×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Baha Stories, TÜRKİYE'DEKİ DEPREM HAKKINDA

TÜRKİYE'DEKİ DEPREM HAKKINDA

24 Ocak 2020'de Türkiye'nin doğusunda bir deprem oldu. Depremin merkezi Elazığ şehriydi. Maalesef pek çok insan depremde hayatını kaybetti. Yaralanan insanlar oldu.

Deprem 6.8 büyüklüğündeydi. Aslında Türkiye'de sık sık deprem olur. Ama bu depremler genellikle 1.0, 1.2 gibi büyüklükte olur. Ancak bu seferki deprem çok daha büyüktü.

Deprem Elazığ'ın dışında Malatya'da, Diyarbakır'da hissedildi. Ayrıca bu bölgede pek çok artçı deprem oldu. Ankara'da, Adana'da, Sivas'ta da küçük depremler oldu. Bu depremlerde kimse ölmedi.

Türkiye'nin bütün bölgelerinde deprem için yardım kampanyaları başlatıldı. Elazığ gelişmemiş bir şehir. Oradaki binalar çok eski. İnsanlar evsiz kaldı. Yardıma ihtiyaçları var.

İnsanlara yardım etmek için yüzlerce kamyon giysi, yiyecek, ilaç gönderildi. Diğer şehirlerin itfaiye, ambulans ekipleri depremin olduğu bölgeye gönderildi. Orada depremden sağ kurtulan insanlara yardım ediyorlar.

Örneğin İstanbul, Ankara, Adana belediyelerinin itfaiye ekipleri, doktorları, hemşireleri oraya gittiler. Orada 3 öğün ücretsiz yemek dağıtılıyor. İhtiyacı olanlara giysi, yemek, yatacak yer veriliyor.

Ayrıca itfaiye ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çabalıyorlar. Çünkü enkazın altında olup yaşayan bazı insanlar var. Onlar kurtarıldılar. Hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Ama onlar aç ve susuz olduklarından kurtarılma ihtimalleri azalıyor. Umarım hepsi kurtulur.

Türkiye'deki en büyük depremlerden biri 1999 yılında Kocaeli şehrinde olmuştu. Orada 17.000 kişi ölmüştü. Binlerce insan evsiz kalmıştı. Bu depremi hâlâ hatırlıyoruz. Her sene o depremi anma etkinlikleri düzenlenir.

Türkiye'de son yıllarda insanlar sürekli İstanbul'daki olası depremi konuşuyorlar. Yani insanlar İstanbul'da deprem olmasından korkuyorlar. Çünkü İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. Eğer bir deprem olursa çok insan ölebilir. Onları kurtarmak zor olabilir. Bunu engellemek için derhal gerekli önemler alınmalı. Türkiye'nin ortasındaki şehirlerde, özellikle Konya'da, çok az deprem olur. Çünkü orada fay hattı yoktur. Fay hatları genellikle Türkiye'nin doğusundan, kuzeyinden ve batısından geçer.


TÜRKİYE'DEKİ DEPREM HAKKINDA ABOUT THE EARTHQUAKE IN TURKEY О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ В ТУРЦИИ

24 Ocak 2020'de Türkiye'nin doğusunda bir deprem oldu. Depremin merkezi Elazığ şehriydi. Maalesef pek çok insan depremde hayatını kaybetti. Yaralanan insanlar oldu. Am 24. Januar 2020 gab es in der Osttürkei ein Erdbeben. Das Zentrum des Erdbebens war Elazig. Leider starben viele Menschen bei dem Erdbeben. Es wurden Menschen verletzt. On January 24, 2020 there was an earthquake in eastern Turkey. The center of the earthquake was the city of Elazig. Unfortunately, many people died in the earthquake. There were people injured.

Deprem 6.8 büyüklüğündeydi. Aslında Türkiye'de sık sık deprem olur. Ama bu depremler genellikle 1.0, 1.2 gibi büyüklükte olur. Ancak bu seferki deprem çok daha büyüktü. The earthquake was 6.8 magnitude. In fact, it often happens earthquake in Turkey. But these earthquakes are usually as big as 1.0, 1.2. However, this time earthquake was much larger.

Deprem Elazığ'ın dışında Malatya'da, Diyarbakır'da hissedildi. Ayrıca bu bölgede pek çok artçı deprem oldu. Ankara'da, Adana'da, Sivas'ta da küçük depremler oldu. Bu depremlerde kimse ölmedi. The earthquake was felt in Diyarbakır, in Malatya, outside of Elazig. There were also many aftershocks in this region. There were minor earthquakes in Ankara, Adana and Sivas. Nobody died in these earthquakes. Землетрясение ощущалось за пределами Элязыга, в Малатье и Диярбакыре. В этом регионе также было много афтершоков. Небольшие землетрясения произошли в Анкаре, Адане и Сивасе. В этих землетрясениях никто не погиб.

Türkiye'nin bütün bölgelerinde deprem için yardım kampanyaları başlatıldı. Elazığ gelişmemiş bir şehir. Oradaki binalar çok eski. İnsanlar evsiz kaldı. Yardıma ihtiyaçları var. for earthquake relief campaign was launched in all regions of Turkey. Elazig is an undeveloped city. The buildings there are very old. People became homeless. They need help. Кампании помощи пострадавшим от землетрясения были запущены во всех регионах Турции. Элязыг - неразвитый город. Здания там очень старые. Люди стали бездомными. Им нужна помощь.

