×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 3

Kapitel 3

ALI BAD ALDRIG OM URSÄKT

Min pappa Šefik har ett stort hjärta.

Han är beredd att dö för sina barn.

Men han drack för mycket och hans kylskåp

var tomt. Det var svårt att trivas hos honom.

Det var skräpigt och vi flyttade ofta.

Det var aldrig någon ordning. Farsan var fastighetsskötare.

Han hade jobbigaste jouren och arbetade konstiga tider.

När han kom hem med sina snickarbrallor

ville han inte bli störd.

Ofta lyssnade han på jugoslavisk folkmusik

i sina hörlurar. Han är tokig i juggemusik

och har själv spelat in några kassetter.

Han är en showman när han är på det humöret.

Men för det mesta var han trött eller i sin egen värld. Ibland var det bra. Vi kollade på teve ihop.

Mest boxning eller filmer med Bruce Lee

och Jackie Chan. Jag visste ingenting om svenska filmstjärnor

eller sporthjältar.

Men Muhammad Ali kunde jag.

Den killen var cool.

Jag tog efter vissa prylar.

I am the greatest, typ. Jag är den störste.

Ali bad aldrig om ursäkt. Han backade aldrig.

Visst, farsan är som han är.

Men när det verkligen gäller, då finns ingen som han.

En gång fick jag hjärnhinneinflammation.

Då blev farsan som ett lejon.

Han bar mig till taxin och på sjukhuset skrek han

att han skulle vända upp och ner på hela stan

om något gick fel.

Jag fick medicin och farsan vakade intill mig.

Klockan fem nästa morgon var krisen över. När vi köpte en ny säng åt mig på Ikea hade han

inte råd att få den hemskickad.

Då tog han sängen på ryggen och bar den

hela vägen hem. Kilometer efter kilometer. Men vi bråkade också. Vi hade vansinniga bråk.

Farsan slog mig aldrig, aldrig någonsin.

Jo, en gång lyfte han upp mig två meter

och släppte mig i sängen.

Fast det var bara för att jag var taskig

mot Sanela, hans ögonsten. Nu förstår jag att farsan inte hade det lätt.

Han tänkte mycket på kriget.

Farsan kom från staden Bijeljina i Bosnien.

Hundratals människor dödades där.

Hela pappas släkt flydde. Pappa satt ensam framför teven

och tittade på nyheterna om kriget.

Min halvbrorsa Sapko sa:

— Han dricker för att dränka sina sorger.

Pappa frågade aldrig om skolan.

Eller fotbollen eller kompisar.

Jag fick snacka med mig själv eller sticka ut.

Jag var ute hela tiden. Jag spelade fotboll

eller stal cyklar. Jag blev en mästare på det.

Det var mer för kicken än för att få hoja runt på cykeln.

Jag triggade igång på att smyga runt i mörkret. Folk frågar:

— Vad skulle du ha gjort om du inte blivit fotbollsspelare? Jag har ingen aning. Kanske hade jag blivit kriminell.

Det var mycket brott på den tiden.

En gång hade jag och en kompis snott en massa grejer

å ett varuhus och åkte fast.

Pappa fick aldrig reda på det. Då hade det kunnat gå illa. Men jag var totalt emot narkotika.

Jag hatade alla droger och gifter.

Jag hällde ut farsans öl och slängde morsans cigaretter.

Jag både skötte mig och var vild.

För jag tänkte så här: jag skulle både snacka och prestera.

Både bli bäst och stöddig.

Men jag trodde aldrig att jag skulle bli superstjärna.

Jag kom ju från Rosengård!

Kapitel 3 Kapitel 3 Chapter 3 Capítulo 3 Capitolo 3 第3章 Capítulo 3 Глава 3

ALI BAD ALDRIG OM URSÄKT ALI HAT NIEMALS UM EINE ENTSCHULDIGUNG GEFRAGT ALI NEVER APOLOGIZED ALİ HİÇ BİR mazeret İSTEMEZ

Min pappa Šefik har ett stort hjärta. Mein Vater Šefik hat ein großes Herz. My father Šefik has a big heart. Min pappa Šefik har ett stort hjärta. Babam Şefik'in kocaman bir kalbi var.

Han är beredd att dö för sina barn. Er ist bereit, für seine Kinder zu sterben. He is ready to die for his children. Çocukları için ölmeye hazır.

Men han drack för mycket och hans kylskåp Aber er trank zu viel und seinen Kühlschrank But he drank too much and his refrigerator Ama çok fazla içti ve buzdolabı

var tomt. was empty. Det var svårt att trivas hos honom. It was hard to enjoy him. Onunla rahat hissetmek zordu.

