×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 15

Kapitel 15

VADÅ PRESENT? HON FICK JU ZLATAN!

Det var helt sjukt vad som stod i tidningarna.

Det var killen med guldbyxorna.

Det var Zlatan den otrolige.

Det var Zlatan allt möjligt.

Jag läste och njöt. Jag var klar för Ajax för en rekordsumma.

Åttiofem miljoner hade de köpt mig för.

Ingen skandinav hade någonsin sålts för så mycket. Folk smörade och var avundsjuka.

Alla utom morsan. Hon hade sett mig på teve

och inte riktigt fattat vad de sa. Hon skrek:

— Vad har hänt? Har du blivit bortrövad?

Har du gått och dött?

— Det är lugnt mamma. Jag har bara blivit såld till Ajax. Då blev hon arg istället:

— Varför har du inte sagt något?

Varför ska man få höra såna saker på teve? Kanske var jag lite manisk de där dagarna.

Jag ville ha action, action.

Därför gjorde jag en massa dumma grejer.

Jag fixade blonda slingor i håret.

Och jag förlovade mig. Mia var en bra tjej.

Hon var blond och snygg och framåt.

Men det fanns en feber i den där förlovningen.

En journalist frågade:

— Vad fick hon i förlovningspresent?

— Vadå present? Hon fick ju Zlatan. Det var en replik som bara kom. Den var kaxig

och passade in i tidningarnas bild av mig.

Men några veckor senare bröt jag förlovningen.

Jag var helt speed ad. Allt snurrade på

och det var för mycket omkring mig.

Jag skulle spela ett halvår till i Malmö

innan jag flyttade till Holland.

Allsvenskan närmade sig. Nu måste jag bevisa

att jag var värd åttiofem miljoner.


Kapitel 15 Κεφάλαιο 15 Chapter 15 Capítulo 15 Capitolo 15 第15章 Глава 15

VADÅ PRESENT? WAS GESCHENK? WHAT PRESENT? HON FICK JU ZLATAN! HON FICK JU ZLATAN! SHE GOT YOU ZLATAN! У НЕЕ ЕСТЬ ЗЛАТАН!

Det var helt sjukt vad som stod i tidningarna. Es war total krank, was in den Zeitungen stand. It was absolutely insane what was written in the newspapers. То, что писали в газетах, было просто безумием.

Det var killen med guldbyxorna. Es war der Typ mit der goldenen Hose. It was the guy with the gold pants.

Det var Zlatan den otrolige. Es war Zlatan der Unglaubliche. It was Zlatan the incredible. Это был Златан Невероятный.

Det var Zlatan allt möjligt. Es war Zlatan alles möglich. Zlatan was everything possible. Это был Златан во всем.

Jag läste och njöt. I read and enjoyed. Я прочитал и получил удовольствие. Jag var klar för Ajax för en rekordsumma. I finished for Ajax for a record sum. Я был готов к "Аяксу" за рекордную сумму денег.

Åttiofem miljoner hade de köpt mig för. They had bought me for eighty-five million. Восемьдесят пять миллионов, за которые они меня купили.

Ingen skandinav hade någonsin sålts för så mycket. Noch nie war ein Skandinavier für so viel verkauft worden. No Scandinavian had ever sold for so much. Ни один скандинав не был продан за такую сумму. Folk smörade och var avundsjuka. Die Leute wurden gebuttert und waren neidisch. People buttered and were jealous. Люди восхищались и завидовали.

Alla utom morsan. Alle außer Mama. Everyone except the mother. Hon hade sett mig på teve Sie hatte mich im Fernsehen gesehen She had seen me on TV Она видела меня по телевизору.

och inte riktigt fattat vad de sa. and didn't really understand what they were saying. и не очень понимал, что они говорят. Hon skrek:

— Vad har hänt? - Was ist passiert? - Что произошло? Har du blivit bortrövad? Wurden Sie entführt? Have you been robbed? Вас похитили? Kaçırıldın mı?

Har du gått och dött? Bist du gestorben? Have you gone and died? Вы ушли и умерли?

— Det är lugnt mamma. - Es ist ruhig Mama. - Все в порядке, мама. Jag har bara blivit såld till Ajax. Då blev hon arg istället: Then she got angry instead: Затем она рассердилась:

— Varför har du inte sagt något? - Почему вы ничего не сказали?

Varför ska man få höra såna saker på teve? Warum sollte man solche Dinge im Fernsehen hören? Why do you have to hear such things on TV? Почему вы должны слышать такие вещи по телевизору? Kanske var jag lite manisk de där dagarna. Vielleicht war ich damals ein bisschen manisch. Maybe I was a little manic those days. Возможно, в те дни я был немного маниакален.

Jag ville ha action, action. I wanted action, action.

Därför gjorde jag en massa dumma grejer. Поэтому я наделал много глупостей.

Jag fixade blonda slingor i håret. I fixed blonde strands in my hair. Я сделала светлые блики на волосах.

Och jag förlovade mig. Und ich habe mich verlobt. And I got engaged. И я обручилась. Mia var en bra tjej. Mia was a good girl.

Hon var blond och snygg och framåt. Sie war blond und gut aussehend und vorwärts gerichtet. She was blonde and pretty and forward.

Men det fanns en feber i den där förlovningen. Aber es gab ein Fieber in dieser Verlobung. But there was a fever in that engagement. Но в этой помолвке была лихорадка.

En journalist frågade: спросил один журналист:

— Vad fick hon i förlovningspresent? — What did she get as an engagement present? - Что она получила в подарок на помолвку?

— Vadå present? - Welches Geschenk? - Что за подарок? Hon fick ju Zlatan. Sie hat Zlatan. She got Zlatan. Det var en replik som bara kom. Es war eine Linie, die gerade kam. It was a line that just came. Это была строчка, которая просто пришла. Den var kaxig It was cocky

och passade in i tidningarnas bild av mig. and fit into the newspapers' image of me. и соответствовать тому образу, который сложился у газетчиков.

Men några veckor senare bröt jag förlovningen. But a few weeks later I broke off the engagement. Но через несколько недель я разорвала помолвку.

Jag var helt speed ad. Ich war total Speed Ad. I was totally speed ad. Я был в полном восторге от рекламы скорости. Ben tamamen hız reklamıydım. Allt snurrade på Alles drehte sich Everything was spinning Все кружилось

och det var för mycket omkring mig. и вокруг меня было слишком много всего.

Jag skulle spela ett halvår till i Malmö I would play another six months in Malmö Я бы еще полгода играл в Мальме.

innan jag flyttade till Holland. до моего переезда в Нидерланды.

Allsvenskan närmade sig. The Allsvenskan was approaching. Аллсвенскан приближался. Nu måste jag bevisa Now I have to prove

att jag var värd åttiofem miljoner.