×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Lysande Lagom, A3: Språk på jobbet: hur mycket svenska måste man kunna? (1)

A3: Språk på jobbet: hur mycket svenska måste man kunna? (1)

Emil: Det var en utländsk läkare som frågade mig om jag var uppstoppad.

Men han menade förstoppning.

INTRO

Lysande Lagom

Emil: Välkommen till Lysande Lagom. En podd om svensk kultur, svenskt språk och om att lära sig svenska. Jag heter Emil Molander, jag är lärare i svenska som andraspråk.

Sofi: Och jag heter Sofi Tegsveden Deveaux och jag driver företaget Bee Swedish som ger kurser i svenska och svenskhet. Välkommen!

Emil: Du träffar ganska många olika yrkesgrupper i ditt jobb.

Sofi: Ja, precis, så jag har ju väldigt många kurser i svenska och framför allt till företagen som är mina kunder och jag ger deras arbetstagare kurser och ofta då kurser som är anpassade till deras yrkesområden.

Emil: Vad för typiska yrkena?

Sofi: Jag jobbar ju i Stockholm så det är väldigt mycket IT folk som är mjukvaruutvecklare och ingenjörer av olika slag. Sen har jag ganska många arkitekter, en del civilekonomer eller marknadsförare. Jag har en del sjukvårdspersonal. Vad jag gillar med att jobba med yrkesgruppen är att det att jag får lära känna folk från olika expert områden och att de sedan delar med sig. Det blir ofta att de pratar om sitt jobb och jag hjälper dem att uttrycka sig på jobb och jag måste göra research, hitta artiklar och texter och ord och så där som knyter an till det de gör och det som är så roligt för mig att jag får lära mig jättemycket om det dem håller på med och det finns ju alla möjliga människor. Jag hade någon expert på, sa papier maché och höll på liksom professionellt att göra drakar av det som sålde vad skulle jag aldrig intresserat mig för annars så tvinga sig in med det här och lära mig dessa tekniker.

Emil: Då får du krav från en arbetsgivare, då på papier maché fabrik.

Sofi: Hon var i ett eget företag.

Emil: Ok jag förstår. Men den här Kalle här från Ungern, han måste lära sig att programmera på svenska. Nej, men han måste kunna svenska i jobbet.

Sofi: [namn] från Indien?

Emil: Ja, just det. Kan du någonting om programmering och vad man säger då? Vad saker heter eller hur du går tillväga?

Sofi: Nu har jag lärt mig ganska mycket och just programmering brukar sällan vara behov av att kunna själva, liksom programmeringsarbetet, utan då är det ju mer fokus på andras. För många svenskar använder engelska även när de sitter och programmerar. Det är liksom ett universellt språk, men däremot finns det ofta ett stort behov av att kunna samarbeta och kommunicera både internt och externt och att programmera ofta internt att bygga upp samarbetsförmågan genom språket.

Emil: Så det är inte, liksom, den speciella yrkes terminologin egentligen, utan det är liksom någon mer allmän yrkessvenska eller?

Sofi: Ja, precis. Det handlar om vad jag måste göra för ofta har jag arbetsgivaren som har ingen koll alls utan de tycker liksom de. Men det här är inte tillräckligt bra som får jag försöka lista ut vad det är som inte funkar. Ibland kan det vara till exempel att någon person helt enkelt upplevs som ganska otrevlig i gruppen och det är ju egentligen sällan någonting som är liksom personligt utan du… personen behöver…

Emil: …det är inte det…

Sofi: …det kan vara personligt såklart, men ofta är en språklig eller kulturell sak. Den här personen som inte riktigt vet hur han ska kommunicera med de andra svenskarna och… eller känner sig väldigt blyg och inte vågar kommunicera utan blir väldigt tillbakadragen. Då kan det ju vara lätt att åtgärda genom språkliga verktyg för att fungera i gruppen.

Emil: Ja, jag tycker ofta det kan vara så här att om om när någon som är blyg och tystlåten så är det oftast att de inte vet vad de ska säga. De har inte några ord och då blir man tyst och blyg i stället och framstår som otrevliga.

Sofi: Ja, eller? Det kan också vara att den personen inte förstår vad de andra säger, och liksom nickar och låtsas förstå, men inte förstår.

Emil: Men det är just någon sorts allmän språkkurs man har med bara…

Sofi: Sedan jobbade jag ganska länge har med kärnkraftsingenjör låtit väldigt avancerat och jag lärde mig ganska mycket om kärnkraften höll på med bränsle, bränsle, behållare till olika av olika slag och det var väldigt viktigt att det var rätt dimensioner och så där. Men vad var hon egentligen konkret gjorde på jobbet är bara att hon skrev rapporter. De här rapporterna är väldigt viktiga. Det är nästan som ett juridiskt dokument att de måste vara väldigt tydliga, att man säger en sak och inte är tvetydlig på något sätt, vad liksom landade i vad hon behövde bli väldigt, väldigt bra på struktur. Alltså att strukturera språket, använda sambandsord som till exempel däremot, eller dessutom, tydligen, alltså den typen av ord på rätt sätt.

Emil: Ja, jag tycker det ofta är så där att det är de där namnen på olika bränsle behåller det… de går ganska bra att lära sig själv som de kunde ha säkert redan. De hade liksom sätt att ha det där måste motsvara det här objektet på mitt språk.

Sofi: Precis.

Emil: Sa när det där är substantiv som den här saken, vad heter den? Det är mycket lättare. Det svårare är ju än att få ihop det.

