×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gloss, Suriyeli Mülteciler İçin İstanbul'da Çalıştay

Suriyeli Mülteciler İçin İstanbul'da Çalıştay

3 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ile Avrupa'da en çok mülteci barındıran ülkelerden biri olan Almanya Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde ortaklaşa Suriyeli mülteciler ve Suriyeliler'in entegrasyonu çalıştayını düzenledi. Almanya Kassel Üniversitesi Uluslararası Kalkınma ve Adil İş Merkezi (İCDD) ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Merkezi (BEPAM) tarafından düzenlenen çalıştayda, Suriyeli mültecilerin çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi amaçlayan uluslararası dayanışmanın arttırılması üzerinde duruldu. Suriyeli Mülteciler ve Suriyeliler'in entegrasyonu çalıştayı ile Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların, sistemi tanımadığı için haklarına ulaşamaması, ekonomik zorluklarla mücadele edememeleri, emek sömürüsü, ayrımcılık, iş bulamama gibi sorunlarının çözümü için sendikalar, sivil toplum örgütleri ve akademilerin ne gibi çözümler üretebileceği konusu ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gaye Yılmaz, Küresel Emek Üniversitesi'nin kendilerine bölgesel bir atölye çalışması yapmayı teklif etmesi üzerine Suriyeli mülteciler ve çalışma koşullarını anlamaya dönük bir girişim başlattıklarını söyledi. Yılmaz, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Küresel Emek Üniversitesi'nin onayıyla yola çıktıklarını ve Kasım ayı başında Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık çalışmaları yaptıklarını belirtti. Yılmaz, bu hazırlık sürecinde çalıştayı nasıl Bosphorus Yilmaz örgütleyeceklerini, kimlerin davet edileceğini, konuşmacıların kimler olacağını, Suriyeliler'in dahil edileceği kısmın nasıl düzenleneceğini belirlediklerini söyledi. Dr. Gaye Yılmaz, amaçlarının Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin çalışma ve yaşam koşullarını mercek altına almak, Türkiyeli işçilerle Suriyeli mülteci işçilerin ortak bir iletişim ağı oluşturmasını, özlük haklarını savunabilmelerini, belli temel haklara ulaşabilmelerini sağlamak için hükümete bir takım önerilerde bulanabilmek olduğunu kaydetti. Suriyeli ve Türk işçilerin biraraya getirilmesinin hedeflendiğini belirten Dr. Yılmaz, iki tarafın da kendi aralarında iletişim kurmalarını ve ortak çıkarları için birlikte mücadele etmelerini umduklarını söyledi.Türk işçilerin, Suriyeli işçilerle birlikte aynı oturumda yer almasını istediklerini anlatan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gaye Yılmaz, böylece onların düşman olmadıklarını, birbirlerini rakip gibi görmemeleri gerektiğini, ortak çıkarlarının olduklarını ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirtti. İşverenlerin ve hükümet temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda Suriyeli ve Türk işçilerin düşüncelerini özgürce açıklayamayacağını söyleyen Yılmaz, bu sebeple çalıştaya hükümet temsilcisi veya işverenlerin davet edilmediğini kaydetti. Dr. Yılmaz, dört günlük çalıştay sonunda hazırlanan raporu, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Küresel Emek Üniversitesi (GLU) gibi üst kurumlar aracılığı ile hem Alman hükümetine hem de Türk hükümetine sunacaklarını söyledi. Çalıştay katılımcılarından Aysel Yaren, çalıştayın iki tarafın birbirlerini daha iyi tanımasını sağlayacağını ve olaylara daha objektif bakılmasını sağlayacağını belirtti. Herkesin kendi çıkarlarına odaklandığını söyleyen Yaren, aslında konuya bir bütün olarak bakılması ve dayanışma içinde davranılması gerektiğini bildirdi.


