×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 5

Kapitel 5

LYSSNA, LYSSNA INTE!

Det finns en massa Kalle Anka-typer som säger:

— Jag såg genast att Zlatan skulle bli

något extra, bla bl a bla. Det är skitsnack. Ingen såg något.

Inga storklubbar ringde.

Ibland snackade farsan fotboll med mig.

Jag blev lika glad varje gång. En dag sa han:

— Zlatan, det är dags att du börjar spela i en storklubb.

Som Malmö FF. Jag fattade inte riktigt varför det var finare.

Men jag kände till klubben.

Varför inte, tänkte jag. Om farsan säger det så. Det var en annan värld.

Jag visste ingenting om Malmö, fast det var så nära.

Jag visste inte ens var fotbollsstadion låg.

Så jag lärde mig vägen och hojade dit.

Jag var nervös. I Malmö FF var det allvar.

Man måste provspela och visa att man platsade.

Men jag lyckades. Jag var tretton år.

Det fanns några andra utlänningar i laget

men de flesta var svenskar.

En del var rika ungar från stadsdelen Limhamn. Jag kände mig som från Mars.

Farsan hade ingen stor villa. Jag snackade annorlunda.

Jag dribblade. Och jag slogs på plan.

Svenskarnas föräldrar ville få ut mig därifrån.

De gick runt med en lista

som de andra föräldrarna skulle skriva på.

”Zlatan måste bort från klubben”, stod det.

Det var inte klokt!

Okej, jag hade skallat en kille men jag ångrade mig efteråt.

Jag cyklade till sjukhuset och bad om ursäkt.

Det var en idiotgrej, men ändå! Tränaren bara stirrade på lappen.

— Vad är det här för löjligt skit! sa han

och rev sönder den. Tränaren var bra. Men han tyckte att jag

dribblade för mycket. Han sa också att jag

skällde för mycket på lagkamraterna.

Han bänkade mig i nästan ett helt år,

jag fick inte spela. Jag lärde mig en viktig sak de där åren.

En kille som jag måste vara fem gånger bättre

än alla andra.

Han måste träna tio gånger hårdare.

Annars blir han aldrig respekterad.

Särskilt inte om han är cykeltjuv. Jag borde ha skött mig. Men det var långt till träningen.

Sju kilometer. Ibland blev jag för frestad.

En gång knyckte jag

en ny hoj utanför omklädningsrummet.

Den var bra, jag gillade den.

Tre dagar senare kallade tränarna laget till möte. — Är det någon som har sett andretränarens cykel? Ingen hade sett den. Inte jag heller.

Det är så det funkar. Du spelar dum.

Men ändå. Vad hade jag gjort? Andretränarens hoj!

Tränarna ska man ju respektera.

Man ska lära sig deras taktiska grejer

och samtidigt inte lyssna. Man ska ändå fortsätta

med dribblingarna och tricksen.

Lyssna, lyssna inte! Det var min filosofi. Men man ska inte sno deras cyklar. Jag gick fram till andretränaren och sa:

— Jag har lånat din cykel lite. Det var kris läge.

Du får tillbaka den i morgon. Jag drog på värsta ledsna smilet, och det funkade. Jag var lagets fattiglapp. Mina första fot bolls skor

köpte jag för femtionio och nittio i Ekohallen.

De låg bredvid grönsakerna.

De andra i laget hade Adidas och Puma.

När laget åkte utomlands hade de andra två tusen spänn

i fickpengar. Jag hade tjugo kronor, typ.

Ändå struntade farsan i att betala hyran en gång

för att jag skulle ha råd att åka.

Jag kunde aldrig bli som de, så jag gjorde tvärtom.

Jag sa inte:

— Jag har bara tjugo spänn. Det var coolare att säga:

— Jag har inte ett öre. Jag var en tuffing från Rosengård.

Det var så de andra i laget skulle se på mig.

Det blev min identitet och jag trivdes med den.

Kapitel 5 Kapitel 5 Κεφάλαιο 5 Chapter 5 Capítulo 5 Capitolo 5 第5章 Глава 5

LYSSNA, LYSSNA INTE! HÖREN, NICHT HÖREN! LISTEN, DO NOT LISTEN! СЛУШАЙТЕ, НЕ СЛУШАЙТЕ! DINLE, DINLEME!