Det var skräpigt och vi flyttade ofta. Es war chaotisch und wir sind oft umgezogen. It was scary and we moved often. Dağınıktı ve sık sık taşındık.

Det var aldrig någon ordning. Es gab nie eine Ordnung. There was never any order. Er was nooit een bestelling. Hiçbir zaman düzen olmadı. Farsan var fastighetsskötare. Papa war Hausmeister. The father was a caretaker. Baba bir bakıcıydı.

Han hade jobbigaste jouren och arbetade konstiga tider. Er hatte die schwerste Zeit auf Abruf und arbeitete seltsame Zeiten. He had the most difficult job and worked strange times. У него были самые тяжелые смены, и он работал в странные часы. En zor vardiyalar ondaydı ve garip saatlerde çalışıyordu.

När han kom hem med sina snickarbrallor When he came home with his carpentry bras Когда он вернулся домой в брюках плотника. Marangozluk sutyenleriyle eve geldiğinde

ville han inte bli störd. he did not want to be disturbed. он не хотел, чтобы его беспокоили. rahatsız edilmek istemiyordu.

Ofta lyssnade han på jugoslavisk folkmusik Often he listened to Yugoslav folk music Он часто слушал югославскую народную музыку. Sık sık Yugoslav halk müziğini dinledi

i sina hörlurar. in ihren Kopfhörern. in their headphones. в наушниках. kulaklıklarında. Han är tokig i juggemusik Er ist verrückt nach Musik von Juggernaut He is crazy in juggle music Он без ума от музыки джаггернаута. Jugg müziği için deli oluyor

och har själv spelat in några kassetter. und hat selbst ein paar Kassetten aufgenommen. and has recorded some cassettes himself. и сам записал несколько кассет. ve bazı kasetleri kendisi kaydetti.

Han är en showman när han är på det humöret. Er ist ein Showman, wenn er in dieser Stimmung ist. He's a showman when he's in that mood. Когда он в таком настроении, он - шоумен. O ruh halindeyken şovmen oluyor.

Men för det mesta var han trött eller i sin egen värld. Aber die meiste Zeit war er müde oder in seiner eigenen Welt. But for the most part he was tired or in his own world. Но чаще всего он был уставшим или находился в своем собственном мире. Ama çoğu zaman yorgundu ya da kendi dünyasında. Ibland var det bra. Sometimes it was good. Bazen iyiydi. Vi kollade på teve ihop. Wir haben zusammen ferngesehen. We watched the TV together. Мы вместе смотрели телевизор. Birlikte televizyon izledik.

Mest boxning eller filmer med Bruce Lee Most boxing or movies with Bruce Lee В основном бокс или фильмы с Брюсом Ли.

och Jackie Chan. Jag visste ingenting om svenska filmstjärnor Ich wusste nichts über schwedische Filmstars I knew nothing about Swedish movie stars Я ничего не знал о шведских кинозвездах.

eller sporthjältar. oder Sporthelden. or sports heroes. или спортивных героев.

Men Muhammad Ali kunde jag. But I knew Muhammad Ali. А вот Мухаммеда Али я смог. Ama Muhammed Ali yapabilirdim.

Den killen var cool. Der Typ war cool. That guy was cool. Этот парень был крут.

Jag tog efter vissa prylar. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. I took after some gadgets. J'ai ramassé des trucs. Ik heb wat spullen opgehaald. Я взяла кое-какие вещи. Bazı şeyler aldım.

I am the greatest, typ. Ich bin der Größte, Typ. I am the greatest, typ. Ik ben de grootste, typ. Я величайший, тип. Jag är den störste. I'm the greatest. Я - величайший.

Ali bad aldrig om ursäkt. Ali hat sich nie entschuldigt. Ali never apologized. Ali verontschuldigde zich nooit. Али так и не извинился. Ali hiç özür dilemedi. Han backade aldrig. He never backed down. Hij deinsde nooit terug. Он никогда не отступал. Asla geri adım atmadı.

Visst, farsan är som han är. Sure, Dad is who he is. Конечно, старик такой, какой он есть. Elbette, yaşlı adam neyse odur.

Men när det verkligen gäller, då finns ingen som han. Aber wenn es darauf ankommt, gibt es niemanden wie ihn. But when it really matters, there is no one like him. Mais quand c'est vraiment important, il n'y a personne comme lui. Но когда дело доходит до дела, никто не может сравниться с ним. Ama iş başa düştüğünde, onun gibisi yok.

