×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Culture Talk Turkey, Formal and Informal Greetings

Formal and Informal Greetings

Türkiye'de selamlaşmalardan bahsetmek istiyorum.

Türkiye'de yaş farkı ve statü farkı çok önemlidir. O yüzden sizden büyük biriyle selamlaşırken eğer sizden çok çok büyükse yaşlı bir kişiyse elini öpersiniz, ya da statü olarak sizden yukardaysa, bir öğretmeninizse, profesörse ya da müdürünüzse elini sıkarsınız ve kullandığınız kelimeler değişir. Genelde Türkiye'de insanlar birbirlerine ‘merhaba' diyerek selamlaşır. Ama eğer insanlar birbirlerini iyi tanıyorlarsa ‘merhaba' dedikten sonra ‘naber', ‘nasılsın', ‘ne var ne yok' gibi sorular sorulabilir. Eğer insanlar birbirlerini çok iyi tanımıyorlarsa veya karşınızdaki sizden yaşlı ya da statü olarak sizden yüksek biriyse ‘nasılsınız' kelimesini kullanırsınız. Ki Türkçe'de bir resmi olarak kullanılan bir ‘sen' ifadesi de var, yani ‘siz' deriz biz, o yüzden sizden farklı bir statüye sahipse karşınızdaki ya da çok iyi tanımıyorsanız, yeni tanıştığınız biriyse ‘siz' kelimesini daha çok kullanırsınız. Bunun dışında insanlar selamlaşırken tokalaşırlar.

Dediğim gibi çok yaşlı bir kişiyle selamlaşıyorsanız, elini öpebilirsiniz. Bunun dışında aynı cinsten olan insanlar da birbirlerini yanaklarından öperler, erkekler de kadınlar da. Bazen erkekle kadın çok iyi tanışıyorsa onlar da birbirlerini yanaklarından öpebilirler Ama genelde erkek ve kadın birbirini çok iyi tanımıyorsa, yanaktan öpüşmeyi tercih etmezler sadece el sıkışırlar.


Formal and Informal Greetings

Türkiye’de selamlaşmalardan bahsetmek istiyorum. I want to mention greeting studies in Turkey.

Türkiye’de yaş farkı ve statü farkı çok önemlidir. Age difference and status difference are very important in Turkey. O yüzden sizden büyük biriyle selamlaşırken eğer sizden çok çok büyükse yaşlı bir kişiyse elini öpersiniz, ya da statü olarak sizden yukardaysa, bir öğretmeninizse, profesörse ya da müdürünüzse elini sıkarsınız ve kullandığınız kelimeler değişir. So when greeting someone older than you, if you are too big an older person, you kiss your hand, or if your status is above you, if you are a teacher, a professor or a principal, you shake your hand and the words you use change. Genelde Türkiye’de insanlar birbirlerine ‘merhaba' diyerek selamlaşır. Generally, people in Turkey greet each other by saying 'hello'. Ama eğer insanlar birbirlerini iyi tanıyorlarsa ‘merhaba' dedikten sonra ‘naber', ‘nasılsın', ‘ne var ne yok' gibi sorular sorulabilir. But if people know each other well, after saying 'hello', questions such as 'how are you', 'what's up' can be asked. Eğer insanlar birbirlerini çok iyi tanımıyorlarsa veya karşınızdaki sizden yaşlı ya da statü olarak sizden yüksek biriyse ‘nasılsınız' kelimesini kullanırsınız. If people don't know each other very well, or if you are older than you or you are higher than you in status, you use the word 'how are you'. Ki Türkçe’de bir resmi olarak kullanılan bir ‘sen' ifadesi de var, yani ‘siz' deriz biz, o yüzden sizden farklı bir statüye sahipse karşınızdaki ya da çok iyi tanımıyorsanız, yeni tanıştığınız biriyse ‘siz' kelimesini daha çok kullanırsınız. There is also a formal 'you' expression in Turkish, that is, we say 'you', so if it has a different status than you, you would use the word 'you' more if it is someone you are talking to or if you do not know very well, or someone you just met. Bunun dışında insanlar selamlaşırken tokalaşırlar. Apart from that, people shake hands while greeting.

Dediğim gibi çok yaşlı bir kişiyle selamlaşıyorsanız, elini öpebilirsiniz. As I said, if you are greeting a very old person, you can kiss his hand. Bunun dışında aynı cinsten olan insanlar da birbirlerini yanaklarından öperler, erkekler de kadınlar da. In addition, people of the same sex kiss each other on their cheeks, men and women. Bazen erkekle kadın çok iyi tanışıyorsa onlar da birbirlerini yanaklarından öpebilirler Ama genelde erkek ve kadın birbirini çok iyi tanımıyorsa, yanaktan öpüşmeyi tercih etmezler sadece el sıkışırlar. Sometimes men and women are very well acquainted, but they can kiss each other in the cheeks. But generally, if men and women do not know each other very well, they don't prefer to kiss on the cheek, they just shake hands.