Sofi: Precis. Hur man ska se ut, vad som är vår och när man kommer in på en arbetsplats för en person som redan jobbar, den får ju redan… den personen får redan språklig support från medarbetare och den… som svensk medarbetare så är det ganska lätt att förklara terminologi att man kan slå upp en Wikipedia artikel eller visa på en bild eller… alltså det går ganska lätt att förklara det i enkla ord. Men med det som ofta den här svenska medarbetaren saknar innehar metaspråkliga kompetensen, att han eller hon kan se lite bortom just orden. Vad är det som egentligen inte fungerar?

Sofi: Jag har ju en hållbarhetsredovisningskonsult också och han har varit i Sverige..

Emil: Så klart som han har

Sofi: …i snart tio år. Han är en otroligt duktig så han kan ju i princip alla ord på svenska. Han jobbar också väldigt mycket med juridiska texter. Och där fick jag också göra en felsökning. Varför upplevde han att det … är hans eget företag upplever att det är någonting som inte funkar och vad vi kom fram till är att han han kan inte uttala sammansatta ord inklusive då, som sin egen titel som hållbarhetsredovisningskonsult.

Emil: Just det. Det ska vara betoning i början och slutet av HÅLLbarhetsredovisningskonSULT. Det är inte så himla självklart.

Sofi: Det är inte så himla självklart och det är många av den typen. Liksom klimatmål, Kyotoavtalet… Så många ord som är och återkommer i hans jobb som han inte kunde uttala. Det blir jättejobbigt.

Emil: Ja, det där är ofta en sådan här sak, det märker jag också. De sammansatta orden, vi går till dem.

Sofi: Ska vi förklara för för den är inte insatta lyssnare vad ett sammansatt ord är?

Emil: Ja, men det är ett ord som består i sin tur av andra ord som satt ihop som hållbarhet, redovisning och konsult, man setter upp ett ord med en väldigt speciell betoning på svenska som dock varierar i olika dialekter. Men jag brukar ju säga att det ska låta nu finns här [*demonstrerar betoning*] hållbarhetsredovisningskonsult som gäller inte om man bor i Skåne då. Men när det gäller det i Stockholm eller?

Sofi: Ja, det gäller i Stockholm och dessutom betoningen vilka ljud som är långt att… För många, till exempel italienare som hör till den engelska monoton betoning eller gör det liksom någonting som blir långt på fel ställe blir hållbArhetsrEdovIsningskonsult att… liksom betoningen blir helt fel och det är helt omöjligt för svenska öron att lista ut vad den här personen säger.

Emil: Alltså betoningen är väldigt viktigt och just det att det aldrig får vara mer än två långa betonade ord. Det får inte vara hållbarhetsredovisningskonsult. Så det blir konstigt då det ska vara första och sista hållbarhets och då är dom andra på samma ton: ‘hållbarhetsredovisnings kon de de de de… suuult' och det tar lite tid att lära sig en del och tror inte på när man kan berätta det för dem heller.

Sofi: …och inte svenska det heller.

Emil: Nej, vi arbetar i motvind.

Sofi: Men hur vet man som arbetsgivare om en sökande till ett jobb har rätt förkunskaper i språket?

Emil: Ja, jag tycker att man inte riktigt vet det. Det är svårt som lekman att bedöma språk… det är klart. Du kan sitta och prata med en människa och då kan du tycka att det här fungerar. Men det beror ju…. För det första beror det på vad du pratar om. Jag får ofta i uppgift att landstinget anställer en läkare. Så vill de veta. Men hur är språket? Då tar de in mig. I stället för att göra det med den själv så kommer jag dit och så träffar jag personer och så pratar vi ‘jaha, varifrån kommer du?' Men det går jättebra. Han berättar om sin utbildning och vad de gör. Sedan ställer jag en sådan här fråga ‘Jaha, men kan du förklara vad högt blodtryck är för någonting? Hur ska man behandla högt blodtryck?' och då börjar [*stamning*], alltså språket tar stopp, det börjar staka sig inte samma flyt, de har inte ordförrådet, de vet inte hur de ska uttrycka sig. Det är som om man jobbar som arbetsgivare bara sitter och pratar om privatlivet eller något, då kan man tycka att det är hur bra som helst. Men man har inte testat en svårare situation.

Sofi: Ja, precis. Det finns ju en annan sak: är det många som måste söka ett jobb? Jag hjälper ju också folk att förbereda sig för intervju, där att man har pluggat in svar på liksom ganska förutsägbara frågor som de frågor ‘vad har du jobbat med tidigare?' då har man varit in med en monolog.

Emil: Man har en harang…

Sofi: Så det är inte bara svåra saker utan nu har oväntade frågor också som kan få en att tappa. Då måste man vara spontan och, så att säga, plocka ihop orden och formulera sig själv. Och då är det väl så att man…

Emil: Precis. Ju men det är dels det och sedan även skriftligt. Där är det klart att som arbetsgivare kan man ju skriva privata brev och skriva om det här, men det beror också på hur man tycker också man ska ta till som är professionell. Lärare som utbildar de här, att de kan göra en uppgift där man får visa prov på språk på en högre nivå. Om du behöver skriva rapporter som förklarar hur saker och ting hänger ihop eller vad liksom vilka slutsatser det ska leda helt, men då måste man visa att man kan skriva den typen av text också. Det går inte att skriva vad det gjorde i helgen och allt är korrekt, men det är mycket svårare att skriva om någonting komplicerat.

Sofi: Precis. Det är intressant…. Alltså jag har många arbetsgivare när de anlitar mig, men de kan väl inte skriva. Det finns väl inget behov av att skriva utan vi ska fokusera på att prata… Det verkar nästan som jag upplever att det finns en allmän trend, att man börjar se det här skriftliga språket som väldigt sekundärt och att det är liksom viktigare på något sätt att personen ska prata och att man också kommer in att man börjar prata svenska snabbare om man bara fokuserar på att prata.

