×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Yle Uutiset, Torstai 9.4.2015

Torstai 9.4.2015

Maahanmuuttajanaiset äänestävät Suomen vaaleissa yhtä aktiivisesti kuin maahanmuuttajamiehet.

Uusi raportti kertoo, että maahanmuuttajanaiset ovat aktiivisempia kuin on luultu. Maahanmuuttajataustaiset äänestävät kuitenkin laiskemmin kuin muut suomalaiset. Maahanmuuttajat äänestävät aktiivisemmin, jos heillä on iso perhe.

Innokkaita äänestäjiä ovat maahanmuuttajat, joilla on ainakin viisi (5) lasta. Myös maahanmuuttajat, jotka ovat naimisissa suomalaisen kanssa, äänestävät todennäköisemmin kuin muut. Raportti kertoo myös, että eri maahanmuuttajaryhmien välillä on eroja.

Somalialaiset äänestävät innokkaammin kuin maahanmuuttajat, jotka tulevat Virosta tai Venäjältä. Somalialaiset naiset äänestävät yhtä usein kuin miehet. Viro nostaa alkoholin veroa.

Viro nostaa alkoholiveroa tänä vuonna 15 prosenttia. Vero kasvaa lisää seuraavina vuosina. Viron alkoholivero kiinnostaa myös Suomea.

Suomalaiset tuovat ehkä vähemmän alkoholijuomia Virosta Suomeen, kun alkoholin hinta Virossa nousee. Nykyään suomalaiset ostavat paljon alkoholia Virosta, koska alkoholi on Virossa halvempaa kuin Suomessa. Torstaina on vietetty Mikael Agricolan päivää.

Mikael Agricola on suomen kirjakielen isä. Agricola eli noin 500 vuotta sitten. Agricola kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen kirjan vuonna 1543.

Kirja oli aapinen, joka opetti suomalaisille lukemista ja kristinuskoa. Vähän myöhemmin Agricola käänsi Raamatusta Uuden testamentin suomen kielelle. Uusi tutkimus kertoo, että noin 30 prosenttia suomalaisista ei tiedä, kuka on suomen kirjakielen isä.

Suomen pipliaseuran tutkimuksessa asiaa kysyttiin tuhannelta (1000) suomalaiselta. Suurin osa suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että Mikael Agricola on suomalaisille tärkeä henkilö. Viikonlopun sää on vaihtelevaa.

Perjantaina Pohjois-Suomessa sataa lunta, räntää tai vettä. Etelä-Suomessa perjantai on melko kaunis päivä. Lauantai on viikonlopun kaunein päivä.

Aurinko paistaa koko Suomessa. Etelä-Suomessa lauantai on myös lämmin päivä, ja lämpötila voi olla jopa 15 astetta. Sunnuntaina sää taas muuttuu.

Vettä sataa eri puolilla Suomea. Sunnuntaina myös tuulee kovaa, ainakin Etelä-Suomessa.


Torstai 9.4.2015

Maahanmuuttajanaiset äänestävät Suomen vaaleissa yhtä aktiivisesti kuin maahanmuuttajamiehet. Immigrant women vote in Finnish elections as actively as immigrant men. Женщины-иммигранты так же активно участвуют в голосовании на выборах в Финляндии, как и мужчины-иммигранты.

Uusi raportti kertoo, että maahanmuuttajanaiset ovat aktiivisempia kuin on luultu. A new report says that immigrant women are more active than previously thought. Новый отчет показывает, что женщины-иммигранты более активны, чем они думали. Maahanmuuttajataustaiset äänestävät kuitenkin laiskemmin kuin muut suomalaiset. However, people with an immigrant background vote more lazily than other Finns. Иммигрантские корни, однако, голосуют ленивее, чем другие финны. Maahanmuuttajat äänestävät aktiivisemmin, jos heillä on iso perhe. Immigrants vote more actively if they have a large family. Иммигранты чаще голосуют, если у них большая семья.

