×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

ملف الطالب المبتدئ, قبل الإمتحان

قبل الإمتحان

قبل الامتحان

أدرس أقرا بإطمئنان

ذلك أني قد بذلت جهوداً كل العام إن شاء الله لم تضيع

إن شاء الله

قبل الامتحان

أكل أشرب و أنام

ذلك أني منذ عام نظمت وقتي ضمن برنامج بديع

علوم حيوان و نبات

فيزياء كيمياء و معادلات

جبر هندسة و رياضيات

شعر و قراءة و لغات

لن يعرف الخوف طريقاً إلى قلبي

إلى قلبي

طالما زينت بالجد دربي

يوم الامتحان أستقبل يومي بابتسام

تودعني أمي بالدعاء و المنى

كي أمضي في دربي بسلام

عند الامتحان

ورقتي لي عنوان

منظمة مرتبة أضمن فيها معلوماتي بإتزان

لن يعرف الخوف طريقاً إلى قلبي

طالما زينت بالجد دربي

لن يعرف الخوف طريقاً إلى قلبي

إلى قلبي

طالما زينت بالجد دربي دربي


قبل الإمتحان vor der Prüfung before the exam antes del examen 試験前 시험 전에 Vóór het examen Przed egzaminem antes do exame innan provet 考试前

قبل الامتحان Before the exam 試験前 Voor het examen antes do exame Перед экзаменом Före provet

أدرس أقرا بإطمئنان I study with confidence 自信を持って勉強したり本を読んだりしています Ik studeer lezen met vertrouwen tegemoet Eu estudo com confiança Studera, läs med självförtroende

ذلك أني قد بذلت جهوداً كل العام إن شاء الله لم تضيع I have made efforts all year, God willing, not lost Omdat ik elk jaar inspanningen heb gedaan, zo God het wil, is niet verloren gegaan Isso porque fiz esforços durante todo o ano, se Deus quiser, que não foram desperdiçados Det beror på att jag har gjort ansträngningar under hela året, om Gud vill, att de inte har gått förlorade

إن شاء الله God willing İnşallah

قبل الامتحان Before the exam Före provet

أكل أشرب و أنام I eat and drink Ät, drick och sov Ye iç iç uyu

ذلك أني منذ عام نظمت وقتي ضمن برنامج بديع A year ago, I organized my time within Badi's program För för ett år sedan organiserade jag min tid i ett underbart program Çünkü bir yıl önce zamanımı harika bir program dahilinde organize ettim.

علوم حيوان و نبات Animal and plant sciences Djur- och växtvetenskap Hayvan ve bitki bilimleri

فيزياء كيمياء و معادلات Physics Chemistry and Equations Fysik kemi och ekvationer kimya fiziği ve denklemler

جبر هندسة و رياضيات Geometry and Mathematics Algebra geometri och matematik

شعر و قراءة و لغات Poetry, reading and languages Poesi, läsning och språk

لن يعرف الخوف طريقاً إلى قلبي Fear will not know a path to my heart Rädsla kommer aldrig att veta en väg till mitt hjärta

إلى قلبي to my heart

طالما زينت بالجد دربي As long as decorated with a real Derby Jag har länge dekorerat mitt derby

يوم الامتحان أستقبل يومي بابتسام On the day of the exam, Yomi was received by Babsam På dagen för tentamen får jag min dag med ett leende

تودعني أمي بالدعاء و المنى My mother will deposit me with du'aa ' Min mamma tog farväl av att be och välsignelser

كي أمضي في دربي بسلام To go in Derby safely Att gå på min väg i fred

عند الامتحان At the exam När examen

ورقتي لي عنوان My paper has a title Mitt titelpapper

منظمة مرتبة أضمن فيها معلوماتي بإتزان A ranking organization in which I guarantee my information En organiserad organisation där jag på ett tillförlitligt sätt kan garantera min information

لن يعرف الخوف طريقاً إلى قلبي Fear will not know a path to my heart Rädsla kommer aldrig att veta en väg in i mitt hjärta

طالما زينت بالجد دربي As long as decorated with a real Derby

لن يعرف الخوف طريقاً إلى قلبي Fear will not know a path to my heart

إلى قلبي to my heart

طالما زينت بالجد دربي دربي As long as the Derby Derby is decorated