Det finns en massa Kalle Anka-typer som säger: Es gibt viele Kalle-Anka-Typen, die sagen: There are a lot of Kalle Duck types that say: Есть много типов Дональда Дака, которые говорят: Bir sürü Donald Duck tipi var:

— Jag såg genast att Zlatan skulle bli — Ich habe sofort gesehen, dass Zlatan es sein würde - I immediately saw that Zlatan would be - Я сразу увидел, что Златан будет... - Hemen anladım ki Zlatan...

något extra, bla bl a bla. etwas extra, bla bla bla. something extra, blah blah blah. что-то дополнительное, бла-бла-бла. Det är skitsnack. Das ist Quatsch. That's bullshit. Это полная чушь. Ingen såg något. Niemand hat etwas gesehen. Nobody saw anything. Никто ничего не видел. Kimse bir şey görmedi.

Inga storklubbar ringde. Keine großen Clubs riefen an. No major clubs called. Ни один крупный клуб не позвонил. Büyük kulüpler aramadı.

Ibland snackade farsan fotboll med mig. Manchmal sprach Papa mit mir über Fußball. Sometimes my dad talked football with me. Иногда отец говорил со мной о футболе. Bazen babam benimle futbol konuşurdu.

Jag blev lika glad varje gång. Ich war jedes Mal genauso glücklich. I was just as happy every time. Каждый раз я была так же счастлива. Her seferinde aynı şekilde mutlu oluyordum. En dag sa han: One day he said: Однажды он сказал: Bir gün dedi ki:

— Zlatan, det är dags att du börjar spela i en storklubb. - Zlatan, es ist Zeit für dich, in einem großen Club zu spielen. - Zlatan, it's time for you to start playing in a big club. - Златан, тебе пора играть за большой клуб. - Zlatan, büyük bir kulüpte oynama zamanın geldi.

Som Malmö FF. As Malmö FF. Jag fattade inte riktigt varför det var finare. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum es schöner war. I didn't really understand why it was finer. Ik begreep niet zo goed waarom het mooier was. Я не очень понимал, почему он был красивее. Neden daha güzel olduğunu gerçekten anlamadım.

Men jag kände till klubben. Aber ich kannte den Verein. But I knew the club. Maar ik kende de club. Но я знал о клубе. Ama kulübü biliyordum.

Varför inte, tänkte jag. Warum nicht, dachte ich. Why not, I thought. Почему бы и нет, подумал я. Neden olmasın, diye düşündüm. Om farsan säger det så. Wenn Papa das sagt. If Dad says so. Если старик так говорит. Yaşlı adam öyle diyorsa. Det var en annan värld. Es war eine andere Welt. It was a different world. Это был другой мир. Farklı bir dünyaydı.

Jag visste ingenting om Malmö, fast det var så nära. Ich wusste nichts über Malmö, obwohl es so nah war. I knew nothing about Malmö, even though it was so close. Я ничего не знала о Мальмё, хотя он был совсем рядом. Çok yakın olmasına rağmen Malmö hakkında hiçbir şey bilmiyordum.

Jag visste inte ens var fotbollsstadion låg. I didn't even know where the football stadium was. Я даже не знал, где находится футбольный стадион. Futbol stadyumunun nerede olduğunu bile bilmiyordum.

Så jag lärde mig vägen och hojade dit. Also lernte ich den Weg und ritt dorthin. So I learned the way and headed there. Я выучил маршрут и поехал туда автостопом.

Jag var nervös. Ich war nervös. I Malmö FF var det allvar. In Malmö FF war es eine ernste Angelegenheit. In Malmö FF it was serious. В Мальмё FF это был серьезный бизнес.

Man måste provspela och visa att man platsade. Sie müssen vorsprechen und zeigen, dass Sie platziert wurden. You have to test play and show that you were seated. Вы должны попробовать и показать, что вы вписываетесь в коллектив. Denemek ve uyum sağladığınızı göstermek zorundasınız.

