×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, Advanced Greek Words to Express your Feelings

Advanced Greek Words to Express your Feelings

Κάποιες φορές, οι λέξεις χαρούμενος και λυπημένος,

δεν εκφράζουν με ακρίβεια,

αυτό που πραγματικά νιώθουμε.

Όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό μάθημα,

είναι αφιερωμένο στα συναισθήματα.

Σε ένα προηγούμενο βίντεό μου,

είχα μιλήσει για 5 βασικά συναισθήματα.

Στο σημερινό μάθημα όμως,

θα καλύψουμε ένα μεγαλύτερο φάσμα

αυτών των συναισθημάτων

και θα μάθουμε πολλές καινούριες λέξεις,

που έχουν σχέση με αυτά τα συναισθήματα.

Πάμε να ξεκινήσουμε από τα θετικά συναισθήματα.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος

για να εκφράσουμε τη χαρά μας,

είναι να πούμε “είμαι χαρούμενος”.

Για παράδειγμα, το Σάββατο είναι τα γενέθλιά μου

και όλοι οι φίλοι μου είναι εκεί.

Τότε μπορώ να πω:

Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθατε στα γενέθλιά μου.

Αν είσαι πολύ χαρούμενος για κάτι,

μπορείς επίσης να πεις: "είμαι ενθουσιασμένος".

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με το δώρο σας παιδιά!

Εισιτήρια γι'αυτή τη συναυλία έψαχνα καιρό τώρα!

Αν τώρα, η χαρά σου είναι απερίγραπτη,

μπορείς να πεις: "είμαι ευτυχισμένος!"

Είμαι τόσο ευτυχισμένη, που είστε απόψε εδώ!

Επίσης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς,

λέμε: Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος,

ευτυχισμένο το Νέο Έτος.

Στην απέναντι όχθη βρίσκεται η λέξη λυπημένος.

Την ίδια σημασία έχουν και οι λέξεις στενοχωρημένος

και θλιμμένος.

Είμαι πολύ στενοχωρημένη, επειδή έχασα

την αγαπημένη μου τσάντα.

Κάποιος, που είναι συνέχεια θλιμμένος

λέγεται και μελαγχολικός.

Εγώ, συνήθως, αυτό το επίθετο

το χρησιμοποιώ για πράγματα.

Λέω για παράδειγμα:

Ένα μελαγχολικό τραγούδι

ή ο καιρός σήμερα είναι λιγάκι μελαγχολικός

δηλαδή είναι μουντός,

ο ουρανός έχει γκρίζο χρώμα.

Μιλώντας για αρνητικά συναισθήματα,

δε θα μπορούσε να λείπει φυσικά και ο θυμός.

Όταν νιώθεις κάτι λιγότερο από θυμωμένος,

μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ενοχλημένος.

Είμαι κάπως ενοχλημένη με τη συμπεριφορά σου χθες βράδυ

ή η συμπεριφορά σου χθες βράδυ με πείραξε.

Και στις δύο περιπτώσεις,

δεν είσαι νευριασμένος με τον φίλο σου,

αλλά σίγουρα το συναίσθημα που ένιωσες δεν ήταν ευχάριστο.

Τώρα, αν είσαι υπερβολικά νευριασμένος με κάποιον,

μπορείς να πεις ότι είσαι εξοργισμένος.

Επίσης, λέμε και βγαίνω απ'τα ρούχα μου.

Βγήκα από τα ρούχα μου, όταν έμαθα

ότι με κατηγορούσε πίσω από την πλάτη μου.

Κάτι που βιώνουμε από μικρά παιδιά,

εξαιτίας των υποχρεώσεων

και της γρήγορης καθημερινότητας

είναι το άγχος.

Το άγχος είναι μία φυσιολογική αντίδραση στην αβεβαιότητα.

Για παράδειγμα,

Δεν ήμουν καθόλου αγχωμένη στις εξετάσεις.

Το άγχος θρέφει και μεγαλώνεις τις ανησυχίες.

Η μητέρα περίμενε ανήσυχη την κόρη της

να γυρίσει από τη δουλειά.

Αν κάποιος είναι αγχωμένος

και ταυτόχρονα λίγο φοβισμένος,

λέμε ότι είναι αναστατωμένος.

Είμαι πολύ αναστατωμένη,

γιατί είναι αργά

και το κινητό της είναι κλειστό.

Τέλος, όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε,

μας κυριεύει ο φόβος.

