×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Çocuk hikayeleri - Children stories, Ay Salıncak - Bugün Günlerden Dondurma

Ay Salıncak - Bugün Günlerden Dondurma

Merhaba, ben Furkan. Beş yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu, okulda üçüncü yılım. Seneye mezun olup gerçek okula gitmeyi planlıyorum. Bir kardeşim var. Adı Zeynep, o daha çok küçük. Ama kendi kendine yürüyebiliyor. Değişik değişik sesler de çıkartıyor. Birşeyler söylüyor da anlamıyorum ki. İnşallah yakın zamanda bebek dilini bırakır da bizim dilimizi öğrenir.

Benim bir Ay salıncağım var. Ona beraber binelim mi?

Sen bir uca otur ben bir uca oturayım. Dünya da bizi yavaş yavaş sallasın.

Eğlence başlıyoooorrr. Hazır mısın?

Ay salıncak

Salla salıncak

Furkan bana

Neler anlatacak

Bugün her zamanki gibi sabah erkenden uyandım. Pencereden sanki beyaz bir ışık geliyor gibi hissettim, dışarı bakınca bembeyaz bir örtünün her tarafı kapladığını gördüm.

Koşarak annemin odasına gittim ve sessizce annemi uyandırdım.

– Anne kar yağmış bak, gel hadi, her taraf bembeyaz dedim heyecanla

Karla oynamayı hayal ettim. Çok heyecanlıydı. Bir yıldır bekliyordum bugünü.

Okul evimize yakındı. Yolda giderken kaldırımdan kar aldım elime. Annem acele ediyordu. Ama ben şimdi karla oynamayı çok istiyordum. Tam o sırada buz tutan kaldırımda sanki ayağımda paten varmış gibi bir ileri, bir geri bir sağa bir sola kaydım, annem tutmasa yere boylu boyunca uzanacaktım. Neyse ki okula gelmiştik. Yukarı sınıfıma çıktım. Yine Ömer benden önce gelmiş. Bazı arkadaşlar gelememişti karlı yollar yüzünden. Oyun odasına gittik. Orada kocaman bir top havuzu var. İçinde rengarenk toplar. İçine atlayıp yüzüyormuş gibi yapmak çok eğlenceli. Efe, sen nerden çıktın? Niye attın elindeki arabayı bana? Alnıma geldi, acıttın!! !

Ahh! Bu çocuk hep böyle.

Oyun odasının yanındaki sınıfta Selin öğretmenimle beraber ders yapıyoruz.

Bugün bana dersimi güzel okuduğum için dondurmalı sticker verdi. Ben de defterime yapıştırdım. Öğretmenim bir de dedi ki; güzel davranışlarımız çoğalırsa sonsuz bir hayatta önümüze kocaman bir dondurma gelecekmiş, böyle yerden yukarıya kadar. Waaaaw!! !

Nasıl da canım çekti!

Annem beni okuldan almaya geldiğinde ona anlattım. O da şaşırdı. Ben de isterim dedi. Ben de Sonsuz Hayat Sahibi'nde çok varmış. Biz yeter ki güzel davranalım, hepimize verecekmiş dedim. İkimiz beraber sevindik.

Evimizin bulunduğu siteye geldik. Annemden sitenin parkında karla oynamak için izin aldım. Karı çok seviyorum. Dondurmayı da.

Bu kış günü dondurma mı olur? Olur tabii. Önce üçgen şeklinde karları topluyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. Ve üstüne de nefis vanilyalı dondurma topları yapıyoruz. Böyle, bir, iki, üç. İşte oldu.

Ay salıncak

Salla salıncak

Furkan bana

Neler anlatacak

Ay Salıncak - Bugün Günlerden Dondurma Moon Swing - Eis von heute Moon Swing - Σήμερα είναι παγωτό Moon Swing - Ice Cream From Today Days Moon Swing - Hoy es helado Moon Swing - Aujourd'hui, c'est la glace Moon Swing - Oggi è gelato 달 그네 - 오늘은 아이스크림 Moon Swing - Vandaag is ijs Moon Swing - Dziś są lody Moon Swing - Hoje é dia de gelado Moon Swing - Мороженое из сегодняшних дней Moon Swing - I dag är det glass Moon Swing - Сьогодні морозиво 月亮秋千 - 从今天开始的冰淇淋