Emil: Ja, det är en jättevanlig missuppfattning att det viktigaste är att man kan prata, men det man behöver inte - man ska inte sitta och lära sig grammatik utan man ska bara prata. Och så tror folk att det liksom är bra. Jag hade… jag träffade en människa som har bott 30 år i Sverige och jobbar som lärare och hon ångrade så att hon inte hade lärt sig språket ordentligt från början, hon hade inte lärt sig skriftspråk. Hon pratar ju bra och ett stort ordförråd kan uttrycka vad hon vill. Men i skrift så har han jättesvårt. Hon säger ‘Så när jag skriver brev till mina elevers föräldrar, då måste jag be min egen dotter att korrläsa, för jag vill inte framstå som mindre vetande i föräldrarnas ögon eller framstå som att jag har liksom dåligt språk och inte vet vad jag håller på med' och det tyckte jag var som en sorg för henne.


A3: Språk på jobbet: hur mycket svenska måste man kunna? (1) A3: Sprache am Arbeitsplatz: Wie viel Schwedisch muss man können? (1) A3: Language at work: how much Swedish do you need to know? (1) A3: El idioma en el trabajo: ¿cuánto sueco hay que saber? (1) A3: Lingua al lavoro: quanto svedese bisogna sapere? (1) A3: 職場での言語: どれくらいスウェーデン語を知っている必要がありますか? (1) A3: Язык на работе: насколько хорошо вы должны знать шведский? (1) A3: İşyerinde dil: Ne kadar İsveççe bilmeniz gerekiyor? (1)

Emil: Det var en utländsk läkare som frågade mig om jag var uppstoppad. Emil: It was a foreign doctor who asked me if I was stuffed up. Emil: Bana dolma olup olmadığımı soran yabancı bir doktor vardı. 埃米尔:是一位外国医生问我是否胃塞。 埃米爾:是一個外國醫生問我是不是被塞住了。

Men han menade förstoppning. Aber er meinte Verstopfung. But he meant constipation. 但他指的是便秘。

INTRO

Lysande Lagom 輝煌恰到好處

Emil: Välkommen till Lysande Lagom. Emil:歡迎來到 Lysande Lagom。 En podd om svensk kultur, svenskt språk och om att lära sig svenska. Jag heter Emil Molander, jag är lärare i svenska som andraspråk.

Sofi: Och jag heter Sofi Tegsveden Deveaux och jag driver företaget Bee Swedish som ger kurser i svenska och svenskhet. Sofi: Benim adım Sofi Tegsveden Deveaux ve İsveççe ve İsveçlilik üzerine kurslar sunan Bee Swedish şirketini yönetiyorum. Välkommen!

Emil: Du träffar ganska många olika yrkesgrupper i ditt jobb. Emil: İşiniz gereği pek çok farklı meslek grubuyla tanışıyorsunuz.

Sofi: Ja, precis, så jag har ju väldigt många kurser i svenska och framför allt till företagen som är mina kunder och jag ger deras arbetstagare kurser och ofta då kurser som är anpassade till deras yrkesområden. Sofi: Yes, exactly, so I have a lot of courses in Swedish and above all for the companies that are my clients and I give their employees courses and often courses that are adapted to their professional areas.

Emil: Vad för typiska yrkena?

Sofi: Jag jobbar ju i Stockholm så det är väldigt mycket IT folk som är mjukvaruutvecklare och ingenjörer av olika slag. Sofi: Ich arbeite in Stockholm, also gibt es viele IT-Leute, die Softwareentwickler und Ingenieure verschiedener Art sind. Sen har jag ganska många arkitekter, en del civilekonomer eller marknadsförare. Then I have quite a few architects, some with degrees in economics or marketers. Jag har en del sjukvårdspersonal. I have some medical staff. Vad jag gillar med att jobba med yrkesgruppen är att det att jag får lära känna folk från olika expert områden och att de sedan delar med sig. What I like about working with the professional group is that I get to know people from different areas of expertise and that they then share. Det blir ofta att de pratar om sitt jobb och jag hjälper dem att uttrycka sig på jobb och jag måste göra research, hitta artiklar och texter och ord och så där som knyter an till det de gör och det som är så roligt för mig att jag får lära mig jättemycket om det dem håller på med och det finns ju alla möjliga människor. Sie sprechen oft über ihre Arbeit, und ich helfe ihnen, sich bei der Arbeit auszudrücken, und ich muss recherchieren, Artikel und Texte und Wörter usw. finden, die sich auf ihre Arbeit beziehen, und was mir so viel Spaß macht, ist, dass ich viel darüber lerne, was sie tun, und es gibt alle Arten von Menschen. They often talk about their job and I help them express themselves at work and I have to do research, find articles and texts and words and so on that relate to what they do and what is so fun for me is that I get to learn a lot about what they do and there are all kinds of people. Sık sık işleri hakkında konuşuyorlar ve ben de işte kendilerini ifade etmelerine yardımcı oluyorum ve araştırma yapmam, yaptıkları işle ilgili makaleler, metinler ve kelimeler bulmam gerekiyor ve benim için çok eğlenceli olan şey, yaptıkları iş hakkında çok şey öğreniyor olmam ve her türden insan var. Jag hade någon expert på, sa papier maché och höll på liksom professionellt att göra drakar av det som sålde vad skulle jag aldrig intresserat mig för annars så tvinga sig in med det här och lära mig dessa tekniker. Ich hatte jemanden, der ein Experte für Pappmaché war und aus dem Stoff, der sich verkaufte, professionell Drachen herstellte, was mich sonst nie interessiert hätte, also zwang ich mich dazu, diese Techniken zu lernen. I had some expert on, said papier mache and was sort of professionally making kites out of it that sold what I would never have taken an interest in otherwise forced myself into this and learning these techniques.

