×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gloss, NATO Karargahı İzmir'e Kuruluyor

NATO Karargahı İzmir'e Kuruluyor

[00:]placeholder="Type the lesson text here..."> NATO Karargahı İzmir'e Kuruluyor NATO NATO'nun hava operasyonları için karargah İzmir'de kurulacak. Karar, Brüksel'de yapılan NATO savunma bakanları toplantısında alındı. Karara göre, İzmir'deki NATO arargahı ittifakın güney kanadındaki hava operasyonları komutanlığını üstlenecek ve Yunanistan'ın Larissa kentinde bulunan alt komutanlık da İzmir'e bağlanacak. Karar çerçevesinde NATO'nun şu anda İzmir'de bulunan deniz unsurları Italya'nın Napoli üssüne, kara unsurları da İspanya'nın Valensiya kentine yerleştirilecek.Varılan uzlaşma sonucu Atina itirazın çekince, Nato'nun en büyük iki hava komutanlığından biri Türkiye'ye geçti. İzmir'de kurulacak karargâha taşınma önümüzdeki yılın sonbaharına kadar tamamlanmış ve faaliyete resmen geçilmiş olunacak. İttifakta günün koşullarına uygun değişim sürecinde Türkiye'nin önemi bugün alınan kararla daha da artmış bulunuyor. lass="mceAudioTime">[00:] İzmir'deki Güney Bölgesi Hava Komutanlığı Karargâhı'nın dışında, Konya'da bir hava taktik üssü, Ankara' da, Nato üyesi olmayan ancak Barış İçin Ortaklık programında yer alan devletlerin askerlerini yetiştirecek bir merkezin yanı sıra bir de terörle mücadele çerçevesinde üs kurulacak. Yuna nistan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin ikna ettiğine hiç şüphe yok. Ancak Atina, Brüksel'de ortalığı alevlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin Ege'deki uçuşlar sırasında kendi hava sahasını ihlâl ettiği ve gerginlik yarattığı gerekçesiyle konuyu Avrupa Birliği gündemine getirmeye çalıştığı gibi, Nato genel sekreteri nezdin de de protesto etti. Yunan savunma bakanı dün akşam tahmin edildiği gibi Türk meslekdaşı ile bu konuyu görüştü. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül gerginliği tırmandırıcı tarafın Tükiye olmayacağını söylüyor. Atina'nın iddialarının da bir temelden yoksun olduğuna dikkat çekiyor. Zira, Türk Hava Kuvvetleri'nin Ege üzerindeki uçuşları genel sortilerin sadece yüzde üçü oranında. Yunanistan tarafında ise bu oran yüzde 80'lere varıyor. Türkiye ayrıca her uçuşu Nato'ya bildiriyor. Ancak, Yunanistan'a bildirmiyor.< span class="mceAudioTime">Bunun da sebebi Atina'nın hava sahasını 10 mile çıkartmak istemesinden kaynaklanıyor ıyor. Türkiye'nin bildirimde bulunması demek Atina'nın isteklerini kabul etmesi anlamına gelecek. Milli Savunma Bakanı, Atina'nın şikâyetlerini Avrupa Birliği gündemine getirmesine de sert bir tepki gösterdi. Yaptığı görüşmelerinde Vecdi Gönül'ün, Türkiye'nin yer almadığı bir kuruluşta, iki ülkeyi ilgilendiren sorunların gündeme getirilip, tek tarafın dinlenmesinin hakkaniyet ilkesiyle uyuşmadığına dikkat çektiği bildirildi. Bakana yakın çevrelere göre, Kıbrıs'ta istediğini elde eden Yunanistan şimdi eski tutumuna geri döndü ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini bozma girişimlerini yeniden başlatmış bulunuyor. Bugün alınan Nato kararı çerçevesinde Nato'nun İzmir'de bulunan deniz unsurları İtalya'nın Napoli üssüne kaydırılacak. Kara birlikleriyle ilgili komutanlık da İspanya'nın Valencia kentine taşınacak. İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın Larissa üssündeki tüm hava unsurları da İzmir'e gelecek. İzmir'deki operasyon merkezinden sadece Nato değil, gerekli onayı alması şartıyla Avrupa Birliği'nin ordusu da yararlanabilecek.