Men jag lyckades. Aber es ist mir gelungen. But I succeeded. Но мне это удалось. Jag var tretton år. I was thirteen years old.

Det fanns några andra utlänningar i laget Es gab einige andere Ausländer im Team There were some other foreigners in the team В команде было еще несколько иностранцев.

men de flesta var svenskar. aber die meisten waren Schweden. but most were Swedes. но большинство из них были шведами.

En del var rika ungar från stadsdelen Limhamn. Einige waren reiche Kinder aus dem Distrikt Limhamn. Some were rich kids from the Limhamn district. Некоторые из них были богатыми детьми из района Лимхамн. Jag kände mig som från Mars. Ich hatte das Gefühl, vom Mars zu kommen. I felt like from Mars. Ik voelde me als van Mars. Мне казалось, что я с Марса.

Farsan hade ingen stor villa. Mein Vater hatte kein großes Haus. Dad had no big villa. Jag snackade annorlunda. I talked differently.

Jag dribblade. I dribbled. Salya akıttım. Och jag slogs på plan. Und ich habe im Flugzeug gekämpft. And I fought on the plane. Ve sahada savaştım.

Svenskarnas föräldrar ville få ut mig därifrån. Die Eltern der Schweden wollten mich da rausholen. The Swedes' parents wanted to get me out of there. Родители шведов хотели забрать меня оттуда. İsveçlilerin ailesi beni oradan çıkarmak istedi.

De gick runt med en lista Sie gingen mit einer Liste herum They went around with a list Они ходили со списком Ellerinde bir listeyle dolaşıyorlardı.

som de andra föräldrarna skulle skriva på. zur Unterschrift durch die anderen Eltern. that the other parents would write about. на подпись другим родителям.

”Zlatan måste bort från klubben”, stod det. "Zlatan muss den Verein verlassen", heißt es dort. "Zlatan must leave the club," it said. "Златан должен покинуть клуб", - говорится в сообщении.

Det var inte klokt! Das war nicht klug! That was not wise! Это было безумие!

Okej, jag hade skallat en kille men jag ångrade mig efteråt. Okay, ich hatte einen Typen mit Glatze, aber ich habe es hinterher bereut. Okay, I had peeled a guy but I regretted afterwards. Ладно, я ударила парня головой, но потом пожалела об этом. Tamam, bir adama kafa atmıştım ama sonrasında pişman olmuştum.

Jag cyklade till sjukhuset och bad om ursäkt. I cycled to the hospital and apologized. Я поехал в больницу на велосипеде и извинился.

Det var en idiotgrej, men ändå! Es war eine idiotische Sache, aber trotzdem! It was an idiot thing, but still! Это было глупо, но все же! Tränaren bara stirrade på lappen. Der Trainer starrte nur auf den Zettel. The coach just stared at the patch. Тренер просто уставился на записку. Koç sadece nota baktı.

— Vad är det här för löjligt skit! — Was ist das für ein lächerlicher Mist! - What's this ridiculous shit! - Что это за нелепое дерьмо! - Bu ne saçmalık böyle! sa han he said он сказал

och rev sönder den. und zerriss es. and tore it apart. и разорвал его на части. ve onu parçalara ayırdı. Tränaren var bra. The trainer was good. Тренер был хорошим. Men han tyckte att jag But he thought I did Но он думал, что я

dribblade för mycket. dribbled too much. слишком много дриблинга. Han sa också att jag He also said that I Hij zei ook dat ik Он также сказал, что я

skällde för mycket på lagkamraterna. schimpfte zu viel mit seinen Mitspielern. scolded the teammates too much. слишком много ругали товарищей по команде.

Han bänkade mig i nästan ett helt år, Er hat mich fast ein ganzes Jahr auf die Bank gesetzt, He benched me for almost a whole year, Он продержал меня на скамейке запасных почти целый год,

jag fick inte spela. I was not allowed to play. Мне не разрешили играть. Jag lärde mig en viktig sak de där åren. Ich habe in diesen Jahren etwas Wichtiges gelernt. I learned an important thing during those years. В те годы я усвоил важный урок.

