×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Lysande Lagom, Avsnitt 6: Partikelverb (3)

Avsnitt 6: Partikelverb (3)

Och det betyder att jag eller någon eller vi ska resa. Men det går absolut inte att härleda. Bär av. Man kan lära sig de orden. Det bär av. Men vad betyder det? Nu är det någon som snart ska iväg på en resa. Och man vill visa tydligt att det är någon.

Det här är en viktig händelse kanske. Det bär av. Jag gillar ju verkligen partikeln av. Det är en av mina favoriter. Jag tänkte mer på det här. Bocka av något. Bli klar med något.

Precis. Klara av. Sitter du och nöter? Här får du en lista. Jag nöter. Men ofta av ett annat syfte än att bara lära sig. Det är att visa på att det är svårt med svenska. Att folk inte förstår.

Jag brukar ta ut dem från en text. Totalt avkontextualisera dem. Och visa på att det här kan inte. Jag tycker att det finns ett stort pedagogiskt poäng. Att visa att man inte förstår något. Och sen är det jättebra för uttalsundervisningen. Att jobba mycket med partikelverb. Eftersom det har med betoning att göra.

Ja, betoning i sig kan ju vara jättesvårt för många. Att höra var trycket ligger. Och här förändrar det hela betydelsen totalt. En annan favorit jag har. Det är ju det här går åt. Och det kan ju precis kontrasteras till går åt. Men det är också det här.

Att det är en del som är förändrade. Men det är också det här väldigt abstrakta. Det är inte vi som äter tårtan här. Utan det är tårtan som går åt. Det ligger skulden på någon annan än oss själva. Vi pratade ju också lite om det här med svenska verb.

En annan typisk är ju det här med att sticka ut. Det får man ju inte göra i Sverige. Utan man ska smälta in. Ja just det. Ett annat partikelverb. Och passa in som vi pratade om förra gången. Passa in, smälta in. Men inte sticka ut.

Jag är jättesur nu på att sticka ut. För att folk har börjat göra någon sorts engelsk variant. Och säga står ut. Han stod ut. Men stå ut betyder något helt annat. Jag står inte ut. Det är det där som du sa. Precis, vi har inte betydeligt samma sak som står till.

Det är ju intressant. Vissa partikelverb är ju samma på engelska. Och vissa finns på båda språken. Men betyder olika saker. På engelska säger man sleep in. Som är sover ut. På svenska pack up. På engelska är det inte packa upp.

På svenska är det att packa bara. Och samma med lock up. Betyder att man låser något. Medan unlock betyder att man låser upp. Ja just det. Och det där känner jag själv. Jag pratar mycket engelska både hemma och på jobbet. Och ibland börjar jag tappa koll.

På vilka som är svenska och vilka som är engelska. Och det där är jätteintressant. Att även om svensk är mitt modersmål. Så sitter det inte riktigt fast. Det påverkas väldigt mycket av andra saker. Ja det är lätt hänt det där. Jag träffar ibland på kursdeltagare som säger. Nej men nu har jag kommit på det här.

Hur man ska göra med partikelverb. Man ska lära sig dem på engelska. Man ska tänka på engelska. Och då blir det rätt. För då har de hittat de tre fyra stycken som är samma. Men det är ju bara att säga stopp stopp. Gör inte så. Det är inte en bra idé. Det är väldigt kul.

Det är kul att vi har det här. Det är som en liten kuriosa. För att göra livet surt för alla som studerar svenska. Precis. Och för alla som undervisar också. Ja. Ska vi passa på att försöka sälja in nästa avsnitt. Och vad vi tänker grotta ner oss i då.

Ja precis. Då ska vi prata om möten och svensk möteskultur. Det är både jobbmöten och BRF-möten. Och familjekonferenser och krismöten. Och grejer som vi kommer att prata om. Och hur den svenska kulturen älskar. Den här formen för att nå ett beslut.

Genom att tycka till och stämma av. Precis. Ni har lyssnat på Lysande Lagom. Och man kan mejla oss på podd@lysförlag.com Och jag heter Sofi Tegsveden Deveaux. Och jag heter Emil Molander. Tack för oss. Hej då.

Avsnitt 6: Partikelverb (3) Abschnitt 6: Partikelverben (3) Section 6: Particle verbs (3) Section 6 : Verbes à particule (3) Sezione 6: Verbi con particelle (3) Paragraaf 6: Partikelwerkwoorden (3) Secção 6: Verbos com partículas (3) Раздел 6: Глаголы с частицами (3) Bölüm 6: Partikül fiiller (3)

Och det betyder att jag eller någon eller vi ska resa. And that means that I or someone or we are going to travel. Cela signifie que moi, quelqu'un ou nous serons en voyage. Men det går absolut inte att härleda. But it is absolutely not derivable. Mais elle n'est absolument pas dérivable. Bär av. Take off. Man kan lära sig de orden. You can learn those words. Vous pouvez apprendre ces mots. Det bär av. Allons-y. Men vad betyder det? Mais qu'est-ce que cela signifie ? Nu är det någon som snart ska iväg på en resa. Aujourd'hui, quelqu'un s'apprête à partir en voyage. Och man vill visa tydligt att det är någon. And you want to show clearly that it is someone. Et vous voulez montrer clairement qu'il s'agit de quelqu'un.

