×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 2

Kapitel 2

OM JAG BARA SPRINGER FORT NOG

Min familj och jag bodde i Rosengård utanför Malmö.

Det var fullt av somalier, turkar, juggar, polacker,

alla möjliga blattar och svenskar.

Vi är huller om buller i vår familj också.

Farsan är bosnier, morsan är kroat

och lillbrorsans farsa är serb. Det var inte lätt hemma. Ingen frågade:

— Hur har du haft det idag, lille Zlatan? Ingen hjälpte till med läxorna

eller frågade om du hade problem.

Du fick klara dig själv.

Det var kaos och bråk, slag och smällar.

Alla hade ett fruktansvärt humör. Morsan, Jurka, hade inte tid att trösta.

Hon städade typ fjorton timmar om dagen

för att fixa pengar till familjen. Vi var många hemma som skulle ha mat.

Mina halvsystrar. Lillbrors an Aleksandar,

som kallades Keki. Och Sanela.

Hon är mitt enda helsyskon och är två år äldre än jag.

Pengarna räckte inte. Man fick ofta käka

hos någon polare. Morsan grät ofta.

Hon har min kärlek. Ibland orkade hon inte.

Då slog hon oss med träslevar. Jag var en liten kille. Jag hade en stor näsa

och läspade. I skolan kunde jag inte sitta stilla.

Jag rusade runt hela tiden.

Inget ont kunde hända mig

om jag sprang tillräckligt fort. Så kändes det. På kvällarna måste jag ibland gå genom

en mörk gångtunnel för att komma hem.

Farsan hade blivit rånad där en gång.

Han hamnade på sjukhus med en skadad lunga.

Jag tänkte ofta på det. Fast jag inte ville förstås.

Jag sprang som en galning genom tunneln,

med värsta bultande hjärtat.

Om jag bara springer fort nog går det bra, tänkte jag. Mamma och pappa skilde sig innan jag blev

två år gammal. Det var inget bra äktenskap, tror jag.

Det var stökigt och bråkigt.

Alla barnen bodde hos mamma.

Men jag längtade efter farsan. Han hade mer pengar.

Det hände kul grejor när man var med honom. Sedan hände något med Sanela.

Inga detaljer, det är hennes story.

Men det blev vårdnadstvister och skit.

Morsan grät mycket då.

En av mina halvsystrar

hade problem med knark också.

Då skulle jag fylla nio.

Jag fattade inte mycket av det som hände.

Jag flydde. Antingen var jag ute och sprang

eller så spelade jag fotboll. Det var min grej. En dag skulle Sanela och jag in till rektorn.

Jag blev orolig och fick ont i magen. Farsan var där.

Socialen hade sagt att miljön hos morsan

var olämplig, vi fick inte bo kvar hos henne.

Farsan hade fått vårdnaden om Sanela och mig. Det var katastrof för morsan.

Visst. Hon hade drämt till oss med träslevar.

Hon hade haft otur med män och hade inga pengar.

Men hon älskade sina barn. Farsan fattade det. Men han krävde skärpning.

Han sa:

— Blir det inte bättre får du aldrig se ungarna mer. Jag blev kvar hos morsan. Sanela bodde hos pappa

några veckor. Men hon mådde inte bra där.

Pappa drack för mycket.

Han kunde bli blixtrande arg och skrika som en björn.

Så Sanela och jag bytte plats.

Kapitel 2 Kapitel 2 Κεφάλαιο 2 Chapter 2 Capítulo 2 Chapitre 2 Capitolo 2 第2章 Hoofdstuk 2 Capítulo 2 Глава 2

OM JAG BARA SPRINGER FORT NOG САМО АКО БЯГАМ ДОСТАТЪЧНО БЪРЗО WENN ICH NUR SCHNELL GENUG LAUFE IF I JUST JUST SPEAK UP SE EU APENAS CORRER RÁPIDO O SUFICIENTE SADECE HIZLI Koşarsam

Min familj och jag bodde i Rosengård utanför Malmö. Аз и семейството ми живеехме в Розенгорд извън Малмьо. My family and I lived in Rosengård outside Malmö. Minha família e eu morávamos em Rosengård, nos arredores de Malmö. Ailem ve ben Malmö'nün dışındaki Rosengård'da yaşıyorduk.

Det var fullt av somalier, turkar, juggar, polacker, Беше пълно със сомалийци, турци, джаги, поляци, It was full of Somalis, Turks, Jugs, Poles, Estava cheio de somalis, turcos, jarros, poloneses, В нем было много сомалийцев, турок, югославов и поляков, Somaliler, Türkler, Testiler, Polonyalılar,

alla möjliga blattar och svenskar. всякакви блатове и шведи. alle Arten von Blättern und Schweden. all possible blats and Swedes. todos os tipos de Blatts e suecos. всевозможные блатные и шведы. her türlü yaprak ve İsveçliler.