En kille som jag måste vara fem gånger bättre Ein Typ, bei dem ich fünfmal besser sein muss A guy I have to be five times better Een man die ik vijf keer beter moet zijn Такой парень, как я, должен быть в пять раз лучше.

än alla andra. than all others. чем все остальные.

Han måste träna tio gånger hårdare. Er muss zehnmal härter trainieren. He has to train ten times harder. Он должен тренироваться в десять раз усерднее.

Annars blir han aldrig respekterad. Sonst wird er nie respektiert. Otherwise, he will never be respected. Anders wordt hij nooit gerespecteerd. Иначе его никогда не будут уважать.

Särskilt inte om han är cykeltjuv. Vor allem, wenn er ein Fahrraddieb ist. Especially not if he is a bicycle thief. Особенно если он похититель велосипедов. Jag borde ha skött mig. Ich hätte auf mich aufpassen sollen. I should have taken care of myself. Ik had voor mezelf moeten zorgen. Я должен был вести себя прилично. Men det var långt till träningen. Aber bis zum Training war es ein langer Weg. But it was a long way from training. Но до тренировок было еще далеко.

Sju kilometer. Seven kilometers. Ibland blev jag för frestad. Manchmal war ich zu verlockend. Sometimes I was too tempted. Иногда я был слишком искушен.

En gång knyckte jag Ich habe einmal gezuckt Once I snapped Однажды я ущипнул Bir keresinde

en ny hoj utanför omklädningsrummet. ein neues Fahrrad vor der Umkleidekabine. a new high outside the dressing room. een nieuwe fiets buiten de kleedkamer. новый велосипед возле раздевалки.

Den var bra, jag gillade den. Es war gut, ich mochte es. It was good, I liked it. Это было хорошо, мне понравилось.

Tre dagar senare kallade tränarna laget till möte. Drei Tage später riefen die Trainer die Mannschaft zu einem Treffen ein. Three days later, the coaches called the team to a meeting. Через три дня тренеры созвали команду на собрание. — Är det någon som har sett andretränarens cykel? - Hat jemand das Fahrrad des Co-Trainers gesehen? - Has anyone seen the coach's bike? - Кто-нибудь видел велосипед второго тренера? Ingen hade sett den. Niemand hatte es gesehen. No one had seen it. Никто его не видел. Inte jag heller. Ich weiß es auch nicht. Neither do I. Я тоже.

Det är så det funkar. So funktioniert das. That's how it works. Zo werkt dat. Вот как это работает. Du spelar dum. Du spielst dumm. You're playing stupid. Ты прикидываешься дурачком.

Men ändå. Noch. Yet. Nog. Но все же. Vad hade jag gjort? Was hatte ich getan? What had I done? Что я наделал? Andretränarens hoj! Das Fahrrad des zweiten Trainers! The second coach's hooray! Велосипед второго тренера!

Tränarna ska man ju respektera. The coaches should be respected. Вы должны уважать тренеров.

Man ska lära sig deras taktiska grejer Sie müssen ihren taktischen Kram lernen You should learn their tactical stuff Вы должны изучить их тактику.

och samtidigt inte lyssna. und gleichzeitig nicht zuhören. and at the same time not listening. и в то же время не слушать. Man ska ändå fortsätta Sie sollten trotzdem fortfahren One should still continue Вам следует продолжать

med dribblingarna och tricksen. with the dribbles and tricks. с дриблингом и трюками.

Lyssna, lyssna inte! Listen, don't listen! Det var min filosofi. Das war meine Philosophie. That was my philosophy. Такова была моя философия. Men man ska inte sno deras cyklar. Aber sie sollten ihre Fahrräder nicht verdrehen. But you shouldn't steal their bikes. Но не стоит красть их велосипеды. Jag gick fram till andretränaren och sa: Ich näherte mich dem Co-Trainer und sagte: I went up to the coach and said: Я подошел ко второму тренеру и сказал:

— Jag har lånat din cykel lite. - Ich habe mir Ihr Fahrrad für eine Weile ausgeliehen. - I borrowed your bike a little. - Я одолжил ваш мотоцикл на некоторое время. Det var kris läge. Es war eine Krisensituation. It was crisis situation. Это был кризисный режим.

