×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BY WORD OF MOUTH - מפה לאוזן, (Exercises) שיעור מספר 1: איך אני נולדתי

(Exercises) שיעור מספר 1: איך אני נולדתי

רגע של הבנה

שמעתם את הטקסט, בואו נבדוק מה הבנתם. תשמעו את השאלות ותגידו את התשובות. תרגיל מי אמר את הדברים האלה – אבא, אימא או הילד? דוגמה: - מי אמר: "אבא יודע איך לעשות ילדים"?  אימא. אימא אמרה: אבא יודע איך לעשות ילדים. - מי אמר: "אין לי קשר לזה"?  אימא. אימא אמרה: אין לי קשר לזה. - מי אמר: "הוא עושה את זה לבד"?  אימא. אימא אמרה: הוא עושה את זה לבד. - מי אמר: "למה אתה נותן שיספרו לך דברים לא נכונים"?  אבא. אבא אמר: למה אתה נותן שיספרו לך דברים לא נכונים? - מי אמר: "ברח הפחדן"?  אימא. אימא אמרה: ברח הפחדן. - מי אמר: "כן כן, זאת האמת, בחיי"?  אימא. אימא אמרה: כן, כן, זאת האמת, בחיי. - מי אמר: "ומאז אתה שלי"?  אימא. אימא אמרה: ומאז אתה שלי. - מי אמר: "סיפור יפה, לא? אני מאמין בו עד היום"?  הילד. הילד אמר: סיפור יפה, לא? אני מאמין בו עד היום. מוכנים לתרגיל נוסף? תרגיל תגידו אם המשפט נכון או לא נכון, כן או לא? - אבא לא רצה לספר את הסיפור לילד, כי לא היה לו נעים, הוא הרגיש לא נוח. נכון או לא נכון? _  נכון. אבא לא רצה לספר את הסיפור לילד כי לא היה לו נעים. - אימא אמרה לילד: "אם אתה כל כך רוצה לדעת, אני אספר לך את האמת." האם אימא סיפרה את האמת? כן או לא? _  לא. אימא לא סיפרה את האמת. - אימא רצתה שאבא יספר לילד איך הוא נולד, ואבא רצה שאימא תספר - כי שניהם לא ידעו מה לספר, איך לספר ומה לומר. נכון או לא נכון? _  נכון. אימא רצתה שאבא יספר לילד איך הוא נולד, ואבא רצה שאימא תספר, כי שניהם לא ידעו מה לספר, איך לספר ומה לומר. - אימא אומרת: "אבא שלך המשיך לישון כמו תמיד, אבל לי זה בסדר, אני לא מתלוננת." אימא מתלוננת או לא מתלוננת? כן או לא? _  כן, אימא מתלוננת, היא רק אומרת שהיא לא מתלוננת. רגע של מילים תרגיל תגידו את המילים במקום הנכון - המילים הן: בורח, משקר, מאמין אני חוזר: בורח, משקר, מאמין - אבא של פינוקיו אמר לו: "אתה משקר יותר מדי. אף אחד כבר לא _ לך. האף שלך גדל בכל פעם שאתה _. אין לך חברים! גם החבר הכי טוב שלך לא רוצה להיות איתך, הוא _ ממך."  אבא של פינוקיו אמר לו: אתה משקר יותר מדי. אף אחד כבר לא מאמין לך. האף שלך גדל בכל פעם שאתה משקר. אין לך חברים! גם החבר הכי טוב שלך לא רוצה להיות איתך, הוא בורח ממך. מוכנים לתרגיל נוסף? תרגיל תגידו את המילה הנכונה - - המורה שלי _ שאני כל הזמן מאחר לבית הספר. המורה שלי מתעוררת או מתלוננת? _  המורה שלי מתלוננת, שאני כל הזמן מאחר לבית הספר. - מה לעשות? אני ממש לא יכול _ ב-7 בבוקר. אני לא יכול להתעורר או להתלונן? _  מה לעשות? אני ממש לא יכול להתעורר ב-7 בבוקר. - אני מסביר לה, שאני מכין שיעורי בית עד שעה מאוחרת, אבל היא לא _ לי ואומרת שזה שטויות. המורה לא מאמינה או משקרת לי? _  אני מסביר לה, שאני מכין שיעורי בית עד שעה מאוחרת, אבל היא לא מאמינה לי ואומרת שזה שטויות. - אני יודע שאני לא _ , אבל גם מלאכים צריכים לישון. אני יודע שאני לא מלאך או שקרן? _  אני יודע שאני לא מלאך, אבל גם מלאכים צריכים לישון. זמן