×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 8 - זהו סיפור על שרון והנעליים

א. זהו סיפור על שרון והנעליים.

שרון רוצה לקנות נעליים חדשות.

היא הולכת לחנות הנעליים.

יש שם הרבה נעליים יפות.

שרון מודדת נעליים כחולות.

הנעליים הכחולות לוחצות מידי.

היא מודדת נעליים שחורות.

הנעליים האלה נוחות מאוד.

שרון שואלת כמה עולות הנעליים השחורות.

הנעליים השחורות עולות ארבע מאות חמישיםש"ח.

שרון מניחה בעצב את הנעליים ועוזבת את החנות.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי שרון. אני רוצה לקנות נעליים חדשות.

אני הולכת לחנות הנעליים.

יש שם הרבה נעליים יפות.

אני מודדת נעליים כחולות.

הנעליים הכחולות לוחצות מידי.

אני מודדת נעליים שחורות.

הנעליים האלה נוחות מאוד.

אני שואלת כמה עולות הנעליים השחורות.

הנעליים השחורות עולות ארבע מאות חמישיםש"ח.

אני מניחה בעצב את הנעליים ועוזבת את החנות.

שאלות

הנה מספר שאלות.

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

1) שרון רוצה לקנות נעליים חדשות.

האם שרון רוצה לקנות נעליים חדשות?

כן, שרון רוצה לקנות נעליים חדשות.

2) יש הרבה נעליים יפות בחנות הנעליים.

האם יש הרבה נעליים בחנות הנעליים?

כן, יש הרבה נעליים יפות בחנות הנעליים.

3) שרון מודדת נעליים כחולות ונעליים שחורות.

האם שרון מודדת שני זוגות נעליים?

כן, שרון מודדת שני זוגות נעליים.

היא מודדת זוג כחול וזוג שחור.

4) בהתחלה שרון מודדת נעליים כחולות.

האם בהתחלה שרון מודדת נעליים אדומות?

לא, שרון לא מודדת נעליים אדומות.

היא מודדת נעליים כחולות.

5) הנעליים הכחולות לוחצות מדי.

האם הנעליים הכחולות נוחות?

לא, הנעליים הכחולות לא נוחות.

הן לוחצות מידי.

6) הנעליים השחורות נוחות מאוד.

האם הנעליים השחורות נוחות?

כן, הנעליים השחורות נוחות מאוד.

7) הנעליים השחורות עולות ארבע מאות חמישיםש"ח.

האם הנעליים השחורות יקרות?

כן, הנעליים השחורות יקרות.

הן עולות ארבע מאות חמישיםש"ח.

8) שרון מניחה את הנעליים ועוזבת את החנות.

האם שרון קונה את הנעליים?

לא, שרון לא קונה את הנעליים.

היא מניחה אותן ועוזבת את החנות.

א. זהו סיפור על שרון והנעליים. A.|This is|||Sharon|and the shoes و. هذه قصة شارون والحذاء. A) In der achten Kurzgeschichte geht Laura in ein Schuhgeschäft. A) This is a story about Lisa and the shoes. A) Esta es una historia sobre Luisa y los zapatos. A) C'est une histoire sur Elise et les chaussures. A. Ez egy történet Sharonról és a cipőről. A) Questa è la storia di Luisa che va a comprare delle scarpe. A) これはシャロンと靴についての物語です。 A) 이것은 샤론과 신발에 관한 이야기입니다. A) Dit is een verhaal over Lies en de schoenen. EN. Dette er en historie om Sharon og skoene. A) Esta é a história do dia em que Lisa saiu para comprar sapatos novos A) Это история о Лиза и туфлях. A) Det här är en historia om Lisa och skorna. A) 这 是 一个 关于 丽萨 买 鞋 的 故事 。

שרון רוצה לקנות נעליים חדשות. ||to buy|Shoes|new شارون يريد شراء حذاء جديد. Laura will sich neue Schuhe kaufen. Lisa wants to buy new shoes. Luisa quiere comprar zapatos nuevos. Elise veut acheter des nouvelles chaussures. Luisa vuole comprare delle scarpe nuove. リサ は 新しい 靴 を 買いたい です 。 연희는 새 신발을 사길 원한다. Lies wil nieuwe schoenen kopen. Sharon vil kjøpe nye sko. Lisa quer comprar sapatos novos. Лиза хочет купить новую обувь. Lisa vill köpa nya skor. 丽萨 想要 买 新 鞋子 。

היא הולכת לחנות הנעליים. |"going"|to the store|the shoe store Sie geht in ein Schuhgeschäft. She goes to a shoe store. Va a una tienda de zapatos. Elle va dans un magasin de chaussures. היא הולכת לחנות הנעליים. Lei va in un negozio di scarpe. 彼女 は 靴や へ いきます 。 그녀는 신발 가게에 간다. Ze gaat naar een schoenenwinkel. Hun går til skobutikken. Ela vai a uma loja de sapatos. Она идёт в обувной магазин. Hon går till en skoaffär. 她 去 了 一家 鞋店 。

