×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BY WORD OF MOUTH - מפה לאוזן, (Exercises) שיעור מספר 2: סיפור של פעם - בית קפה רצקי

(Exercises) שיעור מספר 2: סיפור של פעם - בית קפה רצקי

רגע של הבנה

שמעתם את הטקסט, בואו נבדוק מה הבנתם. תשמעו את השאלות ותגידו את התשובות. תרגיל מהי התשובה הנכונה? למה אנשים הלכו בישראל של פעם לבתי קפה? א. לאכול ולנוח ב. לשחק שש בש ג. לדעת מה חדש התשובה היא: _  אנשים הלכו בישראל של פעם לבית קפה כדי לדעת מה חדש. בטקסט אומרים שאנשים שהגיעו לבתי הקפה, לפעמים אפילו שילמו. מה אנחנו לומדים מזה? א. שהיו מספר אנשים ששילמו ב. שאף אחד לא שילם ג. שכולם שילמו התשובה היא: _  שהיו מספר אנשים ששילמו. מה היה סוד החיים של זכריה? א. שהוא מצא את בית הרב ב. שהוא בא מבית יהודי ג. שהוא התאהב בבת של הרב התשובה היא: _  סוד החיים של זכריה היה שהוא בא מבית יהודי. למה זכריה בכה? א. כי הוא התרגש שהרב הזמין אותו לאכול ב. כי הוא הבין מאיפה הוא בא ג. כי הוא התאהב בבת של הרב התשובה היא:  זכריה בכה כי הוא הבין מאיפה הוא בא. מוכנים לתרגיל נוסף? תרגיל תשמעו את הסיפור ותגידו את המילים החסרות מהזיכרון - הסיפור של סבא זכריה סבא זכריה _ ברוסיה. בגיל 5 _ אותו לצבא הרוסי. שם הוא היה 25 שנה. הוא חי ו_ כלא יהודי. פעם הוא _ נרות דולקים בחלון של בית, וזה _ לו את הילדות שלו. הוא דפק על הדלת, בחורה צעירה _ את הדלת. אבא שלה, הרב, ראה אותו ו_ אותו להיכנס לבית ולאכול איתם ארוחת ליל שבת. הם _ לדבר. זכריה נשאר בבית של הרב ואחר כך הוא _ עם בת הרב. אני חוזר: סבא זכריה נולד ברוסיה. בגיל 5 חטפו אותו לצבא הרוסי. שם הוא היה 25 שנה. הוא חי והתנהג כלא יהודי. פעם הוא ראה נרות דולקים בחלון של בית, וזה הזכיר לו את הילדות שלו. הוא דפק על הדלת, בחורה צעירה פתחה את הדלת. אבא שלה, הרב,ראה אותו והזמין אותו להיכנס לבית ולאכול איתם ארוחת ליל שבת. הם התחילו לדבר. זכריה נשאר בבית של הרב ואחר כך הוא התחתן עם בת הרב. רגע של מילים תרגיל תגידו את המילים במקום הנכון ובצורה הנכונה - המילים הן: להרביץ, להתנהג אני חוזר: להרביץ, להתנהג - בחורה צעירה הגיעה למשטרה וסיפרה לשוטרים שהיא לא רוצה לחזור הביתה, כי היא פוחדת מבעלה, ש_ באגרסיביות. לפעמים הוא אפילו _ לה.  היא פוחדת מבעלה. הוא מתנהג אליה באגרסיביות ולפעמים אפילו מרביץ לה. מוכנים להמשיך? המילים הן: מאושר, נרות דולקים אני חוזר: מאושר, נרות דולקים - אליזבט ערכה, עשתה מסיבת סילבסטר בבית. היא שמה _ בכל פינות הבית. האורחים שמחו, שרו ורקדו והיו _ עד שפתאום התחילה אש. שוטרים הגיעו מיד ועזרו לאליזבט ולאורחים לעזוב את הבית.  