Merhaba, ben Furkan. Hallo, ich bin Furkan. Hi I am Furkan. Olá, chamo-me Furkan. Привет, я Фуркан. Beş yaşındayım. Ich bin fünf Jahre alt. I am five years old. Мне пять лет. Anaokuluna gidiyorum. Ich gehe in den Kindergarten. I'm going to kindergarten. Я хожу в детский сад. Bu, okulda üçüncü yılım. Das ist mein drittes Schuljahr. This is my third year at school. Este é o meu terceiro ano na escola. Это мой третий год в школе. Seneye mezun olup gerçek okula gitmeyi planlıyorum. Ich habe vor, nächstes Jahr meinen Abschluss zu machen und auf eine richtige Schule zu gehen. I plan to graduate next year and go to real school. Tenciono acabar o curso no próximo ano e ir para uma escola a sério. Я планирую закончить школу в следующем году и пойти в реальную школу. Bir kardeşim var. Ich habe einen Bruder. I have a brother. У меня есть брат. Adı Zeynep, o daha çok küçük. Ihr Name ist Zeynep, sie ist sehr jung. Her name is Zeynep, she is very young. Chama-se Zeynep e é muito nova. Ее зовут Зейнеп, она очень молода. Ama kendi kendine yürüyebiliyor. Aber er kann alleine laufen. But he can walk on his own. Mas ele consegue andar sozinho. Но он может ходить самостоятельно. Değişik değişik sesler de çıkartıyor. Es macht auch verschiedene Geräusche. It also makes different sounds. Faz todo o tipo de ruídos diferentes. Также издает разные звуки. Birşeyler söylüyor da anlamıyorum ki. Er sagt Dinge, die ich nicht verstehe. He's saying something but I don't understand. Ele está a dizer coisas que eu não entendo. Он что-то говорит, но я не понимаю. İnşallah yakın zamanda bebek dilini bırakır da bizim dilimizi öğrenir. Ich hoffe, er gibt bald seine Babysprache auf und lernt unsere. Hopefully soon the baby will leave his language and learn our language. Espero que em breve ele abandone a sua linguagem de bebé e aprenda a nossa. Надеюсь, скоро малыш оставит свой язык и выучит наш язык.

Benim bir Ay salıncağım var. Ich habe eine Mondschaukel. I have a Moon swing. J'ai une balançoire de lune. Eu tenho um baloiço lunar. У меня есть лунные качели. Ona beraber binelim mi? Sollen wir sie zusammen reiten? Shall we ride it together? Vamos montá-la juntos? Покатаемся на нем вместе?

Sen bir uca otur ben bir uca oturayım. Du sitzt am einen Ende und ich am anderen. You sit at one end, I'll sit at the other. Vous vous asseyez à un bout et moi à l'autre. Tu sentas-te numa ponta e eu na outra. Ты сидишь в одном конце, я сяду в другом. Dünya da bizi yavaş yavaş sallasın. Und die Welt wird uns langsam erschüttern. Let the world shake us slowly. E o mundo abanar-nos-á lentamente. Пусть мир медленно сотрясает нас.

Eğlence başlıyoooorrr. Der Spaß beginnt. The fun begins. Веселье начинается. Hazır mısın? Sind Sie bereit? Are you ready? Вы готовы?

Ay salıncak Mondschaukel moon swing лунные качели

Salla salıncak Schaukel Schaukel swing swing Baloiço baloiço качели качели

Furkan bana Furkan sagte mir Furkan me Furkan contou-me Фуркан меня

Neler anlatacak Worüber er sprechen wird What will it tell Что это скажет

Bugün her zamanki gibi sabah erkenden uyandım. Heute bin ich wie immer früh aufgewacht. Today I woke up early in the morning as usual. Hoje acordei de manhã cedo, como de costume. Сегодня проснулась как обычно рано утром. Pencereden sanki beyaz bir ışık geliyor gibi hissettim, dışarı bakınca bembeyaz bir örtünün her tarafı kapladığını gördüm. Mir war, als käme ein weißes Licht durch das Fenster, und als ich hinausschaute, sah ich, dass eine weiße Decke alles bedeckte. I felt as if a white light was coming from the window, and when I looked out I saw a white blanket covering everything. J'ai eu l'impression qu'une lumière blanche passait par la fenêtre, et quand j'ai regardé dehors, j'ai vu qu'une couverture blanche recouvrait tout. Мне казалось, что из окна исходит белый свет, а когда я выглянула, то увидела белое одеяло, закрывающее все.

Koşarak annemin odasına gittim ve sessizce annemi uyandırdım. Ich rannte zum Zimmer meiner Mutter und weckte sie leise auf. I ran to my mother's room and quietly woke my mother. Я побежала в комнату матери и тихо разбудила маму.