יש שם הרבה נעליים יפות. |there|||beautiful هناك العديد من الأحذية الجميلة هناك. Dort gibt es viele schöne Schuhe. There are many pretty shoes there. Allí hay muchos zapatos bonitos. Il y'a beaucoup de belles chaussures. Lì ci sono molte scarpe carine. そこ に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 그곳에는 예쁜 신발이 많이 있다. Daar zijn veel mooie schoenen. Det er mange flotte sko der. Há muitos sapatos legais lá. Там много красивой обуви. Det finns många fina skor där. 那里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

שרון מודדת נעליים כחולות. |trying on||blue shoes شارون يقيس الحذاء الأزرق. Laura probiert ein blaues Paar Schuhe an. Lisa tries on a blue pair of shoes. Luisa se prueba un par de zapatos azules. Elise essaie une paire de chaussures bleues. Sharon kék cipőt mér. Luisa prova un paio di scarpe blu. リサ は 青い 靴 を 履いて みます 。 연희는 파란색 신발 한 켤레를 신어본다. Lies past een paar blauwe schoenen. Sharon måler blå sko. Lisa experimenta um par de sapatos azuis. Лиза примеряет голубую пару туфель. Lisa provar ett par blå skor. 丽萨 试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

הנעליים הכחולות לוחצות מידי. |the blue|are too tight|too much الأحذية الزرقاء ضيقة للغاية. Die blauen Schuhe sind zu eng. The blue shoes are too tight. Los zapatos azules le quedan demasiado apretados. Ces chaussures bleues sont trop serrées. A kék cipő túl szoros. Le scarpe blu sono troppo strette. 青い 靴 は 小さ すぎました 。 파란색 신발은 너무 쪼인다. De blauwe schoenen zijn te klein. Os sapatos azuis ficaram muito apertados. Голубые туфли слишком узкие. De blå skorna är för små. 那双 蓝色 的 鞋子 太小 了 。

היא מודדת נעליים שחורות. "She"|trying on||black shoes إنها تقيس حذاء أسود. Also probiert sie ein schwarzes Paar Schuhe an. She tries on a black pair of shoes. Se prueba un par de zapatos negros. Elle essaie une paire de chaussures noires. Prova un paio di scarpe nere. 彼女 は 黒い 靴 を 履いて みます 。 그녀는 검은색 신발 한 켤레를 신어본다. Ze past een paar zwarte schoenen. Ela experimenta um par de sapatos pretos. Она примеряет чёрную пару. Hon provar ett par svarta skor. 她 试 了 另外 一双 黑色 的 鞋子 。

הנעליים האלה נוחות מאוד. |these|very comfortable| هذه الأحذية مريحة جدا. Diese Schuhe sind sehr bequem. These shoes are very comfortable. Estos zapatos son muy cómodos. Celles-ci sont très confortables. Queste scarpe sono molto comode. これら の 靴 は とても 履き心地 が よい です 。 이 신발은 매우 편하다. Deze schoenen zijn heel comfortabel. Estes sapatos estavam muito confortáveis. Эти туфли очень удобные. Dessa skor är väldigt sköna. 这 双 鞋子 穿 着 很 舒服 。

שרון שואלת כמה עולות הנעליים השחורות. |is asking||cost||the black ones شارون يسأل كم تكلفة الحذاء الأسود. Laura fragt nach dem Preis für die Schuhe. Lisa asks how much the black shoes cost. Luisa pregunta cuánto cuestan los zapatos negros. Elise demande combien coûtent les chaussures noires. Sharon megkérdezi, mennyibe kerül a fekete cipő. Luisa chiede quanto costano le scarpe nere. リサ は 黒い 靴 の 値段 を 聞きます 。 연희는 검은 신발이 얼마인지 묻는다. Lies vraagt hoeveel de zwarte schoenen kosten. Lisa pergunta quanto custa os sapatos pretos. Лиза спрашивает, сколько стоят чёрные туфли. Lisa frågar hur mycket de svarta skorna kostar. 丽萨 问 这 双 鞋子 多少钱 。

הנעליים השחורות עולות ארבע מאות חמישים ש"ח. |||Four hundred fifty|hundred|fifty|NIS (New Israeli Shekels) الحذاء الأسود ثمنه أربعمائة وخمسون شيكل. Die schwarzen Schuhe kosten vierhundertundfünfzig Euro. The black shoes are $450. Los zapatos negros cuestan $450 (cuatrocientos cincuenta dólares). Les chaussures noires coûtent quatre-cents cinquante euros. A fekete cipő négyszázötven NISba kerül. Le scarpe nere costano quattrocentocinquanta dollari. 黒い 靴 は 450 ドル です 。 검은 신발은 사백오십 불이에요. De zwarte schoenen kosten vierhonderdvijftig euro. Os sapatos pretos custam quatrocentos e cinquenta dólares. Чёрные туфли стоят четыреста пятьдесят долларов. De svarta skorna kostar tretusenfemhundra kronor. 这 双 黑 鞋子 450 美元 。

