×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Baha Stories, DİZİLERİN SOSYAL HAYATA ETKİSİ

DİZİLERİN SOSYAL HAYATA ETKİSİ

Diziler, sosyal hayatı derinden etkiliyorlar. Birçok Türk sabah akşam dizi izliyor. Diziler aracılığıyla insanları manipüle etmek çok kolay.

Örneğin sürekli şiddetin gösterildiği dizileri izleyen insanlar bir süre sonra şiddetin normal bir şey olduğunu düşünebilirler.

Devamlı zenginlerin yaşamını izleyen fakirler kendi yaşam koşullarından soğuyabilirler. Kolay yoldan zengin olmak için suç işleyebilirler.

Sık sık Osmanlı'yı anlatan dizileri izleyenler Osmanlı'nın görkemine hayran olup o günlere dönmek isteyebilirler.

2000'li yıllarda Türkleri etkileyen en popüler dizilerden birisi Kurtlar Vadisi'ydi.

Bu diziyi Türkiye'de bilmeyen yoktur. 2020 yılında bile insanlar bu diziden bahsediyorlar. Bu dizi iki yıl boyunca milyonlarca insan tarafından izlendi.

İnternet yaygınlaştıktan sonra, yani 2010'dan sonra tekrar izlenmeye başlandı. Bu dizide işlenen ana tema, mafya ve siyaset ilişkisidir.

Komplo teorilerinin sistematik bir biçimde bu dizi ile pompalandığını düşünüyorum.

Kurtlar Vadisi, Türkiye'nin dışında Orta Asya'daki birçok ülkede de izlendi. Bu diziden etkilenip kabadayılığa, mafyalığa özenen insanlar oldu.

Doğan çocuklarına bu dizideki karakterlerin isimlerini veren insanlar oldu. Daha sonra bu dizinin filmi çekildi. Kurtlar Vadisi Irak ve Filistin gibi filmler.

Bunların da sanat için değil tamamen siyasi amaçlarla çekildiğine inanıyorum. Amerikalıların Rambo'su gibi

Aşkı Mennu adlı dizi de gençleri çok etkiledi. Bu dizide aşırı zengin çok güzel kadınların ve yakışıklı erkeklerin hayatı gösterildi.

İstanbul Boğazı'nda yalıda yaşayan bir ailenin yaşamı anlatıldı. Gençler bunlara özendiler. Örneğin dizide zina suçunu işleyen gençler vardı.

Yaprak Dökümü, Balkanlar'da hâlâ izleniyor. Çekimleri bitti ama etkisi hâlâ devam ediyor.

Bu dizide dağılan, fakirleşen, ahlakı bozulan bir ailenin yaşamı anlatılıyor.

Açıkçası bu ve bunun gibi birçok dizi, Batılılaşmak ile geleneksel değerlere sahip çıkmak arasında ikilemde kalan kişilerin hayatını anlatıyor.

Geleneksel-Batıcı çatışması edebiyatta, sinemada yeni bir tema değil.

Ta Osmanlı döneminde yazılan kitaplarda bile bu konu işleniyordu.

Güç kaybeden devleti kurtarmak için Batı'yı takip ve taklit etmeyi savunanlar ile geleneksel değerlere öncelik verip Batı'ya kuşkuyla bakanlar arasındaki gerilim.

2020 yılında bile Türklerin büyük çoğunluğu kimlik arayışında.

Biz Avrupalı mıyız? Asyalı mıyız? Biz laik miyiz, dindar mıyız? Sömürgeci devletleri nasıl yenebiliriz?

Onları taklit ederek mi, geleneksel değerlere dönerek mi? Bu sorular, itiraf etmese de, her Türk'ün aklındadır. Dizilerin büyük çoğunluğu da bu yüzden bu konularla alakalıdır.

Muhteşem Yüzyıl dizisi de Osmanlı'yı canlandırma projelerinden biriydi.

O dönemde yaşayan kadınların dizide gösterildiği kadar seksi olduklarını düşünmüyorum. Dizide kesinlikle abartı vardı.

Bu dizi milliyetçiler ve muhafazakarlar tarafından eleştirildi. Dizinin Oryantalist bakış açısıyla çekildiği iddia edildi. Diziyi çekenler kınandı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın bütün hayatını sanki haremde cariyelerle geçirmiş gibi gösterilmesi kimi kesimleri kızdırdı.

