×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 8

Kapitel 8

MAN GÖR INTE SÅ! ALDRIG NÅGONSIN!

Vi från Balkan är hårda.

Min halvsyster med drogerna bröt med familjen.

Nu strök mamma andra halvsyrran också.

Det var något tjafs om en pojkvän. Halvsyrran och morsan skrek hemska saker åt varandra.

Det där med pojkvännen borde inte ha varit hela världen.

Men morsan var stolt. Det låste sig för både henne

och syrran. Jag känner igen det där.

Jag minns en ful tackling i åratal.

Jag kan vara otroligt långsint.

Men den här gången gick det över gränsen.

Det gick inte att reparera.

Halvsyrran hörde inte till oss längre. Femton år senare ringde halvsyrrans son till morsan.

Ett barnbarn till mamma alltså. Han sa:

— Hej mormor.

— Tyvärr, sa mamma. Sedan la hon på luren. Jag fick ont i magen

när jag hörde det. Man gör inte så! Aldrig någonsin!

Men det finns så mycket stolthet i min familj

som ställer till det för oss. Nu har jag tatueringar med min familj.

Männen på höger sida. Höger som står för kraften.

Kvinnorna på vänster sida. Vänster är närmast hjärtat.

Men halvsyrrorna finns inte med.

När jag gjorde tatueringarna kändes det självklart.

Men senare har jag tänkt en del på det.

Vem är familj och vem är inte familj?

Kapitel 8 Kapitel 8 Chapter 8 Capítulo 8 Capitolo 8 第8章

MAN GÖR INTE SÅ! DAS TUT MAN NICHT! YOU DON'T DO THAT! НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! ALDRIG NÅGONSIN! NIE WIEDER! NEVER EVER! НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО!

Vi från Balkan är hårda. Wir vom Balkan sind hart im Nehmen. We from the Balkans are tough. Мы, жители Балкан, суровые.

Min halvsyster med drogerna bröt med familjen. Meine Halbschwester mit den Drogen hat mit der Familie Schluss gemacht. My half sister with the drugs broke with the family. Mijn halfzus met de drugs heeft het uitgemaakt met het gezin. Моя сводная сестра, страдающая наркоманией, порвала с семьей. Uyuşturucu kullanan üvey kız kardeşim ailesinden ayrıldı.

Nu strök mamma andra halvsyrran också. Jetzt hat meine Mutter auch die andere Halbschwester durchgestrichen. Now Mom was stroking the second half acid as well. Nu streelde mijn moeder de andere halfzus ook. Теперь мама вычеркнула и вторую сводную сестру. Şimdi annem diğer üvey kız kardeşin de üstünü çizdi.

Det var något tjafs om en pojkvän. There was something nasty about a boyfriend. Er was wat ophef over een vriendje. Была какая-то суета вокруг парня. Halvsyrran och morsan skrek hemska saker åt varandra. The half-ass and the mother screamed horrible things at each other. De halfzus en moeder riepen vreselijke dingen naar elkaar. Сводная сестра и мама кричали друг на друга ужасные вещи.

Det där med pojkvännen borde inte ha varit hela världen. Die Sache mit dem Freund hätte nicht die ganze Welt sein sollen. That with the boyfriend shouldn't have been the whole world. Dat gedoe met het vriendje had niet de hele wereld mogen zijn. Sprawa z chłopakiem nie powinna być końcem świata. То, что у нее был парень, не должно было стать концом света. Erkek arkadaş olayı dünyanın sonu olmamalıydı.

Men morsan var stolt. Aber die Mutter war stolz. But the mother was proud. Но моя мама гордилась им. Det låste sig för både henne Es war für sie beide verschlossen It locked in for both of her Het vergrendeld voor haar allebei Он заперт для обеих Her ikisi için de kilitlendi

och syrran. und meine Schwester. and the sister. и моя сестра. Jag känner igen det där. Ich erkenne das. I recognize that. Dat herken ik. Я признаю это. Bunun farkındayım.