– Anne kar yağmış bak, gel hadi, her taraf bembeyaz dedim heyecanla - Mama, es hat geschneit, komm schon, alles ist weiß, sagte ich aufgeregt. - Mom, look, it's snowing, come on, everything is white, I said excitedly. - Мама, смотри, идет снег, давай, все белое, - взволнованно сказала я.

Karla oynamayı hayal ettim. Ich träumte davon, im Schnee zu spielen. I dreamed of playing with snow. Я мечтал играть со снегом. Çok heyecanlıydı. Er war sehr aufgeregt. It was exciting. Это было захватывающе. Bir yıldır bekliyordum bugünü. Ich habe ein Jahr lang auf diesen Tag gewartet. I've been waiting for this day for a year. Я ждал этого дня целый год.

Okul evimize yakındı. Die Schule lag in der Nähe unseres Hauses. The school was close to our house. Школа находилась недалеко от нашего дома. Yolda giderken kaldırımdan kar aldım elime. Auf dem Weg dorthin habe ich Schnee vom Bürgersteig aufgesammelt. While on the road, I took snow from the pavement. По дороге я собрал снег с асфальта. Annem acele ediyordu. Mama war in Eile. My mother was in a hurry. Maman était pressée. Моя мать торопилась. Ama ben şimdi karla oynamayı çok istiyordum. Aber ich wollte jetzt wirklich im Schnee spielen. But now I really wanted to play with the snow. Но теперь мне очень захотелось поиграть со снегом. Tam o sırada buz tutan kaldırımda sanki ayağımda paten varmış gibi bir ileri, bir geri bir sağa bir sola kaydım, annem tutmasa yere boylu boyunca uzanacaktım. In diesem Moment rutschte ich auf dem vereisten Bürgersteig hin und her, hin und her, links und rechts, als hätte ich Schlittschuhe an den Füßen, und wenn meine Mutter mich nicht festgehalten hätte, wäre ich auf dem Boden gelandet. Just then, on the icy pavement, I slid back and forth, left and right, as if I had a skate on my foot, I would have been lying on the floor at full length if my mother hadn't caught it. A ce moment-là, sur le trottoir glacé, j'ai glissé d'avant en arrière, d'arrière en avant, de gauche à droite, comme si j'avais des patins aux pieds, et si ma mère ne m'avait pas retenue, je serais restée allongée sur le sol. Как раз тогда, на обледенелом асфальте, я скользил туда-сюда, влево-вправо, как будто у меня на ноге был конек, я бы лежал на полу во весь рост, если бы мама не поймала его. Neyse ki okula gelmiştik. Zum Glück waren wir in der Schule. Fortunately, we arrived at school. К счастью, мы прибыли в школу. Yukarı sınıfıma çıktım. Ich ging die Treppe hinauf in mein Klassenzimmer. I went up to my class. Я подошла к своему классу. Yine Ömer benden önce gelmiş. Omar ist wieder hier vor mir. Again, Omer came before me. И снова Омер предстал передо мной. Bazı arkadaşlar gelememişti karlı yollar yüzünden. Einige Freunde konnten wegen der verschneiten Straßen nicht kommen. Some friends could not come because of the snowy roads. Некоторые друзья не смогли приехать из-за заснеженных дорог. Oyun odasına gittik. Wir gingen in das Spielzimmer. We went to the game room. Мы пошли в игровую комнату. Orada kocaman bir top havuzu var. There is a huge ball pool there. Там есть огромный бассейн с мячами. İçinde rengarenk toplar. Bunte Kugeln im Inneren. Colorful balls inside. Разноцветные шарики внутри. İçine atlayıp yüzüyormuş gibi yapmak çok eğlenceli. Es macht Spaß, hineinzuspringen und so zu tun, als würde man schwimmen. It's so much fun to jump in and pretend to swim. Так весело прыгать и притворяться, что плывешь. Efe, sen nerden çıktın? Efe, woher kommst du? Efe, where did you come from? Эфе, откуда ты? Niye attın elindeki arabayı bana? Warum hast du das Auto nach mir geworfen? Why did you throw the car in your hand at me? Почему ты швырнул в меня машину в руке? Alnıma geldi, acıttın!! Es ist auf meiner Stirn, es tut weh!! It came to my forehead, it hurt!! Оно попало мне в лоб, было больно!! ! !

Ahh! Bu çocuk hep böyle. Der Junge ist immer so. This kid is always like that. Этот ребенок всегда такой.

Oyun odasının yanındaki sınıfta Selin öğretmenimle beraber ders yapıyoruz. Im Klassenzimmer neben dem Spielzimmer haben meine Lehrerin Selin und ich eine gemeinsame Unterrichtsstunde. In the classroom next to the game room, I teach with my teacher Selin. В классе рядом с игровой комнатой я преподаю со своим учителем Селин.

