×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Ukranians, Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми»

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми»

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Б: Привіт, Надю! Н: Привіт, Богдане. Як справи, друже? Б: У мене все добре. А у тебе як? Н: Теж добре, краще не буває! Б: Радий це чути. А я ось на днях дізнався про можливість навчатись за кордоном. Чи чула ти про таке? Н: Ні, можеш розказати про це більше? Б: Звісно. Існує безліч програм, за якими українські студенти можуть навчатись за кордоном безкоштовно і навіть отримувати стипендію. Н: Які програми більш популярні в Україні? Б: В Україні більш популярні такі програми як FLEX (Програма обміну майбутніх лідерів), UWC (Об'єднані навчальні заклади світу) і ERASMUS. Н: Ого, а як можливо взяти участь в таких програмах? Б: У залежності від різних програм у кожного різні умови для участі. Наприклад: у програмі FLEX участь можуть взяти школярі 8-11 класів, а в програмі ERASMUS – студенти, які навчаються вже 2 роки. Але всюди обов'язкове знання англійської мови. Ти добре знаєш англійську мову? Н: Так, я знаю її досить добре. Б: Можеш спробувати себе в цих програмах і виграти навчання за кордоном. Якщо програма FLEX, то навчання буде відбуватись в одній з американських шкіл впродовж навчального року. Якщо ERASMUS – навчання буде від трьох до дванадцяти місяців в одних з Європейських навчальних закладів. Н: Я й не знала що в Україні є такі можливості для учнів і студентів! Я неодмінно спробую взяти участь в цих програмах. А щодо тебе? Ти пробував взяти участь в цих програмах? Б: Так, я пробував. На жаль, мені не поталанило і я не пройшов. Бажаючих поїхати вчитись за кордон багато, отож відбір складний. Але шанси є в кожного і спробувати свої сили вартує. Н: Шкода, думаю, тобі ще поталанить в інших програмах. Б: Дякую! Бажаю тобі успіху і удачі в досягненні мети! Н: Дякую! Бажаю тобі того ж. До зустрічі! Б: Бувай!


Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Dialogue on the topic: "International educational programs" Diálogo sobre el tema: "Programas educativos internacionales" トピックに関する対話:「国際教育プログラム」

