×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Hebrew Crash Course, Lesson 16

Lesson 16

* - ?בני, מה זה? מה ציירת - ציירתי חיה מוזרה שאף אחד לא מכיר! יש לה ראש של פרפר, רגלי חתול, ואוזני פיל! נכון יפה?

* - איך עושים עוגת דבש? - את לא יודעת? אבל כבר עשית עוגת דבש פעם! - באמת? אני לא זוכרת... מתי? - נו, כשהיית עם החברות, נסעתן לקיבוץ גני בוקר. עוד שכחת אז לקחת משקפי שמש, את זוכרת? אכלתם שם במסעדה כל הזמן, אבל פעם אחת, כשעשיתם מסיבת פיג'מות לילדים רצית לעשות משהו בבית. אז קנית כל מה שצריך ועשית את העוגה הזאת, זוכרת? את הצלחת לעשות עוגה מעולה! חבל שאת לא זוכרת עכשיו.... * רנה ושלומי עומדים ליד דלת. זאת דלת של החבר שלהם, בנצי. בנצי לא בבית. - תגידי, מתי דברת אתו בפעם האחרונה? - לפני שבוע, והכל היה בסדר... אולי תתקשר אליו? למה שאני אתקשר? את התקשרת אליו כבר פעמים והוא לא עונה. - אני לא יודעת... מה עושים? אולי תשלח לו SMS? - תגידי, אמרת לו שאנחנו באים? - לא... אבל הוא תמיד בבית בזמן הזה... - לא?! לא אמרת לו? אז איך אפשר לבוא ככה פתאום?! מה חשבת לעצמך*? - חשבתי לעשות הפתעה... Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context

Lesson 16 Lektion 16 Lesson 16 Lección 16 Leçon 16 Lesson 16 Lezione 16 16과 Les 16 Lekcja 16 Lição 16 Урок 16 Lektion 16 Урок 16

*** - ?בני, מה זה? * - ?Mein Sohn, was ist das? - Benny, what 's that? * - ?Hijo mío, ¿qué es esto? * - ?בני, מה זה? * - ?Mój synu, co to jest? *** - Meu filho, o que é isso? * - ?Мой сын, что это? מה ציירת - Benny, what is that? ¿Qué dibujaste? co narysowałeś O que você pintou что ты нарисовал Ne çizdin? - ציירתי חיה מוזרה שאף אחד לא מכיר! - Ich habe ein komisches Tier gezeichnet, das niemand kennt! - I drew a strange animal that no one knows! - ¡Dibujé un animal extraño que nadie conoce! - ציירתי חיה מוזרה שאף אחד לא מכיר! - Narysowałem dziwne zwierzę, którego nikt nie zna! - Desenhei um animal estranho que ninguém conhece! - Я нарисовал странное животное, которого никто не знает! - Kimsenin bilmediği garip bir hayvan çizdim! יש לה ראש של פרפר, רגלי חתול, ואוזני פיל! Sie hat einen Schmetterlingskopf, Katzenbeine und Elefantenohren! - I have seen a life that I do not know! ¡Tiene cabeza de mariposa, patas de gato y orejas de elefante! Ma głowę motyla, kocie łapy i uszy słonia! Ela tem uma cabeça de borboleta, pernas de gato e orelhas de elefante! У нее голова бабочки, кошачьи лапы и слоновьи уши! Kelebek kafası, kedi bacakları ve fil kulakları var! נכון יפה? Ist es schön Is not that right? ¿No es hermoso? Czy to nie piękne? Não é lindo? Разве это не красиво? Bu güzel değil mi?

