×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Baha Stories, KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM

KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM

En son hangi kitabı okudun? Kitap okumayı sever misin? Yoksa kitapları sıkıcı mı bulursun? Ben şimdi Russell'ın 'Neden Hristiyan Değilim' adlı kitabını okuyorum. Russell çok zeki ve kültürlü biriydi. Ayrıca 1950'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Onun dedesi İngiltere'nin eski başbakanıydı. Orhan Pamuk, şu anda dünyadaki en meşhur Türk yazar. O, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Kendisi Nobel Ödülü alan ilk Türktür. Ben onun iki kitabını okudum: 'Kar' ve 'Beyaz Kale'. Kar adlı kitabı çok ilginç. Türkçesini anlamak zor olabilir. İstersen İngilizce çevirisini okuyabilirsin. 20. yüzyılda en meşhur Türk yazarlar Nazım Hikmet, Yaşar Kemal ve Aziz Nesin'di. Nazım Hikmet'in en sevdiğim şiirlerini İngilizce olarak buradan okuyabilirsin: Nazım Hikmet'in büyük dedesi Polonyalı bir aristokrattı. 1848 Devrimlerinden sonra Avrupa'dan kaçtı. Osmanlı topraklarına geldi. Dedesi Müslüman oldu. Bugün İstanbul'da bir Polonyalı köyü olduğunu biliyor musun?

Yaşar Kemal (4) ise Kürt asıllı bir Türktü. Onun Türkçesi çoğu Türkten daha iyiydi. Anadolu efsanelerini, masallarını, ağıtlarını yazdı. O, Nobel Ödülü'ne aday gösterildi. Ama Nobel Ödülünü alamadı. O, bir insan hakları aktivistiydi. Aziz Nesin Türk edebiyatında en meşhur satirist yazardır. O bir ateistti. Bütün malvarlığını yetimlere miras bıraktı. O, Salman Rushdie'nin 'Şeytanın Ayetleri' adlı kitabını Türkçeye çevirdi. Onu ölümle tehdit ettiler. Onu canlı canlı yakmak istediler. Ama beceremediler. O kurtuldu.

İran edebiyatına bakalım: Samed Behrengi'yi hiç duydun mu? Ben onun 'Küçük Kara Balık'(6) adlı hikayesini okumuştum. Bence her çocuk bu hikayeyi okumalı. O, 28 yaşında öldü. Öğretmendi, çevirmendi. Azerice-Farsça çeviriler yaptı. Türkiye'de en meşhur İranlı şair Rumi'dir.Onun şiirleri etkileyicidir. Bugünlerde Benedict Spinoza ilgimi çekiyor. Spinoza, 17. yüzyılda Amsterdam'da yaşadı. O bir filozoftu. Aslında onun ataları Portekizliydi. Portekiz'den 15. yüzyılda Yahudiler'i kovdular. Onun ailesi de Engizisyon tarafından yargılandı. Sonra Amsterdam'a kaçtılar. Fransız edebiyatından Emile Zola'yı beğeniyorum. Germinal adlı eseri çok etkileyici. Herkese öneririm. Dreyfus Davası dolayısıyla kendisine saygı duyarım. Eğer bu davayı bilmiyorsan kesinlikle öğrenmelisin. Almanya'dan Kant beni çok etkiledi. Özellikle 'Aydınlanma Nedir' adlı makalesi çok önemlidir. Nazi'lerden kaçan akademisyenlerin Türkiye'ye geldiğini biliyor musun? Bugün o akademisyenlere saygı duyuyoruz. Onlar Türkiye'nin modernleşmesine katkıda bulundular.

İspanyol edebiyatından Cervantes'i seviyorum. Don Quixote'yi okuyorum. Çok komik ve düşündürücü. Bu kitap ilk modern roman olarak kabul edilir. Cervantes 1571'de Battle of Lepanto'da Türklere karşı İspanyol ordusunda savaştı. Savaş sırasında korsanlarca tutsak edildi. Beş yıl tutsaklıktan sonra Madrid'e döndü. Rus edebiyatından Mikhail Lermontov'un şiirlerini seviyorum. Puşkin'in şiirleri de çok güzel. Puşkin'in 1829'da Osmanlı topraklarına geldiğini biliyor musun? Evet, o Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türkiye'nin doğusuna geldi. Bununla ilgili bir kitap yazdı. İtalyan edebiyatından Italo Calvino'yu okumaktan zevk alıyorum. Özellikle 'The Baron in the Trees' adlı eseri çok güzel: yüzyılda bir asil çocuk ağaca tırmanıyor. Ağaçtan inmek istemiyor. Kitapta onun yaşadıkları anlatılıyor. Bu kitabı okurken çok zevk aldım. Amerikan edebiyatından John Steinbeck'in 'Fareler ve İnsanlar' adlı kitabını okudum. Ayrıca ‘Bülbülü Öldürmek' de güzel bir kitaptır. Evet, okumayı çok seviyorum. Böylece farklı ülkeleri, insanları, dünyaları tanıyorum. Bazen bir kitabı bir kere okumak yeterli değildir. Tekrar okumak gerekir: "Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiçbir değeri yoktur."


KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM I LOVE READING BOOKS

En son hangi kitabı okudun? Kitap okumayı sever misin? Yoksa kitapları sıkıcı mı bulursun?   Ben şimdi Russell'ın 'Neden Hristiyan Değilim' adlı kitabını okuyorum.  Russell çok zeki ve kültürlü biriydi. Ayrıca 1950'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Onun dedesi İngiltere'nin eski başbakanıydı. What was the last book you read? Do you like reading book? Or do you find books boring? Now I'm reading Russell's book, Why I'm Not Christian. Russell was very intelligent and cultured. He also received the Nobel Prize for Literature in 1950. His grandfather was the former Prime Minister of England. Какую книгу вы прочитали последней? Вам нравится читать книгу? Или вы находите книги скучными? Я сейчас читаю книгу Рассела «Почему я не христианин». Рассел был очень умен и культурен. Он также получил Нобелевскую премию по литературе в 1950 году. Его дед был бывшим премьер-министром Англии. Orhan Pamuk, şu anda dünyadaki en meşhur Türk yazar. O, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı. Kendisi Nobel Ödülü alan ilk Türktür. Ben onun iki kitabını okudum: 'Kar' ve 'Beyaz Kale'. Kar adlı kitabı çok ilginç. Türkçesini anlamak zor olabilir. İstersen İngilizce çevirisini okuyabilirsin. Orhan Pamuk is currently the most famous Turkish writer in the world. He received the Nobel Prize for Literature in 2006. He is the first Turk to receive the Nobel Prize. I have read two of his books: 'Snow' and 'White Castle'. His book Snow is very interesting. It may be difficult to understand Turkish. You can read the English translation if you want. Орхан Памук в настоящее время является самым известным турецким писателем в мире. Он получил Нобелевскую премию по литературе в 2006 году. Он первый турок, получивший Нобелевскую премию. Я прочитал две его книги: «Снег» и «Белый замок». Снег очень интересный. Понимание турецкого может быть трудным. Вы можете прочитать английский перевод, если хотите. 20\. yüzyılda en meşhur Türk yazarlar Nazım Hikmet, Yaşar Kemal ve Aziz Nesin'di. Nazım Hikmet'in en sevdiğim şiirlerini İngilizce olarak buradan okuyabilirsin: 20 \\. The most famous Turkish writers in the 16th century were Nazım Hikmet, Yaşar Kemal and Aziz Nesin. You can read my favorite poems of Nazım Hikmet in English here: Nazım Hikmet'in büyük dedesi Polonyalı bir aristokrattı. 1848 Devrimlerinden sonra Avrupa'dan kaçtı. Osmanlı topraklarına geldi. Dedesi Müslüman oldu. Bugün İstanbul'da bir Polonyalı köyü olduğunu biliyor musun? Nazım Hikmet's great-grandfather was a Polish aristocrat. He fled Europe after the 1848 revolutions. He came to Ottoman lands. His grandfather became a Muslim. Do you know that there is a Polish village in Istanbul today? Прадед Назима Хикмета был польским аристократом. Он бежал из Европы после революций 1848 года. Он пришел на османские земли. Его дедушка стал мусульманином. Вы знаете, что сегодня в Стамбуле есть польская деревня?

