×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 4

Kapitel 4

DE SKREK: PASSA DÅ, ZLATAN!

Min första klubb hette MBI,

Malmö Boll och Idrottsförening.

Då var jag sex år gammal.

I MBI fanns både svenskar och utlänningar. Många gnällde på mina tricks från gården.

De skrek:

— Passa då, Zlatan! Jag bad dem dra åt helvete.

Sedan bytte jag klubb. Flera gånger. I FBK Balkan trivdes jag.

Papporna rökte och slängde skor omkring sig.

Underbart, precis som hemma, tänkte jag.

Tränaren var bosnier.

Ibland gav han mig några kronor till glass

för att få ordning på min hunger. Vi var ett bra gäng. Men jag var inte alltid så skötsam.

En gång satt jag bänkad i första halvlek för någon skit.

Vi låg under med fyra-noll

mot ett snobbgäng från Vellinge.

Blattarna mot de fina pojkarna.

Jag höll på att spricka av ilska.

Jag sa till tränaren:

— Är du dum i huvudet?

— Lugn, lugn. Du kommer in snart, svarade han.

Jag kom in i andra halvlek och gjorde åtta mål.

Vi vann och hånade snobbarna. Visst, jag var bra. På den lilla planen på morsans gård

hade jag blivit en mästare på små ytor.

Men jag var inget stort löfte. Jag var för ojämn.

Jag kunde göra åtta mål i en match

och vara värdelös i nästa. Jag var en vilde, en galning. Hade ingen ordning

å humöret. Jag skällde ut spelare och domare

och bytte klubb hela tiden.

Jag lirade i Balkan. Sedan i MBI igen.

Tillbaka till Balkan och så till BK Flagg.

Det var en röra och ingen skjutsade mig till träningen.

Ibland tittade jag på föräldrarna i publiken.

Min farsa var aldrig där. Jag hade vant mig vid det.

Men kanske sved det ändå.

Jag räknade inte med farsan. Men jag hoppades nog

ibland att han skulle komma.

Kapitel 4 Kapitel 4 Chapter 4 Capítulo 4 Capitolo 4 第4章 Глава 4

DE SKREK: PASSA DÅ, ZLATAN! SIE SCHREITEN: DANN PASSE ZLATAN! They screamed: PLEASE PLEASE, ZLATAN! ZE schreeuwden: PAS DAN DAN, ZLATAN!

Min första klubb hette MBI, Mein erster Verein hieß MBI, My first club was called MBI,

Malmö Boll och Idrottsförening. Ball- und Sportverband Malmö. Malmö Boll and Sports Association. Malmö Boll och Idrottsförening.

Då var jag sex år gammal. Da war ich sechs Jahre alt. Then I was six years old.

I MBI fanns både svenskar och utlänningar. In MBI gab es sowohl Schweden als auch Ausländer. In MBI there were both Swedes and foreigners. MBI'da hem İsveçliler hem de yabancılar yer almıştır. Många gnällde på mina tricks från gården. Viele haben sich über meine Tricks vom Hof beschwert. Many people moaned at my tricks from the yard. Birçok kişi çiftlikteki numaralarımdan şikayet etti.

De skrek: Sie riefen: The horror:

— Passa då, Zlatan! - Pass auf, Zlatan! - Take care, Zlatan! - Dikkat et, Zlatan! Jag bad dem dra åt helvete. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen zur Hölle fahren. I asked them to go to hell. Ik vroeg ze naar de hel te gaan. Я сказал им, чтобы они отвалили. Onlara siktirip gitmelerini söyledim.

Sedan bytte jag klubb. Dann habe ich den Verein gewechselt. Then I changed club. Sonra kulüp değiştirdim. Flera gånger. Repeatedly. I FBK Balkan trivdes jag. Ich habe mich in FBK Balkan amüsiert. In the FBK Balkans I liked. FBK Balkan'da mutluydum.

Papporna rökte och slängde skor omkring sig. Die Väter rauchten und warfen mit Schuhen herum. Dads smoked and threw shoes around. De vaders rookten en gooiden met schoenen. Babalar sigara içiyor ve ayakkabılarını etrafa fırlatıyorlardı.

Underbart, precis som hemma, tänkte jag. Wunderbar, genau wie zu Hause, dachte ich. Wonderful, just like at home, I thought. Harika, tıpkı evim gibi, diye düşündüm.

Tränaren var bosnier. The coach was Bosnian. Koç Bosnalı'ydı.

Ibland gav han mig några kronor till glass Manchmal gab er mir ein paar Kronen mehr für Eiscreme. Sometimes he gave me a few crowns for ice cream Bazen bana dondurma için birkaç kron daha verirdi.

för att få ordning på min hunger. um meinen Hunger zu kontrollieren. to fix my hunger. om mijn honger op orde te krijgen. чтобы контролировать свой голод. açlığımı kontrol etmek için. Vi var ett bra gäng. Wir waren eine gute Mannschaft. We were a good bunch. Мы были хорошей командой. Biz iyi bir takımdık. Men jag var inte alltid så skötsam. But I was not always so caring. Но я не всегда вел себя так хорошо. Ama her zaman bu kadar uslu değildim.

En gång satt jag bänkad i första halvlek för någon skit. Einmal wurde ich in der ersten Halbzeit wegen irgendeinem Scheiß auf die Bank gesetzt. Once I sat on the bench in the first half for some shit. Een keer zat ik in de eerste helft op de bank voor wat shit. Однажды меня удалили в первом тайме за какое-то дерьмо. Bir keresinde bir bok yüzünden ilk yarıda oyundan atılmıştım.

