×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Esperanta Retradio 2021, Necesas aerumi dum vintro

Necesas aerumi dum vintro

Dum vintro homoj ofte kutimas ne malfermi fenestrojn por defendi sin kontraŭ la malvarmo kaj ili kredas ke tio povas ankaŭ protekti ilin kontraŭ malsanoj kiuj furoras dum tiu sezono. Sed nenio povus esti pli malvera. Tiamaniere tute male oni plialtigas la riskon ke unu el la virusoj infektas onin. Aparte hodiaŭ kiam la kronviruso ekstere estas disvastiĝinta, tiu averto estas pli aktuala ol iam ajn.

La viruso en ĉambro estas ekstreme infekta. Se ekstere malvarmiĝas, la homoj normalkaze ĉesas malfermi la fenestrojn por ke la malvarmo ne enpenetru. Sed tio tute ne estas la ĝusta solvo. Multaj homoj false kredas ke malvarma vetero estas la kaŭzo de la viruso. Tamen plej sukcesa estas la disvastiĝo de la virusoj en ne-aerumitaj kaj trohejtitaj ĉambroj. La kaŭzo por la disvastiĝo de virusoj dum vintro estas ĉefe la fakto ke ni pli ofte pasigas nian tempon en la domo.

Dum vintro do ekspertoj ofte rekomendas aerumi la loĝejon kaj enlasi pli malvarman aeron en la ĉambrojn, kvankam tio por homoj kiuj ŝatas la varmon eble ne estas agrabla.

Por averti la civitanojn kontraŭ la eraroj kiuj kontribuas al la disvastiĝo de la kronvirusa epidemio, la brita sanministerio kunlaboris kun esploristoj de la universitato de Leeds por montri kiel virusaj partikloj disvastiĝas kaj kiel la aerumado aŭ freŝa aero de ekstere povas preventi tion. Laŭ esploristoj regula aerumado dum vintro povas redukti la probablecon de transdono de kronvirusoj. La virusaj partikloj nur dum iom da tempo restas en la aero. La aerumado reduktas tiun riskon je ĝis 70 procentoj.

Kiel longe necesas aerumi? Kiam la eksteraj temperaturoj tendencas al nulo, la homoj pasigas plej multan tempon en hejtitaj ĉambroj. Pro tio nun necesas averti la publikon aerumi laŭeble ofte. Tio estas rekomendinda aparte tiam kiam oni havas vizitanton en la domo kaj se samtempe pluraj personoj estas en la ĉambro.

Laŭ indikoj de la brita sanministerio la fenestroj devas resti malfermitaj tra la tuta tago dum 10 ĝis 15 minutoj. Por certigi ke la viruso ne restu en la ĉambro, vi povas lasi la fenestrojn en apoga pozicio.

Kronvirusaj gutetoj en aero estas pli pezaj kaj tial falas pli rapide al la planko. Restas tamen etaj partikloj en la aero. "Ĉe malvarma kaj pli humida vetero mallongtempa elmeto al freŝa aero povas kontribui minimumigi la riskon de kronvirusoj en niaj loĝejoj", diris la brita ministrino pri sano. "Se en la ĉambro ne troviĝas freŝa aero kaj kiam homoj per aktivecoj kiel laŭta parolado aŭ kantado produktas grandajn kvantojn da aerosoloj, tiam transdono de la kronviruso estas tre probabla. Ni devas enlasi freŝan aeron de ekstere", diris profesorino de la universitato de Leeds.


Necesas aerumi dum vintro يحتاج للهواء خلال فصل الشتاء Muss im Winter gelüftet werden Needs airing during winter Necesita aireación durante el invierno. A besoin d'être aéré pendant l'hiver Heeft in de winter lucht nodig Precisa arejar durante o inverno Требует проветривания зимой

Dum vintro homoj ofte kutimas ne malfermi fenestrojn por defendi sin kontraŭ la malvarmo kaj ili kredas ke tio povas ankaŭ protekti ilin kontraŭ malsanoj kiuj furoras dum tiu sezono. During the winter people often do not open windows to defend themselves from the cold and they believe that this can also protect them from diseases that are prevalent during that season. Pendant l'hiver, les gens n'ouvrent souvent pas les fenêtres pour se défendre contre le froid et ils croient que cela peut aussi les protéger des maladies qui sont populaires pendant cette saison. Durante o inverno, muitas vezes as pessoas não abrem as janelas para se defender do frio e acreditam que isso também pode protegê-las de doenças que são populares nessa estação. 在冬天,人们常常不开窗来抵御寒冷,他们认为这也可以保护他们免受该季节流行的疾病的侵害。 Sed nenio povus esti pli malvera. Mas nada poderia ser mais falso. Tiamaniere tute male oni plialtigas la riskon ke unu el la virusoj infektas onin. On the contrary, it increases the risk of one of the viruses infecting you. De cette façon, au contraire, vous augmentez le risque que l'un des virus vous infecte. Dessa forma, pelo contrário, você aumenta o risco de que um dos vírus o infecte. Aparte hodiaŭ kiam la kronviruso ekstere estas disvastiĝinta, tiu averto estas pli aktuala ol iam ajn. Especially today when the crown virus is spreading outside, this warning is more relevant than ever. Especialmente hoje, quando o vírus corona se espalhou, esse aviso é mais relevante do que nunca.