Du får tillbaka den i morgon. Sie erhalten es morgen zurück. You'll get it back tomorrow. Вы получите его обратно завтра. Jag drog på värsta ledsna smilet, och det funkade. Ich setzte das schlimmste traurige Lächeln auf und es funktionierte. I drew on the worst sad smile, and it worked. Ik trok de ergste droevige glimlach op, en het werkte. Я изобразил свою самую грустную улыбку, и это сработало. Jag var lagets fattiglapp. Ich war der arme Kerl des Teams. I was the team's poverty patch. Ik was de arme man van het team. Я был бедным родственником команды. Takımın kötü akrabasıydım. Mina första fot bolls skor Meine ersten Ballschuhe My first foot ball shoes Мои первые туфли для игры в мяч İlk ayak topu ayakkabılarım

köpte jag för femtionio och nittio i Ekohallen. Ich habe für fünfundneunzig und neunundneunzig in der Ökohalle gekauft. I bought for fifty-nine and ninety in Ekohallen. Ik kocht voor negenenvijftig en negentig in Ekohallen. Я купил за девяносто пять и девяносто девять в Экохолле. Eco Hall'da doksan beş ve doksan dokuza satın aldım.

De låg bredvid grönsakerna. Sie lagen neben dem Gemüse. They lay next to the vegetables. Они лежали рядом с овощами. Sebzelerin yanındaydılar.

De andra i laget hade Adidas och Puma. Die anderen Teammitglieder trugen Adidas und Puma. The others in the team had Adidas and Puma. Остальные члены команды носили одежду Adidas и Puma. Diğer takım üyeleri Adidas ve Puma giymiştir.

När laget åkte utomlands hade de andra två tusen spänn Als das Team ins Ausland ging, hatten die anderen zweitausend Dollar When the team went abroad, the other two had a thousand bucks Toen het team naar het buitenland ging, hadden de anderen tweeduizend dollar Когда команда отправилась за границу, у остальных было по две тысячи баксов.

i fickpengar. in pocket money. op zakgeld. в карманных деньгах. Jag hade tjugo kronor, typ. I had twenty dollars, kind. У меня было двадцать крон, вроде как.

Ändå struntade farsan i att betala hyran en gång Trotzdem hat Dad es einmal ignoriert, die Miete zu zahlen Still, Dad ignored paying the rent once Toch negeerde papa het betalen van de huur een keer Однако однажды старик не заплатил за квартиру. Yine de yaşlı adam kirayı bir kez bile ödeyemedi.

för att jag skulle ha råd att åka. weil ich es mir leisten konnte zu gehen. because I could afford to go. чтобы я могла позволить себе поехать.

Jag kunde aldrig bli som de, så jag gjorde tvärtom. Ich könnte niemals wie sie sein, also tat ich das Gegenteil. I could never be like them, so I did the opposite. Ik zou nooit zoals zij kunnen zijn, dus deed ik het tegenovergestelde. Я никогда не смогу стать таким, как они, поэтому я делал все наоборот.

Jag sa inte: I did not say: Я не говорил:

— Jag har bara tjugo spänn. - Ich habe nur zwanzig Mäuse. — I only have twenty bucks. - У меня всего двадцать баксов. Det var coolare att säga: It was cooler to say: Это было круче, чем сказать:

— Jag har inte ett öre. - Ich habe keinen Cent. - I do not have a penny. - У меня нет ни пенни. Jag var en tuffing från Rosengård. Ich war ein harter Kerl aus Rosengård. I was a tough guy from Rosengård. Я был крутым парнем из Розенгорда.

Det var så de andra i laget skulle se på mig. So würden mich die anderen im Team ansehen. That's how the others in the team would look at me. Zo zouden de anderen in het team naar mij kijken. Именно так меня воспринимали другие члены команды.

Det blev min identitet och jag trivdes med den. Es wurde zu meiner Identität und ich genoss es. It became my identity and I enjoyed it. Het werd mijn identiteit en ik genoot ervan. Это стало моей индивидуальностью, и мне это нравилось.