Emil: Då får du krav från en arbetsgivare, då på papier maché fabrik. Emil: Then you get demands from an employer, then at a papier mache factory.

Sofi: Hon var i ett eget företag. Sofi: She was in her own company.

Emil: Ok jag förstår. Emil: Ok I understand. Men den här Kalle här från Ungern, han måste lära sig att programmera på svenska. But this Kalle here from Hungary, he has to learn to program in Swedish. Nej, men han måste kunna svenska i jobbet. No, but he has to know Swedish for the job.

Sofi: [namn] från Indien?

Emil: Ja, just det. Kan du någonting om programmering och vad man säger då? Wissen Sie etwas über die Programmierung und was sie aussagen? Do you know anything about programming and what to say? Vad saker heter eller hur du går tillväga? What are things called or how do you go about it? Ne gibi şeyler deniyor ya da nasıl yapıyorsunuz?

Sofi: Nu har jag lärt mig ganska mycket och just programmering brukar sällan vara behov av att kunna själva, liksom programmeringsarbetet, utan då är det ju mer fokus på andras. Sofi: Jetzt habe ich ziemlich viel gelernt, und beim Programmieren muss man selten wissen, wie man es selbst macht, ebenso wie bei der Programmierarbeit, aber dann liegt der Fokus mehr auf anderen. Sofi: Now I've learned quite a lot, and programming in particular is rarely something you need to know yourself, just like the programming work, but then there's more focus on other people's. Sofi: Şimdi oldukça fazla şey öğrendim ve programlama işinin yanı sıra bunu kendi başınıza nasıl yapacağınızı bilmeye nadiren ihtiyaç duyuyorsunuz, ancak o zaman başkalarına daha fazla odaklanıyorsunuz. För många svenskar använder engelska även när de sitter och programmerar. Zu viele Schweden benutzen Englisch, selbst wenn sie programmieren. Too many Swedes use English even when they sit and program. Çok fazla İsveçli programlama yaparken bile İngilizce kullanıyor. Det är liksom ett universellt språk, men däremot finns det ofta ett stort behov av att kunna samarbeta och kommunicera både internt och externt och att programmera ofta internt att bygga upp samarbetsförmågan genom språket. It is like a universal language, but on the other hand there is often a great need to be able to collaborate and communicate both internally and externally and to program often internally to build up the ability to collaborate through the language. Evrensel bir dil gibidir, ancak hem dahili hem de harici olarak işbirliği ve iletişim kurabilmeye ve dil aracılığıyla işbirliği becerileri geliştirmek için genellikle dahili olarak programlamaya güçlü bir ihtiyaç vardır.

Emil: Så det är inte, liksom, den speciella yrkes terminologin egentligen, utan det är liksom någon mer allmän yrkessvenska eller? Emil: Es handelt sich also nicht um eine spezielle Fachsprache, sondern um ein allgemeines Berufsschwedisch oder? Emil: So it's not, like, the special professional terminology really, but it's like some more general professional Swedish, right? Emil: Yani özel bir mesleki terminoloji değil de daha genel bir mesleki İsveççe gibi mi?

Sofi: Ja, precis. Det handlar om vad jag måste göra för ofta har jag arbetsgivaren som har ingen koll alls utan de tycker liksom de. Es geht darum, was ich zu tun habe, denn oft habe ich einen Arbeitgeber, der überhaupt keine Kontrolle hat, aber er denkt wie sie. It's about what I have to do because often I have the employer who has no idea at all, but they think as they do. Men det här är inte tillräckligt bra som får jag försöka lista ut vad det är som inte funkar. But this is not good enough so I have to try to figure out what is wrong. Ibland kan det vara till exempel att någon person helt enkelt upplevs som ganska otrevlig i gruppen och det är ju egentligen sällan någonting som är liksom personligt utan du… personen behöver… Sometimes it can be, for example, that someone is simply perceived as quite unpleasant in the group, and it's really rarely something that's kind of personal without you... the person needs... Bazen, örneğin, bir kişi grup içinde oldukça nahoş olarak algılanabilir ve bu nadiren kişisel bir şeydir, ancak siz... o kişinin...

Emil: …det är inte det…

Sofi: …det kan vara personligt såklart, men ofta är en språklig eller kulturell sak. Sofi: ...it can be personal of course, but often is a linguistic or cultural thing. Den här personen som inte riktigt vet hur han ska kommunicera med de andra svenskarna och… eller känner sig väldigt blyg och inte vågar kommunicera utan blir väldigt tillbakadragen. Diese Person, die nicht wirklich weiß, wie sie mit den anderen Schweden kommunizieren soll und... oder sehr schüchtern ist und sich nicht traut zu kommunizieren, sondern sich sehr zurückzieht. This person who doesn't really know how to communicate with the other Swedes and... or feels very shy and doesn't dare to communicate but becomes very withdrawn. Diğer İsveçlilerle nasıl iletişim kuracağını gerçekten bilmeyen ve ... ya da çok utangaç hisseden ve iletişim kurmaya cesaret edemeyen bu kişi çok içine kapanık olur. Då kan det ju vara lätt att åtgärda genom språkliga verktyg för att fungera i gruppen. Dann kann es leicht sein, durch sprachliche Hilfsmittel Abhilfe zu schaffen, um in der Gruppe zu funktionieren. Then it may be easy to address through language tools to function in the group. O zaman grup içinde işlev görmek için dil araçlarıyla çare bulmak kolay olabilir.