İnsanlara yardım etmek için yüzlerce kamyon giysi, yiyecek, ilaç gönderildi. Diğer şehirlerin itfaiye, ambulans ekipleri depremin olduğu bölgeye gönderildi. Orada depremden sağ kurtulan insanlara yardım ediyorlar. Hunderte von Lastwagenkleidung, Essen und Medikamenten wurden geschickt, um Menschen zu helfen. Feuerwehr- und Krankenwagenteams anderer Städte wurden in die Region geschickt, in der sich das Erdbeben ereignete. Sie helfen Menschen, die das Erdbeben dort überleben. Hundreds of truck clothes, food, medicine were sent to help people. Firefighting and ambulance teams of other cities were sent to the region where the earthquake occurred. They help people who survive the earthquake there. На помощь людям были отправлены сотни грузовиков с одеждой, продуктами, медикаментами. В район землетрясения были направлены пожарные и бригады скорой помощи из других городов. Там они помогают людям, пережившим землетрясение.

Örneğin İstanbul, Ankara, Adana belediyelerinin itfaiye ekipleri, doktorları, hemşireleri oraya gittiler. Orada 3 öğün ücretsiz yemek dağıtılıyor. İhtiyacı olanlara giysi, yemek, yatacak yer veriliyor. For example, firefighters, doctors, nurses of Istanbul, Ankara, Adana municipalities went there. There are 3 meals a day free of charge. Those who need it are given clothes, food and a place to sleep. Например, туда отправились пожарные, врачи и медсестры муниципалитетов Стамбула, Анкары и Аданы. Предоставляется 3 бесплатных приема пищи. Нуждающимся выдают одежду, еду и место для сна.

Ayrıca itfaiye ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çabalıyorlar. Çünkü enkazın altında olup yaşayan bazı insanlar var. Onlar kurtarıldılar. In addition, fire crews are struggling to save those who are under debris. Because there are some people living under the wreckage. They were rescued. Кроме того, пожарные пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. Потому что под завалами живут люди. Они были спасены. Hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Ama onlar aç ve susuz olduklarından kurtarılma ihtimalleri azalıyor. Umarım hepsi kurtulur. Es gibt immer noch Menschen, die darauf warten, gerettet zu werden. Da sie jedoch hungrig und durstig sind, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie gerettet werden. Ich hoffe sie kommen alle weg. There are still people waiting to be saved. But since they are hungry and thirsty, they are less likely to be saved. I hope they all get away. Есть еще люди, которые ждут спасения. Но из-за того, что они голодны и испытывают жажду, шансов на спасение у них меньше. Надеюсь, они все выживут.

Türkiye'deki en büyük depremlerden biri 1999 yılında Kocaeli şehrinde olmuştu. Orada 17.000 kişi ölmüştü. Binlerce insan evsiz kalmıştı. Bu depremi hâlâ hatırlıyoruz. Her sene o depremi anma etkinlikleri düzenlenir. Einer der größten Erdbeben in der Türkei im Jahr 1999 in der Stadt Kocaeli. Dort starben 17.000 Menschen. Tausende Menschen wurden obdachlos. Wir erinnern uns noch an dieses Erdbeben. Jedes Jahr werden Erdbeben-Gedenkveranstaltungen organisiert. One of the biggest earthquakes in Turkey was in 1999 in the city of Kocaeli. 17,000 people died there. Thousands of people were left homeless. We still remember this earthquake. Every year, earthquake commemoration events are organized.

Türkiye'de son yıllarda insanlar sürekli İstanbul'daki olası depremi konuşuyorlar. Yani insanlar İstanbul'da deprem olmasından korkuyorlar. Çünkü İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor. In recent years, people are constantly talking to possible earthquake in Istanbul in Turkey. So people are afraid of an earthquake in Istanbul. Because 16 million people live in Istanbul. Eğer bir deprem olursa çok insan ölebilir. Onları kurtarmak zor olabilir. Bunu engellemek için derhal gerekli önemler alınmalı. Türkiye'nin ortasındaki şehirlerde, özellikle Konya'da, çok az deprem olur. Çünkü orada fay hattı yoktur. Fay hatları genellikle Türkiye'nin doğusundan, kuzeyinden ve batısından geçer. Viele Menschen können sterben, wenn ein Erdbeben auftritt. Es kann schwierig sein, sie zu retten. Um dies zu verhindern, sollten sofort die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Türkei in der Mitte der Stadt, vor allem in Konya, gibt es sehr wenig Erdbeben. Weil es keine Fehlerleitung gibt. Verwerfungslinien im Allgemeinen aus dem Osten der Türkei sind, geht es durch den Norden und Westen. Many people may die if an earthquake occurs. It can be difficult to save them. To prevent this, necessary precautions should be taken immediately. Turkey in the middle of the city, especially in Konya, there is very little earthquake. Because there is no fault line. Fault lines are generally from the east of Turkey, it passes through the north and west.