לעברית מדוברת בעברית מדוברת לפעמים חוזרים על מילה פעמיים כדי לתת לה אפקט חזק יותר כמו יפה יפה, חזק חזק, אדום אדום, מהר מהר, גבר גבר. לדוגמה: אתה רואה אותו? הוא גבר גבר, הוא מחליט בבית, ואשתו לא אומרת מילה. תקשיבו לדיאלוג בשוק: - הבשר הזה טרי? - גברת, את לא רואה שהוא אדום-אדום וטרי טרי?! שימי אותו על הגריל והוא יצא טעים טעים. דבר נוסף - בסיפור שלנו אימא אומרת לילד: "אני אספר לך את האמת. כן כן, זאת האמת, בחיי." אימא משתמשת במילה בחיי כדי שהילד יאמין לה. בחיי, בחייך – באות מהמילה "חיים". בחיים שלי, בחיים שלך. ואנחנו אומרים זאת כדי שיאמינו לנו. תשמעו את הדיאלוג: - רוני, מה זה? מה זה הבלגן פה? - אימא, בחיי אני לא עשיתי את זה!!! תרגיל תשמעו את הדיאלוג ותגידו במקום הנכון את המילים והצירופים: יפה יפה, חזק חזק, קשורה לזה, מכניסה לראש. תחזרו יחד איתי: יפה יפה _ חזק חזק _ קשורה לזה _ מכניסה לראש _ - ראית אתמול את הבעל של ציפי? הוא הלך עם בחורה, שגרה בבניין שלנו. את מכירה אותה, צעירה, בלונדינית ו_ . ראיתי שהוא חיבק אותה ואפילו נישק אותה. מה פתאום?!! אני בכלל לא , ואני לא רוצה לדעת כלום על זה. בחיי, כל השטויות האלה שאת לא מעניינות אותי. יפה מאוד! ממש יופי! את תמיד קשורה לכל דבר ועכשיו לא? מה קרה לך, ציפי, החברה הטובה שלך נותנת שישקרו לה, ואת לא קשורה לזה? אני לא מאמינה לך. בחיי, אני לא קשורה לזה.  ראית אתמול את הבעל של ציפי? הוא הלך עם בחורה, שגרה בבניין שלנו. את מכירה אותה, צעירה, בלונדינית ויפה יפה. ראיתי שהוא חיבק אותה חזק חזק ואפילו נישק אותה. מה פתאום?!! אני בכלל לא קשורה לזה, ואני לא רוצה לדעת כלום על זה. בחיי, כל השטויות האלה שאת מכניסה לראש לא מעניינות אותי. יפה מאוד! ממש יופי! את תמיד קשורה לכל דבר ועכשיו לא? מה קרה לך, ציפי, החברה הטובה שלך נותנת שישקרו לה, ואת לא קשורה לזה? אני לא מאמינה לך. בחיי, אני לא קשורה לזה. זמן לדקדוק בטקסט ששמענו אומר הילד: "ביקשתי ממנו שהוא יספר לי את האמת." וגם אומרים: אני רוצה שיספרו לי את האמת, אני לא רוצה שישקרו לי. אחרי הפעלים: לבקש, לרצות כמו: ביקש ש- , מבקש ש- , רצה ש- , רוצה ש- , רציתי ש- אומרים משפט עם פועל בעתיד. תרגיל תשמעו את המשפטים, שאימא אומרת לבן שלה, ותגידו את הפעלים בצורה הנכונה. הפעלים הם: לספר, לשקר - אימא אומרת לבן שלה: "אני מבקשת שאתה תמיד _ לי את האמת, ושלא _ לי."  אימא אומרת לבן שלה: אני מבקשת שאתה תמיד תספר לי את האמת, ושלא תשקר לי. הפעלים הם: להיות, לברוח - אימא אומרת לבן שלה: "אני רוצה שאתה _ גבר ושלא _ מבעיות."  אימא אומרת לבן שלה: אני רוצה שאתה תהיה גבר ושלא תברח מבעיות. הפועל: להקשיב - "אני רוצה שאתה _ למורה שלך כשהיא מדברת אליך. תכניס לך לראש: אתה לא מלאך ולא מלך!"  אני רוצה שאתה תקשיב למורה שלך כשהיא מדברת אליך. תכניס לך לראש: אתה לא מלאך ולא מלך! רגע של דיבור תחזרו אחריי על משפטים מהטקסט: אבא יודע איך לעשות ילדים. אני לא קשורה לזה. אלה שטויות שאימא שלך מכניסה לך לראש. למה אתה תמיד נותן שישקרו לך? מה ראיתי? מלאך קטן שירד מהשמיים. אני מאמין בסיפור הזה עד היום. שאלה למחשבה שמעתם את הסיפור "איך נולדתי" של גיל חובב הילד, ומה הסיפור שלכם?