Vi låg under med fyra-noll Wir lagen vier zu null zurück. We were down by four-zero Мы проигрывали 4:0. Dört sıfır gerideydik.

mot ett snobbgäng från Vellinge. gegen eine Bande von Snobs aus Vellinge. against a snobbish gang from Vellinge. против банды снобов из Веллинга. Vellinge'den bir züppe çetesine karşı.

Blattarna mot de fina pojkarna. Die bösen Jungs gegen die guten Jungs. The blades towards the fine boys. De bladeren tegen de aardige jongens. Плохие парни против хороших. Kötü adamlar iyi adamlara karşı.

Jag höll på att spricka av ilska. Ich war zum Bersten voll mit Wut. I was bursting with anger. Я пылал от гнева. Öfke patlaması yaşıyordum.

Jag sa till tränaren: Das habe ich dem Trainer gesagt: I told the coach: Я сказал об этом тренеру: Koç'a söyledim:

— Är du dum i huvudet? - Are you stupid? - Ты что, дурак? - Aptal mısın sen?

— Lugn, lugn. - Ruhig, ruhig. - Calm down, calm down. Du kommer in snart, svarade han. Sie werden bald da sein", antwortete er. You'll be in soon, he replied. "Вы скоро придете", - ответил он.

Jag kom in i andra halvlek och gjorde åtta mål. Ich kam in die zweite Halbzeit und erzielte acht Tore. I came into the second half and scored eight goals. Я вышел во втором тайме и забил восемь мячей. İkinci yarıda oyuna girdim ve sekiz gol attım.

Vi vann och hånade snobbarna. Wir haben gewonnen und die Snobs verspottet. We won and mocked the snobs. We wonnen en bespotten de snobs. Мы победили и высмеяли снобов. Kazandık ve züppelerle alay ettik. Visst, jag var bra. Klar, mir ging es gut. Sure, I was fine. Natuurlijk, ik was in orde. Конечно, я был хорош. På den lilla planen på morsans gård Auf dem kleinen Feld auf dem Bauernhof meiner Mutter On the small floor of the mother's farm Op het kleine perceel op mama's boerderij На маленьком поле на маминой ферме.

hade jag blivit en mästare på små ytor. wäre ich ein Meister der kleinen Flächen geworden. had I become a master of small surfaces. Я стал мастером маленьких пространств. Küçük alanların ustası olmuştum.

Men jag var inget stort löfte. Aber ich war nicht ein großes Versprechen. But I was not a big promise. Но я не был великим обещанием. Ama ben büyük bir söz vermedim. Jag var för ojämn. Ich war zu ungleich. I was too bumpy. Я был слишком неровным. Çok dengesizdim.

Jag kunde göra åtta mål i en match Ich könnte acht Tore in einem Spiel schießen I could score eight goals in a match Я могу забить восемь голов за одну игру Bir maçta sekiz gol atabilirim.

och vara värdelös i nästa. und im nächsten nutzlos sein. and be useless in the next. и оказаться бесполезным в следующий раз. ve bir sonrakinde işe yaramaz. Jag var en vilde, en galning. Ich war ein Wilder, ein Wahnsinniger. I was a wild man, a madman. Я был дикарем, безумцем. Ben bir vahşiydim, bir deliydim. Hade ingen ordning Had no order Не было приказа. Emir yoktu

å humöret. zur Stimmung. to the mood. Jag skällde ut spelare och domare Ich habe mit Spielern und Schiedsrichtern geschimpft I scolded players and referees Я ругал игроков и судей Oyuncuları ve hakemleri azarladım

och bytte klubb hela tiden. and changed club all the time. и постоянно менял клубы. ve sürekli kulüp değiştirirdi.

Jag lirade i Balkan. Ich habe auf dem Balkan gespielt. I played in the Balkans. Sedan i MBI igen. Dann wieder im MBI. Then in MBI again.

Tillbaka till Balkan och så till BK Flagg. Zurück zum Balkan und dann zu BK Flagg. Terug naar de Balkan en dan naar BK Flagg. Balkanlar'a ve BK Flagg'e dönüyoruz.

Det var en röra och ingen skjutsade mig till träningen. Es war ein Chaos und niemand hat mich zum Training mitgenommen. It was a mess and no one pushed me to workout. Het was een puinhoop en niemand reed me naar de training. Там был беспорядок, и никто не подвозил меня на тренировки. Ortalık darmadağındı ve kimse beni antrenmana götürmedi.

Ibland tittade jag på föräldrarna i publiken. Manchmal beobachtete ich die Eltern im Publikum. Sometimes I watched the parents in the audience. Иногда я смотрел на родителей в зале. Bazen seyirciler arasındaki ebeveynlere baktım.

Min farsa var aldrig där. Mein Vater war nie da. Моего отца там никогда не было. Jag hade vant mig vid det. Ich hatte mich daran gewöhnt. I had gotten used to it. Я уже привык к этому. Buna alışmıştım.

Men kanske sved det ändå. Aber vielleicht hat es trotzdem gebrannt. But maybe it was sweating anyway. Maar misschien prikte het nog steeds. Но, может быть, это все еще жгло. Ama belki de hala acıtıyordur.

Jag räknade inte med farsan. Ich habe nicht mit meinem Vater gerechnet. I didn't count on my dad. Я не рассчитывал на своего отца. Babama güvenmemiştim. Men jag hoppades nog Aber ich hatte wohl gehofft But I was probably hoping Но я надеялся. Ama umuyordum ki

ibland att han skulle komma. manchmal, dass er kommen würde. иногда, что он придет. bazen geleceğini söyledi.