היא שמה נרות דולקים בכל פינות הבית. האורחים שמחו, שרו ורקדו והיו מאושרים, עד שפתאום התחילה אש. ועכשיו שימו לב, 3 מילים: המילים הן: דמעות, לבכות, מרגש אני חוזר: דמעות, לבכות, מרגש - לאיש העסקים ג'יימס גולד נולד בן ראשון. עיתונאי שראה אותו בכניסה לבית החולים, כתב בעיתון: איש העסקים, גיימס גולד _ מרוב התרגשות ולא יכול היה לעצור את ה_. זה היה _ מאוד, לראות אותו בסיטואציה הזאת.  ג'יימס גולד בכה מרב התרגשות ולא יכול היה לעצור את הדמעות. זה היה מרגש מאוד, לראות אותו בסיטואציה הזאת. מוכנים להמשיך את התרגיל? המילים הן: להזכיר, זיכרונות, שיחה אני חוזר: להזכיר, זיכרונות, שיחה - השחקן והבמאי טים פורד סיפר ב_ פרטית עם עיתונאים, שהסרט האחרון שלו הוא אישי מאוד .הסרט מספר את ה_ שלו מהזמן שהוא היה ילד. הוא צילם את הסרט ליד כפר קטן באריזונה כי המקום _ לו את בית ההורים בהונגריה.  טים פורד סיפר בשיחה עם עיתונאים, שהסרט האחרון שלו מספר את הזיכרונות שלו מהזמן שהוא היה ילד. הוא צילם את הסרט ליד כפר קטן באריזונה כי המקום הזכיר לו את בית ההורים בהונגריה. דבר אחר - בסיפור על בית קפה רצקי שמעתם את המשפט: ברגע אחד גילה סבא זכריה את סוד החיים שלו. סוד החיים. נשמע עכשיו וריאציות נוספות של המילה סוד: סוד היופי - את נראית נהדר, מה סוד היופי שלך? בסודי סודות - פיטרו אותו מעבודה. הוא לא מספר על זה לאף אחד אפילו לא לאשתו – הוא שומר על זה בסודי סודות. סוד צבאי - לחיילים אסור לספר לאף אחד מה הם עושים בצבא, איפה הם נמצאים – כי זה סוד צבאי. סוד החיים, סוד היופי, בסודי סודות, סוד צבאי זמן לעברית מדוברת בסיפור של פעם – בית קפה רצקי שמעתם את המשפטים: "מי דיבר עם מי, מי התנשק עם מי, מי הרביץ למי". תשמעו בבקשה משפטים כאלה בסיפור קצר על עיתון צהוב שכותב על סלבריטיס. "תל אביב – היום" הוא עיתון צהוב, שכותב על סלב – סלבריטיס, אנשים מפורסמים. בעברית – סלבריטיס הם ידוענים מהמילה 'ידע' 'לדעת'. ומה כותבים בעיתון "תל אביב- היום"? דברים מעניינים מאוד: מי דיבר עם מי, מי הזמין את מי למסיבה, מי התנשק עם מי ומתי, מי התחתן עם מי, מי התגרש ממי ולמה, מי הרביץ למי, כך אנחנו יודעים כל מה שקורה ככה סתם בתל אביב. ומה קורה אצלכם? בעיר שלכם? רגע של דיבור תחזרו אחריי על משפטים מהטקסט: בתי הקפה בתל אביב היו מקום מפגש. אנשים באו לבתי הקפה לשמוע חדשות מקומיות ועולמיות. גב' רבינוביץ תמיד רוצה לדעת מה קורה ככה סתם אצל אנשים. סבא זכריה נולד ברוסיה, והוא חי והתנהג כלא יהודי. סבא לא זכר דבר מהעבר היהודי שלו. סבא זכריה הסתכל בנרות, ותמונות מן הילדות עלו בו. כאשר סבא זכריה גילה את סוד החיים שלו, כולם בכו מרוב התרגשות. _ שאלה למחשבה בסוף סיפור של פעם "בית קפה רצקי" אומר צבי רצקי שהוא אוהב לספר את הסיפור על סבא זכריה שוב ושוב. אם הסיפור אמיתי או לא אף אחד לא יודע. האם זה חשוב שהסיפור אמיתי?

