×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 7 - זהו סיפור על אופיר ועבודתו במשרד

א. זהו סיפור על אופיר ועבודתו במשרד.

אופיר עובד במשרד.

כל יום הוא עסוק מאוד.

יש לו הרבה פגישות עם הלקוחות שלו.

אופיר לא אוהב את הפגישות האלה.

לדעתו הן משעממות מאוד.

חלק מהלקוחות מאוד חברותיים.

אבל חלק מהלקוחות לא נחמדים.

אופיר עושה הפסקות צהריים ארוכות.

בחמש הוא יכול ללכת הביתה.

בכל יום הוא מחכה שתגיע כבר השעה חמש.

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי אופיר.

אני עובד במשרד.

כל יום אני עסוק מאוד.

יש לי הרבה פגישות עם הלקוחות שלי.

אני לא אוהב את הפגישות האלה.

לדעתי הן משעממות מאוד.

חלק מהלקוחות מאוד חברותיים.

אבל חלק מהלקוחות לא נחמדים.

אני עושה הפסקות צהריים ארוכות.

בחמש אני יכול ללכת הביתה.

בכל יום אני מחכה שתגיע כבר השעה חמש.

שאלות

הנה מספר שאלות. תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

1) אופיר עובד במשרד.

האם אופיר עובד בבית ספר?

לא, אופיר עובד במשרד.

2) כל יום אופיר עסוק מאוד.

האם אופיר עסוק מאוד?

כן, כל יום אופיר עסוק מאוד.

3) לאופיר יש הרבה פגישות עם לקוחות.

האם יש לאופיר מעט פגישות?

לא, לאופיר יש הרבה פגישות עם לקוחות.

4) לדעתו של אופיר הפגישות משעממות.

האם לדעתו של אופיר הפגישות משעממות?

כן, לדעתו של אופיר הפגישות משעממות.

5) חלק מהלקוחות חברותיים.

האם כל הלקוחות חברותיים?

לא, חלק מהלקוחות חברותיים.

6) אופיר עושה הפסקות צהריים ארוכות.

האם אופיר עושה הפסקות צהריים קצרות?

לא, הוא לא עושה הפסקות קצרות.

הוא עושה הפסקות צהריים ארוכות.

7) אופיר יכול ללכת הביתה בחמש.

האם אופיר יכול ללכת הביתה בארבע?

לא, הוא יכול ללכת הביתה בחמש.

א. זהו סיפור על אופיר ועבודתו במשרד. و. هذه قصة عن أوفير وعمله في المكتب. A) In der folgenden Geschichte geht es um Felix und seinen Alltag im Büro. A) Now let's hear the story about James who works in an office. A) Ahora escuchemos la historia de Jaime, que trabaja en una oficina. A) Ceci est une histoire sur Jean et son travail au bureau. A) Questa è la storia di Gennaro che lavora in ufficio. A) これは、オフィールとオフィスでの彼の仕事についての物語です。 A) 이것은 Ophir와 그의 사무실에서의 작업에 관한 이야기입니다. A) Dit is een verhaal over Jan en zijn werk op kantoor. EN. Dette er en historie om Ofir og hans arbeid på kontoret. A) Essa é a história de um dia cansativo de trabalho de James. A) Это история об Яков и его работе в офисе. A) Det här är en berättelse om Jakob och hans arbete på kontoret. A) 这 是 一个 关于 詹姆斯 和 他 工作 的 故事 。

אופיר עובד במשרד. أوفير يعمل في المكتب. Felix arbeitet in einem Büro. James works in an office. Jaime trabaja en una oficina. Jean travaille dans un bureau. Gennaro lavora in un ufficio. ジェームズ は 事務所 で 仕事 を して います 。 지훈이는 사무실에서 일한다. Jan werkt in een kantoor. Ophir jobber på kontoret. James trabalha em um escritório. Яков работает в офисе. Jakob arbetar på kontor. 詹姆斯 在 一个 公司 工作 。

