×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Ukranians, Студентське життя

Студентське життя

Привіт , я Марта і мені 18 . Я закінчую перший курс Львівського національного університету імені Івана Франка. Я родом з маленького містечка Буськ . Тут дуже затишно і красиво . Жителі і влада стараються максимально розвивати наше місто . У центрі в нас дуже красиві дерева , які якраз у цей період року розцвітають . Неймовірна краса.

Так як я вже казала , навчаюсь в університеті і тому під час навчання я живу у Львові . Раніше , до Львова я їздила просто відпочити , погуляти , сходити в кіно , адже в моєму місті немає кінотеатру . І я завжди мріяла жити у Львові . Зараз , у мене є така можливість.

На даний момент я у своєму рідному місті , тому що у світі лякаюча ситуація через Covid-19 , іншими словами коронавірус . Це справді страшно . І тому ми навчаємося дистанційно . Якщо чесно , я скучаю за Львовом , за гуртожитком і за своїми друзями . Моє студентське життя однозначно класне і цікаве. І воно таке тільки завдяки моєму оточенню.

Насправді , я з нетерпінням чекала початку першого навчального року в університеті. Все було таке незвичне і незнайоме. Коли ти стаєш студентом , усе кардинально змінюється . Ти стаєш незалежним , дорослішаєш з кожним самостійно виконаним завданням . Адже поруч немає батьків , які можуть все вирішити за тебе. Це дає тобі право вибору , у всьому . Тепер ти сам відповідаєш за усі свої вчинки . Тебе ніхто не контролює , ти повинен сам розставити свої пріоритети і бути відповідальним . Колись , моя мама часто перевіряла чи я виконала домашню роботу в школу , чи я прибрала у кімнаті і різні такі побутові дрібниці. Коли ти живеш окремо від батьків , навчаєшся в іншому місті , ти несеш відповідальність за це. За навчання , за чистоту у своїй оселі , абсолютно за все. І це змушує тебе бути дорослим , усвідомлювати що справді тобі потрібно .

Студентське життя дає тобі багато досвіду . Ми - студенти робимо багато помилок , на яких і вчимося. Я вважаю , що це один з найкращих і безтурботних періодів нашого життя . Я вирішила зробити опитування серед молоді , і попросила їх описати 2-3 словами що для них студентське життя чи очікування . Ось що вийшло :

Дівчина , 18 років , 1 курс

“ Самостійність , алкоголь , нові друзі”

Дівчина , 17 років , 11 клас ( готується до вступу у вищий навчальний заклад)

“ Особисто для мене , студентське життя - це невеликий крок у доросле життя”

Хлопець , 20 років , минулого року закінчив навчання

“ Дякувати Богу , що закінчилось”

Дівчина , 19 років , 2 курс

“ Безліч неповторних моментів, свобода дій і самостійне життя”

Дівчина , 20 років ,3 курс

“ Це нові знайомства та хороший досвід у житті “

Хлопець , 17 років , 11 клас ( готується до вступу у вищий навчальний заклад)

“ Кайфове , незабутнє”

Дівчина , 16 років , 10 клас ( через рік вступ)

“Студентське життя для мене - це 1.Самому ставати по будильнику,а не виключати його і знати шо мама прийде розбудить через 20 2.Вміти Економити: 3.Робити,те чого дуже хотів ,а бать не дозволяли(татухи,пірсинги ВНІЯКОМУ РАЗІ НЕ НАРКОТА!! !Божечко борони 4.Нові знайомства ,в цілому це новий етам в житті Очікую нові можливості для самореалізації, нові знайомства, КОРИСНІ знайомства! Веселі пари, двіжові тусачі: Кароч весело провести студентські роки”

Чоловік , 35 років , 15 років тому закінчив навчання

“Праця, приколи , життя”

Ось таке вийшло опитування . Я дуже вдячна своїм знайомим за відповіді , вони щиро і правдиво відповіли . Як можна помітити , для більшості - це досвід , знайомства і крутий період життя. І я повністю погоджуюся.

