×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

The Ukranians, Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми»

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми»

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Б: Привіт, Надю! Н: Привіт, Богдане. Як справи, друже? Б: У мене все добре. А у тебе як? Н: Теж добре, краще не буває! Б: Радий це чути. А я ось на днях дізнався про можливість навчатись за кордоном. Чи чула ти про таке? Н: Ні, можеш розказати про це більше? Б: Звісно. Існує безліч програм, за якими українські студенти можуть навчатись за кордоном безкоштовно і навіть отримувати стипендію. Н: Які програми більш популярні в Україні? Б: В Україні більш популярні такі програми як FLEX (Програма обміну майбутніх лідерів), UWC (Об'єднані навчальні заклади світу) і ERASMUS. Н: Ого, а як можливо взяти участь в таких програмах? Б: У залежності від різних програм у кожного різні умови для участі. Наприклад: у програмі FLEX участь можуть взяти школярі 8-11 класів, а в програмі ERASMUS – студенти, які навчаються вже 2 роки. Але всюди обов'язкове знання англійської мови. Ти добре знаєш англійську мову? Н: Так, я знаю її досить добре. Б: Можеш спробувати себе в цих програмах і виграти навчання за кордоном. Якщо програма FLEX, то навчання буде відбуватись в одній з американських шкіл впродовж навчального року. Якщо ERASMUS – навчання буде від трьох до дванадцяти місяців в одних з Європейських навчальних закладів. Н: Я й не знала що в Україні є такі можливості для учнів і студентів! Я неодмінно спробую взяти участь в цих програмах. А щодо тебе? Ти пробував взяти участь в цих програмах? Б: Так, я пробував. На жаль, мені не поталанило і я не пройшов. Бажаючих поїхати вчитись за кордон багато, отож відбір складний. Але шанси є в кожного і спробувати свої сили вартує. Н: Шкода, думаю, тобі ще поталанить в інших програмах. Б: Дякую! Бажаю тобі успіху і удачі в досягненні мети! Н: Дякую! Бажаю тобі того ж. До зустрічі! Б: Бувай!


Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Dialog zum Thema: "Internationale Bildungsprogramme" Dialogue on the topic: "International educational programs" Diálogo sobre el tema: "Programas educativos internacionales" Dialogue sur le thème : "Programmes éducatifs internationaux" トピックに関する対話:「国際教育プログラム」 Dialoog over het onderwerp: "Internationale onderwijsprogramma's". Diálogo sobre o tema: "Programas educacionais internacionais" Диалог на тему: "Международные образовательные программы" Dialog på temat: "Internationella utbildningsprogram"