כל יום הוא עסוק מאוד. كل يوم مشغول جدا. Er hat jeden Tag viel zu tun. He is very busy every day. Está muy ocupado todos los días. Il est très occupé tous les jours. Lui è molto impegnato tutti i giorni. 彼 は 毎日 とても 忙しい です 。 그는 매일 매우 바쁘다. Hij heeft het elke dag zeer druk. Hver dag er veldig travel. Ele é muito ocupado todo dia. Он очень занят каждый день. Han har väldigt mycket att göra varje dag. 他 每天 都 很 忙 。

יש לו הרבה פגישות עם הלקוחות שלו. لديه الكثير من الاجتماعات مع عملائه. Er hat viele Meetings mit seinen Kunden. He has many meetings with his customers. Tiene muchas reuniones con sus clientes. Il a de nombreuses réunions avec ses clients. Sok találkozót folytat ügyfeleivel. Ha molte riunioni con i suoi clienti. 彼 は お客様 と 多く の 会議 を します 。 그는 고객들과 미팅이 많이 있다. Hij heeft vele vergaderingen met zijn klanten. Han har mange møter med kundene sine. Ele tem muitas reuniões com seus clientes. У него много встреч с его заказчиками. Han har många möten med sina kunder. 他 和 客户 有 很多 会议 。

אופיר לא אוהב את הפגישות האלה. أوفير لا يحب هذه اللقاءات. Felix mag diese Meetings nicht. James does not like these meetings. A Jaime no le gustan estas reuniones. Jean n'aime pas ces réunions. A Gennaro non piacciono queste riunioni. ジェームズ は この よう な 会議 は 好き では ありません 。 지훈이는 이 미팅들을 좋아하지 않는다. Jan vindt deze vergaderingen niet leuk. Ophir liker ikke disse møtene. James não gosta destas reuniões. Якову не нравятся эти встречи. Jakob tycker inte om dessa möten. 詹姆斯 不 喜欢 这些 会议 。

לדעתו הן משעממות מאוד. في رأيه هم مملون للغاية. Er findet sie sehr langweilig. He thinks they are very boring. Piensa que son muy aburridas. Il pense qu'elles sont ennuyeuses. Lui pensa che siano molto noiose. 彼 は お客様 が とても 退屈 して いる ので は と 思って います 。 그는 그것들이 지루하다고 생각한다. Hij vindt dat ze heel saai zijn. Ele acha que elas são muito chatas. Он думает, что они очень скучные. Han tycker de är väldigt tråkiga. 他 认为 这些 会议 很 无聊 。

חלק מהלקוחות מאוד חברותיים. بعض العملاء ودودون للغاية. Manche Kunden sind sehr freundlich zu Felix. Some customers are friendly to James. Algunos clientes son amigables con Jaime. Certains clients sont amicaux envers Jean. Az ügyfelek egy része nagyon társaságias. Alcuni clienti sono amichevoli con Gennaro. 何人 か の お客様 は ジェームズ に とても 友好的 です 。 어떤 고객들은 지훈이에게 친절하다. Sommige klanten zijn vriendelijk tegen Jan. Alguns clientes são simpáticos com James. Некоторые клиенты дружелюбны к Якову. En del kunder är vänliga mot Jakob. 一些 客户 对 詹姆斯 很 友好 。

אבל חלק מהלקוחות לא נחמדים. لكن بعض العملاء ليسوا لطيفين. Allerdings sind manch andere Kunden gar nicht nett. Some customers are not nice, though. Aunque algunos clientes no son agradables. Néanmoins d'autres sont vraiment désagréables. Alcuni clienti però non sono gentili. 何人 か の お客様 は あまり 優しく ありません 。 하지만 어떤 고객들은 친절하지 않다. Maar sommige klanten zijn niet vriendelijk. Porém alguns clientes não são agradáveis. Некоторые клиенты, однако, не особо приятны. Andra kunder är däremot inte vänliga. 但 有些 客户 并 不 友好 。