Vi är huller om buller i vår familj också. Ние също сме притеснителни относно шума в нашето семейство. Auch in unserer Familie sind wir lautlos. We are holes about noise in our family as well. Também somos exigentes com o barulho em nossa família. У нас в семье тоже все по разному. Ailemizde de gürültü konusunda delikleriz.

Farsan är bosnier, morsan är kroat Бащата е босненец, майката е хърватка Papa ist Bosnier, Mama Kroate Dad is Bosnian, Mom is Croat Отец - босниец, мать - хорватка Babam Boşnak, anne Hırvat

och lillbrorsans farsa är serb. а бащата на братчето е сърбин. und der Vater des kleinen Bruders ist ein Serbe. and the little brother's dad is a Serb. А отец младшего брата - серб. ve küçük kardeşin babası bir Sırp. Det var inte lätt hemma. It wasn't easy at home. Дома было нелегко. Evde kolay değildi. Ingen frågade: Niemand hat gefragt: Nobody asked: Никто не спрашивал: Kimse sormadı:

— Hur har du haft det idag, lille Zlatan? - Wie geht es dir heute, kleiner Zlatan? - How did you feel today, little Zlatan? - Как ты сегодня, маленький Златан? - Bugün nasılsın küçük Zlatan? Ingen hjälpte till med läxorna Niemand half bei den Hausaufgaben No one helped with the homework Никто не помогал с домашним заданием ödeve kimse yardım etmedi

eller frågade om du hade problem. or asked if you had any problems. или спросить, нет ли у вас проблем. veya herhangi bir sorununuz olup olmadığını sordu.

Du fick klara dig själv. Du musstest für dich selbst sorgen. You had to manage yourself. Вы были предоставлены сами себе. Kendin için savaşmak zorundaydın.

Det var kaos och bråk, slag och smällar. Es gab Chaos und Streit, Schläge und Pony. It was chaos and noise, blows and bangs. Вокруг царили хаос, драки, удары и потасовки. Kaos ve kavgalar, darbeler ve patlamalar oldu.

Alla hade ett fruktansvärt humör. Alle waren in einer schrecklichen Stimmung. Everyone had a terrible mood. Все были в ужасном настроении. Herkes korkunç bir ruh halindeydi. Morsan, Jurka, hade inte tid att trösta. Die Mutter, Jurka, hatte keine Zeit, sich zu trösten. The mother, Jurka, did not have time to comfort. Его мама, Юрка, не успела его утешить. Anne Jurka'nın teselli edecek zamanı yoktu.

Hon städade typ fjorton timmar om dagen Sie putzte ungefähr vierzehn Stunden am Tag She typically cleaned fourteen hours a day Она убиралась по четырнадцать часов в день. Günde on dört saat gibi temizlik yaptı

för att fixa pengar till familjen. um Geld für die Familie zu fixieren. to fix money for the family. чтобы получить деньги для семьи. aile için para ayarlamak için. Vi var många hemma som skulle ha mat. Viele von uns zu Hause hatten Essen. We were many at home that would have food. Дома нас было много, и мы нуждались в еде. Evde yiyeceğe ihtiyacı olan bir çoğumuz vardı.

Mina halvsystrar. My half sisters. Мои сводные сестры. Benim üvey kız kardeşlerim. Lillbrors an Aleksandar, Lillbrors und Aleksandar, Lillbrors and Aleksandar, Младший брат Александра, Lillbrors ve Aleksandar,

som kallades Keki. die Keki genannt wurde. which was called Keki. которого звали Кеки. Keki denirdi. Och Sanela. And Sanela. Ve Sanela.

Hon är mitt enda helsyskon och är två år äldre än jag. Sie ist mein einziges vollwertiges Geschwisterchen und zwei Jahre älter als ich. She is my only full-sister and is two years older than I am. O benim tek öz kardeşim ve benden iki yaş büyük.

Pengarna räckte inte. Das Geld war nicht genug. The money wasn't enough. Денег было недостаточно. Para yeterli değildi. Man fick ofta käka Du musstest oft kauen They often had to jaw Вам часто приходилось есть Sık sık çiğnemek zorunda kaldın

hos någon polare. in jedem Eisbären. at any polar. в доме друга. herhangi bir kutup ayısında. Morsan grät ofta. Meine Mutter hat oft geweint. The mother often cried. Моя мама часто плакала. Anne sık sık ağlardı.