שרון מניחה בעצב את הנעליים ועוזבת את החנות. |places|sorrowfully|||leaves||the store تخلع شارون حذائها للأسف وتترك المتجر. Laura stellt die Schuhe traurig zurück und verlässt das Geschäft. Lisa sadly puts the shoes down and leaves. Luisa deja con tristeza los zapatos y se va. Elise repose tristement les chaussures et s'en va. Sharon szomorúan felveszi a cipőjét, és elhagyja az üzletet. Tristemente Luisa mette giù le scarpe e va via. リサ は 残念 そう に 靴 を 脱ぎ お 店 を 立ち去ります 。 연희는 슬픈 마음으로 신발을 내려놓고 나간다. Met spijt zet Lies de schoenen neer en gaat weg. Lisa, com tristeza, larga os sapatos e vai embora. Лиза с сожалением кладёт туфли на место и уходит. Lisa ställer ledsam tillbaka skorna och går därifrån. Шерон сумно скидає туфлі та виходить з магазину. 丽萨 遗憾 地 放下 鞋子 离开 了 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי שרון. ب. هذه هي القصة نفسها، ولكن هذه المرة يرويها شارون. B) Jetzt erzähle ich die gleiche Geschichte noch einmal, allerdings aus der Perspektive von Laura. B) Now the same story told by Lisa. B) Ahora, la misma historia contada por Luisa. B) C'est la même histoire, mais cette fois, elle est racontée par Elise. B) Questa è la stessa storia raccontata da Luisa. B) これは同じ話ですが、今回はシャロンによって語られます。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 Sharon이 내레이션합니다. B) Dit is hetzelfde verhaal, maar deze keer wordt het verteld door Lies. B) Agora a mesma história contada por Lisa. Б) Это та же история, но на этот раз она рассказана Лиза. B) Det här är samma historia, men den här gången berättas det av Lisa. B) 这是同一个故事,但是这次是沙龙讲述的。 אני רוצה לקנות נעליים חדשות. أريد شراء حذاء جديد. Ich will mir neue Schuhe kaufen. I want to buy new shoes. Quiero comprar zapatos nuevos. Je veux acheter des nouvelles chaussures. Voglio comprare delle nuove scarpe. 私 は 新しい 靴 を 買いたい です 。 나는 새 신발을 사고 싶다. Ik wil nieuwe schoenen kopen. Eu quero comprar sapatos novos. Я хочу купить новую обувь. Jag vill köpa nya skor. 我 想要 买 一双 新 鞋子 。

אני הולכת לחנות הנעליים. أنا ذاهب إلى متجر الأحذية. Ich gehe in ein Schuhgeschäft. I go to a shoe store. Voy a una tienda de zapatos. Je vais dans un magasin de chaussures. Vado in un negozio di scarpe. 私 は 靴や へ いきます 。 나는 신발 가게에 간다. Ik ga naar een schoenenwinkel. Eu vou a uma loja de sapatos. Я иду в обувной магазин. Jag går till en skoaffär. 我 去 了 一家 鞋店 。

יש שם הרבה נעליים יפות. |there||"shoes"|beautiful هناك العديد من الأحذية الجميلة هناك. Dort gibt es viele schöne Schuhe. There are many pretty shoes there. Allí hay muchos zapatos bonitos. Il y'a beaucoup de belles chaussures. Lì ci sono molte scarpe carine. そこ に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 그곳에는 예쁜 신발이 많이 있다. Daar zijn veel mooie schoenen. Existem muitos sapatos legais lá. Там много красивой обуви. Det finns många fina skor där. 那里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

אני מודדת נעליים כחולות. |||blue shoes أنا أقيس الأحذية الزرقاء. Ich probiere ein blaues Paar Schuhe an. I try on a blue pair of shoes. Me pruebo un par de zapatos azules. J'essaie une paire de chaussures bleues. Provo un paio di scarpe blu. 私 は 青い 靴 を 履いて みます 。 나는 파란색 신발 한 켤레를 신어본다. Ik pas een paar blauwe schoenen. Eu experimento um par de sapatos azuis. Я измеряю синие туфли. Jag provar ett par blå skor. 我 试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

הנעליים הכחולות לוחצות מידי. The shoes|The blue|are too tight| الأحذية الزرقاء ضيقة جدًا. Die blauen Schuhe sind zu eng. The blue shoes are too tight. Los zapatos azules me quedan demasiado apretados. Ces chaussures bleues sont trop serrées. A kék cipő túl szoros. Le scarpe blu sono troppo strette. 青い 靴 は 小さ すぎました 。 파란색 신발은 너무 쪼인다. De blauwe schoenen zijn te klein. Os sapatos azuis ficam apertados. Синие туфли слишком узкие. De blå skorna är för små. 这 双 蓝色 的 鞋子 太小 了 。