(Exercises) שיעור מספר 2: סיפור של פעם - בית קפה רצקי (Übungen) Lektion Nummer 2: Eine Geschichte von gestern – Retzky Café (Exercises) Lesson number 2: A story of yesteryear - Retzky Cafe (Упражнения) Урок №2: История прошлых лет - Кафе Ретски

רגע של הבנה A moment of understanding Un momento de comprensión

שמעתם את הטקסט, בואו נבדוק מה הבנתם. Have you heard the text, let's see what you understand. Has escuchado el texto, veamos qué entendiste. תשמעו את השאלות ותגידו את התשובות. Listen to the questions and say the answers. Escuche las preguntas y diga las respuestas. תרגיל מהי התשובה הנכונה? Exercise What is the correct answer? Ejercicio ¿Cuál es la respuesta correcta? למה אנשים הלכו בישראל של פעם לבתי קפה? Why did people ever go to cafes in Israel? א. A. לאכול ולנוח ב. Eat and rest b. לשחק שש בש ג. Play backgammon c. לדעת מה חדש התשובה היא: _____  אנשים הלכו בישראל של פעם לבית קפה כדי לדעת מה חדש. Know what's new The answer is: _____  People used to go to a cafe in Israel to know what's new. בטקסט אומרים שאנשים שהגיעו לבתי הקפה, לפעמים אפילו שילמו. The text says that people who came to the cafes, sometimes even paid. מה אנחנו לומדים מזה? What do we learn from this? א. A. שהיו מספר אנשים ששילמו ב. There were a number of people who paid at. שאף אחד לא שילם ג. That no one paid c. שכולם שילמו התשובה היא: _____  שהיו מספר אנשים ששילמו. All of them paid the answer is: _____  There were a number of people who paid. מה היה סוד החיים של זכריה? What was the secret of Zechariah's life? א. A. שהוא מצא את בית הרב ב. That he found the house of the rabbi b. שהוא בא מבית יהודי ג. That he came from a Jewish home c. שהוא התאהב בבת של הרב התשובה היא: _____  סוד החיים של זכריה היה שהוא בא מבית יהודי. That he fell in love with the rabbi's daughter The answer is: _____ זכ The secret of Zechariah's life was that he came from a Jewish home. למה זכריה בכה? Why did Zechariah cry? א. A. כי הוא התרגש שהרב הזמין אותו לאכול ב. Because he was excited that the rabbi had invited him to eat at. כי הוא הבין מאיפה הוא בא ג. Because he understood where he was coming from. כי הוא התאהב בבת של הרב התשובה היא: ____  זכריה בכה כי הוא הבין מאיפה הוא בא. Because he fell in love with the rabbi's daughter the answer is: ____  Zechariah wept because he understood where he came from. מוכנים לתרגיל נוסף? Ready for another exercise? תרגיל תשמעו את הסיפור ותגידו את המילים החסרות מהזיכרון - הסיפור של סבא זכריה סבא זכריה _____ ברוסיה. Exercise Listen to the story and say the words missing from memory - Grandpa Zachary's story Grandpa Zachary's _____ in Russia. בגיל 5 _____ אותו לצבא הרוסי. At the age of 5 _____ him to the Russian army. שם הוא היה 25 שנה. There he was 25 years old. הוא חי ו_____ כלא יהודי. He lived and _____ a non-Jew. פעם הוא _____ נרות דולקים בחלון של בית, וזה _____ לו את הילדות שלו. He once _____ lit candles in the window of a house, and it _____ him his childhood. הוא דפק על הדלת, בחורה צעירה _____ את הדלת. He knocked on the door, a young girl _____ the door. אבא שלה, הרב, ראה אותו ו_____ אותו להיכנס לבית ולאכול איתם ארוחת ליל שבת. Her father, the rabbi, saw him and _____ him to come into the house and have dinner with them Saturday night. הם _____ לדבר. They _____ talk. זכריה נשאר בבית של הרב ואחר כך הוא _____ עם בת הרב. Zechariah stayed in the rabbi's house and then he _____ with the rabbi's daughter. אני חוזר: סבא זכריה נולד ברוסיה. I repeat: Grandpa Zechariah was born in Russia. בגיל 5 חטפו אותו לצבא הרוסי. At age 5, he was abducted into the Russian army. שם הוא היה 25 שנה. There