎-‎או‎-‎

‎.‎במבוק‎ ,‎צהריים‎ .‎במבוק‎ ,‎בוקר‎ ‎.‎במבוק‎ ,'‎לאנצ‎

‎.‎הבנתי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎זו לא תכנית במבוק‎ ,‎זו תכנית בוקר‎

‎למה הן אוכלות‎- .‎במבוק‎ ‎?‎הן לא דוב‎ ?‎רק במבוק‎

‎?‎חיה טורפת‎ ,‎זה לא דוב‎ ‎שבעבר הרחוק‎ ,‎אז זהו‎-‎

‎.‎הפנדות באמת היו טורפות‎

‎יש מצב שבמהלך האבולוציה‎ ‎הפנדות הגיעו למסקנה‎

‎.‎שאין להן כוח לרדוף אחרי טרף‎

‎אז הן החליטו‎ ‎שהן בעצם הולכות על צמח‎

‎.‎שאף אחד לא יריב איתן עליו‎

‎?‎שהוא‎ ‎.‎במבוק‎-‎

‎אני הבאתי את זה על עצמי‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ‎.‎יש במבוק ועוד במבוק‎- .‎הפעם‎

‎.‎יש במבוק‎ ?‎תרצי במבוק‎ ‎!‎די עם הבמבוק‎-‎ ?‎מה עם הבמבוק‎

‎את אומרת שבעצם הפנדות היו‎ ‎?‎והיום הן לא אוכלות בשר‎ ,‎טורפות‎

‎,‎היום הן כן אוכלות בשר‎ ‎,‎פשוט חיות מתות‎

‎כאלה שהפנדות בעצם לא צריכות‎ ‎.‎להתאמץ כדי להשיג‎

‎.‎טעים עם במבוק‎ ,‎ואגב‎

‎.‎במבוק‎- ...‎תגידי‎ ‎!‎תפסיקי להגיד במבוק‎-‎

‎.‎אני לא יכולה לשמוע את זה יותר‎ ‎?‎מה הבעיה שלך עם במבוק‎-‎

‎...‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ‎.‎התכנית נגמרה‎ ,‎קיי‎-‎או‎ ,‎טוב‎-‎

‎.‎דודו‎ .‎אני מתפטרת‎ ‎?‎מה עם הבמבוק‎ ?‎רוצה במבוק‎-‎

‎אני עוד לא סיימתי פה‎ ,‎תמשיכו שם‎ ‎.‎ברשותכן‎ ,‎את האוכל‎

‎?‎מה יש לך שם‎ ‎.‎דייסת במבוק‎-‎

‎.‎תודה‎ .‎במבוק‎- .‎במבוק‎ ,‎במבוק‎ ‎.‎תודה‎ .‎במבוק‎- .‎במבוק‎-‎

‎?‎איך אתה עם במבוק‎ ,‎דודו‎ ‎.‎אז במבוק‎ .‎תודה רבה‎ .‎אני במבוק‎-‎

‎?‎אז מה הבנו בעצם‎ ‎.‎במבוק‎- .‎קניתי לי במבוק‎-‎

‎אז בעצם הבנו‎ ‎,‎שהפנדות היו טורפות‎

‎אבל באיזשהו שלב באבולוציה‎ ‎,‎הן הפכו לעצלניות‎

‎,‎ומאז הן אוכלות רק במבוק‎ ‎.‎עשר שעות ביום‎

‎.‎ואנחנו ממשיכים‎

‎.‎חברים‎ ,‎זהו‎ ‎.‎בחינוכית‎ "‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎,‎בטלוויזיה כמו בטלוויזיה‎ ,‎ועכשיו‎

‎אנחנו רוצים לנהל שיחה מיותרת‎ ‎.‎עם התכנית שאחרינו‎

‎,‎יובל‎ ,‎שלום לך‎ ‎."‎סגל לים התיכון‎"‎ מהתכנית‎

‎?‎מה יש לכם בתכנית היום‎ ,‎יובל‎

‎:‎קלוט סקופ מטורף‎ .‎דודו‎ ,‎היי‎

‎מקורו של הקנגורו‎ ‎,‎כנראה בדרום אמריקה‎

‎והוא קפץ לאוסטרליה‎ ‎.‎כששתי היבשות האלה היו מחוברות‎

‎הפנדה היא חיה טורפת‎ ‎,‎אבל היא אוכלת רק במבוק‎

‎ושמות משפחה ניתנו לאנשים‎ ‎,‎מכל מיני סיבות‎

‎כמו למשל עיר שבה הם גרו‎ ‎.‎או מקצוע‎

‎אני לובש‎ ,‎דודו‎ ,‎והכי חשוב‎

‎,‎אוזניות אוטמות רעש‎

‎כדי שאני לא אוכל לשמוע אותך‎

‎אומר שאלה בדיוק הנושאים‎

‎.‎עליהם דיברת אתה בתכנית שלך‎

‎.‎לזה לא הייתי מוכן‎ ,‎קיי‎-‎או‎

‎פשוט תחזרו ללוח השידורים‎ ,‎דודו‎

‎.‎הרגיל של החינוכית‎

‎.‎אני רוצה להודות לך‎

‎אז התכנית של יובל מבוטלת‎

‎.‎באופן חד פעמי‎

‎."‎החפרנים‎"‎ ועד כאן‎

‎.‎תודה רבה שהייתם איתנו‎

‎,‎בינתיים‎ .‎אנחנו נהיה פה גם מחר‎

‎כי רק ככה‎ ,‎אל תפחדו לחפור‎

‎.‎מגלים את האמת באמת‎

‎יעל פרידמן‎ :‎תמלול‎

‎:‎ייעוץ לשון לכתוביות‎ ‎קינן‎-‎מיה בסטר‎

‎:‎הפקת כתוביות‎ ‎אולפני אלרום‎