Innokkaita äänestäjiä ovat maahanmuuttajat, joilla on ainakin viisi (5) lasta. Eager voters are immigrants who have at least five (5) children. Избирателями-иммигрантами являются иммигранты, имеющие не менее пяти (5) детей. Myös maahanmuuttajat, jotka ovat naimisissa suomalaisen kanssa, äänestävät todennäköisemmin kuin muut. Immigrants who are married to a Finn are also more likely to vote than others. Иммигранты, которые женаты на финне, также более склонны голосовать, чем другие. Raportti kertoo myös, että eri maahanmuuttajaryhmien välillä on eroja. The report also says that there are differences between different groups of immigrants.

Somalialaiset äänestävät innokkaammin kuin maahanmuuttajat, jotka tulevat Virosta tai Venäjältä. Somalis vote more enthusiastically than immigrants who come from Estonia or Russia. Somalialaiset naiset äänestävät yhtä usein kuin miehet. Somali women vote as often as men. Viro nostaa alkoholin veroa. Estonia raises alcohol tax.

Viro nostaa alkoholiveroa tänä vuonna 15 prosenttia. Estonia will raise the alcohol tax by 15 percent this year. Vero kasvaa lisää seuraavina vuosina. The tax will increase further in the following years. Viron alkoholivero kiinnostaa myös Suomea. Estonia's alcohol tax is also of interest to Finland.

Suomalaiset tuovat ehkä vähemmän alkoholijuomia Virosta Suomeen, kun alkoholin hinta Virossa nousee. Finns may bring less alcoholic beverages from Estonia to Finland when the price of alcohol in Estonia rises. Nykyään suomalaiset ostavat paljon alkoholia Virosta, koska alkoholi on Virossa halvempaa kuin Suomessa. Today, Finns buy a lot of alcohol from Estonia, because alcohol is cheaper in Estonia than in Finland. Torstaina on vietetty Mikael Agricolan päivää. Mikael Agricola's day was celebrated on Thursday.

Mikael Agricola on suomen kirjakielen isä. Mikael Agricola is the father of the Finnish literary language. Agricola eli noin 500 vuotta sitten. Agricola lived about 500 years ago. Agricola bodde för cirka 500 år sedan. Agricola kirjoitti ensimmäisen suomenkielisen kirjan vuonna 1543. Agricola wrote the first book in Finnish in 1543.

Kirja oli aapinen, joka opetti suomalaisille lukemista ja kristinuskoa. The book was a monkey that taught Finns reading and Christianity. Vähän myöhemmin Agricola käänsi Raamatusta Uuden testamentin suomen kielelle. A little later, Agricola translated the New Testament from the Bible into Finnish. Uusi tutkimus kertoo, että noin 30 prosenttia suomalaisista ei tiedä, kuka on suomen kirjakielen isä. A new study says that around 30 percent of Finns do not know who the father of the Finnish literary language is.

Suomen pipliaseuran tutkimuksessa asiaa kysyttiin tuhannelta (1000) suomalaiselta. One thousand (1,000) Finns were asked about this in a study by the Finnish Eye Association. Suurin osa suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että Mikael Agricola on suomalaisille tärkeä henkilö. However, the majority of Finns are of the opinion that Mikael Agricola is an important person for Finns. Viikonlopun sää on vaihtelevaa. The weekend weather is changeable.

Perjantaina Pohjois-Suomessa sataa lunta, räntää tai vettä. On Friday, it will snow, sleet or rain in northern Finland. Etelä-Suomessa perjantai on melko kaunis päivä. In southern Finland, Friday is a rather beautiful day. Lauantai on viikonlopun kaunein päivä. Saturday is the most beautiful day of the weekend.

Aurinko paistaa koko Suomessa. The sun is shining all over Finland. Etelä-Suomessa lauantai on myös lämmin päivä, ja lämpötila voi olla jopa 15 astetta. In southern Finland, Saturday is also a warm day, and the temperature can be up to 15 degrees. Sunnuntaina sää taas muuttuu. On Sunday, the weather will change again.

Vettä sataa eri puolilla Suomea. It is raining in different parts of Finland. Sunnuntaina myös tuulee kovaa, ainakin Etelä-Suomessa. It will also be windy on Sunday, at least in southern Finland.