NATO Karargahı İzmir'e Kuruluyor NATO Headquarters is Established in Izmir

[00:]placeholder="Type the lesson text here..."> [00:]placeholder="Type the lesson text here..."> NATO Karargahı İzmir'e Kuruluyor NATO NATO Headquarters Established in Izmir NATO NATO'nun hava operasyonları için karargah İzmir'de Headquarters for NATO's air operations is in Izmir kurulacak. will be established. Karar, Brüksel'de yapılan NATO savunma bakanları toplantısında alındı. The decision was taken at the NATO defense ministers meeting in Brussels. Karara göre, İzmir'deki NATO arargahı ittifakın güney kanadındaki hava operasyonları komutanlığını üstlenecek ve Yunanistan'ın Larissa kentinde bulunan alt komutanlık da İzmir'e bağlanacak. Headquarters will assume the command of air operations in the southern flank of the alliance, and the sub-command in Larissa, Greece will be connected to Izmir. Karar çerçevesinde NATO'nun şu anda İzmir'de bulunan deniz unsurları Within the framework of the decision, NATO's naval elements currently in Izmir Italya'nın Napoli üssüne, kara unsurları da İspanya'nın Valensiya kentine yerleştirilecek.Varılan uzlaşma sonucu Atina itirazın Italy's Naples base and land elements will be placed in Valencia, Spain. As a result of the compromise, Athens rejected the objection. çekince, Nato'nun en büyük iki hava komutanlığından biri Türkiye'ye geçti. With reservations, one of NATO's two largest air commands passed to Turkey. İzmir'de kurulacak karargâha taşınma önümüzdeki yılın sonbaharına kadar tamamlanmış ve faaliyete resmen geçilmiş olunacak. Moving to the headquarters in zmir will be completed by the autumn of next year and will be officially launched. İttifakta günün koşullarına uygun değişim sürecinde Türkiye'nin önemi bugün alınan kararla daha da artmış bulunuyor. Turkey's significance in the change process in accordance with the conditions of the day the Alliance has increased even more with the decision taken today. lass="mceAudioTime">[00:] İzmir'deki Güney Bölgesi Hava Komutanlığı Karargâhı'nın dışında, Konya'da bir hava taktik üssü, Ankara' da, Nato üyesi olmayan ancak Barış İçin Ortaklık programında yer alan devletlerin askerlerini yetiştirecek bir merkezin yanı sıra bir de terörle mücadele çerçevesinde üs kurulacak. In addition to a center that will train the soldiers of the states that are not NATO members but take part in the Partnership for Peace program, a base will be established within the framework of the fight against terrorism. Yuna nistan'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin ikna ettiğine hiç şüphe yok. Ancak Atina, Brüksel'de ortalığı alevlendirmeye devam ediyor. Türkiye'nin Ege'deki uçuşlar sırasında kendi There is no doubt that the United States has convinced India.[00:] However, Athens continues to stir things up in Brussels.[00:] Turkey has its own airport during flights in the Aegean. hava sahasını ihlâl ettiği ve gerginlik yarattığı gerekçesiyle konuyu Avrupa Birliği gündemine getirmeye bring the issue to the agenda of the European Union on the grounds that it violates the airspace and creates tension. çalıştığı gibi, Nato genel sekreteri nezdin As The Greek works, you are with the NATO secretary general de de protesto etti. Yunan savunma bakanı dün akşam tahmin edildiği gibi Türk meslekdaşı ile bu konuyu görüştü. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül gerginliği tırmandırıcı tarafın As expected, he discussed this issue with his Turkish colleague last night. Minister of National Defense Vecdi Gönül is on the side of escalating tensions. Tükiye olmayacağını söylüyor. says it will not be timid. Atina'nın iddialarının da bir temelden Athens' claims also lack basis yoksun olduğuna dikkat çekiyor. points out that it is lacking. Zira, Türk Hava Kuvvetleri'nin Ege üzerindeki uçuşları genel sortilerin sadece yüzde üçü oranında. Because the Turkish Air Force's flights over the Aegean are only three percent of the general sorties. Yunanistan tarafında ise bu oran yüzde 80'lere varıyor. this rate reaches 80 percent. Türkiye ayrıca her uçuşu Nato'ya bildiriyor. Turkey also reports every flight to NATO. Ancak, Yunanistan'a bildirmiyor.< However, it does not report to Greece. span class="mceAudioTime">Bunun da sebebi Atina'nın hava sahasını 10 mile çıkartmak istemesinden kaynaklanıyor span class="mceAudioTime">This is because Athens wants to increase its airspace to 10 miles ıyor. he's eating. Türkiye'nin bildirimde bulunması demek Turkey's notification means Atina'nın isteklerini kabul etmesi anlamına gelecek. mek means that Athens will accept its wishes. Milli Savunma Bakanı, Atina'nın şikâyetlerini Avrupa Birliği gündemine getirmesine de sert bir tepki gösterdi. Yaptığı görüşmelerinde Vecdi Gönül'ün, Türkiye'nin yer almadığı bir kuruluşta, iki ülkeyi ilgilendiren sorunların gündeme getirilip, tek tarafın dinlenmesinin hakkaniyet ilkesiyle uyuşmadığına dikkat çektiği bildirildi. His Vecdi Gonul is in talks to take place in an organization by Turkey, bringing up issues of concern to the two countries, noting that one side of the rest has been reported as incompatible with the principles of equity. Bakana yakın çevrelere göre, Kıbrıs'ta istediğini elde eden Yunanistan şimdi eski tutumuna geri döndü ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini bozma girişimlerini yeniden başlatmış bulunuyor. According to those close to the minister, Greece, which got what it wanted in Cyprus, has now reverted to its old stance and has resumed attempts to disrupt Turkey's relations with the European Union. Bugün alınan Nato kararı çerçevesinde Nato'nun İzmir'de bulunan deniz unsurları İtalya'nın Napoli üssüne kaydırılacak. Within the framework of the NATO decision taken today, Nato's naval elements in Izmir will be shifted to Italy's Naples base. Kara birlikleriyle ilgili komutanlık da İspanya'nın Valencia kentine taşınacak. The command of the ground troops will also be relocated to Valencia, Spain. İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın Larissa üssündeki tüm hava unsurları da İzmir'e gelecek. All air elements from Spain, Italy and Greece's Larissa base will also arrive in Izmir. İzmir'deki operasyon merkezinden sadece Nato değil, gerekli onayı alması şartıyla Avrupa Birliği'nin ordusu da yararlanabilecek. Not only NATO, but also the European Union's army will benefit from the operation center in Izmir.