Gerçekten o hayatının büyük çoğunluğunu savaş meydanlarında geçirdi. Ama bence tarihi dizilerde sansür olmamalı.

Çünkü adı üstünde "dizi". Yani kurgu. Tarihi gerçekten öğrenmek isteyen arşive gitmeli.

Son yıllarda dizilerde alkolün gösterilmesi yasaklandı. Bu, absürt bir karar. Yani zina, silah, kan, cinayet göstermek serbest; içki göstermek yasak.

Buna kendini kandırmak denir. Dizilerde kullanılan Türkçeye dikkat edilmesi gerektiğini savunuyorum. Türkçenin inceliklerine, dildeki nüanslara, gramere özen gösterilmeli.

Çünkü Türklerin çoğu kitap okumaz, Türkçeyi dizilerden öğrenirler


DİZİLERİN SOSYAL HAYATA ETKİSİ THE EFFECT OF SERIES ON SOCIAL LIFE ВЛИЯНИЕ СЕРИАЛА НА СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

Diziler, sosyal hayatı derinden etkiliyorlar. TV series affect social life deeply. Сериалы глубоко влияют на общественную жизнь. Birçok Türk sabah akşam dizi izliyor. Many Turks are watching series in the morning and evening. Diziler aracılığıyla insanları manipüle etmek çok kolay. It's easy to manipulate people through series. С помощью сериалов очень легко манипулировать людьми.

Örneğin sürekli şiddetin gösterildiği dizileri izleyen insanlar bir süre sonra şiddetin normal bir şey olduğunu düşünebilirler. For example, people who constantly watch the dramas show violence may think that violence is normal after a while.

Devamlı zenginlerin yaşamını izleyen fakirler kendi yaşam koşullarından soğuyabilirler. The poor, who constantly monitor the life of the rich, can cool down from their own living conditions. Бедняки, постоянно наблюдающие за жизнью богатых, могут отчуждаться от собственных условий жизни. Kolay yoldan zengin olmak için suç işleyebilirler. They can commit a crime to get rich the easy way. Они могут совершать преступления, чтобы легко разбогатеть.

Sık sık Osmanlı'yı anlatan dizileri izleyenler Osmanlı'nın görkemine hayran olup o günlere dönmek isteyebilirler. Those who frequently watch TV series telling about the Ottoman may admire the glory of the Ottoman Empire and want to return to those days. Те, кто часто смотрит сериалы об Османской империи, могут восхищаться славой Османской империи и хотеть вернуться в те времена.

2000'li yıllarda Türkleri etkileyen en popüler dizilerden birisi Kurtlar Vadisi'ydi. One of the most popular series that influenced the Turks in the 2000s was the Valley of the Wolves. Одним из самых популярных сериалов, затронувших турок в 2000-х годах, был «Куртлар Вадиси».

Bu diziyi Türkiye'de bilmeyen yoktur. This series is not unfamiliar in Turkey. В Турции нет никого, кто не знает этот сериал. 2020 yılında bile insanlar bu diziden bahsediyorlar. Even in 2020, people are talking about this series. Даже в 2020 году люди говорят об этой драме. Bu dizi iki yıl boyunca milyonlarca insan tarafından izlendi. This series has been watched by millions of people for two years. Этот сериал посмотрели миллионы людей в течение двух лет.

İnternet yaygınlaştıktan sonra, yani 2010'dan sonra tekrar izlenmeye başlandı. After the Internet became widespread, namely after 2010, it started to be watched again. Bu dizide işlenen ana tema, mafya ve siyaset ilişkisidir. The main theme covered in this series is the relationship between mafia and politics. Главной темой этого сериала являются отношения между мафией и политикой.

Komplo teorilerinin sistematik bir biçimde bu dizi ile pompalandığını düşünüyorum. I think conspiracy theories are systematically pumped through this sequence. Думаю, этим сериалом систематически нагнетают теории заговора.