Hon har min kärlek. Sie hat meine Liebe. She has my love. Ze heeft mijn liefde. Я люблю ее. O benim aşkıma sahip. Ibland orkade hon inte. Manchmal konnte sie es nicht ertragen. Sometimes she couldn't cope. Soms kon ze het niet verdragen. Иногда она не справлялась. Bazen dayanamazdı.

Då slog hon oss med träslevar. Dann schlug sie uns mit Holzlöffeln. Then she hit us with wooden spoons. Затем она ударила нас деревянными ложками. Sonra bize tahta kaşıklarla vurdu. Jag var en liten kille. Ich war ein kleiner Junge. I was a little guy. Я был маленьким мальчиком. Ben küçük bir adamdım. Jag hade en stor näsa Ich hatte eine große Nase I had a big nose У меня был большой нос. büyük bir burnum vardı

och läspade. und lispelte. and read. и захныкал. ve OKU. I skolan kunde jag inte sitta stilla. In der Schule konnte ich nicht stillsitzen. At school I couldn't sit still. В школе я не мог усидеть на месте.

Jag rusade runt hela tiden. Ich bin die ganze Zeit herumgerannt. I was running around all the time. Я все время бегала.

Inget ont kunde hända mig Mir konnte nichts Schlimmes passieren No harm could happen to me Mij kan niets ergs overkomen Со мной не может случиться ничего плохого

om jag sprang tillräckligt fort. wenn ich schnell genug renne. if I ran fast enough. als ik snel genoeg liep. если бы я бежал достаточно быстро. Så kändes det. So fühlte es sich an. That's how it felt. Zo voelde het. Вот на что это было похоже. På kvällarna måste jag ibland gå genom In the evenings I sometimes have to go through 'S Avonds moet ik soms door По вечерам мне иногда приходится проходить через

en mörk gångtunnel för att komma hem. eine dunkle U-Bahn, um nach Hause zu kommen. a dark subway tunnel to get home. темный пешеходный туннель, чтобы добраться до дома.

Farsan hade blivit rånad där en gång. Papa war dort einmal ausgeraubt worden. The father had been robbed there once. Однажды моего отца там ограбили. Babam orada bir kez soyulmuştu.

Han hamnade på sjukhus med en skadad lunga. Er landete mit einer verletzten Lunge im Krankenhaus. He ended up in hospital with an injured lung. Он был госпитализирован с поврежденным легким. Yaralı bir akciğerle hastaneye kaldırılmıştır.

Jag tänkte ofta på det. Ich habe oft darüber nachgedacht. I often thought about it. Я часто думал об этом. Fast jag inte ville förstås. Obwohl ich nicht verstanden werden wollte. Although I did not want to understand. Хотя, конечно, мне этого не хотелось. İstemesem de tabii ki.

Jag sprang som en galning genom tunneln, Ich rannte wie verrückt durch den Tunnel, I ran like crazy through the tunnel, Я бежал по туннелю как сумасшедший,

med värsta bultande hjärtat. mit dem schlimmsten schlagenden Herzen. with the worst pounding heart. met het slechtst kloppende hart. с самым тяжелым сердцем. en kötü atan kalple.

Om jag bara springer fort nog går det bra, tänkte jag. Wenn ich nur schnell genug laufe, geht es mir gut, dachte ich. If I just run fast enough, I'm fine. Если я буду бежать достаточно быстро, то все будет в порядке, думал я. Mamma och pappa skilde sig innan jag blev Mom und Dad ließen sich scheiden, bevor ich es wurde Mom and dad divorced before I became Мои мама и папа развелись еще до того, как мне исполнилось Annem ve babam ben doğmadan önce boşandılar.

två år gammal. zwei Jahre alt. two years old. Det var inget bra äktenskap, tror jag. Es war keine gute Ehe, denke ich. It was not a good marriage, I think. По-моему, это был не самый удачный брак.

Det var stökigt och bråkigt. Es war chaotisch und laut. It was messy and noisy. Было грязно и шумно.

Alla barnen bodde hos mamma. All the children lived with my mother. Все дети жили с мамой.

Men jag längtade efter farsan. Aber ich sehnte mich nach Dad. But I longed for my dad. Но я тосковала по отцу. Han hade mer pengar. He had more money. У него было больше денег.

Det hände kul grejor när man var med honom. Lustige Dinge sind passiert, als du mit ihm zusammen warst. Fun things happened when you were with him. Er gebeurden leuke dingen toen je bij hem was. Когда вы были с ним, происходили забавные вещи. Sedan hände något med Sanela. Dann passierte etwas mit Sanela. Then something happened to Sanela. Toen gebeurde er iets met Sanela. Потом с Санелой что-то случилось.

