×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 18

Kapitel 18

TACK OCH HEJ, ERA IDIOTER!

Det kändes konstigt att spela kvar i Malmö FF

fast jag redan var såld till Ajax. Jag var inte värsta harmoniska killen.

Ibland tände jag snett, blev skitförbannad.

Jag blev utvisad mot Häcken.

Jag fällde Kim Källström bakifrån

och armbågade en annan kille. På väg ut

sparkade jag ner en högtalare och en mikrofon.

Det blev cirkus och tidningsrubriker.

Det kom råd från alla möjliga håll.

Jag måste ändra stil, bla bla.

Annars kan det gå illa i Ajax.

Bullshit, bullshit! Tidningen Expressen intervjuade en psykolog

som sa att jag borde söka hjälp.

Vad fan visste han? Jag behövde ingen psykolog.

Jag behövde lugn och ro.

På en träning blev jag arg

å Micke Andersson, tränaren.

Jag tyckte att han hade för stor respekt

för de äldre i laget.

Jag röt:

— Du är rädd för de äldre.

Du är fan ta mig rädd för spöken också. Jag sparkade till en massa bollar som låg på plan.

De landade på bilar utanför. Billarmen gick igång.

Allt bara stannade. Jag stod där, vild och kaxig.

Lagkamraterna glodde på mig.

Micke Andersson försökte lugna mig,

men jag skrek:

— Är du min morsa, eller? Jag sa att jag aldrig mer skulle komma tillbaka.

Adjö, MFF, tack och hej, era idioter!

Jag dök inte upp på träningarna mer.

Jag spelade Playstation och hängde med polarna istället.

Det var som att skolka.

Hasse Borg ringde. Han lät hysterisk:

— Var är du? Du måste komma tillbaks! Och jag var inte omöjlig. Efter fyra dagar

dök jag upp. Jag var snäll och charmig igen.

Det var inte en så stor grej. Sånt händer i fotboll.

Jag trodde inte att jag skulle få något straff.

Jag skulle ändå snart lämna klubben.

En klubb som nu var rikast i Sverige.

Jag hade ju gett dem åttiofem miljoner.

De var lite rädda för mig.

Tänk om jag skulle paja affären

med Ajax genom att göra något vansinnigt? Själv ville jag bara göra en snygg show i sista matchen,

borta mot Halmstad. Jag trodde att klubben planerade

ett fint avsked. Kanske före matchen.

Så hade de gjort för Niclas Kindvall veckan innan.

Det var ingen stor grej för mig.

Men ändå, en tid i mitt liv gick mot sitt slut.

Jag tittade på listan om vilka som skulle med

till Halmstad. Mitt namn stod inte där.

Det var mitt straff. Jag köpte det. Men jag trodde ändå

att klubbledningen planerade något.

En grej med supportrarna, kanske. Istället blev jag kallad till Hasse Borgs kontor.

Hasse var där, och Bengt Madsen.

Han var ordförande i Malmö FF.

De verkade lite stela. Uppblåsta, så där. — Zlatan, vår tid tillsammans närmar sig sitt slut. De tänkte tacka av mig där inne.

På Hasses trista jävla kontor. Bengt Madsen sa att det gav otur

att göra det innan en match. Jag blev arg:

— Ni tackade av Niclas Kindvall inför

trettio tusen människor, och det gick ju rätt bra ändå. De lyssnade inte. Istället fick jag en minnes sak.

En boll i kristall. Vad trodde de? Att jag skulle

ta den till Amsterdam och gråta när jag såg den? — Jag vill inte ha den. Ni kan behålla den. Jag ställde kristallgrejen på bordet. Sen stack jag.

Det var mitt avsked från klubben.

Kapitel 18 Kapitel 18 Κεφάλαιο 18 Chapter 18 Capítulo 18 Capitolo 18 第18章 Глава 18

TACK OCH HEJ, ERA IDIOTER! THANK YOU AND HELLO, YOU IDIOTS! СПАСИБО И ПРИВЕТ, ИДИОТЫ!

Det kändes konstigt att spela kvar i Malmö FF Es fühlte sich seltsam an, bei Malmö FF zu spielen It felt strange to continue playing in Malmö FF Было странно играть в "Мальмё ФФ".

fast jag redan var såld till Ajax. even though I was already sold to Ajax. хотя я уже был продан в "Аякс". Jag var inte värsta harmoniska killen. Ich war nicht der schlechteste harmonische Typ. I was not the most harmonious guy. Я был не самым гармоничным парнем. Çok uyumlu bir adam değildim.