he was 25 years old. הוא חי והתנהג כלא יהודי. He lived and acted like a Jew. פעם הוא ראה נרות דולקים בחלון של בית, וזה הזכיר לו את הילדות שלו. He once saw candles lit in the window of a house, and it reminded him of his childhood. הוא דפק על הדלת, בחורה צעירה פתחה את הדלת. He knocked on the door, a young girl opened the door. אבא שלה, הרב,ראה אותו והזמין אותו להיכנס לבית ולאכול איתם ארוחת ליל שבת. Her father, the rabbi, saw him and invited him to come into the house and eat a Saturday night meal with them. הם התחילו לדבר. They started talking. זכריה נשאר בבית של הרב ואחר כך הוא התחתן עם בת הרב. Zechariah stayed in the rabbi's house and then he married the daughter of the rabbi. רגע של מילים תרגיל תגידו את המילים במקום הנכון ובצורה הנכונה - המילים הן: להרביץ, להתנהג אני חוזר: להרביץ, להתנהג - בחורה צעירה הגיעה למשטרה וסיפרה לשוטרים שהיא לא רוצה לחזור הביתה, כי היא פוחדת מבעלה, ש_____ באגרסיביות. A moment of words Exercise Say the words in the right place and in the right way - the words are: beat, behave I repeat: beat, behave - a young girl came to the police and told police she did not want to go home because she was afraid of her husband, who _____ aggressively. לפעמים הוא אפילו _____ לה. Sometimes he even _____ her.  היא פוחדת מבעלה.  She is afraid of her husband. הוא מתנהג אליה באגרסיביות ולפעמים אפילו מרביץ לה. He treats her aggressively and sometimes even beats her. מוכנים להמשיך? Ready to move on? המילים הן: מאושר, נרות דולקים אני חוזר: מאושר, נרות דולקים - אליזבט ערכה, עשתה מסיבת סילבסטר בבית. The words are: happy, lit candles. היא שמה _____ בכל פינות הבית. She puts _____ in all corners of the house. האורחים שמחו, שרו ורקדו והיו _____ עד שפתאום התחילה אש. The guests rejoiced, sang and danced and were _____ until suddenly a fire started. שוטרים הגיעו מיד ועזרו לאליזבט ולאורחים לעזוב את הבית. Cops arrived immediately and helped Elizabeth and the guests leave the house.  היא שמה נרות דולקים בכל פינות הבית.  She puts candles on all corners of the house. האורחים שמחו, שרו ורקדו והיו מאושרים, עד שפתאום התחילה אש. The guests rejoiced, sang and danced and were happy, until suddenly a fire started. ועכשיו שימו לב, 3 מילים: המילים הן: דמעות, לבכות, מרגש אני חוזר: דמעות, לבכות, מרגש - לאיש העסקים ג'יימס גולד נולד בן ראשון. And now notice, 3 words: The words are: tears, cry, exciting I repeat: tears, cry, exciting - businessman James Gold was born first. עיתונאי שראה אותו בכניסה לבית החולים, כתב בעיתון: איש העסקים, גיימס גולד _____ מרוב התרגשות ולא יכול היה לעצור את ה_____. A journalist who saw him at the hospital entrance wrote in the paper: Businessman, Games Gold _____ with excitement and couldn't stop the _____. זה היה _____ מאוד, לראות אותו בסיטואציה הזאת. It was very _____, to see him in this situation.  ג'יימס גולד בכה מרב התרגשות ולא יכול היה לעצור את הדמעות.  James Gold cried with excitement and couldn't stop the tears. זה היה מרגש מאוד, לראות אותו בסיטואציה הזאת. It was very exciting, to see him in this situation. מוכנים להמשיך את התרגיל? Ready to continue the exercise? Готов продолжить упражнение? המילים הן: להזכיר, זיכרונות, שיחה אני חוזר: להזכיר, זיכרונות, שיחה - השחקן והבמאי טים פורד סיפר ב_____ פרטית עם עיתונאים, שהסרט האחרון שלו הוא אישי מאוד .