Kurtlar Vadisi, Türkiye'nin dışında Orta Asya'daki birçok ülkede de izlendi. Valley of the Wolves, also watched in many countries outside of Turkey in Central Asia. За Куртларом Вадиси следили во многих странах Центральной Азии, кроме Турции. Bu diziden etkilenip kabadayılığa, mafyalığa özenen insanlar oldu. There were people who were influenced by this series and cared for bullying and mafia. Были люди, на которых повлиял этот сериал, и они подражали издевательствам и мафии.

Doğan çocuklarına bu dizideki karakterlerin isimlerini veren insanlar oldu. There were people who gave their children the names of the characters in this series. Были люди, которые давали своим родившимся детям имена героев этого сериала. Daha sonra bu dizinin filmi çekildi. Later, this series was filmed. Позже этот сериал был снят. Kurtlar Vadisi Irak ve Filistin gibi filmler. Movies like Kurtlar Vadisi Iraq and Palestine. Фильмы похожие на Долина волков Ирак и Палестина.

Bunların da sanat için değil tamamen siyasi amaçlarla çekildiğine inanıyorum. I believe that these were taken for purely political purposes, not for art. Я считаю, что они были сняты в чисто политических целях, а не для искусства. Amerikalıların Rambo'su gibi Like the Rambo of Americans

Aşkı Mennu adlı dizi de gençleri çok etkiledi. The series titled Askı Mennu also impressed young people. Сериал Aşkı Mennu также впечатлил молодежь. Bu dizide aşırı zengin çok güzel kadınların ve yakışıklı erkeklerin hayatı gösterildi. In this series, the lives of very rich and beautiful women and handsome men were shown. В этом сериале была показана жизнь чрезвычайно богатых очень красивых женщин и красивых мужчин.

İstanbul Boğazı'nda yalıda yaşayan bir ailenin yaşamı anlatıldı. The life of a family living in a mansion in the Bosphorus was told. Рассказана жизнь семьи, проживающей в особняке на Босфоре. Gençler bunlara özendiler. The youngsters were very kind to them. Молодежь им завидовала. Örneğin dizide zina suçunu işleyen gençler vardı. For example, there were young people who committed the crime of adultery. Например, в сериале были молодые люди, совершившие преступление супружеской неверности.

Yaprak Dökümü, Balkanlar'da hâlâ izleniyor. Leaf Shedding is still being followed in the Balkans. Листопад все еще наблюдается на Балканах. Çekimleri bitti ama etkisi hâlâ devam ediyor. His shooting is over, but the effect still continues. Съемки закончились, но эффект еще продолжается.

Bu dizide dağılan, fakirleşen, ahlakı bozulan bir ailenin yaşamı anlatılıyor. In this series, the life of a family that is scattered, impoverished and immoral is described. В этом сериале рассказывается о жизни разваливающейся, обедневшей и морально деградировавшей семьи.

Açıkçası bu ve bunun gibi birçok dizi, Batılılaşmak ile geleneksel değerlere sahip çıkmak arasında ikilemde kalan kişilerin hayatını anlatıyor. Obviously, this and many other TV series describe the lives of people who are in a dilemma between being Westernized and taking care of traditional values. Откровенно говоря, этот и многие другие сериалы рассказывают о жизни людей, которые стоят перед дилеммой между вестернизацией и отстаиванием традиционных ценностей.

Geleneksel-Batıcı çatışması edebiyatta, sinemada yeni bir tema değil. The Traditional-Westernist clash is not a new theme in literature or cinema. Традиционно-западный конфликт не является новой темой в литературе или кинематографе.

Ta Osmanlı döneminde yazılan kitaplarda bile bu konu işleniyordu. This subject was covered even in the books written in the Ottoman period. Даже в книгах, написанных в османский период, эта тема освещалась.

Güç kaybeden devleti kurtarmak için Batı'yı takip ve taklit etmeyi savunanlar ile geleneksel değerlere öncelik verip Batı'ya kuşkuyla bakanlar arasındaki gerilim. Tensions between those who advocate pursuing and imitating the West in order to save the losing state and those who skeptical about the West by giving priority to traditional values. Напряженность между теми, кто выступает за следование и подражание Западу для спасения ослабленного государства, и теми, кто отдает приоритет традиционным ценностям и скептически относится к Западу.

2020 yılında bile Türklerin büyük çoğunluğu kimlik arayışında. Even in 2020, the vast majority of Turks are in search of identity. Даже в 2020 году подавляющее большинство турок находятся в поисках идентичности.