(Exercises) שיעור מספר 1: איך אני נולדתי (Exercises) Lesson number 1: How I was born

רגע של הבנה A moment of understanding Момент понимания

שמעתם את הטקסט, בואו נבדוק מה הבנתם. Have you heard the text, let's see what you understand. Вы слышали текст, давайте посмотрим, что вы понимаете. תשמעו את השאלות ותגידו את התשובות. Listen to the questions and say the answers. Слушайте вопросы и говорите ответы. תרגיל מי אמר את הדברים האלה – אבא, אימא או הילד? Exercise Who said these things - father, mother or child? Упражнение Кто сказал эти вещи - отец, мать или ребенок? דוגמה: - מי אמר: "אבא יודע איך לעשות ילדים"? Example: - Who said: "Father knows how to make children"? Пример: - Кто сказал: «Отец знает, как сделать детей»?  אימא.  Mom. אימא אמרה: אבא יודע איך לעשות ילדים. Mom said: Dad knows how to make kids. - מי אמר: "אין לי קשר לזה"? - Who said: "I have nothing to do with it"? - Кто сказал: «Я не имею к этому никакого отношения»?  אימא. אימא אמרה: אין לי קשר לזה. Mom said: I have nothing to do with it. - מי אמר: "הוא עושה את זה לבד"? - Who said: "He does it alone"? - Кто сказал: «Он делает это один»?  אימא.  Mom. אימא אמרה: הוא עושה את זה לבד. Mother said: He does it alone. - מי אמר: "למה אתה נותן שיספרו לך דברים לא נכונים"? - Who said: "Why do you let people tell you the wrong things"? - Кто сказал: «Почему вы позволяете людям говорить вам неправильные вещи»?  אבא. אבא אמר: למה אתה נותן שיספרו לך דברים לא נכונים? Dad said: Why do you let people tell you the wrong things? - מי אמר: "ברח הפחדן"? - Who said: "The coward ran away"? - Кто сказал: «Трус сбежал»?  אימא.  Mom. אימא אמרה: ברח הפחדן. Mother said: The cowardly ran away. - מי אמר: "כן כן, זאת האמת, בחיי"? - Who said: "Yes yes, that's the truth, my life"? - Кто сказал: «Да, да, это правда, моя жизнь»?  אימא.  Mom. אימא אמרה: כן, כן, זאת האמת, בחיי. Mama said: Yes, yes, that's the truth, my life. - מי אמר: "ומאז אתה שלי"? - Who said: "And since you are mine"? - Кто сказал: «А так как ты мой»?  אימא. אימא אמרה: ומאז אתה שלי. Mama said: And you've been mine ever since. - מי אמר: "סיפור יפה, לא? - Who said: "A beautiful story, isn't it? - Кто сказал: «Хорошая история, не правда ли? אני מאמין בו עד היום"? I believe in him to this day ”? Я верю в него по сей день »?  הילד.  The boy. הילד אמר: סיפור יפה, לא? The boy said: A beautiful story, isn't it? אני מאמין בו עד היום. I believe in him to this day. מוכנים לתרגיל נוסף? Ready for another exercise? תרגיל תגידו אם המשפט נכון או לא נכון, כן או לא? Exercise Say if the sentence is true or false, yes or no? Упражнение Скажите, является ли предложение истинным или ложным, да или нет? - אבא לא רצה לספר את הסיפור לילד, כי לא היה לו נעים, הוא הרגיש לא נוח. - Dad didn't want to tell the story to the kid because he wasn't comfortable, he felt uncomfortable. «Мой отец не хотел рассказывать историю мальчику, потому что он не был приятным, он чувствовал себя неловко. נכון או לא נכון? right or wrong? _____  נכון. אבא לא רצה לספר את הסיפור לילד כי לא היה לו נעים. Отец не хотел рассказывать историю мальчику, потому что он не был приятным. - אימא אמרה לילד: "אם אתה כל כך רוצה לדעת, אני אספר לך את האמת." - Mama told the boy: "If you want to know so much, I'll tell you the truth." - Мама сказала мальчику: «Если ты так хочешь знать, я скажу тебе правду». האם אימא סיפרה את האמת? Did Mama tell the truth? כן או לא? Yes or No? _____  לא. אימא לא