En gång fick jag hjärnhinneinflammation. Once I got meningitis. Однажды я заболел менингитом. Bir keresinde menenjit olmuştum.

Då blev farsan som ett lejon. Dann war mein Vater wie ein Löwe. Then his father became like a lion. Тогда мой отец был похож на льва. Sonra babam bir aslan gibi oldu.

Han bar mig till taxin och på sjukhuset skrek han Er trug mich zum Taxi und schrie im Krankenhaus He carried me to the taxi and at the hospital he screamed Он отнес меня в такси, а в больнице крикнул Beni taksiye kadar taşıdı ve hastanede bağırdı

att han skulle vända upp och ner på hela stan dass er die ganze Stadt auf den Kopf stellen würde that he would turn up and down the whole town qu'il mettrait toute la ville sens dessus dessous что он перевернет весь город вверх дном. tüm şehrin altını üstüne getireceğini söyledi.

om något gick fel. wenn etwas schief gelaufen ist. if something went wrong. если что-то пошло не так. Eğer bir şeyler ters giderse.

Jag fick medicin och farsan vakade intill mig. Ich bekam Medikamente und mein Vater wachte über mich. I was given medicine and my dad was waiting for me. Мне дали лекарство, и отец присматривал за мной. Bana ilaç verildi ve babam bana göz kulak oldu.

Klockan fem nästa morgon var krisen över. By five o'clock the next morning, the crisis was over. К пяти часам следующего утра кризис был преодолен. Ertesi sabah saat beşte kriz sona ermişti. När vi köpte en ny säng åt mig på Ikea hade han Als wir bei Ikea ein neues Bett für mich kauften, hatte er... When we bought a new bed for me at Ikea he had Когда мы покупали в "Икее" новую кровать для меня, он... Ikea'dan benim için yeni bir yatak aldığımızda...

inte råd att få den hemskickad. kann es sich nicht leisten, es nach Hause schicken zu lassen. can't afford to have it sent home. ne peut pas se permettre de le renvoyer chez lui. не могут позволить себе отправить его домой. eve göndermeyi göze alamaz.

Då tog han sängen på ryggen och bar den Dann nahm er das Bett auf seinen Rücken und trug es. Then he took the bed on his back and carried it Затем он взвалил кровать на спину и понес ее. Sonra yatağı sırtına aldı ve taşıdı.

hela vägen hem. all the way home. всю дорогу до дома. Kilometer efter kilometer. Kilometer after kilometre. Километр за километром. Men vi bråkade också. Aber wir haben auch argumentiert. But we also struggled. Maar we kregen ook ruzie. Но мы также спорили. Ama aynı zamanda tartıştık. Vi hade vansinniga bråk. We had crazy fights. We hadden waanzinnige ruzies. У нас были сумасшедшие драки. Çılgın kavgalarımız vardı.

Farsan slog mig aldrig, aldrig någonsin. Papa hat mich niemals geschlagen. Dad never hit me, never ever. Papa ne m'a jamais, jamais battu. Мой отец никогда не бил меня, никогда. Babam bana hiç vurmadı, asla.

Jo, en gång lyfte han upp mig två meter Ja, einmal hat er mich zwei Meter hochgehoben. Well, once he lifted me up two meters Да, однажды он поднял меня на два метра. Evet, bir keresinde beni iki metre yukarı kaldırmıştı.

och släppte mig i sängen. und lass mich ins Bett gehen. and dropped me in bed. и опустил меня на кровать. ve beni yatağa bıraktı.

Fast det var bara för att jag var taskig Aber das war nur, weil ich gemein war. Though it was just because I was shitty Ama bu sadece kaba davrandığım içindi.

mot Sanela, hans ögonsten. gegen Sanela, seinen Augapfel. against Sanela, the apple of his eye. contre Sanela, son globe oculaire. Sanela'ya, gözbebeğine karşı. Nu förstår jag att farsan inte hade det lätt. Now I understand that Dad did not have it easy. Şimdi anlıyorum ki babamın işi hiç de kolay değilmiş.

Han tänkte mycket på kriget. He thought a lot about the war. Savaş hakkında çok düşündü.

Farsan kom från staden Bijeljina i Bosnien. The father came from the city of Bijeljina in Bosnia. Babam Bosna'nın Bijeljina kasabasından gelmiş.

Hundratals människor dödades där. Hundreds of people were killed there.

Hela pappas släkt flydde. The whole father's family fled. Babamın tüm ailesi kaçtı. Pappa satt ensam framför teven Papa saß allein vor dem Fernseher Dad sat alone in front of the TV Babam televizyonun önünde tek başına oturuyordu.

och tittade på nyheterna om kriget. and watched the news of the war.

