×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Ivan Mládek - Jožin z bažin -Subtítulos en español

Ivan Mládek - Jožin z bažin -Subtítulos en español

Jedu takhle tábořit škodou sto na Oravu.

Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.

Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin,

žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin.

Jožin z bažin močálem se plíží,

Jožin z bažin k vesnici se blíží,

Jožin z bažin už si zuby brousí,

Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.

Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,

Platí jen a pouze práškovací letadlo.

Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice.

Přivítal mě předseda, řek mi u slivovice:

"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,

Tomu já dám za ženu dceru a půl JZD."

Jožin z bažin močálem se plíží,

Jožin z bažin k vesnici se blíží,

Jožin z bažin už si zuby brousí,

Jožin z bažin kouše, saje, rdousí.

Na Jožina z bažin, koho by to napadlo,

Platí jen a pouze práškovací letadlo.

Říkám: "Dej mi předsedo letadlo a prášek,

Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček."

Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,

Na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.

Jožin z bažin už je celý bílý,

Jožin z bažin z močálu ven pílí,

Jožin z bažin dostal se na kámen,

Jožin z bažin tady je s ním amen.

Jožina jsem dohnal, už ho držím, johohó,

Dobré každé lóvé, prodám já ho do ZOO.


Ivan Mládek - Jožin z bažin -Subtítulos en español Ivan Mládek - Jožin z bažin -Subtítulos en español Ivan Mládek - Jožin z bažin -Subtítulos en español Ivan Mládek - Jožin z bažin -Subtítulos en español

Jedu takhle tábořit škodou sto na Oravu. So there I am, driving my Skoda 100 to a camp in Orava.

Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. I am in hurry and that is why I risk, I am going through Moravia. Pero tengo que ir rápido, ya que me arriesgo al ir por Moravia

Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bažin, The bugbear is raging there and he is getting out of swamps, Hay un monstruo en el bosque, que sale de los pantanos

žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. he eats mainly inhabitants of Prague, his name is Jozhin.

Jožin z bažin močálem se plíží, Jozhin from swamps is sneaking across the marsh, Jožin del pantano, se desliza por la ciénaga

Jožin z bažin k vesnici se blíží, Jozhin from swamps is nearing to the village, Jožin del pantano, se acerca a la aldea

Jožin z bažin už si zuby brousí, Jozhin from swamps is sharpening his teeth, Jožin del pantano, ya se afila los dientes

Jožin z bažin kouše, saje, rdousí. Jozhin from swamps gnaws, sucks, strangles. Jožin del pantano, muerde, mastica y estrangula

Na Jožina z bažin, koho by to napadlo, For Jozhin from swamps, who would expect it, Jožin del pantano, ¿A quién se le habría ocurrido?

Platí jen a pouze práškovací letadlo. goes only and just the crop duster. Lo único que funciona es insecticida para cultivos

Projížděl jsem dědinou cestou na Vizovice. I went through the village on the road to Vizovice. Conduzco por la aldea de camino a Vizovice

Přivítal mě předseda, řek mi u slivovice: There chairman welcomed me, he told me at plum brandy:

"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede, "Who can bring live or dead Jozhin,

Tomu já dám za ženu dceru a půl JZD." I allow him to marry my doughter and give him half of farmers' cooperative. le daré la mano de mi hija y la mitad de una granja"

Jožin z bažin močálem se plíží, Jozhin from swamps is sneaking across the marsh, Jožin del pantano, se desliza por la ciénaga

Jožin z bažin k vesnici se blíží, Jozhin from swamps is nearing to the village,

Jožin z bažin už si zuby brousí, Jozhin from swamps is sharpening his teeth, Jožin del pantano, ya se afila los dientes

Jožin z bažin kouše, saje, rdousí. Jozhin from swamps gnaws, sucks, strangles. Jožin del pantano, muerde, mastica y estrangula

Na Jožina z bažin, koho by to napadlo, For Jozhin from swamps, who would expect it, Jožin del pantano, ¿A quién se le habría ocurrido?

Platí jen a pouze práškovací letadlo. goes only and just the crop duster. Lo único que funciona es insecticida para cultivos

Říkám: "Dej mi předsedo letadlo a prášek, I say: "Chairman, give me the plane and powder,

Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček." I will bring you Jozhin, there's no problem about it for me" Yo traeré a Jožin sin problemas"

Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl, Chairman complied with my wishes, I took off in the morning, El alcalde lo aprobó y por la mañana yo partí

Na Jožina z letadla prášek pěkně klesl. the powder from the crop duster pretty fell on Jozhin. y todo el insecticida del avión cayó bien sobre Jožin

Jožin z bažin už je celý bílý, Jozhin from swamps is already all white, Jožin del pantano, todo cubierto de blanco

Jožin z bažin z močálu ven pílí, Jozhin from swamps is pulling out from marsh, Jožin del pantano, se arrastra fuera del barro

Jožin z bažin dostal se na kámen, Jozhin from swamps has got to the rock, Jožin del pantano, trepa una roca

Jožin z bažin tady je s ním amen. it is the end of Jozhin from swamps here. Jožin del pantano, ya llego su fin

Jožina jsem dohnal, už ho držím, johohó, I have cought Jozhin up, I'm already holding him, wow wow, Yo atrapé a Jožin y ahora está en mis manos

Dobré každé lóvé, prodám já ho do ZOO. each dough comes in handy, I will sell him to Zoo Un buen dinero vale, así que lo venderé al Zoo.