Ibland tände jag snett, blev skitförbannad. Manchmal habe ich schief angezündet, war sauer. Sometimes I lit up crookedly, got pissed off. Иногда я злился, очень злился. Bazen sinirlenirdim, gerçekten sinirlenirdim.

Jag blev utvisad mot Häcken. I was expelled against Häcken. Я был удален в матче с "Хеккеном". Häcken'e karşı gönderildim.

Jag fällde Kim Källström bakifrån I felled Kim Källström from behind Я ударил Кима Кельстрема сзади. Kim Källström'e arkadan çarptım

och armbågade en annan kille. and elbowed another guy. и толкнул локтем другого парня. ve başka bir adama dirsek attı. På väg ut Auf dem Weg hinaus On the way out На пути к выходу

sparkade jag ner en högtalare och en mikrofon. Ich trat einen Lautsprecher und ein Mikrofon herunter. I kicked down a speaker and a microphone. Я выбил колонку и микрофон.

Det blev cirkus och tidningsrubriker. It became a circus and newspaper headlines. Был цирк и газетные заголовки. Bir sirk ve gazete manşetleri vardı.

Det kom råd från alla möjliga håll. Advice came from all sorts of sources. Советы поступали из самых разных источников.

Jag måste ändra stil, bla bla. I have to change my style, blah blah blah. Я должна изменить свой стиль, бла-бла-бла.

Annars kan det gå illa i Ajax. Sonst kann es in Ajax schief gehen. Otherwise, it could go badly in Ajax. В противном случае дела в Аяксе могут пойти плохо.

Bullshit, bullshit! Чушь, чушь! Tidningen Expressen intervjuade en psykolog The newspaper Expressen interviewed a psychologist Газета Expressen взяла интервью у психолога

som sa att jag borde söka hjälp. der gesagt hat, ich solle Hilfe suchen. who told me that I should seek help. который сказал, что мне следует обратиться за помощью.

Vad fan visste han? What the hell did he know? Jag behövde ingen psykolog. I didn't need a psychologist.

Jag behövde lugn och ro. Ich brauchte Ruhe und Frieden. I needed peace and quiet. Мне нужен был покой и тишина.

På en träning blev jag arg At a training session I got angry На тренировке я разозлился

å Micke Andersson, tränaren. for Micke Andersson, the coach.

Jag tyckte att han hade för stor respekt Ich fand, er hatte zu viel Respekt I thought he had too much respect Мне показалось, что он слишком уважает

för de äldre i laget. for the seniors in the team. для старших членов команды.

Jag röt: Ich brüllte: I blushed: Я закричал:

— Du är rädd för de äldre. - Sie haben Angst vor älteren Menschen. - You are afraid of the elderly. - Вы боитесь пожилых людей.

Du är fan ta mig rädd för spöken också. Du hast auch verdammte Angst vor Geistern. You're fucking scared of ghosts too. Ты тоже до чертиков боишься призраков. Sen de hayaletlerden korkuyorsun. Jag sparkade till en massa bollar som låg på plan. Ich habe viele Bälle getreten, die auf dem Feld waren. I kicked a bunch of balls that were on the field. Я отбил много мячей, которые были на поле.

De landade på bilar utanför. They landed on cars outside. Они приземлились на машины снаружи. Dışarıdaki arabaların üzerine indiler. Billarmen gick igång. The car alarm went off. Сработала автомобильная сигнализация.

Allt bara stannade. Alles hat einfach aufgehört. Everything just stopped. Все просто остановилось. Jag stod där, vild och kaxig. I stood there, wild and cocky. Я стоял там, дикий и самоуверенный.

Lagkamraterna glodde på mig. My teammates glared at me. Мои товарищи по команде уставились на меня.

Micke Andersson försökte lugna mig,

men jag skrek: but I screamed:

— Är du min morsa, eller? — Are you my mother, or not? - Ты моя мама, или как? Jag sa att jag aldrig mer skulle komma tillbaka. Ich sagte, ich würde nie wiederkommen. I said I would never come back. Я сказал, что никогда не вернусь.

Adjö, MFF, tack och hej, era idioter! Goodbye, MFF, thank you and hello, you idiots! Прощай, MFF, спасибо и здравствуйте, идиоты!

Jag dök inte upp på träningarna mer. Ich bin nicht mehr zum Training erschienen. I didn't show up to practice anymore. Я больше не появлялся на тренировках.

Jag spelade Playstation och hängde med polarna istället. I played Playstation and hung out with my friends instead. Вместо этого я играл в Playstation и тусовался с приятелями.

Det var som att skolka. It was like truancy. Это было все равно что прогулять школу.