סיפרה את האמת. Mama didn't tell the truth. - אימא רצתה שאבא יספר לילד איך הוא נולד, ואבא רצה שאימא תספר - כי שניהם לא ידעו מה לספר, איך לספר ומה לומר. - Mama wanted Dad to tell the child how he was born, and Dad wanted Mama to tell - because they both didn't know what to tell, how to tell and what to say. נכון או לא נכון? right or wrong? _____  נכון. אימא רצתה שאבא יספר לילד איך הוא נולד, ואבא רצה שאימא תספר, כי שניהם לא ידעו מה לספר, איך לספר ומה לומר. Mama wanted Dad to tell the child how he was born, and Dad wanted Mama to tell, because they both didn't know what to tell, how to tell and what to say. - אימא אומרת: "אבא שלך המשיך לישון כמו תמיד, אבל לי זה בסדר, אני לא מתלוננת." - Mama says: "Your dad kept sleeping as always, but to me it's okay, I'm not complaining." - Мама говорит: «Твой отец продолжал спать, как всегда, но со мной все в порядке, я не жалуюсь». אימא מתלוננת או לא מתלוננת? Mum complaining or not complaining? כן או לא? _____  כן, אימא מתלוננת, היא רק אומרת שהיא לא מתלוננת. _____  Yes, Mum complains, she just says she doesn't complain. רגע של מילים תרגיל תגידו את המילים במקום הנכון - המילים הן: בורח, משקר, מאמין אני חוזר: בורח, משקר, מאמין - אבא של פינוקיו אמר לו: "אתה משקר יותר מדי. A moment of exercise words Say the words in the right place - the words are: runaway, lying, believing I repeat: running away, lying, believing - Pinocchio's father told him: "You are lying too much. Момент упражнения слов Скажи слова в нужном месте - слова: сбежавший, лживый, веря, повторяю: убегая, лживый, веря, - отец Пиноккио сказал ему: «Ты слишком много врешь. אף אחד כבר לא _____ לך. Nobody _____ you anymore. Никто _____ ты больше. האף שלך גדל בכל פעם שאתה _____. Your nose grows every time you _____. Ваш нос растет каждый раз, когда вы _____. אין לך חברים! You have no friends! У тебя нет друзей! גם החבר הכי טוב שלך לא רוצה להיות איתך, הוא _____ ממך." Your best friend doesn't want to be with you either, he _____ you. " Твой лучший друг тоже не хочет быть с тобой, он _____ тебя ".  אבא של פינוקיו אמר לו: אתה משקר יותר מדי. אף אחד כבר לא מאמין לך. No one believes you anymore. האף שלך גדל בכל פעם שאתה משקר. Your nose grows every time you lie. אין לך חברים! גם החבר הכי טוב שלך לא רוצה להיות איתך, הוא בורח ממך. Your best friend doesn't want to be with you either, he runs away from you. מוכנים לתרגיל נוסף? Ready for another exercise? Готовы к другому упражнению? תרגיל תגידו את המילה הנכונה - - המורה שלי _____ שאני כל הזמן מאחר לבית הספר. Exercise Say the Right Word - - My Teacher _____ I am constantly late to school. Упражнение Скажи правильное слово - - Мой учитель _____ Я постоянно опаздываю в школу. המורה שלי מתעוררת או מתלוננת? Is my teacher waking up or complaining? Мой учитель просыпается или жалуется? _____  המורה שלי מתלוננת, שאני כל הזמן מאחר לבית הספר. _____  My teacher complains that I am constantly late to school. - מה לעשות? - What to do? אני ממש לא יכול _____ ב-7 בבוקר. I really can't _____ at 7 am. Я действительно не могу _____ в 7 часов утра. אני לא יכול להתעורר או להתלונן? Я не могу проснуться или пожаловаться? _____  מה לעשות? אני ממש לא יכול להתעורר ב-7 בבוקר. - אני מסביר לה, שאני מכין שיעורי בית עד שעה מאוחרת, אבל היא לא _____ לי ואומרת שזה שטויות. - I explain to her, that I do homework until late, but she doesn't _____ me and say it's nonsense. - Я объясняю ей, что я делаю домашнюю работу до поздна, но