אופיר עושה הפסקות צהריים ארוכות. يأخذ أوفير استراحات غداء طويلة. Felix macht lange Mittagspausen. James takes long lunch breaks. Jaime se toma largos descansos para comer. Jean prend de longues pauses déjeuners. Ophir hosszú ebédszünetet tart. Gennaro fa lunghe pause pranzo. ジェームズ は 昼食 時間 を 長く とります 。 지훈이는 긴 점심시간을 갖는다. Jan neemt lange lunchpauzes. James faz longas paradas de almoço. У Якова долгие обеденные перерывы. Jakob tar långa lunchraster. 詹姆斯 午休 时间 比较 长 。

בחמש הוא יכול ללכת הביתה. وفي الخامسة يمكنه العودة إلى المنزل. Er kann um fünf nach Hause gehen. He can go home at 5:00. Se puede ir a casa a las 5:00 de la tarde. Il peut rentrer chez lui à dix-sept heures. Alle cinque in punto può andare a casa. 彼 は 5 時 に 家 に 帰ります 。 그는 다섯시에 퇴근할 수 있다. Om vijf uur kan hij naar huis gaan. Ele pode ir para casa às cinco horas. Он может пойти домой в пять часов. Han kan åka hem vid fem. 他 每天 下午 五点 下班 。

בכל יום הוא מחכה שתגיע כבר השעה חמש. كل يوم ينتظر وصولها الساعة الخامسة. Er wartet jeden Tag darauf, dass es fünf wird. He waits every day for 5:00 to come. Todos los días espera a que sean las 5:00 de la tarde. Il attend tous les jours que dix-sept heures arrivent. Minden nap arra vár, hogy érkezzen öt órakor. Tutti i giorni aspetta che si facciano le cinque in punto. 彼 は 毎日 5 時 に なる の を 待って います 。 그는 매일 다섯시가 되기를 기다린다. Hij wacht elke dag tot het vijf uur wordt. Ele espera todos os dias chegar às cinco horas. Он ждёт каждый день пяти часов, чтобы уйти. Han väntar varje dag på att klockan ska slå fem. 他 每天 盼 着 五点 到来 。

ב. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי אופיר. ب. هذه هي نفس القصة، ولكن هذه المرة يرويها أوفير. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie von Felix erzählt. B) Now let's hear the story told by James. B) Ahora, escuchemos la historia contada por Jaime. B) C'est la même histoire, mais cette fois, elle est racontée par Jean. B) Questa è la stessa storia raccontata da Gennaro. B) これは同じ話ですが、今回はオフィルによって語られています。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 Ophir가 들었습니다. B) Dit is hetzelfde verhaal, maar dit keer wordt het verteld door Jan. B) Agora a mesma história contada por James. Б) Это та же история, но на этот раз ее рассказывает Яков. B) Det här är samma historia, men den här gången berättas det av Jakob. B) 这是同样的故事,但是这次是奥菲尔讲述的。

אני עובד במשרד. أنا أعمل في المكتب. Ich arbeite in einem Büro. I work in an office. Trabajo en una oficina. Je travaille dans un bureau. Lavoro in un ufficio tutti i giorni. 私 は 事務所 で 仕事 を して います 。 나는 사무실에서 일한다. Ik werk in een kantoor. Eu trabalho em um escritório. Я работаю в офисе. Jag arbetar på kontor. 我 在 一个 公司 工作 。

כל יום אני עסוק מאוד. كل يوم أنا مشغول جدا. Ich habe jeden Tag viel zu tun. I am very busy every day. Estoy muy ocupado todos los días. Je suis très occupé tous les jours. Sono molto occupato tutti i giorni. 私 は 毎日 とても 忙しい です 。 나는 매일 매우 바쁘다. Ik heb het elke dag zeer druk. Eu sou muito ocupado todo dia. Я очень занят каждый день. Jag har väldigt mycket att göra varje dag. 我 每天 都 很 忙 。

