image

The Ukranians, Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми»

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми»

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Б: Привіт, Надю! Н: Привіт, Богдане. Як справи, друже? Б: У мене все добре. А у тебе як? Н: Теж добре, краще не буває! Б: Радий це чути. А я ось на днях дізнався про можливість навчатись за кордоном. Чи чула ти про таке? Н: Ні, можеш розказати про це більше? Б: Звісно. Існує безліч програм, за якими українські студенти можуть навчатись за кордоном безкоштовно і навіть отримувати стипендію. Н: Які програми більш популярні в Україні? Б: В Україні більш популярні такі програми як FLEX (Програма обміну майбутніх лідерів), UWC (Об'єднані навчальні заклади світу) і ERASMUS. Н: Ого, а як можливо взяти участь в таких програмах? Б: У залежності від різних програм у кожного різні умови для участі. Наприклад: у програмі FLEX участь можуть взяти школярі 8-11 класів, а в програмі ERASMUS – студенти, які навчаються вже 2 роки. Але всюди обов'язкове знання англійської мови. Ти добре знаєш англійську мову? Н: Так, я знаю її досить добре. Б: Можеш спробувати себе в цих програмах і виграти навчання за кордоном. Якщо програма FLEX, то навчання буде відбуватись в одній з американських шкіл впродовж навчального року. Якщо ERASMUS – навчання буде від трьох до дванадцяти місяців в одних з Європейських навчальних закладів. Н: Я й не знала що в Україні є такі можливості для учнів і студентів! Я неодмінно спробую взяти участь в цих програмах. А щодо тебе? Ти пробував взяти участь в цих програмах? Б: Так, я пробував. На жаль, мені не поталанило і я не пройшов. Бажаючих поїхати вчитись за кордон багато, отож відбір складний. Але шанси є в кожного і спробувати свої сили вартує. Н: Шкода, думаю, тобі ще поталанить в інших програмах. Б: Дякую! Бажаю тобі успіху і удачі в досягненні мети! Н: Дякую! Бажаю тобі того ж. До зустрічі! Б: Бувай!Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Diálogo sobre el tema: "Programas educativos internacionales"

Діалог на тему: «Міжнародні освітні програми» Б: Привіт, Надю! Dialogue on the topic: "International educational programs" B: Hello, Nadia! Н: Привіт, Богдане. N: Hello, Bogdan. Як справи, друже? How are you, friend? Б: У мене все добре. B: I'm fine. А у тебе як? And how are you? Н: Теж добре, краще не буває! N: Also good, there is no better! Б: Радий це чути. B: Glad to hear that. А я ось на днях дізнався про можливість навчатись за кордоном. And the other day I learned about the opportunity to study abroad. Чи чула ти про таке? Have you heard of this? Н: Ні, можеш розказати про це більше? N: No, can you tell me more about that? Б: Звісно. B: Of course. Існує безліч програм, за якими українські студенти можуть навчатись за кордоном безкоштовно і навіть отримувати стипендію. There are many programs under which Ukrainian students can study abroad for free and even receive a scholarship. Н: Які програми більш популярні в Україні? N: What programs are more popular in Ukraine? Б: В Україні більш популярні такі програми як FLEX (Програма обміну майбутніх лідерів), UWC (Об'єднані навчальні заклади світу) і ERASMUS. B: Such programs as FLEX (Future Leaders Exchange Program), UWC (United Schools of the World) and ERASMUS are more popular in Ukraine. Н: Ого, а як можливо взяти участь в таких програмах? N: Wow, how is it possible to participate in such programs? Б: У залежності від різних програм у кожного різні умови для участі. B: Depending on the different programs, each has different conditions for participation. Наприклад: у програмі FLEX участь можуть взяти школярі 8-11 класів, а в програмі ERASMUS – студенти, які навчаються вже 2 роки. For example: students of grades 8-11 can take part in the FLEX program, and students who have been studying for 2 years can take part in the ERASMUS program. Але всюди обов'язкове знання англійської мови. But knowledge of English is mandatory everywhere. Ти добре знаєш англійську мову? Do you know English well? Н: Так, я знаю її досить добре. N: Yes, I know her quite well. Б: Можеш спробувати себе в цих програмах і виграти навчання за кордоном. B: You can try yourself in these programs and win study abroad. Якщо програма FLEX, то навчання буде відбуватись в одній з американських шкіл впродовж навчального року. If the program is FLEX, the training will take place in one of the American schools during the school year. Якщо ERASMUS – навчання буде від трьох до дванадцяти місяців в одних з Європейських навчальних закладів. If ERASMUS - training will be from three to twelve months in one of the European educational institutions. Н: Я й не знала що в Україні є такі можливості для учнів і студентів! N: I did not know that in Ukraine there are such opportunities for pupils and students! Я неодмінно спробую взяти участь в цих програмах. I will definitely try to participate in these programs. А щодо тебе? What about you? Ти пробував взяти участь в цих програмах? Have you tried to participate in these programs? Б: Так, я пробував. B: Yes, I tried. На жаль, мені не поталанило і я не пройшов. Unfortunately, I was not lucky and I did not pass. Бажаючих поїхати вчитись за кордон багато, отож відбір складний. There are many people willing to go to study abroad, so the selection is difficult. Але шанси є в кожного і спробувати свої сили вартує. But everyone has a chance and it's worth a try. Н: Шкода, думаю, тобі ще поталанить в інших програмах. N: I'm sorry, I think you will be lucky in other programs. Б: Дякую! B: Thank you! Бажаю тобі успіху і удачі в досягненні мети! I wish you success and good luck in achieving the goal! Н: Дякую! N: Thank you! Бажаю тобі того ж. До зустрічі! I wish you the same. See you! Б: Бувай! B: Goodbye!

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.