*** - איך עושים עוגת דבש? *** - Wie man Honigkuchen macht? Right? * - ¿Cómo se hace un pastel de miel? * - Jak zrobić ciasto miodowe? *** - Como fazer um bolo de mel? * - Как ты делаешь медовик? *** - Ballı kek nasıl yapılır? - את לא יודעת? - Du weisst es nicht? - you do not know? - ¿Usted no sabe? - nie wiesz? - você não sabe? - вы не знаете? אבל כבר עשית עוגת דבש פעם! Aber du hast schon einmal einen Honigkuchen gemacht! - How do you make a bush? ¡Pero tú ya hiciste un pastel de miel una vez! Ale już raz zrobiłeś ciasto miodowe! Mas você já fez um bolo de mel antes! Но ты уже один раз испекла медовик! Ama zaten bir kez ballı kek yaptın! - באמת? - Ja wirklich? - Really? - ¿En realidad? - Naprawdę? - Mesmo? - Действительно? אני לא זוכרת... מתי? Ich erinnere mich nicht ... wann? I do not remember ... when? No recuerdo... ¿cuándo? nie pamiętam...kiedy? Não me lembro... quando? Я не помню... когда? - נו, כשהיית עם החברות, נסעתן לקיבוץ גני בוקר. - Nun, als du mit den Freunden zusammen warst, bist du zum Kibbuz Gani Morning gegangen. "Well, when you were with the friends, you went to Kibbutz Ganei Boker. - Bueno, cuando estabas con tus amigos, fuiste al Kibbutz Gani Boker. - Cóż, kiedy byłeś ze znajomymi, pojechałeś do kibucu Gani Boker. - Bem, quando você estava com os amigos, você foi ao Kibutz Ganei Boker. - Ну, когда вы были с друзьями, вы пошли в кибуц Гани Бокер. עוד שכחת אז לקחת משקפי שמש, את זוכרת? Du hast damals vergessen, eine Sonnenbrille mitzunehmen, erinnerst du dich? You forgot to take sunglasses, remember? Entonces también te olvidaste llevar gafas de sol, ¿te acuerdas? Zapomniałeś też wtedy zabrać okularów przeciwsłonecznych, pamiętasz? Você esqueceu de levar óculos escuros, lembra? Ты тоже забыл тогда взять солнцезащитные очки, помнишь? O zaman güneş gözlüğü almayı unuttun, hatırlıyor musun? אכלתם שם במסעדה כל הזמן, אבל פעם אחת, כשעשיתם מסיבת פיג'מות לילדים רצית לעשות משהו בבית. Sie haben dort die ganze Zeit in einem Restaurant gegessen, aber einmal, als Sie eine Pyjama-Party für die Kinder machten, wollten Sie etwas zu Hause machen. You ate there all the time, but once, when you were having a pajamas party for kids, you wanted to do something at home. Comías allí en el restaurante todo el tiempo, pero una vez, cuando hiciste una fiesta de pijamas para los niños, quisiste hacer algo en casa. Jadłeś tam cały czas w restauracji, ale kiedyś, kiedy urządzałeś piżamowe przyjęcie dla dzieci, chciałeś coś zrobić w domu. Você comia lá em um restaurante o tempo todo, mas uma vez, quando você fazia uma festa do pijama para as crianças, você queria fazer algo em casa. Вы все время ели там в ресторане, но однажды, когда у вас была пижамная вечеринка для детей, вам захотелось чем-нибудь заняться дома. Her zaman orada bir restoranda yemek yediniz ama bir keresinde çocuklar için pijama partisi yaptığınızda evde bir şeyler yapmak istediniz. אז קנית כל מה שצריך ועשית את העוגה הזאת, זוכרת? Also hast du alles gekauft, was du brauchst, und diesen Kuchen gemacht, erinnerst du dich? Do you forget to take sun glasses yet, are not you? Entonces compraste todo lo que necesitabas e hiciste este pastel, ¿recuerdas? Więc kupiłeś wszystko, czego potrzebowałeś i zrobiłeś to ciasto, pamiętasz? Então você comprou tudo que precisava e fez esse bolo, lembra? Итак, вы купили все необходимое и приготовили этот торт, помните? Demek ihtiyacın olan her şeyi aldın ve bu pastayı yaptın, hatırladın mı? את הצלחת לעשות עוגה מעולה! Du hast es geschafft, einen tollen Kuchen zu backen! I ate there in the banquet all the time, but once, when you were doing the pajamas for the children, you wanted to do something in the house. ¡Hiciste un gran pastel! Udało Ci się zrobić świetne ciasto! Você conseguiu fazer um bolo maravilhoso! Вы приготовили отличный торт! Harika bir pasta yapmayı başardın! חבל שאת לא זוכרת עכשיו.... *** רנה ושלומי עומדים ליד דלת. זאת דלת של החבר שלהם, בנצי. בנצי לא בבית.  - תגידי, מתי דברת אתו בפעם האחרונה? - לפני שבוע, והכל היה בסדר... אולי תתקשר אליו? למה שאני אתקשר? את התקשרת אליו כבר פעמים והוא לא עונה. - אני לא יודעת... מה עושים? אולי תשלח לו SMS? - תגידי, אמרת לו שאנחנו באים? - לא... אבל הוא תמיד בבית בזמן הזה... - לא?! לא אמרת לו? אז איך אפשר לבוא ככה פתאום?! מה חשבת לעצמך*? - חשבתי לעשות הפתעה... Then shall you buy all that you need, and do this feast, remember? Lástima que no lo recuerdes ahora.... * Rana y Shlomi están parados junto a una puerta. Esta es la puerta de su amigo Benzi. Benzi no está en casa. - Dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? - Hace una semana, y todo estaba bien... ¿Quizás llamarlo? ¿Por qué debería llamar? Ya le has llamado varias veces y no contesta. - No lo sé… ¿qué hacemos? ¿Quizás enviarle un SMS? - Dime, ¿le dijiste que íbamos a venir? - No... pero él siempre está en casa a esta hora... - ¡¿No?! ¿no le dijiste? Entonces, ¿cómo puedes ponerte así de repente? ¿Qué pensaste para ti mismo*? - Pensé en darle una sorpresa... Szkoda, że teraz nie pamiętasz... * Rana i Shlomi stoją przy drzwiach. To drzwi ich przyjaciela Benziego. Benziego nie ma w domu. - Powiedz mi, kiedy ostatnio z nim rozmawiałeś? - Tydzień temu i wszystko było w porządku... Może do niego zadzwonić? Dlaczego powinienem zadzwonić? Dzwoniłeś już do niego kilka razy, a on nie odbiera. - Nie wiem... co robimy? Może wyślij mu SMS-a? - Powiedz, powiedziałeś mu, że przyjedziemy? - Nie... ale o tej porze zawsze jest w domu... - Nie?! nie powiedziałeś mu? Więc jak możesz tak nagle przyjść?! Co sobie pomyślałeś*? - Pomyślałem, że zrobię niespodziankę... Pena que você não se lembra agora.... *** Renee e Shlomi estão parados perto de uma porta. Esta é a porta do amigo deles, Benzi. Benzi não está em casa. - Diga, quando você falou com ele pela última vez? - Há uma semana, e estava tudo bem... talvez você devesse ligar para ele? Por que devo ligar? Você ligou para ele várias vezes e ele não atende. - Eu não sei o que fazer? Talvez enviar-lhe um SMS? - Diga-me, você disse a ele que estamos indo? - Não... mas ele está sempre em casa a esta hora... - Não?! Você não disse a ele? Então, como você pode vir assim de repente?! O que você achou de si mesmo*? - Pensei em fazer uma surpresa... Жаль, что ты сейчас не помнишь.... * Рана и Шломи стоят у двери. Это дверь их друга Бензи. Бензи нет дома. - Скажите, когда вы в последний раз с ним разговаривали? - Неделю назад, и все было нормально... Может, ему позвонить? Почему я должен звонить? Вы уже несколько раз звонили ему, а он не отвечает. - Я не знаю... что нам делать? Может, отправить ему СМС? - Скажи, ты сказал ему, что мы приедем? - Нет... но он в это время всегда дома... - Нет?! ты ему не сказал? Так как же ты можешь так внезапно прийти?! Что вы подумали про себя*? - Думал сделать сюрприз... Ne yazık ki şimdi hatırlamıyorsun .... *** Renee ve Shlomi bir kapının yanında duruyorlar. Bu arkadaşlarının kapısı, Benzi. Benzi evde değil. - Söyle, onunla en son ne zaman konuştun? - Bir hafta önce ve her şey yolundaydı ... belki onu aramalısın? Neden aramalıyım? Onu birkaç kez aradın ve cevap vermiyor. - Ne yapacağımı bilmiyorum? Belki ona bir SMS gönderebilirsin? - Söyle bana, ona geleceğimizi söyledin mi? - Hayır ... ama bu saatte hep evdedir ... - Hayır ?! Ona söylemedin mi? Peki nasıl birden bire böyle gelebilirsin?! Kendin hakkında ne düşündün *? - Bir sürpriz yapmayı düşündüm ... Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Explanations_and_exercises https://thehebrewhub.com/grammar-in-context Wyjaśnienia_i_ćwiczenia https://thehebrewhub.com/grammar-in-context