יש לי הרבה פגישות עם הלקוחות שלי. لدي الكثير من الاجتماعات مع عملائي. Ich habe viele Meetings mit meinen Kunden. I have many meetings with my customers. Tengo muchas reuniones con mis clientes. J'ai beaucoup de réunions avec mes clients. Ho molte riunioni con i miei clienti. 私 は お客様 と 多く の 会議 を します 。 나는 나의 고객들과 미팅이 많이 있다. Ik heb vele vergaderingen met mijn klanten. Eu tenho muitas reuniões com meus clientes. У меня много встреч с моими заказчиками. Jag har många möten med mina kunder. 我 和 客户 有 很多 会议 。

אני לא אוהב את הפגישות האלה. أنا لا أحب هذه الاجتماعات. Ich mag diese Meetings nicht. I do not like these meetings. No me gustan estas reuniones. Je n'aime pas ces réunions. Non mi piacciono queste riunioni. 私 は この よう な 会議 は 好き では ありません 。 나는 이 미팅들을 좋아하지 않는다. Ik vind deze vergaderingen niet leuk. Eu não gosto destas reuniões. Мне не нравятся эти встречи. Jag gillar inte dessa möten. 我 不 喜欢 这些 会议 。

לדעתי הן משעממות מאוד. اعتقد انهم مملين للغاية. Ich finde sie sehr langweilig. I think they are very boring. Creo que son muy aburridas. Je pense qu'elles sont ennuyeuses. Penso che siano molto noiose. 私 は お客様 が とても 退屈 している ので は と 思って います 。 나는 그것들이 지루하다고 생각한다. Naar mijn mening zijn ze erg saai. Eu acho que elas são muito chatas. Я думаю, что они очень скучные. Jag tycker att de är väldigt tråkiga. 我 认为 这些 会议 很 无聊 。

חלק מהלקוחות מאוד חברותיים. بعض العملاء ودودون للغاية. Manche Kunden sind sehr freundlich zu mir. Some customers are friendly to me. Algunos clientes son amigables conmigo. Certains clients sont amicaux envers moi. Alcuni clienti sono amichevoli con me. 何人 か の お客様 は 私 に とても 友好的 です 。 어떤 고객들은 나에게 친절하다. Sommige klanten zijn vriendelijk tegen me. Alguns clientes são simpáticos comigo. Некоторые клиенты дружелюбны ко мне. En del kunder är vänliga mot mig. 一些 客户 对 我 很 友好 。

אבל חלק מהלקוחות לא נחמדים. لكن بعض العملاء ليسوا لطيفين. Allerdings sind manch andere Kunden gar nicht nett. Some customers are not nice, though. Aunque otros no son agradables. Néanmoins d'autres sont vraiment désagréables. Alcuni clienti però non sono gentili. 何人 か の お客様 は あまり 優しく ありません 。 하지만 어떤 고객들은 친절하지 않다. Maar sommige klanten zijn niet vriendelijk. Porém alguns clientes não são agradáveis. Однако, некоторые клиенты не особо приятные. Andra kunder är däremot inte vänliga. 但 有些 客户 并 不 友好 。

אני עושה הפסקות צהריים ארוכות. آخذ استراحات غداء طويلة. Ich mache lange Mittagspausen. I take long lunch breaks. Me tomo largos descansos para comer. Je prends de longues pauses déjeuners. Faccio lunghe pause pranzo. 私 は 昼食 時間 を 長く とります 。 나는 긴 점심시간을 갖는다. Ik neem lange lunchpauzes. Eu faço longas paradas de almoço. У меня долгие обеденные перерывы. Jag tar långa lunchraster. 我 午休 时间 比较 长 。

בחמש אני יכול ללכת הביתה. في الخامسة أستطيع العودة إلى المنزل. Ich kann um fünf nach Hause gehen. I can go home at 5:00. Puedo irme a casa a las 5:00 de la tarde. Je peux rentrer chez moi à dix-sept heures. Alle cinque in punto posso andare a casa. 私 は 5 時 に 家 に 帰ります 。 나는 다섯시에 퇴근할 수 있다. Om vijf uur kan ik naar huis gaan. Eu posso ir para casa às cinco horas. Я могу пойти домой в пять часов. Jag kan åka hem vid fem. 我 每天 下午 五点 下班 。