Yaşar Kemal (4) ise Kürt asıllı bir Türktü. Onun Türkçesi çoğu Türkten daha iyiydi. Anadolu efsanelerini, masallarını, ağıtlarını yazdı. O, Nobel Ödülü'ne aday gösterildi. Ama Nobel Ödülünü alamadı. O, bir insan hakları aktivistiydi. Yaşar Kemal (4) was a Turk of Kurdish origin. His Turkish was better than most Turks. He wrote the Anatolian legends, fairy tales and laments. He was nominated for the Nobel Prize. But he couldn't get the Nobel Prize. He was a human rights activist. Яшар Кемаль (4 года) был турком курдского происхождения. Его турецкий был лучше, чем у большинства турок. Он писал анатолийские легенды, сказки и причитания. Он был номинирован на Нобелевскую премию. Но Нобелевскую премию он не получил. Он был правозащитником. Aziz Nesin Türk edebiyatında en meşhur satirist yazardır. O bir ateistti. Bütün malvarlığını yetimlere miras bıraktı. O, Salman Rushdie'nin 'Şeytanın Ayetleri' adlı kitabını Türkçeye çevirdi. Onu ölümle tehdit ettiler. Onu canlı canlı yakmak istediler. Ama beceremediler. O kurtuldu. Aziz Nesin is the most famous satirist writer in Turkish literature. He was an atheist. He left all his assets to the orphans. He translated Salman Rushdie's 'The Verses of Satan' into Turkish. They threatened him with death. They wanted to burn her alive. But they failed. He survived. Азиз Несин — самый известный писатель-сатирик в турецкой литературе. Он был атеистом. Все свое имущество он завещал сиротам. Он перевел книгу Салмана Рушди «Стихи дьявола» на турецкий язык. Они угрожали ему смертью. Они хотели сжечь его заживо. Но они не могли. Он выжил.

İran edebiyatına bakalım: Samed Behrengi'yi hiç duydun mu? Ben onun 'Küçük Kara Balık'(6) adlı hikayesini okumuştum. Bence her çocuk bu hikayeyi okumalı. Let's look at Iranian literature: Have you ever heard of Samed Behrengi? I read his story, 'Little Black Fish' (6). I think every child should read this story. O, 28 yaşında öldü. Öğretmendi, çevirmendi. Azerice-Farsça çeviriler yaptı. Türkiye'de en meşhur İranlı şair Rumi'dir.Onun şiirleri etkileyicidir. He died at the age of 28. He was a teacher, a translator. He did Azerbaijani-Persian translations. rumi'dir.o most famous Iranian poet's poems in Turkey is impressive. Bugünlerde Benedict Spinoza ilgimi çekiyor. Spinoza, 17. yüzyılda Amsterdam'da yaşadı. O bir filozoftu. Aslında onun ataları Portekizliydi. Nowadays, I'm interested in Benedict Spinoza. Spinoza lived in Amsterdam in the 17th century. He was a philosopher. In fact, his ancestors were Portuguese. Portekiz'den 15. yüzyılda Yahudiler'i kovdular. Onun ailesi de Engizisyon tarafından yargılandı. Sonra Amsterdam'a kaçtılar. Sie vertrieben im 16. Jahrhundert Juden aus Portugal. Seine Familie wurde auch von der Inquisition vor Gericht gestellt. Dann flohen sie nach Amsterdam. They expelled the Jews from Portugal in the 16th century. His family was also tried by the Inquisition. Then they fled to Amsterdam. Они изгнали евреев из Португалии в 15 веке. Его семью также судила инквизиция. Затем они бежали в Амстердам. Fransız edebiyatından Emile Zola'yı beğeniyorum. Germinal adlı eseri çok etkileyici. Herkese öneririm. Dreyfus Davası dolayısıyla kendisine saygı duyarım. Eğer bu davayı bilmiyorsan kesinlikle öğrenmelisin. Ich mag Emile Zola aus der französischen Literatur. Seine Arbeit namens Germinal ist sehr beeindruckend. Ich kann es jedem empfehlen. Ich respektiere ihn für den Dreyfus-Fall. Wenn Sie diesen Fall nicht kennen, sollten Sie auf jeden Fall lernen. I like Emile Zola from French literature. His work called Germinal is very impressive. I recommend it to everyone. I respect him for the Dreyfus case. If you don't know this case, you definitely should. Мне нравится Эмиль Золя из французской литературы. Его работа под названием «Жерминаль» очень впечатляет. Я рекомендую его всем. Я уважаю его за дело Дрейфуса. Если вы не знаете этого дела, то обязательно должны узнать. Almanya'dan Kant beni çok etkiledi. Özellikle 'Aydınlanma Nedir' adlı makalesi çok önemlidir. Nazi'lerden kaçan akademisyenlerin Türkiye'ye geldiğini biliyor musun? Bugün o akademisyenlere saygı duyuyoruz. Onlar Türkiye'nin modernleşmesine katkıda bulundular. Kant aus Deutschland hat mich sehr beeindruckt. Besonders sein Artikel "Was ist Aufklärung" ist sehr wichtig. Sie wissen, dass Wissenschaftler von den Nazis kommen in der Türkei fliehen? Wir respektieren diese Akademiker heute. Sie tragen zur Türkei Modernisierung. Kant from Germany impressed me a lot. In particular, his essay 'What is Enlightenment' is very important. You know that academics fleeing from the Nazis come to Turkey? Today we respect those academics. They contribute to Turkey's modernization. Кант из Германии произвел на меня большое впечатление. Особенно важна его статья «Что такое Просветление». Вы знаете, что в Турцию приезжали ученые, бежавшие от нацистов? Сегодня мы уважаем этих ученых. Они способствовали модернизации Турции.