Αντί για τη λέξη φοβισμένος,

μπορούμε να πούμε και τρομαγμένος.

Ήμουν τόσο τρομαγμένη,

που δεν μπορούσα να κοιμηθώ.

Κάποιος που είναι πολύ φοβισμένος,

λέγεται και τρομοκρατημένος.

Μετά τον δυνατό σεισμό,

ο κόσμος περίμενε τρομοκρατημένος

στα πάρκα και στις πλατείες.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το βίντεο για σήμερα.

Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like.

Επίσης θέλω να ξέρετε, ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη

και ταυτόχρονα ευγνώμων

για την κοινότητα που έχουμε φτιάξει μαζί,

εδώ στο youtube,

η οποία συνεχώς μεγαλώνει

και δυναμώνει.

Αν δεν είστε ακόμη μέλος,

το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε,

είναι να πατήσετε το κουμπί εγγραφή.

Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.

Φιλάκια πολλά!!!

Advanced Greek Words to Express your Feelings Fortgeschrittene griechische Wörter zum Ausdruck von Gefühlen Advanced Greek Words to Express your Feelings Palabras griegas avanzadas para expresar tus sentimientos Mots grecs avancés pour exprimer vos sentiments Parole greche avanzate per esprimere i vostri sentimenti

Κάποιες φορές, οι λέξεις χαρούμενος και λυπημένος, Sometimes, the words happy and sad,

δεν εκφράζουν με ακρίβεια, nicht genau ausdrücken, do not accurately express,

αυτό που πραγματικά νιώθουμε. was wir wirklich fühlen. what we really feel.

Όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό μάθημα, Wie Sie verstehen, ist die heutige Lektion, As you understand, today's lesson,

είναι αφιερωμένο στα συναισθήματα. es ist den Gefühlen gewidmet. it is dedicated to feelings.

Σε ένα προηγούμενο βίντεό μου, In einem früheren Video von mir In a previous video of mine,

είχα μιλήσει για 5 βασικά συναισθήματα. Ich hatte über 5 Grundemotionen gesprochen. I had talked about 5 basic emotions.

Στο σημερινό μάθημα όμως, Aber in der heutigen Lektion

θα καλύψουμε ένα μεγαλύτερο φάσμα wir werden ein größeres Spektrum abdecken we will cover a larger spectrum

αυτών των συναισθημάτων dieser Gefühle of these feelings

και θα μάθουμε πολλές καινούριες λέξεις, und wir werden viele neue Wörter lernen, and we will learn many new words,

που έχουν σχέση με αυτά τα συναισθήματα. im Zusammenhang mit diesen Gefühlen. related to these feelings.

Πάμε να ξεκινήσουμε από τα θετικά συναισθήματα. Beginnen wir mit den positiven Emotionen. Let's start with the positive emotions.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος Der gebräuchlichste Weg The most common way

για να εκφράσουμε τη χαρά μας, um unsere Freude auszudrücken, to express our joy, per esprimere la nostra gioia,

είναι να πούμε “είμαι χαρούμενος”. heißt: „Ich bin glücklich“. è dire "sono felice".

Για παράδειγμα, το Σάββατο είναι τα γενέθλιά μου Samstag ist zum Beispiel mein Geburtstag For example, Saturday is my birthday Per esempio, sabato è il mio compleanno

και όλοι οι φίλοι μου είναι εκεί. und alle meine Freunde sind da. and all my friends are there. e tutti i miei amici sono lì.

Τότε μπορώ να πω: Dann kann ich sagen: Then I can say:

Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθατε στα γενέθλιά μου. Ich freue mich sehr, dass du zu meinem Geburtstag gekommen bist. Sono molto felice che siate venuti al mio compleanno.

Αν είσαι πολύ χαρούμενος για κάτι, If you are very happy about something, Se siete molto contenti di qualcosa,

μπορείς επίσης να πεις: "είμαι ενθουσιασμένος". Sie können auch sagen: „Ich bin gespannt“. you can also say: "I'm excited". si può anche dire: "Sono eccitato".

Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη με το δώρο σας παιδιά! Ich freue mich riesig über euer Gewinnspiel Jungs! I'm really excited about your giveaway guys! Sono davvero entusiasta del vostro regalo ragazzi!

Εισιτήρια γι'αυτή τη συναυλία έψαχνα καιρό τώρα! Ich suche schon lange Karten für dieses Konzert! I've been looking for tickets for this concert for a long time now! Ho cercato i biglietti per questo concerto per molto tempo!