Biz Avrupalı mıyız? Are we European? Asyalı mıyız? Are we asian Biz laik miyiz, dindar mıyız? Are we secular or religious? Sömürgeci devletleri nasıl yenebiliriz? How can we defeat the colonial states? Как мы можем победить колониальные государства?

Onları taklit ederek mi, geleneksel değerlere dönerek mi? By imitating them or returning to traditional values? Подражая им или возвращаясь к традиционным ценностям? Bu sorular, itiraf etmese de, her Türk'ün aklındadır. These questions, though not confessed, are in the mind of every Turk. Эти вопросы волнуют каждого турка, даже если он этого не признает. Dizilerin büyük çoğunluğu da bu yüzden bu konularla alakalıdır. The vast majority of TV series are therefore related to these topics. Вот почему большинство сериалов связаны с этими вопросами.

Muhteşem Yüzyıl dizisi de Osmanlı'yı canlandırma projelerinden biriydi. The magnificent Century series was one of the projects to revive the Ottoman Empire. Сериал «Великолепный век» был одним из проектов по возрождению Османской империи.

O dönemde yaşayan kadınların dizide gösterildiği kadar seksi olduklarını düşünmüyorum. I don't think the women living at that time were as sexy as they were shown in the show. Я не думаю, что женщины, жившие в тот период, были такими сексуальными, как их изображали в сериале. Dizide kesinlikle abartı vardı. There was absolutely no exaggeration in the series. Преувеличение определенно было.

Bu dizi milliyetçiler ve muhafazakarlar tarafından eleştirildi. This series has been criticized by nationalists and conservatives. Dizinin Oryantalist bakış açısıyla çekildiği iddia edildi. It was claimed that the series was shot from the Orientalist point of view. Утверждалось, что сериал снят с точки зрения востоковеда. Diziyi çekenler kınandı. Those who shot the series were condemned. Тех, кто снимал сериал, осудили.

Kanuni Sultan Süleyman'ın bütün hayatını sanki haremde cariyelerle geçirmiş gibi gösterilmesi kimi kesimleri kızdırdı. The portrayal of Suleiman the Magnificent as if he spent his whole life as concubines in the harem angered some sections. Некоторых возмутило изображение Сулеймана Великолепного так, словно он всю жизнь провел с наложницами в гареме.

Gerçekten o hayatının büyük çoğunluğunu savaş meydanlarında geçirdi. He really spent most of his life on the battlefields. Действительно, большую часть своей жизни он провел на полях сражений. Ama bence tarihi dizilerde sansür olmamalı. But I think there should be no censorship in historical series.

Çünkü adı üstünde "dizi". Because it's called "array". Потому что это называется "сериал". Yani kurgu. So fiction. Итак, фантастика. Tarihi gerçekten öğrenmek isteyen arşive gitmeli. He should go to the archive, who really wants to learn history.

Son yıllarda dizilerde alkolün gösterilmesi yasaklandı. In recent years, it was forbidden to show alcohol in the series. Bu, absürt bir karar. This is an absurd decision. Это абсурдное решение. Yani zina, silah, kan, cinayet göstermek serbest; içki göstermek yasak. In other words, it is free to show adultery, weapons, blood, murder; drinking is forbidden. То есть волен показывать прелюбодеяние, оружие, кровь, убийство; Показывать спиртное запрещено.

Buna kendini kandırmak denir. This is called self-deception. Это называется самообман. Dizilerde kullanılan Türkçeye dikkat edilmesi gerektiğini savunuyorum. I argue that attention should be paid to the Turkish used in the series. Я утверждаю, что следует обратить внимание на турецкий язык, используемый в сериалах. Türkçenin inceliklerine, dildeki nüanslara, gramere özen gösterilmeli. Attention should be paid to the subtleties of Turkish, the nuances and grammar in the language. Следует уделить внимание тонкостям турецкого языка, его нюансам и грамматике.

Çünkü Türklerin çoğu kitap okumaz, Türkçeyi dizilerden öğrenirler Because most Turks don't read books, they learn Turkish from TV series. Поскольку большинство турок не читают книг, они изучают турецкий язык по сериалам.