Bugün bana dersimi güzel okuduğum için dondurmalı sticker verdi. Heute hat er mir einen Eiscreme-Aufkleber gegeben, weil ich meine Lektion gut gelesen habe. Today he gave me an ice cream sticker because I read my lesson well. Сегодня он дал мне наклейку с мороженым, потому что я хорошо прочитал урок. Ben de defterime yapıştırdım. Ich habe es in mein Notizbuch eingefügt. I also pasted it in my notebook. Я тоже вклеил в свой блокнот. Öğretmenim bir de dedi ki; güzel davranışlarımız çoğalırsa sonsuz bir hayatta önümüze kocaman bir dondurma gelecekmiş, böyle yerden yukarıya kadar. Mein Lehrer sagte auch, dass, wenn unser gutes Verhalten zunimmt, in einem ewigen Leben ein riesiges Eis vor uns liegen wird, vom Boden aufwärts. My teacher also said: If our good behavior increases, a huge ice cream will come in front of us in an eternal life, from the ground up like this. Mon professeur a également dit que si nos bons comportements augmentent, une énorme glace viendra devant nous dans une vie éternelle, du sol vers le haut. Мой учитель также сказал: Если наше хорошее поведение умножится, огромное мороженое появится перед нами в вечной жизни, вот так с нуля. Waaaaw!! Waaaaw!! !

Nasıl da canım çekti! Oh, wie sehr ich mich danach gesehnt habe! How I was smitten! Как я был поражен!

Annem beni okuldan almaya geldiğinde ona anlattım. Als meine Mutter mich von der Schule abholte, sagte ich es ihr. When my mom came to pick me up from school, I told her. Когда моя мама приехала забрать меня из школы, я сказал ей. O da şaşırdı. Auch er war überrascht. He was also surprised. Он тоже был удивлен. Ben de isterim dedi. Er sagte, er würde es gerne tun. He said I would like too. Он сказал, что я тоже хочу. Ben de Sonsuz Hayat Sahibi'nde çok varmış. Ich habe eine Menge von Eternal Life Owner. I, too, had many in the Owner of Eternal Life. У меня тоже было много в Хозяине Вечной Жизни. Biz yeter ki güzel davranalım, hepimize verecekmiş dedim. Ich habe gesagt, dass er es uns allen geben wird, solange wir uns gut benehmen. I said, let's just be nice, he'll give it to all of us. J'ai dit que tant que nous nous comporterions bien, il nous le donnerait à tous. Я сказал, давайте просто будем хорошими, он даст это всем нам. İkimiz beraber sevindik. Wir haben uns beide zusammen gefreut. We were both happy together. Мы оба были счастливы вместе.

Evimizin bulunduğu siteye geldik. Wir kamen in die Wohnsiedlung. We came to the site where our house is located. Мы пришли на участок, где находится наш дом. Annemden sitenin parkında karla oynamak için izin aldım. Ich habe von meiner Mutter die Erlaubnis bekommen, im örtlichen Park im Schnee zu spielen. I got permission from my mother to play with the snow in the park of the estate. Я получил разрешение от мамы поиграть со снегом в парке усадьбы. Karı çok seviyorum. I love the wife so much. Я так люблю жену. Dondurmayı da. Und Eiscreme. Ice cream too. Мороженое тоже.

Bu kış günü dondurma mı olur? Eiscreme im Winter? Ice cream this winter? Мороженое этой зимой? Olur tabii. Ja, natürlich. Sure. Конечно. Önce üçgen şeklinde karları topluyoruz. Zuerst sammeln wir Schnee in Form eines Dreiecks. First we collect the profits in the form of triangles. Сначала собираем прибыль в виде треугольников. Sonra ters çeviriyoruz. Dann drehen wir sie um. Then we reverse it. Затем мы обращаем его. Ve üstüne de nefis vanilyalı dondurma topları yapıyoruz. Und obendrauf machen wir leckere Vanilleeiskugeln. And on top of that, we make delicious vanilla ice cream balls. И вдобавок ко всему, мы делаем вкусные шарики ванильного мороженого. Böyle, bir, iki, üç. So, eins, zwei, drei. So, one, two, three. Итак, раз, два, три. İşte oldu. Das ist es. It's done. Это сделано.

Ay salıncak Mondschaukel moon swing лунные качели

Salla salıncak swing swing качели качели

Furkan bana Furkan me Фуркан меня

Neler anlatacak Worüber er sprechen wird What will it tell Что это скажет