Αν τώρα, η χαρά σου είναι απερίγραπτη, Wenn jetzt deine Freude unbeschreiblich ist, If now, your joy is indescribable, Se ora, la vostra gioia è indescrivibile,

μπορείς να πεις: "είμαι ευτυχισμένος!" Sie können sagen: "Ich bin glücklich!" you can say: "I am happy!"

Είμαι τόσο ευτυχισμένη, που είστε απόψε εδώ! Ich bin so glücklich, dass du heute Abend hier bist! I'm so happy you're here tonight! Sono così felice che tu sia qui stasera!

Επίσης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, Auch an Silvester Also on New Year's Eve, Anche a Capodanno,

λέμε: Ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος, Wir sagen: Frohes neues Jahr, we say: Happy New Year,

ευτυχισμένο το Νέο Έτος. frohes neues Jahr. happy New Year.

Στην απέναντι όχθη βρίσκεται η λέξη λυπημένος. Am gegenüberliegenden Ufer steht das Wort traurig. On the opposite bank is the word sad.

Την ίδια σημασία έχουν και οι λέξεις στενοχωρημένος Die Wörter verzweifelt haben die gleiche Bedeutung The words distressed have the same meaning Lo stesso significato viene dato alle parole angosciato

και θλιμμένος. und traurig. and sad.

Είμαι πολύ στενοχωρημένη, επειδή έχασα Ich bin sehr traurig, weil ich verloren habe I am very upset because I lost

την αγαπημένη μου τσάντα. meine Lieblingstasche my favorite bag

Κάποιος, που είναι συνέχεια θλιμμένος Jemand, der immer traurig ist Someone who is always sad

λέγεται και μελαγχολικός. auch melancholisch genannt. also called melancholic. è anche detto malinconico.

Εγώ, συνήθως, αυτό το επίθετο Ich, normalerweise, dieses Adjektiv I, usually, this adjective

το χρησιμοποιώ για πράγματα. Ich benutze es für Dinge. i use it for things.

Λέω για παράδειγμα: I say for example:

Ένα μελαγχολικό τραγούδι Ein melancholisches Lied A melancholy song

ή ο καιρός σήμερα είναι λιγάκι μελαγχολικός oder das Wetter ist heute etwas düster or the weather today is a bit gloomy

δηλαδή είναι μουντός, d.h. es ist diesig, i.e. it's hazy,

ο ουρανός έχει γκρίζο χρώμα. der himmel hat eine graue farbe. the sky is gray in color.

Μιλώντας για αρνητικά συναισθήματα, Apropos negative Gefühle, Speaking of negative feelings,

δε θα μπορούσε να λείπει φυσικά και ο θυμός. Wut durfte natürlich nicht fehlen. anger could not be missing, of course.

Όταν νιώθεις κάτι λιγότερο από θυμωμένος, Wenn du weniger als wütend bist, When you feel anything less than angry,

μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ενοχλημένος. Sie können das Wort genervt verwenden. you can use the word annoyed.

Είμαι κάπως ενοχλημένη με τη συμπεριφορά σου χθες βράδυ Ich bin etwas beunruhigt über Ihr Verhalten gestern Abend I am somewhat disturbed by your behavior last night Sono un po' infastidito dal tuo comportamento di ieri sera...

ή η συμπεριφορά σου χθες βράδυ με πείραξε. oder Ihr Verhalten letzte Nacht hat mich geärgert. or your behavior last night annoyed me. o il tuo comportamento di ieri sera mi ha colpito.

Και στις δύο περιπτώσεις, In beiden Fällen, In both cases, In entrambi i casi,

δεν είσαι νευριασμένος με τον φίλο σου, Du bist nicht sauer auf deinen Freund you're not mad at your boyfriend

αλλά σίγουρα το συναίσθημα που ένιωσες δεν ήταν ευχάριστο. aber sicherlich war das Gefühl, das Sie empfanden, nicht angenehm. but surely the feeling you felt was not pleasant.

Τώρα, αν είσαι υπερβολικά νευριασμένος με κάποιον, Nun, wenn du zu sauer auf jemanden bist, Now, if you're too mad at someone,

μπορείς να πεις ότι είσαι εξοργισμένος. man kann sagen, dass man sauer ist. you can say you are pissed off. si può dire che si è indignati.