Hasse Borg ringde. Han lät hysterisk: He sounded hysterical: У него был истерический голос:

— Var är du? - Где ты? Du måste komma tillbaks! Вы должны вернуться! Och jag var inte omöjlig. Und ich war nicht unmöglich. And I was not impossible. И я не был невозможным. Efter fyra dagar After four days Через четыре дня

dök jag upp. I showed up. Я появился. Jag var snäll och charmig igen. I was nice and charming again. Я снова была милой и очаровательной.

Det var inte en så stor grej. Это было не так уж и важно. Sånt händer i fotboll. So etwas passiert im Fußball. Такие вещи случаются в футболе.

Jag trodde inte att jag skulle få något straff. I didn't think I would get any punishment. Я не думал, что получу какое-либо наказание.

Jag skulle ändå snart lämna klubben. I would soon leave the club anyway. Я все равно собирался вскоре покинуть клуб.

En klubb som nu var rikast i Sverige. A club that was now the richest in Sweden. Клуб, который теперь стал самым богатым в Швеции. Şu anda İsveç'in en zengin kulübü olan bir kulüp.

Jag hade ju gett dem åttiofem miljoner. I had given them eighty-five million. Я дал им восемьдесят пять миллионов.

De var lite rädda för mig. Sie hatten ein bisschen Angst vor mir. They were a little scared of me. Они немного побаивались меня.

Tänk om jag skulle paja affären What if I were to pay the deal Что, если я разорву сделку. Ya anlaşmayı bozarsam

med Ajax genom att göra något vansinnigt? with Ajax by doing something insane? с Ajax, совершив нечто безумное? Ajax ile çılgınca bir şey yaparak mı? Själv ville jag bara göra en snygg show i sista matchen, Personally, I just wanted to put on a nice show in the last match, Я просто хотел показать хорошее шоу в последней игре,

borta mot Halmstad. away against Halmstad. Jag trodde att klubben planerade I thought the club was planning

ett fint avsked. a nice farewell. приятное прощание. Kanske före matchen.

Så hade de gjort för Niclas Kindvall veckan innan. Das hatten sie in der Woche zuvor für Niclas Kindvall getan. That's what they had done for Niclas Kindvall the week before. За неделю до этого они сделали это для Никласа Киндвалла.

Det var ingen stor grej för mig. It was not a big deal for me.

Men ändå, en tid i mitt liv gick mot sitt slut. Trotzdem neigte sich eine Zeit in meinem Leben dem Ende zu. But still, a time in my life was coming to an end.

Jag tittade på listan om vilka som skulle med Ich sah mir die Liste an, wer beitreten würde I looked at the list of who was going to be there. Я просмотрел список тех, кто будет присутствовать.

till Halmstad. Mitt namn stod inte där.

Det var mitt straff. That was my punishment. Jag köpte det. Ich kaufte es. I bought it. Men jag trodde ändå But I still thought

att klubbledningen planerade något. that the club management planned something.

En grej med supportrarna, kanske. A thing with the supporters, maybe. Istället blev jag kallad till Hasse Borgs kontor. Stattdessen wurde ich in Hasse Borgs Büro gerufen. Instead, I was called to Hasse Borg's office.

Hasse var där, och Bengt Madsen. Hasse was there, and Bengt Madsen.

Han var ordförande i Malmö FF. He was chairman of Malmö FF.

De verkade lite stela. They seemed a little stiff. Uppblåsta, så där. Inflated, like that. — Zlatan, vår tid tillsammans närmar sig sitt slut. - Zlatan, our time together is coming to an end. De tänkte tacka av mig där inne. Sie wollten mir da drin danken. They were going to thank me in there.

På Hasses trista jävla kontor. In Hasse's boring fucking office. Bengt Madsen sa att det gav otur Bengt Madsen said it brought bad luck

att göra det innan en match. Jag blev arg:

— Ni tackade av Niclas Kindvall inför — You thanked Niclas Kindvall before

trettio tusen människor, och det gick ju rätt bra ändå. thirty thousand people, and it went pretty well anyway. тридцать тысяч человек, и все равно все прошло очень хорошо. De lyssnade inte. They didn't listen. Они не слушали. Istället fick jag en minnes sak. Instead, I got a keepsake. Вместо этого я получил воспоминания.

En boll i kristall. Vad trodde de? Att jag skulle

ta den till Amsterdam och gråta när jag såg den? — Jag vill inte ha den. Ni kan behålla den. You can keep it. Jag ställde kristallgrejen på bordet. I put the crystal thing on the table. Sen stack jag. Then I stabbed.

Det var mitt avsked från klubben.