Дякую за увагу.


Студентське життя Student Life

Привіт , я Марта і мені 18 . Hi, I'm Martha and I'm 18. Я закінчую перший курс Львівського національного університету імені Івана Франка. I am finishing the first year of Ivan Franko National University of Lviv. Я родом з маленького містечка Буськ . I come from the small town of Busk. Тут дуже затишно і красиво . It is very cozy and beautiful. Жителі  і влада стараються максимально розвивати наше місто . Residents and authorities are trying to develop our city as much as possible. У центрі в нас дуже красиві дерева , які якраз у цей період року розцвітають . In the center we have very beautiful trees that bloom at this time of year. Неймовірна краса. Incredible beauty.

Так як я вже казала , навчаюсь в університеті  і тому під час навчання я живу у Львові . As I said, I study at the university and that's why I live in Lviv while studying. Раніше , до Львова я їздила просто відпочити , погуляти , сходити в кіно , адже в моєму місті немає кінотеатру . Earlier, I went to Lviv just to relax, take a walk, go to the movies, because there is no cinema in my city. І я завжди мріяла жити у Львові . And I always dreamed of living in Lviv. Зараз , у мене є така можливість. Now, I have that opportunity.

На даний момент я у своєму рідному місті , тому  що у світі лякаюча  ситуація через Covid-19 , іншими словами коронавірус . At the moment, I am in my hometown, because the world is in a frightening situation due to Covid-19, in other words, the coronavirus. Це справді страшно . It's really scary. І тому ми навчаємося дистанційно . And that's why we study remotely. Якщо чесно , я скучаю за Львовом , за гуртожитком і за своїми друзями . To be honest, I miss Lviv, the dormitory and my friends. Моє студентське життя однозначно класне і цікаве. My student life is definitely cool and interesting. І воно таке тільки завдяки моєму оточенню. And it is only thanks to my environment.

Насправді , я з нетерпінням чекала початку першого навчального року в університеті. In fact, I was looking forward to the beginning of the first academic year at the university. Все було таке незвичне і незнайоме. Everything was so unusual and unfamiliar. Коли ти стаєш студентом , усе кардинально змінюється . When you become a student, everything changes dramatically. Ти стаєш незалежним , дорослішаєш з кожним самостійно виконаним завданням . You become independent, you grow up with each self-performed task. Адже поруч немає батьків , які можуть все вирішити за тебе. After all, there are no parents around who can decide everything for you. Це дає тобі право вибору , у всьому . It gives you a choice, in everything. Тепер ти сам відповідаєш за усі свої вчинки . Now you are responsible for all your actions. Тебе ніхто не контролює , ти повинен сам розставити свої пріоритети і бути відповідальним . Nobody controls you, you have to set your own priorities and be responsible. Колись , моя мама часто перевіряла чи я виконала домашню роботу в школу , чи я прибрала у кімнаті і різні такі побутові дрібниці. Once upon a time, my mother often checked to see if I had done my homework at school, or if I had cleaned the room and various such household items. Коли ти живеш окремо від батьків , навчаєшся в іншому місті , ти несеш відповідальність за це. When you live apart from your parents, study in another city, you are responsible for it. За навчання , за чистоту у своїй оселі , абсолютно за все. For training, for cleanliness in your home, absolutely everything. І це змушує тебе бути дорослим , усвідомлювати що справді тобі потрібно . And it makes you grow up, realize what you really need.

Студентське життя дає тобі багато досвіду . Student life gives you a lot of experience. Ми - студенти робимо багато помилок , на яких і вчимося. We students make a lot of mistakes, which we learn from. Я вважаю , що це один з найкращих і безтурботних періодів нашого життя . I believe that this is one of the best and carefree periods of our lives. Я вирішила зробити опитування серед молоді , і попросила їх описати 2-3 словами що для них студентське життя чи очікування . I decided to do a survey among young people and asked them to describe in 2-3 words what student life or expectations are for them. Ось що вийшло : Here's what happened:

Дівчина , 18 років , 1 курс Girl, 18 years old, 1 year

“ Самостійність , алкоголь , нові друзі” "Independence, alcohol, new friends"

Дівчина , 17 років , 11 клас ( готується до вступу у вищий навчальний заклад) Girl, 17 years old, 11th grade (preparing to enter a higher education institution)

“ Особисто для мене , студентське життя - це невеликий крок у доросле життя” "For me personally, student life is a small step into adult life."