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Б: Привіт, Надю! Dialog zum Thema: „Internationale Bildungsprogramme“ B: Hallo, Nadia! Dialogue on the topic: "International educational programs" B: Hello, Nadia! トピックに関する対話:「国際教育プログラム」B:こんにちは、ナディア! Diálogo sobre o tema: "Programas educacionais internacionais" B: Olá, Nadia! Н: Привіт, Богдане. N: Hello, Bogdan. N:こんにちは、ボグダン。 Як справи, друже? How are you, friend? お元気ですか、友達? Como você está amigo? Б: У мене все добре. B: I'm fine. B:元気です。 А у тебе як? And how are you? 元気ですか? Н: Теж добре, краще не буває! N: Das ist auch gut, besser geht es nicht! N: Also good, there is no better! N:良い、これ以上ない! Б: Радий це чути. Б: Ich bin froh, das zu hören. B: Glad to hear that. B:それを聞いてうれしい。 А я ось на днях дізнався про можливість навчатись за кордоном. Und neulich erfuhr ich von der Möglichkeit, im Ausland zu studieren. And the other day I learned about the opportunity to study abroad. そして先日、留学の機会を知りました。 E outro dia fiquei sabendo da possibilidade de estudar fora. Чи чула ти про таке? Haben Sie davon gehört? Have you heard of this? これを聞いたことがありますか? Você já ouviu falar disso? Н: Ні, можеш розказати про це більше? N: Nein, können Sie mir mehr darüber erzählen? N: No, can you tell me more about that? N:いいえ、それについて詳しく教えていただけますか? Б: Звісно. B.: Natürlich. B: Of course. B:もちろんです。 Існує безліч програм, за якими українські студенти можуть навчатись за кордоном безкоштовно і навіть отримувати стипендію. Es gibt viele Programme, bei denen ukrainische Studenten kostenlos im Ausland studieren und sogar ein Stipendium erhalten können. There are many programs under which Ukrainian students can study abroad for free and even receive a scholarship. ウクライナの学生が無料で留学したり、奨学金をもらったりできるプログラムはたくさんあります。 Н: Які програми більш популярні в Україні? N: Welche Programme sind in der Ukraine beliebter? N: What programs are more popular in Ukraine? N:ウクライナで人気のあるプログラムは何ですか? Б: В Україні більш популярні такі програми як FLEX (Програма обміну майбутніх лідерів), UWC (Об'єднані навчальні заклади світу) і ERASMUS. B: In der Ukraine sind Programme wie FLEX (Future Leaders Exchange Program), UWC (United Educational Institutions of the World) und ERASMUS beliebter. B: Such programs as FLEX (Future Leaders Exchange Program), UWC (United Schools of the World) and ERASMUS are more popular in Ukraine. B:ウクライナでは、FLEX(Future Leaders Exchange Program)、UWC(United Schools of the World)、ERASMUSなどの人気のあるプログラム。 Н: Ого, а як можливо взяти участь в таких програмах? N: Wow, wie ist es möglich, an solchen Programmen teilzunehmen? N: Wow, how is it possible to participate in such programs? N:うわー、どうやってそのようなプログラムに参加することができますか? Б: У залежності від різних програм у кожного різні умови для участі. B: Je nach Programm hat jeder unterschiedliche Teilnahmebedingungen. B: Depending on the different programs, each has different conditions for participation. B:プログラムによって、参加条件が異なります。 Наприклад: у програмі FLEX участь можуть взяти школярі 8-11 класів, а в програмі ERASMUS – студенти, які навчаються вже 2 роки. Zum Beispiel: Schüler der 8. bis 11. Klasse können am FLEX-Programm teilnehmen, und Schüler, die seit 2 Jahren studieren, können am ERASMUS-Programm teilnehmen. For example: students of grades 8-11 can take part in the FLEX program, and students who have been studying for 2 years can take part in the ERASMUS program. 例:FLEXプログラムでは、8〜11年生の生徒に参加でき、ERASMUSプログラムでは、2年間勉強している生徒に参加できます。 Але всюди обов'язкове знання англійської мови. Aber Englischkenntnisse sind überall Pflicht. But knowledge of English is mandatory everywhere. しかし、どこでも英語の知識が必要です。 Ти добре знаєш англійську мову? Do you know English well? 英語をよく知っていますか? Н: Так, я знаю її досить добре. N: Yes, I know her quite well. N:はい、私は彼女をよく知っています。 Б: Можеш спробувати себе в цих програмах і виграти навчання за кордоном. B: Sie können sich in diesen Programmen versuchen und ein Auslandsstudium gewinnen. B: You can try yourself in these programs and win study abroad. B:これらのプログラムに参加して、留学に勝つことができます。 Якщо програма FLEX, то навчання буде відбуватись в одній з американських шкіл впродовж навчального року. Wenn das Programm FLEX ist, findet die Ausbildung während des Schuljahres an einer der amerikanischen Schulen statt. If the program is FLEX, the training will take place in one of the American schools during the school year. プログラムがFLEXの場合、トレーニングは学年度中にアメリカの学校の1つで行われます。 Se o programa for FLEX, o treinamento será realizado em uma das escolas americanas durante o ano letivo. Якщо ERASMUS – навчання буде від трьох до дванадцяти місяців в одних з Європейських навчальних закладів. Beim ERASMUS - Studium dauert das Studium drei bis zwölf Monate an einer der europäischen Bildungseinrichtungen. If ERASMUS - training will be from three to twelve months in one of the European educational institutions. ERASMUSの場合、トレーニングはヨーロッパの教育機関の1つで3か月から12か月になります。 Н: Я й не знала що в Україні є такі можливості для учнів і студентів! N: Ich wusste nicht, dass es solche Möglichkeiten für Schüler und Studenten in der Ukraine gibt! N: I did not know that in Ukraine there are such opportunities for pupils and students! N:ウクライナには、生徒や生徒にそのような機会があることすら知りませんでした。 Я неодмінно спробую взяти участь в цих програмах. Ich werde auf jeden Fall versuchen, an diesen Programmen teilzunehmen. I will definitely try to participate in these programs. 私は間違いなくこれらのプログラムに参加しようと思います。 А щодо тебе? Was ist mit Ihnen? What about you? あなたはどうですか? E você? Ти пробував взяти участь в цих програмах? Haben Sie versucht, an diesen Programmen teilzunehmen? Have you tried to participate in these programs? これらのプログラムに参加しようとしましたか? Você já tentou participar desses programas? Б: Так, я пробував. B: Yes, I tried. B:はい、試しました。 На жаль, мені не поталанило і я не пройшов. Leider war ich nicht zufrieden und habe nicht bestanden. Unfortunately, I was not lucky and I did not pass. 残念ながら、私は幸運ではなく、合格しませんでした。 Бажаючих поїхати вчитись за кордон багато, отож відбір складний. Es gibt viele Menschen, die im Ausland studieren möchten, daher ist die Auswahl schwierig. There are many people willing to go to study abroad, so the selection is difficult. 留学を希望する人が多いので選考が難しい。 Але шанси є в кожного і спробувати свої сили вартує. Aber jeder hat eine Chance und es lohnt sich, sich daran zu versuchen. But everyone has a chance and it's worth a try. しかし、誰もがチャンスを持っており、試してみる価値があります。 Mas todo mundo tem uma chance e vale a pena tentar. Н: Шкода, думаю, тобі ще поталанить в інших програмах. N: Es ist eine Schande, ich denke, Sie werden in anderen Programmen besser dran sein. N: I'm sorry, I think you will be lucky in other programs. N:申し訳ありませんが、他のプログラムではラッキーになると思います。 Б: Дякую! B: Danke! B: Thank you! Бажаю тобі успіху і удачі в досягненні мети! Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Glück beim Erreichen deines Ziels! I wish you success and good luck in achieving the goal! 私はあなたが目標を達成する上で成功と幸運を祈っています! Н: Дякую! N: Danke! N: Thank you! N:ありがとう! Бажаю тобі того ж. До зустрічі! Ich wünsche dir das Gleiche. Mach's gut! I wish you the same. See you! 私はあなたに同じことを望みます。またね! Б: Бувай! B: Goodbye! B:さようなら!