Emil: Ja, jag tycker ofta det kan vara så här att om om när någon som är blyg och tystlåten så är det oftast att de inte vet vad de ska säga. Emil: Yes, I think it can often be the case that if someone is shy and quiet, it's usually because they don't know what to say. De har inte några ord och då blir man tyst och blyg i stället och framstår som otrevliga. They don't have any words and then you become quiet and shy instead and come off as unpleasant. 他们一言不发,然后你就变得安静、害羞,给人一种不愉快的感觉。

Sofi: Ja, eller? Det kan också vara att den personen inte förstår vad de andra säger, och liksom nickar och låtsas förstå, men inte förstår. Es kann auch sein, dass die Person nicht versteht, was die anderen sagen, und sozusagen nickt und so tut, als ob sie es versteht, es aber nicht tut. It could also be that that person doesn't understand what the others are saying, and kind of nods and pretends to understand, but doesn't.

Emil: Men det är just någon sorts allmän språkkurs man har med bara… Emil: Aber es ist doch nur eine Art allgemeiner Sprachkurs, den man nur mit... Emil: But it's just some kind of general language course that you have just...

Sofi: Sedan jobbade jag ganska länge har med kärnkraftsingenjör låtit väldigt avancerat och jag lärde mig ganska mycket om kärnkraften höll på med bränsle, bränsle, behållare till olika av olika slag och det var väldigt viktigt att det var rätt dimensioner och så där. Sofi: Dann habe ich ziemlich lange als Nuklearingenieurin gearbeitet, was sich sehr fortschrittlich anhörte, und ich habe eine Menge über Kernenergie gelernt, über den Umgang mit Brennstoff, mit Brennstoff, mit Behältern für verschiedene Dinge, und es war sehr wichtig, dass sie die richtigen Abmessungen hatten und so weiter. Sofi: Since I worked for quite a long time, with a nuclear engineer sounded very advanced and I learned quite a lot about nuclear power was doing fuel, fuel, containers for different kinds and it was very important that it was the right dimensions and so on. Men vad var hon egentligen konkret gjorde på jobbet är bara att hon skrev rapporter. But what she actually did concretely at work is just that she wrote reports. De här rapporterna är väldigt viktiga. Det är nästan som ett juridiskt dokument att de måste vara väldigt tydliga, att man säger en sak och inte är tvetydlig på något sätt, vad liksom landade i vad hon behövde bli väldigt, väldigt bra på struktur. It's almost like a legal document that they have to be very clear, that you say one thing and not be ambiguous in any way, what kind of landed in what she needed to be very, very good at structure. Alltså att strukturera språket, använda sambandsord som till exempel däremot, eller dessutom, tydligen, alltså den typen av ord på rätt sätt. That means structuring the language, using conjunctions such as, for example, however, or in addition, apparently, that type of word in the right way.

Emil: Ja, jag tycker det ofta är så där att det är de där namnen på olika bränsle behåller det… de går ganska bra att lära sig själv som de kunde ha säkert redan. Emil: Yes, I think it's often the case that it's those names of different fuels that keep it... they're pretty good at teaching themselves that they could have probably already. De hade liksom sätt att ha det där måste motsvara det här objektet på mitt språk. Sie hatten eine Möglichkeit, die diesem Objekt in meiner Sprache entsprechen muss. They sort of had ways of having that must correspond to this object in my language. Benim dilimde bu nesneye karşılık gelmesi gereken bazı yollara sahiptiler.

Sofi: Precis. Sofi: Exactly.

Emil: Sa när det där är substantiv som den här saken, vad heter den? Emil: So when it's a noun like this thing, what's it called? Det är mycket lättare. It is much easier. Det svårare är ju än att få ihop det. It's more difficult than getting it together.

Sofi: Precis. Sofi: Exactly. Hur man ska se ut, vad som är vår och när man kommer in på en arbetsplats för en person som redan jobbar, den får ju redan… den personen får redan språklig support från medarbetare och den… som svensk medarbetare så är det ganska lätt att förklara terminologi att man kan slå upp en Wikipedia artikel eller visa på en bild eller… alltså det går ganska lätt att förklara det i enkla ord. How to look, what is ours and when you enter a workplace for a person who is already working, they already receive... that person already receives linguistic support from employees and they... as a Swedish employee, it is quite easy to explain terminology that you can look up a Wikipedia article or show a picture or... so it's quite easy to explain it in simple words. 怎么看,什么是我们的,当你进入一个已经在工作的人的工作场所时,他们已经收到了……那个人已经收到了员工的语言支持,他们……作为一名瑞典员工,很容易解释术语,您可以查找维基百科文章或显示图片或......因此用简单的单词解释它很容易。 Men med det som ofta den här svenska medarbetaren saknar innehar metaspråkliga kompetensen, att han eller hon kan se lite bortom just orden. But what this Swedish employee often lacks is the meta-linguistic competence, that he or she can see a little beyond just the words. Ancak bu İsveçli çalışanda genellikle eksik olan şey meta-dilsel yetkinlik, yani kelimelerin ötesini görebilme becerisidir. 但这位瑞典员工通常缺乏的是元语言能力,他或她可以看到一些超越文字的东西。 Vad är det som egentligen inte fungerar? What is actually not working?

...

Sofi: Jag har ju en hållbarhetsredovisningskonsult också och han har varit i Sverige.. Sofi: I also have a sustainability accounting consultant and he has been to Sweden..

Emil: Så klart som han har Emil: So sicher wie er es hat Emil: Of course he has

Sofi: …i snart tio år. Sofi: ...for almost ten years. Han är en otroligt duktig så han kan ju i princip alla ord på svenska. He is incredibly talented, so he basically knows every word in Swedish. Han jobbar också väldigt mycket med juridiska texter. He also works a lot with legal texts. Och där fick jag också göra en felsökning. And there I also had to do some troubleshooting. Ve orada da bazı sorun giderme çalışmaları yapmam gerekti. Varför upplevde han att det … är hans eget företag upplever att det är någonting som inte funkar och vad vi kom fram till är att han han kan inte uttala sammansatta ord inklusive då, som sin egen titel som hållbarhetsredovisningskonsult. Why did he feel that it's ... is his own company feels that it's something that doesn't work and what we came up with is that he he can't pronounce compound words including then, like his own title of sustainability accounting consultant.