אני מודדת נעליים שחורות. |||black shoes أقيس الأحذية السوداء. Also probiere ich ein schwarzes Paar Schuhe an. I try on a black pair of shoes. Me pruebo un par de zapatos negros. J'essaie une paire de chaussures noires. Mértem a fekete cipőt. Provo un paio di scarpe nere. 私 は 黒い 靴 を 履いて みます 。 나는 검은색 신발 한 켤레를 신어본다. Ik pas een paar zwarte schoenen. Eu experimento um par de sapatos pretos. Я примеряю чёрную пару. Jag provar ett par svarta skor. 我 试 了 另外 一双 黑色 的 鞋子 。

הנעליים האלה נוחות מאוד. |these|very comfortable| هذه الأحذية مريحة جدا. Diese Schuhe sind sehr bequem. These shoes are very comfortable. Estos zapatos son muy cómodos. Celles-ci sont très confortables. Queste scarpe sono molto comode. これら の 靴 は とても 履き心地 が よい です 。 이 신발은 매우 편하다. Deze schoenen zijn heel comfortabel. Estes sapatos estão muito confortáveis. Эти туфли очень удобные. Dessa skor är väldigt sköna. 这 双 鞋子 穿着 很 舒服 。

אני שואלת כמה עולות הנעליים השחורות. أسأل كم تكلفة الأحذية السوداء. Ich frage nach dem Preis für die Schuhe. I ask how much the black shoes cost. Pregunto cuánto cuestan los zapatos negros. Je demande combien coûtent les chaussures noires. Chiedo quanto costano le scarpe nere. 私 は 黒い 靴 の 値段 を 聞きます 。 나는 검은 신발이 얼마인지 묻는다. Ik vraag hoeveel de zwarte schoenen kosten. Eu pergunto quanto custa os sapatos pretos. Я спрашиваю, сколько стоят чёрные туфли. Jag frågar hur mycket de svarta skorna kostar. 我 问 这 双 鞋子 多少钱 。

הנעליים השחורות עולות ארבע מאות חמישים ש"ח. |||Four hundred fifty|hundred|| الحذاء الأسود سعره أربعمائة وخمسون شيكلاً. Die schwarzen Schuhe kosten vierhundertundfünfzig Euro. The black shoes are $450. Los zapatos negros cuestan $450 (cuatrocientos cincuenta dólares). Les chaussures noires coûtent quatre-cents cinquante euros. Le scarpe nere costano quattrocentocinquanta dollari. 黒い 靴 は 450 ドル です 。 검은 신발은 사백오십 불이에요. De zwarte schoenen kosten vierhonderdvijftig euro. Os sapatos pretos custam quatrocentos e cinquenta dólares. Чёрные туфли стоят четыреста пятьдесят долларов. De svarta skorna kostar tretusenfemhundra kronor. 这 双 黑 鞋子 450 美元 。

אני מניחה בעצב את הנעליים ועוזבת את החנות. لقد تركت حذائي للأسف وغادرت المتجر. Ich stelle die Schuhe traurig zurück und verlasse das Geschäft. I sadly put the shoes down and leave. Dejo con tristeza los zapatos y me voy. Je repose tristement les chaussures et m'en vais. אני מניחה בעצב את הנעליים ועוזבת את החנות. Tristemente metto giù le scarpe e vado via. 私 は 残念 そう に 靴 を 脱ぎ お 店 を 立ち去ります 。 나는 슬픈 마음으로 신발을 내려놓고 나간다. Met spijt zet ik de schoenen neer en ga weg. Eu, com tristeza, largo os sapatos e vou embora. Я грустно кладу туфли на место и ухожу. Jag ställer ledsam tillbaka skorna och går därifrån. 我 遗憾 地 放下 鞋子 离开 了 。

שאלות اسئله Fragen: Questions: Preguntas: Questions: שאלות Domande: 質問: 질문: Vragen: Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. |a few| وهنا بعض الأسئلة. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Hier zijn enkele vragen. Agora vou fazer algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. يمكنك محاولة الإجابة عليها، أو مجرد الاستماع إلى الإجابات. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Je kunt proberen ze te beantwoorden, of gewoon luisteren naar de antwoorden. Você pode responder ou simplesmente ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

1) שרון רוצה לקנות נעליים חדשות. 1) شارون يريد شراء حذاء جديد. 1) Laura will sich neue Schuhe kaufen. 1) Lisa wants to buy new shoes. 1) Luisa quiere comprar zapatos nuevos. 1) Elise veut acheter des nouvelles chaussures. 1) Luisa vuole comprare delle scarpe nuove. 1) リサ は 新しい 靴 を 買いたい です 。 1) 연희는 새 신발을 사길 원해요. 1) Lies wil nieuwe schoenen kopen. 1) Lisa quer comprar sapatos novos. 1) Лиза хочет купить новую обувь. 1) Lisa vill köpa nya skor. 1) 丽萨 想要 买 一双 新 鞋子 。

האם שרון רוצה לקנות נעליים חדשות? هل يريد شارون شراء حذاء جديد؟ Will sich Laura neue Schuhe kaufen? Does Lisa want to buy new shoes? ¿Quiere Luisa comprar zapatos nuevos? Elise veut-elle acheter des nouvelles chaussures? Luisa vuole comprare delle scarpe nuove? リサ は 新しい 靴 を 買いたい です か ? 연희가 새 신발을 사길 원해요? Wil Lies nieuwe schoenen kopen? Lisa quer comprar sapatos novos? Лиза хочет купить новую обувь? Vill Lisa köpa nya skor? 丽萨 想 去 买 鞋子 吗 ?