בכל יום אני מחכה שתגיע כבר השעה חמש. كل يوم أنتظر وصولك في الساعة الخامسة. Ich warte jeden Tag darauf, dass es fünf wird. I wait every day for 5:00 to come. Todos los días espero a que sean las 5:00 de la tarde. J'attends tous les jours que dix-sept heures arrivent. Tutti i giorni aspetto che si facciano le cinque in punto. 私 は 毎日 5 時 に なる の を 待って います 。 나는 매일 다섯시가 되기를 기다린다. Ik wacht elke dag tot het vijf uur wordt. Eu espero todo dia para chegar às cinco horas. Я жду каждый день пяти часов, чтобы уйти. Jag väntar varje dag på att klockan ska slå fem. 我 每天 盼 着 五点 到来 。

שאלות اسئله Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. وهنا بعض الأسئلة. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Hier zijn enkele vragen. Agora vou fazer algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。 תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. يمكنك محاولة الإجابة عليها، أو مجرد الاستماع إلى الإجابات. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Je kunt proberen ze te beantwoorden, of gewoon luisteren naar de antwoorden. Você pode responder ou simplesmente ouvir as respostas: Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem, eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

1) אופיר עובד במשרד. 1) أوفير يعمل في المكتب. 1) Felix arbeitet in einem Büro. 1) James works in an office. 1) Jaime trabaja en una oficina. 1) Jean travaille dans un bureau. 1) Gennaro lavora in ufficio. 1) ジェームズ は 事務所 で 仕事 を して います 。 1) 지훈이는 사무실에서 일해요. 1) Jan werkt in een kantoor. 1) James trabalha em um escritório. 1) Яков работает в офисе. 1) Jakob jobbar på kontor. 1) 詹姆斯 在 一个 公司 工作 。

האם אופיר עובד בבית ספר? هل يعمل أوفير في المدرسة؟ Arbeitet Felix in einer Schule? Does James work at a school? ¿Trabaja Jaime en una escuela? Jean travaille-t-il dans une école? Gennaro lavora in una scuola? ジェームズ は 学校 で 仕事 を して います か ? 지훈이가 학교에서 일해요? Werkt Jan in een school? James trabalha em uma escola? Яков работает в школе? Jobbar Jakob på en skola? 詹姆斯 在 一个 学校 工作 吗?

לא, אופיר עובד במשרד. لا، أوفير يعمل في المكتب. Nein, Felix arbeitet in einem Büro. No, James works in an office. No, Jaime trabaja en una oficina. Non, Jean travaille dans un bureau. No, Gennaro lavora in ufficio. いいえ 、 ジェームズ は 事務所 で 仕事 を して います 。 아니요, 지훈이는 사무실에서 일해요. Nee, Jan werkt in een kantoor. Não, James trabalha em um escritório. Нет, Яков работает в офисе. Nej, Jakob jobbar på kontor. 不是 , 詹姆斯 在 一家 公司 工作 。

2) כל יום אופיר עסוק מאוד. 2) أوفير مشغول جدًا كل يوم. 2) Felix hat jeden Tag viel zu tun. 2) James is very busy every day. 2) Jaime está muy ocupado todos los días. 2) Jean est très occupé tous les jours. 2) Gennaro è molto impegnato tutti i giorni. 2) ジェームズ は 毎日 とても 忙しい です 。 2) 지훈이는 매일 매우 바빠요. 2) Jan heeft het elke dag zeer druk. 2) James é muito ocupado todo dia. 2) Яков очень занят каждый день. 2) Jakob har väldigt mycket att göra varje dag. 2) 詹姆斯 每天 都 很 忙 。

האם אופיר עסוק מאוד? هل أوفير مشغول جدًا؟ Hat Felix viel zu tun? Is James very busy? ¿Está Jaime muy ocupado? Jean est-il très occupé tous les jours? Gennaro è molto impegnato? ジェームズ は とても 忙しい です か ? 지훈이는 매우 바빠요? Heeft Jan het zeer druk? James é muito ocupado? Яков очень занят? Har Jakob väldigt mycket att göra varje dag? 詹姆斯 每天 都 很 忙 吗?

