×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 58 - סאם ובטי נהנים לצאת לארוחת ערב עם חברים

א) סאם ובטי נהנים לצאת לארוחת ערב עם חברים.

הם נהנים לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ.

מסיבה זו, חשוב להם לחשוב איך הם הולכים להגיע הביתה אחרי ארוחת הערב.

הם בדרך כלל נוהגים ברכב שלהם למסעדה, או לבית של החברים שלהם, בגלל שזה יקר מדי לקחת מונית.

הם בדרך כלל מחליטים לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה, מאחר שמי שנוהג הביתה לא יכול לשתות יין בכלל.

לפעמים הם יודעים שיהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים, למשל אם חברים חוגגים אירוע כמו יום הולדת.

במקרים ההם, הם חייבים לעשות סידורים אחרים.

פתרון אחד הוא ללכת ביחד עם חברים אחרים שגרים קרוב, אחד מהם יהיה צריך להסכים לא לשתות.

זה תמיד שימושי שיש חברים שפשוט לא שותים בכלל.

אנשים כאלה תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים.

המצב הטוב ביותר הוא כאשר ארוחת הערב היא במרחק הליכה.

לרוע המזל, זה לא קורה לעיתים קרובות בערים גדולות.

ב) היינו נהנים לצאת לארוחת ערב עם חברים כשגרנו בעיר הגדולה.

נהנינו לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלנו כשאכלנו בחוץ.

מסיבה זו, היינו צריכים לחשוב על איך נגיע הביתה אחרי ארוחת הערב.

בדרך כלל היינו נוהגים ברכב שלנו למסעדה, או לבית של החברים שלנו, בגלל שזה היה יקר מדי לקחת מונית.

תמיד החלטנו לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה, מאחר שמי שנהג הביתה לא היה יכול לשתות יין בכלל.

לפעמים ידענו שזה יהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים, למשל אם חברים היו חוגגים אירוע כמו יום הולדת.

במקרים ההם, היינו חייבים לעשות סידורים אחרים.

פתרון אחד היה ללכת ביחד עם חברים אחרים שגרו קרוב, אחד מהם היה צריך להסכים לא לשתות.

מצאתי שזה שימושי שיש חברים שלא שותים בכלל.

אנשים כאלה הם תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים.

המצב הטוב ביותר היה כאשר ארוחת הערב הייתה במרחק הליכה.

לרוע המזל, זה לא קרה לעיתים קרובות בערים גדולות.

לכן עברנו לעיר קטנה ובילינו יותר זמן עם השכנים שלנו.

הנה כמה שאלות, אתם יכולים לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות.

א) (1) סאם ובטי נהנים לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ. כמה כוסות יין הם נהנים לשתות עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ? הם נהנים לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ.

(2) מסיבה זו, חשוב להם לחשוב איך הם הולכים להגיע הביתה אחרי ארוחת הערב. על מה חשוב לסאם ובטי לחשוב? חשוב להם לחשוב איך הם הולכים להגיע הביתה אחרי ארוחת הערב.

(3) הם בדרך כלל נוהגים ברכב שלהם למסעדה, או לבית של החברים שלהם, בגלל שזה יקר מדי לקחת מונית. מדוע הם לא לוקחים מונית? בגלל שזה יקר מדי לקחת מונית.

(4) הם בדרך כלל מחליטים לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה. מה הם מחליטים לפני הזמן? הם בדרך כלל מחליטים לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה.

ב) (1) לפעמים ידענו שזה יהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים. האם חשבנו שזה יהיה קל לסרב לשתות עם שאר האורחים? ידענו שזה יהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים.

2) במקרים ההם, היינו חייבים לעשות סידורים אחרים. מה היינו חייבים לעשות במקרים ההם? במקרים ההם, היינו חייבים לעשות סידורים אחרים.

(3) מצאתי שזה שימושי שיש חברים שלא שותים בכלל. איזה סוג חברים מצאתי שזה שימושי שיהיו לי? מצאתי שזה שימושי שיש חברים שלא שותים בכלל.

(4) אנשים כאלה הם תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים. לֵמה אנשים כאלה תמיד בביקוש? אנשים כאלה הם תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים.