כן, שרון רוצה לקנות נעליים חדשות. نعم شارون يريد شراء حذاء جديد. Ja, Laura will sich neue Schuhe kaufen. Yes, Lisa wants to buy new shoes. Sí, Luisa quiere comprar zapatos nuevos. Oui, Elise veut acheter des nouvelles chaussures. Si, Luisa vuole comprare delle scarpe nuove. はい 、 リサ は 新しい 靴 を 買いたい です 。 네, 연희는 새 신발을 사길 원해요. Ja, Lies wil nieuwe schoenen kopen. Sim, Lisa quer comprar sapatos novos. Да, Лиза хочет купить новую обувь. Ja, Lisa vill köpa nya skor. 是 的 , 丽萨 想 买 新 鞋子 。

2) יש הרבה נעליים יפות בחנות הנעליים. 2) يوجد العديد من الأحذية الجميلة في متجر الأحذية. 2) Im Schuhgeschäft gibt es viele schöne Schuhe. 2) There are many pretty shoes in the shoe store. 2) Hay muchos zapatos bonitos en la tienda de zapatos. 2) Il y'a beaucoup de belles chaussures dans le magasin. 2) Ci sono molte scarpe carine nel negozio di scarpe. 2) 靴や に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 2) 신발 가게에는 예쁜 신발이 많이 있어요. 2) Er zijn veel mooie schoenen in de schoenenwinkel. 2) Há muitos sapatos legais na loja de sapatos. 2) В магазине много красивой обуви. 2) Det finns många fina skor i skoaffären. 2) 鞋店 里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

האם יש הרבה נעליים בחנות הנעליים? هل هناك العديد من الأحذية في متجر الأحذية؟ Gibt es im Schuhgeschäft viele Schuhe? Are there many shoes in the shoe store? ¿Hay muchos zapatos en la tienda de zapatos? Y'a-t-il beaucoup de belles chaussures dans le magasin? Ci sono molte scarpe nel negozio di scarpe? 靴屋 に は たくさん の 靴 が あります か ? 신발 가게에 신발이 많이 있어요? Zijn er veel schoenen in de schoenenwinkel? Tem muitos sapatos na loja? В магазине много красивой обуви? Finns det många fina skor i skoaffären? 鞋店 里 有 很多 鞋子 吗 ?

כן, יש הרבה נעליים יפות בחנות הנעליים. نعم، هناك العديد من الأحذية الجميلة في متجر الأحذية. Ja, im Schuhgeschäft gibt es viele schöne Schuhe. Yes, there are many pretty shoes in the shoe store. Sí, hay muchos zapatos bonitos en la tienda de zapatos. Oui, il y'a beaucoup de belles chaussures dans le magasin. Si, ci sono molte scarpe carine nel negozio di scarpe. はい 、 靴屋 に は たくさん の かわいい 靴 が あります 。 네, 신발 가게에 예쁜 신발이 많이 있어요. Ja, er zijn veel mooie schoenen in de schoenenwinkel. Sim, há muitos sapatos legais na loja de sapatos. Да, в магазине много красивой обуви. Ja, det finns många fina skor i skoaffären. 是 的 , 鞋店 里 有 很多 漂亮 的 鞋子 。

3) שרון מודדת נעליים כחולות ונעליים שחורות. ||||and shoes| 3) شارون يقيس الحذاء الأزرق والأحذية السوداء. 3) Laura probiert ein blaues und ein schwarzes Paar Schuhe an. 3) Lisa tries on a blue and a black pair of shoes. 3) Luisa se prueba un par de zapatos azules y otros negros. 3) Elise essaie une paire de chaussures bleues et une paire de noires. 3) Luisa prova un paio di scarpe blu e un paio di scarpe nere. 3) リサ は 青 と 黒 の 靴 を 履いて みます 。 3) 연희는 파란색 신발 한 켤레, 검은색 신발 한 켤레를 신어봐요. 3) Lies past een paar blauwe en een paar zwarte schoenen. 3) Lisa experimenta um par de sapatos azuis e outro preto. 3) Лиза примеряет голубые и чёрные туфли. 3) Lisa provar ett par blå och ett par svarta skor. 3) 丽萨 试 了 一双 蓝色 的 鞋子 和 一双 黑色 的 鞋子 。

האם שרון מודדת שני זוגות נעליים? |||two|pairs of shoes| هل يقيس شارون زوجين من الأحذية؟ Probiert Laura zwei Paar Schuhe an? Does Lisa try on two pairs of shoes? ¿Se prueba Luisa dos pares de zapatos? Elise essaie-t-elle deux paires de chaussures? Luisa prova due paia di scarpe? リサ は 2 足 の 靴 を 履いて みます か ? 연희가 두 켤레의 신발을 신어봐요? Past Lies twee paar schoenen? Lisa experimenta dois pares de sapato? Лиза примеряет две пары обуви? Testar Lisa två par skor? 丽萨 试 了 两双 鞋子 吗 ?