כן, כל יום אופיר עסוק מאוד. نعم، أوفير مشغول جدًا كل يوم. Ja, Felix hat jeden Tag viel zu tun. Yes, James is very busy every day. Sí, Jaime está muy ocupado todos los días. Oui, Jean est très occupé tous les jours. Si, Gennaro è molto impegnato tutti i giorni. はい 、 ジェームズ は 毎日 とても 忙しい です 。 네, 지훈이는 매일 매우 바빠요. Ja, Jan heeft het elke dag zeer druk. Sim, James é muito ocupado todo dia. Да, Яков очень занят каждый день. Ja, Jakob har väldigt mycket att göra varje dag. 是 的 , 詹姆斯 每天 都 很 忙 。

3) לאופיר יש הרבה פגישות עם לקוחות. 3) لدى أوفير العديد من الاجتماعات مع العملاء. 3) Felix hat viele Meetings mit seinen Kunden. 3) James has many meetings with his customers. 3) Jaime tiene muchas reuniones con sus clientes. 3) Jean a de nombreuses réunions avec ses clients. 3) Gennaro ha molte riunioni con i suoi clienti. 3) ジェームズ は お客様 と 多く の 会議 が あります 。 3) 지훈이는 고객들과 미팅이 많이 있어요. 3) Jan heeft vele vergaderingen met zijn klanten. 3) James tem muitas reuniões com seus clientes. 3) У Якова много встреч с его заказчиками. 3) Jakob har många möten med sina kunder. 3) 詹姆斯 和 客户 有 很多 会议 。

האם יש לאופיר מעט פגישות? هل لدى أوفير اجتماعات قليلة؟ Hat Felix wenige Meetings? Does James have a few meetings? ¿Tiene Jaime algunas reuniones? Jean a-t-il seulement quelques réunions? Gennaro ha qualche riunione? ジェームズ は 会議 は 少し です か ? 지훈이는 미팅이 조금 있어요? Heeft Jan weinig vergaderingen? James tem algumas reuniões? У Якова мало встреч? Har Jakob få möten? 詹姆斯 的 会议 不 多 吗 ?

לא, לאופיר יש הרבה פגישות עם לקוחות. لا، أوفير لديه الكثير من الاجتماعات مع العملاء. Nein, Felix hat mit seinen Kunden viele Meetings. No, James has many meetings with his customers. No, Jaime tiene muchas reuniones con sus clientes. Non, Jean a de nombreuses réunions avec ses clients. Sì, Gennaro ha molte riunioni con i suoi clienti. いいえ 、 ジェームズ は お客様 と 多く の 会議 が あります 。 아니요, 지훈이는 고객들과 미팅이 많아요. Nee, Jan heeft vele vergaderingen met zijn klanten. Não, James tem muitas reuniões com seus clientes. Нет, у Якова много встреч с его заказчиками. Nej, Jakob har många möten med sina kunder. 不是 , 詹姆斯 和 他 的 客户 有 很多 会议 。

4) לדעתו של אופיר הפגישות משעממות. 4) في رأي أوفير، اللقاءات مملة. 4) Felix findet diese Meetings langweilig. 4) James thinks the meetings are boring. 4) Jaime piensa que las reuniones son aburridas. 4) Jean pense que les réunions sont ennuyeuses. 4) Gennaro pensa che le riunioni siano noiose. 4) ジェームズ は 会議 が 退屈 だ と 考えて います 。 4) 지훈이는 미팅들이 지루하다고 생각해요. 4) Jan vindt de vergaderingen saai. 4) James acha estas reuniões muito chatas. 4) Яков думает, что встречи скучные. 4) Jakob tycker att mötena är tråkiga. 4) 詹姆斯 认为 这些 会议 很 无聊 。

האם לדעתו של אופיר הפגישות משעממות? هل يعتقد أوفير أن الاجتماعات مملة؟ Findet Felix diese Meetings langweilig? Does James think the meetings are boring? ¿Piensa Jaime que las reuniones son aburridas? Jean pense-t-il que les réunions sont ennuyeuses? Gennaro pensa che le riunioni siano noiose? ジェームズ は 会議 が 退屈 だ と 思って います か ? 지훈이는 미팅들이 지루하다고 생각해요? Vindt Jan de vergaderingen saai? James acha que estas reuniões são chatas? Яков думает, что встречи скучные? Tycker Jakob att mötena är tråkiga? 詹姆斯 认为 这些 会议 很 无聊 吗?

