×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Ulkona Viihteellä, Dialogi 3

Dialogi 3

Yritän saada herra Jokea langan päähän.

Asuuko hän hotellissanne? Täällä ei ole kirjoilla ketään sen nimistä.

Hän on siellä kongressissa ja ehkä ravintolassanne tällä hetkellä.

Hyvä on, yhdistän teidät ravintolaan.

Haloo, ravintola Hesperiassa.

Olkaa hyvä ja etsikää herra Joki puhelimeen.

Olen pahoillani, mutta hän lähti juuri täältä.

Voisinko ottaa vastaan sanoman hänelle? Kiitos, olkaa hyvä ja sanokaa hänelle, että hänen lentonsa on peruutettu ja hänen pitäisi ottaa yhteys lentotoimistoon.


Dialogi 3 Dialog 3 Dialogue 3 Diálogo 3 Diálogo 3 Диалог 3 Dialog 3 Діалог 3

Yritän saada herra Jokea langan päähän. Ich versuche Mr. Joke ans Ende des Drahtes zu bringen. I'm trying to get Mr. Joke to the end of the wire. Estoy tratando de llevar al Sr. Joke hasta el final del cable. Я пытаюсь поймать мистера Джока на крючок. Jag försöker få tag på herr Roke i andra änden av linjen. Tôi đang cố bắt ông Joke vào tròng.

Asuuko hän hotellissanne? Wohnt er in Ihrem Hotel? Does he live in your hotel? ¿Vive en tu hotel? Он живет в вашем отеле? Bor han på ert hotell? Täällä ei ole kirjoilla ketään sen nimistä. Hier ist niemand mit Namen registriert. No one by name is registered here. Aquí no hay nombres para eso. Здесь нет никого с таким именем. Det finns ingen med det namnet registrerad här.

Hän on siellä kongressissa ja ehkä ravintolassanne tällä hetkellä. Er ist gerade im Kongress und vielleicht gerade in Ihrem Restaurant. He’s there in Congress and maybe in your restaurant right now. Está allí en el Congreso y tal vez en su restaurante en este momento. Он там, на съезде и, может быть, в вашем ресторане прямо сейчас. Han är där på kongressen och kanske på din restaurang just nu.

Hyvä on, yhdistän teidät ravintolaan. In Ordnung, ich werde dich mit dem Restaurant verbinden. All right, I'll connect you to the restaurant. Está bien, te conectaré con el restaurante. Хорошо, я соединю вас с рестораном. Okej, jag kopplar dig till restaurangen.

Haloo, ravintola Hesperiassa. Haloo, ein Restaurant in Hesperia. Hello, restaurant in Hesperia. Haloo, restaurante en Hesperia. Здравствуйте, ресторан в Гесперии. Hej, restaurang i Hesperia.

Olkaa hyvä ja etsikää herra Joki puhelimeen. Bitte suchen Sie auf Ihrem Telefon nach Mr. River. Please look for Mr. River on your phone. Busque al Sr. River en su teléfono. Пожалуйста, найдите г-на Джоки по телефону. Vänligen kontakta Herr Joki på telefon.

Olen pahoillani, mutta hän lähti juuri täältä. Es tut mir leid, aber er ist gerade hier weggegangen. I'm sorry, but he just left here. Lo siento, pero acaba de irse de aquí. Мне очень жаль, но он только что ушел отсюда. Jag är ledsen, men han gick precis härifrån.

Voisinko ottaa vastaan sanoman hänelle? Könnte ich eine Nachricht für ihn erhalten? Could I receive a message for him? ¿Puedo recibir un mensaje para él? Могу я передать ему сообщение? Kan jag lämna ett meddelande till honom? Kiitos, olkaa hyvä ja sanokaa hänelle, että hänen lentonsa on peruutettu ja hänen pitäisi ottaa yhteys lentotoimistoon. Vielen Dank, bitte teilen Sie ihm mit, dass sein Flug abgesagt wurde und er sich an die Fluggesellschaft wenden sollte. Thank you, please tell him that his flight has been canceled and he should contact the airline. Gracias, por favor dígale que su vuelo ha sido cancelado y que debe comunicarse con la aerolínea. Спасибо, пожалуйста, скажите ему, что его рейс был отменен, и он должен связаться с офисом авиакомпании. Tack, säg till honom att hans flyg har ställts in och att han bör kontakta flygbolaget.