כן, שרון מודדת שני זוגות נעליים. نعم، شارون يقيس زوجين من الأحذية. Ja, Laura probiert zwei Paar Schuhe an. Yes, Lisa tries on two pairs of shoes. Sí, Luisa se prueba dos pares de zapatos. Oui, Elise essaie deux paires de chaussures. Si, Luisa prova due paia di scarpe. はい 、 リサ は 2 足 の 靴 を 履いて みます 。 네, 연희가 두 켤레의 신발을 신어봐요. Ja, Lies past twee paar schoenen. Sim ela experimenta dois pares de sapato. Да, Лиза примеряет две пары обуви. Ja, Lisa provar två par skor. 是 的 , 丽萨 试 了 两双 鞋子 。

היא מודדת זוג כחול וזוג שחור. |||Blue|a pair|black إنها تقيس زوجًا أزرق وزوجًا أسود. Sie misst ein blaues und ein schwarzes Paar. She tries on a blue and a black pair. Se prueba un par azul y otro negro. Elle essaie une paire de chaussures bleues et une paire de noires. Lei ne prova un paio blu e un paio nere. 彼女 は 青 と 黒 の 靴 を 履いて みます 。 그녀는 파란색 신발 한 켤레 그리고 검은색 신발 한 켤레를 신어봐요. Ze past een paar blauwe en een paar zwarte. Ela experimenta um azul e um preto. Она примеряет голубую и чёрную пары. Hon provar ett par blå och ett par svarta skor. 她 试 了 一双 蓝色 鞋子 和 一双 黑色 鞋子 。

4) בהתחלה שרון מודדת נעליים כחולות. "At first"|||| 4) في البداية، شارون يقيس الحذاء الأزرق. 4) Zuerst probiert Laura ein blaues Paar Schuhe an. 4) First, Lisa tries a pair of blue shoes. 4) Primero, Luisa se prueba un par de zapatos azules. 4) En premier Elise essaie une paire de chaussures bleues. 4) Per prime Luisa prova un paio di scarpe blu. 4) 最初に リサ は 青い 靴 を 履いて みます 。 4) 연희는 먼저 파란색 신발 한 켤레를 신어봐요. 4) Lies past eerst een paar blauwe schoenen. 4) Primeiro Lisa experimenta um par de sapatos azuis. 4) Сначала Лиза примеряет голубые туфли. 4) Först provar Lisa ett par blå skor. 4) 丽萨 先试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

האם בהתחלה שרון מודדת נעליים אדומות? |||||red shoes هل يقيس شارون الحذاء الأحمر في البداية؟ Probiert Laura zuerst ein rotes Paar Schuhe an? Does Lisa try a pair of red shoes first? ¿Se prueba Luisa primero un par de zapatos rojos? Elise essaie-t-elle une paire de chaussures rouges? Luisa prova prima un paio di scarpe rosse? リサ は 最初に 赤い 靴 を 履いて みます か ? 연희가 먼저 빨간색 신발 한 켤레를 신어봐요? Past Lies eerst een paar rode schoenen? Lisa experimenta primeiro um par de sapatos vermelhos? Лиза сначала примеряет красные туфли? Provar Lisa ett par röda skor först? 丽萨 先试 了 一双 红色 的 鞋子 吗 ?

לא, שרון לא מודדת נעליים אדומות. لا، شارون لا يقيس الحذاء الأحمر. Nein, Laura probiert zuerst ein blaues Paar Schuhe an. No, Lisa does not try a pair of red shoes. No, Luisa no se prueba un par de zapatos rojos. Non, Elise n'essaie pas une paire de chaussures rouges. No, Luisa non prova un paio di scarpe rosse. いいえ 、 リサ は 赤い 靴 を 履いて いません 。 아니요, 연희는 빨간색 신발 한 켤레를 신어보지 않아요. Nee, Lies past geen paar rode schoenen. Não, Lisa não experimenta um par de sapatos vermelhos. Нет, Лиза примеряет не красные туфли. Nej, Lisa provar inte ett par röda skor. 不是 , 丽萨 没有 试 红色 的 鞋子 。

היא מודדת נעליים כחולות. إنها تقيس الأحذية الزرقاء. Sie misst blaue Schuhe. She tries a pair of blue shoes. Se prueba un par de zapatos azules. Elle essaie une paire de chaussures bleues. Lei prova un paio di scarpe blu. 彼女 は 青い 靴 を 履いて みます 。 그녀는 파란색 신발 한 켤레를 신어봐요. Ze past een paar blauwe schoenen. Ela experimenta um par de sapatos azuis. Она примеряет голубые туфли. Hon provar ett par blå skor. 她 先试 了 一双 蓝色 的 鞋子 。