כן, לדעתו של אופיר הפגישות משעממות. نعم، في رأي أوفير اللقاءات مملة. Ja, er findet diese Meetings sehr langweilig. Yes, James thinks the meetings are boring. Sí, Jaime piensa que las reuniones son aburridas. Oui, Jean pense que les réunions sont ennuyeuses. Si, Gennaro pensa che le riunioni siano noiose. はい 、 ジェームズ は その 会議 は 退屈 だ と 思って います 。 네, 지훈이는 미팅들이 지루하다고 생각해요. Ja, hij vindt de vergaderingen saai. Sim James acha estas reuniões muito chatas. Да, Яков думает, что встречи скучные. Ja, Jakob tycker att mötena är tråkiga. 是 的 , 詹姆斯 认为 这些 会议 很 无聊 。

5) חלק מהלקוחות חברותיים. 5) بعض العملاء ودودون. 5) Manche Kunden sind sehr freundlich. 5) Some of the customers are friendly. 5) Algunos clientes son amigables. 5) Certains de ses clients sont amicaux. 5) Alcuni clienti sono amichevoli. 5)何人 か の お客様 は 友好的 です 。 5) 어떤 고객들은 친절해요. 5) Sommige klanten zijn vriendelijk. 5) Alguns clientes são simpáticos. 5) Некоторые клиенты дружелюбны. 5) Några kunder är vänliga. 5) 一些 客户 对 詹姆斯 很 友好 。

האם כל הלקוחות חברותיים? هل جميع العملاء ودودون؟ Sind alle Kunden freundlich? Are all the customers friendly? ¿Son todos los clientes amigables? Tous les clients sont-ils amicaux? Tutti i clienti sono amichevoli? すべて の お客様 が 友好的 です か ? 모든 고객들이 친절해요? Zijn alle klanten vriendelijk? Todos os clientes são simpáticos? Все ли клиенты дружелюбны? Är alla kunder vänliga? 所有 的 客户 对 詹姆斯 都 很 友好 吗 ?

לא, חלק מהלקוחות חברותיים. لا، بعض العملاء ودودون. Nein, nur manche Kunden sind freundlich. No, some of the customers are friendly. No, solo algunos de los clientes son amigables. Non, certains clients sont amicaux. No, solo alcuni clienti sono amichevoli. いいえ 、 何人 か の お客様 が 友好的 です 。 아니요, 어떤 고객들은 친절해요. Nee, sommige klanten zijn vriendelijk. Não, apenas alguns clientes são simpáticos. Нет, некоторые клиенты дружелюбны. Nej, några av kunderna är vänliga. 不是 , 是 一些 客户 对 詹姆斯 很 友好 。

6) אופיר עושה הפסקות צהריים ארוכות. 6) يأخذ أوفير استراحات غداء طويلة. 6) Felix macht lange Mittagspausen. 6) James takes long lunch breaks. 6) Jaime se toma largos descansos para comer. 6) Jean prend de longues pauses déjeuners. 6) Gennaro fa lunghe pause pranzo. 6) ジェームズ は 昼食 時間 を 長く とります 。 6) 지훈이는 긴 점심 시간을 가져요. 6) Jan neemt lange lunchpauzes. 6) James faz longas paradas de almoço. 6) У Якова долгие обеденные перерывы. 6) Jakob tar långa lunchraster. 6) 詹姆斯 午休 时间 比较 长 。

האם אופיר עושה הפסקות צהריים קצרות? هل يأخذ أوفير استراحات غداء قصيرة؟ Macht Felix kurze Mittagspausen? Does James take short lunch breaks? ¿Se toma Jaime descansos cortos para comer? Jean prend-il de courtes pauses déjeuners? Gennaro fa pause pranzo corte? ジェームズ は 昼食 時間 を 短く とります か ? 지훈이는 짧은 점심 시간을 가져요? Neemt Jan korte lunchpauzes? James faz pequenas paradas de almoço? У Якова короткие обеденные перерывы? Tar Jakob korta lunchraster? 詹姆斯 午休 时间 很 短 吗 ?