Det här är en viktig händelse kanske. This is an important event perhaps. Il s'agit peut-être d'un événement important. Det bär av. Allons-y. Jag gillar ju verkligen partikeln av. I really like the particle off. J'aime beaucoup l'élimination des particules. Det är en av mina favoriter. C'est l'un de mes préférés. Jag tänkte mer på det här. J'ai réfléchi à la question. Bocka av något. Tick something. Cochez quelque chose. Bli klar med något. Finish something.

Precis. Klara av. Sitter du och nöter? Are you sitting and nibbling? Här får du en lista. Here is a list. Jag nöter. I groan. Men ofta av ett annat syfte än att bara lära sig. But often for a different purpose than just learning. Det är att visa på att det är svårt med svenska. It is to show that Swedish is difficult. Att folk inte förstår.

Jag brukar ta ut dem från en text. I usually take them out of a text. Totalt avkontextualisera dem. Och visa på att det här kan inte. And show that this is not possible. Jag tycker att det finns ett stort pedagogiskt poäng. Att visa att man inte förstår något. To show that you don't understand something. Och sen är det jättebra för uttalsundervisningen. Att jobba mycket med partikelverb. Eftersom det har med betoning att göra. Because it has to do with emphasis.

Ja, betoning i sig kan ju vara jättesvårt för många. Yes, emphasis itself can be very difficult for many people. Att höra var trycket ligger. To hear where the pressure is. Och här förändrar det hela betydelsen totalt. And here it changes the whole meaning completely. En annan favorit jag har. Det är ju det här går åt. That's what this is all about. Och det kan ju precis kontrasteras till går åt. And that can just be contrasted with going astray. Men det är också det här.

Att det är en del som är förändrade. That there are some things that have changed. Men det är också det här väldigt abstrakta. Det är inte vi som äter tårtan här. We are not the ones eating the cake here. Utan det är tårtan som går åt. It's the cake that gets eaten. Det ligger skulden på någon annan än oss själva. The blame lies with someone other than ourselves. Vi pratade ju också lite om det här med svenska verb.

En annan typisk är ju det här med att sticka ut. Another typical one is standing out. Det får man ju inte göra i Sverige. You can't do that in Sweden. Utan man ska smälta in. You have to blend in. Ja just det. Ett annat partikelverb. Och passa in som vi pratade om förra gången. And fit in as we talked about last time. Passa in, smälta in. Fit in, blend in. Men inte sticka ut.

Jag är jättesur nu på att sticka ut. För att folk har börjat göra någon sorts engelsk variant. Because people have started making some kind of English version. Och säga står ut. Han stod ut. Men stå ut betyder något helt annat. But standing out means something else entirely. Jag står inte ut. I can't stand it. Det är det där som du sa. That's what you said. Precis, vi har inte betydeligt samma sak som står till. Exactly, we do not have significantly the same thing going on.

Det är ju intressant. Vissa partikelverb är ju samma på engelska. Och vissa finns på båda språken. And some are available in both languages. Men betyder olika saker. På engelska säger man sleep in. Som är sover ut. Which is sleeping off. På svenska pack up. In Swedish pack up. På engelska är det inte packa upp. In English it is not unpacking.

På svenska är det att packa bara. Och samma med lock up. Betyder att man låser något. Means locking something. Medan unlock betyder att man låser upp. While unlock means to unlock. Ja just det. Och det där känner jag själv. Jag pratar mycket engelska både hemma och på jobbet. Och ibland börjar jag tappa koll. And sometimes I start to lose control.

På vilka som är svenska och vilka som är engelska. Which ones are Swedish and which ones are English. Och det där är jätteintressant. Att även om svensk är mitt modersmål. Så sitter det inte riktigt fast. So it is not really stuck. Det påverkas väldigt mycket av andra saker. It is very much influenced by other things. Ja det är lätt hänt det där. Yes, that's easy to do. Jag träffar ibland på kursdeltagare som säger. I sometimes encounter students who say. Nej men nu har jag kommit på det här. No, but now I have figured this out.

Hur man ska göra med partikelverb. How to deal with particle verbs. Man ska lära sig dem på engelska. You should learn them in English. Man ska tänka på engelska. Och då blir det rätt. And then it will be right. För då har de hittat de tre fyra stycken som är samma. Because then they have found the three or four pieces that are the same. Men det är ju bara att säga stopp stopp. Gör inte så. Det är inte en bra idé. Det är väldigt kul.

Det är kul att vi har det här. Det är som en liten kuriosa. It's like a little curiosity. För att göra livet surt för alla som studerar svenska. To make life difficult for anyone studying Swedish. Precis. Och för alla som undervisar också. Ja. Ska vi passa på att försöka sälja in nästa avsnitt. Let's try to sell the next episode. Och vad vi tänker grotta ner oss i då. And what we are going to get stuck into.

Ja precis. Då ska vi prata om möten och svensk möteskultur. Det är både jobbmöten och BRF-möten. There are both job meetings and BRF meetings. Och familjekonferenser och krismöten. And family conferences and crisis meetings. Och grejer som vi kommer att prata om. Och hur den svenska kulturen älskar. Den här formen för att nå ett beslut.

Genom att tycka till och stämma av. By providing input and feedback. Precis. Ni har lyssnat på Lysande Lagom. Och man kan mejla oss på podd@lysförlag.com Och jag heter Sofi Tegsveden Deveaux. Och jag heter Emil Molander. Tack för oss. Hej då.