א) סאם ובטי נהנים לצאת לארוחת ערב עם חברים. A) Sam and Betty enjoy going out to dinner with friends. a) Sam y Betty disfrutan salir a cenar con amigos. a) A Sam e Betty piace uscire a cena con gli amici. А) Сэм и Бетти любят ужинать с друзьями.

הם נהנים לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ. They enjoy drinking one or two glasses of wine with their meal when eating out. Les gusta tomar una copa o dos de vino con la comida cuando salen a comer. A loro piace bere un bicchiere o due di vino durante il pasto quando mangiano fuori. Им нравится выпивать один или два бокала вина за едой, когда они едят вне дома.

מסיבה זו, חשוב להם לחשוב איך הם הולכים להגיע הביתה אחרי ארוחת הערב. لهذا السبب ، من المهم بالنسبة لهم التفكير في كيفية عودتهم إلى المنزل بعد العشاء. For this reason, it is important for them to think about how they are going to get home after dinner. Por este motivo, es importante que piensen en cómo van a llegar a casa después de cenar. Per questo motivo è importante che pensino a come torneranno a casa dopo cena. По этой причине им важно подумать о том, как они вернутся домой после обеда.

הם בדרך כלל נוהגים ברכב שלהם למסעדה, או לבית של החברים שלהם, בגלל שזה יקר מדי לקחת מונית. They usually drive their car to a restaurant, or to their friends' house, because it is too expensive to take a taxi. Generalmente van en coche a un restaurante o a casa de sus amigos, porque es demasiado caro tomar un taxi. Di solito vanno in macchina al ristorante o a casa degli amici, perché prendere un taxi è troppo caro. Обычно они едут на машине в ресторан или к своим друзьям, потому что брать такси слишком дорого.

הם בדרך כלל מחליטים לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה, מאחר שמי שנוהג הביתה לא יכול לשתות יין בכלל. عادة ما يقررون في وقت مبكر من سيذهب إلى المنزل ، لأن من يقود المنزل لا يمكنه شرب أي نبيذ على الإطلاق. They usually decide ahead of time who is going to drive home, since the person driving home cannot drink wine at all. Por lo general, deciden de antemano quién conducirá a casa, ya que quien conduce a casa no puede beber vino. Di solito decidono in anticipo chi tornerà a casa in macchina, dato che chi torna a casa non può bere vino. Обычно они заранее решают, кто поедет домой, так как тот, кто едет домой, вообще не может пить вино.

לפעמים הם יודעים שיהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים, למשל אם חברים חוגגים אירוע כמו יום הולדת. Sometimes they know it will be hard to refuse to drink with the other guests, for example if friends are celebrating an event like a birthday. A veces saben que será difícil negarse a beber con los demás invitados, por ejemplo si los amigos están celebrando un evento como un cumpleaños. A volte sanno che sarà difficile rifiutarsi di bere con gli altri invitati, ad esempio se gli amici festeggiano un evento come un compleanno. Иногда они знают, что будет сложно отказаться от выпивки вместе с остальными гостями, например, если друзья отмечают такое событие, как день рождения.

במקרים ההם, הם חייבים לעשות סידורים אחרים. In those cases, they must make other arrangements. In questi casi, devono prendere altri accordi. В этих случаях они должны принять другие меры.

פתרון אחד הוא ללכת ביחד עם חברים אחרים שגרים קרוב, אחד מהם יהיה צריך להסכים לא לשתות. One solution is to go along with other friends who live close by, one of whom will have to agree not to drink. Una soluzione è andare insieme ad altri amici che vivono nelle vicinanze, uno di loro dovrà accettare di non bere. Одно из решений - пойти вместе с другими друзьями, живущими поблизости, один из которых должен будет согласиться не пить.

זה תמיד שימושי שיש חברים שפשוט לא שותים בכלל. It's always helpful to have friends who just do not drink at all. È sempre utile avere amici che semplicemente non bevono affatto. Всегда полезно иметь друзей, которые вообще не пьют.

אנשים כאלה תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים. Such people are always in demand to be on-duty drivers. Queste persone sono sempre richieste come autisti di turno. Такие люди всегда востребованы в качестве дежурных водителей.

המצב הטוב ביותר הוא כאשר ארוחת הערב היא במרחק הליכה. The best situation is when dinner is within walking distance. La situazione migliore è quando la cena è raggiungibile a piedi. Лучшая ситуация, когда ужин находится в пешей доступности.