İspanyol edebiyatından Cervantes'i seviyorum. Don Quixote'yi okuyorum. Çok komik ve düşündürücü. Bu kitap ilk modern roman olarak kabul edilir. I love Cervantes from Spanish literature. I'm reading Don Quixote. Very funny and thought-provoking. This book is considered the first modern novel. Cervantes 1571'de Battle of Lepanto'da Türklere karşı İspanyol ordusunda savaştı. Savaş sırasında korsanlarca tutsak edildi. Beş yıl tutsaklıktan sonra Madrid'e döndü. Cervantes in 1571 in the Battle of Lepanto was fought in the Spanish army against the Turks. He was captured by pirates during the war. After five years in captivity, he returned to Madrid. Сервантес сражался в составе испанской армии против турок в битве при Лепанто в 1571 году. Он был захвачен пиратами во время войны. После пяти лет плена он вернулся в Мадрид. Rus edebiyatından Mikhail Lermontov'un şiirlerini seviyorum. Puşkin'in şiirleri de çok güzel. Puşkin'in 1829'da Osmanlı topraklarına geldiğini biliyor musun? Evet, o Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Türkiye'nin doğusuna geldi. Bununla ilgili bir kitap yazdı. I love the poems of Mikhail Lermontov from Russian literature. Pushkin's poems are also beautiful. Do you know that Pushkin came to Ottoman lands in 1829? Yes, he came to eastern Turkey during the Ottoman-Russian War. He wrote a book about it. Я люблю стихи Михаила Лермонтова из русской литературы. Стихи Пушкина тоже очень красивы. Знаете ли вы, что Пушкин приехал в османские земли в 1829 году? Да, он попал в восточную Турцию во время русско-турецкой войны. Он написал об этом книгу. İtalyan edebiyatından Italo Calvino'yu okumaktan zevk alıyorum. Özellikle 'The Baron in the Trees' adlı eseri çok güzel: I enjoy reading Italo Calvino from Italian literature. Especially his work 'The Baron in the Trees' is very nice: Мне нравится читать итальянскую литературу Итало Кальвино. Его работа «Барон на деревьях» особенно красива: yüzyılda bir asil çocuk ağaca tırmanıyor. Ağaçtan inmek istemiyor. Kitapta onun yaşadıkları anlatılıyor. Bu kitabı okurken çok zevk aldım. century a noble boy climbs a tree. He doesn't want to get out of the tree. The book tells of his experiences. I enjoyed reading this book. Благородный мальчик лезет на дерево. Он не хочет слезать с дерева. В книге описаны его переживания. Мне очень понравилось читать эту книгу. Amerikan edebiyatından John Steinbeck'in 'Fareler ve İnsanlar' adlı kitabını okudum. Ayrıca ‘Bülbülü Öldürmek' de güzel bir kitaptır. I read John Steinbeck's "Mice and Humans" from American literature. In addition, 'Kill the Nightingale' is a beautiful book. Evet, okumayı çok seviyorum. Böylece farklı ülkeleri, insanları, dünyaları tanıyorum. Bazen bir kitabı bir kere okumak yeterli değildir. Tekrar okumak gerekir:   "Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiçbir değeri yoktur." Ja, ich liebe es zu lesen. Ich kenne also verschiedene Länder, Menschen und Welten. Manchmal reicht es nicht aus, ein Buch einmal zu lesen. Es ist notwendig, noch einmal zu lesen: "Wenn eine Person es nach dem Lesen eines Buches nicht gerne noch einmal liest, ist es wertlos, es überhaupt gelesen zu haben." Yeah, I love reading. So I know different countries, people, worlds. Sometimes reading a book is not enough. It is necessary to read again: "If a person does not enjoy reading a book after reading it again, it is of no value even if he has read it." Да, я люблю читать. Так я узнаю разные страны, людей, миры. Иногда прочитать книгу один раз недостаточно. Необходимо прочитать ее еще раз: «Если человек не получает удовольствия от чтения книги после ее повторного прочтения, то не имеет никакой ценности даже то, что он читал эту книгу».