הסרט מספר את ה_____ שלו מהזמן שהוא היה ילד. The words are: reminiscence, memories, conversation I repeat: reminiscences, memories, conversation - actor and director Tim Ford told in private _____ with journalists that his latest film is very personal. Слова: воспоминания, воспоминания, разговор, который я повторяю: воспоминания, воспоминания, разговор - актер и режиссер Тим Форд в беседе с журналистами _____ сказал, что его последний фильм очень личный. הוא צילם את הסרט ליד כפר קטן באריזונה כי המקום _____ לו את בית ההורים בהונגריה. He filmed the movie near a small village in Arizona because the place _____ the home of his parents in Hungary. Он снимал фильм возле маленькой деревни в Аризоне, потому что это место _____ дома его родителей в Венгрии.  טים פורד סיפר בשיחה עם עיתונאים, שהסרט האחרון שלו מספר את הזיכרונות שלו מהזמן שהוא היה ילד.  Tim Ford spoke with reporters that his latest film recounts his memories of when he was a kid. Ford Тим Форд сказал журналистам, что его последний фильм рассказывает о его воспоминаниях о том, когда он был ребенком. הוא צילם את הסרט ליד כפר קטן באריזונה כי המקום הזכיר לו את בית ההורים בהונגריה. He shot the film near a small village in Arizona because the place reminded him of his parents' house in Hungary. דבר אחר - בסיפור על בית קפה רצקי שמעתם את המשפט: ברגע אחד גילה סבא זכריה את סוד החיים שלו. Another thing - in the story of a rocky cafe, you heard the sentence: One moment Grandpa Zachary revealed his secret. Другое дело - в истории о каменистом кафе вы услышали предложение: однажды дедушка Захари раскрыл свой секрет. סוד החיים. The secret of life. נשמע עכשיו וריאציות נוספות של המילה סוד: סוד היופי - את נראית נהדר, מה סוד היופי שלך? Now we hear more variations of the word secret: the secret of beauty - you look great, what's your secret of beauty? Теперь мы слышим больше вариаций слова «секрет»: секрет красоты - ты прекрасно выглядишь, в чем твой секрет красоты? בסודי סודות - פיטרו אותו מעבודה. Confidential - Get fired from work. הוא לא מספר על זה לאף אחד אפילו לא לאשתו – הוא שומר על זה בסודי סודות. He doesn't tell anyone about it, not even his wife - he keeps it a secret. Он никому не говорит об этом, даже своей жене - он держит это в секрете. סוד צבאי - לחיילים אסור לספר לאף אחד מה הם עושים בצבא, איפה הם נמצאים – כי זה סוד צבאי. Military secret - Soldiers must not tell anyone what they are doing in the army, where they are - because it is a military secret. Военная тайна - солдаты не должны никому рассказывать, что они делают в армии, где они находятся - потому что это военная тайна. סוד החיים, סוד היופי, בסודי סודות, סוד צבאי זמן לעברית מדוברת בסיפור של פעם – בית קפה רצקי שמעתם את המשפטים: "מי דיבר עם מי, מי התנשק עם מי, מי הרביץ למי". The secret of life, the secret of beauty, secret secrets, military secret Time for Hebrew is spoken of in a story of the past - a main cafe you heard the sentences: "Who talked to who, who kissed who, who hit who." Секрет жизни, секрет красоты, секретные секреты, военная тайна Время для иврита рассказывается в истории прошлого - в главном кафе вы слышали предложения: «Кто с кем разговаривал, кто кого целовал, кто кого бил». תשמעו בבקשה משפטים כאלה בסיפור קצר על עיתון צהוב שכותב על סלבריטיס. You will hear such phrases in a short story about a yellow newspaper writing about celebrity. Пожалуйста, услышите такие фразы в рассказе о желтой газете, пишущей о знаменитости. "תל אביב – היום" הוא עיתון צהוב, שכותב על סלב – סלבריטיס, אנשים מפורסמים. "Tel Aviv - Today" is a yellow newspaper, which writes about celeb - celebrity, famous people. «Тель-Авив - Сегодня» - это желтая газета, которая пишет о знаменитостях, знаменитостях. בעברית – סלבריטיס הם ידוענים מהמילה 'ידע' 'לדעת'. In Hebrew - celebrities are celebrities from the word "knowledge" "to know". На иврите - знаменитости - это