она не _____ меня и говорит, что это чепуха. המורה לא מאמינה או משקרת לי? _____  אני מסביר לה, שאני מכין שיעורי בית עד שעה מאוחרת, אבל היא לא מאמינה לי ואומרת שזה שטויות. _____ explain Я объясняю ей, что я делаю домашнюю работу поздно, но она не верит мне и говорит, что это чепуха. - אני יודע שאני לא _____ , אבל גם מלאכים צריכים לישון. - I know I'm not _____, but angels also need to sleep. - Я знаю, что я не _____, но ангелам тоже нужно спать. אני יודע שאני לא מלאך או שקרן? I know I'm not an angel or a liar? Я знаю, что я не ангел или лжец? _____  אני יודע שאני לא מלאך, אבל גם מלאכים צריכים לישון. _____  I know I'm not an angel, but angels also need to sleep. זמן לעברית מדוברת בעברית מדוברת לפעמים חוזרים על מילה פעמיים כדי לתת לה אפקט חזק יותר כמו יפה יפה, חזק חזק, אדום אדום, מהר מהר, גבר גבר. Time for spoken Hebrew in spoken Hebrew sometimes repeats a word twice to give it a stronger effect like beautiful beautiful, strong strong, red red, fast fast, man man. Время для разговорного иврита в разговорном иврите Иногда повторяют слово дважды, чтобы придать ему более сильный эффект, как красивый красивый, сильный сильный, красный красный, быстрый быстрый, мужчина и мужчина. לדוגמה: אתה רואה אותו? For example: Do you see it? Например: вы это видите? הוא גבר גבר, הוא מחליט בבית, ואשתו לא אומרת מילה. He's a man, he decides at home, and his wife doesn't say a word. Он мужчина, он решает дома, а его жена не говорит ни слова. תקשיבו לדיאלוג בשוק: - הבשר הזה טרי? Listen to market dialogue: - Is this meat fresh? Послушайте рыночный диалог: - Это мясо свежее? - גברת, את לא רואה שהוא אדום-אדום וטרי טרי?! - Madam, don't you see he's red-red and fresh fresh ?! - Мадам, разве вы не видите, что он красно-красный и свежий свежий ?! שימי אותו על הגריל והוא יצא טעים טעים. Put it on the grill and it came out delicious and tasty. Положите его на гриль, и получилось вкусно и вкусно. דבר נוסף - בסיפור שלנו אימא אומרת לילד: "אני אספר לך את האמת. Another thing - in our story, Mama tells the child: "I'll tell you the truth. Другое дело - в нашей истории мама говорит ребенку: «Я скажу тебе правду. כן כן, זאת האמת, בחיי." Yes, yes, that's the truth, in my life. " Да, да, это правда, моя жизнь ". אימא משתמשת במילה בחיי כדי שהילד יאמין לה. Mama uses the word in my life for the child to believe her. Мама использует слово в моей жизни, чтобы ребенок поверил ей. בחיי, בחייך – באות מהמילה "חיים". Boy, come on - come from the word "life." Мальчик, давай - давай от слова "жизнь". בחיים שלי, בחיים שלך. In my life, in your life. В моей жизни, в вашей жизни. ואנחנו אומרים זאת כדי שיאמינו לנו. And we say it so they believe us. И мы говорим это, чтобы они верили нам. תשמעו את הדיאלוג: - רוני, מה זה? Listen to the dialogue: - Ronnie, what is it? Послушайте диалог: - Ронни, что это? מה זה הבלגן פה? What's the mess here? - אימא, בחיי אני לא עשיתי את זה!!! - Mom, my life I didn't do it !!! - Мама, всю жизнь я этого не делал !!! תרגיל תשמעו את הדיאלוג ותגידו במקום הנכון את המילים והצירופים: יפה יפה, חזק חזק, קשורה לזה, מכניסה לראש. Exercise Listen to the dialogue and say the words and phrases in the right place: beautiful, strong, strong, related to it, head to head. Упражнение. Слушайте диалог и произносите в нужном месте слова и фразы: красивые, сильные, сильные, связанные с ним, с головы. תחזרו יחד איתי: יפה יפה _____ חזק חזק _____ קשורה לזה _____ מכניסה לראש _____ - ראית אתמול את הבעל של ציפי? Come back with me: beautiful beautiful _____ strong strong _____ related to it _____ from head to head _____ - did you see Tzipi's husband yesterday? Вернись со мной: красивая красивая _____ сильная сильная _____ связанная с этим _____ с головы до головы _____ - ты видел мужа Ципи вчера? הוא הלך עם בחורה, שגרה בבניין שלנו. He went with a girl, who lived in our building. Он пошел с девушкой, которая жила в нашем здании. את מכירה אותה, צעירה, בלונדינית ו_______ . You know her, young, blonde and _______. ראיתי שהוא חיבק אותה ______ ואפילו נישק אותה. I saw he hugged her ______ and even kissed her. Я видел, как он обнял ее ______ и даже поцеловал ее. מה פתאום?!! No way?!! אני בכלל לא ______ , ואני לא רוצה לדעת כלום על זה. I'm not ______ at all, and I don't want to know anything about it. Я совсем не ______, и я не хочу ничего об этом знать. בחיי, כל השטויות האלה שאת ________ לא מעניינות אותי. Boy, all that nonsense you ________ don't interest me. Ну и дела, вся эта ерунда, которая меня не волнует. יפה מאוד! Very nice! ממש יופי! Really beautiful! את תמיד קשורה לכל דבר ועכשיו לא? You're always connected to everything and now aren't you? Ты всегда со всем связан и не так ли? מה קרה לך, ציפי, החברה הטובה שלך נותנת שישקרו לה, ואת לא קשורה לזה? What happened to you, Tzipi, your good friend lets her lie, and you have nothing to do with it? Что с тобой случилось, Ципи, твой хороший друг позволяет тебе лгать ей, а ты с этим не связан? אני לא מאמינה לך. I do not believe you. Я тебе не верю. בחיי, אני לא קשורה לזה. In my life, I'm not connected to that. Мальчик, я не связан с этим.  ראית אתמול את הבעל של ציפי?  Did you see Tzipi's husband yesterday? הוא הלך עם בחורה, שגרה בבניין שלנו. He went with a girl, who lived in our building. את מכירה אותה, צעירה, בלונדינית ויפה יפה. You know her, young, blonde and beautiful. Вы знаете ее, молодой, белокурый и красивый. ראיתי שהוא חיבק אותה חזק חזק ואפילו נישק אותה. I saw he hugged her tightly and even kissed her. מה פתאום?!! No way?!! אני בכלל לא קשורה לזה, ואני לא רוצה לדעת כלום על זה. I'm not at all related to it, and I don't want to know anything about it. Я не имею к этому никакого отношения и не хочу ничего об этом знать. בחיי, כל השטויות האלה שאת מכניסה לראש לא מעניינות אותי. Man, all that nonsense you put in your head doesn't interest me. Чувак, вся эта ерунда, которую ты вкладываешь в свою голову, меня не интересует. יפה מאוד! Very nice! ממש יופי! Really nice! את תמיד קשורה לכל דבר ועכשיו לא? You're always connected to everything and now aren't you? Ты всегда со всем связан и не так ли? מה קרה לך, ציפי, החברה הטובה שלך נותנת שישקרו לה, ואת לא קשורה לזה? What happened to you, Tzipi, your good friend lets her lie, and you have nothing to do with it? אני לא מאמינה לך. Я тебе не верю. בחיי, אני לא קשורה לזה. זמן לדקדוק בטקסט ששמענו אומר הילד: "ביקשתי ממנו שהוא יספר לי את האמת." Time for grammar in the text we hear the boy says: "I asked him to tell me the truth." Время для грамматики В тексте, который мы услышали, мальчик говорит: «Я попросил его рассказать мне правду». וגם אומרים: אני רוצה שיספרו לי את האמת, אני לא רוצה שישקרו לי. And they say: I want to be told the truth, I don't want to be lied to. И они говорят: я хочу, чтобы мне сказали правду, я не хочу, чтобы меня обманывали. אחרי הפעלים: לבקש, לרצות כמו: ביקש ש- , מבקש ש- , רצה ש- , רוצה ש- , רציתי