Min halvbrorsa Sapko sa: My half brother Sapko said:

— Han dricker för att dränka sina sorger. - Er trinkt, um seinen Kummer zu ertränken. - He drinks to drown his sorrows. - Acılarını bastırmak için içiyor.

Pappa frågade aldrig om skolan. Dad never asked about school.

Eller fotbollen eller kompisar. Oder Fußball oder Freunde. Or football or friends.

Jag fick snacka med mig själv eller sticka ut. Ich musste mit mir selbst reden oder auffallen. I got to talk to myself or stick out. Ik moet tegen mezelf praten of opvallen. Kendi kendime konuşmak ya da öne çıkmak zorundaydım.

Jag var ute hela tiden. I was out all the time. Jag spelade fotboll I played football

eller stal cyklar. oder stahlen Fahrräder. or stole bicycles. ya da bisiklet çaldılar. Jag blev en mästare på det. Ich wurde ein Meister darin. Bu işte usta oldum.

Det var mer för kicken än för att få hoja runt på cykeln. Es ging mehr um den Nervenkitzel als darum, mit dem Fahrrad herumzufahren. It was more for the kick than for getting around the bike. Motosikletle dolaşmaktan çok heyecan içindi.

Jag triggade igång på att smyga runt i mörkret. Ich fing an, im Dunkeln herumzuschleichen. I triggered to sneak around in the dark. Ik begon rond te sluipen in het donker. Karanlıkta gizlice dolaşmak beni tetikledi. Folk frågar: People ask:

— Vad skulle du ha gjort om du inte blivit fotbollsspelare? - What would you have done if you had not become a football player? - Futbolcu olmasaydınız ne yapardınız? Jag har ingen aning. I have no idea. Hiçbir fikrim yok. Kanske hade jag blivit kriminell. Maybe I had become a criminal. Belki de bir suçluya dönüşmüştüm.

Det var mycket brott på den tiden. Damals gab es eine Menge Verbrechen. There was a lot of crime at that time.

En gång hade jag och en kompis snott en massa grejer Einmal hatten ein Freund und ich eine Menge Sachen gestohlen. Once, a friend and I had a bunch of stuff Bir keresinde bir arkadaşımla bir sürü şey çalmıştık.

å ett varuhus och åkte fast. in einem Kaufhaus und wurde erwischt. at a department store and got stuck. в универмаге и попался. bir mağazaya girmiş ve yakalanmış.

Pappa fick aldrig reda på det. Papa hat es nie erfahren. Dad never found out. Papa is er nooit achter gekomen. Мой отец так и не узнал об этом. Babam asla öğrenmedi. Då hade det kunnat gå illa. Das hätte böse enden können. Then it could have gone bad. Dan had het mis kunnen gaan. Все могло пойти совсем не так. İşler kötü gidebilirdi. Men jag var totalt emot narkotika. Aber ich war absolut gegen Drogen. But I was totally against drugs. Но я был категорически против наркотиков. Ama uyuşturucuya tamamen karşıydım.

Jag hatade alla droger och gifter. Ich hasste alle Drogen und Gifte. I hated all drugs and poisons. Я ненавидел все наркотики и яды.

Jag hällde ut farsans öl och slängde morsans cigaretter. Ich schenkte das Bier meines Vaters ein und warf die Zigaretten meiner Mutter weg. I poured out Dad's beer and tossed Mom's cigarettes. Ik schonk het bier van mijn vader in en gooide de sigaretten van mijn moeder weg. Я вылил отцовское пиво и выбросил мамины сигареты. Babamın birasını döktüm ve annemin sigaralarını attım.

Jag både skötte mig och var vild. Ich war sowohl brav als auch wild. I both behaved and was wild. Ik zorgde allebei voor mezelf en was wild. Я и вел себя хорошо, и был диким. Hem uslu durdum hem de vahşiydim.

För jag tänkte så här: jag skulle både snacka och prestera. Weil ich so dachte: Ich würde sowohl sprechen als auch auftreten. Because I thought like this: I would both talk and perform. Çünkü şöyle düşünüyordum: Konuşacaktım ve performans sergileyecektim.

Både bli bäst och stöddig. Beide sind die Besten und unterstützend. Both become best and supportive. En iyisi olun ve destekleyici olun.

Men jag trodde aldrig att jag skulle bli superstjärna. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Superstar werde. But I never thought I would become a superstar. Ama bir süperstar olacağımı hiç düşünmemiştim.

Jag kom ju från Rosengård! Ich komme aus Rosengård! I came from Rosengård! Rosengård'dan geldim!