слова «знать», «знать». ומה כותבים בעיתון "תל אביב- היום"? And what does the newspaper "Tel Aviv-Hayom" write? דברים מעניינים מאוד: מי דיבר עם מי, מי הזמין את מי למסיבה, מי התנשק עם מי ומתי, מי התחתן עם מי, מי התגרש ממי ולמה, מי הרביץ למי, כך אנחנו יודעים כל מה שקורה ככה סתם בתל אביב. Very interesting things: who talked to whom, who invited whom to the party, who kissed whom and when, who married whom, who divorced whom and why, who beat whom, so we know everything that happens just like that in Tel Aviv. Очень интересные вещи: кто с кем разговаривал, кто кого приглашал на вечеринку, кто кого и когда целовал, кто за кого женился, кто с кем разводился, кто и почему, кто кого избивал, поэтому мы знаем все, что только что произошло в Тель-Авиве. ומה קורה אצלכם? And what happens to you? А что с тобой происходит? בעיר שלכם? In your city? רגע של דיבור תחזרו אחריי על משפטים מהטקסט: בתי הקפה בתל אביב היו מקום מפגש. A moment of talk you will repeat sentences from the text: The Tel Aviv cafes were a meeting place. В момент разговора вы будете повторять предложения из текста впоследствии: кафе в Тель-Авиве были местом встречи. ______________________________ אנשים באו לבתי הקפה לשמוע חדשות מקומיות ועולמיות. ______________________________ People came to the cafes to hear local and global news. ______________________________ Люди пришли в кафе, чтобы услышать местные и мировые новости. ______________________________ גב' רבינוביץ תמיד רוצה לדעת מה קורה ככה סתם אצל אנשים. ______________________________ Ms. Rabinowitz always wants to know what happens just like that in people. ______________________________ Г-жа Рабиновиц всегда хочет знать, что именно так происходит с людьми. ______________________________ סבא זכריה נולד ברוסיה, והוא חי והתנהג כלא יהודי. ______________________________ Grandpa Zechariah was born in Russia, and he lived and acted as a non-Jew. ______________________________ Дедушка Захарий родился в России, жил и вел себя как еврей. ______________________________ סבא לא זכר דבר מהעבר היהודי שלו. ______________________________ Grandpa did not remember anything from his Jewish past. ______________________________ Дедушка ничего не помнил о своем еврейском прошлом. ______________________________ סבא זכריה הסתכל בנרות, ותמונות מן הילדות עלו בו. ______________________________ Grandpa Zachary looked at the candles, and pictures of the girls rose. ______________________________ Дедушка Захарий посмотрел на свечи, и картины из детства выросли. ______________________________ כאשר סבא זכריה גילה את סוד החיים שלו, כולם בכו מרוב התרגשות. ______________________________ When Grandpa Zechariah discovered the secret of his life, everyone cried with excitement. ______________________________ Когда дедушка Захари открыл свою тайну, все плакали от волнения. ___________________________ שאלה למחשבה בסוף סיפור של פעם "בית קפה רצקי" אומר צבי רצקי שהוא אוהב לספר את הסיפור על סבא זכריה שוב ושוב. ___________________________ Question for Thought At the end of a story once told "Ratzaki Cafe", Zvi Ratzaki says he likes to tell the story of Grandpa Zachary again and again. ___________________________ Вопрос к размышлению в конце истории, однажды сказанной «Кафе Ратзаки». Цви Ратзаки говорит, что любит рассказывать историю дедушки Захари снова и снова. אם הסיפור אמיתי או לא אף אחד לא יודע. Whether the story is true or not no one knows. Реальная история или нет, никто не знает. האם זה חשוב שהסיפור אמיתי? Is it important that the story is real? Важно ли, чтобы история была реальной?