Επίσης, λέμε και βγαίνω απ'τα ρούχα μου. Auch sagen wir und ich ziehe mich aus. Also, we say and I get out of my clothes. Inoltre, stiamo parlando di togliermi i vestiti.

Βγήκα από τα ρούχα μου, όταν έμαθα Ich zog mich aus, als ich es herausfand I got out of my clothes when I found out

ότι με κατηγορούσε πίσω από την πλάτη μου. dass er mich hinter meinem Rücken anklagte. that he was accusing me behind my back.

Κάτι που βιώνουμε από μικρά παιδιά, Etwas, das wir von kleinen Kindern erleben, Something we experience from young children,

εξαιτίας των υποχρεώσεων wegen Verpflichtungen because of obligations a causa degli obblighi

και της γρήγορης καθημερινότητας und der schnelle Alltag and the fast everyday life

είναι το άγχος. es ist Stress. it's stress.

Το άγχος είναι μία φυσιολογική αντίδραση στην αβεβαιότητα. Angst ist eine normale Reaktion auf Unsicherheit. Anxiety is a normal reaction to uncertainty.

Για παράδειγμα, For example,

Δεν ήμουν καθόλου αγχωμένη στις εξετάσεις. Ich war überhaupt nicht nervös vor der Prüfung. I was not at all nervous about the exams.

Το άγχος θρέφει και μεγαλώνεις τις ανησυχίες. Angst nährt und Sie wachsen Sorgen. Anxiety feeds and you grow worries.

Η μητέρα περίμενε ανήσυχη την κόρη της Die Mutter wartete ängstlich auf ihre Tochter The mother anxiously waited for her daughter

να γυρίσει από τη δουλειά. von der Arbeit nach Hause kommen. to come home from work.

Αν κάποιος είναι αγχωμένος Wenn jemand gestresst ist

και ταυτόχρονα λίγο φοβισμένος, und gleichzeitig ein wenig ängstlich, and at the same time a little scared, e allo stesso tempo un po' spaventato,

λέμε ότι είναι αναστατωμένος. wir sagen, er ist verärgert. we say he is upset.

Είμαι πολύ αναστατωμένη, Ich bin sehr wütend, I'm very upset

γιατί είναι αργά because it's late

και το κινητό της είναι κλειστό. und ihr Handy ist ausgeschaltet. and her cell phone is switched off.

Τέλος, όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε, Schließlich, wenn wir uns in Gefahr fühlen, Finally, when we feel in danger,

μας κυριεύει ο φόβος. wir sind von Angst ergriffen. we are gripped by fear.

Αντί για τη λέξη φοβισμένος, Anstelle des Wortes Angst, Instead of the word scared,

μπορούμε να πούμε και τρομαγμένος. wir können auch Angst sagen. we can also say scared.

Ήμουν τόσο τρομαγμένη, Ich hatte solche Angst,

που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. dass ich nicht schlafen konnte. that I could not sleep.

Κάποιος που είναι πολύ φοβισμένος, Jemand, der sehr ängstlich ist, Someone who is very scared,

λέγεται και τρομοκρατημένος. auch verängstigt genannt. also called terrified.

Μετά τον δυνατό σεισμό, Nach dem starken Erdbeben After the strong earthquake,

ο κόσμος περίμενε τρομοκρατημένος die Welt wartete voller Schrecken the world waited in terror

στα πάρκα και στις πλατείες. in Parks und Plätzen. in parks and squares.

Αυτό, λοιπόν, ήταν το βίντεο για σήμερα. Das war also das Video für heute. Questo era il video di oggi.

Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like.

Επίσης θέλω να ξέρετε, ότι είμαι πολύ ευτυχισμένη I also want you to know that I am very happy

και ταυτόχρονα ευγνώμων and at the same time grateful

για την κοινότητα που έχουμε φτιάξει μαζί, für die Gemeinschaft, die wir zusammen aufgebaut haben, for the community we've built together,

εδώ στο youtube,

η οποία συνεχώς μεγαλώνει die ständig wächst which is constantly growing

και δυναμώνει. und wird stärker. and gets stronger.

Αν δεν είστε ακόμη μέλος, Wenn Sie noch kein Mitglied sind, If you are not yet a member,

το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε, das einzige was du tun musst

είναι να πατήσετε το κουμπί εγγραφή. is to press the register button.

Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. And we'll talk about it in the next video. Ne parleremo nel prossimo video.

Φιλάκια πολλά!!!