לא, הוא לא עושה הפסקות קצרות. لا، فهو لا يأخذ فترات راحة قصيرة. Nein, er macht keine kurzen. No, he does not take short breaks. No, no se toma descansos cortos. Non, il ne prend pas de courtes pauses déjeuners. No, lui non fa pause pranzo corte. いいえ 、 彼 は 短い 時間 を とりません 。 아니요, 그는 짧은 휴식을 갖지 않아요. Nee, hij neemt geen korte pauzes. Não, ele não faz pequenas paradas. Нет, у него не короткие перерывы. Nej, har tar inte korta lunchraster. 不是 , 詹姆斯 的 午休 时间 比较 长 。

הוא עושה הפסקות צהריים ארוכות. يأخذ استراحات غداء طويلة. Sondern lange Mittagspausen. He takes long lunch breaks. Se toma largos descansos para comer. Il prend de longues pauses déjeuners. Lui fa lunghe pause pranzo. 彼 は 昼食 時間 を 長く とります 。 그는 긴 점심 시간을 가져요. Hij neemt lange lunchpauzes. Ele faz longas paradas de almoço. У него долгие обеденные перерывы. Han tar långa lunchraster. 他午休时间很长。

7) אופיר יכול ללכת הביתה בחמש. 7) يمكن لأوفير العودة إلى المنزل في الخامسة. 7) Felix kann um fünf nach Hause gehen. 7) James can go home at 5:00. 7) Jaime se puede ir a casa a las 5:00 de la tarde. 7) Jean peut rentrer chez lui à dix-sept heures. 7) Gennaro può andare a casa alle cinque in punto. 7) ジェームズ は 5 時 に 家 に 帰ります 。 7) 지훈이는 다섯시에 퇴근할 수 있어요. 7) Om vijf uur kan Jan naar huis gaan. 7) James pode ir para casa as cinco horas. 7) Яков может пойти домой в пять часов. 7) Jakob kan åka hem vid fem. 7) 詹姆斯 每天 下午 五点 下班 。

האם אופיר יכול ללכת הביתה בארבע? هل يمكن لأوفير العودة إلى المنزل في الرابعة؟ Kann Felix um vier nach Hause gehen? Can James go home at 4:00? ¿Puede Jaime irse a casa a las 4:00 de la tarde? Jean peut-il rentrer à seize heures? Lehet Ophir hazaérni négykor? Gennaro può andare a casa alle quattro in punto? ジェームズ は 4 時 に 家 に 帰ります か ? 지훈이는 네시에 퇴근할 수 있어요? Kan Jan om vier uur naar huis gaan? James pode ir para casa às quatro horas? Яков может пойти домой в четыре часа? Kan Jakob åka hem vid fyra? 詹姆斯 能 四点 下班 吗 ?

לא, הוא יכול ללכת הביתה בחמש. لا، يمكنه العودة إلى المنزل في الخامسة. Nein, er kann um fünf nach Hause gehen. No, he can go home at 5:00. No, se puede ir a casa a las 5:00 de la tarde. Non, il peut rentrer chez lui à dix-sept heures. No, lui può andare a casa alle cinque in punto. いいえ 、 彼 は 5 時 に 家 に 帰ります 。 아니요, 그는 다섯시에 퇴근할 수 있어요. Nee, hij kan om vijf uur naar huis gaan. Não, ele só pode ir para casa às cinco horas. Нет, он может пойти домой в пять часов. Nej, han kan åka hem vid fem. 不是 , 詹姆斯 可以 在 5 点 下班 。