לרוע המזל, זה לא קורה לעיתים קרובות בערים גדולות. Unfortunately, this does not happen often in large cities. Sfortunatamente, questo non accade spesso nelle grandi città. К сожалению, в крупных городах такое случается нечасто.

ב) היינו נהנים לצאת לארוחת ערב עם חברים כשגרנו בעיר הגדולה. B) We would enjoy going out to dinner with friends when we lived in the big city. b) Ci piaceva uscire a cena con gli amici quando vivevamo nella grande città. Б) Мы бы с удовольствием поужинали с друзьями, когда жили в большом городе.

נהנינו לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלנו כשאכלנו בחוץ. We enjoyed drinking one or two glasses of wine with our meal when we ate out. Нам нравилось выпивать один или два бокала вина за едой, когда мы ели вне дома.

מסיבה זו, היינו צריכים לחשוב על איך נגיע הביתה אחרי ארוחת הערב. For this reason, we had to think about how we would get home after dinner. По этой причине нам пришлось подумать о том, как мы вернемся домой после обеда.

בדרך כלל היינו נוהגים ברכב שלנו למסעדה, או לבית של החברים שלנו, בגלל שזה היה יקר מדי לקחת מונית. We would usually drive our car to a restaurant, or to our friends' house, because it was too expensive to take a taxi. Обычно мы ехали на машине в ресторан или к своим друзьям, потому что брать такси было слишком дорого.

תמיד החלטנו לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה, מאחר שמי שנהג הביתה לא היה יכול לשתות יין בכלל. We always decided ahead of time who was going to drive home, since whoever was driving home could not drink wine at all. Decidevamo sempre in anticipo chi sarebbe tornato a casa in macchina, dato che chi tornava a casa non poteva bere vino. Мы всегда заранее решали, кто поедет домой, потому что кто бы ни ехал домой, пить вино нельзя.

לפעמים ידענו שזה יהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים, למשל אם חברים היו חוגגים אירוע כמו יום הולדת. Sometimes we knew it would be hard to refuse to drink with the rest of the guests, for example if friends were celebrating an event like a birthday. Иногда мы знали, что будет трудно отказаться от выпивки с другими гостями, например, если друзья праздновали такое событие, как день рождения.

במקרים ההם, היינו חייבים לעשות סידורים אחרים. In those cases, we had to make other arrangements. В тех случаях нам приходилось действовать по-другому.

פתרון אחד היה ללכת ביחד עם חברים אחרים שגרו קרוב, אחד מהם היה צריך להסכים לא לשתות. One solution was to go along with other friends who lived close by, one of whom had to agree not to drink. Одним из решений было пойти вместе с другими друзьями, живущими поблизости, один из которых должен был согласиться не пить.

מצאתי שזה שימושי שיש חברים שלא שותים בכלל. I have found it helpful to have friends who do not drink at all. Ho trovato utile avere amici che non bevono affatto. Я считаю полезным иметь друзей, которые вообще не пьют.

אנשים כאלה הם תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים. Such people are always in demand to be on-duty drivers. Queste persone sono sempre richieste come autisti di turno. Такие люди всегда востребованы в качестве дежурных водителей.

המצב הטוב ביותר היה כאשר ארוחת הערב הייתה במרחק הליכה. The best situation was when dinner was within walking distance. Лучшая ситуация была, когда ужин был в пешей доступности.

לרוע המזל, זה לא קרה לעיתים קרובות בערים גדולות. Unfortunately, this has not often happened in large cities. Sfortunatamente, ciò non accadeva spesso nelle grandi città. К сожалению, в крупных городах такое случалось нечасто.

לכן עברנו לעיר קטנה ובילינו יותר זמן עם השכנים שלנו. So we moved to a small town and spent more time with our neighbors. Ecco perché ci siamo trasferiti in una piccola città e abbiamo trascorso più tempo con i nostri vicini. Поэтому мы переехали в небольшой городок и проводили больше времени с соседями.

הנה כמה שאלות, אתם יכולים לנסות לענות עליהן או פשוט להקשיב לתשובות. Here are some questions, you can try to answer them or just listen to the answers. Вот несколько вопросов, вы можете попробовать ответить на них или просто послушайте ответы.