Emil: Just det. Emil: Right. Det ska vara betoning i början och slutet av HÅLLbarhetsredovisningskonSULT. It must be emphasized at the beginning and end of SUSTAINABILITY REPORTING CONSULT. Det är inte så himla självklart. It is not so obvious.

Sofi: Det är inte så himla självklart och det är många av den typen. Sofi: It's not so obvious and there are many of them. Liksom klimatmål, Kyotoavtalet… Så många ord som är och återkommer i hans jobb som han inte kunde uttala. Like climate goals, the Kyoto agreement... So many words that are and recur in his job that he could not pronounce. Det blir jättejobbigt. It will be very difficult.

Emil: Ja, det där är ofta en sådan här sak, det märker jag också. Emil: Yes, that's often the case, I notice that too. De sammansatta orden, vi går till dem. The compound words, we go to them. Bileşik kelimeler, onlara gidiyoruz.

Sofi: Ska vi förklara för för den är inte insatta lyssnare vad ett sammansatt ord är? Sofi: Sollten wir den nicht eingeweihten Zuhörern erklären, was ein zusammengesetztes Wort ist? Sofi: Shall we explain to uninitiated listeners what a compound word is? Sofi: Bilmeyen dinleyicilere birleşik kelimenin ne olduğunu açıklayalım mı?

Emil: Ja, men det är ett ord som består i sin tur av andra ord som satt ihop som hållbarhet, redovisning och konsult, man setter upp ett ord med en väldigt speciell betoning på svenska som dock varierar i olika dialekter. Emil: Ja, aber es ist ein Wort, das wiederum aus anderen Wörtern zusammengesetzt ist, wie Nachhaltigkeit, Buchhaltung und Berater, Sie bilden ein Wort mit einer ganz besonderen Betonung im Schwedischen, die jedoch in verschiedenen Dialekten variiert. Emil: Yes, but it is a word that in turn consists of other words put together such as sustainability, accounting and consultant, you set up a word with a very special emphasis in Swedish which, however, varies in different dialects. Men jag brukar ju säga att det ska låta nu finns här [*demonstrerar betoning*] hållbarhetsredovisningskonsult som gäller inte om man bor i Skåne då. Aber normalerweise sage ich, dass es jetzt einen Berater für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt, der nicht gilt, wenn man in Skåne lebt. But I usually say that it should sound like there is now [*demonstrates emphasis*] a sustainability accounting consultant which does not apply if you live in Scania then. Men när det gäller det i Stockholm eller? But when it comes to Stockholm, right?

Sofi: Ja, det gäller i Stockholm och dessutom betoningen vilka ljud som är långt att… För många, till exempel italienare som hör till den engelska monoton betoning eller gör det liksom någonting som blir långt på fel ställe blir hållbArhetsrEdovIsningskonsult att… liksom betoningen blir helt fel och det är helt omöjligt för svenska öron att lista ut vad den här personen säger. Sofi: Ja, das stimmt in Stockholm, und auch die Betonung, welche Laute lang sind, die... Für viele, zum Beispiel Italiener, die zum englischen monotonen Akzent gehören oder etwas Langes an der falschen Stelle machen, ist der Akzent völlig falsch und es ist für schwedische Ohren völlig unmöglich zu verstehen, was diese Person sagt. Sofi: Yes, it applies in Stockholm and also the emphasis which sounds are long to... For many, for example Italians who belong to the English monotonous stress or do it like something that becomes long in the wrong place becomes sustainability reporting consultant that... like the emphasis becomes completely wrong and it is completely impossible for Swedish ears to figure out what this person is saying.

Emil: Alltså betoningen är väldigt viktigt och just det att det aldrig får vara mer än två långa betonade ord. Emil: Die Betonung ist also sehr wichtig und die Tatsache, dass es nie mehr als zwei lange betonte Wörter geben sollte. Emil: So the emphasis is very important and precisely that there must never be more than two long stressed words. Emil: Yani vurgu çok önemli ve asla ikiden fazla uzun vurgulu kelime olmamalı. Det får inte vara hållbarhetsredovisningskonsult. It must not be a sustainability accounting consultant. Sürdürülebilirlik raporlaması danışmanı olmamalıdır. Så det blir konstigt då det ska vara första och sista hållbarhets och då är dom andra på samma ton: ‘hållbarhetsredovisnings kon de de de de… suuult' och det tar lite tid att lära sig en del och tror inte på när man kan berätta det för dem heller. Da wird es dann schon komisch, wenn es der erste und letzte Nachhaltigkeitsbericht ist und dann die anderen alle gleich lauten: 'Nachhaltigkeitsbericht con de de de de de... suuult' und man braucht eine gewisse Zeit, um das zu lernen, und sie glauben auch nicht, wenn man es ihnen sagt. So it gets weird when it's supposed to be first and last sustainability and then the others are on the same note: 'sustainability accounting con de de de de... suuuult' and it takes some time to learn a lot and don't believe when you can tell it for them either. Bu yüzden ilk ve son sürdürülebilirlik raporu olduğunda ve sonra diğerleri aynı notta olduğunda garipleşiyor: 'sürdürülebilirlik raporu con de de de de... suuult' ve öğrenmek biraz zaman alıyor ve onlara söyleyebildiğinizde de inanmıyorlar.

Sofi: …och inte svenska det heller. Sofi: ...und auch nicht schwedisch. Sofi: ...and not Swedish either.

