×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Piotr's Page, Yabancı Dil Öğreniminde Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalı? – 1

Yabancı Dil Öğreniminde Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalı? – 1

Yabancı Dil Öğreniminde Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Bazı insanlara göre, yabancı dil öğrenmek çok zor bir iştir.

Binlerce yeni kelime, kendi anadilinden çok farklı bir gramer, hatta bazen, yazı karakterleri bile farklı olabilir. Ama, korkmayın.

Aslında yabancı dil öğrenmek ,o kadar da zor değil. Birkaç faydalı kural vereceğim: Gerçekçi hedefler seç. Bu yabancı dili neden öğreniyorsun? Okulun ya da sınavların için mi, yoksa sadece iletişim için mi? Yabancı bir dil genelde ,iletişim kurabilme amacıyla öğrenilir.Bu dili ne amaçla ve nerede kullanacağın da önemli? Yabancı bir ülkeye mi yerleşeceksin,işinde mi,yoksa sadece okulunda mı kullanacaksın? Günde kaç saat çalışabilirsin? Şunu unutmayın ki; her gün on beş dakika çalışmak, haftada bir kez ,iki saat çalışmaktan daha iyidir. Sabırlı olun. Yabancı bir dili, bir haftada tamamen öğrenmek imkansızdır. Gerçekçi olun. Her gün on beş dakika çalışırsan, on yıldan sonra çok akıcı konuşabilirsin. Her gün bir saat öğrenirsen, iki üç yıldan sonra konuşabilirsin. Bunu düşünün. Özel bir yeteneğe ihtiyaç yok. Ben yeteneğe inanmıyorum. Yetenek hakkında en çok tembel insanlar konuşur. Çalışkan ve sabırlı insanlar başarılı olur. Gelişimini izle ve başarını kutla. Yaptığın yanlışlar yüzünden endişelenme. Zamana ihtiyacın var.

Yabancı Dil Öğreniminde Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalı? – 1 ما الذي يجب عمله لتكون ناجحًا في تعلم اللغة الأجنبية؟ - واحد Was sollte getan werden, um beim Fremdsprachenlernen erfolgreich zu sein? - ein Τι πρέπει να κάνετε για να είστε επιτυχημένοι στην εκμάθηση ξένων γλωσσών - 1 What should be done to be successful in foreign language learning? - one Qué hacer para tener éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras - 1 Que faire pour réussir l'apprentissage d'une langue étrangère - 1 Что нужно делать для успешного изучения иностранного языка - 1

Yabancı Dil Öğreniminde Başarılı Olmak İçin Neler Yapılmalı? ما الذي يجب عمله لتكون ناجحًا في تعلم اللغة الأجنبية؟ What should be done to be successful in foreign language learning? Que faut-il faire pour réussir l'apprentissage d'une langue étrangère ? Что нужно сделать, чтобы добиться успеха в изучении иностранных языков?

Bazı insanlara göre, yabancı dil öğrenmek çok zor bir iştir. وفقًا لبعض الناس ، يعد تعلم لغة أجنبية مهمة صعبة للغاية. For some people, learning a foreign language is a difficult task. Pour certaines personnes, l'apprentissage d'une langue étrangère est une tâche très difficile. Для некоторых людей изучение иностранного языка является очень сложной задачей.

Binlerce yeni kelime, kendi anadilinden çok farklı bir gramer, hatta bazen, yazı karakterleri bile farklı olabilir. آلاف الكلمات الجديدة ، القواعد النحوية مختلفة تمامًا عن لغتهم الأم ، وأحيانًا خطوط مختلفة. Tausende neue Wörter, Grammatik, die sich stark von ihrer Muttersprache unterscheidet, manchmal sogar andere Schriftarten. Thousands of new words, a very different grammar from their native language, sometimes even the characters may be different. Des milliers de mots nouveaux, une grammaire très différente de la langue maternelle, parfois même des caractères différents. Тысячи новых слов - это грамматика, которая сильно отличается от их родного языка, и иногда даже символы могут отличаться. Ama, korkmayın. Aber keine Angst. But, do not be afraid. Mais n'ayez pas peur. Но не бойся.