Хлопець , 20 років , минулого року закінчив навчання The boy, 20 years old, graduated last year

“ Дякувати Богу , що закінчилось” "Thank God it's over"

Дівчина , 19 років , 2 курс Girl, 19 years old, 2nd year

“ Безліч неповторних моментів, свобода дій і самостійне життя” "Many unique moments, freedom of action and independent living"

Дівчина , 20 років ,3 курс Girl, 20 years old, 3rd year

“ Це нові знайомства та хороший досвід у житті “ "These are new acquaintances and a good experience in life"

Хлопець , 17 років , 11 клас ( готується до вступу у вищий навчальний заклад) Boy, 17 years old, 11th grade (preparing to enter a higher education institution)

“ Кайфове , незабутнє” "High, unforgettable"

Дівчина , 16 років , 10 клас ( через рік вступ) Girl, 16 years old, 10th grade (a year later)

“Студентське життя для мене - це 1.Самому ставати по будильнику,а не виключати його і знати шо мама прийде розбудить через 20 2.Вміти Економити: 3.Робити,те чого дуже хотів ,а бать не дозволяли(татухи,пірсинги ВНІЯКОМУ РАЗІ НЕ НАРКОТА!! "Das Studentenleben bedeutet für mich: 1. alleine aufzustehen, den Wecker nicht auszuschalten und zu wissen, dass meine Mutter kommt, um mich in 20 Minuten zu wecken. 2. Geld sparen zu können: 3. das zu tun, was ich wirklich tun wollte, was mir meine Eltern aber nicht erlaubt haben (Tattoos, Piercings und NIEMALS Drogenkonsum! “Student life for me is 1. To wake up on my own, not to turn it off and know that my mother will wake up in 20 2. To be able to save: 3. To do what I really wanted, but my father did not allow (tattoos, piercings NO DRUGS !! !Божечко борони 4.Нові знайомства ,в цілому це новий етам в житті Очікую нові можливості для самореалізації, нові знайомства, КОРИСНІ знайомства! Gott bewahre 4. neue Bekanntschaften, im Allgemeinen ist dies ein neuer Lebensabschnitt, ich erwarte neue Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung, neue Bekanntschaften, nützliche Bekanntschaften! Goddess of the harrow 4. New acquaintances, in general it is a new etam in life I expect new opportunities for self-realization, new acquaintances, USEFUL acquaintances! Веселі пари, двіжові тусачі: Кароч весело провести студентські роки” Lustige Pärchen, wechselseitige Partys: Was für eine lustige Art, seine Studienzeit zu verbringen" Cheerful couples, two-wheelers: Karoch to have fun during his student years ”

Чоловік , 35 років , 15 років тому закінчив навчання A 35-year-old man graduated 15 years ago

“Праця, приколи , життя” "Arbeit, Spaß, Leben" "Work, jokes, life"

Ось таке вийшло опитування . This is how the poll turned out. Я дуже вдячна своїм знайомим за відповіді , вони щиро і правдиво відповіли . Ich bin meinen Freunden sehr dankbar für ihre Antworten, sie haben aufrichtig und wahrheitsgemäß geantwortet. I am very grateful to my acquaintances for the answers, they answered sincerely and truthfully. Як можна помітити , для більшості - це досвід , знайомства і крутий період життя. Wie Sie sehen, geht es für die meisten Menschen um Erfahrungen, Bekanntschaften und einen coolen Lebensabschnitt. As you can see, for most - it's experience, dating and a cool period of life. І я повністю погоджуюся. Und ich stimme voll und ganz zu. And I completely agree.

Дякую за увагу. Thank you for attention.