5) הנעליים הכחולות לוחצות מדי. ||"are too tight"|too much 5) الحذاء الأزرق ضيق جدًا. 5) Die blauen Schuhe sind zu eng. 5) The blue shoes are too tight. 5) Los zapatos azules le quedan demasiado apretados. 5) Les chaussures bleues sont trop serrées. 5) Le scarpe blu sono troppo strette. 5) 青い 靴 は 小さ すぎました 。 5) 파란색 신발은 너무 쪼여요. 5) De blauwe schoenen zijn te klein. 5) Os sapatos azuis estão muito apertados. 5) Голубые туфли слишком узкие. 5) De blå skorna är för små. 5) 那双 蓝色 鞋子 太 紧 了 。

האם הנעליים הכחולות נוחות? |||Comfortable هل الأحذية الزرقاء مريحة؟ Sind die blauen Schuhe bequem? Are the blue shoes comfortable? ¿Son los zapatos azules cómodos? Les chaussures bleues sont-elles confortables? Le scarpe blu sono comode? 青い 靴 は 履き心地 が 良い です か ? 파란색 신발이 편해요? Zijn de blauwe schoenen comfortabel? Os sapatos azuis estão confortáveis? Голубые туфли удобные? Är de blå skorna sköna? 那双 蓝色 鞋子 穿着 很 舒服 吗 ?

לא, הנעליים הכחולות לא נוחות. لا، الأحذية الزرقاء ليست مريحة. Nein, die blauen Schuhe sind nicht bequem. No, the blue shoes are not comfortable. No, los zapatos azules no son cómodos. Non, les chaussures bleues ne sont pas confortables. No, le scarpe blu non sono comode. いいえ 、 青い 靴 は 履き心地 が 悪い です 。 아니요, 파란색 신발은 편하지 않아요. Nee, de blauwe schoenen zijn niet comfortabel. Não, os sapatos azuis não estão confortáveis. Нет, голубые туфли не удобные. Nej, de blå skorna är inte sköna. 那双 蓝色 鞋子 穿着 不 舒服 。

הן לוחצות מידי. |are too tight| يضغطون كثيرا. Sie sind zu eng. They are too tight. Le quedan demasiado apretados. Elles sont trop serrées. Sono troppo strette. それ は 小さ すぎました 。 그것은 너무 쪼여요. Ze zijn te klein. Eles estão muito apertados. Oни слишком узкие. De är för små. 那双 鞋子 太 紧 了 。

6) הנעליים השחורות נוחות מאוד. 6) الحذاء الأسود مريح جداً . 6) Die schwarzen Schuhe sind sehr bequem. 6) The black shoes are very comfortable. 6) Los zapatos negros son muy cómodos. 6) Les chaussures noires sont très confortables. 6) Le scarpe nere sono molto comode. 6) 黒い 靴 は とても 履き心地 が 良い です 。 6) 검은색 신발은 매우 편해요. 6) De zwarte schoenen zijn zeer comfortabel. 6) Os sapatos pretos estão confortáveis. 6) Чёрные туфли очень удобные. 6) De svarta skorna är väldigt sköna. 6) 那双 黑色 鞋子 穿着 很 舒服 。

האם הנעליים השחורות נוחות? هل الأحذية السوداء مريحة؟ Sind die schwarzen Schuhe bequem? Are the black shoes comfortable? ¿Son los zapatos negros cómodos? Les chaussures noires sont-elles confortables? Le scarpe nere sono comode? 黒い 靴 は 履き心地 が よい です か ? 검은색 신발이 편해요? Zijn de zwarte schoenen comfortabel? Os sapatos pretos estão confortáveis? Чёрные туфли удобные? Är de svarta skorna sköna? 那双 黑色 鞋子 穿着 很 舒服 吗 ?

כן, הנעליים השחורות נוחות מאוד. نعم، الأحذية السوداء مريحة للغاية. Ja, die schwarzen Schuhe sind sehr bequem. Yes, the black shoes are very comfortable. Sí, los zapatos negros son muy cómodos. Oui, les chaussures noires sont très confortables. Si, le scarpe nere sono molto comode. はい 、 黒い 靴 は とても 履き心地 が 良い です 。 네, 검은색 신발은 매우 편해요. Ja, de zwarte schoenen zijn zeer comfortabel. Sim, os sapatos pretos ficaram muito confortáveis. Да, чёрные туфли очень удобные. Ja, de svarta skorna är mycket sköna. 是 的 , 那双 黑色 鞋子 穿着 很 舒服 。

7) הנעליים השחורות עולות ארבע מאות חמישים ש"ח. 7) سعر الحذاء الأسود أربعمائة وخمسون شيكل. 7) Die schwarzen Schuhe kosten vierhundertundfünfzig Euro. 7) The black shoes cost four hundred and fifty shekels. 7) Los zapatos negros cuestan $450. 7) Les chaussures noires coûtent quatre-cents cinquante euros. 7) Le scarpe nere costano quattrocentocinquanta dollari. 7) 黒い 靴 は 450 ドル です 。 7) 검은색 신발은 사백오십 불이에요. 7) De zwarte schoenen kosten vierhonderdvijftig euro. 7) Os sapatos pretos custam quatrocentos e cinquenta dólares. 7) Чёрные туфли стоят четыреста пятьдесят долларов. 7) De svarta skorna kostar 3500 kronor. 7) 那双 黑色 鞋子 450 美元 。