Aslında yabancı dil öğrenmek ,o kadar da zor değil. في الواقع ، تعلم لغة أجنبية ليس بهذه الصعوبة. Actually learning a foreign language is not that difficult. En fait, l'apprentissage d'une langue étrangère n'est pas si difficile. На самом деле, изучение иностранного языка не так уж сложно. Birkaç faydalı kural vereceğim: سأقدم بعض القواعد المفيدة: Ich gebe ein paar nützliche Regeln: I will give you a few useful rules: Je vais donner quelques règles utiles : Я дам вам несколько полезных правил: Gerçekçi hedefler seç. اختر أهدافًا واقعية. Wähle realistische Ziele. Choose realistic goals. Choisissez des objectifs réalistes. Выберите реалистичные цели. Bu yabancı dili neden öğreniyorsun? Why are you learning this foreign language? Pourquoi apprenez-vous cette langue étrangère ? Почему вы изучаете этот иностранный язык? Okulun ya da sınavların için mi, yoksa sadece iletişim için mi? هل هي لمدرستك أم لامتحاناتك أم فقط للتواصل؟ Ist es für Ihre Schule oder Prüfungen oder nur zur Kommunikation? For your school or exams, or just for communication? Pour l'école ou les examens, ou simplement pour communiquer ? Это для школы или экзаменов или просто для общения? Yabancı bir dil genelde ,iletişim kurabilme amacıyla öğrenilir.Bu dili ne amaçla ve nerede kullanacağın da önemli? اللغة الأجنبية يتم تعلمها بشكل عام لغرض التواصل.من المهم أيضًا لأي غرض وأين ستستخدم هذه اللغة؟ Eine Fremdsprache wird in der Regel erlernt, um sich zu verständigen, wofür und wo wird diese Sprache auch wichtig sein? A foreign language is usually learned for the purpose of communicating. Une langue étrangère est généralement apprise pour pouvoir communiquer, mais il est également important de savoir dans quel but et où vous utiliserez cette langue. Для общения обычно изучают иностранный язык, для чего и где вы будете его использовать? Yabancı bir ülkeye mi yerleşeceksin,işinde mi,yoksa sadece okulunda mı kullanacaksın? Wirst du dich in einem fremden Land niederlassen, wirst du es für deinen Job oder nur für deine Schule nutzen? Are you going to settle in a foreign country, work, or just in school? Allez-vous vous installer dans un pays étranger, l'utiliser pour votre travail ou simplement pour vos études ? Собираетесь ли вы поселиться в чужой стране, на работе или только в школе? Günde kaç saat çalışabilirsin? How many hours a day can you work? Combien d'heures par jour pouvez-vous travailler ? Сколько часов вы можете работать в день? Şunu unutmayın ki; her gün on beş dakika çalışmak, haftada bir kez ,iki saat çalışmaktan daha iyidir. Please note that; It is better to work fifteen minutes every day, once a week, two hours a day. Rappelez-vous qu'il vaut mieux travailler quinze minutes par jour que deux heures par semaine. Помните это; Лучше работать пятнадцать минут каждый день, чем один раз в неделю в течение двух часов. Sabırlı olun. Sei geduldig. Be patient. Soyez patient. Потерпи. Yabancı bir dili, bir haftada tamamen öğrenmek imkansızdır. It is impossible to learn a foreign language completely in a week. Il est impossible d'apprendre complètement une langue étrangère en une semaine. Невозможно полностью выучить иностранный язык за неделю. Gerçekçi olun. Be realistic. Soyez réaliste. Быть реалистичным. Her gün on beş dakika çalışırsan, on yıldan sonra çok akıcı konuşabilirsin. If you work fifteen minutes every day, you can speak fluently after ten years. Si vous vous exercez pendant quinze minutes chaque jour, au bout de dix ans, vous pourrez parler très couramment. Если вы работаете пятнадцать минут каждый день, то через десять лет вы можете говорить очень свободно. Her gün bir saat öğrenirsen, iki üç yıldan sonra konuşabilirsin. If you learn an hour every day, you can talk after two or three years. Si vous apprenez une heure par jour, vous pourrez parler au bout de deux ou trois ans. Если вы учите час каждый день, вы можете говорить через два или три года. Bunu düşünün. Denk darüber nach. Think about it. Pensez-y. Учти это. Özel bir yeteneğe ihtiyaç yok. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich. No special skills needed. Aucune compétence particulière n'est requise. Никаких специальных навыков не требуется. Ben yeteneğe inanmıyorum. Ich glaube nicht an Talent. I don't believe in talent. Je ne crois pas au talent. Я не верю в талант. Yetenek hakkında en çok tembel insanlar konuşur. Faule Leute reden am meisten über Talent. Most lazy people talk about talent. Ce sont les paresseux qui parlent le plus de talent. Ленивые люди больше всего говорят о таланте. Çalışkan ve sabırlı insanlar başarılı olur. Fleißige und geduldige Menschen sind erfolgreich. Hardworking and patient people succeed. Les personnes qui travaillent dur et qui sont patientes réussissent. Трудолюбивые и терпеливые люди добиваются успеха. Gelişimini izle ve başarını kutla. Verfolgen Sie Ihren Fortschritt und feiern Sie Ihren Erfolg. Watch your development and celebrate your success. Observez vos progrès et célébrez vos succès. Следите за своим прогрессом и празднуйте свой успех. Yaptığın yanlışlar yüzünden endişelenme. Mach dir keine Sorgen über deine Fehler. Do not worry about your mistakes. Ne vous préoccupez pas de ce que vous avez fait de mal. Не беспокойся о своих ошибках. Zamana ihtiyacın var. Sie brauchen Zeit. You need time. Vous avez besoin de temps. Тебе нужно время.