Emil: Nej, vi arbetar i motvind. Emil: No, we are working against the wind. Emil: Hayır, biz rüzgara karşı çalışıyoruz.

Sofi: Men hur vet man som arbetsgivare om en sökande till ett jobb har rätt förkunskaper i språket? Sofi: Aber woher weiß ein Arbeitgeber, ob ein Bewerber für eine Stelle die richtigen Vorkenntnisse in der Sprache hat? Sofi: But how does an employer know if an applicant for a job has the right prior knowledge of the language? Sofi: Peki bir işveren, iş başvurusunda bulunan bir kişinin dil konusunda doğru ön bilgiye sahip olup olmadığını nasıl bilebilir?

Emil: Ja, jag tycker att man inte riktigt vet det. Det är svårt som lekman att bedöma språk… det är klart. Es ist schwierig, als Laie die Sprache zu beurteilen... das ist sicher. It's hard as a layman to judge language... that's for sure. Du kan sitta och prata med en människa och då kan du tycka att det här fungerar. You can sit and talk to a person and you may find that this works. Men det beror ju…. But it depends... För det första beror det på vad du pratar om. Jag får ofta i uppgift att landstinget anställer en läkare. Ich höre oft, dass der Bezirksrat einen Arzt einstellt. I am often told that the county council is hiring a doctor. Bana sık sık il meclisinin bir doktor işe aldığı söyleniyor. 我经常听说县议会正在招聘一名医生。 Så vill de veta. Bilmek istedikleri de bu. Men hur är språket? Peki ya dil? Då tar de in mig. Dann nehmen sie mich auf. Then they bring me in. Sonra beni içeri aldılar. I stället för att göra det med den själv så kommer jag dit och så träffar jag personer och så pratar vi ‘jaha, varifrån kommer du?' Men det går jättebra. Instead of doing it myself, I go there and I meet people and we talk 'well, where are you from?' But it works really well. Bunu kendim yapmak yerine oraya gidiyorum ve insanlarla tanışıyorum ve "peki, sen nereden geliyorsun?" diye konuşuyoruz. Ama gerçekten işe yarıyor. Han berättar om sin utbildning och vad de gör. He talks about his training and what they do. Sedan ställer jag en sådan här fråga ‘Jaha, men kan du förklara vad högt blodtryck är för någonting? Dann stelle ich eine Frage wie diese: "Können Sie mir erklären, was Bluthochdruck ist? Then I ask a question like this 'Yes, but can you explain what high blood pressure is? Hur ska man behandla högt blodtryck?' och då börjar [*stamning*], alltså språket tar stopp, det börjar staka sig inte samma flyt, de har inte ordförrådet, de vet inte hur de ska uttrycka sig. Wie behandelt man Bluthochdruck?" und dann fängt [*Stottern*] an, also hört die Sprache auf, es fängt an zu stottern, nicht mehr so fließend, sie haben nicht den Wortschatz, sie wissen nicht, wie sie sich ausdrücken sollen. How do you treat high blood pressure?" and then [*stuttering*] starts, so the language stops, it starts stuttering not the same flow, they don't have the vocabulary, they don't know how to express themselves. Det är som om man jobbar som arbetsgivare bara sitter och pratar om privatlivet eller något, då kan man tycka att det är hur bra som helst. Wenn man als Arbeitgeber arbeitet und sich einfach hinsetzt und über sein Privatleben oder so etwas spricht, kann man das toll finden. It's like if you work as an employer and you just sit and talk about your private life or something, you can think it's great. Men man har inte testat en svårare situation. Ancak daha zor bir durum test edilmemiştir.

Sofi: Ja, precis. Det finns ju en annan sak: är det många som måste söka ett jobb? There is another issue: do many people have to look for a job? Jag hjälper ju också folk att förbereda sig för intervju, där att man har pluggat in svar på liksom ganska förutsägbara frågor som de frågor ‘vad har du jobbat med tidigare?' då har man varit in med en monolog. Ich helfe den Leuten auch, sich auf ein Vorstellungsgespräch vorzubereiten, bei dem sie Antworten auf ziemlich vorhersehbare Fragen einstudiert haben, z. B. "Womit haben Sie bisher gearbeitet? I also help people to prepare for an interview, where they have studied answers to fairly predictable questions such as the questions "what have you worked with before?" then you have been in with a monologue.

Emil: Man har en harang… Emil: Du hast eine Ansprache... Emil: You have a harangue...

Sofi: Så det är inte bara svåra saker utan nu har oväntade frågor också som kan få en att tappa. Sofi: Es sind also nicht nur schwierige Dinge, sondern jetzt kommen auch noch unerwartete Fragen hinzu, die einen aus der Bahn werfen können. Sofi: So it's not only difficult things, but now also has unexpected questions that can make one drop. Sofi: Yani sadece zor şeyler değil, aynı zamanda yolunuzu kaybetmenize neden olabilecek beklenmedik sorularınız da var. Då måste man vara spontan och, så att säga, plocka ihop orden och formulera sig själv. Dann muss man spontan sein und sozusagen die Worte aufgreifen und selbst formulieren. Then you have to be spontaneous and, so to speak, pick up the words and formulate yourself. Och då är det väl så att man… And so it is that you ...