א) (1) סאם ובטי נהנים לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ. A) (1) Sam and Betty enjoy drinking one or two glasses of wine with their meal when eating out. A) (1) Сэм и Бетти любят выпивать один или два бокала вина за едой, когда едят вне дома. כמה כוסות יין הם נהנים לשתות עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ? How many glasses of wine do they enjoy drinking with their meal when they eat out? Сколько бокалов вина им нравится выпивать во время еды, когда они едят вне дома? הם נהנים לשתות כוס יין אחת או שתיים עם הארוחה שלהם כשהם אוכלים בחוץ. They enjoy drinking one or two glasses of wine with their meal when eating out. Им нравится выпивать один или два бокала вина за едой, когда они едят вне дома.

(2) מסיבה זו, חשוב להם לחשוב איך הם הולכים להגיע הביתה אחרי ארוחת הערב. (2) For this reason, it is important for them to think about how they are going to get home after dinner. (2) По этой причине им важно подумать о том, как они собираются вернуться домой после обеда. על מה חשוב לסאם ובטי לחשוב? What is important for Sam and Betty to think about? О чем важно подумать Сэму и Бетти? חשוב להם לחשוב איך הם הולכים להגיע הביתה אחרי ארוחת הערב. It is important for them to think about how they are going to get home after dinner. Им важно подумать о том, как они вернутся домой после обеда.

(3) הם בדרך כלל נוהגים ברכב שלהם למסעדה, או לבית של החברים שלהם, בגלל שזה יקר מדי לקחת מונית. (3) They usually drive their car to a restaurant, or to their friends' house, because it is too expensive to take a taxi. (3) Обычно они едут на машине в ресторан или к своим друзьям, потому что брать такси слишком дорого. מדוע הם לא לוקחים מונית? Why don't they take a taxi? Почему они не берут такси? בגלל שזה יקר מדי לקחת מונית. Because it's too expensive to take a taxi. Потому что брать такси слишком дорого.

(4) הם בדרך כלל מחליטים לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה. (4) They usually decide ahead of time who is going to drive home. (4) Обычно они заранее решают, кто поедет домой. מה הם מחליטים לפני הזמן? What do they decide ahead of time? הם בדרך כלל מחליטים לפני הזמן מי הולך לנהוג הביתה. They usually decide ahead of time who is going to drive home. Обычно они заранее решают, кто поедет домой.

ב) (1) לפעמים ידענו שזה יהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים. B) (1) Sometimes we knew it would be hard to refuse to drink with the other guests. Б) (1) Иногда мы знали, что будет трудно отказаться от выпивки с другими гостями. האם חשבנו שזה יהיה קל לסרב לשתות עם שאר האורחים? Did we think it would be easy to refuse to drink with the other guests? Неужели мы думали, что будет легко отказаться от выпивки с другими гостями? ידענו שזה יהיה קשה לסרב לשתות עם שאר האורחים. We knew it would be hard to refuse to drink with the rest of the guests.2) In those cases, we had to make other arrangements. Мы знали, что будет трудно отказаться выпить с остальными гостями. 2) В таких случаях нам приходилось принимать другие меры.

2) במקרים ההם, היינו חייבים לעשות סידורים אחרים. 2) In those cases, we had to make other arrangements. מה היינו חייבים לעשות במקרים ההם? What did we have to do in those cases? Что мы должны были делать в тех случаях? במקרים ההם, היינו חייבים לעשות סידורים אחרים. In those cases, we had to make other arrangements. В тех случаях нам приходилось действовать по-другому.

(3) מצאתי שזה שימושי שיש חברים שלא שותים בכלל. (3) I have found it useful to have friends who do not drink at all. (3) Я считаю полезным иметь друзей, которые совсем не пьют. איזה סוג חברים מצאתי שזה שימושי שיהיו לי? What kind of friends did I find that would be useful for me to have? Какие друзья я нашел, что мне было бы полезно иметь? מצאתי שזה שימושי שיש חברים שלא שותים בכלל. I have found it helpful to have friends who do not drink at all. Я считаю полезным иметь друзей, которые вообще не пьют.

(4) אנשים כאלה הם תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים. (4) Such people are always in demand to be on-duty drivers. (4) Такие люди всегда востребованы в качестве дежурных водителей. לֵמה אנשים כאלה תמיד בביקוש? Why are such people always in demand? Почему такие люди всегда востребованы? אנשים כאלה הם תמיד בביקוש להיות נהגים תורנים. Such people are always in demand to be on-duty drivers. Такие люди всегда востребованы в качестве дежурных водителей.