Jag minns en ful tackling i åratal. Ich erinnere mich an ein hässliches Tackle seit Jahren. I remember an ugly tackle for years. Ik herinner me een lelijke tackle van jaren. Я помню уродливую снасть в течение многих лет. Yıllardır çirkin bir mücadele hatırlıyorum.

Jag kan vara otroligt långsint. Ich kann unglaublich weitsichtig sein. I can be incredibly slow. Ik kan ongelooflijk vooruitziend zijn. Я могу быть невероятно обидчивым. İnanılmaz derecede kırgın olabiliyorum.

Men den här gången gick det över gränsen. But this time it went over the limit. Maar deze keer ging het over de grens. Но на этот раз все зашло слишком далеко. Ama bu sefer çok ileri gitti.

Det gick inte att reparera. Couldn't repair. Kon niet repareren. Его нельзя было отремонтировать.

Halvsyrran hörde inte till oss längre. The half acid didn't belong to us anymore. De halfzus was niet langer van ons. Сводная сестра больше не принадлежала нам. Femton år senare ringde halvsyrrans son till morsan. Fünfzehn Jahre später rief der Sohn der Halbschwester seine Mutter an. Fifteen years later, the son of the half-acid called the mother. Пятнадцать лет спустя сын сводной сестры позвонил матери. On beş yıl sonra, üvey kız kardeşinin oğlu annesini aradı.

Ett barnbarn till mamma alltså. A grandchild to my mother. Внук моей мамы. Annemin torunu. Han sa: He said: Он сказал:

— Hej mormor. - Hi Grandma. - Привет, бабушка.

— Tyvärr, sa mamma. - Tut mir leid, sagte meine Mutter. "Sorry," Mom said. 'Sorry,' zei moeder. - Извините, - сказала мама. Sedan la hon på luren. Dann legte sie den Hörer auf. Then she hung up. Toen hing ze op. Затем она положила трубку. Sonra telefonu kapattı. Jag fick ont i magen I got a stomach ache У меня болел живот.

när jag hörde det. when I heard it. когда я услышал это. Man gör inte så! You don't do that! Вы не должны этого делать! Aldrig någonsin! Never ever! Nooit! Nigdy, przenigdy! Никогда!

Men det finns så mycket stolthet i min familj Aber es gibt so viel Stolz in meiner Familie But there is so much pride in my family Но в моей семье так много гордости.

som ställer till det för oss. was es für uns ausmacht. that sets it up for us. wat het voor ons maakt. которые усложняют нам жизнь. Nu har jag tatueringar med min familj. Now I have tattoos with my family. Теперь у меня есть татуировки с моей семьей.

Männen på höger sida. Die Männer auf der rechten Seite. The men on the right. Rechts de mannen. Мужчины с правой стороны. Höger som står för kraften. Das Recht, das für Macht steht. Right standing for the force. Rechts dat staat voor macht. Право, означающее власть.

Kvinnorna på vänster sida. The women on the left. De vrouwen aan de linkerkant. Женщины слева. Vänster är närmast hjärtat. The left is closest to the heart. Links is het dichtst bij het hart. Левая ближе всего к сердцу.

Men halvsyrrorna finns inte med. Aber die Halbsäuren sind nicht enthalten. But the half-acids are not included. Maar de halfzuren zijn niet inbegrepen. Но сводные сестры не включены.

När jag gjorde tatueringarna kändes det självklart. When I did the tattoos, it felt obvious. Toen ik de tatoeages deed, voelde het duidelijk. Когда я делал татуировки, это казалось очевидным. Dövmeleri yaptığımda çok açık görünüyordu.

Men senare har jag tänkt en del på det. Aber später habe ich ein bisschen darüber nachgedacht. But later I thought about it. Maar later dacht ik er een beetje over na. Но позже я много думал об этом.

Vem är familj och vem är inte familj? Wer gehört zur Familie und wer nicht? Who is family and who is not family? Кто является членом семьи, а кто нет?