Suriyeli Mülteciler İçin İstanbul'da Çalıştay

3 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ile Avrupa'da en çok mülteci barındıran ülkelerden biri olan Almanya Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde ortaklaşa Suriyeli mülteciler ve Suriyeliler'in entegrasyonu çalıştayını düzenledi. Over 3 million refugees, which houses one of the European countries hosting the most refugees in Turkey, Germany Bogazici University Garanti Cultural Center jointly organized the integration of Syrian refugees and Syrian workshops. Более 3 миллионов беженцев, в которых проживает одна из европейских стран, в которой находится наибольшее количество беженцев в Турции, Германский культурный центр Гаранти Университета Богазичи совместно организовал интеграцию сирийских беженцев и сирийских семинаров. Almanya Kassel Üniversitesi Uluslararası Kalkınma ve Adil İş Merkezi (İCDD) ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Merkezi (BEPAM) tarafından düzenlenen çalıştayda, Suriyeli mültecilerin çalışma ve yaşam koşullarını geliştirmeyi amaçlayan uluslararası dayanışmanın arttırılması üzerinde duruldu. The workshop, organized by the German Kassel University Center for International Development and Fair Business (ICDD) and Boğaziçi University Education Policy Center (BEPAM), focused on increasing international solidarity aimed at improving the working and living conditions of Syrian refugees. Семинар, организованный Германским Центром международного развития и честного бизнеса Университета Кассель (İCDD) и Центром образовательной политики Университета Богазичи (BEPAM), был посвящен укреплению международной солидарности, направленной на улучшение условий труда и жизни сирийских беженцев. Suriyeli Mülteciler ve Suriyeliler'in entegrasyonu çalıştayı ile Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların, sistemi tanımadığı için haklarına ulaşamaması, ekonomik zorluklarla mücadele edememeleri, emek sömürüsü, ayrımcılık, iş bulamama gibi sorunlarının çözümü için sendikalar, sivil toplum örgütleri ve akademilerin ne gibi çözümler üretebileceği konusu ele alındı. With the workshop on Syrian Refugees and the integration of Syrians, what kind of solutions can unions, non-governmental organizations and academies produce to solve the problems of Syrian refugees coming to Turkey, such as not being able to reach their rights because they do not recognize the system, not being able to struggle with economic difficulties, exploitation of labor, discrimination, and not being able to find a job? It was discussed. Семинар по интеграции сирийских беженцев и сирийцев с прибывающими сирийскими беженцами в Турцию, отсутствие доступа к правам для незнакомой системы, их неспособность решать экономические проблемы, трудовая эксплуатация, дискриминация, профсоюзы для решения таких проблем, как невозможность найти работу, субъект может дать решения для неправительственных организаций и научных кругов, такие как Это обсуждалось. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gaye Yılmaz, Küresel Emek Üniversitesi'nin kendilerine bölgesel bir atölye çalışması yapmayı teklif etmesi üzerine Suriyeli mülteciler ve çalışma koşullarını anlamaya dönük bir girişim başlattıklarını söyledi. Boğaziçi University Faculty Member Dr. Gaye Yılmaz said that they started an initiative to understand Syrian refugees and their working conditions after Global Emek University offered them a regional workshop. Богазичский университет, преподаватель Гей Йылмаз сказал, что они начали инициативу по пониманию сирийских беженцев и условий их работы после того, как Глобальный университет Эмек предложил провести региональный семинар для них. Yılmaz, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Küresel Emek Üniversitesi'nin onayıyla yola çıktıklarını ve Kasım ayı başında Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık çalışmaları yaptıklarını belirtti. Йылмаз заявил, что они отправились с одобрения Немецкой службы академических обменов (DAAD) и Глобального университета Эмек и что они проводят подготовительные занятия в университете Богазичи в начале ноября. Yılmaz, bu hazırlık sürecinde çalıştayı nasıl Bosphorus Yilmaz örgütleyeceklerini, kimlerin davet edileceğini, konuşmacıların