ש- אומרים משפט עם פועל בעתיד. After the verbs: to ask, to want like: asked for, asked for, wanted, wanted, wanted, wanted to say a sentence with a verb in the future. После глаголов: спросить, хотеть, как: попросил, попросил, хотел, хотел, хотел сказать предложение с глаголом в будущем. תרגיל תשמעו את המשפטים, שאימא אומרת לבן שלה, ותגידו את הפעלים בצורה הנכונה. Exercise Listen to the sentences that a mother says to her son, and say the verbs in the correct way. Упражнение. Слушайте предложения, которые мама говорит своему сыну, и правильно произносите глаголы. הפעלים הם: לספר, לשקר - אימא אומרת לבן שלה: "אני מבקשת שאתה תמיד _____ לי את האמת, ושלא _____ לי." The verbs are: tell, lie - mother tells her son: "I ask that you always _____ me the truth, and not _____ me." Глаголы таковы: сказать, солгать - мать говорит сыну: «Я прошу вас всегда давать мне правду, а не _____ мне».  אימא אומרת לבן שלה: אני מבקשת שאתה תמיד תספר לי את האמת, ושלא תשקר לי.  Mama says to her son: I ask that you always tell me the truth and don't lie to me. הפעלים הם: להיות, לברוח - אימא אומרת לבן שלה: "אני רוצה שאתה _____ גבר ושלא _____ מבעיות." The verbs are: to be, to run away - Mama says to her son: "I want you _____ man and not _____ from problems." Глаголы таковы: быть, убежать, - мама говорит сыну: «Я хочу, чтобы ты _____, а не _____ проблем».  אימא אומרת לבן שלה: אני רוצה שאתה תהיה גבר ושלא תברח מבעיות.  Mama says to her son: I want you to be a man and not run away from problems. הפועל: להקשיב - "אני רוצה שאתה _____ למורה שלך כשהיא מדברת אליך. Hapoel: Listen - "I want you to _____ your teacher when she speaks to you. Глагол: Слушай - «Я хочу, чтобы ты _____ твой учитель, когда она разговаривает с тобой. תכניס לך לראש: אתה לא מלאך ולא מלך!" Put yourself in the head: you are neither an angel nor a king! " "Ты не ангел или король!"  אני רוצה שאתה תקשיב למורה שלך כשהיא מדברת אליך.  I want you to listen to your teacher when she talks to you. תכניס לך לראש: אתה לא מלאך ולא מלך! Put you in the head: you are neither an angel nor a king! "Ты не ангел или король! רגע של דיבור תחזרו אחריי על משפטים מהטקסט: אבא יודע איך לעשות ילדים. A moment of talk you will repeat sentences from the text: Father knows how to make children. В момент разговора вы будете повторять предложения из текста: Отец знает, как иметь детей. אני לא קשורה לזה. I'm not related to that. Я не связан с этим. ____________________ אלה שטויות שאימא שלך מכניסה לך לראש. ____________________ These are nonsense that your mother puts in your head. ____________________ Это чепуха, которую твоя мать вкладывает в твою голову. ____________________ למה אתה תמיד נותן שישקרו לך? ____________________ Why do you always let them lie to you? ____________________ Почему вы всегда позволяете им лгать вам? ____________________ מה ראיתי? ____________________ What did I see? ____________________ Что я видел? מלאך קטן שירד מהשמיים. A little angel descended from heaven. ____________________ אני מאמין בסיפור הזה עד היום. ____________________ I believe in this story to this day. ____________________ שאלה למחשבה שמעתם את הסיפור "איך נולדתי" של גיל חובב הילד, ומה הסיפור שלכם? ____________________ A question to think you have heard the "How I Was Born" story of a child lover's age, and what is your story? ____________________ вопрос думал, вы слышали историю «Как я родился» ребенок любитель возраста, и что ваша история?