Inga detaljer, det är hennes story. Keine Details, das ist ihre Geschichte. No details, that's her story. Никаких подробностей, это ее история.

Men det blev vårdnadstvister och skit. Aber es gab Sorgerechtsstreitigkeiten und so. But there were custody disputes and shit. Но там были бои за опекунство и прочее. Ama velayet anlaşmazlıkları falan vardı.

Morsan grät mycket då. Meine Mutter weinte damals sehr viel. The mother cried a lot then. Моя мама тогда много плакала.

En av mina halvsystrar One of my half sisters

hade problem med knark också. hatte auch Probleme mit Drogen. had problems with drugs as well. у него тоже были проблемы с наркотиками.

Då skulle jag fylla nio. Dann würde ich neun werden. Then I would fill nine. Тогда мне исполнилось бы девять лет.

Jag fattade inte mycket av det som hände. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was passiert ist. I didn't understand much of what was happening. Я не понимал почти ничего из того, что происходило.

Jag flydde. Ich bin geflohen. I fled. Я сбежал. Antingen var jag ute och sprang Entweder war ich unterwegs Either I was out running Либо я бегал

eller så spelade jag fotboll. oder ich habe Fußball gespielt. or I played football. или я играл в футбол. Det var min grej. That was my thing. Это была моя фишка. En dag skulle Sanela och jag in till rektorn. Eines Tages gingen Sanela und ich zum Rektor. One day, Sanela and I would go in to the principal. Однажды мы с Санелой пошли к директору школы.

Jag blev orolig och fick ont i magen. Ich wurde unruhig und hatte Bauchschmerzen. I got worried and got a stomach ache. Я забеспокоился, и у меня заболел живот. Farsan var där. Dad was there. Отец был там.

Socialen hade sagt att miljön hos morsan Die Sozialarbeiterin hatte gesagt, das sei das Umfeld der Mutter The social had said that the environment of the mother Социальные службы заявили, что обстановка в доме матери

var olämplig, vi fick inte bo kvar hos henne. war unangemessen, wir durften nicht bei ihr bleiben. was inappropriate, we were not allowed to stay with her. ongepast was, mochten we niet bij haar blijven. была непригодна, нам не разрешили остаться с ней.

Farsan hade fått vårdnaden om Sanela och mig. Dad hatte das Sorgerecht für Sanela und mich bekommen. Dad had been given custody of Sanela and me. Мой отец получил право опеки над мной и Санелой. Det var katastrof för morsan. It was a disaster for the mother. Для моей мамы это была катастрофа.

Visst. Bestimmt. Certainly. Конечно. Kesinlikle. Hon hade drämt till oss med träslevar. Sie hatte von uns mit Kochlöffeln geträumt. She had dreamed up us with wood spoons. Она пришла к нам с деревянными ложками. Tahta kaşıklarla bizi hayal etmişti.

Hon hade haft otur med män och hade inga pengar. Sie hatte Pech mit Männern und hatte kein Geld. She had been unlucky with men and had no money. Ей не везло с мужчинами, и у нее не было денег. Erkekler konusunda şanssızdı ve hiç parası yoktu.

Men hon älskade sina barn. But she loved her children. Но она любила своих детей. Farsan fattade det. Papa verstand. Dad took it. Старик понял. Baba anladı. Men han krävde skärpning. Aber er forderte das Schärfen. But he demanded sharpening. Но он призвал к большей строгости. Ama keskinleştirme istedi.

Han sa: He said: Dedi ki:

— Blir det inte bättre får du aldrig se ungarna mer. - Wenn es nicht besser wird, siehst du die Kinder nie wieder. - It doesn't get any better you never see the kids again. - Если ситуация не улучшится, вы больше никогда не увидите детей. - İyileşmezse çocukları bir daha asla göremezsiniz. Jag blev kvar hos morsan. Ich blieb bei meiner Mutter. I stayed with my mom. Я осталась с мамой. Annemle kaldım. Sanela bodde hos pappa Sanela lebte bei ihrem Vater Sanela lived with Dad

några veckor. a few weeks. Men hon mådde inte bra där. Aber sie fühlte sich dort nicht wohl. But she wasn't feeling well there.

Pappa drack för mycket. Papa hat zu viel getrunken. Dad drank too much. Отец слишком много пил. Babam çok içti.

Han kunde bli blixtrande arg och skrika som en björn. Er konnte wütend werden und wie ein Bär schreien. He could get lightning angry and scream like a bear.

Så Sanela och jag bytte plats. Also haben Sanela und ich die Plätze getauscht. So Sanela and I switched places. Поэтому мы с Санелой поменялись местами. Sanela ve ben yer değiştirdik.