kimler olacağını, Suriyeliler'in dahil edileceği kısmın nasıl düzenleneceğini belirlediklerini söyledi. Йылмаз рассказал, как они организуют семинар в Босфоре Йилмаз, кто будет приглашен, кто будет выступать, и как организовать ту часть, в которую будут включены сирийцы. Dr. Gaye Yılmaz, amaçlarının Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin çalışma ve yaşam koşullarını mercek altına almak, Türkiyeli işçilerle Suriyeli mülteci işçilerin ortak bir iletişim ağı oluşturmasını, özlük haklarını savunabilmelerini, belli temel haklara ulaşabilmelerini sağlamak için hükümete bir takım önerilerde bulanabilmek olduğunu kaydetti. Д-р Гей Йылмаз, цели, чтобы сосредоточиться на сирийских беженцев, условия жизни и работы в Турции, турецкие рабочие с работниками сирийских беженцев, чтобы создать общую коммуникационную сеть, смогут защищать свои личные права, ряд правительств для обеспечения доступа к определенным основным правам, сказал он, чтобы дать рекомендации. Suriyeli ve Türk işçilerin biraraya getirilmesinin hedeflendiğini belirten Dr. Yılmaz, iki tarafın da kendi aralarında iletişim kurmalarını ve ortak çıkarları için birlikte mücadele etmelerini umduklarını söyledi.Türk işçilerin, Suriyeli işçilerle birlikte aynı oturumda yer almasını istediklerini anlatan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gaye Yılmaz, böylece onların düşman olmadıklarını, birbirlerini rakip gibi görmemeleri gerektiğini, ortak çıkarlarının olduklarını ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini anlatmaya çalıştıklarını belirtti. Заявив, что целью является объединение сирийских и турецких рабочих, доктор Йылмаз сказал, что они надеются, что обе стороны будут общаться между собой и бороться за свои общие интересы. Гей Йылмаз заявил, что они пытаются объяснить, что они не враги, они не должны видеть друг друга как конкурентов, у них есть общие интересы, и они должны действовать сообща. İşverenlerin ve hükümet temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda Suriyeli ve Türk işçilerin düşüncelerini özgürce açıklayamayacağını söyleyen Yılmaz, bu sebeple çalıştaya hükümet temsilcisi veya işverenlerin davet edilmediğini kaydetti. Stating that Syrian and Turkish workers cannot freely express their opinions in an environment where employers and government representatives are present, Yılmaz noted that government representatives or employers were not invited to the workshop for this reason. Йылмаз сказал, что в среде с работодателями и представителями правительства он не может свободно объяснить мысли сирийских и турецких рабочих, поэтому представитель правительства или работодатели не были приглашены на семинар. Dr. Yılmaz, dört günlük çalıştay sonunda hazırlanan raporu, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Küresel Emek Üniversitesi (GLU) gibi üst kurumlar aracılığı ile hem Alman hükümetine hem de Türk hükümetine sunacaklarını söyledi. Dr. Yılmaz said that they will present the report, which was prepared at the end of the four-day workshop, to both the German government and the Turkish government through higher institutions such as the German Academic Exchange Service (DAAD) and the Global Labor University (GLU). Д-р Йылмаз сказал, что они представят отчет, подготовленный в конце четырехдневного семинара, как правительству Германии, так и правительству Турции через ведущие учреждения, такие как Немецкая служба академических обменов (DAAD) и Глобальный университет труда (GLU). Çalıştay katılımcılarından Aysel Yaren, çalıştayın iki tarafın birbirlerini daha iyi tanımasını sağlayacağını ve olaylara daha objektif bakılmasını sağlayacağını belirtti. Айсель Ярен, один из участников семинара, заявил, что семинар позволит обеим сторонам лучше узнать друг друга и что события будут рассматриваться более объективно. Herkesin kendi çıkarlarına odaklandığını söyleyen Yaren, aslında konuya bir bütün olarak bakılması ve dayanışma içinde davranılması gerektiğini bildirdi. Saying that everyone focuses on their own interests, Yaren stated that the issue should be looked at as a whole and acted in solidarity. Заявив, что все сосредоточены на своих интересах, Ярен заявил, что этот вопрос следует рассматривать в целом и относиться к нему солидарно.