האם הנעליים השחורות יקרות? |||expensive هل الأحذية السوداء باهظة الثمن؟ Sind die schwarzen Schuhe teuer? Are the black shoes expensive? ¿Son los zapatos negros caros? Les chaussures noires sont-elles chères? Le scarpe nere sono costose? 黒い 靴 は 高い です か ? 검은색 신발이 비싸요? Zijn de zwarte schoenen duur? Os sapatos pretos são caros? Чёрные туфли дорогие? Är de svarta skorna dyra? 那双 黑色 鞋子 很 贵 吗 ?

כן, הנעליים השחורות יקרות. نعم، الأحذية السوداء باهظة الثمن. Naja, kommt darauf an, aber, ja, für Laura sind sie sehr teuer. Yes, the black shoes are expensive. Sí, los zapatos negros son caros. Oui, les chaussures noires sont chères. Si, le scarpe nere sono costose. はい 、 黒い 靴 は 高い です 。 네, 검은색 신발은 비싸요. Ja, de zwarte schoenen zijn duur. Sim os sapatos pretos são bem caros. Да, чёрные туфли дорогие. Ja, de svarta skorna är dyra. 是 的 , 那双 黑 鞋子 非常 贵。

הן עולות ארבע מאות חמישים ש"ח. They cost||||| ثمنها أربعمائة وخمسون شيكلاً. Sie kosten vierhundertundfünfzig Euro. They are $450. Cuestan $450. Elles coûtent quatre-cents cinquante euros. Négyszázötven NISba kerültek. Costano quattrocentocinquanta dollari. それ は 450 ドル します 。 그것은 사백오십 불이에요. Ze kosten vierhonderdvijftig euro. Eles custam quatrocentos e cinquenta dólares. Они стоят четыреста пятьдесят долларов. De kostar 3500 kronor. 那双 黑 鞋子 要 450 美元 。

8) שרון מניחה את הנעליים ועוזבת את החנות. 8) شارون تنزل حذائها وتغادر المتجر. 8) Traurig stellt Laura die Schuhe zurück und verlässt das Geschäft. 8) Lisa puts down the shoes and leaves the store. 8) Luisa deja los zapatos y se va de la tienda. 8) Elise repose les chaussures et quitte le magasin. 8) Luisa lascia le scarpe e va via. 8) リサ は その 靴 を 脱ぎ お 店 を 立ち去ります 。 8) 연희가 신발을 내려놓고 가요. 8) Met spijt zet Lies de schoenen neer en verlaat de winkel. 8) Lisa largou os sapatos e foi embora da loja. 8) Лиза кладёт туфли на место и уходит из магазина. 8) Lisa lägger tillbaka skorna och lämnar affären. 8) 丽萨 放下 鞋子 离开 了 鞋店 。

האם שרון קונה את הנעליים? ||"buying"|the| هل يشتري شارون الحذاء؟ Kauft Laura die Schuhe? Does Lisa buy the shoes? ¿Compra Luisa los zapatos? Elise achète-t-elle les chaussures? Luisa compra le scarpe? リサ は その 靴 を 買います か ? 연희가 신발을 사요? Koopt Lies de schoenen? Lisa comprou os sapatos? Лиза покупает туфли? Köper Lisa skorna? 丽萨 买 了 那双 鞋子 吗 ?

לא, שרון לא קונה את הנעליים. لا، شارون لا يشتري الحذاء. Nein, Laura kauft die Schuhe nicht. No, Lisa does not buy the shoes. No, Luisa no compra los zapatos. Non, Elise n'achète pas les chaussures. No, Luisa non compra le scarpe. いいえ 、 リサ は その 靴 を 買いません 。 아니요, 연희는 신발을 사지 않아요. Nee, Lies koopt de schoenen niet. Não, Lisa não comprou os sapatos. Нет, Лиза не покупает туфли. Nej, Lisa köper inte skorna. 没有 , 丽萨 没有 买 那双 鞋子 。

היא מניחה אותן ועוזבת את החנות. |"She places them"|them|leaves||the store لقد وضعتهم جانباً وغادرت المتجر. Sie stellt sie zurück und verlässt das Geschäft. She puts them down and leaves the store. Los deja y se va de la tienda. Elle les repose et quitte le magasin. Lei le mette giù e lascia il negozio. 彼女 は その 靴 を 脱ぎ お 店 を 立ち去ります 。 그녀는 그것을 내려놓고 가게에서 나가요. Ze zet ze neer en verlaat de winkel. Ela largou eles e foi embora. Она кладёт их на место и уходит из магазина. Hon lägger tillbaka skorna och lämnar affären. 她 放下 了 那双 鞋子 离开 了 鞋店 。