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Б: Привіт, Надю! Dialogue on the topic: "International educational programs" B: Hello, Nadia! トピックに関する対話:「国際教育プログラム」B:こんにちは、ナディア! Н: Привіт, Богдане. N: Hello, Bogdan. N:こんにちは、ボグダン。 Як справи, друже? How are you, friend? お元気ですか、友達? Como você está amigo? Б: У мене все добре. B: I'm fine. B:元気です。 А у тебе як? And how are you? 元気ですか? Н: Теж добре, краще не буває! N: Das ist auch gut, besser geht es nicht! N: Also good, there is no better! N:良い、これ以上ない! Б: Радий це чути. B: Glad to hear that. B:それを聞いてうれしい。 А я ось на днях дізнався про можливість навчатись за кордоном. And the other day I learned about the opportunity to study abroad. そして先日、留学の機会を知りました。 Чи чула ти про таке? Have you heard of this? これを聞いたことがありますか? Você já ouviu falar disso? Н: Ні, можеш розказати про це більше? N: No, can you tell me more about that? N:いいえ、それについて詳しく教えていただけますか? Б: Звісно. B: Of course. B:もちろんです。 Існує безліч програм, за якими українські студенти можуть навчатись за кордоном безкоштовно і навіть отримувати стипендію. There are many programs under which Ukrainian students can study abroad for free and even receive a scholarship. ウクライナの学生が無料で留学したり、奨学金をもらったりできるプログラムはたくさんあります。 Н: Які програми більш популярні в Україні? N: What programs are more popular in Ukraine? N:ウクライナで人気のあるプログラムは何ですか? Б: В Україні більш популярні такі програми як FLEX (Програма обміну майбутніх лідерів), UWC (Об'єднані навчальні заклади світу) і ERASMUS. B: Such programs as FLEX (Future Leaders Exchange Program), UWC (United Schools of the World) and ERASMUS are more popular in Ukraine. B:ウクライナでは、FLEX(Future Leaders Exchange Program)、UWC(United Schools of the World)、ERASMUSなどの人気のあるプログラム。 Н: Ого, а як можливо взяти участь в таких програмах? N: Wow, how is it possible to participate in such programs? N:うわー、どうやってそのようなプログラムに参加することができますか? Б: У залежності від різних програм у кожного різні умови для участі. B: Depending on the different programs, each has different conditions for participation. B:プログラムによって、参加条件が異なります。 Наприклад: у програмі FLEX участь можуть взяти школярі 8-11 класів, а в програмі ERASMUS – студенти, які навчаються вже 2 роки. For example: students of grades 8-11 can take part in the FLEX program, and students who have been studying for 2 years can take part in the ERASMUS program. 例:FLEXプログラムでは、8〜11年生の生徒に参加でき、ERASMUSプログラムでは、2年間勉強している生徒に参加できます。 Але всюди обов'язкове знання англійської мови. But knowledge of English is mandatory everywhere. しかし、どこでも英語の知識が必要です。 Ти добре знаєш англійську мову? Do you know English well? 英語をよく知っていますか? Н: Так, я знаю її досить добре. N: Yes, I know her quite well. N:はい、私は彼女をよく知っています。 Б: Можеш спробувати себе в цих програмах і виграти навчання за кордоном. B: You can try yourself in these programs and win study abroad. B:これらのプログラムに参加して、留学に勝つことができます。 Якщо програма FLEX, то навчання буде відбуватись в одній з американських шкіл впродовж навчального року. If the program is FLEX, the training will take place in one of the American schools during the school year. プログラムがFLEXの場合、トレーニングは学年度中にアメリカの学校の1つで行われます。 Якщо ERASMUS – навчання буде від трьох до дванадцяти місяців в одних з Європейських навчальних закладів. If ERASMUS - training will be from three to twelve months in one of the European educational institutions. ERASMUSの場合、トレーニングはヨーロッパの教育機関の1つで3か月から12か月になります。 Н: Я й не знала що в Україні є такі можливості для учнів і студентів! N: I did not know that in Ukraine there are such opportunities for pupils and students! N:ウクライナには、生徒や生徒にそのような機会があることすら知りませんでした。 Я неодмінно спробую взяти участь в цих програмах. I will definitely try to participate in these programs. 私は間違いなくこれらのプログラムに参加しようと思います。 А щодо тебе? What about you? あなたはどうですか? Ти пробував взяти участь в цих програмах? Have you tried to participate in these programs? これらのプログラムに参加しようとしましたか? Б: Так, я пробував. B: Yes, I tried. B:はい、試しました。 На жаль, мені не поталанило і я не пройшов. Unfortunately, I was not lucky and I did not pass. 残念ながら、私は幸運ではなく、合格しませんでした。 Бажаючих поїхати вчитись за кордон багато, отож відбір складний. Es gibt viele Menschen, die im Ausland studieren möchten, daher ist die Auswahl schwierig. There are many people willing to go to study abroad, so the selection is difficult. 留学を希望する人が多いので選考が難しい。 Але шанси є в кожного і спробувати свої сили вартує. Aber jeder hat eine Chance und es lohnt sich, sich daran zu versuchen. But everyone has a chance and it's worth a try. しかし、誰もがチャンスを持っており、試してみる価値があります。 Н: Шкода, думаю, тобі ще поталанить в інших програмах. N: Es ist eine Schande, ich denke, Sie werden in anderen Programmen besser dran sein. N: I'm sorry, I think you will be lucky in other programs. N:申し訳ありませんが、他のプログラムではラッキーになると思います。 Б: Дякую! B: Danke! B: Thank you! Бажаю тобі успіху і удачі в досягненні мети! Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Glück beim Erreichen deines Ziels! I wish you success and good luck in achieving the goal! 私はあなたが目標を達成する上で成功と幸運を祈っています! Н: Дякую! N: Danke! N: Thank you! N:ありがとう! Бажаю тобі того ж. До зустрічі! I wish you the same. See you! 私はあなたに同じことを望みます。またね! Б: Бувай! B: Goodbye! B:さようなら!