La viruso en ĉambro estas ekstreme infekta. The virus in a room is extremely infectious. O vírus em uma sala é extremamente infeccioso. 房间里的病毒传染性极强。 Se ekstere malvarmiĝas, la homoj normalkaze ĉesas malfermi la fenestrojn por ke la malvarmo ne enpenetru. Se estiver frio lá fora, as pessoas normalmente param de abrir as janelas para que o frio não penetre. 如果外面变冷,人们通常会停止打开窗户,以免寒气渗透进来。 Sed tio tute ne estas la ĝusta solvo. Mas essa não é a solução certa. 但这根本不是正确的解决方案。 Multaj homoj false kredas ke malvarma vetero estas la kaŭzo de la viruso. Muitas pessoas acreditam falsamente que o clima frio é a causa do vírus. 许多人错误地认为寒冷的天气是该病毒的原因。 Tamen plej sukcesa estas la disvastiĝo de la virusoj en ne-aerumitaj kaj trohejtitaj ĉambroj. However, the spread of viruses in non-ventilated and overheated rooms is most successful. No entanto, o mais bem-sucedido é a disseminação do vírus em salas não ventiladas e superaquecidas. La kaŭzo por la disvastiĝo de virusoj dum vintro estas ĉefe la fakto ke ni pli ofte pasigas nian tempon en la domo. The reason for the spread of viruses during winter is mainly the fact that we spend more of our time in the house. 冬季病毒传播的原因主要是我们呆在家里的时间增多。

Dum vintro do ekspertoj ofte rekomendas aerumi la loĝejon kaj enlasi pli malvarman aeron en la ĉambrojn, kvankam tio por homoj kiuj ŝatas la varmon eble ne estas agrabla. During the winter, experts often recommend ventilating the apartment and letting cooler air into the rooms, although this may not be pleasant for people who like the heat.

Por averti la civitanojn kontraŭ la eraroj kiuj kontribuas al la disvastiĝo de la kronvirusa epidemio, la brita sanministerio kunlaboris kun esploristoj de la universitato de Leeds por montri kiel virusaj partikloj disvastiĝas kaj kiel la aerumado aŭ freŝa aero de ekstere povas preventi tion. To warn citizens of the errors that are contributing to the spread of the coronary virus epidemic, the British Ministry of Health has worked with researchers at the University of Leeds to show how virus particles spread and how airing or fresh air from outside can prevent this. Laŭ esploristoj regula aerumado dum vintro povas redukti la probablecon de transdono de kronvirusoj. According to researchers, regular aeration during the winter can reduce the likelihood of transmission of coronavirus. La virusaj partikloj nur dum iom da tempo restas en la aero. The virus particles remain in the air for only a short time. La aerumado reduktas tiun riskon je ĝis 70 procentoj. Ventilation reduces that risk by up to 70 percent.

Kiel longe necesas aerumi? Kiam la eksteraj temperaturoj tendencas al nulo, la homoj pasigas plej multan tempon en hejtitaj ĉambroj. When outside temperatures tend to zero, people spend most of their time in heated rooms. Pro tio nun necesas averti la publikon aerumi laŭeble ofte. That is why it is now necessary to warn the public to air as often as possible. Tio estas rekomendinda aparte tiam kiam oni havas vizitanton en la domo kaj se samtempe pluraj personoj estas en la ĉambro. This is recommended especially when you have a visitor in the house and if several people are in the room at the same time.

Laŭ indikoj de la brita sanministerio la fenestroj devas resti malfermitaj tra la tuta tago dum 10 ĝis 15 minutoj. According to the British Ministry of Health, the windows should remain open all day for 10 to 15 minutes. Por certigi ke la viruso ne restu en la ĉambro, vi povas lasi la fenestrojn en apoga pozicio. To ensure that the virus does not stay in the room, you can leave the windows in a supported position.

Kronvirusaj gutetoj en aero estas pli pezaj kaj tial falas pli rapide al la planko. Crown virus droplets in the air are heavier and therefore fall faster to the ground. Restas tamen etaj partikloj en la aero. However, small particles remain in the air. "Ĉe malvarma kaj pli humida vetero mallongtempa elmeto al freŝa aero povas kontribui minimumigi la riskon de kronvirusoj en niaj loĝejoj", diris la brita ministrino pri sano. "In cold and humid weather, short-term exposure to fresh air can help minimize the risk of coronary heart disease in our homes," said the British health minister. "Se en la ĉambro ne troviĝas freŝa aero kaj kiam homoj per aktivecoj kiel laŭta parolado aŭ kantado produktas grandajn kvantojn da aerosoloj, tiam transdono de la kronviruso estas tre probabla. “If there is no fresh air in the room and when people produce large amounts of aerosols through activities such as loud talking or singing, then transmission of the crown virus is very likely. Ni devas enlasi freŝan aeron de ekstere", diris profesorino de la universitato de Leeds. We have to let in fresh air from the outside," said a professor from the University of Leeds.