Emil: Precis. Ju men det är dels det och sedan även skriftligt. Ja, aber teilweise so und dann auch schriftlich. Yes, but it is partly that and then also in writing. Evet, ama kısmen bu şekilde, kısmen de yazılı olarak. Där är det klart att som arbetsgivare kan man ju skriva privata brev och skriva om det här, men det beror också på hur man tycker också man ska ta till som är professionell. Es ist klar, dass Sie als Arbeitgeber private Briefe schreiben können, aber es kommt auch darauf an, wie Sie sich als Berufstätiger verhalten sollten. Of course, as an employer, you can write private letters and write about this, but it also depends on how you think you should act as a professional. Lärare som utbildar de här, att de kan göra en uppgift där man får visa prov på språk på en högre nivå. Lehrer, die diese ausbilden, damit sie eine Aufgabe lösen können, bei der man Sprache auf einem höheren Niveau zeigen muss. Teachers who train these, that they can do a task where you have to demonstrate language at a higher level. Bunları eğiten öğretmenler, dili daha yüksek bir seviyede göstermeniz gereken bir görevi yapabilirler. Om du behöver skriva rapporter som förklarar hur saker och ting hänger ihop eller vad liksom vilka slutsatser det ska leda helt, men då måste man visa att man kan skriva den typen av text också. Wenn Sie Berichte schreiben müssen, die erklären, wie die Dinge zusammenhängen oder zu welchen Schlussfolgerungen sie führen sollen, dann müssen Sie zeigen, dass Sie auch diese Art von Text schreiben können. If you need to write reports that explain how things are connected or what and what conclusions it should lead to completely, but then you have to show that you can write that type of text as well. Det går inte att skriva vad det gjorde i helgen och allt är korrekt, men det är mycket svårare att skriva om någonting komplicerat. Es ist nicht möglich zu schreiben, was er an diesem Wochenende getan hat und alles ist richtig, aber es ist viel schwieriger, über etwas Kompliziertes zu schreiben. It is not possible to write what it did this weekend and everything is correct, but it is much more difficult to write about something complicated.

Sofi: Precis. Det är intressant…. Alltså jag har många arbetsgivare när de anlitar mig, men de kan väl inte skriva. Ich habe also viele Arbeitgeber, die mich einstellen, aber nicht schreiben können. So I have many employers when they hire me, but they can't write. Bu yüzden beni işe alan birçok işverenim var ama yazamıyorlar. Det finns väl inget behov av att skriva utan vi ska fokusera på att prata… Det verkar nästan som jag upplever att det finns en allmän trend, att man börjar se det här skriftliga språket som väldigt sekundärt och att det är liksom viktigare på något sätt att personen ska prata och att man också kommer in att man börjar prata svenska snabbare om man bara fokuserar på att prata. Es gibt keinen Grund zu schreiben, sondern wir sollten uns auf das Sprechen konzentrieren... Ich habe fast den Eindruck, dass es einen allgemeinen Trend gibt, dass man anfängt, die Schriftsprache als sehr zweitrangig zu betrachten und dass es irgendwie wichtiger ist, dass die Person spricht, und dass man auch merkt, dass man schneller Schwedisch spricht, wenn man sich nur auf das Sprechen konzentriert. There is no need to write, but we should focus on talking... It almost seems to me that there is a general trend, that you start to see this written language as very secondary and that it is somehow more important to the person should talk and that you will also understand that you will start speaking Swedish faster if you just focus on talking. Yazmaya gerek yok, konuşmaya odaklanmalıyız... Bana neredeyse genel bir eğilim varmış gibi geliyor, bu yazılı dili çok ikincil olarak görmeye başlıyorsunuz ve kişinin konuşması bir şekilde daha önemli ve sadece konuşmaya odaklanırsanız İsveççe'yi daha hızlı konuşmaya başladığınızı da fark ediyorsunuz.

Emil: Ja, det är en jättevanlig missuppfattning att det viktigaste är att man kan prata, men det man behöver inte - man ska inte sitta och lära sig grammatik utan man ska bara prata. Emil: Yes, it's a very common misconception that the most important thing is that you can speak, but you don't have to - you shouldn't sit and learn grammar, you should just talk. Emil: Evet, en önemli şeyin konuşabilmek olduğu çok yaygın bir yanılgıdır, ancak buna gerek yoktur - oturup dilbilgisi öğrenmemelisiniz, sadece konuşmalısınız. Och så tror folk att det liksom är bra. And so people think it's somehow good. Bu yüzden insanlar bunun bir şekilde iyi olduğunu düşünüyor. Jag hade… jag träffade en människa som har bott 30 år i Sverige och jobbar som lärare och hon ångrade så att hon inte hade lärt sig språket ordentligt från början, hon hade inte lärt sig skriftspråk. Ich habe... Ich habe eine Person getroffen, die seit 30 Jahren in Schweden lebt und als Lehrerin arbeitet, und sie bedauerte, dass sie die Sprache nicht von Anfang an richtig gelernt hatte, sie hatte die Schriftsprache nicht gelernt. I had... I met a person who has lived in Sweden for 30 years and works as a teacher and she regretted that she had not learned the language properly from the beginning, she had not learned written language. Hon pratar ju bra och ett stort ordförråd kan uttrycka vad hon vill. She speaks well and a large vocabulary can express what she wants. Men i skrift så har han jättesvårt. But in writing, he has great difficulty. Hon säger ‘Så när jag skriver brev till mina elevers föräldrar, då måste jag be min egen dotter att korrläsa, för jag vill inte framstå som mindre vetande i föräldrarnas ögon eller framstå som att jag har liksom dåligt språk och inte vet vad jag håller på med' och det tyckte jag var som en sorg för henne. She says 'So when I write letters to the parents of my students, I have to ask my own daughter to proofread, because I don't want to appear less knowledgeable in the eyes of the parents or appear as if I have some kind of bad language and don't know what I'm doing' and I thought that was kind of sad for her. 'Bu yüzden öğrencilerimin ailelerine mektup yazarken kendi kızımdan düzeltme yapmasını istemek zorunda kalıyorum çünkü ailelerin gözünde daha az bilgili görünmek ya da kötü bir dile sahipmişim ve ne yaptığımı bilmiyormuşum gibi görünmek istemiyorum' diyor ve bunun onun için bir keder olduğunu düşündüm.